Valide CSS!

MIJNMENING

* * * * * * * * * * * * * * *

After choosing a color click desktop for scrolling.  Na het kiezen van een kleur klik bureaublad voor scrollen.

========================

MY MAIN MAN, THE BROTHER.
https://theinterviewwithgod.com/video/

GOVERNMENTS: "FEED ALL 7 BILLION HUMANS IT'S 1 OF YOUR DUTIES". REGERINGEN: "VOEDT ALLE 7 MILJARD MENSEN HET IS 1 VAN UW TAKEN".

Owner - Rudie J. Gouvernante - Zutphen - The Netherlands - Europe - webmaster (at) gouvernante (dot) info
http://www.gouvernante.info/ (ALIAS)  http://home.planet.nl/~gouve055/

Many who have a website are hiding, we are not allowed to know what their name is,
and in which city or country they live. And often there is no e-mail address or
contactform. Their website is completely anonymous. What do these people have to hide?
Or are they maybe Pharisees who play nice weather and smiling comedy with us.

Vele die een website hebben zijn aan het schuilen, we mogen niet weten
hoe ze heten, in welke stad of land ze wonen. En vaak is er ook geen e-mailadres
of contactformulier. Hun website is volledig anoniem. Wat hebben deze mensen te
verbergen? Of zijn het soms farizeeërs die mooi weer en komedie met ons spelen.

========================

Every day I publish an article in the Dutch as well in the English language,
scroll about 25% they're written in the 2 wide columns, with the starting text:
(ENGLISH). ARTICLE 19.
The Universal Declaration of Human Rights, adopted by the
United Nations General Assembly on December 10, 1948, in Paris.

Elke dag publiceer ik een artikel zowel in het Nederlands als in het Engels,
scrol ongeveer 25% ze staan in de 2 brede kolommen, de begin tekst is:
(DUTCH). ARTIKEL 19.
De universele verklaring van de rechten van de mens, aangenomen door
de Verenigde Naties Algemene Vergadering op 10 december 1948, in Parijs.

IS REALITY A FORM OF UNCIVILIZATION?
In a village, live a 1000 people and 990 of them are burglars for 50 years now. For them stealing it's the most normal thing in the world, they couldn't careless. And those other ten who find burglary not correct are probably treated in a psychiatric establishment, because they don't live in reality. But that the reality of those 990 stinks from all sides, they don't smell it, because they've been in it for too long. A farmer doesn't smell the manure of his cattle in the barn anymore, but we visitors do are we then mentally ill?

IS REALTTEIT EEN VORM VAN ONBESCHAAFDHEID?
In een dorp wonen 1000 bewoners, en 990 van hun zijn inbrekers en dat al 50 jaar. Inbreken is volgens hun de normaalste zaak van de wereld, men wordt er niet warm of koud van. En die andere 10 die inbreken niet in de haak vinden, worden waarschijnlijk behandeld in een psychiatrische inrichting, want ze leven niet in de realiteit. Maar dat die realiteit van die 990 van alle kanten stinkt dat, ruiken ze niet meer, omdat ze er al te lang in zitten. Een boer ruikt de mest van zijn vee in de stal allang niet meer, maar wij bezoekers wel, zijn we dan ziek?

========================

Yo, you fucking Jew Motherfuckers, let my people: “The Palestinians” go or,
I'll put your scumbag asses in hell, dig!!!!! You don't deserve a promised land.
And don't call my children the Ethiopians: “Niggers”, and tell them to go home,
who also live in Palestine. You Khazar Jews and Zionists are Europeans from
the Ukraine, (Basic Root Russia) so you piss of home where you came from.

Israel's New Racism: The Persecution
of African Migrants in the Holy Land.
https://www.youtube.com/watch?v=dPxv4Aff3IA
Didn't Hitler did the same with the Jews: “Get rid of Them”.

I am a revengeful God, my son Jesus said it himself.
Louis Farrakhan separates the "good Jews" from the "Satanic" Jews.
https://www.youtube.com/watch?v=7O5eL2MzNtA

Fortunately, there are also good Jews, but they are a call in
the desert, and are heavily discriminated against by the Zionists.
Jewish Activists Are Speaking Up For Palestinians.
https://www.youtube.com/watch?v=N4wgnflepJE&ab_channel=WokiliWandersWokiliWanders
Why These Israelis Refuse To Join The Army
https://www.youtube.com/watch?v=y8NJjp_3kHs

Louis Armstrong, "Go Down Moses.
Let My People Go;" video by Nina Paley.
https://www.youtube.com/watch?v=i6-zzr5F2Hw
https://www.youtube.com/watch?v=Y2hZHu7rlrQ
https://www.youtube.com/watch?v=vf6jBP4YXwo (Lyrics).
https://www.youtube.com/results?search_query=go+down+moses
https://duckduckgo.com/?q=go+down+moses&ia=web

This land is mine, you mortals may borrow
it in them 80 years you live on the planet.
The planet Earth is not the devil's either.
https://www.youtube.com/watch?v=4pKMV6e5kEo

Suppose theoretically that, the Jews were the pharaoh's people who held the Palestinians
captive, and the Jews who Moses led away were in reality the Palestinians. He took them to the
promised land, or Palestine, which means that the promised land is not intended for the Jews
but for the Palestinians. Now the Jews are holding the Palestinians captive in Gaza (Egypt?).

And pretend that all the land outside the Gaza Israhell is their so-called promised land, when
in reality the land is called Palestine. So now after 2,000 years, the Pharaohs people have
turned back (Rebirth?), and have stolen Palestinian land and are holding the Palestinians captive
again, retaliating? So maybe it's possible that Egypt is not of the Pharaohs (Jews) either.

The Ten Commandments. (56 Episodes).
https://www.youtube.com/watch?v=1Jbht4g0eGA&list=PLHYRdJeSUH58kPntONEh2ie8ZYremzyWe

========================

Is Jesus a Blackman?
https://www.youtube.com/watch?v=dfJCyDmTwyg
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+is+a+black+man
https://duckduckgo.com/?q=jesus+is+a+black+man&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=jezus+is+een+zwarte+man
https://duckduckgo.com/?q=jezus+is+een+zwarte+man&ia=web

Palestinian Radio-Stations.
http://radio.garden/visit/gaza/BxrKt2FG (Gaza).
http://radio.garden/listen/radio-falastini/WkCgW4NM (Ramallah).
http://radio.garden/visit/bethlehem/4BbsV5dH (Bethlehem).

https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film+english (Jesus Film in English Language)
https://www.youtube.com/watch?v=Ks8Pgw8Qpks (Ini Sranang Tongo-Surinam)
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film+nederlands (In het Nederlands-Dutch)
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film (Several Languages)

Is God een Psychopaat? Lees onderstaande site:
https://sites.google.com/site/borsboomdennydutchcolumns/isgodeenpsychopaat%3F

http://vatileaks.blogspot.com/ (Vatican Leaks)
https://vaticanassassins.org/
http://astrologyking.com/vatican-horoscope/#lightbox-gallery-ZLjG/1/

Citaat van het Internet:
"ALS" JEZUS ZIJN HUIDSKLEUR ER NIET TOE DEED,
MAAKTE JE JE NIET DRUK ALS IK ZOU ZEGGEN DAT HIJ ZWART IS.

Quote From Internet:.
"IF" JESUS COLOUR DIDN'T MATTER.
YOU WOULDN'T CARE IF I SAID HE WAS BLACK.

(God heeft een psychiater nodig, want
hij lijdt aan een gespleten persoonlijkheid.)

Tegen de Nederlanders zegt hij: "Gaat heen en vermenigvuldigt u".
En tegen de Surinamers zegt hij: "Vermenigvuldigt u en gaat heen".
Dan is het ook geen wonder dat ik gek ben: "Zo vader zo Zoon".

(God needs a psychiatrist, because
he suffers from a split personality.)

To the Dutch he says, "Go and multiply".
And to the Surinamese he says: "Multiply and go".
Then it's no wonder I'm crazy: "So Father so Son".

Af en toe is er iemand die zegt dat, hij God en of Jezus is (Als zij bestaan?). En we lachen ons allemaal een bochel, en zeggen opsluiten die gek want die is goed geschift. Maar stel dat die persoon in zijn onderbewustzijn heeft beseft dat, hij een deeltje van God of Jezus is. Maar omdat het onderbewustzijn moeilijk weer te geven is, via het gewone bewustzijn komt het verknipt en onvolledig over. En denkt de persoon dat hij de Bijbelse Jezus is.

Occasionally there is someone who says that, he is God and or Jesus (if they exist?). And we all laugh ourselves a hunchback, and say lock up that fool because he is nuts. But suppose that person in his subconscious mind has realized that he is a particle of God or Jesus. But because the subconscious mind is difficult to reflect, through the ordinary consciousness it becomes distorted and incomplete. And the person thinks that he is the biblical Jesus.

Zou God en of Jezus zichzelf hebben opgesplitst in zeven miljard deeltjes (Ik ben in u en u bent in mij), dan is hij ook een Jezus. Zou het de Duivel (Kerkleiders?) zijn geweest die in de Bijbel hebben geschreven -- Gij zult geen vreemde Goden aanbidden --, want als alle zeven miljard deeltjes Goden op Aarde gaan samen werken. Dan krijgen we het paradijs op Aarde, alle ellende verdwijnt als sneeuw voor de Zon, en dan heeft hij het nakijken.

Would God and or Jesus have split themselves into seven billion particles (I am in you and, you are in me), then he is also a Jesus. Would it have been the Devil (Church leaders?) who wrote in the Bible -- Thou shalt not worship strange Gods --, because if all seven billion particles of Gods begin to work together on Earth. Then we'll get paradise on earth, all misery disappears as snow for the sun, and then he has to check out.

De Duivel van het nep geloof van Kerken heeft de mensen geleerd, maak je niet druk het heeft toch geen zin, je trekt toch aan het kortste eind, je wordt in het bos geparkeerd. Jezus van het echte geloof zegt: "Offer je op voor de mensen want dan krijgen ze een beter leven".

The Devil of the fake faith of the Churches has taught humanity, don't get upset it hasn't any use, you will pull at the end of the shortened stick, you are parked in the forest etc. Jesus of the real faith says, “Sacrifice yourself for mankind for then they will get a better life”.

Exploitation by the Western World. (Mallence Bart Williams).
https://www.youtube.com/watch?v=AfnruW7yERA
African countries forced by France to pay Colonial tax.
https://answersafrica.com/countries-subjected-pay-colonial-tax-benefits-salvery-france.html
Afrikaanse landen zijn nog steeds koloniën van Frankrijk.
http://dutchturks.nl/afrikaanse-landen-zijn-nog-steeds-kolonien-van-frankrijk/
Ikiesha Al-Shabazz Whittaker Former Manhattan Prosecutor "Fuck America".
https://www.youtube.com/watch?v=2VRLHI0G0-M

At The Meeting - Gospel Legends Volume
3 soloist The Sensational Nightingales.
https://www.youtube.com/watch?v=cH4kiJCG1ak
Black Gospel Songs Mama Used To Sing.
https://www.youtube.com/watch?v=5mYhDwEJL14

https://yeslordradio.store/ (Black Gospel Music)

https://www.youtube.com/watch?v=r1yBTZAnNzo
In beide video's komen sommige bijna in een soort van latente trance dat, is allemaal frustratie. Ze roepen Jezus in wanhoop aan om hun te verlossen van de discriminatie gepleegd door het blanke ras. Je zou die opzwepende muziek ook kunnen beschouwen als een soort van psychotherapie, want als ze aan het eind van de avond naar huis gaan zijn ze heel wat frustratie kwijt. Dan is het mogelijk dat ze er weer een week tegen aan kunnen.
https://www.youtube.com/watch?v=wUqfWVvD63c

https://www.youtube.com/watch?v=r1yBTZAnNzo
In both videos some almost come in some kind of latent trance that's all frustration. They call upon Jesus in desperation to safe them from the discrimination caused by the white race. You might also consider that arousing music as a kind of psychotherapy, because when they go home at the end of the day they've lost a lot of frustration. Then it is possible that they can manage for a week.
https://www.youtube.com/watch?v=wUqfWVvD63c

Horoscoop Jezus Overlijden.
03 april 0033 AD 16.14.00 uur nm.
Jerusalem Israël.
35graad 13minuut Oost.
31graad 46minuut Noord.

Wat ik hier schrijf is, zwaar onder voorbehoud want het is en blijft giswerk. Als het goed is, dan is Jezus gestorven op 03 april 33AD, men
zegt rond 15.00 uur. Ik heb daar een horoscoop van gemaakt, en er zijn een aantal zaken die opvallen, als je 15.00 uur doordraait naar 16.14 uur.
Het midden van de hemel staat op 14graad38minuut in Tweeling. Ook Jupiter staat in het midden van de hemel op ook 14graad38minuut in
Tweeling, en 180graad daar t.o. staat Pluto op 14graad38minuut in Boogschutter, en Jupiter is de planeet van Boogschutter, en bij planeet van Vis.

Op de Westelijke horizon staat het gelukspunt op 15graad11minuut in Vis, en 180graad daar t.o. staat de Oostelijke horizon op
15graad40minuut in Maagd. En Mercurius de planeet van Maagd staat op, 17graad12minuut in Vis pal boven het gelukspunt 15graad-
10minuut Vis. Dan staat de Zon op 11graad33minuut in Ram lijnrecht t.o. de Maan in 11graad05minuut Weegschaal, dus bijna volle maan.

Als je lijntjes trekt tussen de planeten, dan zie je duidelijk een kruispatroon. Er loopt een lijntje van de Zon naar t.o. de Maan,
van Mercurius van de Westelijke horizon naar De Oostelijke horizon. Plus zie je een driehoek, van Jupiter een lijntje naar de Oostelijke
horizon en een lijntje naar Pluto op de (IC) tegenovergestelde van de (MC), en een lijntje van Pluto naar de Oostelijke horizon.

Maar het is giswerk, we zullen het waarschijnlijk nooit helemaal zeker weten. Zijn geboorte datum is moeilijk te achterhalen,
wat weer heel jammer is natuurlijk, maar hij is bijna zeker niet op 24/25 december geboren, meer rond midden-eind september.

Ik vermoed dat Jezus iemand was, die klaarheid probeerde te brengen op Aarde. Maar de kerkleiders de elite de touwtjestrekkers
de bankiers de gevestigde orde, waren daar vermoed ik niet van gediend. En hebben hem vermoedelijk opgeruimd uitgeschakeld enz.
Wat men vandaag de dag nog steeds doet met bv. klokkenluiders, of ze worden vaak opgesloten in een gevangenis en of een psychiatrische
inrichting, of worden botweg gemarteld en vermoord. Ze staan ook op drie lijsten, de niet-vlieglijst de terroristenlijst en de
spionnenlijst, de advocate van Edward Snowdon Mevrouw Jesselyn Radack stond tot voor kort jaren op alle drie de lijsten.

Jesselyn Radack is de advocate van Edward Snowden. (Ga naar 02.52/18.38)
https://www.youtube.com/watch?v=9wo7eS6JaEw

Nog meer kolder? Why not.

De horoscoop van het overlijden van Maria Magdalena.
22 juli 0072 AD 04.20.00 uur vm.
Vezelay Frankrijk.
03graad 45minuut Oost.
47graad 28minuut Noord.

Volgens onderzoekers is Maria Magdalena gestorven op 22 juli 72AD in Vezelay Frankrijk.
Maar ik een eigenwijs ventje, heb de datum teruggebracht naar 18 juli 72AD. And guess what?

Het midden van de hemel staat op 00graad00minuut Ram, en Jezus zijn planeet Chiron staat ook op
00graad00minuut Ram. Daar t.o. staat Jupiter op 00graad01minuut in Weegschaal. De Oostelijke horizon
staat op 23graad35minuut in Kreeft, de Zon staat op 23graad05minuut in Kreeft. Op de Westelijke horizon
staat de Maan op 16graad16minuut in Steenbok, en haar gelukspunt staat op 16graad46minuut in Steenbok.

Er is ook synchroniciteit, ik had vroeger een 6-jarig buurmeisje uit Irak, en ze is geboren op 18 juli. Het
was ook een aparte tante, een intelligent leiders type, die boven de andere kinderen van de flat uitstak.
Helaas hebben de psychopaten van de hulpverlening haar het etiket ADHD op haar voorhoofd geplakt, want ze
wil geen kuddedier zijn. Ze krijgt volgens mij hormoon medicijnen, waardoor ze nu rondloopt met kleine borsten,
alsof ze al 14 is. Zo worden mensenlevens vernield door die gestoorde idioten van de gevestigde orde. Net zo
als de kerkleiders Maria Magdalena hebben gebombardeerd tot slet hoer prostituee, en ze deugde van geen kant.
https://www.ninefornews.nl/adhd-geen-ziekte-psycholoog/

http://www.mysticsofthechurch.com/2010/04/st-mary-magdalene-first-woman-mystic.html

http://www.astrologie.ws/jezus.htm
http://www.kijkeensomhoog.nl/stervanbethlehem.htm
https://wikikids.nl/Jezus_Christus
http://christiananswers.net/dutch/q-eden/jesusdeath-d.html
https://duckduckgo.com/?q=horoscoop+van+jezus&ia=web
https://duckduckgo.com/?q=horoscope+of+jesus&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=horoscoop+van+jezus

https://www.youtube.com/results?search_query=horoscope+of+jesus

========================

DUTCH.
Download PlanetDance om Horoscopen te maken.
http://www.jcremers.com/?id=Planetdance&lan=nl
Ga naar Bestand en dan Radix, vul alleen het 1/3 linkerdeel van het venster in
als leek zijnde. Klik dan op oké, ga weer naar Bestand en klik op Bewaar alles.
Klik vervolgens op Tijd Wiel en Oké, dan gaat de tijd lopen en draait de horoscoop.

http://www.gouvernante.info/astrologie.htm
http://www.gouvernante.info/astronomie.htm

ENGLISH.
Download PlanetDance to create Horoscopes.
http://www.jcremers.com/?id=Planetdance&lan=en
Go to File and then Radix, enter only the 1/3 left part of the window
as a layman. Then click ok, go back to File and click Save All.
Then click Time Wheel and Okay, then time will run and the horoscope will run.

NEDERLANDS.
Mocht u een gelovig mens zijn, en wilt u mij om de oren slaan met uw Bijbel, mag ik u aan die bekende zin, in uw eigen Bijbel herinneren waar staat geschreven:
ONDERZOEK ALLES EN BEHOUD HET GOEDE.

Ik weet het natuurlijk niet zeker maar ik vermoed dat, de antwoor-
denzinnen uit mijn onderbewustzijn komen. En omdat het onderbe-
wustzijn moeilijk weer te geven is via het gewone bewustzijn, komt het verknipt en onvolledig over, psychiaters noemen het een ziekte?

DE NEDERLANDSE VERSIE VAN TABOE.HTM
http://www.gouvernante.info/taboe.htm

WAT VOOR EEN TITEL HEEFT U IN GEDACHTE VOOR DIT BOEKJE
Taboetikje roodvettuin, ween forthelvoi, gedeet ach.
(No-Ach).
RoodVet = Bloed? / Tuin+Forthel = Aarde? / Voi = Straat

001 GOD WIJ VRAGEN ONS AF WAAROM U NOOIT NIKS VAN U LAAT HOREN?
Uw oren doof, gij waant u MaanKing, roov Roi's V haatlansen.

MaanKing = Ufonauten?, Roi = Koning, V = Victorie overwinning

Laten we even aannemen dat God zichzelf heeft opgesplitst, in 7 miljard deeltjes (Ik ben in u en u bent in mij). Dan zijn we allemaal een deeltje God. En horen we het gehuil geschreeuw gegil pijn verdriet en doodsangst niet, van die andere deeltjes Goden die worden verkracht gemarteld en wreed Duivels vermoord, door Psychopaten in dienst van Satanische Regeringen.

ENGLISH.
If you are a faithful human, and you want to hit me round my ears with your Bible, may I remind you of that familiar phrase, in your own Bible where it is written:
RESEARCH EVERYTHING AND MAINTAIN THE GOOD.

I'm not sure ofcourse but I suspect that, the answers phrases come from my Subconscious. And because the subconscious mind is difficult to display through the Ordinary consciousness, it comes twisted and incomplete, psychiatrists call it a mental disease?

THE ENGLISH VERSION OF TABOO.HTM
http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

000 WHAT FOR A TITLE DO YOU HAVE IN MIND FOR THIS BOOK?
Taboo tic RedGreaseGarden, weep forthellvoi, you did whatever.

RedGrease = Blood? / Garden + Fort-hell = Earth? / Voi = Road?

001 GOD WE ASK OURSELVES WHY WE NEVER HEAR ANYTHING OF YOU?
Your ears deaf, you think you're MoonKings, rob Roi's V Lances.

MoonKing = Ufonauts?, Roi = King, V = Victory Lances

Let's assume that God has split himself up into 7 billion particles
(I am in you and you are in me). Then we are all a particle of God. And we don't hear the agony grief howling hurt cries screams yelling pain sadness, and mortal fear of death from those other particle gods that are raped tortured and brutallymurdered, by devilish psychopaths in the service of Satanic governments.

SURINAMESE.
Kan dé yu dé wan gado bribisma, èn if yu wani fonfon mi nanga yu gadobuku lontu mi yesi, memri a boskopu ini yu eigi gadobuku pe bin skrifi:
ONDROSUKU ALLA SANI ÈN ORI A BUN SANI.

Mi no abi misi, nomo mi è bribi dati din piki wortu è komopu fu mi kisi ensrefi, Èn bika à kisi ensrefi dé dangra fu a gwenti srefi a boskopu è kon kruktu onkrinkrin nanga broeia. Lawman datra kari è disi wan lawman siki?

A TATA FASI FU TABOE.HTM
http://www.gouvernante.info/taboe.htm

000 SAN FU NEN YU È ABI INI YU EDE DENKI FU À BUKU DISI?
Trefu redi-fatu-dyari, krei doti passi, yu è du dan san.

(Redi-fatu = Brudu? / Dyari = Grontapu?

001 GADO UNU AKSI UNU SREFI FA YU NOITI NOTI FU YU LATI YERE?
Yu yesi dofu, yu è prei mun kownu, fufuru Roi kownu V feti kugru.

Mun Kownu = Ufonauten? Roi = Kownu, V = Victorie Wini
=.

Taki fu eksempre dati gado abi prati eigi ini 7 milyard pisi, (Mi ini yu nanga yu ini mi) Dati wan taki dati unu èn ala sma wan pisi fu Gado. So leki unu aksi unu eigi unu ne yere noiti fu gado, dan unu yesi dofu. Unu ne yere a krei a bari a pen a sari a dedefrede, din kon priti fu ogri sex, den a kisi fon fon nanga isri kiti, udu tiki, nanga titei, sa din tra Gado pisi sma è kisi. Fu din siki man, wroko fu lanti.

========================

  
           SURINAM      NETHERLANDS

Rudie J. Gouvernante

Zutphen (52.09North-06.12East) Gelderland Netherlands Europe
(Skrifi na: - Schrijf naar: - Write to:) webmaster (at) gouvernante (dot) info

http://www.gouvernante.info/suriname2.htm
http://www.gouvernante.info/suriname7.htm

Two Surinamese Cookbooks. (Dutch only).
https://www.surinaamsetenonline.nl/sandhias-recepten-deel-5-personaliseren.html
https://www.uitgeverijdubois.com/product/heruitgave-groot-surinaams-kookboek/
https://www.youtube.com/results?search_query=surinam+cookery
https://duckduckgo.com/?q=surinam+cookery&ia=web

I am subscribed to these YouTube websites.
https://www.youtube.com/channel/UCWO12wyiX-rcUUzT3IsGxKQ/channels

-----

Original First People of Suriname.
https://www.youtube.com/watch?v=cVHebkw3w9c
Children of the Jungle Sharing Food.
https://www.youtube.com/watch?v=BnmJEztj050
Children in the Suriname Amazon.
https://www.youtube.com/watch?v=1qyAP8KZh6U

http://www.indianensuriname.nl/index.php
http://www.teeifuka.nl/TFKHtml/deindianen.htm
http://www.surinamewebquest.nl/inheemsen.html

https://www.youtube.com/results?search_query=inheemsen+van+suriname
https://duckduckgo.com/?q=inheemsen+van+suriname&ia=web

-----

Surinamese Music.
It's Christmas - Nisha Madaran ft Black Harmony.
https://www.youtube.com/watch?v=hX7VNXGQfW4
We wish you a merry Christmas.
https://www.youtube.com/watch?v=GUjWyU60hXU
Merry Christmas Eve.
https://www.youtube.com/watch?v=A8KvdzbyAiE

https://www.youtube.com/watch?v=5fSc9AP5C4E (Happiness - Lady Shaynah and Elvin Pool)
https://www.youtube.com/watch?v=Ak9pVpSajNo (At your side - Meryl Malone)
https://www.youtube.com/watch?v=j7-7OlrQ1FU (Promise me - Melinda Boldewijn)
https://www.youtube.com/watch?v=rdX1RU8-2OQ (Hold me tight - Naomi Sastra)

The Faluma song originates from Surinam.
https://www.youtube.com/watch?v=qysStCooZNg (Faluma - Alison M. Hinds)
https://www.youtube.com/watch?v=BGvOaGp5M-4 (Strong Girl)

Surinamese Television.
https://www.youtube.com/watch?v=GwKSBF9dPZ8 (Nyunsu Surinam)
https://www.youtube.com/watch?v=YSCOHxernuU (Stvs Dutch)
https://www.youtube.com/channel/UCRs-xhtie725I9DNBAWnC9Q (Power Surinam/Dutch)

Surinamese Radio Stations.
https://www.apintie.sr/ (Algemeen-General)       http://radiokoyebasuriname.com/ (1650 Afro Surinamese)
http://www.crtv.nl/ (1853 Chinees-Chinese)       https://ramashamedia.com/ (1873 Hindoestaans-Hindustani)
https://surjavibes.com/online/ (1890 Javaans-Javanese)       http://www.radionaim.com/ (1895 Libanezen-Lebanese)
https://gtriddim.com/ (1970 Guyanezen-Guyanese)       https://tunein.com/radio/Radio-LPM-s243547/ (1985 Brazilianen-Brazilians)

https://surinaamseradio.com/
https://www.suriname.nu/100/index.html
https://liveonlineradio.net/radio-lpm
https://www.radio-suriname.nl/
http://www.gouvernante.info/radio1.htm

Surinamese Newspapers.
http://www.dwtonline.com/
https://dagbladdewest.com/
https://www.srnieuws.com/
https://www.starnieuws.com/
http://www.surinametimes.com/
https://www.waterkant.net/

Op onderstaande site kunt de vliegtuigen van de SLM of KLM zien vliegen en eventueel volgen.
https://www.flightradar24.com/51.86,4.42/7
Type bij Search:
-- py993 -- (Slm) Amsterdam-Paramaribo of -- py994 -- (Slm) Paramaribo-Amsterdam
-- kl713 -- (Klm) Amsterdam-Paramaribo of -- kl714 -- (Klm) Paramaribo-Amsterdam
Klik op het eerste balkje onder -- Live Flights -- (Als ze vliegen).
Zet u muis op het gele vliegtuig voor het vluchtnummer
of klik op het gele vliegtuig voor meer gegevens.
Luister naar de verkeersleiders en de piloten.
https://www.liveatc.net/flisten.php?icao=eham&mount=eham4
Surinam Airways Airbus A340-311 Vertrek Schiphol.
https://www.youtube.com/watch?v=nZ-fOVby5mw
https://www.youtube.com/watch?v=HTHB2GiXG2U Slm Cockpit.
https://www.youtube.com/watch?v=-5MrVAdtPV0 Slm Cockpit.

Surinamese Vlog's:
https://www.youtube.com/results?search_query=surinaamse+vlog

These Are My Babes, I'm Surinamese, So What.
https://www.youtube.com/watch?v=QHW5FAlaHaI (Ceira Mi Lunasa)
https://www.youtube.com/watch?v=E9p_5diKvII (Val Mercado)
https://www.youtube.com/watch?v=0q5oCema_-I (Liza Koshy)
https://www.youtube.com/watch?v=hQn4VjBuS3c (Corrina Rachel)

=========================

    
9/11
Astrologie Astrology
Astronomie Astronomy
Bussen Buses
Computer
Geestelijk Spiritual
Genealogie Genealogy
Gezondheid Health
Graancirkels Cropcircles
VerhaalAarde
Luchtvaart Aviation
Indiaans NativeAmericans
Paranormaal Paranormal
Pers Press
Psychiatrie Psychiatry
Psychologie Psychology
Radiostations
Radioservers
Regeringen Governments
Suriname Surinam
Taboe
TV
3eWereld 3rdWorld
Treinen Trains
Ufo's
VrijeMeningsUiting FreedomOfSpeech
Werk Work

https://duckduckgo.com/?q=gouvernante+site%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.gouvernante.info%2F&ia=web

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22

=========================

REGERINGEN VAN AMERIKA ENGELAND EN FRANKRIJK, GIJ ZIJT VERVLOEKT.

LEVE SYRIË EN HAAR BEVOLKING.
Het is niet president Assad die kinderen vergast of met chemicaliën gooit dat, doen Israël Qatar Turkije en Saudi Arabië ook in Jemen. Er wordt weer vuil spel gespeeld net zo als ook in Irak.

Vervloekt zijn ook de Arabische landen die Syrië en Palestina laten verrekken. Ik heb het geheugen van olifant, ik vergeet niks.

Syrische Expert verklaart achtergrond van de Chemische aanval.
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=en&id=12355&date=2018-04-28

GOVERNMENTS OF AMERICA ENGLAND AND FRANCE, THOU ARE CURSED.

LONG LIVE SYRIA AND HER PEOPLE.
It's not President Assad who gasses children or throws with chemicals it's, Israel Qatar Turkey and Saudi Arabia they do it in Yemen too. They play the same dirty game as they did in Iraq.

Cursed are also the Arab countries who are betraying Syria and Palestine. I have the memory of an elephant, I won't forget.

Syria expert explains the background of the chemical attack.
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=en&id=12355&date=2018-04-28

=========================

The Truth About War - Who Are The Real Terrorists?
https://www.youtube.com/watch?v=3DOgWuGYGeo
http://gedachtenvoer.nl/54-gedocumenteerde-valse-vlag-aanslagen

=========================

WE MOGEN - AHED TAMIMI - NIET VERGETEN ZE IS EEN HELD.
Ahed Tamimi is een heldin omdat ze de moed had, om een Khazar Varken (Nep Jood - Bekeerd tot het Judaïsme in 740 AD) een klap in zijn gezicht te geven. Hij stond in haar tuin en ze vroeg hem op de openbare weg te gaan staan hetgeen hij weigerde. Vervolgens duwde hij haar weg, en toen gaf ze hem een klap in zijn gezicht, ze kreeg toen acht maanden gevangenisstraf. Terwijl een Joodse soldaat die een Palestijn doodschoot kreeg ook acht maanden.

Dubbele Moraal voor Malala en Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=gHvuhaCytp0

Ahed Tamimi Levende weerstand Toer.-
https://www.youtube.com/watch?v=cMWuk_mi5kw
Ahed Tamimi Veroordeeld to acht maanden voor het slaan van een IDF soldaat.
https://www.youtube.com/watch?v=jsE-5TnCSog
Ahed Tamimi: Palestijnse Vrijheids Strijdster Vrij Gelaten. (Deel 2)
https://www.youtube.com/watch?v=lJqH7_xYKi4
De Palestijnse kinderen vechten tegen de Isaëlische Bezetting. (Deel 1)
https://www.youtube.com/watch?v=9FlrrcAjBr4

Documentaire - V.S. Veteranen Getuigen maken brutale
realiteit mee voor Ahed Tamimi en de Palestijnen.
https://www.youtube.com/watch?v=uXnnP15-A_Q
http://www.veteransforpeace.org/

De Ondervraging van Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=lpUB5oU8n_w&feature=youtu.be
Abby Martin ontmoet Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=yV1HwG1_phs

Kleine Journaliste Janna Jihad Ayyad.
https://www.youtube.com/watch?v=17MOCU4y_RQ
Een gevangen Vogel zingt.
https://www.youtube.com/watch?v=BNnODPZlyIg
Interview met Palestijnse jeugd Activisten Janna Jihad & Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=Gyf3msk96oQ

WE SHOULDN'T FORGET - AHED TAMIMI - SHE'S A HERO.
Ahed Tamimi is a hero because she had the courage, to give an arrogant Khazar Pig (Fake Jew - Converted to Judaism in 740 AD) a slap in his face. He stood in her garden and she asked him to stand on the public road which he refused, then he pushed her way. She then gave him a slap in his face, then she got eight months imprisonment. While, a Jewish soldier who killed a Palestinian also got eight months.

Double Standards for Malala And Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=gHvuhaCytp0

Ahed Tamimi - Living Resistance Tour.
https://www.youtube.com/watch?v=cMWuk_mi5kw
Ahed Tamimi convicted to 8 months for hitting an IDF soldier.
https://www.youtube.com/watch?v=jsE-5TnCSog
Ahed Tamimi: Palestinian Freedom Fighter Released. (Part 2)
https://www.youtube.com/watch?v=lJqH7_xYKi4
Palestinian kids fight against Isaelian Occupation. (Part 1)
https://www.youtube.com/watch?v=9FlrrcAjBr4

New Documentary-U.S. Veterans Witness 13-03-2018
Brutal Reality for Ahed Tamimi and Palestinians.
https://www.youtube.com/watch?v=uXnnP15-A_Q
http://www.veteransforpeace.org/

The Interrogation of Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=lpUB5oU8n_w&feature=youtu.be
Abby Martin meets Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=yV1HwG1_phs

Little Journalist Janna Jihad Ayyad.
https://www.youtube.com/watch?v=17MOCU4y_RQ
A Caged Bird Sings.
https://www.youtube.com/watch?v=BNnODPZlyIg
Interview with Palestinian youth Activists Janna Jihad & Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=Gyf3msk96oQ

AMERIKA EN ISRAËL ZIJN OORLOGSMISDADIGERS.
Amerika en hun bazen de Khazaren (Nep-Joden) uit Israël (Het land heet Palestina), zijn oorlogsmisdadigers oftewel "Beesten" uit de hel. Ze gooiden bommen op Irak gevuld met radioactief verarmd uranium, waardoor vele Iraakse kinderen dood werden geboren en vele zwaar mismaakt geboren wer-
den. Deze twee landen moeten dringend voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag gesleept worden, wegens het plegen van zware oorlogsmisdaden.

Maar dat zal niet gebeuren want de hele westerse wereld doet er luchtig over en negeert het. Zou een derde wereld land dit gedaan hebben met een blank land, dan was men massaal dat land militair binnen gevallen om de regering aan hun haren naar Den Haag te slepen. Hebben we hier te maken met huichelachtige westerse blanke koloniale racisten, oftewel farizeeërs?

Voorzichtig enge beelden.
https://www.youtube.com/watch?v=ZwWaQ0_c8wI
Een "SATANISCH BEEST" uit de hel zegt dat het
waard was dat 500.000 Iraakse kinderen stierven.
https://www.youtube.com/watch?v=O94V6ziw7ZM

AMERICA AND ISRAEL ARE WARCRIMINALS.
America and their bosses the Khazar (Fake Jews) from Israel (The countries name is Palestine), are war criminals or “Beasts” from hell. They threw bombs on Iraq filled with radioactive depleted uranium, causing many Iraqi children to be born dead and many heavily deformed born. These two countries need to be dragged urgently before the International Court of Justice in The Hague, because of committing heavy war crimes.

But that's not going to happen because the western world does airy about it and ignores it. Would a Third World country have done this with a western country, they would have for sure invaded that country militarily and drag the government by their hairs to The Hague. Are we dealing here with hypocritical western white racists, or Pharisees?

Take care scary pictures.
https://www.youtube.com/watch?v=ZwWaQ0_c8wI
A "SATANIC BEAST" from hell says that it
was worth it that 500.000 Iraqi children died.
https://www.youtube.com/watch?v=O94V6ziw7ZM

(ENGLISH) THEFT OF MEXICAN LAND BY AMERICA.
During the Mexican American war, in 1845 the North of Mexico (Arizona California Colorado Nevada
  New Mexico Texas and Utah), have been occupied by the Americans, and during the peace negotiations
   in 1846 at Guadeloupe Hidalgo, the land was never given back. So the Mexicans are not illegal in
   for example in California, they are at home in their own country, the Americans are illegal in Mexico.

----------

(DUTCH) DIEFSTAL VAN MEXICAANS LAND DOOR AMERIKA.
In de Mexicaanse Amerikaanse oorlog van 1845 is het Noorden van Mexico (Arizona California Colorado
Nevada New Mexico Texas en Utah) bezet door Amerika, en ook niet meer teruggegeven aan Mexico tijdens
het vredesverdrag van Guadeloupe Hidalgo in 1846. Dus de Mexicanen zijn niet illegaal b.v. California,
ze zijn gewoon thuis in hun eigen land, het zijn de Amerikanen die illegaal verblijven in Mexico.

----------

(SURINAMESE) DING AMERKANS BIN FUFURU MEXIKAN KONDRÉ.
Ini den Mexikan Amerkan feti fu 1845, a noordse fu Mexikankondré (Arizona California Nevada New Mexico
Texas nanga Utah, bin fufuru by den Amerkan, en tap a freidekrutu fu 1846 fu Guadaloupe Hidalgo den no
bin kisi den kondré backa. Dati wan takki dati den Mexikan de no de illegal ini Amerikan kondré, fu
eksempre California, den Mexikan da oso ini den egi kondré, den Amerkan dati na illegal ini Mexico.

=========================

WE NATIVE AMERICAN INDIANS HAVE BEEN FIGHTING AMERICAN TERRORISM SINCE 1492.
WIJ DE AMERIKAANSE INDIANEN, VECHTEN AL SINDS 1492 TEGEN HET AMERIKAANSE TERRORISME.

CRAZY HORSE.
We did not ask you white men to come here.
We do not want your civilization.
We would live as our fathers did.
And their fathers before them.
https://www.youtube.com/watch?v=qr-lCJp9v1E

Cristopher Columbus slaughtered 8 million Indians.
And the English murdered 50 million Native Americans.
Why isn't there a holocaust remembrance for them?
The German holocaust (355.000) is peanuts compared.

http://www.firstpeople.us/

https://www.nativeradio.com/listen/stream-7-pow-wow (Pow Wow)
https://www.nativeradio.com/listen/stream-6-contemporary (Contemporary)

The Original People of America the: "Native American Indians", are treated like
  rubbish, and are being dumped in Reservations like Chicken who have to be cooped up.
In Amerika worden de oorspronkelijke bewoners de: "Native Americans" nog steeds als oud vuil
behandeld, ze zijn weg gepropt in reservaten alsof ze kippen zijn die opgehokt moeten worden.

The Australian "Aboriginals", and the New Zealander "Maori's", are also treated like dirt, by the descendants of England.
De Australische "Aboriginals", en de Nieuw Zeelandse "Maori's, worden ook behandeld als oud vuil, door de nakomelingen van Engeland.

The US Governments never applied the: "Native American" Treaties.
http://avalon.law.yale.edu/subject_menus/ntreaty.asp
De Amerikaanse Regeringen zijn de verdragen met de: "Native Indians" nooit nagekomen.
http://www.vanderkraaij.net/Washington/WashingtonMemorials/Opinie/thanksgivingIndianen.htm (Thanksgiving, but now without Indians!)

http://www.tulaliptv.com/live/ (TV-Video)
www.tulaliptv.com/category/nwin/
http://www.visionmakermedia.org/watch (Watch Videos)
https://www.youtube.com/watch?v=UvYIjFtPQEk (Native American - Amazing Grace in Cherokee)
https://www.youtube.com/watch?v=X9wSEXyoRbw (Drums & Singing)
https://www.youtube.com/watch?v=c0t0FS_SRnY (Grand Entry 2014)

http://www.aimovement.org/stream.html
http://www.gatheringofnations.com/
http://www.powwows.com/2012/08/03/pow-wow-radio-247-native-american-pow-wow-music/

See my Native American site below.
http://www.gouvernante.info/indianen.htm

=========================

The Orthodox Press Media and the Politicians are not trust-able at all,
they are first-class demagogues who deceive the people with lies.
Do you want to know how events are really happening,
visit the below websites they are more reliable and true.

