Peter Jansz Beys, afkomstig uit Princenhage (?), geboren rond 1400, zoon van Joannes Beys (brouwer) en Elisabeth.


Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

INDEX