Jan Steven Block-W, afkomstig uit Dongen (?), geboren rond 1622 (?) (R.K.).


Zijn dochter bij een onbekende vrouw:

INDEX