Non Bought Independent Media.
https://alternatiefnieuws.eu/ (The Netherlands)

https://www.kla.tv/nl (Switserland)
https://www.kla.tv/en (Switserland)
https://www.youtube.com/channel/UClO1l0P58Hi0Al3v8vRWmGw (Switserland)

https://www.rt.com/on-air/ (Russia)
https://www.youtube.com/user/RussiaToday (Russia)
https://sputniknews.com/ (Russia)
https://www.youtube.com/channel/UCI4lx9retCL7_cBmmceEQ8g (Russia)

https://www.presstv.com/Default/ (Iran)

George Carlin - Bombing Brown People.
https://www.youtube.com/watch?v=CTvAs-Us7gA

https://www.kla.tv/9080 (Part 1 - 219 US Wars).
https://www.kla.tv/9136 (Part 2 - 219 US Wars).

=========================

Op deze site ziet u een wereldbol met groene puntjes, klik op één en u kunt meestal
(niet altijd) vrij gauw luisteren naar dat radiostation. Komt er geen geluid, klik
rechtsboven van de site op de webnaam, en zoek voor de radio - geluid pictogram.

http://radio.garden/live
https://studiomoniker.com/projects/radio-garden (Explanation).

On this site you will see a globe with green dots, click on one, and you can usually
(not always) pretty soon listen to that radio station. If there is no sound, click
at the top right of the site on the Web name, and search for the radio - sound pictogram.

=========================

(01-06-2018) R.I.P. ROUZAN. I WON'T FORGET YOU. I LOVE YOU.
De twintig jarige Rouzan Ashraf Abdul Qadir al-Najjar werd, vermoordt, op 01 juni 2018 tijdens de demonstratie bij het hek. Ze werd doodgeschoten recht door het hart met een kogel, door een Khazar een Goy sluipschutter soldaten Zwijn. (95% van de Khazar zijn in 740 na Christus bekeerd tot het Judaïsme, ze komen uit Oekraïne (Basis Wortel Rusland) niks Palestina allemaal BS).

Rouzan ligt op sterven in de E.H.B.O.
https://www.youtube.com/watch?v=pg_-WtX5We0
De Familie van de vermoorde Razan al
Najjar heeft een Boodschap voor u.
https://www.youtube.com/watch?v=eAUT6TS7R5Y
Israël zegt dat de Palestijnse verpleegster
Razan al Najjar niet opzettelijk is vermoordt.
https://www.youtube.com/watch?v=LQ_Vs75V7AM
https://en.wikipedia.org/wiki/Rouzan_al-Najjar

Een eerdere beeld van de martelaarster verpleeg-
kundige Najjar tijdens het leven van de bezetting.
https://www.youtube.com/watch?v=pjiiqPKJZUk
Men probeert er achter te komen wat er gebeurde.
https://www.youtube.com/watch?v=w0inm3oS71c

Zie ook: (06-05-2019) De Dodenherdenking Geldt Ook Voor Haar.
http://www.gouvernante.info/fresh2019.htm

Palestijnse RadioStations.
http://radio.garden/visit/gaza/BxrKt2FG (Gaza)
http://radio.garden/listen/radio-falastini/WkCgW4NM (Ramallah)

Palestijns Straat Voedel.
https://www.youtube.com/results?search_query=ghaza+streetfood (Ghaza)
https://www.youtube.com/results?search_query=bethlehem+streetfood (Bethlehem)

Het belachelijk maken en kruisiging van Jezus op Pasen op de Israëlische Tv.
https://www.youtube.com/watch?v=6jtRj5iYurM
https://www.youtube.com/watch?v=aRyVzVNY1fI

Barack Obama Afgebeeld als een Aap.
https://duckduckgo.com/?q=obama+as+a+ape&iax=images&ia=images

Jezus is een zwarte man.
https://www.youtube.com/watch?v=AFaPCnutvEU
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+is+a+black+man
https://duckduckgo.com/?q=jesus+is+a+black+man&ia=web

==========

Journaliste Janna Jihhad Ayyad (12 jaar) zegt:
71 op de nakba. 71 jaar pijn en onrechtvaardigheid.
Dat is genoeg we willen in vrede leven.
https://www.youtube.com/watch?v=a0ZAmXzkxno

Het begin van de terreur.
http://www.deiryassin.org/
Overlevenden spreken uit.
http://www.deiryassin.org/survivors.html
Ik weiger een Israelische soldaat te zijn.
http://www.december18th.org/

Een vergeten Geschiedenis | Sheikh Imran Hosein.
https://www.youtube.com/watch?v=ZMQtUwn_hX8
https://www.youtube.com/results?search_query=khazar
https://www.brighteon.com/new-search?query=khazar&page=1&uploaded=all
https://duckduckgo.com/?q=khazar&ia=web

==========

Marxisme: Schreeuwend bloed -100 miljoen marxisme slachtoffers.
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=nl&id=14150&date=2019-04-14
De Joodse rol in de Russische revolutie, en het vroege Sovjet regime van Rusland.
http://www.ihr.org/jhr/v14/v14n1p-4_Weber.html
De Joodse etnische zuivering van Europeanen.
https://holodomorinfo.com/ (Censorship?)
Inhoud van Holodomorinfo.
https://www.bitchute.com/channel/V0eap8HVpoWk/ (Censorship?)
Holodomor Ontmenselijking.
https://duckduckgo.com/?q=holodomor+dehumanization&ia=web
Joodse Bolsjewistische vernietiging van het Christendom in Rusland.
https://ww2truth.com/2019/09/21/jewish-bolshevik-destruction-of-christianity-in-russia/
Marxists Bolshewieken.
https://www.marxists.org/subject/bolsheviks/index.htm

De Bolshewieken leiders waren praktisch allemaal Joden,
de beesten hebben miljoenen verkracht gemarteld en vermoord. https://www.bitchute.com/search/?query=holodomor&kind=video

Holodomor.
https://www.youtube.com/results?search_query=holodomor
https://duckduckgo.com/?q=holodomor&ia=web
https://www.brighteon.com/new-search?query=holodomor&page=1&uploaded=all

De geschiedenisboeken moeten herschreven worden want, die staan vol met leugens. Het zijn de overwinnaars die de geschiedenis schrijven, en vaak blijkt de vriend de echte vijand te zijn, en de vijand heeft zich verdedigd. Na de tweede wereld oorlog hebben de geallieerden het beest uitgehangen in Duits-land, miljoenen vrouwen werden in groepsverband verkracht en vermoord

Naakte verkrachte vrouwen werden gevonden opgehangen aan een schuur-deur, de kinderen werden gevonden met hun tongen vastgespijkerd aan de eettafel, men heeft ook de bevolking uitgehongerd. De steden werden herhaal-delijk gebombardeerd terwijl ze al plat lagen. En wie waren de opdrachtgevers inderdaad Joden, en nu plegen ze al 73 jaar genocide op de Palestijnen.

Volgens het Internationale Rode Kruis
is er niet één Jood vergast, laat staan 6.000.000.
http://truedemocracyparty.net/2012/06/red-cross-expose-judaic-holocaust-hoax/
Arthur Koestler - De Dertiende Stam.
http://www.fantompowa.info/koestlerindex.htm
http://fantompowa.info/13th%20Tribe.pdf

(01-06-2018) R.I.P. ROUZAN. I WON'T FORGET YOU. I LOVE YOU.
The twenty-year-old Rouzan Ashraf Abdul Qadir al-Najjar was killed, on June 1, 2018 during the demonstration at the gate. She was shot right through the heart with a bullet, by a Khazar a Goy sniper soldiers Swine. (95% of the Khazar were converted to Judaism in 740 A.D., they come from the Ukraine (basic root Russia) Nothing Palestine all BS).

Rouzan is dying in the Emergency room.
https://www.youtube.com/watch?v=pg_-WtX5We0
The Family of the murdered Razan
al Najjar has a message for you.
https://www.youtube.com/watch?v=eAUT6TS7R5Y
Israel says that the Palestinian nurse Razan
al Najjar has not been deliberately murdered.
https://www.youtube.com/watch?v=LQ_Vs75V7AM
https://en.wikipedia.org/wiki/Rouzan_al-Najjar

A previous image of the Martyr Star Nurse
Najjar during the life of the occupation.
https://www.youtube.com/watch?v=pjiiqPKJZUk
One tries to find out what was happening.
https://www.youtube.com/watch?v=w0inm3oS71c

See Also: (06-05-2019) The death commemoration also applies to her.
http://www.gouvernante.info/fresh2019.htm

Palestinian RadioStations.
http://radio.garden/visit/gaza/BxrKt2FG (Gaza)
http://radio.garden/listen/radio-falastini/WkCgW4NM (Ramallah)

Palestinian Street Food.
https://www.youtube.com/results?search_query=ghaza+streetfood (Ghaza).
https://www.youtube.com/results?search_query=bethlehem+streetfood (Bethlehem).

The Mocking and Crucification of Jesus on Eastern day on Iraelian TV.
https://www.youtube.com/watch?v=6jtRj5iYurM
https://www.youtube.com/watch?v=aRyVzVNY1fI

Barack Obama Portrait as an Ape.
https://duckduckgo.com/?q=obama+as+a+ape&iax=images&ia=images

Jesus is a black man.
https://www.youtube.com/watch?v=AFaPCnutvEU
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+is+a+black+man
https://duckduckgo.com/?q=jesus+is+a+black+man&ia=web

==========

Journalist Janna Jihhad Ayyad (12 years) says:
71 on the Nakba. 71 years of pain and injustice.
That's enough that we want to live in peace.
https://www.youtube.com/watch?v=a0ZAmXzkxno

The beginning of the terror.
http://www.deiryassin.org/
Survivors speak out.
http://www.deiryassin.org/survivors.html
I refuse to be an Israeli-an Soldier.
http://www.december18th.org/

A Forgotten History - Sheikh Imran Hosein.
https://www.youtube.com/watch?v=ZMQtUwn_hX8
https://www.youtube.com/results?search_query=khazar
https://www.brighteon.com/new-search?query=khazar&page=1&uploaded=all
https://duckduckgo.com/?q=khazar&ia=web

==========

Marxism: Crying Blood -100 million Marxists Victims. (Dutch)
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=nl&id=14150&date=2019-04-14
The Jewish Role in the Bolshevik Revolution and Russia's Early Soviet Regime.
http://www.ihr.org/jhr/v14/v14n1p-4_Weber.html
The Jewish Ethnic Cleansing Of Europeans. (Censorship? Mandator Israhell?)
https://holodomorinfo.com/
Contents of Holodomorinfo.
https://www.bitchute.com/channel/V0eap8HVpoWk/
Holodomor Dehumanization.
https://duckduckgo.com/?q=holodomor+dehumanization&ia=web
Jewish Bolshevik Destruction of Christianity in Russia.
https://ww2truth.com/2019/09/21/jewish-bolshevik-destruction-of-christianity-in-russia/
Marxists Bolsheviks.
https://www.marxists.org/subject/bolsheviks/index.htm

The Bolshevik leaders were practically all Jews,
the beasts have starved raped and murdered millions.
https://www.bitchute.com/search/?query=holodomor&kind=video

Holodomor.
https://www.youtube.com/results?search_query=holodomor
https://duckduckgo.com/?q=holodomor&ia=web
https://www.brighteon.com/new-search?query=holodomor&page=1&uploaded=all

The history books need to be rewritten because they're full of lies. It's the victors who write in the history books, and often the friend turns out to be the real enemy, and the enemy has defended himself. After the Second World War, the Allies acted like beasts in Germany, millions of women were raped in gang bang style tortured and murdered.

Naked raped women were found hanging on a barn door, the children were found with their tongues nailed to the dining table, the population has also been starved. The cities were repeatedly bombed while they were already flat. And who were the principals indeed Jews, and now they are committing genocide against on the Palestinians for 73 years.

According to the international Red Cross
not one Jew was gassed, leave alone 6,000,000.
http://truedemocracyparty.net/2012/06/red-cross-expose-judaic-holocaust-hoax/
Arthur Koestler - The thirteenth tribe.
http://www.fantompowa.info/koestlerindex.htm
http://fantompowa.info/13th%20Tribe.pdf

DIO: SPAANS VOOR GOD.
Dionisten = Godskinderen
Zionisten = Satanskinderen.

Je mag Godverdomme tegenwoordig niks meer zeggen van Palestine (Het land heet geen Israël), anders ben je een Anti-semiet. Zijn ze Godverdomme nou helemaal besodemieterd, wat verbeelden deze Arrogante wezens zich wel niet. Om ons wettelijk de mond te snoeren als we commentaar hebben op Israël, of als we solidair zijn met de Palestijnen, waar al 74 jaar genocide op wordt gepleegd.

Al deze regeringen universiteiten en andere organisaties die de Antisemitische wetten aannemen van Israël, die liggen als loopse teven onmiddellijk direct op hun rug als Israël blaft. Hebben deze mensen geen karakter ruggengraat en eergevoel meer? Zitten er dan geen mensen tussen die zeggen: Ho effe je mag best wel kritiek hebben op Israël als ze de Palestijnen ontmenselijken.

https://israelpalestinenews.org/iak-investigation-international-campaign-is-criminalizing-criticism-of-israel-as-antisemitism/

De Zionisten oftewel de Khazar uit Oekraïne (Basis Wortel Rusland) zijn geen Joden, ze hebben zich in 740AD bekeerd tot het Jodendom (95%). Ze stammen niet af van Abraham en Judea en hebben nooit in Palestina gewoond, ook geen 2000 jaar geleden. Met de naam Israël hoeft niet persé Palestina bedoeld te worden. En met het Bijbelse beloofde land hoeft niet persë een land op Aarde te zijn.

De Khazar (Nep Joden) zijn met de eerste als mede ook de tweede wereldoorlog begonnen, omdat ze met alle geweld Palestina wilde jatten. Die beiden oorlogen hebben op zijn minst 104 miljoen doden gekost, burgers 59 miljoen en soldaten 45 miljoen gekost. Ik heb er de 6 miljoen Joden van afgetrokken, want er is er niet één vergast laat staan 6 miljoen. (Int.Rode Kruis).

http://truedemocracyparty.net/2012/06/red-cross-expose-judaic-holocaust-hoax/
Arthur Koestler - De Dertiende Stam.
http://www.fantompowa.info/koestlerindex.htm
http://fantompowa.info/13th%20Tribe.pdf

En dit - Addergebroed - uit de Bijbel hebben Rouzan
vermoord, en ik heb het geheugen van een olifant.

092 STEEN EN GOD HOE DENKT U ALLE OVER ISRAEL EN HET JODENDOM?
Meent dat doden goed is, ken u steelhoven, leer je rol, Noah.

093 NOAH ZIJN ROL WAT HOUDT DAT IN VOOR ISRAEL EN HAAR JEWS?
Wensen zoo haatlawine rioolvat daar, rost hijn hud rj.

(Hijn hud Israël? / rj = Rudie Julius)

094 HOE KUNNEN ISRAEL EN PALESTINA VREDE MAKEN EN SAMEN LEVEN?
Hopen maken vrede, ravenlaan mensen kies nu steel ei lanen.

(Raven Joden = Dieven?) / (Ei = Embryo Mens?)

http://www.gouvernante.info/taboe.htm

https://www.liveonlineradio.net/palestinian/gaza-fm.htm
https://www.liveonlineradio.net/palestinian/falastini-radio.htm

DIO: SPANISH FOR GOD.
Dionists = Godschildren
Zionists = Satanschildren.

You may Goddamn these days say anything any more of Palestine (The Countries name isn't Israel), otherwise you are an Anti-Semite. Are they Goddamn, completely gone off their rockers, what do these Arrogant beings imagine themselves. To legally curtail us if we comment on Israel, or if we are in solidarity with the Palestinians, who have been committed genocide on for 74 years.

All these governments universities and other organizations that are adopting the Antisemitic laws of Israel, they're lying immediate on their backs like bitches in heat when Israel barks. Do these people have no character backbone and honour feelings? Are there no people who are saying: Hang on, you may criticize Israel if they dehumanize the Palestinians.

https://israelpalestinenews.org/iak-investigation-international-campaign-is-criminalizing-criticism-of-israel-as-antisemitism/

The Zionists or Khazar from the Ukraine (Basic root Russia) are not Jews, they have converted to Judaism (95%) in 740AD. They don't descend from Abraham and Judea and have never lived in Palestine, nor even 2000 years ago. The name of Israel doesn't necessarily mean Palestine. And with the Biblical promised Land, it doesn't have to be a country on earth.

The Khazar (Fake Jews) started with the first as well as with the Second World War, because they wanted to steal Palestine at all cost. Both of these wars cost at least 104 million deaths, citizens round 59 million and soldiers round 45 million. I have subtracted the 6 million Jews, because there is not one gassed leave alone 6 million. (INT. Red Cross).

http://truedemocracyparty.net/2012/06/red-cross-expose-judaic-holocaust-hoax/
Arthur Koestler - The Thirteenth Tribe.
http://www.fantompowa.info/koestlerindex.htm
http://fantompowa.info/13th%20Tribe.pdf

And these - Viper Serpents - from the Bible murdered
Rouzan, and I have the memory of an Elephant.

092 STONE AND GOD HOW TO YO THINK ABOUT ISRAEL EN JEWINESS?
They believe that killing is alright, know you roots, learn your role, Noah.

093 NOAH HIS ROLE WHAT'S IN STORE FOR ISRAEL AND THE JEWS?
Wishes hate avalanche drainpipe, demolish grim reaper shed rj.

(Grim Reaper Israel? / rj = Rudie Julius)

094 HOW CAN ISRAEL AND PALESTINE MAKE PEACE AND LIVE TOGETHER?
The hope is they will make peace, raven people choose good ovum roads.

(Raven Jews = Thiefs? / Ovum = Embryo Human?)

http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

https://www.liveonlineradio.net/palestinian/gaza-fm.htm
https://www.liveonlineradio.net/palestinian/falastini-radio.htm

PARANORMAAL.
GEZOND? - VERBEELDING? - BEZETEN? - ZIEK?

Er zijn mensen die zien geesten of dromen of dagdromen of horen stemmen, of beleven zaken die later in het echt gebeuren, wat het precies is dat weet ik niet, maar volgens mij als leek bent u niet gek of gestoord, er gebeurt inderdaad iets waar we geen vat op hebben.

En wat de bedoeling is, en waar het vandaan komt dat weet ik ook niet. Beschouwd u het maar als een LP waarvan de naald af en toe een paar groeven verder springt, geluid laat horen uit de toekomst, en weer terug springt naar de oorspronkelijke groef, waar de muziek gewoon weer verder draait.

Hier zal ik enkele belevenissen schrijven die ik zelf heb meegemaakt, ik doe dit niet om mijn ego te strelen of op te poetsen. Maar voor die mensen die ze ook meemaken, en bang zijn of ze vreemd vinden. Of denken dat ze gestoord zijn, of verteld is dat ze gestoord zijn en het geloven.

==========

Londen:
Als ik af en toe laat thuis kwam van avonddienst, dan wilde ik nog wel eens door de telescoop kijken, en heb heel wat enge gezichten gezien. Je kunt rustig zeggen demonische gezichten, soms was ik zo bang dat ik dagen die telescoop niet aanraakte.

Londen:
(Droom) Maandenlang werd ik gewurgd in bed door een persoon zonder hoofd, in het begin ben je bang, daarna begin je het te accepteren. Weer een tijd later begint het te vervelen en heb tegen die persoon gezegd, waarom kom je al maanden lang om me te vermoorden ik ben toch allang dood ik wil je gezicht zien. Sinds dat ik dat zei, heb ik die droom nooit meer gehad.

Londen:
(Droom) Ik werd maandenlang achtervolgd door de nazi's in een trein, iedere keer dook ik weer onder een van de banken dan kwamen ze ervoor staan en schopte met hun laarzen. Ik wist weg te komen en sprong uit de trein een berg op, rechts stond een huis waar ik iedere keer na toe ging. Maar op een gegeven dag besefte ik dat die nazi's van het standpunt uit gingen, die vrouw in dat huis hoort bij jou Sindsdien rende ik uit de trein links af ver van het huis af, en sprong in de diepte sindsdien heb ik die droom nooit meer gehad.

Londen:
(Droom) Ik droomde dat ik in de hangmat lag, onder het huis van mijn vader in Suriname. Een paar maand later lag ik inderdaad in die hangmat, en realiseerde me dat ineens.

Londen:
(Droom) Ik droomde dat ik in Paramaribo een politieauto zag rijden op de brug over de Saramaccadoorsteek, het was een Volkswagen kever in zwart witte kleuren. Een paar maanden later toen ik in Suriname ging wonen, en Paramaribo binnen reed vanaf het vliegveld over die brug reed een zwart witte politieauto net zo als in die droom.

Paramaribo:
Ik zat op het balkon en zag een lang gerekte wolk voorbij drijven, boven op die wolk lag de premier van India mevr Gandhi, een week later overleed ze.

Paramaribo:
Ik zat weer op dat balkon, keek tussen het huis en de bomen in de lucht en zag een gezicht die veel leek op iemand die ik kende, een week later overleed de persoon.

Paramaribo:
(Droom) Ik droomde dat ik vast zat in water en ben verdronken. De volgende dag las ik in de krant dat een personeelslid van de suikerplantage, laat in de avond had gewerkt en toen naar huis is gereden. Maar hij is geslipt en kwam met de auto in de sloot, met het dak op de bodem en de wielen in de lucht. En omdat de sloot even breed was als zijn auto, kon hij de deuren niet openen en is helaas verdronken.

Paramaribo:
Ik reed met een VW bus naar Paramaribo en was moe, en zei ik wilde dat ik op de hoek was om rechts af te slaan. Opdat zelfde moment dat ik het zei was ik er ook (Tijdreizen?), terwijl ik me niet kan herinneren dat ik die 10 kilometer gereden heb.

Paramaribo:
Laat in de avond las ik in de krant dat een Hindoestaanse vrouw overleden was, en vroeg me af waar heeft die gewoond en ineens wist ik het. Een week later stond die advertentie weer in de krant, nu om eenieder te bedanken die op de begrafenis is geweest. En dit keer stond het adres erbij, en dat klopte met de eerste keer een week geleden. Ik zat me af te vragen of die vrouw de eerste keer naast me stond, als geest en het adres ingefluisterd heeft.

Paramaribo:
Ik zat in de huiskamer en zei: Ik wil dat de bliksem binnenkomt via de open deur en verdwijnt via het open raam. Ik hield mijn wijsvinger naar voren gestoken, en even later schoot een bliksem-schicht door de huiskamer op 1 cm van mijn wijsvinger.

Paramaribo:
(Droom) Ik droomde dat ik in de rij stond met een man of 10, en we werden allemaal doodgeschoten ik stond weer op, en zei, is dit nou de dood die stelt ook niks voor, zijn we daar nou zo bang voor. Een tijdje later op 08 december 1982 werden die 15 VIP man doodgeschoten in Militair Fort Zeelandia, maar ik heb geen gezichten gezien, niet van de daders, en ook niet van de slachtoffers.

Zutphen:
(Droom) Ik droomde dat ik in gesprek was met een straaljager piloot, en zei tegen hem als je morgen boven mijn flat vliegt zwaai met je vleugels, dan weet ik dat jij het bent. De volgende dag zat ik in de huiskamer, en hoorde straaljagers aankomen en ben voor het raam gaan staan. Toen vlogen er 3 straaljagers over de flat richting het westen, de laatste begon met zijn vleugels op en neer te zwaaien, en te bewegen eerst links en toen rechts.

Zutphen:
Het was al de hele avond aan het regenen en ik liep naar de slaapkamer en rook een bepaalde lucht, en vroeg me af of de beerput voor de flat was overgelopen. En zei toen jongens nu moeten jullie ophouden met regenen, want anders kan ik hier straks niet slapen. Op hetzelfde moment dat ik het uitsprak, stopte de regen abrupt alsof iemand een gordijn razendsnel dicht trok.

Zutphen:
Ik zat in de huiskamer en keek in de lucht, en zag dat de wolken de vorm begonnen aan te nemen van een vliegtuig. Even later zag ik de romp de cockpit de staart en in de cabine zag ik een heleboel mensen op stoelen zitten die naar me keken, terwijl het wolken vliegtuig verder dreef. Laat in de avond zag ik op TV dat, TWA 800 na de start van Kennedy Airport op 13.700 voet hoogte ontploft is, en naar beneden gekomen. En mijn Jupiter stond bij geboorte op 13graad 07minuut Ram.

Zutphen:
Ik stond naar de lucht te kijken en zei ik wil 3 regenbogen zien, de middelste heel fel en die andere 2 zwakker. Even later verschenen er 3 regenbogen, de middelste heel fel en die 2 andere zwakker van het noorden naar het zuiden.

Zutphen:
Achter mijn bureau thuis zat ik te dagdromen dat ik in Londen was, en een dubbeldekker bus instapte naar boven rende, en schreeuwde: --- iedereen eruit er is een bom aan boord --. Net toen we eruit waren spatte die bus uit mekaar. Laat in de avond keek ik naar BBC1- TV, en zag dat een bus van lijn 171 opgeblazen was.

Het bleek dat iemand van de IRA aan boord was, met een bom die te vroeg afgegaan is. Wat zo typisch is die bus was op hetzelfde uur en minuut uit Catford garage vertrokken als mijn geboorte-uur, en ik opereerde uit diezelfde garage. Met lijn 1 kwam ik zelf regelmatig op de plaats "The Strand" waar het gebeurd is, typische hé.

Zutphen:
Op een gegeven dag had ik God flink uitgescholden, omdat het al duizenden jaren een rotzooi is op Aarde. Even later zag ik een witte schijf in de lucht in het Westen, en kreeg het gevoel dat iets of iemand tegen me zei niet wanhopen de tijd is nog niet rijp. En wat typisch was is het feit dat, toen ik naar die witte schijf keek, toen stonden de Oostelijke horizon en het midden van de hemel, op dezelfde graden, minuten en sterrenbeelden als tijdens mijn geboorte.

Zutphen:
(Droom) Ik was in een geestelijk gebied, en had de leiding over een groep mensen. Ik vroeg aan de groep weten jullie waar je bent, ja zei een vrouw we zijn dood gegaan op Aarde, en zijn nu in de geestelijke wereld.

Zutphen:
(Droom) Ik stond in het heelal en keek naar beneden, en zag de Maan rustig en harmonisch om de Aarde draaien.

Zutphen:
(Droom) Ik stond voor de huiskamerdeur, en bij de balkondeur stond ik ook. We hebben een tijd naar mekaar gekeken hebben gelachen naar mekaar zijn naar mekaar toe gelopen en hebben mekaar de hand geschud, en ben toen wakker geworden. En wat typisch was is het feit dat dat, gebeurde op 01-02-1990 de dag dat mijn nichtje werd geboren, en 7 jaar later op 01-02-1997 overleed mijn vader.

Plus dat Saturnus stond op 19graad17minuut in Steenbok RechteKlimming, en Mercurius op 17graad19minuut Steenbok RechteKlimmingdus omgekeerde cijfers. Mercurius is de planeet van mijn sterrenbeeld Maagd, en Saturnus wordt ook de wachter van de hemelpoort genoemd, plus dat hij de planeet is van Steenbok.

Zutphen:
Ik zag in de lucht een echt vliegtuig vliegen van het Oosten naar het Westen naar Schiphol Airport? Ik vroeg me af zal dat toestel veilig landen, en even later zag ik een witte streep verschijnen vanaf de neus helemaal naar het westen, en dat toestel vloog precies op de streep naar het westen tot ik hem niet meer zag. Ik kreeg het gevoel dat zit wel goed met dat toestel. Normaal komen er witte strepen van achter de motoren, maar deze keer vanaf de neus tot de westelijke horizon.

Zutphen:
Als ik aan een bepaalde zelfde vrouw denk, dan hoor ik later een luide knal boven mijn hoofd en of boven de flat. Terwijl er geen slecht weer is of onweer of regen.

Zutphen
Ik zat naar een film te kijken waar ze bombardeerde, en vroeg me af hoe luid is dat geluid. Avonds droomde ik dat ik in een oorlogsgebied zat en alles meemaakte en ben toen wakker geschrokken, ik heb een tijdje zitten trillen en beven in bed en ik was deels doof.

==========

Als ze u hebben wijs gemaakt dat u gek bent, denkt u dan nog maar eens goed na of dat wel zo is. Want omdat zij niet geloven wil toch niet zeggen dat u gek bent, hun theorie is heel handig bedacht. Een grote groep geloofd niet ze creëren een theorie, maken er een vaststaand feit van. En slaan daar de minderheid mee om de oren die aan het kortste eind trekken.

Een theorie is een geloof men denkt dat het mogelijk zou kunnen zijn, maar het is geen vaststaand feit zoals water en meel brood maakt. Maar voor de makkelijkheid of uit arrogantie, heeft men van die theorie een vaststaand feit gemaakt.

Als u deze zaken ook meemaakt, doe u zelf een plezier, ga niet naar hulpverleners waarom niet? Heel simpel zij weten het ook niet, maar omdat ze arrogant zijn denken ze dat u ziek bent en willen u behandelen. En wat houdt dat in behandelen? Zij gaan verschrikkelijk graven in uw onderbewustzijn, en halen alles overhoop, waardoor u echt geestelijk ziek gaat worden.

Op een gegeven moment weet u niet meer of u komt of gaat. Alles wat in uw onderbewustzijn zit oud pijn, onbegrepen gevoelsleven, trauma's enz. worden door mekaar gegooid. Ook eventuele belevenissen uit vorige levens (als die bestaan?), die misschien beter latent kunnen blijven in dit leven worden overhoop gehaald.

Als u verder geen last heeft van deze voorspellende zaken, leef gewoon verder ook kerkmensen en of gelovigen, weten het niet wat de oorzaak is of waar het vandaan komt. En vergeet u niet als de behandeling klaar is, zit er een grote kans in dat u die voorspellende zaken blijft beleven.

U wordt dan gebombardeerd tot levenslange psychiatrisch patiënt, door de arrogante der Aarde. Die in de ziekelijke waan leven dat ze alle wijsheid in pacht hebben, ze weten precies wat er miljarden jaren geleden op aarde is gebeurd.

Ze weten ook precies wat er over miljarden jaren op aarde zal gebeuren. Mensen die zo denken zijn gewoon dom en arrogant. Tot besluit, als u ziek bent, dan zijn God de Goden Allah en Jezus ook psychopaten en ziek, omdat hun Bijbel is vol paranormale zaken, dan moet men ook de paus behandelen.

PARANORMAL.
HEALTHY? - IMAGINATION? - POSSESSED? - SICK?

There are people who see ghosts or dream or daydream or hear voices, or experience things which happen later for real. What it exactly is I don't know, but according to me as a laymen you're not crazy, something is happening which we don't have a grip on.

And what the purpose is, and where it comes from, I don't know. Consider it an LP whose needle occasionally jumps a few grooves further, makes sound from the future. Jumps back to the original groove, where the music just keeps going
=.

Here I will write some experiences that I have experienced myself, I don't do this to caress or polish my ego. But for those people who are going through it too, and they're afraid of being weird. Or think they're crazy, or they've been told they're crazy and believe it.

==========

London:
Once in a while when I come home late from night shift, I'm looking trough my telescope, and I've seen a lot of scary faces. You can say calmly Demonic faces, sometimes I was so scared I wouldn't touch that telescope for days.

London:
(Dream) For months I was strangled in bed by a headless person, at first you're afraid, then you start accepting it. Another time later it starts to get boring and I've said to that person, why have you been coming to kill me for months, I'm already dead. I want to see your face, since I said that, I've never had that dream again.

London:
(Dream) I was chased by the Nazis on a train for months, every time I dove under one of the benches. Then they stood in front of it, and kicked with their boots. I managed to get away and jumped out of the train right up a mountain, on the right was a house where I went after every time. But one day I realized that those Nazis had the standpoint that woman in that house belongs to you. Ever since I ran off the train to the left far from the house, and jumped into the depths ever since, I never had that dream again.

London:
(Dream) I dreamed that I was lying in a hammock, under my father's house in Suriname. A few months later, I was indeed in that hammock, and I realized that.

London:
(Dream) I dreamed that in Paramaribo I saw a police car driving over the bridge of the Saramacca crossing, it was a Volkswagen beetle in black and white colors. A few months later when I moved to Suriname, and drove from the airport over that bridge I saw a black and white police car over that bridge just like in that dream.

Paramaribo:
I sat on the balcony and saw a long stretched cloud floating by, on top of that cloud was lying the Prime Minister of India Mrs Gandhi, a week later she died.

Paramaribo:
I sat on that balcony again, looked between the house and the trees in the sky and saw a face that looked a lot like someone I knew, a week later the person died.

Paramaribo:
(Dream) I dreamed that I was stuck in water and drowned. The next day I read in the newspaper that a member of staff from the sugar plantation had worked late at night and then drove home. But he slipped and skidded with his car into a ditch, with the roof on the bottom and the wheels in the air. And because the ditch was as wide as his car, he couldn't open the doors and unfortunately drowned.

Paramaribo:
I drove a VW van to Paramaribo and was tired, and said I wanted to be on the corner to turn right. At the same time I said it, I was there too (Time-Travel?). But I can't remember driving that 10 kilometers.

Paramaribo:
Late in the evening I read in the paper that a Hindu woman had died, and wondered where did she live, and suddenly I knew. A week later, that ad was back in the paper, now to thank everyone who attended the funeral. And this time the address was there, and that was the same with the first address a week ago. I was wondering if that woman was standing next to me the first time, whispering as a ghost and the address.

Paramaribo:
I sat in the living room and said, I want the lightning to come in through the open door and disappear through the open window. I held my index finger forward, and moments later a lightning bolt shot through the living room at 1 cm from my index finger.

Paramaribo:
(Dream) I dreamed I was standing in line with a man or 10, and we were all shot dead. I got up again and said, is this death that's nothing, are we so afraid of that? Two days later on December 8th 1982, 15 VIP men were shot dead in Military Fort Zeelandia. But I haven't seen any faces, not of the perpetrators, nor of the victims
=.

Zutphen:
(Dream) I dreamed I was talking to a fighter jet-pilot, and I said to him if you fly over my apartment tomorrow wave your wings, so I know it's you. The next day I sat in the living room, and I heard fighter jets coming and I stood in front of the window. Then three fighter jets flew over the flat towards the west, the latter began to swing its wings up and down, and to move first left and then right.

Zutphen:
It had been raining all evening and I walked into the bedroom and smelled a certain air, and wondered if the cesspool in front of the flat had overrun. And then said guys you have to stop raining, or I won't be able to sleep here. At the same time I said it, the rain stopped abruptly as if someone was pulling a curtain with the speed of lighting.

Zutphen:
I sat in the living room and looked into the sky, and saw that the clouds were beginning to take the form of a plane. Moments later I saw the fuselage the cockpit the tail, and in the cabin I saw a lot of people sitting on seats, looking at me as the clouds drifted further. Late in the evening I saw on TV that, TWA 800 exploded at 13,700 feet after the start of Kennedy Airport, and came down. And my planet Jupiter was at 13degrees 07minute Aries at birth
=.

Zutphen:
I stood looking at the sky and said I want to see 3 rainbows, the middle one very bright and the other 2 weaker. Moments later three rainbows appeared, the middle one very bright and the two others weaker from the north to the south.

Zutphen:
At my desk at home, I was daydreaming that I was in London, jumped into a Double-Decker bus and ran upstairs and screamed. “Everybody out there's a bomb on board”, just as we got out, that bus exploded. Late at night I was watching BBC1-TV, and I saw that a bus on line 171 had blown up.

Turns out someone from the IRA was on board with a bomb, that went off too early. What's so typical is that bus left at the same hour and minute out of Catford garage as my birth-hour, and I operated out of that same garage. With line one (1) I regularly came to the place “The Strand” where it happened, typical hey.

Zutphen:
One day I had scolded God, because it's a mess on Earth for thousands of years. A little later I saw a white disc in the air in the West, and got the feeling that something or someone said to me, do not despair the time is not yet ripe. And what was typical is the fact that, when I looked at that white disc, the eastern horizon and the middle of the sky, was at the same degrees, minutes and constellations as during my birth.

Zutphen:
(Dream) I was in a spiritual world, and I was in charge of a group of people. I asked the group do know you where you are, yes a woman said we have died on Earth, and are now in the spiritual world.

Zutphen:
(Dream) I stood in the universe and looked down, and saw the Moon quietly and harmoniously orbiting the Earth.

Zutphen:
(Dream) I was standing in front of the living room door, and I was standing by the balcony door as well too. We've been looking at each other for a while walked up to each other and shook hands, and then I woke up. And what was typical is it fact that, happened on February 2nd 1990 the day my niece was born, and 7 years later on February 2nd 1997 my father died
=.

Plus that Saturn stood at 19degrees17min in Capricorn Straight Ascension, and Mercury at 17degrees19minute Capricorn Straight Ascension so reverse numbers. Mercury is the planet of my birth-sign Virgo, and Saturn is also called the keeper of the celestial gate, plus that it is the planet of Capricorn.

Zutphen:
I saw a real plane flying from the East to the West to Schiphol Airport? I was wondering if that plane would land safely, and moments later I saw a white stripe appearing from the
nose all the way west. And that plane flew straight on the line to the west until I didn't see it again. I got the feeling that plane will be fine. Normally there are white stripes coming from behind the engines, but this time from the nose to the western horizon
=.

Zutphen:
When I think of a certain woman, I hear a loud bang in my head and or above the flat. While there is no bad weather or thunderstorms or rain.

Zutphen
I was watching a movie where there was a bombing, wondering how loud is that sound. At night I dreamed that I was in a war zone and went through everything and then I woke up. I was shaking and trembling in bed for a while and I was partly deaf.

==========

If they've told you you're crazy, think again about whether you are. Because, they don't believe doesn't mean you're crazy, their theory is very cleverly conceived. A large group doesn't believe they create a theory, make it a fixed-standing fact of. And hitting the minority around the ears that pullig the short end of the stick.

A theory is a belief one thinks it might be possible, but it is not an established fact as water and flour makes bread. But for the easy or out of arrogance, that theory has been made an established fact.

If you're going through these things, you're doing yourself a favor, don't go to care workers. Why Not?, Quite simply they don't know it either. But because they are arrogant they think you're sick and want to treat you. And what does that mean treatment? They're going to dig horribly In your subconscious, and tearing everything up, making you really mentally ill,

At some point, you won't know if you're coming or going. Everything in your subconscious could be old pain, misunderstood emotional life, traumas, etc. are thrown together. Also any experiences from previous lives (if they exist?), which might be better left to be latent in this life.

If you further have no problems from these predictive things, continue to live. Also church people and or believers, don't know what is causing it or where it comes from. And don't forget if the treatment is over, there is a good chance that you will continue to experience these things.

You are then bombed into a lifelong psychiatric patient by the arrogant of the Earth. Who live in the morbid delusion that they have all the wisdom. They know also exactly what happened on Earth billions of years ago

They also know exactly what will happen on Earth over billions of years. People who think like that way are just stupid and arrogant. Finally, if you are sick, then God Allah and Jesus are psychopaths and also sick, because their Bible is full of paranormal matters, then one must also treat the Pope.

