Cornelis Balthazar Joannes Trommelen, koopman en Verzekeringsagent, geboren te Dongen op 8 juli 1924, wonende te Maastricht (?), overleden te Beek op 10 augustus 1981, begraven te Groot-Genhout op 13 augustus 1981, 57 jaar oud, zoon van Adrianus Trommelen (Lijmfabrikant) en Helena Maria Anna Lemmens (huisvrouw).


Cornelis is getrouwd te Dongen op 28 maart 1950, op 25-jarige leeftijd (1) met (en gescheiden te Dongen voor december 1964 van)
Maria Louisa Heintjes (21 jaar oud), geboren op 18 mei 1928, dochter van Gerardus Johannes Jozef Heintjes en Wilhelmina Gerardina Maria Nuijens.

Uit dit huwelijk:

Cornelis is getrouwd te Waalwijk op 23 december 1964, op 40-jarige leeftijd (2) met
Gretha van Zwieten (26 jaar oud), geboren te Rotterdam op 3 januari 1938, wonende te Maastricht, dochter van Jan van Zwieten en Clazina Adriana van Paaschen.

Uit dit huwelijk:

INDEX