Adriaen Cornelis Peter Nouten, afkomstig uit Princenhage (?), geboren rond 1441 (?).


Zijn dochter bij een onbekende vrouw:

INDEX