CORONACOVID19.
Today they were forced to admit that "COVID-19" does not exist.
https://www.bitchute.com/video/9IbspR8lpNR9

On 27th of January, the Parliamentary Assembly of the Council of Europe adopted an amendment explicitly stating that vaccines should NOT be compulsory in the EU.
The Country-traitors of the Journals the Talkshows on TV and the Newspapers are not going to tell this, leave alone those 150 Psychopathic Nazis from the House of Representatives.
https://www.xandernieuws.net/algemeen/parlementaire-vergadering-raad-van-europa-beslist-dat-vaccins-niet-verplicht-en-weigeraars-niet-gediscrimineerd-mogen-worden-en-er-geen-vaccinpaspoort-komt/

Doctor Rob Elens from the Peel cures his patients with,
a combination of: Hydroxychloroquine, Azitromycine en Zinc.
https://www.youtube.com/watch?v=-Jxr0J-A1SQ&feature=emb_err_woyt

His two websites.
https://zelfzorgcovid19.nl/nieuws/
https://www.anbb.nl/kwesties/q18-stop-alle-covid-19-maatregelen
https://www.petities.com/a/266938

Police officers speak disgracefully of colleagues.
https://bpoc2020.nl/politieverhoren/

5. Flu epidemics and vaccination.
8. Virus mania and COVID-19.
https://www.davidpratt.info/ozone.htm

Dr Stella Imanuel cured all of her 350 patients
with: Hydroxychloroquine, Azithromycin and Zinc.
https://www.bitchute.com/video/L8tH3d9FOPih/
Call on doctors to keep their oaths.
https://www.youtube.com/watch?v=Z3y-v3euGxM
Undercover Nurse tells what's really going on
with the 'COVID-19 Pandemic.' It's Murder.
https://www.bitchute.com/video/gDnQVKekJLpT/

I'm adding these sites as information for a while,
because the Main Stream Media (MSM) is not at home.
https://alternatiefnieuws.eu/
https://12db.nl/
http://dwarsdenkersnetwerk.nl/themasites.html
https://hoezithetnuecht.nl/nieuws

https://www.kla.tv/en (Switserland)
https://www.kla.tv/nl (Switserland)
https://www.ruptly.tv/en (Germany)
https://www.rt.com/on-air/ (Russia)
https://www.presstv.com/Default/ (Iran)

These four sites do not track or
register or store your browsing.
https://duckduckgo.com/
https://www.bitchute.com
https://www.brighteon.com/
https://www.startpage.com/

==========

SLM - Departure Amsterdam The Netherlands to Paramaribo Surinam.
https://www.schiphol.nl/nl/vertrek/PY993
SLM - Arrival Amsterdam from Paramaribo.
https://www.schiphol.nl/nl/aankomst/PY994

==========

Surinamese Cookery Books.
https://www.surinaamsetenonline.nl/sandhias-recepten-deel-5-personaliseren.html
https://www.uitgeverijdubois.com/product/heruitgave-groot-surinaams-kookboek/

Suriname Cookery Info.
https://www.youtube.com/results?search_query=surinam+cookery
https://duckduckgo.com/?q=surinam+cookery&t=h_&va=a&ia=web

Surinamese Eggrolls.
https://www.youtube.com/results?search_query=surinaamse+loempia
https://duckduckgo.com/?q=surinaamse+loempia&ia=web

Cultural Radio / Tv-stations (Amsterdam).
Caribbean FM / Radio Salto / Razo.
https://www.salto.nl/
Afro Surinamese.
http://radiokoyebasuriname.com/

The Netherlands.
http://radio.garden/listen/musiq1/hyynosL8 (Creole)
http://radio.garden/listen/radio-bangsa-jawa/FypY0hqr (Javanese).
http://radio.garden/listen/ujala/sCFHyXDN (Hindostani)
http://radio.garden/listen/salsaradioamsterdam/btmtSH9L (Salsa)

Surinamese Radio (Click 19 - Paramaribo - Suriname) for more Stations.
http://radio.garden/visit/paramaribo/5poR6yYe

==========

http://www.gouvernante.info/ (ALIAS)  http://home.planet.nl/~gouve055/

==========

(DUTCH). ARTIKEL 19.
De universele verklaring van de rechten van de mens, aangenomen door
de Verenigde Naties Algemene Vergadering op 10 december 1948, in Parijs.

Iedereen heeft recht op vrijheid van meningsuiting; Dit recht omvat
vrijheid om meningen te hebben zonder inmenging en te zoeken, ontvangen
en geven van informatie en ideeën via alle media en ongeacht de grenzen.

Eerste 75% in het Nederlands - Laatste 25% in het Engels.
http://www.gouvernante.info/vrijemeningsuiting.htm

=====

https://duckduckgo.com/?q=jezus+was+een+anarchist&ia=web
Het woord anarchie is ontleent aan het Griekse 'anarchos': "geen
heerser". Anarchisme is het streven naar een situatie of samenleving,
waarin mensen zonder een hogere macht of autoriteit willen leven.
https://www.youtube.com/results?search_query=jezus+was+een+anarchist

https://duckduckgo.com/?q=anarchisme&ia=web
Het is de verzameling denkwijzen die terug te brengen is
tot de gedachte, dat een individu op geen enkele manier
een ondergeschiktheid áán of ván iets of iemand erkent.
https://www.youtube.com/results?search_query=anarchisme

Dat de ontkenning onder vuur ligt heeft weinig te maken met de details
van zeer emotioneel beladen kwesties als het debat over de Holocaust
of aids of milieuvervuiling. Het wordt veeleer veroorzaakt door een
dogmatische moralistische onverdraagzaamheid jegens vrijdenkerij.
http://www.despinoza.nl/spinoza/artikelen/de_blasfemie_va.shtml

Burgerlijke Ongehoorzaamheid.
https://burgelijkongehoorzaam.wordpress.com/
https://duckduckgo.com/?q=burgerlijke+ongehoorzaamheid&ia=web
Thoreau en Burgelijke Ongehoorzaamheid.
https://www.youtube.com/watch?v=gugnXTN6-D4
https://www.youtube.com/results?search_query=burgerlijke+ongehoorzaamheid

====================

FRESH OF THE PRESS, READ ALL ABOUT IT.
Na 30 dagen verplaats ik het verhaal met de
laagste datum naar onderstaande: fresh2020.htm
http://www.gouvernante.info/fresh2016.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2017.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2018.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2018-english.htm (English)
http://www.gouvernante.info/fresh2019.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2019-english.htm (English)
http://www.gouvernante.info/fresh2020.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2020-english.htm (English)
http://www.gouvernante.info/fresh2021.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2021-english.htm (English)

Naast de website vertaler, kunt u ook":
Bing Vertaler" gebruiken voor andere talen.
https://www.bing.com/Translator
https://www.deepl.com/translator
https://www.vertalen.nu/woordenboek/nederlands-engels/ (Translation Dictionary)
https://languagetool.org/nl (Check Spelling).
https://www.spelling.nu/ (Check Spelling).
https://www.spelcheck.nl/tekstcontrole (Check Spelling).
https://www.vertalen.nu/woordenboek/nederlands-engels/ (Translation Dictionary)
https://duckduckgo.com/?q=bing+translator&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=bing+translator

====================

(14-06-2021) DE BLASFEMIE VAN DE ONTKENNING.
Het schijnt zo te zijn dat als je de andere kant van een zaak onderzoekt, zoals b.v. Corona de Holocaust Opwarming van de Aarde 9/11 enz., dan schijn je een misdadiger te zijn die aange-pakt moet worden. Het lijkt verdacht veel op de Spaanse Inquisitie, wil je niet naar de pijpen dansen de gevestigde orde de politici de rijken en de touwtjestrekkers dan ben je gevaarlijk.

http://www.despinoza.nl/spinoza/artikelen/de_blasfemie_va.shtml

====================

(13-06-2021) IK BEN ER TROTS OP DAT IK OOK AFRIKAANSE ROOTS HEB.
Sona Jobarteh - GAMBIA (Official Video).
https://www.youtube.com/watch?v=PtmmlOQnTXM
Sona Jobarteh & Band - Kora Muziek van West Afrika.
https://www.youtube.com/watch?v=Ig91Z0-rBfo

Haar Website.
https://sonajobarteh.com/

Wikipedia.
https://en.wikipedia.org/wiki/Sona_Jobarteh

Sona Jobarteh (Gambia).
https://www.youtube.com/results?search_query=sona+jobarteh
https://duckduckgo.com/?q=Sona+Jobarteh+&ia=web

Straat-Voedsel.
https://www.youtube.com/results?search_query=gambian+streetfood
Straat-Wandeling.
https://www.youtube.com/results?search_query=gambian+streetwalk
Muziek.
https://www.youtube.com/results?search_query=traditional+gambian+music
https://duckduckgo.com/?q=traditional+gambian+music&ia=web

====================

(12-06-2021) LETS GO JAPANESE, HA SO.
Curry Rijst van Kimono Mom.
https://www.youtube.com/watch?v=j6ClM5w96cE
Schoolmaaltijden.
https://www.youtube.com/watch?v=fze5s1SlqB8

Straat-voedsel.
https://www.youtube.com/results?search_query=japanese+streetfood
https://duckduckgo.com/?q=japanese+streetfood&ia=web

Straat-wandeling.
https://www.youtube.com/results?search_query=japanese+streetwalk
https://duckduckgo.com/?q=japanese+streetwalk&ia=web

Muziek.
https://www.youtube.com/results?search_query=japanese+music
https://duckduckgo.com/?q=japanese+music&ia=web

====================

(11-06-2021) EERLIJKE WERELDHANDEL?
Wat dacht u van de volgende oplossing, alle landen van de wereld beginnen om 100% van het voedsel voor de bevolking in eigen land te verbouwen en 10% mag worden ge in en ge exporteerd, b.v. voor Afrika zal dat een grote opluchting zijn want nu worden de tomatenboeren uitgeroeid omdat Afrika volgepropt wordt met westerse subsidietomaten en tomatenpuree.

Als men zoals vroeger weer tomaten kan kweken en verkopen, dan komt er geld los er wordt weer winst gemaakt. Vele werklozen kunnen aan het werk, en verdienen tenminste weer wat geld dan het uitzichtloze leven wat ze nu lijden. Men hoeft niet meer de eindjes aan mekaar te knopen, te bedelen of te stelen omdat men honger heeft.

In Afrikaanse schuren liggen de katoenbalen hoog opgestapeld, want men kan ze niet kwijt. Exporteren wordt tegen gehouden door westerse importbeperkingen. En in eigen land verkopen lukt ook niet, want die zit vol met westers katoen. Maar alle regeringen zowel de Afrikaanse als de westerse regeringen kijken de andere kant uit.

Men loopt door heel Europa te slepen met vee vaak onder dier-onterende situaties, als elk land nou zijn eigen veestapel heeft dan zal veel ellende tot het verleden horen. Natuurlijk zullen wij in Nederland de buikriem moeten gaan aantrekken, want we verkopen op dit moment veel vlees aan het buitenland. Maar dat is ook niet eerlijk vanwege de bedelstaf raken.

Stel nou theoretisch want het zal niet makkelijk gebeuren dat, regeringen en de handel gaan alles onderuit halen want ze hebben er geen belang bij. Maar stel dat elk land zijn eigen voedsel produceert, ook in Afrika dan hebben ze daar in ieder geval elke dag 1 maaltijd. Dat scheelt al een hoop ellende en honger, vooral voor de kinderen die vaak als eerst de dupe zijn.

Elke regering maakt niet uit van welk land, zou een wet moeten maken die zegt "er moet eerst genoeg voedsel worden geproduceerd voor de eigen bevolking". En alles wat overblijft, mag geëxporteerd worden, onder voorwaarden dat het niet het voedsel economie, van dat andere land onderuit haalt.

Vele westerse landen exporteren veel naar niet westerse landen, waardoor hun economieën kapot gaan en ze worden levenslang afhankelijk van ons. Een voorbeeld ik dacht dat het in Indonesië was gebeurt, vroeger de dorpsbevolking die hadden allemaal hun eigen handeltje. Net zo zoals vele in b.v. Suriname, de 1ste dorpeling kweekt watermeloenen zet een tafeltje voor de deur.

Verkoopt ze aan voorbijgangers, de 2e b.v. een huisvrouw maakt lekkere sate's die ze ook verkoopt. De 3e koopt bloemen bij de kweker, gaat vervolgens langs de huizen en verkoopt ze. De 4e koopt bij de groothandel 40 tubes tandpasta en verkoopt ze op straat, de 5e verkoopt kranten op straat.

Zo had iedereen en ze leden ook geen honger, MAAR toen moesten de mensen van de Indo-nesische regering modern worden. Ze moesten westers gaan denken, met gevolg dat alles werd verboden geen eigen handel meer. Hun dorp werd met de grond gelijk gemaakt want, ze moes-ten in flats gaan wonen van 20 hoog, en nu moeten ze praktisch alle voedsel verplicht kopen.

In de westerse supermarkt die er is neergezet, en ze staan in westerse laaglonen fabrieken te werken. Misschien maken ze wel die bekende Amerikaanse sportschoen voor een hongerloontje, dus wat regeringen onder vooruitgang verstaan dat begrijp ik nog niet helemaal. Ik beschouw veel niet westerse en 3e wereld-achtige regeringen als verraders van hun eigen volk.

Maar ik leef in een droomwereld, want dit gaat niet gebeuren met de huidige mensheid. Als eerste gaan de politici en de multinationals dwarsliggen, die zullen alles verzinnen, om dit soort ideeen te saboteren. Dan heb je ook nog het gewone volk, die mij zullen verwijzen naar een psychiatrische inrichting. Dus met deze mensheid kan ik het wonen in het paradijs wel vergeten.

====================

(10-06-2021) WORDEN WE UITGEROEID?
Volgens het verhaal op deze website, zal 2,5% van de 17 miljoen Nederlanders die het vaccin hebben gehad dus 425.000 sterven. Terwijl in een griep seizoen sterven er gemiddeld jaarlijks 6500 mensen, dus het Covid vaccin veroorzaakt 425000 doden gedeeld door 6500 grieppatiën-ten dus 69 keer meer doden dan de griep. Dus zijn de politici gevaarlijke psychopaten.

Van alle bijna acht (8) miljard mensen zullen er 200 miljoen sterven aan de vaccins die jaarlijks worden herhaald, dus over veertig (40) jaar zal de gehele mensheid dood zijn. Volgens de Georgia Guidestones mogen er 500 miljoen mensen blijven leven, in eeuwige durende balans met de natuur. Zijn de beesten die aan de touwtjes trekken bezig om de mensheid te doden?

https://www.frontnieuws.com/dr-vernon-coleman-de-waanzinnigen-hebben-het-gesticht-overgenomen-en-ze-kunnen-met-deze-injecties-miljarden-doden/

De Georgia Guide-stones: Amerika's meest mysterieuze monument.
https://www.youtube.com/watch?v=yIfU41BICf4

https://www.youtube.com/results?search_query=The+Georgia+GuideStones
https://duckduckgo.com/?q=The+Georgia+GuideStones&ia=web

https://www.bitchute.com/search/?query=georgia%20guidestones&kind=video
https://www.brighteon.com/new-search?query=georgia%20guidestones&page=1&uploaded=all

====================

(09-06-2021) MENS OF BEEST?
Toen Allah-God de mens schiep was, hij/zij misschien dronken of psychiatrisch of onder invloed van verdovende middelen? Want als je naar de rotzooi op Aarde kijkt, die al duizenden jaren duurt, dan deugt de mens (Op wie het betrekking heeft) voor geen meter. Oorlog honger nijd jaloezie liegen de waarheid verdraaien martelen verkrachten doden en financiële problemen.

Is ons lichaam misschien genetisch gemodificeerd naar zijn gelijkenis, maar onze inborst en karakter is hetzelfde gebleven. Zijn wij misschien slechte wezens uit de ruimte die de Aarde ontdekte, hem gestolen hebben van de oorspronkelijke bewoners met een huidskleur. En om niet op te vallen dragen we als camouflage een menselijk lichaam, zijn wij de gevallen Engelen?

Ik heb al duizenden keren aan Allah-God gevraagd, kom toch op Aarde om orde op zaken te stellen want wij mensen kunnen het niet, het enige wat wij goed weten is mekaar het leven zuur maken. We hebben van het Bijbelse?, paradijs gewoon een Hel gemaakt, we gunnen mekaar het licht niet in de ogen. We zijn constant bezig om die andere, te dwingen in ons straatje te lopen.

Dan heb je ook de Satanskinderen dat Addergebroed uit de Hel, die de baas spelen op Aarde, zoals de politici de rijken de elites de betergesitueerden, alias de massamoordenaars en oorlogs-misdadigers. Die hebben in de afgelopen duizenden jaren misschien al wel miljarden mensen vermoordt met hun wrede oorlogen en revoluties, tuig gajes vullis en schorem uit de Hel dus.

====================

(08-06-2021) EVOLUTIE?
Er valt de laatste jaren veel regen op Aarde, en iedereen is bezorgd over dodelijke overstromingen en Aardverschuivingen men schrijft dit toe aan het veranderen van het milieu. Maar ik heb me zitten afvragen zou het mogelijk zijn dat, de Natuur Evolutie God of hoe je het ook wilt noemen, bezig is of zijn om de Aarde schoon te spoelen van alle rommel.

Maar die hebben we achteloos neer gegooid in de afgelopen laten we zeggen 50 jaar, de Aarde is in wezen een levend wezen want hij of zij ademt groeit brengt voort vernieuwd enz. Het is best mogelijk dat God en of de Goden hebben gedacht, we gaan het niet toestaan dat de mens onze planeet voorgoed verkankert.

Ook niet omdat na de huidige mensheid moet de planeet in stand worden gehouden voor de vele miljarden die in de toekomst geboren zullen worden. Als wij thuis schoonmaken gebruiken we veel water om te verdunnen en schoon te spoelen, b.v. met afwassen ramen lappen stoepje boenen enz., misschien dat de Natuur Evolutie God enz. dat ook doen.

Wij hebben in de afgelopen jaren veel chemisch spul vergiften oliën en ander eng spul enz., laten weglopen in de natuur en dat vele water van de afgelopen jaren verdunt spoelt dat misschien doelbewust schoon. Dus terwijl wij denken dat er geen God bestaat, is hij zonder dat we het in de gaten hebben bezig om ons te redden.

Natuurlijk zal het broeikas effect deels ook voor meer water zorgen dat, is weer ons egoïsme die soms geen grenzen kent. Auto rijden is zeker leuk maar het zorgt inderdaad voor veel milieu vervuiling, er zijn op Aarde geloof ik bijna 1 miljard auto's en de meeste gooien veel rommel in de lucht. Vooral in de landen waar men het nog niet zo nauw neemt met de vervuiling.

Plus dat vele wereldburgers voor elk wisje wasje in de auto stappen, dus de uitstoot wordt steeds groter. En dan praat ik nog niet over de vele bussen en vrachtwagens, die overal in de wereld letterlijk en figuurlijk dikke zwarte rook de lucht in gooien, vaak zijn het nog oude voertuigen die in onze landen allang verboden zijn.

Maar je kunt het de mensen op dit moment nog niet kwalijk nemen, want zij hebben in hun armoede die voertuigen nodig om te overleven. En we moeten niet vergeten dat vele voertuigen die in b.v. Europa verboden zijn, omdat ze te vervuilend zijn die worden knalhard verkocht aan 3e wereld, en niet westerse landen dus dat ze daar het milieu verkankeren.

Daar hebben de westerse politici niet zoveel problemen mee. Wij kunnen inderdaad kankeren op die andere landen dat, ze b.v. oude vervuilende vliegtuigen gebruiken. Maar het zijn wel vaak onze oude toestellen, die we niet op de schroot willen gooien om dat we er nog een grijpstuiver voor krijgen.

====================

(07-06-2021) WIJ WORDEN LEVENSLANG FINANCIEEL UITGEBUIT.
Als mens zijn de moet je overal voor betalen, het begint al voor je geboorte als je nog in de baarmoeder ligt. Je ouders moeten naar de dokter de vroedvrouw en het ziekenhuis voor controle, en de rekening gaat naar de ziektekostenverzekeraar van de ouders. Vervolgens gaat de moeder naar de winkel om kleertjes te kopen een bedje luiers een flesje en speelgoed.

Dan wordt je geboren en krijgt je klappen op je billen van een sadist, om je te vertellen: — Hallo — denk erom: Grote Piemel (Ik ben Surinamer) wij volwassenen zijn levenslang jouw baas dus pas op als je iets met ons wil uitspoken.

Dan wordt je aan een oude borst gehangen ook van voor de oorlog, waar zijn die lekkere wijven waarom staan ze me niet op te wachtten met hun slipje over de arm, samen met champagne en sigaren. Wat moet ik met die oude melk die al dagen zit te sudderen in oude tieten, ook nog vol met ziekmakende troep, want die rotzooi uit de supermarkt die ze eet zit vol met chemicaliën.

Vervolgens wordt je thuis aangestaard door een stelletje versleten figuren, die ook geboren zijn voor de oorlog, familie buren kennissen en collega's dus. Op de bank zitten ouwe draken tantes dus, vol gesmeerd met glinsterende chemische troep zoals lippenstift mascara rouge enz., die je aanstaren alsof ze je willen opvreten, ben ik soms geboren in de twightlight zone?, HEEELP.

Dan moet je naar de kleuterschool omgaan met kleine terroristen, die regelmatig een uur in de wind stinken, want de hele dag gooien ze hun luier vol. De juffrouw is nog van voor de eerste wereldoorlog compleet met Oer-grijs haar in een knotje GVD, dan krijg ik ook nog eens van haar te horen, je mag die kleine misbaksels niet op hun bek slaan die je mateloos irriteren.

====================

(06-06-2021) OPTISCHE ILLUSIES - VISUELE FENOMENEN.
https://michaelbach.de/ot/

Optical Illusions.
https://www.youtube.com/results?search_query=optical+illusions
https://duckduckgo.com/?q=optical+illusions&ia=web

Visual Phenomena.
https://www.youtube.com/results?search_query=visual+phenomena
https://duckduckgo.com/?q=visual+phenomena&ia=web

====================

(05-06-2021) ROT GEINTJE" OH OH.
Op de 1e van de maand heb je het bekende: "Sirene test-alarm" geluid in de stad, als ik Minister-president was, dan zou ik om 03 uur nachts het geluid laten horen van onderstaande site, verge-zeld van een: "Gamma" lichtshow, in de lucht, en met een stem die zegt: "Hier spreekt Jezus, ik ben gearriveerd.

Alle rotzakken worden vriendelijk verzocht om Nederland met de grootste spoed te verlaten, zo niet dan bent u: "DE LUL". Zou het spitsuur worden op straat midden in de nacht, van de vele? Nederlanders, die met de grootste spoed richting Duitsland racen. U denkt?: "De Nederlanders stemmen van hun levensdagen niet meer op deze geestelijk gestoorde idioot".
http://whitneymusicbox.org/index.php?var=v7

====================

(04-06-2021) HOE STERK ZIJN ONZE GEDACHTES?
Ik vermoed dat gedachtes heel sterk kunnen optreden we denken vaak, ach een gedachte stelt niks voor. Maar als wij iets doen dan zijn het eerst gedachtes geweest die we nu in het echt beleven. Dus de eventuele negatieve gedachten kunnen we beter direct aan het begin elimineren, voordat ze zo sterk zijn geworden dat ze ons gaan beheersen of overheersen.

Misschien gaan we iets doen waar we misschien achteraf spijt van hebben. Als we allemaal proberen om zoveel mogelijk positief te denken, dan zitten we misschien veel eerder in het paradijs dan we denken. Het is ook mogelijk dat negatieve gedachtes inwerken op het lichaam, waardoor we ziek worden in de toekomst. Misschien creëren we zelf wel onze eigen dood.

Misschien zeggen we na 80 jaar ik vind het wel mooi zo doe het licht maar uit. Als wij een sexy iemand zien op een foto op straat op Tv dan, willen we vaak de daad doen. We hebben het eerst gezien dan wordt onze lust opgewekt, en dan pas willen we de daad doen. Dus als we eerst de gedachtes kunnen elimineren dan hebben we misschien geen drang meer om het te doen.

Er zijn alleenstaanden mannen die hebben fotograferen als hobby en sommige lopen alle seks-beurzen af en nemen veel foto's, deze mannen zijn op een gegeven moment dwangmatig ver-slaafd geworden aan gedachtes van naaktheid van andere, dus rustig slapen kunnen ze volgens mij niet. Of stel een Mevrouw is verliefd maar dat wordt niet beantwoord en zij blijft alleen.

Ze denkt b.v. 20 jaar aan die man en dan ineens wordt er aangebeld en staat hij voor de deur, die vrouw schrikt zich vaak een ongeluk want haar droomwereld valt nu in duigen. Nu staat de werkelijkheid voor haar neus en dat wil ze niet. Dus je zou kunnen zeggen ze is 20 jaar dwang-matig verslaafd geweest aan gedachtes, en de werkelijkheid is iets heel anders die wil ze niet.

Vroeger kende ik een vrouw, en die zei tegen mij: "ik kan jouw alles laten doen wat ik wil, ik hoef er alleen maar aan te denken en jij doet het, en denkt dat het je eigen gedachtes zijn". Misschien kan zij mijn of misschien ook andere hun gedachtes manipuleren. Op zijn Surinaams gezegd doet die vrouw aan zwarte kracht. Ik heb haar onmiddellijk links laten liggen.

Zo zijn er ook verhaaltjes van regeringen die met wetenschappers aan het experimenteren zijn, om de gedachten van politici zowel vriend als vijand te kunnen lezen en eventueel te manipuleren. Om te weten te komen hoe de politici en vriendjes denken zodat ze hen een slag voor kunnen blijven, dus geen spionnen en microfoontjes meer.

Er zijn genoeg mensen wereldwijd die in gedachten een ander willen vermoorden, misschien dat al die gedachtes samenkomen en wordt opgevangen door iemand die al kwaad is en zijn bewust-zijn wordt weggeduwd. Hij of zij pleegt inderdaad de daad en kan zich er achteraf niks meer van herinneren. De persoon wordt psychiatrisch geacht, want hulpverleners geloven hier ook niet in.

De Indianen van Amerika kunnen het laten regenen d.m.v. gedachten door er aan te denken. Stel het is al een week bloedheet we puffen kreunen en denken constant, regen regen regen en mis-schien komt er dan ook regen omdat we er zo sterk aan gedacht hebben dat het zich materia-liseert in echte regen. De westerlingen lachen hier om omdat ze denken dat ze alles weten.

Ik liep mijn slaapkamer binnen en rook een bepaalde geur, en vroeg me af of de afvoer buiten was overgelopen. Ik zei toen: "Jongens jullie moeten nu ophouden met regenen anders kan ik hier straks niet slapen. Toen ik het zei, stopte de regen plots ineens alsof iemand een gordijn razendsnel dicht deed. Wat er gebeurde kan ik niet uitleggen, omdat ik het gewoon niet weet.

Wat heel vervelend is dat, als je dit soort zaken aan andere vertelt, dan proberen ze te bewijzen dat je psychiatrisch gestoord bent. Terwijl zij weten ook niet wat er gebeurt, maar omdat ze arrogant zijn en voor professor in de allesweetkunde spelen, leven ze in de psychiatrische waanwereld dat ze alle weten, dus misschien zijn zij wel de echte patiënten.

====================

(03-06-2021) HET HERDENKEN VAN RAZAN AL NAJJAR.
Je vraagt je af hoeveel mensen pers media en politici, zullen deze Palestijnse verpleegster nog herinneren. Zij werd op 01 juni 2018 vermoordt door een kogel van een militair Khazar Joods Zwijn, en de persoon is die ooit gestraft? Hoe je het balletje ook gooit, soldaten hebben recht in het publiek geschoten. En dat is een oorlogsmisdaad, niet volgens Arische mensen.

Als mensen met een huidskleur een blank land binnen vallen, en gaan schieten op de bevolking, dan zal Amerika binnen de kortste keren hun land binnen vallen om de regering te verwijderen. Maar de blanken mogen van het hele Midden Oosten één grote grafkelder maken, zolang witje op bruintje schiet is alles oké, maar gaat bruintje op witje schieten, dan is witje pisnijdig.

De hele wereld doet zaken met Israhell, maar niet met Palestina die worden terroristen genoemd. Stel de Romeinen keren na 2000 jaar terug naar Nederland, en zetten Nederlandse gezinnen op straat met hun huisraad, vervolgens trekken Romeinse gezinnen in de huizen. De hele wereld zal daar schande van spreken, maar als Israhell dat met Palestijnen gezinnen doet, is alle oké.

De moord op Razan.
https://thegazapost.com/en/post/119641/On-this-day-IOF-assassinates-angel-of-mercy-Razan-Al-Najjar-
De grote mars van terugkeer.
https://www.gazaunlocked.org/
Zeg tegen het Congres: Roep op tot een onmiddellijke
stopzetting van de aanvallen op Gaza.
https://www.afsc.org/action/tell-congress-call-immediate-stop-to-attacks-gaza?ms=WEB21HH0514

De moeder van Razan.
https://www.youtube.com/watch?v=KIRJCFKxj7M
https://en.wikipedia.org/wiki/Rouzan_al-Najjar

https://www.youtube.com/results?search_query=the+great+march+of+return
https://duckduckgo.com/?q=razan+The+great+march+of+return&ia=web

====================

(02-06-2021) ZIJN BANKEN CRIMINELEN ORGANISATIES VAN DE RIJKEN?
Als een bank dreigt om te vallen dan geeft de regering, honderden miljarden aan die bank om niet om te vallen. Of de politici zijn de domste wezens die er bestaan, of ze spelen het graaispelletje van de rijken mee. Want als je de bank laat omvallen en hij bestaat niet meer, dan hoef je de staatsschuld en rente van 480 miljard niet meer te betalen aan die bank.

Een deel van de staatsschuldgeld geef je aan de voormalige spaarders van die ex-bank, dan krijgen zo hun kwijtgeraakte spaargeld weer terug. Dat is eenmalig voor hun, en de regering heeft geen staatsschuld meer aan die ex-bank, twee vliegen in één klap. Plus het scheelt de regering 20 miljard rente per jaar die ze nu overhouden, m.a.w. geen bezuinigingen meer.

http://www.tuks.nl/wiki/index.php/Main/TheFascinating
HistoryOfCivilLawVersusDivineCommonLaw

De hofnar dwaas onthult geheimen
achter wereld gebeurtenissen
http://courtfool.org/nl_home.htm

====================

(01-06-2021) CORONA EN WETENSCHAP?
De wetenschappers die de regering adviseren over Corona, hanteren zij ook die kromme theorie van onderstaand stuk? Hun theorie moet passen binnen hun denkwereld, zo niet dan verwijzen ze de werkelijkheid naar het land der fabeltjes. En regeringen de domme konijnen dus, slikken alles voor zoete koek zonder zelf te onderzoeken, met gevolg lockdowns avondklok vaccinaties.

Uiteraard wordt John Bedini door de gevestigde wetenschap niet serieus genomen, want er is immers "consensus" onder de geachte dames en heren dat perpetuum mobiles niet mogelijk zijn. En aldus wordt op basis van theorie de praktijk naar de prullenmand verwezen. En dat noemt men dan tegenwoordig wetenschap, in schril contrast met wat wetenschap hoort te zijn.

Het idee is toch dat de theorie de werkelijkheid zo goed mogelijk dient te beschrijven, maar niet dat de werkelijkheid zich dient te gedragen volgens de theorie? En het idee was toch dat als theorie en werkelijkheid niet blijken overeen te komen, dat men dan zijn theorie aanpast aan de verkregen inzichten?
http://www.tuks.nl/wiki/index.php/Main/HetGeheimAchterVrijeEnergie

http://www.tuks.nl/docs/
http://www.tuks.nl/docs/emails_TK/
http://www.tuks.nl/

https://peswiki.com/article:free-electric-energy-in-theory-and-practice

Arend Lammertink Vrije Energie.
https://www.youtube.com/watch?v=QkvyKVA_fzc
https://duckduckgo.com/?q=arend+lammertink&ia=web&

====================

(31-05-2021) SATANSKINDEREN.
Als ik het goed begrijp wil Israhell alle Palestijnse inwoners verwijderen uit Jeruzalem, men wil een stad met alleen maar Joden. Zo was men in 1948 ook begonnen, om alle Palestijnen weg te jagen uit Palestina. Dit Khazar Bolsjwieken Joden Zionisten volk is nog arroganter dan de Satan, en de westerse Duivelse regeringen spelen het gluiperige spelletje allemaal mee.

Wat is het volgende voor de Palestijnse
inwoners van Sheikh Jarrah in Jeruzalem?
https://www.youtube.com/watch?v=WD_RrxvkGMA&ab_channel=AlJazeeraEnglish

Gelukkig zijn er ook goede Joden, maar zij zijn een roep in de
woestijn, en worden zwaar gediscrimineerd door de Zionisten.
Joodse activisten komen op voor Palestijnen.
https://www.youtube.com/watch?v=N4wgnflepJE&ab_channel=WokiliWandersWokiliWanders
Waarom deze Israëli's weigeren zich bij het leger aan te sluiten.
https://www.youtube.com/watch?v=y8NJjp_3kHs

Joden pleiten voor vrede.
https://www.youtube.com/results?search_query=jews+advocate+peace
https://duckduckgo.com/?q=jews+advocate+peace&ia=web

De demagogische Pers en Media.
De Israëlische bezetting van Palestina is meestal een gevoelig onderwerp voor nieuwsmedia, zozeer zelfs dat ze de journalistieke normen breken en etiquette schrijven om te voorkomen dat de ene partij boven de andere wordt betrokken - wat nog steeds in het voordeel van Israël lijkt te werken en nooit in het voordeel van Palestina.

Dat heeft geleid tot een mediaomgeving die de etnische zuivering en apartheid die, de Pales-tijnen wordt aangedaan niet duidelijk kan oproepen. Niets wijst op context wanneer het gaat om de resultaten van decennialange onderdrukking en ontheemding, en kan het niet helpen om te twijfelen aan twee onevenredig getroffen bevolkingsgroepen. Maar misschien begint dat te veranderen.

Sana Saeed kijkt naar wat de Amerikaanse media-aandacht verkeerd heeft begrepen over de
recente gebeurtenissen in Gaza. Sheikh Jarrah en bezet Palestina, en biedt haar eigen kritiek.
https://www.youtube.com/watch?v=-8jN-Suxos0&ab_channel=AJ%2BAJ%2B

====================

(30-05-2021) ALLAHU AKBAR.
Cafe De Anatolia - Diepe Mooie Arabische Nachten Muziek.
https://www.youtube.com/watch?v=PYSM9MRlBRY

====================

(29-05-2021) SCYTHE VERSUS TRIMMER.
Ik heb ook een scythe maar, het gaat niet één twee keer en dan goed, je moet het echt leren. Je kunt cursussen krijgen maar die zijn vrij duur, en je moet uren reizen met een trein, naar waar de lessen worden gegeven. Dan ben ik ook nog eens 69 jaar, dus zo vlot gaat het niet. En of een trimmer sneller is dan een scythe weet ik niet, en de trimmer maakt ook een lawaai.

15 minuten zeis Maaien & Hark uitdaging!
https://www.youtube.com/watch?v=z-yRyzNJPUU
https://www.youtube.com/results?search_query=scythe+lawns
https://duckduckgo.com/?q=scythe+lawns&ia=web

Het trimmen van het gras bij mijn normale
klant met behulp van borstel gras cutter.
https://www.youtube.com/watch?v=LITnkJy1DXQ

====================

(28-05-2021) SPECIALISTEN VERSUS VERPLEEGSTERS.
Ik vraag me af of verpleegkundigen in het ziekenhuis meer weten over de ziekte dan artsen en specialisten waarom?, omdat deze verpleegkundigen 24 uur per dag met de patiënten werken, terwijl de gestudeerde met die Bull voor hun naam komen een paar keer per week langs. Misschien weten de verpleegsters meer over kanker dan die arrogante verwaande kereltjes.

Oncologieverpleegkundige stopt na ontdekking voeding geneest kanker.
https://www.youtube.com/watch?v=ddADeIsXrOw&t=1152s
https://www.chrisbeatcancer.com/oncology-nurse-quits-after-17-years/

https://youtube.com/?q=valerie+warwick+oncology+nurse&ia=web
https://duckduckgo.com/?q=valerie+warwick+oncology+nurse&ia=web&

====================

(27-05-2021) ZIJN REGERINGEN BEDRIEGERS?
Worden wij besodemieterd door onze regeringen met coronacovid19, kijk op onderstaande website voor de radar, daar vliegen duizenden?, vliegtuigen met vermoedelijk miljoenen?, passagiers. En die zitten vast niet op 1,5 meter afstand van mekaar, die zitten als hutje mutje praktisch bij mekaar op schoot. Waar zijn de Boa's en de Politie om die passagiers te bekeuren.

Deze passagiers kun je beschouwen als onbetaalde vertegenwoordigers van de farmaceutische multinationals, want zij verspreiden coronacovid19 als wildvuur over de hele wereld. Met gevolg dat dit virus blijft bestaan, dus is het een eeuwig inkomen voor de multinationals. En de wereldregeringen kunnen de volkeren eeuwig aan de ketting houden, slimme jongens toch?

Zet uw muis op een geel vliegtuig dan krijgt u het vluchtnummer te zien, klikt u op het gele vliegtuig dan krijgt u meer gegevens. Zoals vertrek-aankomst land tijd van vertrek-aankomst, scrol voor hoogte snelheid enz. Of type bij het zoekveld bv. KLM713 of 714 SLM993 of 994, mochten ze vliegen dan kunt u op het bij horende balkje klikken.

https://www.flightradar24.com/ (Zoom eventueel uit).
Type bij zoekveld:
eham - voor Amsterdam airport.
smjp - voor Paramaribo airport.

Listen Live. (Kan Duren).
https://www.liveatc.net/hlisten.php?mount=eham01_app_tma_e&icao=eham
https://www.liveatc.net/search/?icao=eham
https://www.liveatc.net/topfeeds.php

SLM - Departure Amsterdam naar Paramaribo.
https://www.schiphol.nl/nl/vertrek/PY993
SLM - Departure Paramaribo naar Amsterdam.
https://www.schiphol.nl/nl/aankomst/PY994

KLM - Departure Amsterdam naar Paramaribo.
https://www.schiphol.nl/nl/vertrek/KL713
KLM - Departure Paramaribo naar Amsterdam.
https://www.schiphol.nl/nl/aankomst/KL714

====================

(26-05-2021) BEN IK DE BIJBELSE MOZES?
Stel theoretisch dat, de Joden behoorden tot het volk van de Farao die de Palestijnen gevangen hield, en de Joden die Moses wegvoerden waren in werkelijkheid de Palestijnen. Hij bracht hun naar het beloofde land Palestina, dat betekent dat het beloofde land niet bedoeld is voor de Joden maar voor Palestijnen. Nu houden de Joden de Palestijnen gevangen nu in Gaza (Egypte?).

En doen alsof al het land buiten de Gaza Israhell is hun zogenaamde beloofde land, terwijl in werkelijkheid heet het land Palestina. Dus nu na tweeduizend jaar zijn de Farao's mensen terug gekeerd (Wedergeboorte?), en hebben Palestijns land gejat en houden de Palestijnen weer gevangen, wraak nemen? Dus is het mogelijk dat Egypte ook niet van de Farao's (Joden) is.

Louis Armstrong, "Go Down Moses" - Let My People Go.
https://www.youtube.com/watch?v=i6-zzr5F2Hw
https://library.timelesstruths.org/music/Let_My_People_Go/
https://www.youtube.com/results?search_query=let+my+people+go
https://duckduckgo.com/?q=let+my+people+go&ia=web

This Land is Mine.
https://www.youtube.com/watch?v=-evIyrrjTTY

De Tien Geboden. (56 Afleveringen).
https://www.youtube.com/watch?v=1Jbht4g0eGA&list=PLHYRdJeSUH58kPntONEh2ie8ZYremzyWe

====================

(25-05-2021) WERKT DE REGERING VOOR DE SATAN?
Ik ben geen religieus persoon, ik ben meer een afvallige, ik geloof dat Jezus er ook een was. Deze regering deze burgemeesters deze politie, hebben ze geen respect voor het huis van de Heer? In de toekomst, zullen mensen van de begraafplaats worden weggejaagd die hun dier-baren begraven en daar respect betuigen. En waarom betreedt de politie de kerk met wapens?

De Politie treedt binnen om de gelovige naar
buiten te sturen en de kerk op slot te doen.
https://youtu.be/WJbEl8XWak4

Poolse pastor jaagt agenten uit de kerk
op paasweekend: ga weg! Jullie nazi's!
https://www.youtube.com/watch?v=K-CptNNGpag&ab_channel=TorontoSun
Pastoor gearresteerd voor het
openen van de kerk, spreekt zich uit.
https://www.youtube.com/watch?v=Zz5zGm3gJKg&ab_channel=FoxNewsFoxNews

https://www.youtube.com/results?search_query=police+invades+church
https://duckduckgo.com/?q=police+invades+church&ia=web

====================

(24-05-2021) FUCK THE POLICE ALIAS THE FILTH.
De mensen genieten van een ontbijt, en dan komt het regerings-tuig alles verkankeren. Ze had-den toch ook kunnen denken, de mensen doen geen kwaad we kijken de andere kant uit. Deze beesten in uniform hebben totaal geen gevoel voor de mensen, en dat hebben psychopaten ook niet. Regeringen hebben overal hun schorem zitten om het volk er onder te houden, tuig dus.

