Adrianus Christiani Dirven, geboren rond 1570 (R.K.), wonende te Princenhage, overleden rond 1625, ongeveer 55 jaar oud, zoon van Christiaan Adriaen Dirven en Elisabeth Claes Peter Jan van Overvelt.


Adrianus is getrouwd rond 1605, op ongeveer 35-jarige leeftijd met
Maria Bartholomei Henricx (ongeveer 15 jaar oud), geboren rond 1590, wonende te Princenhage, dochter van Bartholomeus Hendrickx Gielis en Maria Adriaens.

Uit dit huwelijk:

INDEX