Peter Joseph den Boer, afkomstig uit Oosterhout (?), geboren rond 1719 (?) (R.K.).


Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

INDEX