Politie arresteert kwetsbare mensen tijdens ontbijt.
https://www.youtube.com/watch?v=5Tb7jN93aL4

Native American Music.
https://www.nativeradio.com/listen/stream-7-pow-wow (Pow Wow)
https://www.nativeradio.com/listen/stream-6-contemporary (Contemporary)

How is you doing Surinamese Grandma?
https://www.youtube.com/watch?v=UvYIjFtPQEk (Amazing Grace in Cherokee)
https://www.youtube.com/watch?v=X9wSEXyoRbw (Drums & Singing)
https://www.youtube.com/watch?v=c0t0FS_SRnY (Grand Entry 2014)

====================

(23-05-2021) I WISH HIS BUS WAS MINE.
Sri Lanka passenger services.
https://www.youtube.com/watch?v=jaFlce34QhI&ab_channel=SLEvokeMusicSLEvokeMusic

Bombay Meri Hai by Kochchi - Baila Saade.
https://www.youtube.com/watch?v=sMRdkYjlEck&ab_channel=KochchiKochchi
Upeka Nirmani - Presanna Rosa - Baila Saade.
https://www.youtube.com/watch?v=FKcrHL35R4Y&ab_channel=UpekaNirmaniUpekaNirmani
Guleba - Kochchi.
https://www.youtube.com/watch?v=RmmaytyvXqk&ab_channel=KochchiKochchi
Derana Dream Star Top 09 - Oruwe Nagala.
https://www.youtube.com/watch?v=E14BI5lp4lI&ab_channel=KochchiKochchi
Aayamma Kothana Giya - by Corin, Upeka, Chanmdumal, Rodney - Baila Saade.
https://www.youtube.com/watch?v=ONH14qB1SPo&ab_channel=UpekaNirmaniUpekaNirmani
Ek Do Teen - Baila Saade.
https://www.youtube.com/watch?v=-hzySrLBpi0&ab_channel=UpekaNirmani

Nonstop - Golden Oldies Of The 70's with Chandimal Live In Concert.
https://www.youtube.com/watch?v=T3osqp0JgT4&ab_channel=ToranaEntertainmentToranaEntertainment
Sinhala Songs - Best Of Sinhala Songs Collection.
https://www.youtube.com/watch?v=WFrCTt8DhSE&ab_channel=SawanaMusic

Sri Lanka Street Food.
https://www.youtube.com/watch?v=v9sOAtpIuk0&ab_channel=TravelWithSuppaTravelWithSupp

====================

(22-05-2021) THE WOLFMAN JACK SHOW.
Ik woonde vroeger in Sittard in Limburg in het zuiden van Nederland, en in de flats woonde veel Amerikaanse Engelse en Canadezen militairen van de Afcent. ze reden ook in hun eigen Amerikaanse en Engelse auto's. Op de kabelradio hadden we de Afcent en de BFBS Engelse leger zenders. En s'avonds en snachts luisterden mijn neven en ik naar de Wolfman Jackshow.

Wolfman Jack signing off.
https://www.youtube.com/watch?v=wLL30r3x7eY&ab_channel=indychauffuerindychauffuer
https://www.youtube.com/watch?v=gPLvIldjJUg&ab_channel=AIRCHECKSbyRADIOMANIAAIRCHECKSbyRADIOMANIA
https://www.youtube.com/watch?v=4zAagySB7SU&ab_channel=TheMudfingerTheMudfinger
https://www.youtube.com/results?search_query=wolfman+jack

====================

(21-05-2021) ZIJN REGERINGEN MASSA-MOORDENAARS OF PSYCHIATRISCH?
Hoe ziet de balans na ongeveer 3 maanden van coronavaccinaties er nu echt uit? Deze documen-taire laat zien wat er in Duitse verpleegtehuizen gebeurde na de coronavaccinaties. De offi-ciële cijfers van het Paul-Ehrlich-Instituut en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) zijn uiterst alarmerend. Aangezien deze cijfers door de massamedia worden verzwegen of verdraaid.

Dringende oproep: Duizenden overlijden na coronavaccinatie.
https://kla.tv/18759
Covid vaccinaties – Eugenetica als bescherming van de gezondheid.
https://www.kla.tv/18771
Spanje wordt wakker en komt op voor mensenrechten - interview met Henna Maria).
https://www.kla.tv/18701
Noodkreet uit Israël. Een dringende hulpkreet aan de wereld.
https://www.kla.tv/18796
Reizen en veel meer binnenkort alleen nog voor gevaccineerden?
https://www.kla.tv/18726
Nieuwe Stasi-editie of de wereldwijde DDRisering?
https://www.kla.tv/18680
De spuit met de gencode - interview met Dr. C. Madej.
https://www.kla.tv/18654

====================

(20-05-2021) DUIZENDEN JAREN T.O. 73 JAAR.
Die fanatieke arrogante Joden (Khazar) in dit filmpje, ik vraag me af waarom ze niet in het vervloekte Satanische Israhell gaan wonen, om hun soortgenoten bij te staan. Deze Duivelse kinderen hebben geen greintje gevoel voor de Palestijnen die al duizenden jaren in het Midden Oosten wonen. Dit geldt ook voor de Palestijnen, ga in Palestina wonen i.p.v. het vrije westen.

Daarnaast, als ik van de Palestijnse regering of van de Hamas was, ging ik ook niet om de tafel zitten met vreemdelingen zoals Amerika Engeland of andere westerse regeringen, om te praten over vrede. Waarom niet?, simpel het is hun oorlog niet. En al helemaal niet met regeringen die in de kont van Israhell zitten, want die smerige huichelaars zijn zo partijdig als de pest.

Vrij Palestijns Protest ontmoet Tegenstanders Protest in New York.
https://www.youtube.com/watch?v=7r1WJ_naTKU
Duizenden marcheren naar #FreePalestine in New York City.
https://www.youtube.com/watch?v=0uyVALMwX5Y

vele verslaggevers van manifestatie lopen met molentjes rond, want ze vragen constant aan de deelnemers wat doet u hier? Dat is toch duidelijk wat ze daar doen, alleen die verslaggevers oftewel die psychiatrische patiënten die geestelijk gestoorde idioten snappen er geen fluit van wat die mensen daar doen. Want ze blijven maar vragen wat doet u hier wat doet u hier.

De westerlingen (Racisten?) gaan van het standpunt uit dat, Jezus persé een blanke is. Maar dat kan niet, want duizenden jaren geleden werden er geen blanke geboren in het Midden Oosten zoals bv. Palestina. Het is mogelijk dat zij een blanke Satan aanbidden, en die noemen ze hun Jezus. Maar niet de Bijbelse Jezus want die is in het Arabische Midden Oosten geboren.

Die beesten in die uniform moeten uitkijken, want die beginnen te vervelen, want in alle film-pjes kom je ze tegen. Dat geldt ook voor die honden de burgemeesters die het hoofd van de politie zijn, want die maken een wet dat vrije meningsuiting ineens illegaal is. Zij zijn zelf onder en boven de wet, want wij burgers kunnen geen wetten maken dat de beesten illegaal zijn.

Geweld bij pro-Palestijnse protest met 3500
mensen: flessen, stenen, bouwborden vlogen.
https://www.youtube.com/watch?v=ErpCXg1kkV0
Politieagenten spreken schande over collega's.
https://bpoc2020.nl/politieverhoren/

Als gebouwen worden gebombardeerd dan zijn wij niet ter plekke aanwezig, wij moeten het hebben van de journaals de praatprogramma's op TV en de kranten. Maar als die liegen of de feiten verdraaien en censureren, dan komen we nooit achter de waarheid. Stel Israhell (of Hamas) zegt de Hamas (of Israhell) heeft het gebouw gebombardeerd terwijl Israhell (Hamas) dat zelf deed.

54 Gedocumenteerde valse vlag Aanslagen.
https://dalternative.wordpress.com/2015/03/07/54-gedocumenteerde-valse-vlag-aanslagen/
https://duckduckgo.com/?q=54+gedocumenteerde+aanslagen&ia=web&

Palestijnse Radio-Stations.
http://radio.garden/visit/gaza/BxrKt2FG (Gaza).
http://radio.garden/listen/radio-falastini/WkCgW4NM (Ramallah).
http://radio.garden/visit/bethlehem/4BbsV5dH (Bethlehem).

====================

(19-05-2021) BUITENPARLEMENTAIR ONDERZOEKSCOMMISSIE.
Gelukkig zijn er echter duizenden mensen die eisen dat de regering verantwoordelijk wordt gesteld voor haar daden. En sommigen van hen hebben een extraparlementaire corona-commissie van onderzoek vier (4) opgericht en hebben al verschillende hoorzittingen gehouden. Hier zijn enkele inzichten in de bevindingen, alleen al van de eerste hoorzitting. (Samen 04uur).

(Duitse Organisatie) - Belediging van royalty’s of noodzakelijk proces? (Nederlandse Tekst).
https://kenfm.de/corona-onderzoekscommissie-deel-1-door-jochen-mitschka/
https://kenfm.de/corona-onderzoekscommissie-deel-2-door-jochen-mitschka/
https://kenfm.de/corona-onderzoekscommissie-deel-3-door-jochen-mitschka/
https://kenfm.de/corona-onderzoekscommissie-deel-4-door-jochen-mitschka/
https://kenfm.de/corona-onderzoekscommissie-deel-5-door-jochen-mitschka/
https://kenfm.de/corona-onderzoekscommissie-deel-6-door-jochen-mitschka/
https://kenfm.de/corona-onderzoekscommissie-deel-7-door-jochen-mitschka/
https://kenfm.de/corona-onderzoekscommissie-deel-8-door-jochen-mitschka/
https://kenfm.de/corona-onderzoekscommissie-deel-9-door-jochen-mitschka/
https://kenfm.de/corona-onderzoekscommissie-deel-10-door-jochen-mitschka/
https://kenfm.de/corona-onderzoekscommissie-deel-11-door-jochen-mitschka/

Vandaag werden ze gedwongen toe te geven dat "COVID-19" niet bestaat.
Het is Influenza-A een zusje van de griep, lang zo schadelijk niet.
Er sterven jaarlijks 6500 mensen aan de griep, dit jaar bijna niemand.
Ze worden nu heel slim geslepen en gehaaid Corona-patiënten genoemd.
https://www.bitchute.com/video/9IbspR8lpNR9

Undercover Nurse vertelt wat er echt aan de hand
is met de 'COVID-19 Pandemic'. Het is Moord.
https://www.bitchute.com/video/gDnQVKekJLpT/

(Nederlandse Organisatie - Nederlandse Taal).
https://bpoc2020.nl/

====================

(18-05-2021) MENS OF BEEST?
Ik las een verhaal van een oude man die bij een supermarkt geen mondkapje droeg, hij gaf aan die draag ik niet vanwege ademhalingsproblemen. Daar had de politie niks mee te maken, hij werd niet alleen meegenomen, maar kreeg ook een bekeuring omdat hij geen mondkapje droeg. Dus de supermarkt en de politie strafte de man omdat hij niet van de honger dood wilde gaan.

Men eist letterlijk en figuurlijk dat je moet sterven van de honger als je geen mondkapje draagt, want zonder mondkapje heb je geen recht meer op voedsel uit de supermarkt. Is dat niet wreed van beschaafde?, gelovige?, democratische?, mensen?, (Beesten?). Is de mensheid al zo ver gezonken dat, we knalhard mensen laten sterven die niet naar onze pijpen wensen te dansen.

Men zegt: Als je geen mondkapje draagt, kun je ons corona geven en kunnen we sterven, dus ben je onze moordenaar. Maar diezelfde mensen zeggen ook: Als je geen mondkapje draagt gaan we jouw vermoorden, want zonder mondkapje heb je geen recht meer op voedsel uit de super-markt. Dus dat je gearresteerd en afgevoerd word en een bekeuring krijgt, is je eigen schuld.

====================

(17-05-2021) WE HAVE BEEN FUCKED.
Honest Government Advertisement.
https://www.youtube.com/watch?v=cOmdkN6MOwU
https://www.youtube.com/channel/UCKRw8GAAtm27q4R3Q0kst_g

====================

(16-05-2021) WISEGUYS.
Don't Fuck with me Niggers.
https://www.youtube.com/watch?v=GhxqIITtTtU
I'll ping pong your Ass, Japanese MotherFucker.
https://www.youtube.com/watch?v=GM2kGJqSA3E
Where's my Scotch and my Bitches? You Assholes.
https://www.youtube.com/watch?v=3DVR27dKuQY

====================

(15-05-2021) RICH AND POOR.
We all want to live in nice houses, but why so huge and big, you're
only spitting poor people in the face because, the've got fuck-all.

Beautiful Houses 2 Paramaribo 2021 Suriname.
https://www.youtube.com/watch?v=jNO1McWnwEk&ab_channel=Traveling

Lots of info from Suriname.
http://www.gouvernante.info/suriname2.htm

====================

(14-05-2021) ZIET ER LEUK UIT, MAAR?????
De reünie van de militairen ziet er emotioneel uit, maar misschien heeft de piloot een huis in Irak gebombardeerd, en de twee kinderen die aan tafel tekende zijn dood. De moeder is wreed, ze kan sterven in Irak, dat betekent dat haar kinderen wees zullen zijn. Dus misschien moet de defensietop zeggen: "Vrouwen die kinderen hebben, kunnen niet dienen in het buitenland".

Emotionele taferelen van Soldaten Die Thuiskomen.
https://www.youtube.com/watch?v=zavmyMOCpF
https://www.youtube.com/watch?v=SVouAIg6GQw&ab_channel=TheMonk

====================

(13-05-2021) WANNEER HOUDT HET OP?
UPDATE:
Het geraamte van de bus is intact, maar de ramen zijn eruit geblazen. Dus het is heel goed mogelijk dat een bom ontplofte in de bus, en niet een raket van Hamas. Misschien heeft een Arabische zelfmoordterrorist dit gedaan, of iemand van de Mossad. Ze gaan ons niet vertellen wie van de twee het gedaan heeft, omdat ze een excuus nodig hebben om Gaza te bombarderen.

Raket slaat bus in de stad Holon | New York Post.
https://www.youtube.com/watch?v=EmpOO6qaJmg

Israhell is begonnen met ruzie zoeken, want IDF-soldaten vielen de moskee binnen met ramadan, en dat is een zware belediging voor elke Arabier. Israhell moet van tevoren geweten hebben dat daar een reactie opkomt, en misschien was dat ook wel de bedoeling want, onder het mom van verdedigen hebben ze nu een excuus om de Gaza en de Palestijnen te vernietigen.

Botsingen in Jeruzalem - Spanningen tussen Israël en
Palestina laaien op na incident met Al Aqsa Moskee.
https://www.youtube.com/watch?v=N7Nop21ErbA

Joden zijn altijd al door de gehele geschiedenis stiekem en achterbaks bezig, ze mogen graag andere landen voor hun karretje spannen zoals Amerika en Europa. Al die andere landen moeten zich niet bemoeien met deze ruzie, want normaal gesproken zijn ze partijdig. Ze nemen het altijd op voor Israhell en laten de Palestijnen verrekken. Vooral de Amerikanen zijn huichelaars.

Dat betekent dat de Israhellische regering zijn eigen Khazar-Joodse bevolking opoffert om de Palestijnen te vernietigen. En de Joden zijn geen Bijbelse Joden maar Khazaren uit Oekraïne oftewel Gojim, en die mag je ongestraft vernietigen, en we hoeven ons niet schuldig te voelen. Zo hebben de Bolsjewieken (Khazar-Joden) 100 miljoen Russen en Oost-Europeanen vermoord.

54 Gedocumenteerde valse vlag Aanslagen.
https://dalternative.wordpress.com/2015/03/07/54-gedocumenteerde-valse-vlag-aanslagen/
https://duckduckgo.com/?q=54+gedocumenteerde+aanslagen&ia=web&

Het grootste deel van de pers en media zijn grote smeerlappen, want de Palestijnen worden terroristen genoemd. Waarom?, als een vreemd leger uw land binnenvalt en het bezet, waar u al duizenden jaren woont, dan heeft u toch het recht om met wapens de vijand weer het land uit te schieten. U heeft uw landmacht marine en luchtmacht toch niet voor jan joker, en voor de gein.

Toen de Joden in 1948 arriveerden in Palestina begonnen ze hele dorpen leeg schieten, alle burgers werden gewoon vermoord, men trok van dorp naar dorp. Het was de bedoeling om alle Palestijnen uit te roeien, de Joden willen een leeg Palestina uitsluitend en alleen voor Joden. En sinds 1948 tot vandaag 2021 dus al 73 jaar plegen ze genocide, de hele wereld juicht mee.

Misschien is dit de reden waarom Jezus uit de Bijbel over de Joden schrijft: "Het zijn niet mijn kinderen, ik ken ze niet, het zijn satanskinderen. Waarschijnlijk op wie het betrekking heeft, want ik neem aan dat er ook goede Joden zijn. Die willen samen wonen en werken met de Palestijnen, maar hun wordt het leven zuur gemaakt door de zionisten, de echte satanskinderen?

Joodse Stem voor Vrede.
https://jewishvoiceforpeace.org/
https://duckduckgo.com/?q=jewish+voice+for+peace&ia=web
https://www.youtube.com/user/JVP18
https://www.youtube.com/results?search_query=jewish+voice+for+peace

092 STEEN EN GOD HOE DENKT U ALLE OVER ISRAEL EN HET JODENDOM?
Meent dat doden goed is, ken u steelhoven, leer je rol, Noah.

093 NOAH ZIJN ROL WAT HOUDT DAT IN VOOR ISRAEL EN HAAR JEWS?
Wensen zoo haatlawine rioolvat daar, rost hijn hud rj.

(Hijn hud Israël? / rj = Rudie Julius)

094 HOE KUNNEN ISRAEL EN PALESTINA VREDE MAKEN EN SAMEN LEVEN?
Hopen maken vrede, ravenlaan mensen kies nu steel ei lanen.

(Raven Joden = Dieven?) / (Ei = Embryo Mens?)

http://www.gouvernante.info/taboe2.htm

====================

(12-05-2021) NEDERLAND IS EEN FASCISTISCHE POLITIESTAAT.
Nederland telt 401 gemeentehuizen, en de meeste burgemeesters zijn fascisten communisten despoten en psychopathisch tuig. Want als de burger in de stad gaat staan om zijn vrije mening te uiten over corona vaccinaties en lockdown enz., dan wordt die bijeenkomst illegaal verklaard. Dan komen de Nazi's van de politie en M.E. om je weg te schoppen of het ziekenhuis in te slaan.

Niemand is illegaal, eenieder mens die geboren wordt op deze planeet Aarde is legaal. De arro-gante beesten die aan de touwtjes trekken, maken de burger illegaal door corrupte wetten te ma-ken. Deze beesten maken wetten om hun psychopathische koning keizer en admiraal schijten doen we allemaal ego uit te leven. Deze beesten steken hun arrogante vinger op tegen het volk.

Demonstranten vallen agenten aan bij coronaprotest in Den Haag.
https://www.youtube.com/watch?v=_v_iokoO540&t=1s
Politie slaat met veel geweld demonstranten van Malieveld.
https://www.youtube.com/watch?v=uvUD44YNcDU
Mars van de menselijke verbinding.
https://www.youtube.com/watch?v=soJTe75oJq0

https://www.youtube.com/results?search_query=corona+politiegeweld
https://duckduckgo.com/?q=corona+politiegeweld&ia=web

====================

(11-05-2021) FUCKING ARROGANT STINK JEWS.
Eerst heten ze: "Khazar", uit Oekraïne, toen: "Bolsjewieken uit Rusland", toen: "Joden", uit Europa, en nu: Zionisten" uit Israhell. En vanaf 740 na Christus toen ze (95%) bekeerd zijn tot het Judaïsme, hebben ze honderden miljoenen: "Gojim" vermoord. En sinds 1948 tot vandaag de dag 2021 plegen ze genocide op de Palestijnen, het zijn gewoon Satanskinderen uit de hell.

Als ik God was dan maakte ik het Midden Oosten Joden-vrij, en schopte hun terug naar Europa waar ze thuis horen. Of, ik spleet het land in tweeën met in het midden een: "Water", van bv. tien km breed. Links wonen de Palestijnen en rechts wonen de Joden, en wee oh wee als de arrogante Joden gaan mieren in het linkse land van de Palestijnen, dan breekt de pleuris uit.

De Zionisten of de Khazar uit Oekraïne (Basis Wortel Rusland) zijn geen Joden, ze hebben zich in 740AD bekeerd tot het Jodendom (95%). Ze stammen niet af van Abraham/Judea en hebben nooit in Palestina gewoond, ook geen 2000 jaar geleden. Met de naam Israël hoeft niet Palestina bedoeld te worden. En met het Bijbelse beloofde land hoeft niet een land op Aarde te zijn.

Die arrogante stink Joden hebben geen greintje gevoel voor de Palestijnen, die al duizenden jaren in Palestina wonen. Ze hebben gewoon hun land gejat, netzo als de Engelse Amerika Aus-tralie en New Zeeland enz., en de Nederlanders Suriname hebben gejat. En de meeste regeringen zitten te slijmen met die satanskinderen, Jezus zei: "Ik ken ze niet het zijn niet mijn kinderen.

Zijn regeringen stiekem? Helpen ze Israël met wapens e.a. hulp, zodat ze in het Midden-Oosten blijven en de Arabieren aan kunnen? Helpen ze niet dan worden ze weggejaagd. En waar vluch-ten ze heen Europa, en willen regeringen dat niet?, omdat ze een hekel hebben aan de Joden. Dus de Palestijnen worden opgeofferd, voor het belang van de westerse wereld?, Racisme?

=====

Na weer een nacht van gewelddadige spanningen tussen de Israëlische politie en Palestijnse demonstranten op zaterdag, vinden er nieuwe bijeenkomsten plaats in de buurt van het plein voor de Damascus-poort in het Arabische oostelijke deel van Jeruzalem.

Vrijdagavond waren er massale botsingen tussen de Israëlische politie en palestijnen op de Tempelberg. Duizenden vrome moslims hadden zich verzameld bij de al-Aqsa-moskee voor het laatste vrijdaggebed van de Ramadan, de moslimmaand van het vasten.

Honderden weigerden vervolgens naar verluidt de Tempelberg te verlaten en protesteerden tegen geplande uitzettingen door Palestijnse families in het door Israël geannexeerde Oost-Jeruzalem.

In Oost-Jeruzalem, de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook vinden al dagen gewelddadige conflicten plaats over de mogelijke uitzetting van Palestijnse gezinnen die in Sheikh Jarrah wonen, een klein district in Oost-Jeruzalem, nadat de rechtbank van Jeruzalem hierover een beslissing had genomen.

Zondag kondigde het Israëlische ministerie van Justitie aan dat het de hoorzitting uitstelde in een rechtszaak die Palestijnse gezinnen uit hun huizen zou kunnen verdrijven.

LIVE: Oost Jeruzalem na intense botsingen bij de Tempelberg.
https://www.youtube.com/watch?v=4FtNKW9CaT0

Typische demagogie van de BBC en andere westerse pers en media, men heeft een stukje film eruit geknipt, waar de auto even later Palestijnen overhoop rijdt. Zouden de Palestijnen Joden overhoop hebben gereden, dan wordt het wel uitgezonden. Dit is de typische werkwijze van westerse smeerlappen en tuig die pro Israhell zijn, en de Palestijnen constant zwart maken.
https://www.youtube.com/watch?v=cd6sY9FIRR0
Hier wat er echt gebeurd is.
Helaas, YouTube heeft het gecensureerdt.
https://www.youtube.com/watch?v=Vh5ySarb3B8

Meer op onze website:
https://de.rt.com/

====================

(10-05-2021) HUICHELACHTIG?.
Ik schrijf nu een theoretisch verhaaltje om te illustreren hoe sommige zaken lopen. We nemen een simpele doorsnee vrouw en in haar vrienden en/of kennissen kring zit een man die verliefd is op haar. Maar helaas krijgt hij te horen "sorry joh ik ben getrouwd". Oké prima in orde tot zover het is haar goed recht om iemand af te wijzen, en wij begrijpen dat allemaal.

Maar dan ontdekt zo'n man dat zij een dubbel leven lijdt, en het doet met 2 wildvreemde mannen die haar een middagje gezamenlijk gepakt hebben. Nu gebeurt het wel eens dat zo'n man kwaad wordt of verdrietig of teleurgesteld en maakt haar dood, want tegen die 2 wild-vreemde mannen heeft ze niet gezegd: "Sorry heren ik ben getrouwd".

Nee nu is ze even een middagje niet getrouwd, nu is ze even een middagje verschrikkelijk verliefd op 2 wildvreemde mannen. En wij vinden het logischer wijs verschrikkelijk wat hij heeft gedaan, en hij had ook nooit zo ver mogen gaan. Maar het gekke is wij gaan zo'n man allemaal veroordelen, en vinden het prima dat zij even verliefd was op 2 wildvreemde mannen.

Of het wel of niet goed is met twee vreemde mannen dat moet zij zelf maar weten, ze is inderdaad volwassen en het is haar lichaam. Nog een voorbeeld op de dansvloer vraagt een man aan een vrouw om een dansje en zij zegt: "Sorry, maar ik ben moe". Maar 30 minuut later staat ze flink te springen met een ander, en dat kan hij zich vernederd voelen afgewezen enz.

De meeste van ons denken, je zoekt het maar uit met je komedie en keren haar de rug toe. Maar er zijn inderdaad mannen die misschien al jaren dit soort zaken meemaken en aan het malen zijn en er niet meer tegen kunnen. Vervolgens een stommiteit uithalen wat ze jaren kan kosten, of in de gevangenis of in een Tbs-inrichting. Is het mogelijk dat normale mensen je gek maken?

Je loopt een tuin binnen waar twee dames liggen te zonnebaden, maar als ze jouw zien raken ze compleet in paniek. Vervolgens racen ze als een idioot naar binnen om zich fatsoenlijk aan te kleden, want oei oei oei je mocht, is een tepeltje zien. Terwijl zaterdagavond pikken ze vier wild-vreemde kerels op in een café en die mogen overal aan zitten, maar ook overal in zitten.

Dus als er af en toe een man langskomt pisnijdig wordt en dat secreet de nek afdraait, dan wordt de maatschappij pisnijdig want je hebt één van onze slettenbakken vermoordt want wij komen ook in cafés, nu moeten we weer naar tante Truus GVD. Wacht, maar ventje dat leren we je wel af om één van onze slettenbakken te vermoorden, twintig jaar Tbs.

Als je er niet tegen kan wat we allemaal met elkaar lopen uit te spoken in de maatschappij wat wij realiteit noemen dan ben je gestoord. Het vervelende is de man zit zo vol met haat voor vrouwen omdat er misschien meer is gebeurd in het verleden, en is zo ver-blind dat hij misschien een onschuldig meisje pakt, die van de disco of van school naar huis fietst.

Er zijn ook in Nederland vrouwen die een tijd zoek zijn, en dan dood worden aangetroffen. Een deel die is inderdaad onschuldig, en waren ongetwijfeld op de verkeerde plaats op het verkeerde tijdstip en ontmoette de verkeerde persoon. Maar er zijn er ook die met de auto b.v. 200 km rijden, en daar een dubbelleven leiden en soms loopt het mis.

Stel ze ontmoet iemand uit de onderwereld, omdat ze dat spannend vind en op een gegeven moment weet zij te veel en wordt een kopje kleiner gemaakt. Of iemand uit de eigen woonplaats ontdekt dat zij een dubbelleven lijdt, in b.v. een seksboerderij in België of Duitsland, en van verdriet teleurstelling boosheid maakt hij haar dood.

Niet alle vrouwen die dood worden aangetroffen zijn onschuldig, er zaten een paar tussen die secreten waren of de boel chanteerden. En er zijn ook die genoeg hebben van hun oude leventje en verdwijnen, en de achterban mag niet weten waar. En de achterblijvers denken dat hun familielid psychisch is, weggelopen of kwaad of dood is door een misdrijf.

====================

(09-05-2021) FEEST IN HET MIDDEN OOSTEN.
Arabische Markt Toer - Verassingsvoedsel ontdekkingen.
https://www.youtube.com/watch?v=SZskHq-LlvU

Midden Oosten Markten.
https://www.youtube.com/results?search_query=middle+east+markets
https://duckduckgo.com/?q=middle+east+markets&ia=web

Sightseeing.
https://www.youtube.com/watch?v=9J_Vf7FvlDc&ab_channel=TararSupport
https://www.youtube.com/watch?v=WHACw1-rTpo&ab_channel=TararSupport

====================

(08-05-2021) HA SO.
Tokyo's Machinist-loze Automatische Trein Yurikamome.
https://www.youtube.com/watch?v=j4MaV9r6V9A

Japan StraatVoedsel.
https://www.youtube.com/results?search_query=japan+streetfood
https://duckduckgo.com/?q=japan+streetfood&ia=web

====================

(07-05-2021) DE GEVESTIGDE ORDE HOUDEN COMPLOTTEN ER OP NA.
De spuit met de gencode - interview met Dr. Carrie Madej.
Bevindt de mensheid zich eigenlijk in een levend proefkonijn-experiment door de mRNA-vaccinatie van de genetische code van Covid-19? Waarom zou Dr. Madej, in haar tweede interview op Kla.TV, anders oproepen tot een moratorium op deze nieuwe vaccins die het potentieel hebben het menselijk genoom permanent te veranderen?

De bekende onderzoeksarts roept alle mensen op om niet vrijwillig of bereidwillig vrijheden en burgerrechten op te geven, maar te vragen naar het grotere plan achter alle wetenschappelijk ongegronde dwangmaatregelen tegen Covid-19.

Dr. Carrie Madej haar YouTube Kanaal.
https://www.youtube.com/channel/UCOVus4q3qrOyKV_cxyfwfhw (Censuur?)
https://www.kla.tv/18654
https://www.youtube.com/results?search_query=carrie+madej
https://duckduckgo.com/?q=Carrie+Madej&ia=web (Geen Wikipedia?)
https://www.stopworldcontrol.com/madej
http://www.knowledgeoftoday.org/

De marketing van waanzin: de waarheid over psychotrope drugs.
https://www.youtube.com/watch?v=IgCpa1RlSdQ&ab_channel=TheOccultNetwork

====================

(06-05-2021) ALLE AMERIKAANSE PRESIDENTEN ZIJN TUIG.
Alle Amerikaanse presidenten niet één uitgezonderd zijn oorlogsmisdadigers en massamoorde-naars, en zij worden constant gekozen door psychiatrisch gestoorde kiezers. Miljoenen mensen in niet westerse en derdewereldlanden zijn mishandeld verminkt verkracht gemarteld en ver-moord, allemaal voor het egoïsme van het arrogante westerse racistische superieure Arische ras.

Noam Chomsky - De Misdaden van de USA Presidenten.
https://www.youtube.com/watch?v=5BXtgq0Nhsc
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noam_Chomsky
https://www.youtube.com/results?search_query=noam+chomsky
https://duckduckgo.com/?q=noam+chomsky&ia=web

219 Amerikaanse oorlogen: een vergelijking met Rusland, China, Iran en Duitsland.
https://www.kla.tv/9080
https://ifamericansknew.org/download/muslimbanbooklet.pdf

George Carlin - Het Bombarderen van Bruine Mensen.
https://www.youtube.com/watch?v=CTvAs-Us7gA

Ikiesha Al-Shabazz Whittaker Voormalig Manhattan Aanklager "Fuck America".
https://www.youtube.com/watch?v=2VRLHI0G0-M

====================

(05-05-2021) KRITISCHE ANTI-VACCINATIE WEBSITES.
Stichting Vaccin Vrij.
https://stichtingvaccinvrij.nl/ (Zie Download E-Boek).
Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken.
https://www.nvkp.nl/
Vaccine Gate, Frank Reusink.
https://frankruesink.nl/
Vaxxed2?
https://vaxxed2.nl/
Onderzoekvaccins.
https://onderzoekvaccins.nl/
Oervaccin.
https://www.oervaccin.nl/
Vaccinatieraad.
http://vaccinatieraad.nl/

====================

(04-05-2021) DE OUDJES STERVEN ALS VLIEGEN NA VACCINATIES.
Het onopgehelderde sterven van senioren na Covid-vaccinaties.
Er komen steeds meer berichten binnen over sterfgevallen van bejaarden in bejaardentehuizen na vaccinaties tegen Covid19. Toen in de regio Überlingen aan het Bodenmeer ook nog eens 13 bejaarden stierven, begon een team van moedige omwonenden de zaak nader te belichten.
https://www.kla.tv/18506

Senioren Park Uhldingen-Mühlhofen Duitsland:
13 dood na vaccinaties. Alles Toeval?
https://www.youtube.com/watch?v=W-KCWZNHx-I (Censor - What else is new.)
https://www.bitchute.com/video/aGP0tB38sKCb/

====================

(03-05-2021) ZELFMOORD-VOGELS DIE HUN FAMILIE REDDEN.
Vogels vallen 5G Celltower aan voordat ze dood vallen.
https://www.bitchute.com/video/vEevKh0oDeTN/

====================

(02-05-2021) LEVEN OP HET LAND.
De Beste Lamshamburger Die Ik Ooit Heb Gemaakt.
https://www.youtube.com/watch?v=gq1DFcl67x4

Azerbaijan Straatvoedsel.
https://www.youtube.com/results?search_query=azerbaijan+streetfood
https://duckduckgo.com/?q=Azerbaijan+streetfood&ia=web

====================

(01-05-2021) HANDIGE JONGENS.
Zelfgemaakte 200CC BMX Trike met autobanden? - Deel 1.
https://www.youtube.com/watch?v=MiwrEKrxoDg
Zelfgemaakte 200CC BMX Trike met autobanden? - Deel 2.
https://www.youtube.com/watch?v=5AhBOwNKoZk

Hoe maak je een Mini Jeep Hybrid thuis - Deel 1.
https://www.youtube.com/watch?v=_d2WkjrAi2A
Hoe maak je een Mini Jeep Hybrid thuis - Deel 2.
https://www.youtube.com/watch?v=pL1wL5DI6Sg

====================

(30-04-2021) CENSUUR CENSUUR CENSUUR.
Censuur door Google YouTube Twitter Facebook, de waarheid of de andere kant van een zaak zijn niet meer gewenst. We leven in een fascistische wereld gerund door psychopaten die, thuis horen in een TBS-inrichting, want het zijn massamoordenaars en oorlogsmisdadigers. En de psychiatrische patiënten zijn de kiezers, want de gestoorde blijven maar stemmen op de idioten.
https://www.bitchute.com/video/ogYS33URfC1n/

Dr. Stella Immanuel.
https://www.bitchute.com/search/?query=stella&kind=video
America's Frontline Doctors.
https://www.bitchute.com/search/?query=frontline%20doctors&kind=video

Duitse student ontmantelt COVID-alarmisme. (Aleen Duits)
https://www.youtube.com/watch?v=BzoB5qSZvdw
Artsen Voor Verlichting - Demo 29.08.20 - Berlijn. (Alleen Duits)
https://www.bitchute.com/video/hQQrgJQFuuOT/

====================

(29-04-2021) DE STINKERIGE VUILE SCHOREM VARKENS IN AKTIE.
Dit zijn geen politie-ambtenaren meer, maar een criminele straatbende. Minister-president: "Oprutten" uit de Tweede Kamer: "de Burgemeester" van Arnhem en: "de Politie-korpschef" van Arnhem is ook allemaal tuig. Ze moeten allemaal op staande voet worden ontslagen, willen ze niet weg dan zal het Nederlandse volk hen moeten verwijderen d.m.v. een staatsgreep.
https://www.youtube.com/watch?v=xmkwRPN1q38 (Ga naar 2:47 / 3:06)

Politie-agenten spreken schande over collega's.
https://bpoc2020.nl/politieverhoren/

====================

(28-04-2021) WAT GEBEURT ER IN INDIA?
UPDATE: Vertellen de Beesten ons leugens en houden ze ons voor de gek?
Coronapatiënten sterven in de straten van India, nee deze
beelden zijn genomen na een gaslek, vergelijk de twee foto's.
https://www.ninefornews.nl/coronapatienten-sterven-op-straat-in-india-nee-deze-beelden-zijn-gemaakt-na-een-gaslek/

Ik vraag me af waar deze Corona golf plotseling vandaan komt, ik geloof er niet in dat deze mensen acteurs zijn die een rol spelen. India was het eerste land ter wereld die massaal de bevolking ging vaccineren, waarom sterven ze nu massaal als warme bollen over de toonbank. Wat klopt hier eventueel niet, of zijn het soms de mensen die gevaccineerd zijn in het verleden.

En als het verhaal klopt bestaat Corona helemaal niet eens, het is familie van de griep. Corona is tot vandaag de dag nog steeds niet geisoleerd, en als het niet bestaat kun je er ook geen vaccin voor maken. Dus de grote vraag is: waarom worden deze mensen ziek en sterven waar aan?, als ik dit soort berichten hoor en zie, dan gaat bij mij onmiddellijk de rode vlag uit.

Vorig jaar op 29 augustus 2021 waren er maar liefst 1.000.000 mensen bij elkaar, op een groot grasveld in Berlijn in Duitsland. Pas geleden liepen ook 1.000.000 mensen in Londen op straat, noch in Berlijn nog in Londen hebben ze Corona gekregen. Overal in de wereld staan mensen op straat vanwege de lockdown, dus waarom worden ze in India massaal ziek en sterven massaal?

Voor westerse regeringen is deze ramp in India een heel mooi excuus, om de lockdown langer te handhaven en hem nog strenger te maken. Dus misschien wordt er wel degelijk één of ander spelletje gespeeld door de beesten die achter de schermen aan de touwtjes trekken. De wester-lingen zullen nu op hun blote knieën smeken, mogen we in godsnaam gevaccineerd worden.

Vandaag werden ze gedwongen toe te geven dat "COVID-19" niet bestaat.
https://www.bitchute.com/video/9IbspR8lpNR9

Covid: India wordt geconfronteerd met een: "Ramp" als gevallen
toenemen en ziekenhuizen lijden aan zuurstoftekort — ITV Nieuws.
https://www.youtube.com/watch?v=c9eA4boIsd8
India overweldigd door 's werelds ergste Covid-19-crisis — BBC-nieuws.
https://www.youtube.com/watch?v=PmV631kroUU
Covid19: Geen hout, geen plaats om slachtoffers te cremeren,
grondrapport van Delhi's Seemapuri Crematorium.
https://www.youtube.com/watch?v=KJogK6ipNrE

U moet er rekening mee houden dat, er gesjoemeld wordt met statistieken-cijfertjes.
Het is maar net hoe het de heren uitkomt, eerlijke cijfertjes krijgen we niet te horen.
Statistieken Coronacovid19.
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/india/
https://duckduckgo.com/?q=covid19+india&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=covid19+india

Politica Haberl schokt wereld: "Ik heb het zwart-op-wit gezien.
Het gaat om het verminderen van de wereldbevolking". (Alleen Duits).
https://commonsensetv.nl/politica-haberl-schokt-wereld-ik-heb-het-zwart-op-wit-gezien-het-gaat-om-het-verminderen-van-de-wereldbevolking/

The Georgia Guidestones: Amerika's meest mysterieuze monument,
is men bezig om 6,5 miljard mensen van het leven te beroven?

Behoud de Mensheid onder de 500.000.000
in Eeuwigdurende Balans met de Natuur.
https://www.youtube.com/watch?v=yIfU41BICf4
https://www.youtube.com/results?search_query=the+georgia+guideStones
https://duckduckgo.com/?q=the+george+guidestones&ia=web

De internationale advocaat Reiner Fuellmich zegt dat,
hij alle bewijzen heeft dat de pandemie een misdaad is.
https://rumble.com/vfu471-top-advocaat-reiner-fuellmich.html
https://www.stopworldcontrol.com/nl/misdaad/

====================

(27-04-2021) ONZE LANDEN ZITTEN VOL MET LANDVERRADERS.
De gevestigde orde is bezig met demagogie, onder de YouTube staat: "CGTN wordt deels of volledig gefinancierd door de Chinese overheid", daar wordt China mee gedemoniseerd. Dan is het ook nog een bericht van: "Wikipedia", die duizenden mensen in dienst heeft om alles wat wij schreven te herschrijven en te veranderen wat de psychopathische regeringen niet bevalt.

Helen Buyniski — Wikipedia — Een gereedschap voor de regerende Elite.
https://www.youtube.com/watch?v=nDPrpKDjQ5U
https://en.wikipedia.org/wiki/China_Global_Television_Network

Duizenden antilockdown protesters vechten met de Londen politie.
https://www.youtube.com/watch?v=QvSrfI72Uac
Protesten in Londen tegen de heersende GB Covid-19 regels.
https://www.youtube.com/watch?v=_niyBcwJNtY
Londen Lockdown Protest 24 april 2021.
https://www.youtube.com/watch?v=ysTzndsY7KQ

Who is this fucking asshole?, he looks like a
Gestapo, terrorizing the public on the street.
Probably can't find a decent job, fucking prick.
Covid-19 Marshall Officer - Day in the Life of a Marshall.
https://www.youtube.com/watch?v=DApvZa5QzME

Je hebt altijd wel een paar mensen onder de bevolking maakt niet uit welk land, die hun eigen mensen waar ze tussen zijn geboren verraden, daarom zijn kliklijnen ook een succes. Deze idioten denken dat ze goed bezig zijn, ze beseffen niet dat ze gebruikt worden door politici elite gevestigde orde kont-gatlikkers en ander psychopathisch gespuis die hun volk terroriseren.

