Jan van der Schoof, afkomstig uit Oosterhout (?), geboren rond 1619 (?).


Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

INDEX