Nicolaas Vissers, geboren rond 1790 (?), wonende te Princenhage.


Nicolaas was gehuwd met
Joanna Oomen, geboren rond 1796 (?), wonende te Princenhage.

Uit dit huwelijk:

INDEX