====================

(26-04-2021) SMERIG JOODS SCHOREM.
De Palestijnen zijn de poort van Damascus om Ramadan te vieren,
en dan worden ze aangevallen door die klote arrogante vuile Joden.
https://www.youtube.com/watch?v=CXgwKnQTKTc

====================

(25-04-2021) ENJOY.
VAVA - Life's A Struggle.
https://www.youtube.com/watch?v=aknkofx2bHg
VAVA "Don't Want to Grow Up" "The Voice of Dreams".
https://www.youtube.com/watch?v=DwuZxKt9Vw8
Remix RAP Mang Chung Remix by- ANDY LOW.
https://www.youtube.com/watch?v=TOdu5F1n6WQ
Remix Rap vs (Jason Chen).
https://www.youtube.com/watch?v=LJuPVmpaR58
Vinida - Run This.
https://www.youtube.com/watch?v=XJjjy56DoTQ&ab_channel=VinidaWeng

Grain in Ear ?[The 24 solar Germs.
https://www.youtube.com/watch?v=eoar4WDRSHk&
[Vietsub] Lap Dông (Ban Cu) - Âm Khuyet Thi Thính/Trieu Phurng Tinh.
https://www.youtube.com/watch?v=aVFniO8e138&ab_channel=ZitherHarp
[Vietsub] Mang chang (live) - Trieu Phuong Tinh.(Vietnam?).
https://www.youtube.com/watch?v=OxVrdwFGGYk&ab_channel=ZitherHarp

Rap China.
https://www.youtube.com/results?search_query=rap+china

====================

(24-04-2021) VAKMANSCHAP.
Hoe maak je van sloophout een puppies-onderkomen.
https://www.youtube.com/watch?v=PM9Z5EJEAXM&ab_channel=MagneticBalls
Schoenkast maken als je groenten van pallets wilt.
https://www.youtube.com/watch?v=bnjrkvKB-jE

====================

(23-04-2021) WAAROM ANONIEM ZIJN OP HET INTERNET?
Vele mensen die in het CoronaCovid19 veld werken zeggen: ik kan mijn verhaal niet in het openbaar brengen of bekend maken wie ik ben, want anders word ik ontslagen. Ik moet een huis aflossen, ik heb kinderen enz., oké. Maar wat is nu belangrijker: hun baan en koopwoning of het redden van mensenlevens.

Jezus (Mocht u gelovig zijn) zegt: Offer je op voor de mensheid, want dan krijgen ze een beter leven". M.a.w. geef je koopwoning en je baan op, want bij de Bijbelse opstanding zal God zich jouw herinneren. Want je hebt het opgenomen voor mijn kinderen, je hebt ze niet laten verrekken.

Als alle mensen naar buiten komen met hun verhaal, dan kunnen ze niet ontslagen worden. Want als ze wel worden ontslagen, dan is het gebeurd met de medische wereld die gaat massaal failliet, want ze houden geen personeelslid meer over.

Nu heb ik makkelijk praten want ik zit in de A.O.W., dus kan ik ook niet ontslagen worden, en heb ook geen koopwoning ik woon in een huurhuis. Maarten Luther King zegt: Het zijn de mensen die opstaan die voor verandering zorgen, terwijl de mensen die de andere kant uitkijken en willen dat alles overwaait daar heb je niks aan.

Tot besluit, wat ik jammer vind dat bij vele websites, staan niet de namen van de mensen van de organisatie. Ik mag toch wel weten hoe ze heten en in welke stad of land ze wonen, meer info hoef ik niet want dat is privé. Misschien is de website wel van de AIVD die mensen binnen harkt die anders denken, vervolgens worden ze geregistreerd en in de gaten gehouden.

Ik kreeg een flyer in de brievenbus van: Bezorgde Burgers" over "CoronaCovid19", maar geen namen web en e-mailadres van de organisatie. Ik vraag me altijd af waarom sommigen websites anoniem op het internet zitten, wat hebben ze te verbergen wat mogen wij niet weten. Zijn dit mensen die wat te vertellen hebben, maar er niks van menen komedie spelen dus, egotrippers?

====================

(22-04-2021) POLITIE KLAAGT OVER CORRUPTE COLLEGA'S.
Ik las het politieverhoor nummer 35, waar demonstranten te horen krijgen: "We weten waar je woont". Ik heb dat ook meegemaakt, er was een Antilliaan die was dronken en liep te zwaaien met een mes. Maar hij stond op een goede afstand van de agenten en liep ook niet naar ze toe, hij kon niet eens lopen zo dronken was hij. Toen werd er een paar keer in de lucht geschoten, en toen hij op de grond lag, sloeg één van hen hem herhaaldelijk in zijn gezicht met de handboeien tot bloedens toe.

Hij moest toen naar het ziekenhuis, en in de krant stond een BS-verhaal hoe het zogenaamd was gegaan. Ik heb toen aangifte gedaan wegens mishandeling, en Middags kwamen ze weer terug in de straat. Ik stond op de galerij, ze reden rustig door de straat, maar begonnen plankgas te rijden langs de galerij en op straat reden ze weer rustig weg, toen kwamen ze voor de tweede keer langs en deden weer hetzelfde. M.a.w. als je ons de volgende keer weer aangeeft we weten waar je woont, en de aangifte is gewoon weggegooid.

Ik heb dit al eerder meegemaakt tijdens de staatsgreep en revolutie toen ik nog in Suriname woonde. Ik liep op de begraafplaats naar het graf van, vakbondsleider C. Daal één van de 15 die toen werden doodgeschoten op 08 december 1982. En werd door de M.P. tegen gehouden, en kreeg te horen je mag wel bij het graf gaan staan, maar dan wordt je op de foto gezet. Ik ben er toch gaan staan en werd gefotografeerd, en dat is angstig want ze kunnen je altijd van huis ophalen, en God weet wat ze dan met je gaan uitspoken. Nu word je ook in Nederland bedreigd voor je eigen deur.

Politie klaagt over corrupte collega's.
https://bpoc2020.nl/politieverhoren/

====================

(21-04-2021) FUCK REGERINGEN BURGEMEESTERS EN DE POLITIE.
Met andere woorden: "FUCK CoronaCovid19", het bestaat niet.
Ik heb genoeg van al die lockdown shit, waar is mijn vrijheid?

Lockdown Protesten — De Grote Ontwaking Wereldwijd!
Op zoek naar vrijheid! (Enorme compilatie mei 2020).
https://www.bitchute.com/video/i0UJeqkX3aPd/

Lockdown Protests.
https://www.bitchute.com/search/?query=lockdown%20protests&kind=video

====================

(20-04-2021) VERENIG U EN MAAK KORTE METTE MET CORRUPTE COLLEGA'S.
https://bpoc2020.nl/politieverhoren/

Als je op bovenstaande website de verhalen leest van politie-agenten die het zat zijn dat, de bureaus tegenwoordig vol zitten met corrupte collega-agenten. Er is een oplossing voor, laten al die agenten zich verenigen en een willekeurig politie-bureau binnen vallen en overnemen. En de corrupte collega's het bureau uit trappen, m.a.w. je werkt hier niet meer, opzouten.

====================

(19-04-2021) HOERA EEN MOEDIG ZAKENMAN.
Ondernemer Apeldoorn gooit zijn zaak gewoon open.
https://www.youtube.com/watch?v=ni-_CBKkL5Y
Radeloze ondernemer gooit winkel open; politie grijpt in.
https://www.youtube.com/watch?v=W5XmeRPedBU

Ondernemers tijdens rellen beboet bij beschermen winkel.
https://www.youtube.com/watch?v=aybCDzduMeo&t=90s&ab_channel=OmroepPowNed
https://duckduckgo.com/?q=Ondernemer+Apeldoorn+gooit+zijn+zaak+gewoon+open&ia=web

====================

(18-04-2021) A THREE YEAR OLD SISTER IN ACTION.
Een peuter heeft een volwassen houding - Steve Harvey.
https://www.youtube.com/watch?v=WQ8PkLohw64

Dani en Dannah de follow-up van de breuk.
https://www.youtube.com/watch?v=VDpMo5NCG4Y
SAY WHAT (officiële muziekvideo).
Dani en Dannah - Dj Suede de Remix God.
https://www.youtube.com/watch?v=k5uwtc63ZyA

====================

(17-04-2021) MOOI WERK.
Het maaien van het extreem overwoekerende
gras en onkruid met behulp van bosmaaier.
https://www.youtube.com/watch?v=75h-5C92e4E

====================

(16-04-2021) SPOOKACHTIG VREEMD WEER.
Als je de weerberichten van de Journaals moet geloven is dit heel normaal weer, maar ze kunnen ons niet uitleggen waarom we dit weer vroeger nooit zagen. Amerika is bezig met het project: "HAARP", ze sturen een soort van laserstraal naar de: "Ionosfeer" die wordt warm zet uit, kaatst terug naar de Aarde en beïnvloed het weer. Je kunt die straal ook richten.

Oktober 2019: Extreem Weer, Planetaire Beroering.
https://www.youtube.com/watch?v=DobDKmr205c&t=1259s

Een paar jaar geleden kwamen er in Paramaribo Suriname Zuid-Amerika een tropisch land, met een constante temperatuur van 35-graden Celsius, hagelstenen uit de lucht. Tegenwoordig is het heel gewoon dat het gras voor mijn flat verbrand dat, kwam vroeger nooit voor. Dus het weer is duidelijk aantoonbaar aan het veranderen, maar doet het weer dat zelf of de arrogante mens?
https://www.youtube.com/watch?v=ctZjI9XCM0w&ab_channel=StarNieuwsSuriname

Spookachtig Vreemd Weer.
https://www.youtube.com/results?search_query=spooky+strange+weather
https://duckduckgo.com/?q=spooky+strange+weather&ia=web

Haarp: Gaten in de Hemel.
https://www.youtube.com/watch?v=-9uwmBGrrVE
https://www.youtube.com/results?search_query=H.A.A.R.P-Holes+in+Heaven%3F+Documentary
https://duckduckgo.com/?q=H.A.A.R.P-Holes+in+Heaven%3F+Documentary&ia=web

De Dimmende, Volle Lengte Klimaat Engineering Documentaire (Geoengineering Watch).
https://www.youtube.com/watch?v=rf78rEAJvhY&t=58s&ab_channel=DaneWigington

====================

(15-04-2021) IS CORRUPTIE EEN BASIS INGREDIËNT VAN DE MENS?
Mensen zoals ik worden door bv. politici beschouwd als psychiatrische patiënten die met onze websites en YouTube nep-nieuws verspreiden. Als ik het goed heb, maar dat weet ik niet hele-maal zeker, wil de politiek een wet gaan maken, om onze sites te gaan verbieden onder het mom van nepnieuws. Dat betekent dat de vrije meningsuiting wordt afgeschaft, en of wij wel deels of niet de waarheid schrijven maakt niet meer uit. Ben je Antipolitiek dan dien je te verdwijnen.

Wees blij dat er mensen zijn zo als ik want we houden de heren in de gaten, en onder-zoeken alles wat ze achter de schermen lopen uit te spoken en ze niet aan het volk vertellen. Zie ons, maar als een vinger aan de pols. Want als we niet meer bestaan in de toekomst, dan hebben de heren voor de volle één miljoen procent vrij spel, om met de burger te gaan doen en laten wat ze blieven. Beschouw ons, maar als de politie de waakhond die criminelen in de gaten houdt.

Verder moeten we niet vergeten dat de dames en heren die langer op school hebben gezeten dan ons, vaak arrogant en verwaand zijn en in een ziekelijke psychiatrische gestoorde waanwereld leven. Ze menen dat ze alle wijsheid in pacht hebben, altijd gelijk hebben en onfeilbaar zijn, dit wordt beroeps arrogante verwaandheid genoemd. Vaak hebben ze ook via hun politieke vriendjes de macht om de burgers met wetten verordeningen en regeltjes het bos in te sturen.

Vele politici worden op den duur corrupt en gaan b.v. graaien en zichzelf te verrijken, op een gegeven moment staan ze onder en boven de wet. Plus politici de medische wereld de elite de farmaceutische industrie de multinationals de touwtjestrekkers en de rijken, worden op een gegeven moment een vrienden kliek. Als ze hun zin niet kunnen krijgen bij het volk, dan maken ze gewoon een nieuwe wet om het volk onderuit te halen, die mogen gaan uithuilen in het bos.

Is corruptie een basis ingrediënt van de mens?
https://www.youtube.com/watch?v=cdISg47fcE4
https://www.youtube.com/results?search_query=Is+corruptie+de+basis+van+de+mens%3F
https://duckduckgo.com/?q=Is+corruptie+een+basis+ingredi%C3%ABnt+van+de+mens%3F&ia=web

====================

(14-04-2021) TIRANNIE VAN PSYCHOPATEN?
Nederland begint steeds meer op een dictatuur te lijken, ik vraag me af of de politici (Op wie het betrekking heeft) dit ook realiseren. Of zijn het misschien sociale psychopaten die het allemaal worst zal wezen, en stug door gaan met het slopend beleid. Je vraagt je serieus af, wat zijn dit voor mensen die zo krom denken, beseffen ze niks of daagt er dan niks bij hun?

Vele internationale experts artsen en juristen, duiden de basis voor het politiek en medisch corona beleid als ondoorzichtig. En ongefundeerd, en de huidige maatregelen en medische protocollen contraproductief, destructief en resoluut onacceptabel.

Respectabele wetenschappers en andere leden van onze maatschappij die dit onderschrijven worden monddood gemaakt, 'gecanceld' en 'geframed' door politiek, censuur en media-aanvallen. In dit licht kunnen we ook nader kijken naar de wijziging die in januari 2020 is doorgevoerd binnen de wet GGZ.

Onder deze wet kunnen critici van het beleid onder de noemer 'waanideeën' gedwongen worden gehospitaliseerd zonder tussenkomst van de psychiater en de rechter.
https://www.artsenvoorwaarheid.nl/

Ik had ook een akkefietje met de GGZ, ze schreven we komen op die dag en dat uur bij u thuis. Dus geen datumpje prikken maar zorg maar dat je thuis bent anders zwaait er wat? En waar om komen jullie dan?, u heeft tegen de gemeente Zutphen gezegd dat de Isis en Al-Qaida huurlingen zijn van de CIA en de Mossad. Moet je voor zo een uitspraak dan psychiatrisch zijn?

Ik vroeg aan hen als een patiënt zijn mening geeft die afwijkt van jullie mening, wordt hij dan plat gespoten of in de isoleercel gezet, of krijgt de persoon een dwangbuis om. Dat betekent dat jullie dictatoriaal de persoon onderuit halen, omdat zijn mening jullie niet bevalt. Zijn jullie geschift?, zijn jullie geschikt als hulpverleners?, wilt u ons niet meer e-mailen, no problemo.

Demonstratie tegen Jeugdzorg in Rotterdam.
https://www.youtube.com/watch?v=SjBC2rsXn_A
Protest tegen Bureau Jeugdzorg.
http://demet.nl/watch.php?vid=7ba1226ea
Protest tegen Jeugdzorg!
https://www.youtube.com/watch?v=OCQR3tJnhKI

====================

(13-04-2021) IS JEZUS UITGEREKEND BIJ DE JODEN GEARRIVEERD?
Teken van de eindtijd: meer van Galilea weer bijna vol. Rabbi Dov Kook voorspelde 10 jaar geleden dat als de Kinneret (Galilea, ook het meer van Tiberias genoemd), die op dat moment zeer weinig water bevatte vanwege de extreme droogte, weer helemaal vol zal zijn, de Messias zou komen. Over een paar weken zal de Kinneret, voor het eerst sinds zijn verklaring vol zijn.

Israëls top rabbi zegt dat de Messias is gearriveerd,
en zich spoedig zal openbaren (Geplaatst op 04/04/2021)
https://www.xandernieuws.net/algemeen/israels-top-rabbi-zegt-dat-de-messias-is-gearriveerd-en-zich-spoedig-zal-openbaren/

Meer van Tiberias.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meer_van_Tiberias
https://www.youtube.com/results?search_query=meer+van+tiberias
https://duckduckgo.com/?q=Galilea%2C+ook+het+meer+van+Tiberias+genoemd&ia=web

Als ik God was dan maakte ik het Midden Oosten Joden-vrij, en schopte hun terug naar Europa waar ze thuis horen. Of, ik spleet het land in tweeën met in het midden een: "Water", van bv. tien km breed. Links wonen de Palestijnen en rechts wonen de Joden, en wee oh wee als de arrogante Joden gaan mieren in het linkse land van de Palestijnen, dan breekt de pleuris uit.

2000 jaar geleden hebben ze hem gekruisigd, tot nu toe accepteren ze hem niet. De Bolsje-wieken (Joden) hebben vanaf 1917 tot 1957 honderd miljoen (100) Russen en Oost-Europeanen vermoordt, ze zijn begonnen met de eerste en tweede wereldoorlog. Nu zijn ze bezig via hun trekpoppen Amerika om van het Midden Oosten en Oost Europa een groot kerkhof te maken.

Godskinderen?????, MIJN REET. In de Bijbel zegt Jezus: Ik ken ze niet, het zijn niet mijn kinderen, het zijn Satanskinderen. Dan zal hij uitgerekend naar hun toe gaan van alle volkeren, ik had liever dat hij b.v. naar de Eskimo's was gegaan. Dus kan het niet de echte Bijbelse Jezus zijn, mocht hij het toch zijn dan ken ik hem niet meer, ik doe geen zaken met valse profeten.

De Joden zijn in werkelijkheid: - Khazar - een wreed moordzuchtig volk uit Oekraïne, en 95% van de Khazar hebben zich in 740 AD bekeerd tot het Jodendom. Ze zijn niet van Abraham of Judea, en hebben NOOIT in Palestina gewoond. En vanaf 1948 zijn ze bezig om genocide te plegen op de Palestijnen. Met zege van zo een beetje de hele wereld, gluiperige Farizeeërs dus.

(Degene die dagelijks worden vermoord).
http://freedom4palestine.org/
Joods geluid voor Vrede. (We zijn allemaal één Volk).
https://www.jewishvoiceforpeace.org/
Irahell Palestijns Nieuws.
https://israelpalestinenews.org/iak-investigation-international-campaign-is-criminalizing-criticism-of-israel-as-antisemitism/
Ik weiger een Israëlisch Soldaat te zijn.
http://www.december18th.org/

Zijn regeringen stiekem? Helpen ze Israël met wapens e.a. hulp, zodat ze in het Midden-Oosten blijven en de Arabieren aan kunnen? Helpen ze niet dan worden ze weggejaagd. En waar vluch-ten ze heen Europa, en willen regeringen dat niet?, omdat ze een hekel hebben aan de Joden. Dus de Palestijnen worden opgeofferd, voor het belang van de westerse wereld?, Racisme?

----------

De spot en kruisiging van Jezus op Pasen op de Israëlische Tv.
https://www.youtube.com/watch?v=aRyVzVNY1fI
Barack Obama Afgebeeld als een Aap.
https://duckduckgo.com/?q=obama+as+a+ape&iax=images&ia=images

Een Moedige Vrouw — Rania Masri — Een Vredes Activiste.
Van Ferguson naar Palestina — Rania Masri.
https://www.youtube.com/watch?v=2L5XURLZGU0
Crisis in Gaza en West Bank.
https://www.youtube.com/watch?v=hHAmAULY23U#t=398

Website van Rania Masri.
https://greenresistance.wordpress.com/
https://www.youtube.com/results?search_query=rania+masri
https://duckduckgo.com/?q=rania+masri&ia=web

En terwijl ik dit verhaal schrijf staat de Oostelijke horizon op 22graad42minuut in het sterrenbeeld Steenbok, en tijdens mijn geboorte stond diezelfde stand in het midden van de hemel. En het midden van de hemel staat op 28graad30minuut Schorpion, terwijl ik ben geboren met de Oostelijke horizon op 22graad36minuut Stier, en Schorpioen en Stier zijn opposities.

====================

(12-04-2021) GECENSUREERD DOOR DE PERS EN MEDIA.
Over de hele wereld anti lockdown protesten.
https://www.youtube.com/watch?v=NX8TTAuMEXw&t=332s&ab_channel=HugoTalks

====================

(11-04-2021) RELAX EN GENIET VAN DE OMGEVING.
Jamaica Spengshell 12 meter lange container - leuk kapsel.
https://www.youtube.com/watch?v=8dIoYvxhvjs

Bus-Limousine vanaf vliegveld Tokyo Japan.
https://www.youtube.com/watch?v=iUYOHUzi4sU

====================

(10-04-2021) THUIS NIET PROBEREN HOOR!!!!!
Spelen met Lucifers en Zwavel.
https://www.youtube.com/watch?v=cggfSSP2W4s
https://www.youtube.com/watch?v=6ZLHZwH9icA

====================

(09-04-2021) TELLEN AFRIKAANSE MENSEN MEE IN DEZE WERELD?
Zijn Afrikanen burgers van de wereld? | Ooooota Adepo | TEDxBerlin.
https://www.youtube.com/watch?v=gS1n3MdzF0k&ab_channel=TEDxTalks
Uitbuiting door de westerse wereld. (Mallence Bart Williams).
https://www.youtube.com/watch?v=AfnruW7yERA
Afrikaanse landen zijn nog steeds koloniën van Frankrijk.
http://dutchturks.nl/afrikaanse-landen-zijn-nog-steeds-kolonien-van-frankrijk/

====================

(08-04-2021) DE PERS EN MEDIA ZIJN LANDVERRADERS.
Overal in de wereld staan miljoenen mensen op straat omdat, ze het niet eens zijn met de Coronakolder lockdown. Die Demagogische Landverraders en NSB'ers van de TV Journaals de Kranten en de praatprogramma's op TV brengen het gecensureerd in het nieuws. Dan heb je nog die schurftige honden van de M.E. die de burgers genadeloos het ziekenhuis inslaan.

Als een burger in China op straat zijn mening verkondigd dan wordt hij gearresteerd opgepakt en verdwijnt hij naar een heropvoedingskamp, terwijl in Nederland vermoedelijk?, ook in andere landen word je het ziekenhuis ingeslagen. Dus de democratie en vrije meningsuiting is afgeschaft en bestaat niet meer, we leven nu in een wrede psychopathische politiestaat.

Gelukkig zijn er ook politieagenten die tegengas geven, omdat ze het er niet mee eens zijn. Die worden gepest geschorst uitgescholden soms knalhard ontslagen. Als je vandaag de dag op het politiebureau komt, is je leven niet meer zeker, als je in handen valt van die schurftige honden (Op wie het betrekking heeft).
https://bpoc2020.nl/politieverhoren/

Overal in de wereld zijn Anti Lockdown protesten.
https://www.youtube.com/watch?v=NX8TTAuMEXw&t=332s&ab_channel=HugoTalks

====================

(07-04-2021) WE BOUWEN ONZE EIGEN GEVANGENIS.
Een goede indruk over de stand van zaken betreffende Big Data & Algoritmen geeft dit uitstekende interview van Tegenlicht met Harvard-hoogleraar Shoshana Zuboff. Helaas wordt ook bij deze reportage vooral de commerciële kant benadrukt. Tussen de regels door hoor je wel dat het eigenlijk over het beheersen van ons denken en over de manipulatie van ons gedrag gaat.
https://wakkermens.info/we-bouwen-onze-eigen-gevangenis/

====================

(06-04-2021) IS DIT PATRIOTISCH GENOEG?, - VERVLOEKTE RACISTEN.
Is dit patriotisch genoeg?: Aziatisch Amerikaans Ambtenaar.
Laat Militaire littekens zien, Vervloekt Racistisch geweld.
https://www.youtube.com/watch?v=zTJa_SwHcTE&ab_channel=NBCNews

====================

(05-04-2021) MAG DE POLITIE VOOR EIGEN RECHTER SPELEN?
Heeft de politie maakt niet uit van welk land, het recht om iemand dood te schieten die er vandoor gaat. Ik kijk er even niet naar of de persoon wel deels of niet schuldig is, in wezen wordt de persoon daar en op dat moment geëxecuteerd. Dus de politie speelt voor rechter. En ze worden altijd vrijgesproken, waardoor andere agenten denken. Ik kan rustig doden.

Je komt tot de conclusie, als de politie daar en op dat moment hun zin niet krijgen, dan word je doodt geschoten. En mag dat is dat menselijk of beestachtig gedrag van de wetshandhavers, zijn ze pisnijdig dat een slaaf, niet naar hen arrogante verwaande pijpen wenst te dansen. Criminelen doen dit ook in de stad met een afrekening.

Dus als één (1) gepakt en veroordeeld wordt, moet men dat ook met de wetshandhavers doen. Want ook voor hen geldt, gij zult niet doden. En er zijn mensen die denken, als mijn regering zijn vijand mag doden met het wetboek en de bijbel in de hand, waarom mag ik als burger dat ook niet. Wat doe ik nu verkeerd. De politie is om aan te houden te arresteren, en op te sluiten.

De officier van justitie klaagt de persoon aan, en de rechter straft, en niet de politie die zijn geen rechter. Dus burgers die anders denken over Corona uitschakelen of het ziekenhuis in slaan is barbaars. En wilde achtervolgingen per auto loopt vaak uit, op een ongeluk ernstig of niet want de politie is de auto aan het opjagen door plankgas te racen, tot het bittere eind.

Als men het kenteken van de auto heeft, kan men toch ook denken we pakken hem achteraf. Men zegt wel eens dat de automobilist inreed op een agent, en hem neer rijdt. Maar volgens mij is die agent psychiatrisch gestoord, want wie gaat nu niet opzij als er een auto op hem inrijdt of af stormt soms plankgas, alleen een gestoorde toch.

Dus als de dader gevangenisstraf krijgt, moet de agent een psychiatrische behandeling krijgen. Want met zijn psychiatrisch kop, is hij in staat om een burger neer te schieten. Dus zo een agent is in wezen niet meer te vertrouwen met een pistool. De laatste jaren wordt er ook veel vaker gericht op het hart geschoten, vroeger niet, toen schoot men in de benen.

En mensen die zo denken en schrijven zoals ik, worden vaak in het bos geparkeerd. Onder het mom van niet goed wijs in de bovenkamer, van de pot gerukt enz. En de normale doen met hun medemens wat ze willen, zonder vaak rekening met de persoon te houden. Dus wie is er hier psychiatrisch ziek, de abnormale?, of de normale?

Agent spreekt zich uit tegen politie die
de burgerrechten van Amerikanen schendt.
https://www.youtube.com/watch?v=edmVoHqjdJI
Josie Outlaw -- Een boodschap aan de Politie.
https://www.youtube.com/watch?v=IOsN-P5abVg
20 Orlando Politie Steelt voedsel van kinderen,
arresteert zes (6) meer voor het voeden van de Hongerigen.
https://www.youtube.com/watch?v=ZDD6FtNMpNw
Ex-Manhattan Officier van Justitie: "Fuck America".
https://www.youtube.com/watch?v=2VRLHI0G0-M

====================

(04-04-2021) MAYRA ANDRADE.
Vandaag de zangeres Mayra Andrade geboren
in Cuba en opgegroeid in de Kaapverdië.

Dispidida.
https://www.youtube.com/watch?v=u3um2-YQZ7A
Quim di Santiago / Kenha ki ben ki ta bai.
https://www.youtube.com/watch?v=B9yaxJqYsiI
Kaka Barboza/ Dimokransa.
https://www.youtube.com/watch?v=R5p0MI9BtFk
Sangue De Berona - Tribuut aan Cesaria Evora.
https://www.youtube.com/watch?v=RpMHfXVPT_E
Eerbetoon aan Cesaria Evora.
https://www.youtube.com/watch?v=1AUzC0XANFc
Cesaria Evora Live D'amor 2004 (Compleet Concert)
https://www.youtube.com/watch?v=GrDHCxXF318&ab_channel=aseaoffaces

YouTube Kanaal.
https://www.youtube.com/channel/UCHz0P9qlaODGMQIF3KUCSkA
Website.
http://www.mayra-andrade.com/

Diversen.
https://www.youtube.com/results?search_query=Mayra+andrade+uit+Cuba
https://duckduckgo.com/?q=Mayra+Andrade+uit+Cuba&ia=web

====================

(03-04-2021) LET'S GO CHINESE STYLE.
Chinees meisje Liu Pinxi, speelt een gemene gitaar.
https://www.youtube.com/watch?v=HbELDkElB40&ab_channel=YOYO
Chinese girl speelt een Dodelijk Drum.
https://www.youtube.com/watch?v=pqMwksZfi7A&ab_channel=AlizeeDefan
Guzheng&Zhongruan met ondersteunende track.
https://www.youtube.com/watch?v=HyAHJEDCxxM
Chinese Computer Muziek.
https://www.youtube.com/watch?v=CeJNZbwdMT8

Despacito Instrumentale Cover (Gu Zheng / Chinese Zither).
https://www.youtube.com/watch?v=oZfOdoLoAKQ
(Live) Despacito China Versie - (Feng Timo - Phùng).
https://www.youtube.com/watch?v=x4g9wXF48qk

Chinese Straatvoedsel In Beijing China.
https://www.youtube.com/watch?v=jKXOh5wrzK4
Hong Kong. Een wandeling rond de Voedselmarkten.
https://www.youtube.com/watch?v=nh79zJJt6GU

Chinese Markt in Paramaribo Suriname.
https://www.youtube.com/watch?v=PKM7XAnOIig
Chinese New Year in Paramaribo Suriname.
https://www.youtube.com/watch?v=U_Nmp5oB8q4

Chinese Impressie van Suriname.
https://www.youtube.com/watch?v=XWkhccJiEQs

====================

(02-04-2021) DE GEVESTIGDE ORDE?, LANDVERRADERS?
Als je informatie stuurt waar men de andere kant van Corona belicht, aan bv. e-mail adressen van: huisartsen apotheken medische organisaties ziekenhuis afdelingen stadhuis e.d. Dan krijg je van niemand antwoord, ja de enige is mijn eigen huisarts die gaf aan geen e-mail meer sturen, geen interesse dus. Al deze beroepsmensen zijn die misschien ook kuddedieren?, (Sheeple).

Ozon, influenza en de oorzaken van ziekte.
https://www.davidpratt.info/ozone.htm#o8

En deze mensen gaan stug door met het regeringsbeleid over Corona, wij worden complotden-kers wappies en gestoorden genoemd. De mensen die vreedzaam op straat staan omdat, ze het niet eens zijn met het beleid worden het ziekenhuis geslagen door die beesten van de M.E. Agen-ten die aan de bel trekken, worden vijandig bejegend op het bureau door collega's.

https://www.dlmplus.nl/2021/03/18/opdracht-aan-politie-demonstranten-zijn-virussen-die-je-moet-bestrijden/

Sommigen Politie-Agenten hebben er genoeg van.
https://bpoc2020.nl/politieverhoren/

Algemene Informatie.
https://www.anbb.nl/
http://artsencollectief.nl/
https://www.petities.com/

====================

(01-04-2021) DE JODEN ZIJN GEVAARLIJKE RASCISTICHE CLOWNS.
Ik ben hier om de Goede Joden te scheiden
van de Satanische Joden. - Louis Farrakhan.
https://www.youtube.com/watch?v=7O5eL2MzNtA
Louis Farrakhan reageert op het verbod op sociale media:
Satanische Joden zijn gek, ik heb hun haat tegen Jezus blootgelegd.
https://www.youtube.com/watch?v=_fBQNIHd-PY
Nation of Islam Leader Louis Farrakhan: Asjkenazische
Joden zijn niet semitisch: ze "kropen europa uit".
https://www.youtube.com/watch?v=UImh_ujDJdk

Ik vraag me af waar zijn de goede Joden, om de Satanische Joden in Israhell te stoppen. Zodat de Palestijnen in vrede kunnen leven in hun land, en niet meer worden uitgeroeid door de Satanische Joden. Het is Satanisch om miljoenen Palestijnen te willen vermoorden, omdat ze een Joods staat willen met alleen maar Joden. Jezus zegt: "Het zijn niet mijn kinderen".

Stel de Romeinen keren terug naar Nederland en doden alle 17 miljoen Nederlanders, want ze willen een Romeins land hebben zonder Nederlanders. Zouden ze dit in het echt proberen, dan komen ze er niet mee weg. Waarom kijkt de hele wereld de andere kant uit als de Joden dit doen met de Palestijnen, omdat ze een huidskleur hebben?, terwijl de Nederlanders zijn blank.

Zijn Westerse en ook Europese regeringen stiekem bezig? Helpen ze Israël met wapens en technologieën, om hun sterk te houden in het Midden-Oosten zodat ze de Arabieren er onder kunnen houden? Helpen ze niet dan worden ze zwak, en worden misschien weggeschopt.

En waar vluchten ze heen Europa, en vermoedelijk willen regeringen dat niet omdat ze misschien ook een hekel hebben aan de Joden. Dus in wezen worden de Palestijnse mensen met een huidskleur opgeofferd, voor het welbehagen van de blanke westerse wereld?, Racisme?

Inside Israel's Race Wars.
https://www.youtube.com/watch?v=rTRsnoAmgjc&ab_channel=DavidSheen
Israeli Politics Decoded [Full].
https://www.youtube.com/watch?v=BCIhqrcSvZI

David Sheen's Website.
http://www.davidsheen.com/

David Sheen Info.
https://www.youtube.com/channel/UC7ZJ4QRIv-QWKgJpRdtQHvQ
https://www.youtube.com/results?search_query=david+sheen
https://duckduckgo.com/?q=david+sheen&ia=web

Memri verkent het Midden-Oosten en Zuid-Azië via hun media. en overbrugt de taalkloof tussen het Westen en het Midden-Oosten/Zuid-Azië. En biedt tijdige vertalingen van Arabische, Farsi,Urdu-Pashtu, Dari en Turkse media en originele analyse van politieke, ideologische, intellectuele, sociale, culturele en religieuze trends in de regio.

Memri Sites.
https://www.memri.org/
https://www.youtube.com/channel/UC59Cpk70K2TwdmApJOTuW9g/videos
https://duckduckgo.com/?q=memri+tv&ia=web

(ENGLISH). ARTICLE 19.
The Universal Declaration of Human Rights, adopted by the
United Nations General Assembly on December 10, 1948, in Paris.

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right
includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive
and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

(Freedom of Speech) - First 75% in Dutch - Last 25% in English.
http://www.gouvernante.info/vrijemeningsuiting.htm

=====

https://duckduckgo.com/?q=jesus+was+an+anarchist&ia=web
The word anarchy derives from the Greek 'Anarchos': "No
Ruler". Anarchism is the pursuit of a situation or society,
In which people want to live without a higher power or authority.
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+was+an+anarchist

https://duckduckgo.com/?q=anarchism&ia=web
It is the collection of mindsets that brings back is to the
thought, that an individual Human is in no way A subordination
of or for something or someone he doesn't recognizes.
https://www.youtube.com/results?search_query=anarchism

That the denial under fire lies has little to do with the details
of very emotionally laden issues like the debate on the Holocaust
or AIDS or environmental pollution. It is rather caused by a
Dogmatic moralistic intolerance towards freethought.
https://duckduckgo.com/?q=spinoza+blasphemy&ia=web

Civil Disobedience.
https://burgelijkongehoorzaam.wordpress.com/
https://duckduckgo.com/?q=civil+disobedience&ia=definition
Thoreau and Civil Disobedience.
https://www.youtube.com/watch?v=gugnXTN6-D4
https://www.youtube.com/results?search_query=civil+disobedience

==========

FRESH OF THE PRESS, READ ALL ABOUT IT.
After 30 days I'll move the story with the
Lowest date to the below: fresh2020-english.htm
http://www.gouvernante.info/fresh2016.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2017.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2018.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2018-english.htm (English)
http://www.gouvernante.info/fresh2019.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2019-english.htm (English)
http://www.gouvernante.info/fresh2020.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2020-english.htm (English)
http://www.gouvernante.info/fresh2021.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2021-english.htm (English)

Besides the website translator, you could also use the:
"Bing Translator" for different other languages.
https://www.bing.com/Translator
https://www.deepl.com/translator
https://www.vertalen.nu/woordenboek/nederlands-engels/ (Translation Dictionary)
https://languagetool.org/nl (Check Spelling).
https://www.spelling.nu/ (Check Spelling).
https://www.spelcheck.nl/tekstcontrole (Check Spelling).
https://www.vertalen.nu/woordenboek/nederlands-engels/ (Translation Dictionary)
https://duckduckgo.com/?q=bing+translator&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=bing+translator

====================

(14-06-2021) THE BLASPHEMY OF DENIAL.
It seems that if you investigate the other side of a case, such as e.g. Corona the Holocaust Global Warming 9/11 etc., then you seem to be a criminal who needs to be tackled. It looks suspiciously like the Spanish Inquisition, if you don't want to dance to the pipes the establishment of the politicians the rich and the rope-pullers then you are dangerous.

https://www.spiked-online.com/2007/01/31/denial/

====================

(13-06-2021) I'M PROUD THAT I HAVE AFRICAN ROOTS AS WELL.
Sona Jobarteh - GAMBIA (Official Video).
https://www.youtube.com/watch?v=PtmmlOQnTXM
Sona Jobarteh & Band - Kora Muziek van West Afrika.
https://www.youtube.com/watch?v=Ig91Z0-rBfo

Her Website.
https://sonajobarteh.com/

Wikipedia.
https://en.wikipedia.org/wiki/Sona_Jobarteh

Sona Jobarteh (Gambia).
https://www.youtube.com/results?search_query=sona+jobarteh
https://duckduckgo.com/?q=Sona+Jobarteh+&ia=web

Streetfood.
https://www.youtube.com/results?search_query=gambian+streetfood
Streetwalk.
https://www.youtube.com/results?search_query=gambian+streetwalk
Music.
https://www.youtube.com/results?search_query=traditional+gambian+music
https://duckduckgo.com/?q=traditional+gambian+music&ia=web

====================

(12-06-2021) LETS GO JAPANESE, HA SO.
Curry Rice by Kimono Mom.
https://www.youtube.com/watch?v=j6ClM5w96cE
Schoolmeals.
https://www.youtube.com/watch?v=fze5s1SlqB8

Streetfood.
https://www.youtube.com/results?search_query=japanese+streetfood
https://duckduckgo.com/?q=japanese+streetfood&ia=web

Streetwalk.
https://www.youtube.com/results?search_query=japanese+streetwalk
https://duckduckgo.com/?q=japanese+streetwalk&ia=web

Music.
https://www.youtube.com/results?search_query=japanese+music
https://duckduckgo.com/?q=japanese+music&ia=web

====================

(11-06-2021) HONEST WORLDTRADE?
How about the next solution, all the countries of the world are starting to grow 100% of the food for the population at home and 10% can be imported and exported, e.g. for Africa that will be a great relief because now tomato farmers are being wiped out because Africa is crammed with Western subsidy tomatoes and tomato puree.

If, as in the past, tomatoes can be grown and sold again, then money will be released and profits will be made again. Many unemployed people can go to work, and at least make some more money than the hopeless life they are suffering now. One no longer has to make ends meet, beg or steal because one is hungry.

In African barns, the cotton bales are piled high, because one cannot get rid of them. Exports are held back by Western import restrictions. And selling in your own country is also not possible, because it is full of Western cotton. But all governments, both African and Western governments, are looking the other way.

People walk all over Europe dragging cattle often in animal-degrading situations, if each country has its own herd then a lot of misery will be a thing of the past. Of course, we will have to put on the waistband in the Netherlands, because we are currently selling a lot of meat abroad. But that's also not fair because of hitting the begging staff.

Let's say theoretically because it's not going to be easy for governments and trade to take everything down because they have no interest in it. But suppose each country produces its own food, also in Africa, then at least they have 1 meal there every day. This saves a lot of misery and hunger, especially for the children who are often the first to suffer.

Every government does not care which country should make a law that says 'enough food must first be produced for its own people'. And everything that remains can be exported, under conditions that it does not undermine the food economy of that other country
=.

Many Western countries export a lot to non-Western countries, which destroys their economies and makes them dependent on us for life. An example I thought had happened in Indonesia, used to be the village population who all had their own business. Just like many in e.g. Suriname, the 1st villager grows watermelons and puts a table in front of the door.

Sells them to passers-by, the 2nd e.g. a housewife makes tasty satays that she also sells. The 3rd buys flowers from the grower, then goes past the houses and sells them. The 4th buys 40 tubes of toothpaste from wholesalers and sells them on the street, the 5th sells newspapers on the street.

