Matthias Joannes Sibs, geboren rond 1590 (?), wonende te Princenhage.


Matthias is getrouwd te Princenhage op 22 februari 1618, op ongeveer 28-jarige leeftijd met
Maria Bernardi (ongeveer 23 jaar oud), geboren rond 1595 (?), wonende te Princenhage.

Uit dit huwelijk:

INDEX