Jan Peters, afkomstig uit Dongen (?), geboren rond 1569 (?).


Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

INDEX