Barthelmeeus Janssoen van den Nuwenhuysen, geboren rond 1420, wonende te Diessen.


Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

INDEX