Cornelis Bierlinghs, afkomstig uit Dongen (?), geboren rond 1632 (?).


Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

INDEX