Everyone and they were not hungry, but then the people of the Indonesian government had to become modern. They had to start thinking Western, with the result that everything was forbidden no longer their own trade. Their village was razed to the ground because, they had to live in flats of 20 high, and now they have to buy practically all food.

In the Western supermarket that has been set up there, and they are working in western low-wage factories. Maybe they make that famous American sports shoe for a hunger wage, so what governments mean by progress I don't quite understand yet. I consider many non-Western and 3rd world-like governments to be traitors to their own people.

But I live in a dream world, because this is not going to happen with modern humanity. First of all, the politicians and the multinationals are going to be thwarted, they will come up with all sorts of things, to sabotage these kinds of ideas. Then there are the ordinary people, who will refer me to a mental hospital. So with this humanity, I can forget about living in paradise.

====================

(10-06-2021) ARE WE BEING EXTERMINATED?
According to the story on this website, 2.5% of the 17 million Dutch people who had the vaccine will die 425,000. While in a flu season, an average of 6500 people die annually, so the Covid vaccine causes 425,000 deaths divided by 6,500 flu patients, so 69 times more deaths than the flu. So the politicians are dangerous psychopaths.

Of all the nearly eight (8) billion people, 200 million will die from the vaccines that are repeated annually, so in forty (40) years most of humanity will be dead. According to the Georgia Guidestones, 500 million people are allowed to stay alive, in eternal balance with nature. Are the beasts who are pulling the strings trying to kill humanity?

https://www.frontnieuws.com/dr-vernon-coleman-de-waanzinnigen-hebben-het-gesticht-overgenomen-en-ze-kunnen-met-deze-injecties-miljarden-doden/

The Georgia Guide stones: America's most mysterious monument.
https://www.youtube.com/watch?v=yIfU41BICf4

https://www.youtube.com/results?search_query=The+Georgia+GuideStones
https://duckduckgo.com/?q=The+Georgia+GuideStones&ia=web

https://www.bitchute.com/search/?query=georgia%20guidestones&kind=video
https://www.brighteon.com/newsearch?query=georgia%20guidestones&page=1&uploaded=all

====================

(09-06-2021) HUMAN OR BEAST?
When Allah-God created man, was he perhaps drunk or psychiatric or under the influence of narcotics? Because if you look at the mess on Earth, which has been going on for thousands of years, then man (To whom it relates) is no good. War hunger envy jealousy lies twisting the truth torture rape deaths and financial problems.

Our bodies may they have been genetically modified at his likeness, but our instincts and character have remained the same. Are we perhaps evil creatures from space who discovered Earth, stolen him from the original inhabitants of color. And in order not to stand out, we have disguised ourselves with a human body as camouflage, are we the fallen Angels?

I have asked Allah-God thousands of times, come to Earth yourself to put things in order because we humans can't, all we know well is to make each other's lives miserable. We've turned biblical?, paradise into one great big Hell, we don't award each other the light in the eyes. We're constantly trying to force the other one to walk down our street.

Then there's are the Satanic children, viper snakes from Hell, who control The Earth, like the politicians the rich better-situated the elites, aka the mass murderers and war criminals. They may have already killed billions of people in the last thousands of years with their brutal wars and revolutions, scumbags lowlifes garbage and filth from Hell.

====================

(08-06-2021) EVOLUTION?
There has been a lot of rain on Earth in recent years, and everyone is concerned about deadly floods and landslides. But I've been wondering is it possible that Nature Evolution God or whatever you want to call it, is or is busy flushing the Earth from all the junk
=.

But we have carelessly thrown it down in the last 50 years, the Earth is essentially a living being because he or she breathes grows and produces renewed etc. It's quite possible that God and or the Gods have thought, we're not going to allow man to destroy our planet forever
=.

Not even because after today's humanity, the planet must be preserved for the many billions that will be born in the future. When we clean at home we use a lot of water to dilute and rinse clean, e.g. with washing up windows patching sidewalk scrubs etc., maybe nature evolution God etc. that do too.

We have in recent years had a lot of chemical stuff poison oils and other scary stuff etc., run away in nature and that much water from recent years thins that maybe deliberately cleans up. So while we think there's no God, he's working to save us without us realist
=.

Of course, the greenhouse effect will partly also provide more water that, in turn, is our selfishness that sometimes knows no boundaries. Driving a car is certainly fun but it does cause a lot of environmental pollution, I believe there are almost 1 billion cars on Earth and most throw a lot of rubbish in the air.

Many citizens of the world get in the car for every wipe of laundry, so emissions are increasing. Not to mention the many buses and lorries that are literally and figuratively throwing thick smoke into the air all over the world, often they are old vehicles that have long been banned in our countries. Especially in the countries where pollution is not yet so closely covered.

But you can't blame people at the moment, because they need those vehicles in their poverty to survive. And we must not forget that many vehicles that are in e.g. Europe are banned because they are too polluting and sold to the 3rd world, not Western countries, so they are polluting the environment there.

Western politicians don't have much problem with that. We can indeed moan to those other countries, e.g. old polluting aircraft. But it is often our old aircraft, which we do not want to throw on the scrap because we get another grab for it
=.

====================

(07-06-2021) WE ARE LIFELONG FINANCIALLY EXPLOITED.
Being a human you have to pay for everything, it starts before you're born when you're still in the womb. Your parents need to go to the doctor's midwife and the hospital for check-ups, and the bill goes to the parents' health insurance company. Then the mother goes to the store to buy clothes a bed diapers a bottle and toys.

Then you are born and you get beaten on the butt by a sadist, to tell you: — Hello — remember: Big Dick (I am Surinamese) we adults are your boss lifelong, so beware if you want to fuck with us.

Then you'll be hung on old tits also from before the war, where are those yummy bitches why don't they wait for me with their panties over their arms, along with champagne and cigars. What am I going to do with that old milk that's been simmering in old tits for days, also full of sickening junk, because that crap from the supermarket she eats is full of chemicals.

Then you will be stared at at home by a bunch of worn-out figures, who were also born before the war, so family neighbors acquaintances and colleagues. On the couch are sitting old dragon aunts, smeared with shimmering chemical junk like lipstick mascara rouge etc. on their faces, staring at you as if they want to eat you, am I sometimes born in the twightlight zone?, HEEELP.

Then you have to go to kindergarten to play with little terrorists, who regularly stink in the wind for an hour, because all day long they throw their diapers full. The teacher is from before the first world war complete with Primordial Grey-hair in a bun DAMN, then I also hear from her, you can't beat those little freaks on their beaks who annoy you to the extent.

====================

(06-06-2021) OPTICAL ILLUSIONS - VISUAL PHENOMENA.
https://michaelbach.de/ot/

Optical Illusions.
https://www.youtube.com/results?search_query=optical+illusions
https://duckduckgo.com/?q=optical+illusions&ia=web

Visual Phenomena.
https://www.youtube.com/results?search_query=visual+phenomena
https://duckduckgo.com/?q=visual+phenomena&ia=web

====================

(05-06-2021) BAD JOKE OH OH.
On the 1st of the month you have the familiar: “Siren test alarm” sound in the city, if I were Prime Minister, I would at 03 o'clock at night make the sound of the site below, compared with a: “Gamma” light show, in the air, and with a voice that says: Here speaks Jesus, I have arrived.

All you bastards are kindly requested to leave the Netherlands with the utmost urgency, if not then you are: “TOTALLY FUCKED”. Would it be rush hour on the street in the middle of the night, of the many? Dutch people, who race towards Germany with the greatest urgency. You think?: “The Dutch will no longer vote for this mentally deranged idiot from their days of life”.

http://whitneymusicbox.org/index.php?var=v7

====================

(04-06-2021) HOW STRONG ARE OUR THOUGHST?
I suspect that thoughts can occur very strongly then we often think, well a thought is nothing. But if we do something, it's the thoughts we've had first. So we'd better eliminate any negative thoughts right at the beginning, before they've become so strong that they're going to control or dominate us.

Maybe we're going to do something we might regret afterwards. If we all try to think positively as much as possible, then maybe we'll be in paradise much earlier than we think. It is also possible that negative thoughts affect the body, making us sick in the future. Maybe we'll create our own death.

Maybe after 80 years we say I like it so turn off the light. When we see a sexy person in a picture on the street on TV, we often want to do the deed. We've seen it first, then our lust is resurrected, and only then do we want to do the deed. So if we can eliminate the thoughts first, then maybe we don't have the urge to do it anymore.

There are single men who have photography as a hobby and some walk down all the sex fairs and take a lot of pictures, these men at one point have compulsively become addicted to thoughts of nudity from others, so I don't think they can sleep peacefully. Or suppose a lady is in love but that is not answered and she remains alone.

For 20 years, for e.g., she thinks of this man and then all of a sudden there is a call and he is at the door, that woman is often scarred stiff because her dream world is now falling apart. Now reality is in front of her, and she doesn't want that. So you could say she's been compulsively addicted to thought for 20 years, and the reality is something else entirely that she doesn't want.

I used to know a woman who said to me, 'I can make you do anything I want, all I have to do is think about it and you do it, and think it's your own thoughts'. Maybe she can manipulate my or maybe others' minds. To put it in Surinamese, that woman is doing black power. I left her immediately.

There are also stories of governments and scientists experimenting, in order to be able to read and possibly manipulate the minds of politicians as well as friends. To find out what the politicians and friends think so they can stay one stroke ahead of them, so no more spies and microphones.

There are people around the world who want to kill someone else in their mind, maybe all those thoughts come together and are received by someone who is already angry and his conscious-ness is being pushed away. He or she does indeed commit the act and can't remember anything about it afterwards. The person is considered psychiatric, because responders don't belief.

The Indians of America can make it rain through thoughts by thinking about it. Suppose it's been hot for a week we puff and constantly think, rain rain rain and maybe there will be rain because we've thought so strongly about it materializing in real rain. The Westerners laugh at this because they think they know everything.

I walked into my bedroom and smelled a certain smell, and wondered if the septic drain outside had overflowed. I said, “Guys, you need to stop raining now or I won't be able to sleep here later”. When I said it, the rain suddenly stopped as if someone were closing a curtain at lightning speed. I can't explain what happened because I just don't know.

What's really annoying is that when you tell other people about this, they try to prove that you're mentally insane. While they don't know what's happening either, but because they're arrogant and play professor of all-knowing science, they live in the psychiatric delusion that they know it all, so maybe they're the real patients.

====================

(03-06-2021) REMEMBERING RAZAN AL NAJJAR.
You wonder how many people press media and politicians, who will remember this Palestinian nurse. She was killed on June 1, 2018 by a bullet from a soldier Khazar Jewish swine, and the person was he ever punished? No matter how you throw or turn the ball, soldiers shot straight into the crowd. And that's a war crime, not according to Aryan people.

If people of color invade a white country and start shooting at the population, Then America will invade their country in no time to remove the government. But the whites are allowed to turn the whole Middle East, into one big graveyard. As long as whitey shoots at browny everything is OKE, but if browny shoots at whitey, then whitey is pissed.

The whole world does business with Israhell, but not with Palestine who are called terrorists. Suppose the Romans return to the Netherlands after 2000 years, and put Dutch families on the street with their household goods, then Roman families move into the houses. The whole world will be condemning that, but if Israhell does that with Palestinian families, all is OKE.

The murder of Razan.
https://thegazapost.com/en/post/119641/On-this-day-IOF-assassinates-angel-of-mercy-Razan-Al-Najjar-
The great march of return.
https://www.gazaunlocked.org/
Tell Congress: Call for an imme-
diate stop to attacks on Gaza.
https://www.afsc.org/action/tell-congress-call-immediate-stop-to-attacks-gaza?ms=WEB21HH0514

The mother of Razan.
https://www.youtube.com/watch?v=KIRJCFKxj7M
https://en.wikipedia.org/wiki/Rouzan_al-Najjar

https://www.youtube.com/results?search_query=the+great+march+of+return
https://duckduckgo.com/?q=razan+The+great+march+of+return&ia=web

====================

(02-06-2021) ARE BANKS CRIMINAL ORGANIZATIONS OF THE RICH?
If a bank threatens to fall over, the government will give hundreds of billions to that bank so as not to fall over. Either the politicians are the dumbest creatures, or they are playing the grazing game of the rich. Because if you topple the bank and he doesn't exist anymore, you won't have to pay the $480 billion in government debt and interest to that bank anymore.

You give some national debt money to the former savers of that ex-bank, then they get their lost savings back. That's only once, and the government no longer owes that ex-bank debt, two birds with one stone. Plus it saves the government 20 billion interest a year that they don't have to pay anymore, i.e. no more cuts.

http://www.tuks.nl/wiki/index.php/Main/TheFascinating
HistoryOfCivilLawVersusDivineCommonLaw

Court jester fool reveals
secrets behind world events
http://courtfool.org/

====================

(01-06-2021) CORONA AND SCIENCE?
The scientists who advise the government on Corona, do they also use that crooked theory of the piece below? In other words, their theory must fit within their world of thought, if not they refer reality to the land of fables. And governments the stupid rabbits, swallow everything for sweet cake without examining themselves, resulting in lockdowns curfew vaccinations etc.

Of course, John Bedini is not taken seriously by established science, because there is 'consensus' among the honourable Ladies and Gentlemen that perpetuum mobiles are not possible. And so, on the basis of theory, the practice is referred to the trash. And that's what science is called these days, in stark contrast to what science is supposed to be.

Surely the idea is that theory should describe reality as well as possible, but not that reality should behave according to theory? And the idea was that if theory and reality do not prove to be the same, then one adapts his theory to the insights obtained?
http://www.tuks.nl/wiki/index.php/Main/HetGeheimAchterVrijeEnergie
=.

http://www.tuks.nl/docs/
http://www.tuks.nl/docs/emails_TK/
http://www.tuks.nl/

https://peswiki.com/article:free-electric-energy-in-theory-and-practice

Arend Lammertink Vrije Energie
https://www.youtube.com/watch?v=QkvyKVA_fzc
https://duckduckgo.com/?q=arend+lammertink&ia=web&

====================

(31-05-2021) SATANSCHILDREN.
If I understand correctly, Israhell wants to remove all Palestinian residents from Jerusalem, they want a city for only Jews. In 1948, for example, they started to drive all Palestinians out of Palestine. This Khazar Bolshoi Jews Zionist people are even more arrogant than Satan, and the Western Devil's governments are all playing the sneaky game.

What is next for Jerusalem’s,
Sheikh Jarrah Palestinian residents?
https://www.youtube.com/watch?v=WD_RrxvkGMA&ab_channel=AlJazeeraEnglish

Fortunately, there are also good Jews, but they are a call in
the desert, and are heavily discriminated against by the Zionists.
Jewish Activists Are Speaking Up For Palestinians.
https://www.youtube.com/watch?v=N4wgnflepJE&ab_channel=WokiliWandersWokiliWanders
Why These Israelis Refuse To Join The Army
https://www.youtube.com/watch?v=y8NJjp_3kHs

Jews advocate Peace.
https://www.youtube.com/results?search_query=jews+advocate+peace
https://duckduckgo.com/?q=jews+advocate+peace&ia=web

The Demagogic Press and Media.
Israeli occupation of Palestine tends to be a touchy subject for news media, so much so that they break journalistic standards and writing etiquette just to avoid implicating one party over another — which still seems to end up working out in Israel’s favor and never Palestine’s
=.

That’s led to a media environment that can’t clearly call out the ethnic cleansing and apartheid inflicted upon Palestinians, doesn’t point to context when talking about the results of decades-long oppression and displacement, and can’t help but equivocate about two disproportionately affected populations. But maybe that’s starting to change
=.

Sana Saeed looks at what U.S. media coverage has gotten wrong about recent events
in Gaza, Sheikh Jarrah and occupied Palestine, and offers her own media critique.
https://www.youtube.com/watch?v=-8jN-Suxos0&ab_channel=AJ%2BAJ%2B

====================

(30-05-2021) ALLAU AKBAR.
Cafe De Anatolia - Deep Beautiful Arabian Night Music.
https://www.youtube.com/watch?v=PYSM9MRlBRY

====================

(29-05-2021) SCYTHE VERSUS TRIMMER.
I also have a scythe but, it doesn't go one two and then well, you really have to learn. You can get courses but they are quite expensive, and you have to travel for hours by train, to where the lessons are given. Then I'm 69 years old, so it's not that smooth. And whether a trimmer is faster than a scythe I don't know, and the trimmer also makes a noise.

15 minute scythe Mow & Rake challenge!
https://www.youtube.com/watch?v=z-yRyzNJPUU
https://www.youtube.com/results?search_query=scythe+lawns
https://duckduckgo.com/?q=scythe+lawns&ia=web

Trimming The Grass In My Regular
Costumer Using Brush Grass Cutter.
https://www.youtube.com/watch?v=LITnkJy1DXQ

====================

(28-05-2021) SPECIALISTS VERSUS NURSES.
I always asked myself do nurses in the hospital know more about the disease then doctors and specialists why?, because these nurses work 24 hours's a day with the patients, while the studied ones with the Bull before their name they come to the floor a few times a week. As, far as I'm concerned this nurse knows more about cancer then the arrogant cocky ones.

Oncology nurse quits after discovering nutrition heals cancer.
https://www.youtube.com/watch?v=ddADeIsXrOw&t=1152s
https://www.chrisbeatcancer.com/oncology-nurse-quits-after-17-years/

https://youtube.com/?q=valerie+warwick+oncology+nurse&ia=web
https://duckduckgo.com/?q=valerie+warwick+oncology+nurse&ia=web&

====================

(27-05-2021) ARE GOVERNMENTS IMPOSTORS?
Are we being fucked by our governments with coronacovid19, check the website below for the radar, there are thousands?, planes with presumably millions?, passengers. And they're probably not 1.5 meters away from each other, they sit practically together on each other's laps as puppy dogs. Where are the BOAs and the police to ticket those passengers?

These passengers can be seen as unpaid representatives of the pharmaceutical multinationals, because they spread coronacovid19 like wildfire all over the planet. As a result, this virus persists and will not go away, so it's an eternal income for the multinationals. And the world governments can keep the peoples on the shackled chain forever, smart guys, right?

If you put your mouse on a yellow plane, you will see the flight number, click on the yellow plane and you will get more data. Such as departure/arrival country time of departure/arrival, scroll for altitude speed etc. Or type at the search field e.g. KLM713 or 714 SLM993 or 994, if they fly, you can click on the corresponding bar.

https://www.flightradar24.com/ (Zoom out if necessary).
Type at search:
eham - for Amsterdam airport.
smjp - for Paramaribo airport.

Listen Live. (Can take a while).
https://www.liveatc.net/hlisten.php?mount=eham01_app_tma_e&icao=eham
https://www.liveatc.net/search/?icao=eham
https://www.liveatc.net/topfeeds.php

SLM - Departure Amsterdam to Paramaribo.
https://www.schiphol.nl/nl/vertrek/PY993
SLM - Departure Paramaribo to Amsterdam.
https://www.schiphol.nl/nl/aankomst/PY994

KLM - Departure Amsterdam to Paramaribo.
https://www.schiphol.nl/nl/vertrek/KL713
KLM - Departure Paramaribo to Amsterdam.
https://www.schiphol.nl/nl/aankomst/KL714

====================

(26-05-2021) AM I THE BIBLICAL MOSES?
Suppose theoretically that, the Jews belonged to the pharaoh's people who held the Palestinians captive, and the Jews who Moses led away were in reality the Palestinians. He took them to the promised land, or Palestine, which means that the promised land is not intended for the Jews but for the Palestinians. Now the Jews are holding the Palestinians captive in Gaza (Egypt?).

And pretend that all the land outside the Gaza Israhell is their so-called promised land, when in reality the land is called Palestine. So now after 2,000 years, the Pharaohs people have turned back (Rebirth?), and have stolen Palestinian land and are holding the Palestinians captive again, retaliating? So maybe it's possible that Egypt is not of the Pharaohs (Jews) either.

Louis Armstrong, "Go Down Moses" - Let My People Go.
https://www.youtube.com/watch?v=i6-zzr5F2Hw
https://library.timelesstruths.org/music/Let_My_People_Go/
https://www.youtube.com/results?search_query=let+my+people+go
https://duckduckgo.com/?q=let+my+people+go&ia=web

This Land is Mine.
https://www.youtube.com/watch?v=-evIyrrjTTY

The Ten Commandments. (56 Episodes).
https://www.youtube.com/watch?v=1Jbht4g0eGA&list=PLHYRdJeSUH58kPntONEh2ie8ZYremzyWe

====================

(25-05-2021) DOES THE GOVERNMENT WORK FOR THE SATAN?
I am not a religious person, I'm more of a renegade, I believe that Jesus was one as well. This government these mayors these police, don't they have any respect for the house of the lord? In the future, will people be chased of the cemetery burying their loved ones and paying there respect. And why do the police enter a church carrying weapons?

Police move in to lock the doors of the
meetinghouse of the Church of God in Aylmer.
https://youtu.be/WJbEl8XWak4

Polish Pastor Chases Cops Out of Church
on Easter Weekend: Get Out! You Nazis!
https://www.youtube.com/watch?v=K-CptNNGpag&ab_channel=TorontoSun
Pastor arrested for opening
church and speaking out.
https://www.youtube.com/watch?v=Zz5zGm3gJKg&ab_channel=FoxNewsFoxNews

https://www.youtube.com/results?search_query=police+invades+church
https://duckduckgo.com/?q=police+invades+church&ia=web

====================

(24-05-2021) FUCK THE POLICE ALIAS THE FILTH.
The People enjoy a breakfast, and then the government-scum comes along to spoil everything. They could have thought, the people are causing no harm, we look the other way. These beasts in uniform have no feelings for the people at all, and neither do psychopaths. Governments have their dirtbags everywhere to keep the people under slavery, so scum.

Police takes on vulnerable people at breakfast.
https://www.youtube.com/watch?v=5Tb7jN93aL4

Native American Music.
https://www.nativeradio.com/listen/stream-7-pow-wow (Pow Wow)
https://www.nativeradio.com/listen/stream-6-contemporary (Contemporary)

How is you doing Surinamese Grandma?
https://www.youtube.com/watch?v=UvYIjFtPQEk (Amazing Grace in Cherokee)
https://www.youtube.com/watch?v=X9wSEXyoRbw (Drums & Singing)
https://www.youtube.com/watch?v=c0t0FS_SRnY (Grand Entry 2014)

====================

(23-05-2021) I WISH HIS BUS WAS MINE.
Sri Lanka passenger services.
https://www.youtube.com/watch?v=jaFlce34QhI&ab_channel=SLEvokeMusicSLEvokeMusic

Bombay Meri Hai by Kochchi - Baila Saade.
https://www.youtube.com/watch?v=sMRdkYjlEck&ab_channel=KochchiKochchi
Upeka Nirmani - Presanna Rosa - Baila Saade.
https://www.youtube.com/watch?v=FKcrHL35R4Y&ab_channel=UpekaNirmaniUpekaNirmani
Guleba - Kochchi.
https://www.youtube.com/watch?v=RmmaytyvXqk&ab_channel=KochchiKochchi
Derana Dream Star Top 09 - Oruwe Nagala.
https://www.youtube.com/watch?v=E14BI5lp4lI&ab_channel=KochchiKochchi
Aayamma Kothana Giya - by Corin, Upeka, Chanmdumal, Rodney - Baila Saade.
https://www.youtube.com/watch?v=ONH14qB1SPo&ab_channel=UpekaNirmaniUpekaNirmani
Ek Do Teen - Baila Saade.
https://www.youtube.com/watch?v=-hzySrLBpi0&ab_channel=UpekaNirmani

Nonstop - Golden Oldies Of The 70's with Chandimal Live In Concert.
https://www.youtube.com/watch?v=T3osqp0JgT4&ab_channel=ToranaEntertainmentToranaEntertainment
Sinhala Songs - Best Of Sinhala Songs Collection.
https://www.youtube.com/watch?v=WFrCTt8DhSE&ab_channel=SawanaMusic

Sri Lanka Street Food.
https://www.youtube.com/watch?v=v9sOAtpIuk0&ab_channel=TravelWithSuppaTravelWithSupp

====================

(22-05-2021) THE WOLFMAN JACK SHOW.
I used to live in Sittard in Limburg in the south of the Netherlands, and in the flats lived many American English and Canadian soldiers of the Afcent. They also drove their own American and English cars. On cable radio we had the American Afcent and the English BFBS army stations. And in the evening and at night, my cousins and I listened to the Wolf-man Jack show.

Wolfman Jack signing off.
https://www.youtube.com/watch?v=wLL30r3x7eY&ab_channel=indychauffuerindychauffuer
https://www.youtube.com/watch?v=gPLvIldjJUg&ab_channel=AIRCHECKSbyRADIOMANIAAIRCHECKSbyRADIOMANIA
https://www.youtube.com/watch?v=4zAagySB7SU&ab_channel=TheMudfingerTheMudfinger
https://www.youtube.com/results?search_query=wolfman+jack

====================

(21-05-2021) ARE GOVERNMENTS MASS-MURDERERS OR PSYCHIATRIC?
What do the results, after about three months of Corona vaccinations actually look like? This documentary shows what has happened in German nursing homes after Corona vaccinations. Official figures from the Paul Ehrlich Institute and the European Medicines Agency (EMA) are highly alarming. Since the media are keeping quiet about these figures or playing them down.

Urgent wake-up call: Thousands die after Covid vaccinations!
https://www.kla.tv/18608
Covid vaccinations – Eugenics as health protection.
https://www.kla.tv/18771
Spain wakes up and fights for liberty rights! – Interview with Henna Maria.
https://www.kla.tv/17983
Outcry From Israel - a wake up call for the world.
https://www.kla.tv/18448
Travel and much more - soon only for the vaccinated?
https://www.kla.tv/18756
New Stasi-edition of the worldwide DDRizing?
https://www.kla.tv/18680
The Gene Code Injection – Interview with Dr. C. Madej.
https://www.kla.tv/18165

====================

(20-05-2021) THOUSANDS OF YEARS AGAINST 73 YEARS.
Those fanatical arrogant Jews (Khazar) in this video, I wonder why they are not going to live in the cursed Satanic Israhell, to assist their kind. These Devilish children haven't got a shred of feelings for the Palestinians who have lived in the Middle East for thousands of years. This also applies to the Palestinians, go live in Palestine to assist your people.

In addition, if I belonged to the Palestinian Government or Hamas, I would not sit down with foreigners like America England or other Western governments to talk about peace. Why not, simple it's not their war. And certainly not with governments that are sucking butt with Israhell's ass, because those filthy hypocrites are as partisan as the plague.

Free Palestinian Protest Meets Opponents Protest in New York.
https://www.youtube.com/watch?v=7r1WJ_naTKU
Thousands March to Free Palestine in New York City.
https://www.youtube.com/watch?v=0uyVALMwX5Y

Those reporters who report on demonstrations are walking around with windmills, because they ask the participants what are you doing here? That's clear what they're doing there, but those psychiatric patients are mentally ill idiots, and don't understand what those people are doing there. Because they keep asking what are you doing here what are you doing here?

The Westerners (Racists?) assume that Jesus is necessarily a white man. But that is not possible, because thousands of years ago no white people were born in the Middle East, such as Palestine. Is it possible that they worship a white Satan, and they call them Jesus. But not the Biblical Jesus because he was born in the Arab Middle East with a skincolor.

Those animals in uniforms have to watch out, because they're starting to get bored because, in all the Tubes, you come across them. The same goes for those dogs, the mayors who are the head of the police, because they make a law that free speech is suddenly illegal. They themselves are below and above the law, we citizens cannot legislate that the beasts are illegal.

Violence at pro-Palestinian protests with 3,500
people: bottles, stones, building boards flew.
https://www.youtube.com/watch?v=ErpCXg1kkV0
Police officers speak disgracefully of colleagues.
https://bpoc2020.nl/politieverhoren/

If buildings are bombed then we are not present on the spot, we have to have the news from the journals the talk shows on TV and the newspapers. But if they lie or distort and censor the facts, we'll never find out the truth. Suppose Israel (or Hamas) says Hamas (or Israhell) bombed the building while Israhell (Hamas) did it himself
=.

54 Documented false flag Attacks.
https://www.globalresearch.ca/53-admitted-false-flag-attacks/5432931
https://duckduckgo.com/?q=54+gedocumenteerde+aanslagen&ia=web&

Palestinian Radio-Stations.
http://radio.garden/visit/gaza/BxrKt2FG (Gaza).
http://radio.garden/listen/radio-falastini/WkCgW4NM (Ramallah).
http://radio.garden/visit/bethlehem/4BbsV5dH (Bethlehem).

====================

(19-05-2021) EXTRA-PARLIAMENTARY COMMITTEE OF INQUIRY.
Fortunately, however, there are thousands of people demanding that the government be held accountable for its actions. And some of them have formed an extra-parliamentary corona commission of inquiry four (4) and have already held several hearings. Here are some insights into the findings, just from the first hearing. (Total 04 hours).

(Germany Organisation) - Insult to royalties or necessary process? (Dutch Language).
https://kenfm.de/corona-onderzoekscommissie-deel-1-door-jochen-mitschka/
https://kenfm.de/corona-onderzoekscommissie-deel-2-door-jochen-mitschka/
https://kenfm.de/corona-onderzoekscommissie-deel-3-door-jochen-mitschka/
https://kenfm.de/corona-onderzoekscommissie-deel-4-door-jochen-mitschka/
https://kenfm.de/corona-onderzoekscommissie-deel-5-door-jochen-mitschka/
https://kenfm.de/corona-onderzoekscommissie-deel-6-door-jochen-mitschka/
https://kenfm.de/corona-onderzoekscommissie-deel-7-door-jochen-mitschka/
https://kenfm.de/corona-onderzoekscommissie-deel-8-door-jochen-mitschka/
https://kenfm.de/corona-onderzoekscommissie-deel-9-door-jochen-mitschka/
https://kenfm.de/corona-onderzoekscommissie-deel-10-door-jochen-mitschka/
https://kenfm.de/corona-onderzoekscommissie-deel-11-door-jochen-mitschka/

Today they were forced to admit that "COVID-19" does not exist.
It is Influenza-A a sister of the flu, not nearly as harmful.
6500 people die every year from the flu, this year almost no one.
They are now very cleverly cunningly called Corona patients.
https://www.bitchute.com/video/9IbspR8lpNR9

Undercover Nurse tells what's really going on
with the 'COVID-19 Pandemic'. It's Murder.
https://www.bitchute.com/video/gDnQVKekJLpT/

(Dutch Organisation - Dutch Language).
https://bpoc2020.nl/

====================

(18-05-2021) HUMAN OR ANIMAL?
I read a story of an old man who didn't wear a face mask at a supermarket, he indicated I don't wear it because of breathing problems. The police had nothing to do with that, he was not only taken away, but also fined for not wearing a face mask. So the supermarket and the police punished the man for not wanted to die without food.

People literally and figuratively demand that you die of hunger if you do not wear a face mask, because without a face mask you are no longer entitled to food from the supermarket. Isn't that cruel of civilized?, religious?, democratic?, people?, (Beasts?). Has humanity sank that low that we let people cruelly die who don't want to dance to our tune.

People say, “If you don't wear a face mask, you can give us corona and we could die”, so you're our killer. But those same people also say: If you don't wear a face mask, we're going to kill you because, without a face mask you're no longer entitled to food from the supermarket. So being arrested and taken away and fined is your own fault.

====================

(17-05-2021) WE HAVE BEEN FUCKED.
Honest Government Advertisement.
https://www.youtube.com/watch?v=cOmdkN6MOwU
https://www.youtube.com/channel/UCKRw8GAAtm27q4R3Q0kst_g

====================

(16-05-2021) WISEGUYS.
Don't Fuck with me Niggers.
https://www.youtube.com/watch?v=GhxqIITtTtU
I'll ping pong your Ass, Japanese MotherFucker.
https://www.youtube.com/watch?v=GM2kGJqSA3E
Where's my Scotch and my Bitches? You Assholes.
https://www.youtube.com/watch?v=3DVR27dKuQY

====================

(15-05-2021) RICH AND POOR.
We all want to live in nice houses, but why so huge and big, you're
only spitting poor people in the face because, the've got fuck-all.

Beautiful Houses 2 Paramaribo 2021 Suriname.
https://www.youtube.com/watch?v=jNO1McWnwEk&ab_channel=Traveling

Lots of info from Suriname.
http://www.gouvernante.info/suriname2.htm

====================

(14-05-2021) LOOKS NICE, BUTT?????
The reunion of the servicemen look very emotional, BUTT, maybe the male pilot bombed a house in Iraq, and the two children who were drawing at the table are dead. And the mother is cruel because, she can die in Iraq, that means her children will be orphans. So maybe the defense top should say: “Women who have children can't serve abroad”.

Most Emotional Soldiers Coming Home.
https://www.youtube.com/watch?v=zavmyMOCpF
https://www.youtube.com/watch?v=SVouAIg6GQw&ab_channel=TheMonk

====================

(13-05-2021) WHEN DOES IT STOP?
UPDATE:
If you look at the framework of the bus, it's nearly intact, everything which was attached like windows was blown out. So it's very much possible that a bomb exploded in the bus, and not a rocket from Hamas. Maybe an Arab suicide bomber did this, or someone from the Mossad. They are not going to tell us which of the two did it because, they need an excuse to bomb Gaza.

Rocket hits bus in the city of Holon | New York Post.
https://www.youtube.com/watch?v=EmpOO6qaJmg

Israhell started the war because, IDF soldiers invaded the mosque on Ramadan, and that is a serious insult to any Arab. Israhell must have known in advance that there would be a reaction to that, and maybe that was the intention because, under the guise of defending themselves, they now have an excuse to destroy Gaza and the Palestinians.

Jerusalem Clashes | Tensions Between Israel
Palestine Flare Up After Al Aqsa Mosque Incident.
https://www.youtube.com/watch?v=N7Nop21ErbA

Jews have always been sneaky and underhanded throughout history, they like to span other countries for their ride like America and Europe. All those other countries should not interfere in this war, because normally sucking butt with Israhell. They always stand up for Israhell and let the Palestinians suffer. Especially the Americans are hypocrites.

That means the Israhellic government is sacrificing its own Khazar Jewish population to destroy the Palestinians. And the Jews are not Biblical Jews but Khazar from Ukraine or Gojim, and you can kill them with impunity, and we don't have to feel guilty. For example, the Bolsheviks (Khazar Jews) murdered 100 million Russians and Eastern Europeans.

54 Documented false flag Attacks.
https://www.globalresearch.ca/53-admitted-false-flag-attacks/5432931
https://duckduckgo.com/?q=54+gedocumenteerde+aanslagen&ia=web&

Most of the press and media are big scumbags, because the Palestinians are called terrorists. Why?, if a foreign army invades your country and occupies it, where you have lived for thousands of years, don't you have the right to shoot the enemy out of the country with weapons. Do you have your Army Navy and Air Force for John the Joker, and for fun.

When the Jews arrived in Palestine in 1948, they started to empty entire villages, all civilians were simply murdered, they moved from village to village. The intention was to kill all Pales-tinians, the Jews wanted an empty Palestine exclusively for Jews. And from 1948 until today 2021 for 73 years they have been committing genocide, and the whole world is cheering along.

Perhaps this is why Jesus wrote in the Bible about the Jews: “They are not my children, I don't know them, they are Satan's children”. Probably who it relates to, because I assume there are also good Jews, too. They want to live and work with the Palestinians together, but there live is being made a misery by the Zionists, the real satanic children?

Jewish Voice for Peace.
https://jewishvoiceforpeace.org/
https://duckduckgo.com/?q=jewish+voice+for+peace&ia=web
https://www.youtube.com/user/JVP18
https://www.youtube.com/results?search_query=jewish+voice+for+peace

092 STONE AND GOD HOW TO YOU THINK ABOUT ISRAEL EN JEWINESS?
They believe that killing is alright, know you roots, learn your role, Noah.

093 NOAH HIS ROLE WHAT'S IN STORE FOR ISRAEL AND THE JEWS?
Wishes hate avalanche drainpipe, demolish grim reaper shed rj.

(Grim Reaper Israel? / rj = Rudie Julius)

094 HOW CAN ISRAEL AND PALESTINE MAKE PEACE AND LIVE TOGETHER?
The hope is they will make peace, raven people choose good ovum roads.

(Raven Jews = Thiefs? / Ovum = Embryo Human?)

http://www.gouvernante.info/taboo-2-english.htm

====================

(12-05-2021) THE NETHERLANDS IS A FACIST POLICESTATE.
The Netherlands has 401 town halls, and most mayors are fascist communists despots and psychopathic scum. Because if the citizen stands in the city to express their free opinion about corona vaccinations and lock-down etc., then that meeting will be declared illegal. Then the Nazis from the Police and Riot Squad will chase them away or beat them into the hospital.

No one is illegal, anyone born on this planet Earth is legal. The arrogant beasts who are pulling the strings are making the citizens illegal by making corrupt laws. These beasts make laws to satisfy their psychopathic king emperor and admiral shit we all do ego. These arrogant beasts are just raising their smelly ass finger to the people.

Demonstrators attacking police at a coronaprotest in The Hague.
https://www.youtube.com/watch?v=_v_iokoO540&t=1s
Police violently beat protesters from Malieveld.
https://www.youtube.com/watch?v=uvUD44YNcDU
Mars of human connection.
https://www.youtube.com/watch?v=soJTe75oJq0

https://www.youtube.com/results?search_query=corona+politiegeweld
https://duckduckgo.com/?q=corona+politiegeweld&ia=web

====================

(11-05-2021) FUCKING ARROGANT STINK JEWS.
First they were called : "Khazar", from Ukraine, then: "Bolsheviks from Russia", then: "Jews", from Europe, and now: Zionists" from Israhell. And from 740 AD when they (95%) converted to Judaism, they have murdered hundreds of millions of: "Gojim". And from 1948 to today 2021 they commit genocide against the Palestinians, they are just Satan's children from hell.

If I were God, I'd make the Middle East Jew-free, and kick them back to Europe where they belong. Or, I split the land in two with in the middle a: "Water", e.g. ten km wide. On the left live the Palestinians and on the right live the Jews, and woe oh woe if the arrogant Jews go to mess about in the left-land of the Palestinians, then shit will hits the fan.

The Zionists or Khazar from the Ukraine (Basic root Russia) are not Jews, they have converted to Judaism (95%) in 740AD. They don't descend from Abraham and Judea and have never lived in Palestine, nor even 2000 years ago. The name of Israel doesn't necessarily mean Palestine. And with the Biblical promised Land, it doesn't have to be a country on earth.

Those arrogant stink Jews have not a shred of feeling for the Palestinians, who have lived in Palestine for thousands of years. They just stole their country, just like the English stole America Australia and New Zealand etc., and the Dutch stole Suriname. And most governments are sucking up to those Satanic children, Jesus said, "I don't know them, they're not my children".

Are governments sneaky? Do they help Israel with weapons and other aid so that they stay in the Middle East and can handle the Arabs? If they don't help, they'll be chased away. And where do they flee to Europe, and do governments want that?, because they may hate the Jews as well. So the Palestinians are sacrificed, for the sake of the Western world?, Racism?

=====

After another night of violent tensions between Israeli police and Palestinian demonstrators on Saturday, new rallies are taking place near the square in front of the Damascus Gate in the Arab eastern part of Jerusalem.

On Friday evening, there were massive clashes between Israeli police and Palestinians on the Temple Mount. Thousands of devout Muslims had gathered at the al-Aqsa Mosque for the last Friday prayer of Ramadan, the Muslim month of fasting.

Hundreds then reportedly refused to leave the Temple Mount and protested against planned evictions by Palestinian families in Israeli-annexed East Jerusalem.

Violent clashes have been taking place for days in East Jerusalem, the West Bank and Gaza Strip over the possible eviction of Palestinian families living in Sheikh Jarrah, a small district in East Jerusalem, after the Jerusalem District Court made a decision on the matter
=.

On Sunday, israel's Justice Ministry announced that it was postponing the hearing in a legal case that could drive Palestinian families from their homes.

LIVE: East Jerusalem after massive clashes at Temple Mount.
https://www.youtube.com/watch?v=4FtNKW9CaT0

Typical demagoguery of the BBC and other Western press and media, a piece of the film has been cut out, where the car drives into Palestinians moments later. If the Palestinians had driven into Jews, it would have been broadcasted. This is the typical modus operandi of Western dirt-bags and scum who are pro-Israhell, constantly blackening the Palestinians.
https://www.youtube.com/watch?v=cd6sY9FIRR0
Here what really happined.
Unfortunally, YouTube has censored it.
https://www.youtube.com/watch?v=Vh5ySarb3B8

More on our website:
https://de.rt.com/

====================

(10-05-2021) HYPOCRITICAL?
I'm writing a theoretical story now to illustrate how some things are going. We take a simple average woman and in her friends and or acquaintances circle is a man who is in love with her. But unfortunately he's told "sorry I'm married". Okay, fine so far, it's her right to turn someone down, and we all understand that.

