Joannes Hubertus van Doesburg, geboren rond 1896 (?), wonende te Tilburg.


Joannes was gehuwd met
Paulina Sulsters, geboren rond 1902 (?), wonende te Tilburg.

Uit dit huwelijk:

INDEX