Andries, afkomstig uit Dongen (?), geboren rond 1600 (?).


Zijn dochters bij een onbekende vrouw:

INDEX