Microklimaat

 

Ondanks alle gevaren in winter en voorjaar en de grilligheid van ons weer, zijn er in vrijwel iedere tuin plekjes waar de plaatselijke omstandigheden een beetje afwijken in gunstige of ongunstige zin, het zogenaamde microklimaat. Zelfs op een heel klein oppervlak kunnen er behoorlijk afwijkende omstandigheden zijn met name op het gebied van het temperatuur, maar ook de wind kan op heel verschillende manieren door de tuin jagen.

Bijvoorbeeld een plaats waar de warmte van de zon blijft hangen of juist een plek waar de vorst langer aanhoudt (koude put, een dal in de tuin). U kunt verder denken aan een muur op het zuiden, alwaar de warmte van de zon langer wordt vastgehouden, of juist een plaats onder de bomen waar de oostenwind vrij spel heeft enz...

Wat de wind betreft is het veel gemakkelijker. Een muur veroorzaakt valwinden vlak achter de muur. Het lijkt op het eerste gezicht prachtig zo’n stenen (massieve) schutting, maar de wind veroorzaakt vlak achter de muur een soort val wind, hierdoor wordt het onderaan (de achterkant van muur) juist kouder, dan b.v. bij een haag. Een natuurlijke haag of een schutting waar de wind gedeeltelijk doorheen kan waaien biedt dus een betere mogelijkheden voor een gunstig microklimaat, dan vlak achter de massieve afzetting.

De factoren wind en temperatuur zijn erg belangrijke factoren bij het al dan niet slagen van het succesvol aanplanten van tere planten.

Het is dus goed om voordat de planten worden neergezet verschillende metingen te doen over een langere tijd, hoewel je met een grote dosis intuītie ook een heel eind kunt komen (deze krijg je natuurlijk niet vanzelf).

Zoek naar gunstige plaatsen voor de tere planten, wind en temperatuur  bepalen in hoge mate het groeiklimaat voor de planten, maar ook de bodemgesteldheid (waaronder drainage, maar ook drondwaterstand) bepaalt in hoge mate het al dan niet slagen van succes.

Verder is het natuurlijk noodzakelijk om uit te gaan van de wensen van planten (zie plantenbeschrijvingen) en op logische wijze, de wensen te combineren met ons klimaat, het eventuele microklimaat in uw tuin, de bodemgesteldheid en de ligging (expositie) van de tuin.  

plant weer en klimaat

Het weer & klimaat in Nederland