But then such a man discovers that she has a double life behind the scene, and does it with 2 strange men she picked up for an afternoon. Now it sometimes happens that such a man gets angry or sad or disappointed and kills her, because to those 2 wild strange men she did not say: "Sorry gentlemen I am married".

No, now she's not married for an afternoon, now she's in love with two strange men for an afternoon. And we think it's terrible what he's did by killing her, and he should never have gone that far. But the crazy thing is we're all going to judge the man like that, and we're fine with her being in love with two strange men for a while.

And whether it's good or not with those strange men she has to decide for herself, she is indeed an adult, and it is her body. Another example on the dance floor, a man asks a woman for a dance, and she says, "sorry, but I'm tired". But 30 minutes later she's jumping big with someone else, and he can feel humiliated etc.

Most of us think, you just figure it out with your comedy and turn our back on her. But there are indeed some men who may have been going through this kind of thing for years, and are grinding and can't take it any more. Then pull a stupidity which can cost them years, either in prison or in a mental state institution. Is it possible that normal people drive you crazy?

You walk into a garden where two ladies are sunbathing, but when they see you they panic completely. Then they race like a fighter plane indoors to dress properly, because oy oy oy you might see a nipple. But on Saturday night they pick up four totally strange guys in a pub, and they can see and touch everything, and also penetrate above front and back.

So once in a while a man comes along gets pissed at her and kills her, then society gets pissed off because you killed one of our sluts because we also come in pubs. Now we have to do it with nurse Ratchet goddamn. Wait, little man, we'll teach you a lesson if you kill one of our sluts, 20 years state mental institution.

If you can't stand it what hypocritical things we're all doing to each other in society which we call reality, then you're mentally not well. The annoying thing is the man is so full of hatred for women because, maybe more has happened in the past, and is so far-blind that he might catch an innocent girl cycling from the disco or home from school.

There are also women in the Netherlands who are missing for a while, and then are found dead. A part of them are indeed innocent, and were undoubtedly in the wrong place at the wrong time and met the wrong person. But there are also those who drive with their car e.g. 200 km, and lead a double life there and sometimes things go wrong.

Suppose she meets someone from the underworld, because she finds that exciting and at some point she knows too much, and her head is taking off. Or someone from her hometown discovers that she is having a double life, e.g. in a sex farm in Belgium or Germany, and from grief disappointment anger he kills her.

Not all the women found dead are innocent, there are a few among them who were bitches or were blackmailing somebody. And there are also those who have had enough of their old lives and disappear, and the family should not know where. And those left behind think their relative is psychic, runaway or angry or dead by crime.

====================

(09-05-2021) FEAST IN THE MIDDLE EAST.
Arab Market Tour - Surprising Food Discoveries!
https://www.youtube.com/watch?v=SZskHq-LlvU

Middle East Markets.
https://www.youtube.com/results?search_query=middle+east+markets
https://duckduckgo.com/?q=middle+east+markets&ia=web

Sightseeing.
https://www.youtube.com/watch?v=9J_Vf7FvlDc&ab_channel=TararSupport
https://www.youtube.com/watch?v=WHACw1-rTpo&ab_channel=TararSupport

====================

(08-05-2021) HA SO.
Tokyo's Driverless Automatic Train Yurikamome | Complete Ride.
https://www.youtube.com/watch?v=j4MaV9r6V9A

Japan Streetfood.
https://www.youtube.com/results?search_query=japan+streetfood
https://duckduckgo.com/?q=japan+streetfood&ia=web

====================

(07-05-2021) THE ESTABLISHMENT IS PURSUING CONSPIRACIES.
The syringe with the gene code — interview with Dr. Carrie Madej.
Is humanity actually in a living guinea pig experiment due to the mRNA vaccination of the covid-19 genetic code? Why else would Dr. Madej, in her second interview on Kla.TV, call for a moratorium on these new vaccines that have the potential to permanently change the human genome?

The well-known research doctor calls on all people not to voluntarily or willingly give up freedoms and civil rights, but to ask about the larger plan behind all scientifically unfounded coercive measures against Covid-19.

Dr. Carrie Madej her YouTube Channel.
https://www.youtube.com/channel/UCOVus4q3qrOyKV_cxyfwfhw (Censor?)
https://www.kla.tv/18165
https://www.youtube.com/results?search_query=carrie+madej
https://duckduckgo.com/?q=Carrie+Madej&ia=web (No Wikipedia?)
https://www.stopworldcontrol.com/madej
http://www.knowledgeoftoday.org/

The Marketing of Madness: The Truth About Psychotropic Drugs.
https://www.youtube.com/watch?v=IgCpa1RlSdQ&ab_channel=TheOccultNetwork

====================

(06-05-2021) ALL AMERICAN PRESIDENTS ARE SCUM.
All U.S. presidents not one except are war criminals and mass murderers, and they are constantly elected by psychiatric disturbed voters. Millions of people in non-Western and Third World countries have been mistreated, maimed raped tortured and murdered, all for the selfishness of the arrogant Western racist superior Aryan race.

Noam Chomsky - The Crimes of U.S. Presidents.
https://www.youtube.com/watch?v=5BXtgq0Nhsc
https://en.wikipedia.org/wiki/Noam_Chomsky
https://www.youtube.com/results?search_query=noam+chomsky
https://duckduckgo.com/?q=noam+chomsky&ia=web

219 American wars: a comparison with Rusland, China, Iran and Germany.
https://www.kla.tv/8955
https://ifamericansknew.org/download/muslimbanbooklet.pdf

George Carlin - The Bombing of brown people.
https://www.youtube.com/watch?v=CTvAs-Us7gA

Ikiesha Al-Shabazz Whittaker Former Manhattan Prosecutor "Fuck America".
https://www.youtube.com/watch?v=2VRLHI0G0-M

====================

(05-05-2021) CRITICAL ANTI-VACCIN WEBSITES.
Children's Health Defense.
https://childrenshealthdefense.org/
National Vaccine Information Centre.
https://www.nvic.org/
The Informed Consent Network.
https://www.icandecide.org
Vaccine Safety Commission.com.
https://www.medscape.com/viewarticle/875863
Physicians For Informed Consent.
https://physiciansforinformedconsent.org
Vaccine Resistance Movement.
https://vaccineresistancemovement.org/
European Forum For Vaccine Vigilance.
https://efvv.eu/

====================

(04-05-2021) THE OLD ONES DIE LIKE FLIES AFTER VACCINATIONS.
The unexplained deaths of seniors after Covid vaccinations.
There are increasing reports of deaths of elderly people in retirement homes after vaccinations against Covid19. When another 13 elderly people died in the Überlingen region on Lake Constance, a team of courageous local residents began to shed more light on the matter.
https://www.kla.tv/18506

Senior residential park Uhldingen-Mühlhofen Germany:
13 dead after vaccination. All just coincidence?
https://www.youtube.com/watch?v=W-KCWZNHx-I (Censor - What else is new.)
https://www.bitchute.com/video/aGP0tB38sKCb/

====================

(03-05-2021) SUICIDE-BIRDS WHO SAVE THEIR FAMILY.
Birds Attack 5G Celltower Before Dropping Dead.
https://www.bitchute.com/video/vEevKh0oDeTN/

====================

(02-05-2021) LIVING AT THE LAND.
The Best Lambburger I Have Ever Made.
https://www.youtube.com/watch?v=gq1DFcl67x4

Azerbaijan Streetfood.
https://www.youtube.com/results?search_query=azerbaijan+streetfood
https://duckduckgo.com/?q=Azerbaijan+streetfood&ia=web

====================

(01-05-2021) HANDY MEN.
Homemade 200CC BMX Trike With Car Tires? Part 1.
https://www.youtube.com/watch?v=MiwrEKrxoDg
Homemade 200CC BMX Trike With Car Tires? Part 2.
https://www.youtube.com/watch?v=5AhBOwNKoZk

How To Make a Mini Jeep Hybrid at home - Part 1.
https://www.youtube.com/watch?v=_d2WkjrAi2A
How To Make a Mini JEEP HYBRID at home - Part 2.
https://www.youtube.com/watch?v=pL1wL5DI6Sg

====================

(30-04-2021) CENSOR CENSOR CENSOR.
Censorship by Google YouTube Twitter Facebook, the truth or the other side of a case are no longer wanted. We live in a fascist world run by psychopaths who belong in a State Mental Facility, because they are mass murderers and war criminals. And the psychiatric patients are the voters, because the lunatics keep voting on the idiots.
https://www.bitchute.com/video/ogYS33URfC1n/

Dr. Stella Immanuel.
https://www.bitchute.com/search/?query=stella&kind=video
America's Frontline Doctors.
https://www.bitchute.com/search/?query=frontline%20doctors&kind=video

German Student Dismantles COVID Alarmism. (Only German)
https://www.youtube.com/watch?v=BzoB5qSZvdw
Doctors for Enlightment - DEMO 29.08.20 - Berlin. (Only German)
https://www.bitchute.com/video/hQQrgJQFuuOT/

====================

(29-04-2021) THE STINKING FILTHY SCUMBAG PIGS IN ACTION.
These are no longer police officers, but a criminal street gang. Prime Minister: “Oprutte” from the House of Representatives: “the Mayor” of Arnhem and: “the Police Chief” of Arnhem are also all scum. They all have to be fired immediately, and if they don't want to leave, the Dutch people will have to remove them by a coup d'état.
https://www.youtube.com/watch?v=xmkwRPN1q38 (Go to 2:47 / 3:06)

Police-officers are talking shame over colleagues.
https://bpoc2020.nl/politieverhoren/

====================

(28-04-2021) WHAT IS HAPPENING IN INDIA?
UPDATE: Are the: "Beasts" telling us lies and Bullshitting us?
Corona patients die on the streets of India, no these images
were taken after a gas leak, compare the two pictures.
https://www.ninefornews.nl/coronapatienten-sterven-op-straat-in-india-nee-deze-beelden-zijn-gemaakt-na-een-gaslek/

I wonder where this Corona wave suddenly comes from, I don't believe that these people are actors who play a role. India was the first country in the world to vaccinate the population en masse, why are they now dying en masse like warm buns over the counter. What may not be right here, or are they the people who have been vaccinated in the past.

And if the story is true, Corona doesn't even exist at all, it may be related to the flu. Corona has not been isolated to this day, and if it does not exist you cannot make a vaccine for it. So the big question is: why do these people get sick and die of what?, when I hear and see these kinds of messages, then immediately the red flag goes out.

Last year on August 29th, 2021, as many as 1,000,000 people gathered on a large lawn in Berlin, Germany. Recently, 1,000,000 people were also on the streets of London agianst the lockdown, neither in Berlin nor in London did they get Corona. People all over the world are on the streets because of the lockdown, so why in India do they get sick en die en masse?

For Western governments, this disaster in India is a very nice excuse, to extend the lockdown and to make it even stricter. So maybe some game is being played by the beasts pulling the strings behind the scenes. The Westerners will now beg on their bare knees, may we for God's sake be vaccinated.

Today they were forced to admit that 'COVID-19' does not exist.
https://www.bitchute.com/video/9IbspR8lpNR9

Covid: India faces 'disaster' as cases surge,
and hospitals suffer oxygen shortage | ITV News.
https://www.youtube.com/watch?v=c9eA4boIsd8
India overwhelmed by world’s worst Covid-19 crisis - BBC News.
https://www.youtube.com/watch?v=PmV631kroUU
Covid-19: No wood, No Place To Cremate Victims,
Ground Report From Delhi's Seemapuri Crematorium.
https://www.youtube.com/watch?v=KJogK6ipNrE

You have to take into account that statistics are tampered with.
It's just how it suits 'the', honest figures we don't get to hear.
Statistics Coronacovid19.
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/india/
https://duckduckgo.com/?q=covid19+india&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=covid19+india

Politician Haberl shocks the world: “I've seen it in black and white.
It's about reducing the world's population”. (German Only)
https://commonsensetv.nl/politica-haberl-schokt-wereld-ik-heb-het-zwart-op-wit-gezien-het-gaat-om-het-verminderen-van-de-wereldbevolking/

The Georgia Guide-stones: America's Most Mysterious Monument.
Are they trying to eliminate 6,5 billion humans?

Keep humanity under the 500,000,000
in perpetual balance with nature.
https://www.youtube.com/watch?v=yIfU41BICf4
https://www.youtube.com/results?search_query=the+georgia+guideStones
https://duckduckgo.com/?q=the+george+guidestones&ia=web

International lawyer Reiner Fuellmich says,
he has all the evidence that the pandemic is a crime.
https://rumble.com/vfu471-top-advocaat-reiner-fuellmich.html
https://www.stopworldcontrol.com/nl/misdaad/

====================

(27-04-2021) OUR COUNTRIES ARE LOADED WITH LANDTRAITORS.
The establishment is busy with demagoguery, under the YouTube it says: “CGTN is partly or fully funded by the Chinese government”, in which China is demonized. Then there is a message that: “Wikipedia”, which employs thousands of people to rewrite and change everything we wrote that the psychopathic governments do not like.

Helen Buyniski - Wikipedia – A Tool Of The Ruling Elite.
https://www.youtube.com/watch?v=nDPrpKDjQ5U
https://en.wikipedia.org/wiki/China_Global_Television_Network

Thousands of anti lock-down protesters clash with London police.
https://www.youtube.com/watch?v=QvSrfI72Uac
Protests in London against remaining UK COVID-19 rules.
https://www.youtube.com/watch?v=_niyBcwJNtY
London Lock-down Protest 24 April 2021.
https://www.youtube.com/watch?v=ysTzndsY7KQ

Who is this fucking asshole?, he looks like a
Gestapo, terrorizing the public on the street.
Probably can't find a decent job, fucking prick.
COVID-19 Marshall Officer. Day in the Life of the Marshall.
https://www.youtube.com/watch?v=DApvZa5QzME

You always have a few people among the population no matter which country, who betray their own people they were born between, that's why click lines are a success. These idiots think they're doing a good job, they don't realize they're being used by politicians elite establishment ass-lickers and other psychopathic scum who terrorize their people.

====================

(26-04-2021) FILTHY JEWISH SCUM.
The Palestians are at the gate in Damascus to celebrate Ramadan,
then they are attacked by those fucking arrogant filthy Jews.
https://www.youtube.com/watch?v=CXgwKnQTKTc

====================

(25-04-2021) ENJOY.
VAVA - Life's A Struggle.
https://www.youtube.com/watch?v=aknkofx2bHg
VAVA "Don't Want to Grow Up" "The Voice of Dreams".
https://www.youtube.com/watch?v=DwuZxKt9Vw8
Remix RAP Mang Chung Remix by- ANDY LOW.
https://www.youtube.com/watch?v=TOdu5F1n6WQ
Remix Rap vs (Jason Chen).
https://www.youtube.com/watch?v=LJuPVmpaR58
Vinida - Run This.
https://www.youtube.com/watch?v=XJjjy56DoTQ&ab_channel=VinidaWeng

Grain in Ear - The 24 solar Germs.
https://www.youtube.com/watch?v=eoar4WDRSHk&
[Vietsub] Lap Dông (Ban Cu) - Âm Khuyet Thi Thính/Trieu Phurng Tinh.
https://www.youtube.com/watch?v=aVFniO8e138&ab_channel=ZitherHarp
[Vietsub] Mang chang (live) - Trieu Phuong Tinh.(Vietnam?).
https://www.youtube.com/watch?v=OxVrdwFGGYk&ab_channel=ZitherHarp

Rap China.
https://www.youtube.com/results?search_query=rap+china

====================

(24-04-2021) CRAFTSMANSHIP.
How To Make Build A House Wooden Kitten from Scrap Wood.
https://www.youtube.com/watch?v=PM9Z5EJEAXM&ab_channel=MagneticBalls
How to make a shoe-cabinet if, you want to store vegetables from pallets.
https://www.youtube.com/watch?v=bnjrkvKB-jE

====================

(23-04-2021) WHY BE ANONYMOUS ON THE INTERNET?
Many people who work in the CoronaCovid19 field say: I can't publish my story in public or reveal who I am, otherwise I will be fired. I have to pay off a house, I have kids, etc., okay? But what is more important now: their job and owner of a house or saving lives
=.

Jesus (If you are a believer) says, “Sacrifice yourself for mankind, for then they will have a better life”. In other words, give up your home and your job, because in the Biblical resurrection, God will remember you. Because you helped his children, you didn't let them get screwed.

If all the people come out with their stories, they can't get fired. Because if they do get fired, then it's done with the medical world that's going to go bankrupt en masse, because they don't have a staff member left.

Now I talk easily because I'm on old age pension, so I can't get fired, and I don't have a home I live in a rental house. Martin Luther King says: It's the people who stand up and make for changes, while the people who look the other way and want everything to blow over are useless
=.

Finally, what I miss about many websites is the names of the people of the organization. Why am I not allowed to know their names and what city or country they live in, I don't need any more information because that's private. Maybe the website is from the Secret Service who rakes in people who think differently, then they are registered and monitored.

I got a flyer in my letterbox from: “Concerned Citizens” about “CoronaCovid19”, but no names web and e-mail address of the organization. I always wonder why some websites are anonymously on the internet, what do they have to hide what we are not allowed to know. Are these people who have something to say but don't mean it playing comedy, ego trippers?

====================

(22-04-2021) POLICE COMPLAINS ABOUT CURRUPT COLLEGUES.
I read the police interrogation number 35, where protesters are told: “We know where you live”. There was an Antillean who was drunk and waving a knife. But he was at a good distance from the cops and didn't walk up to them either, he couldn't even walk that drunk he was. Then shots were fired a few times into the air, and as he lay on the ground, one of them repeatedly punched him in the face with his handcuffs to the point of bleeding
=.

He then had to go to the hospital, and in the paper there was a BS story about how it had supposedly gone. I then filed charges against them, and in the afternoons they came back into the street. I was standing on the gallery, they drove quietly down the street, but started driving fast past the gallery and on the street they drove away quietly again, then they came along for the second time and did the same again. I.e. next time you turn us in, we'll know where you live, and the charge was just thrown out.

I experienced this before during the coup and revolution when I lived in Suriname. I walked on the cemetery to the grave of, union leader C. Daal, one of the 15 who were then shot dead on December 08th, 1982. And was stopped by the M.P., and was told you can stand at the grave, but then you'll be photographed. I got there anyway and was photographed, and that's scary because they can always pick you up from home, and God knows what they're going to do to you. Now you are also threatened in the Netherlands on your own doorstep
=.

Police complains about corrupt collegues.
https://bpoc2020.nl/politieverhoren/

====================

(21-04-2021) FUCK GOVERMENTS MAYORS AND THE POLICE.
With other words: “FUCK CoronaCovid19”, it doesn't exist.
I'm fed up with all the lockdown shit, where is my freedom at.

Lockdown Protests - The Great Awakening Worldwide!
Figting for freedom! (Huge Compilation May 2020).
https://www.bitchute.com/video/i0UJeqkX3aPd/

Lockdown Protests.
https://www.bitchute.com/search/?query=lockdown%20protests&kind=video

====================

(20-04-2021) UNITE AND MAKE SHORT WORK OF CORRUPT COLLEAGUES.
https://bpoc2020.nl/politieverhoren/

If you read the website above of the stories of police officers who are fed up with , that their police-stations are now full of corrupt fellow cops. There's a solution for it, let all those cops unite and invade and take over any police station. And kick the corrupt colleagues out of the station, i.e. you don't work here any more, get lost.

====================

(19-04-2021) A COURAGEOUS BUSINESSMAN.
Entrepreneur Apeldoorn just throws his business open.
https://www.youtube.com/watch?v=ni-_CBKkL5Y
A distraught entrepreneur throws open shop Police intervene.
https://www.youtube.com/watch?v=W5XmeRPedBU

Entrepreneurs fined during riots at protective shop.
https://www.youtube.com/watch?v=aybCDzduMeo&t=90s&ab_channel=OmroepPowNed
https://duckduckgo.com/?q=Ondernemer+Apeldoorn+gooit+zijn+zaak+gewoon+open&ia=web

====================

(18-04-2021) A THREE-YEAR-OLD SISTER IN ACTION.
A Toddler Has Some Adult Attitude - Steve Harvey.
https://www.youtube.com/watch?v=WQ8PkLohw64

Dani and Dannah the follow-up to the break-up.
https://www.youtube.com/watch?v=VDpMo5NCG4Y
SAY WHAT (Official Music Video).
Dani and Dannah - DJ Suede the Remix God.
https://www.youtube.com/watch?v=k5uwtc63ZyA

====================

(17-04-2021) NICE WORK.
Cutting or Trimming the Extreme Overgrown
Grass and Weeds Using Brush Cutter.
https://www.youtube.com/watch?v=75h-5C92e4E

====================

(16-04-2021) SPOOKY STRANGE WEATHER.
If you have to believe the weather reports from the Journals, this is very normal weather, but they can't explain to us why we never saw this weather before. America is working with on project called: “HAARP”, they send a kind of laser-beam to the: “Ionosphere” who is getting warm and expands, and bounces back to Earth and affects the weather. You can direct that beam.

October 2019: Extreme Weather, Planetary Turmoil.
https://www.youtube.com/watch?v=DobDKmr205c&t=1259s

A few years ago in Paramaribo Suriname South America a tropical country, with a constant temperature of 35 degrees Celsius, hailstones came out of the sky. Nowadays it's very common for the grass in front of my flat to burn, it never used to happen before. So the weather is clearly demonstrably changing, but is it doing that itself or the arrogant humans doing it?
https://www.youtube.com/watch?v=ctZjI9XCM0w&ab_channel=StarNieuwsSuriname

Spooky Strange Weather.
https://www.youtube.com/results?search_query=spooky+strange+weather
https://duckduckgo.com/?q=spooky+strange+weather&ia=web

Haarp: Holes in Heaven.
https://www.youtube.com/watch?v=-9uwmBGrrVE
https://www.youtube.com/results?search_query=H.A.A.R.P-Holes+in+Heaven%3F+Documentary
https://duckduckgo.com/?q=H.A.A.R.P-Holes+in+Heaven%3F+Documentary&ia=web

The Dimming, Full Length Climate Engineering Documentary (Geoengineering Watch).
https://www.youtube.com/watch?v=rf78rEAJvhY&t=58s&ab_channel=DaneWigington

====================

(15-04-2021) IS CORRUPTION THE BASIC INGREDIENT OF MEN?
People like me are considered by politicians to be psychiatric patients, who according to them spread fake news with our websites and YouTube. If I got it right, but I'm not sure, politicians will make a law, to prohibit our sites in the name of fake-news. That means that free speech will be gone, and whether we write the truth or not doesn't matter any more. Are you anti-political or talk opposite government than you need to disappear.

Be glad there are people like me because we keep an eye on the posh nosh, and examine everything they do behind the scenes they don't tell the people. See us as a finger on the wrist, because if we no longer exist in the future, the scumbags have a clear road to do with the citizens what ever they like. Consider us as watchdogs monitoring them from doing whatever they like, otherwise they become arrogant obnoxious cocky foolish human-beings.

Many politicians are in the long run corrupt and go enriching themselves, at some point they are under and above the law. Plus politicians in the medical world the elite pharmaceutical industry the multinational the rich the powerful, become thick friends like the cabal and the Zionists. If they can't get their way with the people, they simply make a new law to eliminate the people. And the people will hold the short straw and will be residing in the forest weeping.

We shouldn't forget that the ladies and gentlemen who had more education at school than us, are often arrogant and cocky and live in a morbid mentally disturbed delusional world. They believe that they have all the wisdom in power, are always right and infallible. This is called profes-sional arrogant cockiness, often they have the power through their political friends to make the laws they want, to send the citizens with laws regulations and settlements into the forest.

Are humans corrupt?
Dutch top ex-banker tells about Satan - English Sub Titles.
https://www.youtube.com/watch?v=cdISg47fcE4
https://www.youtube.com/results?search_query=are+humans+corrupt
https://duckduckgo.com/?q=Is+corruption+the+basic+ingredient+of+man&ia=web

====================

(14-04-2021) TIRANNY FROM PSYCHOPATHS?
The Netherlands is starting to look more and more like a dictatorship, I wonder if the politicians (to whom it relates) realize this as well. Or are they maybe social psychopaths who couldn't care less, and get on with their demolishing policies. You seriously wonder what kind of people think so crooked, don't they realize anything or doesn't anything dawn to them?

Many international experts doctors and lawyers, interpret the basis for the political and medical corona policy as opaque. And unfounded, and the current measures and medical protocols counterproductive, destructive and resolutely unacceptable.

Respectable scientists and other members of our society who subscribe to this are silenced, 'cancelled' and 'framed' by politics, censorship and media attacks. In this light, we can also take a closer look at the amendment that was implemented in January 2020 within the Mental Health Office.

Under this law, critics of the policy can be forcibly hospitalized under the heading of "delusions" without the intervention of the psychiatrist and the judge.
https://www.artsenvoorwaarheid.nl/

I had a fight with the state mental health organization they wrote, we're coming to visit you at your home that day and hour, without asking me. Make sure you're home, or you will be sorry? And why are you coming?, you told the municipality of Zutphen that the Isis and Al-Qaeda are mercenaries of the CIA and Mossad. Do you have to be psychiatric for a statement like that?

I asked them if, a patient gives his or her opinion that deviates from your opinion, will he or she be drugged or placed in solitary, or will he or she be given a straitjacket. That means you're dictatorially taking the person down because you don't like his opinion, are you people nuts? Are you suitable as health care workers?, don't e-mail us anymore, no problemo.

Demonstration against Youth Care in Rotterdam.
https://www.youtube.com/watch?v=SjBC2rsXn_A
Protest against the Youth Care Agency.
http://demet.nl/watch.php?vid=7ba1226ea
Protest against Youth Care!
https://www.youtube.com/watch?v=OCQR3tJnhKI

====================

(13-04-2021) DID JESUS ARRIVE AT THE JEWS, OF ALL PEOPLE?
Sign of the end time: Lake Galilee almost full again. Rabbi Dov Kook predicted 10 years ago that if the Kinneret (Galilee, also called lake Tiberias), which at that time contained very little water due to the extreme drought, would be full again, the Messiah would come. In a few weeks, for the first time since his statement, the Kinneret will be full.

Israel's top rabbi says the Messiah has arrived,
and will soon reveal himself. (Posted on 04/04/2021)
https://www.xandernieuws.net/algemeen/israels-top-rabbi-zegt-dat-de-messias-is-gearriveerd-en-zich-spoedig-zal-openbaren/

Lake of Tiberias.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meer_van_Tiberias
https://www.youtube.com/results?search_query=meer+van+tiberias
https://duckduckgo.com/?q=Galilea%2C+ook+het+meer+van+Tiberias+genoemd&ia=web

If I were God, I'd make the Middle East Jew-free, and kick them back to Europe where they belong. Or, I split the land in two with in the middle a: "Water", e.g. ten km wide. On the left live the Palestinians and on the right live the Jews, and woe oh woe if the arrogant Jews go to mess about in the left-land of the Palestinians, then shit will hits the fan.

2,000 years ago they crucified him, till today they don't accept him. From 1917 to 1957, the Bolsheviks (Jews) murdered one hundred million (100) Russians and Eastern Europeans, they started the first and second world wars. Now they are working through their Jumping Jacks America to turn the Middle East and Eastern Europe into one great large graveyard.

God's children?????, MY ASS. In the Bible, Jesus says: “I don't know them, they're not my children, they're Satan's children”. Then he will go to them of all nations, I would have preferred him to have gone to the Eskimos, for e.g. So it can't be the real Biblical Jesus, if it's him, I don't know him anymore, I don't do business with false prophets.

The Jews are in reality: - Khazar - a brutally murderous people from Ukraine, and 95% of the Khazar converted to Judaism in 740 AD. They're not from Abraham's or Judea, and have NEVER lived in Palestine. And since 1948, they have been committing genocide against the Palestinians. With blessings from pretty much the whole world, are they sneaky Pharisees?

(The ones who are Murdered everyday).
http://freedom4palestine.org/
Jewish sound for Peace. (We are all one Nation).
https://www.jewishvoiceforpeace.org/
Irahellian Palestinian News.
https://israelpalestinenews.org/iak-investigation-international-campaign-is-criminalizing-criticism-of-israel-as-antisemitism/
I refuse to be an Israhellian Soldier.
http://www.december18th.org/

Are governments sneaky? Do they help Israel with weapons and other aid so that they stay in the Middle East and can handle the Arabs? If they don't help, they'll be chased away. And where do they flee to Europe, and do governments want that?, because they may hate the Jews as well. So the Palestinians are sacrificed, for the sake of the Western world?, Racism?

----------

As Seen On Israeli TV, Jews make fun of Jesus being Crucified
https://www.youtube.com/watch?v=aRyVzVNY1fI
Barack Obama Pictured as a Monkey.
https://duckduckgo.com/?q=obama+as+a+ape&iax=images&ia=images

A Brave Woman — Rania Masri — A Peace Activist.
From Ferguson to Palestine — Rania Masri.
https://www.youtube.com/watch?v=2L5XURLZGU0
Crisis in Gaza en West Bank.
https://www.youtube.com/watch?v=hHAmAULY23U#t=398

Website of Miss Rania Masri.
https://greenresistance.wordpress.com/
https://www.youtube.com/results?search_query=rania+masri
https://duckduckgo.com/?q=rania+masri&ia=web

And as I write this story, the Eastern Horizon is at 22degree42minute in the constellation of Capricorn, and at my birth the same position was in the middle of the sky. And the middle of the sky stands at 28degree30minute Scorpio while I was born with the Eastern Horizon at 22degree36minute Taurus, and Scorpio and Taurus are oppositions.

====================

(12-04-2021) CENSORED BY THE PRESS AND MEDIA.
All around the world anti lockdown protests.
https://www.youtube.com/watch?v=NX8TTAuMEXw&t=332s&ab_channel=HugoTalks

====================

(11-04-2021) RELAX AND ENJOY THE VIEW.
Jamaican Spengshell 40 feet Container - Nice Hair.
https://www.youtube.com/watch?v=8dIoYvxhvjs

Bus-Limousine from Airport Tokyo Japan.
https://www.youtube.com/watch?v=iUYOHUzi4sU

====================

(10-04-2021) DON'T TRY THIS AT HOME!!!!!
Playing with Matches and Sulfur.
https://www.youtube.com/watch?v=cggfSSP2W4s
https://www.youtube.com/watch?v=6ZLHZwH9icA

====================

(09-04-2021) DO AFRICANS COUNT IN THIS WORLD?
Are Africans citizens of the world? | Ooooota Adepo | TEDxBerlin.
https://www.youtube.com/watch?v=gS1n3MdzF0k&ab_channel=TEDxTalks
Exploitation by the Western World. (Mallence Bart Williams).
https://www.youtube.com/watch?v=AfnruW7yERA
African countries forced by France to pay Colonial tax.
https://answersafrica.com/countries-subjected-pay-colonial-tax-benefits-salvery-france.html

====================

(08-04-2021) THE PRESS AND MEDIA ARE LANDTRAITORS.
Millions of people around the world are on the streets because, they disagree with the Coronamadness lockdown. But those Demagogic Traitors and NSB'ers of the TV Journaals the newspapers and the talk shows on TV bring it censored in the news. Then there are those scruffy RIOT-Police dogs that mercilessly beat the civilians into the hospital.

If a citizen in China expresses his opinion on the street, he is arrested and disappears to a re-education camp, while in the Netherlands presumably?, also in other countries as well you are beaten into the hospitals. So democracy and free speech have been abolished and no longer exist, we now live in a cruel psychopathic police state.

Fortunately, there are also police officers who counter-gas because they disagree. They are bullied cursed at and sometimes fired. If you come to the police station today, your life is no longer certain, if you fall into the hands of those scruffy dogs (To whom it relates).
https://bpoc2020.nl/politieverhoren/
=.

All around the World Anti Lockdown protests.
https://www.youtube.com/watch?v=NX8TTAuMEXw&t=332s&ab_channel=HugoTalks

====================

(07-04-2021) WE BUILD OUR OWN PRISON.
A good impression of the state of affairs regarding Big Data & Algorithms gives this excellent interview of Backlight with Harvard professor Shoshana Zuboff. Unfortunately, this report also emphasizes the commercial side. Between the lines you hear that it is actually about controlling our thinking and about the manipulation of our behavior.
https://wakkermens.info/we-bouwen-onze-eigen-gevangenis/

====================

(06-04-2021) IS THIS PATRIOTIC ENOUGH?, - DAMN RACISTS.
Is This Patriot Enough?': Asian American Official
Shows Military Scars, Condemns Racist Violence.
https://www.youtube.com/watch?v=zTJa_SwHcTE&ab_channel=NBCNews

====================

(05-04-2021) MAY THE POLICE BE THEIR OWN JUDGE?
Has the police doesn't matter which country, have the right to shoot and kill someone who's running away. I don't look at whether the person is fully partly or not guilty, essentially the person is executed on the spot. So the police are playing for judge. And they're always acquitted, which makes other cops think. I can also kill a runaway.

You come to the conclusion, if the police don't get their way there and at that moment, you're going to get killed. And that maybe human or beastly behavior of the law enforcement officers, they are probably pissed that a slave don't want to dance to their arrogant cocky tunes. Criminals do the same with each other in the city with a reckoning.

So if one (1) is caught and convicted, so should be law enforcement officer. The saying: “Thou shalt not kill”, also applies to them. And there are people who think, if my government is allowed to kill its enemy with the code-book and the Bible in hand, why can't I kill as a citizen. What am I doing wrong?, the police are their to stop arrest and lock people up.

The district attorney is suing the person, and the judge is punishing, and not the police who are not a judge. So beating citizens who think differently about corona or hitting them into hospital that is barbaric behavior. And wild car chases often end, in an accident serious or not because the police are chasing the car by racing top speed, to the bitter end.

If one has the license plate number of the car, they can still find the person afterwards. It's sometimes said that the motorist drove into a police officer and knocked him down. But I think that cop's mentally is psychiatric insane because, who doesn't step aside when a car races towards him with top speed, only a lunatic right?

So if the criminal gets jail time, the cop should get psychiatric treatment. Because with his psychiatric head, he's capable of shooting a civilian. So such a cop is essentially untrustworthy with a gun anyway. In recent years, there are shooting straight at the heart, not in the past, when people were shot in the legs.

And people who think and write like me are often parked in the woods. Under the guise of not being wise in the upper-chamber, ripped off the toilet-bowl etc. And the normal do with their fellow man what they want, without often taking into account the person. So who's mentally ill here, the abnormal?, or the normal?

Officer Speaks Out Against Police
Violating The Civil Rights Of Americans.
https://www.youtube.com/watch?v=edmVoHqjdJI
Josie Outlaw -- A message to the Police.
https://www.youtube.com/watch?v=IOsN-P5abVg
20 Orlando Police Steal food from Children,
Arrest 6 MORE for feeding the Hungry.
https://www.youtube.com/watch?v=ZDD6FtNMpNw
Former Manhattan Prosecutor "Fuck America".
https://www.youtube.com/watch?v=2VRLHI0G0-M

====================

(04-04-2021) MAYRA ANDRADE.
Today the singer Mayra Andrade was
born in Cuba and raised in Cape Verde.

Dispidida.
https://www.youtube.com/watch?v=u3um2-YQZ7A
Quim di Santiago / Kenha ki ben ki ta bai.
https://www.youtube.com/watch?v=B9yaxJqYsiI
Kaka Barboza/ Dimokransa.
https://www.youtube.com/watch?v=R5p0MI9BtFk
Sangue De Berona - Tribute to Cesaria Evora.
https://www.youtube.com/watch?v=RpMHfXVPT_E
Hommage to Cesaria Evora.
https://www.youtube.com/watch?v=1AUzC0XANFc
Cesaria Evora Live D'amor 2004 (Complete Concert)
https://www.youtube.com/watch?v=GrDHCxXF318&ab_channel=aseaoffaces

YouTube Channel.
https://www.youtube.com/channel/UCHz0P9qlaODGMQIF3KUCSkA
Website.
http://www.mayra-andrade.com/

Various Info.
https://www.youtube.com/results?search_query=Mayra+andrade+uit+Cuba
https://duckduckgo.com/?q=Mayra+Andrade+uit+Cuba&ia=web

====================

(03-04-2021) LET'S GO CHINESE STYLE.
Chinese girl Liu Pinxi, plays a mean guitar.
https://www.youtube.com/watch?v=HbELDkElB40&ab_channel=YOYO
Chinese girl playing killer drums.
https://www.youtube.com/watch?v=pqMwksZfi7A&ab_channel=AlizeeDefan
Guzheng&Zhongruan with backing track.
https://www.youtube.com/watch?v=HyAHJEDCxxM
Chinese Computer Music.
https://www.youtube.com/watch?v=CeJNZbwdMT8

Despacito Instrumental Cover (Gu Zheng / Chinese Zither).
https://www.youtube.com/watch?v=oZfOdoLoAKQ
(Live) Despacito China Version - (Feng Timo - Phùng).
https://www.youtube.com/watch?v=x4g9wXF48qk

Chinese Streetfood In Beijing China.
https://www.youtube.com/watch?v=jKXOh5wrzK4
Hong Kong. A Walk Around the Food Markets.
https://www.youtube.com/watch?v=nh79zJJt6GU

Chinese Market in Paramaribo Suriname.
https://www.youtube.com/watch?v=PKM7XAnOIig
Chinese New Year in Paramaribo Suriname.
https://www.youtube.com/watch?v=U_Nmp5oB8q4

Chinese Impression of Suriname.
https://www.youtube.com/watch?v=XWkhccJiEQs

====================

(02-04-2021) THE ESTABLISHMENT?, LANDTRAITORS?
If you send information to highlights the other side of Corona, to e-mail addresses of: general practitioners pharmacies medical organizations your hospital and town hall etc. Then you don't answer you, the only one is my own doctor who indicated that he no longer wants to receive email, so no interest. All these professionals are they also herd animals?, (Sheeple).

Ozone, Influenza and the Causes of Disease.
https://www.davidpratt.info/ozone.htm#o8

And they are getting on with the government's policy on Corona, and we're called conspiracy theorists. The people who are peacefully on the streets because, they don't agree with the policy, they are beaten into the hospital by those beasts of the Riot Squad. Officers ringing the bell and saying that, this should not be so are discriminated by their own colleagues.

https://www.dlmplus.nl/2021/03/18/opdracht-aan-politie-demonstranten-zijn-virussen-die-je-moet-bestrijden/

Some Police-Officers are fed up.
https://bpoc2020.nl/politieverhoren/

General Information.
https://www.anbb.nl/
http://artsencollectief.nl/
https://www.petities.com/

====================

(01-04-2021) THE JEWS ARE DANGEROUS RACISTS CLOWNS.
"I'm here to separate the 'good Jews'
from the 'Satanic Jews'" - Louis Farrakhan.
https://www.youtube.com/watch?v=7O5eL2MzNtA
Louis Farrakhan Responds to Social Media Ban:
Satanic Jews Are Mad I Exposed Their Hatred of Jesus.
https://www.youtube.com/watch?v=_fBQNIHd-PY
Nation of Islam Leader Louis Farrakhan:
Ashkenazi Jews Are Not Semitic; They "Crept Out of Europe".
https://www.youtube.com/watch?v=UImh_ujDJdk

I wonder where are the good Jews to stop the Satanic Jews in Israhell. So that the Palestinians can live in peace in their country, and are no longer exterminated by the Satanic Jews. It's Satanic to want to kill millions of Palestinians because, they want a Jewish state with only Jews. Jesus says, "They're not my children".

Suppose the Romans return to The Netherlands and kill all 17 million Dutch people, because they want to have a Roman country without the Dutch. If they tried this in real life, they wouldn't get away with it. Why does the whole world look the other way when the Jews do this to the Palestinians, because they have a skin color?, while the Dutch are white.

Are Western and European governments secretly engaged? Are they helping Israel with weapons and technologies to keep them strong in the Middle East, so they can keep the Arabs under it? If they don't help, they'll get weak, and maybe they'll get kicked out.

And where do they flee to Europe, and presumably governments don't want it because, they may also hate the Jews. So essentially the Palestinian people of colour are sacrificed, for the well-being of the white Western world?, Racism?

