Anthonis Peter Beys, afkomstig uit Princenhage (?), geboren rond 1440 (?), overleden voor 1504, hoogstens 64 jaar oud, zoon van Peter Jansz Beys.


Anthonis was gehuwd met
Joanna Hermans van der Bruggen, afkomstig uit Princenhage (?), geboren rond 1456 (?), overleden voor 10 januari 1504, hoogstens 48 jaar oud, dochter van Herman van der Bruggen.

Uit dit huwelijk:

INDEX