Inside Israel's Race Wars.
https://www.youtube.com/watch?v=rTRsnoAmgjc&ab_channel=DavidSheen
Israeli Politics Decoded [Full].
https://www.youtube.com/watch?v=BCIhqrcSvZI

David Sheen's Website.
http://www.davidsheen.com/

David Sheen Info.
https://www.youtube.com/channel/UC7ZJ4QRIv-QWKgJpRdtQHvQ
https://www.youtube.com/results?search_query=david+sheen
https://duckduckgo.com/?q=david+sheen&ia=web

Exploring the Middle East and South Asia through their media, MEMRI bridges the language gap between the West and the Middle East/South Asia, providing timely translations of Arabic, Farsi, Urdu-Pashtu, Dari, and Turkish media and original analysis of political, ideological, intellectual, social, cultural, and religious trends in the region.

Memri Sites.
https://www.memri.org/
https://www.youtube.com/channel/UC59Cpk70K2TwdmApJOTuW9g/videos
https://duckduckgo.com/?q=memri+tv&ia=web

ZIJN WIJ MENSEN DEELS GOD OF JEZUS?

001 GOD WIJ VRAGEN ONS AF WAAROM U NOOIT NIKS VAN U LAAT HOREN?
Uw oren doof, gij waant u MaanKing, roov Roi's V haatlansen.

(MaanKing = Ufonauten?, Roi = Frans voor Koning, V = Victorie overwinning)

Laten we even aannemen dat God zichzelf heeft opgesplitst, in 7 miljard deeltjes (Ik ben in u en u bent in mij). Dan zijn we allemaal een deeltje God. En horen we het gehuil geschreeuw gegil pijn verdriet en doodsangst niet, van die andere deeltje Goden die worden verkracht gemarteld en wreed vermoord, door Psychopaten in dienst van Satanische Demonische Regeringen.

We weten ook niet, wat die andere Goden soldaten en burgers meemaken tijdens oorlogen en revoluties. De zenuwen hebben waardoor de keel dichtslaat, ze niet goed kunnen ademen, hart-
kloppingen hartaanvallen en zenuwtoevallen krijgen. De psychische geestelijke gevolgen, het in de broek doen van beide boodschappen. Het huilen van angst, het schreeuwen om hun moeder.

Daarom praten we ook zo makkelijk over oorlog, omdat we het zelf niet meemaken in het veilige Nederland. Daarom gaan we ook makkelijk stemmen op regeringen, die overal in de wereld bommen laten, vallen omdat we het niet zelf voelen. As we het persoonlijk hadden mee gemaakt, zouden we nooit meer stemmen. En als de mensen naar onze landen vluchten, willen we hun zo snel mogelijk terug sturen. Het liefste gisteren nog als we de kans kregen, zo satanisch zijn we al.

We moeten we eerst gaan beginnen om op te houden, om die andere in dat andere land te doden. Want dat zijn ook kinderen van de opperheersers. En als je in karma mocht geloven, was dat slachtoffer een oom of een dochter uit ons vorige leven wie weet. Gandhi zei: Als je een Moslim haat voedt een "Moslim-kind" op, en als je een Hindoe haat voedt een "Hindoe-kind" op. En zal een Iraaks kind die we in dit leven hebben vermoord voor de olie, wel ons eigen kind worden in een volgend leven. Dus dan gaan we er wel van houden, misschien bedoelde Gandhi dat wel met die uitspraak?

Stel u heeft vier kinderen in dit leven, misschien heeft u als soldaat in één van uw vorige levens hun vermoordt, en u zet ze terug op Aarde zodat ze hun leven kunnen afmaken. Wie stemmen er op regeringen die constant oorlogen maken, wij de burgers en ook mensen met een uniform aan. Dus zijn we netzo schuldig aan de slachtoffers in oorlogen die vaak wreed sterven. Dus als de Duivel regeringen blijft verleiden met oorlogen, kunnen we nooit eeuwig blijven leven in het paradijs na onze dood. En met de opstanding wordt?, misschien bedoeld wakker worden.

Stel gewoon theoretisch dat God en of Jezus (als ze bestaan?), zichzelf hebben opgesplitst in 7 miljard deeltjes. Dan zijn we allemaal een deeltje (Ik ben in u en u bent in mij?). Dus als we allemaal voor God gaan spelen: "Geef mekaar te eten". We gaan dus eerlijk delen, dan kan er geen honger meer zijn. En dat speculeren op de beurzen en dergelijke gebouwen met grond
stoffenprijzen om rijk te worden, zal verleden tijd zijn, en blijven de prijzen eeuwig hetzelfde.

Die uitspraak: "Gij zult u geen vreemde goden aanbidden", is vermoed ik niet afkomstig van God maar van de Duivel. Want die heeft er geen belang bij dat, alle zeven miljard Goden gaan samenwerken. Gaan delen wat er bestaat, en vrede gaan maken op Aarde. Want dan heeft hij geen macht meer over ons, en heeft het nakijken. Dan wordt de ellende op Aarde opgeheven, en creëren we op den duur het paradijs op Aarde voor alle 7 miljard mensen.

Als we het woordje God in de mond nemen, bedoelen we dan onbewust onszelf. Bv. neem de Amerikanen, als ze iets meemaken wat ze niet leuk vinden. Of wat hun doet schrikken, dan roepen ze vaak uit: "Oh my God", en soms wel 10 keer achter mekaar. Of als we kwaad zijn op onszelf, dan zeggen we: "GVD". En er zijn genoeg vrouwen, die op seksgebied op hun hoogte-
punt komen, en hun man aanroepen: "Oh mijn God", en dat ook vaak meerdere keren. Zou het mogelijk kunnen zijn dat, we in ons onderbewustzijn weten dat we een deeltje God zijn. Dus weten we ook dat God zich, inderdaad heeft opgesplitst in 7 miljard deeltjes.

Af en toe is er iemand die zegt dat, hij God en of Jezus is (Als hij bestaat?). En we lachen ons allemaal een bochel, en zeggen opsluiten die handel want die is geschift. Maar stel dat die persoon in zijn onderbewustzijn heeft beseft dat, hij een deeltje van God of Jezus is. En omdat het onderbewustzijn moeilijk weer te geven is, via het gewone bewustzijn komt het verknipt over. En denkt de persoon dat hij de Bijbelse Jezus is. En als God en of Jezus zichzelf vermoed ik hebben opgesplitst, dan is hij ook Jezus.

Nostradamus kon in de toekomst kijken. Zou het mogelijk kunnen zijn dat de heren, die de verhaaltjes in de bijbel hebben geschreven dit ook konden. Dus dan hoeven ze niet speciaal door God gezonden mensen te zijn, om zijn woord aan ons bekend te maken. En als je de bijbel leest, dan ontdek je vrij gauw dat die aan alle kanten rammelt. En dat zou kunnen zijn omdat elk van de schrijvers, zijn toekomst visie zag op zijn manier. En of interpreteert, inclusief de eventuele malloten, die zich de zaken psychiatrisch verbeelden, als dat bestaat?

Geloven betekent volgens mij dat je denkt wat er in de Bijbelse boeken staat op waarheid berust, je gelooft erin maar je weet het niet zeker. Je neemt aan dat het waarschijnlijk de waarheid is, daarom heb je ook zoveel verschillende geloven. En eenieder legt dat Bijbelse boek op zijn manier uit, terwijl als iedereen het zeker wist, wat de waarheid was had je maar 1 geloof en geen velen. En wie zegt dat die teksten uit die boeken, wel deels of niet op waarheid berusten.

En of de opperheersers of hun zoon of de kerkleiders, wel deels of niet die verhaaltjes opgeschreven hebben, en of eventueel verdraaid hebben. Daarom hebben al die verschillende verwijten ruzies geloofsspanningen en oorlogen ook geen zin. Want niemand weet de waarheid, zelfs de paus niet die gelooft ook maar weet het niet zeker.

Sommige gelovigen zullen zeggen, de trompet geluiden uit de Bijbel zijn het teken van de komende eindtijd. Oké, het is mogelijk. Maar stel dat die kerk bijbel schrijvers, ook in de toekomst konden kijken, net zo als Nostradamus ook kon. Dan hebben ze die vreemde geluiden in de lucht ook gehoord, en hebben er vermoed ik een religieuze gelovige draai aan gegeven, om de mensen bang te maken. En om hun te dwingen te geloven in hun God. En waarschijnlijk hebben ze meer gehoord en gezien van de toekomst, wat de gelovigen dus niet mogen weten.

Zou Eva uit de Bijbel, een Genetica (DNA Streng? Boom Der Kennis?) zijn geweest die de baarmoeder heeft geactiveerd. Want wat kan er altijd in een "Appel" gaan zitten: een "Worm". En wat kan er altijd in een baarmoeder gaan zitten: een "Foetus". En die lijkt in de "Begin Fase" sprekend op een "Worm". En omdat we in het paradijs niet geboren kunnen worden, en ook niet kunnen sterven, omdat we daar het eeuwige leven hebben, moesten we op Aarde geboren worden. En dan komt magere Hein, ons inderdaad bij elke dood halen.

En op Aarde willen de dochters van Eva hun man het nakijken geven, door hem 50 jaar rond te schoppen in het huwelijk. Dus in die zin zou je kunnen zeggen: "Vrouwen zijn kinderen van de Duivel, en Mannen kinderen van God". En hebben de ellende in ons gemiddelde 80-jarige leven op Aarde, te danken aan vrouwen en hun maffiabaas Eva. Het is altijd mogelijk dat God een man is, en de Duivel een vrouw, het zou kunnen wie weet.

Zou dit de reden kunnen zijn waarom moslims, een hekel hebben aan vrouwen en hun kort houden. Want nu kunnen we niet genieten, van die 72 maagden, in het paradijs die nooit zwan-
ger konden worden. Want Eva is gaan klieren, door die baarmoeder zo nodig te moeten gaan activeren, waardoor we op Aarde dus de hel geboren moeten worden. Waarschijnlijk een kind van de Duivel, die macht wilde hebben over de mensheid, en God het nakijken wilde geven.

Is dit soms de reden, waarom moslimmannen eisen dat hun vrouw goed gekleed op straat loopt. Om andere mannen niet in verleiding te brengen. Als ze al het vrouwelijke schoon zouden zien, op straat zoals bij westerse vrouwen vooral in de zomer en op de stranden. En de bv. seks en porno-industrie zijn die soms duivelswerk, om de man te verleiden en warm en zoet te houden voor seks? Is het mogelijk dat als een man met 10 vrouwen seks heeft gehad dat, hij nog 10 keer geboren moet worden op Aarde.

Dus als vrouwen mannen warm houden voor seks, en hun constant verleiden, dan blijven de dames nog tig eeuwen de baas op Aarde. En wat gebeurd er vaak, als de dames eenmaal kinderen hebben gekregen. Dan hebben ze geen interesse meer in seks, want ze hebben hun doel nu bereikt. Kortom de Aarde constant bevolken, zodat de meeste van ons nooit meer in het Paradijs zullen wonen, en ze eeuwig de baas blijven op Aarde en God uit lachen.

Als een man op zijn hoogtepunt komt bij een vrouw, dan wil hij nog meer naar binnen. Is het mogelijk dat hij weer latent in die baarmoeder wil liggen, dus hij wil weer in het paradijs zijn, waar hij zat voor de baarmoeder werd geactiveerd. Maar door het verknipte tussen zijn onder-
bewustzijn en het bewustzijn, wordt hij opnieuw geboren op Aarde. En die vrouw waar hij het mee doet in dit leven, wordt die in zijn volgend leven misschien zijn moeder (Oedipuscomplex). Want dan heeft hij inderdaad in haar baarmoeder gelegen. In de Bijbel heb je de verwarring tussen Jezus zijn vrouw Maria Magdalena en zijn Moeder. En als ik het goed heb, wordt Jezus ook wel eens de: "Steen" in de Bijbel genoemd.

Is het mogelijk dat er vrouwen zijn, die zo slecht waren op de Aarde dat ze duizend jaar niet geboren mogen worden op Aarde. Is het mogelijk dat zij, als geest een mannelijk lichaam bezet (Voodoo) op Aarde, en van zijn doosje gebruik maakt om het weer te doen met een andere man. Is het mogelijk dat een slaapwandelaar, bezet is door de geest van een dode die weer wil leven. Oké allemaal theorieën, maar wat jammer is, er wordt dan vaak hartelijk gelachen om mensen zoals ik. En we worden ook vaak versleten voor psychiatrisch gestoord.

Of zou het kunnen zijn dat deze mensen in werkelijkheid lachen om hun eigen domheid? En volgens mij, kun je beter te maken hebben met idioten zoals ik. Want dan krijgen we hopelijk nog eens vrede op Aarde, en dan kan ik rustig aan het water kijken naar de fluisterboten die langs varen, de kano's en de vogels die voorbij vliegen. En dan hoef ik niet bang te zijn dat, één of andere normale regering vroeg of laat een Atoombom op mijn hoofd gaat gooien.

Zou het mogelijk kunnen zijn dat, de kerk de: "Anti christus" is. En heel slim een externe Anti christus heeft geschapen, om de gelovigen het bos in te sturen. Want die zitten te wachten tot hij in de toekomst weer op Aarde komt, terwijl ze gedurende die lange tijd een afwachtende houding aannemen. Niet beseffende dat hij er al is dat, geldt ook voor de Jezus van de kerken. Daar zitten ze ook al duizenden jaren op te wachten, terwijl hij er misschien ook allang is, als we bv. als 7 miljard deeltjes, (Ik ben in u, en u in mij).

En als die duivel in de toekomst op Aarde komt, wat gaat hij nog doen dan en of uitrichten. Wij als mensheid hebben al alles uitgespookt met de mensheid, in de afgelopen duizenden jaren. Vergeleken bij ons is hij heilig. Dus wat gaat hij nog doen dan, oorlogen maken, mensen vermoorden, mensen verkrachten en martelen, mensen in de hel stoppen waar we al in zitten op Aarde? Die zogenaamde duivel is dat soms iemand, die als een briesende leeuw tekeer gaat, en bv. alle heilige huisjes omver trapt. Die de huichelarij van de mensheid aan de kaak stelt. Die de schone schijn opruimt. En de mensheid zal hem inderdaad zien als een verschrikking, want hij haalt alles onderuit wat we gekend hebben, en altijd normaal vonden.

De gelovigen zitten al duizenden jaren te wachten, tot God en of Jezus op Aarde komen. Maar is het mogelijk dat zijn ze er allang zijn, en beseffen we het niet. Er zijn wereldwijd genoeg gelovigen mensen die zeggen: "Alle ellende op Aarde moet eerst verplicht gebeuren, want anders kan onze God niet komen". Ik vind het wreed dat ze zo denken en praten. Want die 6 miljoen kinderen in de 3e wereld, die jaarlijks doodgaan door de honger moeten eerst verplicht sterven, al die miljoenen mensen moeten eerst verplicht sterven met allerlei oorlogen. Al die mensen die gemarteld en verkracht worden, moeten dat eerst verplicht ondergaan. Want anders kan onze God niet komen. Enge mensen dit gelovigen, dus vraag ik me af of het eigenlijk wel echte Gods kinderen zijn? Want God denkt volgens mij niet zo.

Als we alle Geloofsstromingen en Kerken vergeten en alleen maar gaan doen wat God of Allah ons gevraagd heeft. "Niet doden geen oorlogen en revoluties meer, zorg ervoor dat alle 7 miljard mensen te eten hebben, elke dag geen racisme meer geen rente en winstbejag meer geen geloofsgevechten meer", en ga maar een uurtje door. Dan krijgen we vrede en het paradijs op Aarde, omdat alle 7 miljard mensen nu vrienden zijn en mekaar overal mee gaan helpen.

Is het mogelijk dat het echte geloof van de God is, en de kerk de geloofsboeken en de tig geloven van de Duivel, om verwarring te zaaien. Om ons allemaal tegen mekaar uit te spelen, zodat we of latent of in het echt in gevecht blijven met mekaar, en tijdens die gevechten hebben we geen tijd om vrede op Aarde te maken.

De Goden hebben de mensheid weggestuurd uit het paradijs, omdat ze hen niet langer wilde dogen? Is dit de reden waarom ze nooit niks van zich laat horen, en hopen ze dat mens tot inkeer komt en terug keert naar het Paradijs. Ook kunnen ze hebben ze gedacht, zolang de mensheid die stap niet zelf neemt doen we niks. Dus onze neus laten zien op Aarde kunnen ze wel vergeten, en hebben ze de Aarde voor de mens gemaakt, omdat ze niet willen doden en het goede voorbeeld willen geven.

Terwijl de mensheid heeft er geen moeite mee om te doden. Om een paar terroristische aanslagen, bombarderen ze al 17 jaar het Midden Oosten plat. Met miljoenen doden, gehandicapten, vluchtelingen, weduwe en wezen en gewonden. Daar zitten ze niet mee, en al helemaal niet omdat de mensen een huidskleur hebben. Die zijn gewoon vogelvrij verklaard, door het psychiatrische arrogante racistische verwaande psychopathische blanke ras.

Die in hun psychiatrische hoogmoedswaanzin wereld, denken dat ze een of ander superieur übermensch ras zijn. En vele van hun zijn gelovige mensen, dus zijn ze vermoed ik tuig? Dan hadden de Goden inderdaad een goede reden om hen weg te trappen uit het paradijs, en waren ze kotsmisselijk van hen. En in het verleden had ik al een paar keer aan de Goden gevraagd, trap ze ook weg van de Aarde. Want hier spelen ze ook al voor tuig, en richten grote schade aan.

Als je in oorlogstijd weigert te doden, dan wordt je beschouwd als een landverrader. Dan heb je kans om tegen de muur gezet te worden. Maar je hebt wel mensen het leven gered, door dat je weigert om ze te doden. En dat weigeren te doden, zou dat de hoogste daad kunnen zijn, die je kunt plegen in je leven. Je offert jezelf op voor die andere, zodat ze blijven leven. En mag je na je dood naar het paradijs wie weet, want we hebben miljoenen mensen het leven gered.

Stel dat God en Jezus niet bestaan, wat altijd mogelijk zou kunnen zijn, En het hele scheppings-
verhaal, de grootste demagogie is geweest van de machthebbers en de kerkleiders, om de mens-
heid op Aarde, te kunnen knechten. Dan kunnen we toch voor God en of Jezus gaan spelen, of we laten God Jezus de Duivel de kerk en de geloofsboeken links liggen. We doen gewoon alsof ze nooit bestaan hebben, met als doel natuurlijk: "We gaan van de Aarde het paradijs maken".

Van politici hoeven we niks te verwachten, want die zijn al door de hele geschiedenis oorlog aan het maken. Met denk ik miljoenen of vermoedelijk miljarden doden. Zijn ze verplicht Satans-
kinderen? En in onze moderne tijd de kiezer, waarom blijft die nog stemmen? Soort zoekt soort? De pot die de ketel verwijt? Wat is het eieren eten van hun.

Een groot deel van de kiezers zijn waarschijnlijk gelovige mensen. En verwachten na hun dood vermoed ik naar de Hemel te gaan. Maar ik vermoed dat vele, na hun dood op de koffie zullen komen. De Opperheersers zullen hun waarschijnlijk vragen, waarom heeft u levenslang gestemd op massamoordenaars. Ik had u toch gevraagd "Gij zult niet doden". Op school zul je het jaar moeten overdoen, als je gezakt bent. En na een jaar opnieuw studeren mag je weer examen gaan doen, hopelijk slaag je nu.

Praten de Opperheersers ook zo: "U bent nog niet geschikt voor het Paradijs". U moet in uw volgende leven(s) op Aarde nog bij leren. En zou het mogelijk kunnen zijn dat, Jezus niet op Aarde kwam om onze zonde op zich te nemen. Maar om te turven tussen het bewustzijn (besef) en onderbewustzijn (geen besef) van de mens. Een soort van examinator die kijkt, wat is het ware echte innerlijke karakter van de mens. En niet het uiterlijke (nep?) karakter die we vaak laten zien buiten de deur. Om uit te vissen, wie er wel of niet geschikt is voor het Paradijs.

Voor de Kinderen.
http://www.verbodengeschriften.nl/html/brief-aan-de-kinderen.html
https://www.nieuwetijdskind.com/waarom-het-belangrijk-is-om-je-kinderen-te-leren-ongehoorzaam-te-zijn/
https://www.nieuwetijdskind.com/schreeuwen-tegen-je-kind-is-helemaal-prima/

Is God een Psychopaat - Correspondentie.
http://sites.google.com/site/borsboomdennydutchcolumns/isgodeenpsychopaat%3F
http://www.verbodengeschriften.nl/html/correspondentie-1.html

Jezus Film.
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film+nederlands (Nederlands)
https://www.youtube.com/watch?v=Ks8Pgw8Qpks (Suriname - Sranan Tongo)
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film (Verschillende Talen)

Mevrouw HP. Blavatsky.
http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/
http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/isisontsluierd/index.html
http://www.ascensie.nl/mensmissie.htm
https://www.youtube.com/results?search_query=H.P.+Blavatsky
https://duckduckgo.com/?q=H.P.+Blavatsky&ia=web

ARE WE HUMANS PART OF GOD OR JESUS?

001 GOD WE ASK OURSELVES WHY WE NEVER HEAR ANYTHING OF YOU.
Your ears deaf, you imagine that you're MaanKings, rob Roi's V hatred lances.

(MoonKing = Ufonauts?, Roi = Frence for King, V = Victory lances)

Let us assume that God has split himself up into 7 billion particles, (I am in you and you are in me). Then we are all a particle of God, and we don't hear the howling cry screams yelling pain sadness grief and agony and fear of death, from those other particle gods. That are raped tortured and brutally murdered by psychopaths, in the service of Satanic governments.

We also don't know, what those other gods soldiers and gods citizens are experiencing during wars and revolutions. For example: having nerve-attacks causing the troth to work partly, so they can't breathe proper, heart attacks and nerve seizures. The mental psychological spiritual confusion effects, doing both messages in the pants, crying of fear, crying out for their mother.

That is why we're talking so easy about war, because we do not have to deal with it ourselves in the Netherlands which is a safe country. That is why we are also going to vote easily on governments that are dropping bombs everywhere in the world, because we do not feel it. If we had experienced it personally, we would never vote again. And if people flee to our countries, we want to send them back as soon as possible. Preferable yesterday if we got the chance, so satanic we have become.

We have to start first to stop, killing the other one in that other country. Because, they're also the children of the overlords. And if you were to believe in karma, that victim was maybe an uncle or a daughter from our previous life who knows. Gandhi said: If you hate a Muslim, raise a “Muslim-child”, and if you hate a Hindu, raise a “Hindu-child.” And an Iraqi child we killed in this life for oil maybe becomes our own child in the next life. So then we're going to love it, maybe Gandhi meant that by that statement
=?

Suppose, you have four children in this life, maybe as a soldier in one of your previous lives you killed them, and you have to put them back on Earth so they can finish their lives. Who is voting for governments that are constantly making wars, we the citizens and also people in uniform. So we are equally guilty of the victims in wars who often die cruelly. So if he Devil continues to seduce governments with wars, we can never live forever in paradise after our death. And with the resurrection is maybe meant waking up.

Just theoretically imagine that God and Jesus (if they exist?), have split themselves into 7 billion humans. Then we are all a God's (I am in you and you are in me?). So when we are all going to play for God, “we will feed each other”. So we are going to share it honestly, then there will be no hunger. And that trickery at the stock-markets and such buildings with commodity prices to become rich, will be in the past, and the prices remain the same forever.

The command: “Thou shalt not worship strange Gods”, is I suspect did not come from God but from the devil. Because he doesn't want all 7 billion gods to work together, and going to share everything which exists, and make peace on Earth. Because then he has no more power over us, and is finished. Then the misery on Earth will be gone, and in the long term we create paradise on Earth for all 7 billion humans.

If we take the word of God into our mouth, do we unconsciously mean ourselves? For example take the Americans, if they are experiencing something they don't like. Or what may scares them, they often cry out, “Oh my God,” and sometimes 10 times behind each other. Or if we are angry at ourselves, then we say: “Goddamn”. There are enough women, who come to their peak in the field of sex, and call on their husband: “Oh my God”, and that often several times. Could it be possible that, in our subconscious mind, we know that we are a particle of God. So we also know that God has, indeed, split into 7 billion particles.

Occasionally there is someone who says that, he is God and or Jesus (if they exist?). And we all laugh like crazy, and say lock him up because he is a nutcase. But suppose he has realized in his subconscious that he is a particle of God or Jesus. And because the subconscious mind is difficult to display, through the ordinary consciousness it becomes distorted and broken, and the person thinks he is the Biblical Jesus, and if God and Jesus split themselves up then he is also Jesus.

Nostradamus could look into the future, if it's possible of-course. Could it be possible that the prophets, who wrote the stories in the Bible could also do this. So maybe their not sent by God as his messengers, to make his word known to us. And if you read the Bible, you will soon discover that it rattles on all sides. That could be because each of the writers, saw his future vision in his way, and or interprets it his way, including people who were psychiatric mentally disturbed, if it exists?

Believing in my opinion means that you think of what is true in the biblical books, you believe in it, but you don't know for sure. You assume that it is probably the truth, so you also have so many beliefs. And everyone explains that biblical book in his way, while if everybody knew for sure, what the truth was you only had 1 faith and not so many. And who says that these texts are based on these books, are partly or not on truth.

And whether the great beings or their sons or the church leaders, partly or not have written these stories, and maybe twisted them. Therefore, all these different faith tensions, quarrels and wars have no meaning whatsoever. Because no one knows the truth, even the pope doesn't know it, but I'm not sure about that of-course.

Some believers will say, the trumpet sounds from the Bible are the sign of the coming end times. OK, it's possible. But suppose that the Church prophets could look in the future, just as Nostradamus did. Then they have heard those strange noises in the air as well, and have probably given it a cunning religious turn, to frighten people, and to force them to believe in their God. And probably they have heard and seen more from the future, which the believers should not know.

Is it theoretically possible that Eve from the Bible was a genetic person (DNA Helix - Tree of Knowledge -) who has activated the uterus. What can always be in an apple: A “Worm”. And what can always be in a uterus: a “Fetus”. And in the beginning a worm and a fetus look very much alike. And because we can't be born in Paradise nor die, because we have eternal life there, we had to be born on the planet Earth. And then the grim reaper, comes and collects us at every death.

And on planet Earth, the Daughters of Eve want to kick their husbands around in 50 years of marriage and be their bosses. So in that sense you could say: “Women are children of the devil, and men children of God”. And we have the misery in our average 85-year of life on Earth, due to women and their mafia boss Eva. It is always possible that God is a man, and the devil is a woman, it could be who knows.

Could this be the reason why Muslims man, dislike women and keep them short on a tight and short lease. For now we can't enjoy those 72 heavenly virgins, in paradise who could never conceive. For Eve found it necessary to mess and activate the uterus, so that we must be born on Earth in hell. Probably a child of the devil who wanted to have power over humanity, and the Devil wanted to give God the run around.

Is this the reason, why Muslim men demand by their Biblical book that their wives are well dressed on the streets, so not to tempt and seduce other men, if they see all the feminine body parts. On the street as with Western women especially in the summer and on the beaches. And for example the Sex and pornography industry are those ment to seduce the man and keep him warm and sweet for sex? Is it possible that if a man has sex with 10 woman in his life that, he has to be reborn 10 times on Earth.

So if women keep men warm for sex, and seduce them constantly, then the ladies continue to be the boss on Earth for many centuries. And once the ladies have gotten children, then they have no more interest in sex, because they have reached their goal now. In short, the earth is constantly populated, so that most of us will never dwell in paradise again, and they forever remain the boss on Earth and laugh at God.

If a man has sex with a woman, he is pushing and wants go to more inside. Is it possible that he wants to be laying in the womb again, because he wants to be in paradise again like in the old times, where he sat before that the uterus was activated. But because his subconscious and consciousness are not in harmony, he doesn't understand and is reborn again on Earth. And if he does it with a woman in this life, will she be his mother (Oedipus complex) in his next life. Because then he has indeed laid in her womb again. And in the Bible you have, the confusion and misunderstanding between Jesus his wife Mary Magdalene and his mother. And if I am right, Jesus is sometimes called the “Stone” in the Bible.

Is it possible that there are women who were so bad on the Earth that they are not allowed to be born on Earth for a thousand years. Is it possible that, as a spirit, she occupies a male body (Voodoo) on Earth, and uses his backside to do it again with another man. Is it possible that a person who sleeps, is occupied by the spirit of a dead who wants to live again. Okay it's all theories, but what is unfortunate, there is often a lot of laughter to people like me. And we are often called psychiatric disturbed.

Or could it be that these people in reality laugh at their own stupidity? And according to me, you better have idiots like me, because hopefully we will have peace on earth. And then I can sit at the water looking at the whisper boats that pass by, the canoes and the birds that fly by. And then I don't have to be afraid that, some normal governments (I consider mentally disturbed idiots), sooner or later are going to throw an atomic bomb on my head.

Could it be possible that, the church is the: “Anti Christ”. And very cleverly created an external Anti Christ, to send the faithful into the forest. While they are waiting until he comes to Earth in the future, and are taking a waiting attitude during that time. Not realizing that he is already there that, also applies to the Jesus of the churches. They have been waiting for thousands of years, even though he may have been there for a long time, if we are them 7 billion particles, (I am in you, and you in me).

And if the devil comes to Earth in the future, what is he going to do then and or set off. We as humanity have already done everything evil with us humanity, over the past thousands of years. Compared to us, he is holy. So what is he going to do then, make wars, kill people, rape and torture people, put people in hell where we are already on the Earth? That so-called devil is that maybe someone, who will roar like a lion on rampage, and for example trow all the sacred houses overboard. Denouncing the hypocrisy of humanity. Who, will clean up the hypocritical attitude of people. And mankind will indeed see him as a horror, for he takes away everything they ever knew and considered it as normal.

The faithful have been waiting for thousands of years, for God and or Jesus to come upon Earth again. But is it possible that they are already here for a long time, and we don't realize it. There are plenty of believers around the world who say, “All misery on Earth must be done first, because otherwise our God can't come”. I find it cruel that they think and talk like that. For those 6 million children in the 3rd world, who are dying annually by hunger must die first. All those millions of people must die first with all kinds of wars. All those people who are tortured and raped have to undergo that first, otherwise our God can't come. Scary spooky horror people these believers, so I wonder if they are actually real true God's children? For God does't think so in my humble opinion.

We could abolish all believes en churches, and only do what God or Allah asked us. “Stop killing in wars and revolutions”, make sure that all 7 billion people have to eat, every day no more racism no interest and profit more no more faith fights, and continue for an hour. Then we get peace and paradise on Earth, because all 7 billion people are now friends and will help each other everywhere.

Is it possible that the true Biblical faith is from the Gods, and the church and their Bible-books are from the devil. To play all of us out against each other and create confusion, so that we are constantly in real combat with each other. And during these battles we have no time to make peace on Earth for everybody.

Did the gods sent humanity away from Paradise because they no longer wanted to tolerate them? Is this the reason why they don't show their faces, maybe they hope that man comes to repentance and returns to paradise. They could have been thinking, as long as mankind doesn't take that step themselves, we can't do anything. So why should we show are nose on the planet, humans they can forget it. And they have made the Earth for man, because they didn't want to kill after expelling them out of paradise and give a good example, thou shall not kill.

While humanity has no trouble with killing people, for a few terrorist attacks, they have been bombing the entire Middle East for 17 years. With millions of deaths, handicapped, refugees, widow and orphans, injured from light to heavy etc. They couldn't care less, and all the people have a skin color. Those are declared simply bird-free, by the psychiatric arrogant racist conceited psychopathic white race.

Those in their psychiatric mind, think that they are some superior übermensch breed. And many of them are faithful people, so are they I suspect indeed scum. Then the Gods had indeed a good reason to kick them out from Paradise, and they were tired of them. And in the past I had already asked the gods a few times, that they are also kicked away from the earth. Because here they also play for scum in and cause great damage.

If you refuse to kill in war time, then you are considered a country traitor. Then you have a chance to be put against the wall. But you have saved a lot of people's lives, because you refused to kill theme. And after your death you may go to paradise who knows, for we have saved millions of people's lives
=.

Suppose that God and Jesus don't exist, that could be possible, and the whole creation story, is the greatest scam of the rulers and the church leaders, to be able to enslave humanity on Earth. Then we can still play for God and or Jesus, or we leave God Jesus the Devil The Church and the Faith books out. We simply pretend they have never existed, with the aim of course: “We are going to make earth Paradise”.

We have nothing to expect from politicians, because they are already making war throughout history. With I think millions or maybe billions victims. Are they obligated Satan's children? And in our modern times the voter, why does he still votes? Kind looks for kind? The pot that blames the kettle? What is their egg eating.

A large part of the voters are probably faithful people, and expect after their death I suspect to go to heaven. But I suspect that many, after their death, will come upon a closed door. The upper being will probably ask them why did you vote on politicians who are murderers. Didn't I asked you: “Thou shalt not kill”. At school you will have to do the year over, if you failed the class. And after a year of studying again, you can start your exam again, hopefully you will succeed now.

Could it be possible that the upper being can say: “You are not yet suitable for paradise”. You still need to learn more in your next life (s) on Earth. And could it be possible that, Jesus did not come upon Earth to take our sin upon himself. But to measure the difference between our consciousness (awareness) and subconscious (no awareness). A kind of examiner who shows, what is the true real inner character of man. And not the outward (fake?) character we often show outside the door, who is or is not suitable for paradise.

Letter to the Children.
http://www.verbodengeschriften.nl/html/brief-aan-de-kinderen.html
https://www.nieuwetijdskind.com/waarom-het-belangrijk-is-om-je-kinderen-te-leren-ongehoorzaam-te-zijn/
https://www.nieuwetijdskind.com/schreeuwen-tegen-je-kind-is-helemaal-prima/

Is God a Psychopath? - Correspondence.
http://sites.google.com/site/borsboomdennydutchcolumns/isgodeenpsychopaat%3F
http://www.verbodengeschriften.nl/html/correspondentie-1.html

Jesus Film.
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film+english (English)
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film+latin (Latin)
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film (Different Languages)

Miss H.P. Blavatsky.
https://www.theosociety.org/pasadena/sd-pdf/sdpdf-hp.htm
https://www.theosociety.org/pasadena/isis/iu1-01.htm
http://www.ascensie.nl/mensmissie.htm
https://www.youtube.com/results?search_query=H.P.+Blavatsky
https://duckduckgo.com/?q=H.P.+Blavatsky&ia=web

=========================

WAAROM STOPPEN DE MENSEN LIEVER DE KOP IN HET ZAND?
http://www.ellaster.nl/2016/10/28/waarom-stoppen-mensen-liever-kop-zand/

WIE BEPALEN HET NIEUWS IN NEDERLAND?
http://www.eurostaete.eu/geld/htm/Wie%20bepalen%20het%20nieuws%20in%20Nederland.htm

Werden Gaddafi en Saddam Hoessein gedemoniseerd,
en wordt nu ook Assad van Syrië gedemoniseerd?
https://destillewaarheid.nl/2015/07/14/de-waarheid-die-de-media-verborgen-houden-over-gaddafis-libie/
https://www.youtube.com/results?search_query=gadaffi
https://duckduckgo.com/?q=gadaffi&ia=web

Interview met Assad -- Nederlands Ondertiteld.
https://www.youtube.com/watch?v=m-q9_Dsb2OE
Western media lies about Syria exposed.
https://www.youtube.com/watch?v=g1VNQGsiP8M
https://www.youtube.com/results?search_query=syrian+president+bashar+al-assad
Zie ook 05 juli 2017:
http://www.gouvernante.info/fresh2017.htm

ALTERNATIEF NIEUWS VAN VELE WEBSITES VERZAMELD.
Regeringen willen een wet maken om deze websites te verbieden, onder het mom van nepnieuws. Dit zogenaamde
nepnieuws wordt niet uitgezonden op de Journaals, de kranten schrijven er niet over, ook de praatprogrammas
op Tv praten er niet over, en de politici zullen het u al helemaal niet vertellen, zijn het demagogen?
https://alternatiefnieuws.eu/

=========================

http://www.ellaster.nl/2016/07/19/blauwdruk-valse-vlag-aanslagen/
http://gedachtenvoer.nl/54-gedocumenteerde-valse-vlag-aanslagen
http://gedachtenvoer.nl/15-factoren-om-waarmee-je-een-valse-vlag-operatie-kan-herkennen/
http://gedachtenvoer.nl/valse-vlag-operaties-een-stukje-geschiedenis/
http://xandernieuws.net/content/2016/02/Overal-voorbereidingen-voor-grote-oorlog-in-Europa
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_ciatimeline.htm

http://bovendien.com/categorieen/actualiteit/gaan-de-duitsers-europa-bevrijden
http://achterdesamenleving.nl/10-grote-leugens-van-de-mainstream-media/#.WD3H_IWcHIU
https://lextells.wordpress.com/2012/04/24/de-onzichtbare-hand-wordt-zichtbaar/
http://www.consensus.net/end_us_torture.html
http://stanvanhoucke.blogspot.nl/2006/11/nederlandse-leger-martelt-6.html

http://achterdesamenleving.nl/de-oorlog-die-je-niet-ziet-op-het-nos-journaal/#.WD2zmoWcHIV
http://achterdesamenleving.nl/de-oorlog-over-je-verstand-wordt-gevochten-met-angst/
Former Drone Pilots Denounce - Morally Outrageous - Program
https://www.youtube.com/watch?v=PJ1BC0g_PbQ

https://www.youtube.com/watch?v=9ed_41T-07U (Origineel Volkslied)
https://gerard1945.wordpress.com/
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/wereldwijde-vergiftiging-begonnen-op-21-april-1962-vanuit-bilderberg-nederland

=========================

FREE INDEPENDENT NEWS.
https://www.presstv.com/Default/ (Iran)    https://www.youtube.com/watch?v=3a1kLR62WA0 (Iran)     http://parstoday.com/en/radio (Iran)
https://www.rt.com/on-air/ (Russia)    https://www.youtube.com/watch?v=69pe_qmsbGE (Russia)    http://sputniknews.com/popup/radio/ (Russia)
http://www.aljazeera.com/watch_now/ (Qatar)    https://www.youtube.com/watch?v=ugX6X_Rj1nU (Qatar)    http://www.qfradio.com/ (Qatar)

=========================

IS FRANKRIJK EEN RACISTISCH LAND?
Op deze site wordt verteld dat, de Afrikaanse landen alleen maar op papier onafhankelijk zijn van Frankrijk.
De EU en ik neem aan ook de Tweede Kamer weten hiervan, maar doen niks. Ze hadden ook kunnen zeggen,
ophouden hiermee, of je mag niet toe treden tot de EU, of we gooien jullie uit één Europa. Ze vergeten erbij
te vertellen dat, ze in de slaven en koloniale tijden de grondstoffen van de oorspronkelijke bewoners gratis
wegsleepte naar Frankrijk. Ze vergeten er bij te vertellen dat de slaven geen loon kregen voor hun arbeid.
http://dutchturks.nl/afrikaanse-landen-zijn-nog-steeds-kolonien-van-frankrijk/

=========================

Voor wie de literatuur uit deze windrichting gesneden koek is, weet dat
de heer Brzezinski heel merkwaardig (misschien wel te kwader trouw)
bezig is. Als uitgerekend hij ons Europeanen gaat waarschuwen, voor
de Duitse knoet waaronder Europa gebukt zal gaan, zodra Europa een
eigen koers gaat varen, zonder de USA of anders gezegd. Het Europese
continent los van Anglo-Amerika, (een soort Otto von Bismarck-concept).

Immers; niemand anders dan dhr. Brzezinski, weet beter hoe de
geheime diplomatie thans werkt. En wat het in het verleden heeft
opgeleverd, in ieder geval 2 wereldoorlogen. In de geheime diplomatie
is niets veranderd, het is nog smeriger geworden dan ooit te voren.

http://www.derde-wereldoorlog.nl/Oekraine.html
http://www.derde-wereldoorlog.nl/Bilderbergconferentie.html

De enige manier om vrede te krijgen op Aarde is dat, alle landen zich met zijn eigen zaken gaat bemoeien. Niet
meer klieren in andere landen, laat staan daar de baas te willen gaan spelen. We kunnen zaken doen met mekaar,
we kunnen als toeristen mekaars landen bezoeken, en er misschien zelfs gaan wonen als vrienden. Maar niet dat
andere land chanteren met dollarkoers sancties boycotten stroregeringen en bommen, als we onze zin niet kunnen
krijgen. Daarom is het jammer dat de NAVO de VN en de EU maffiaorganisaties zijn geworden, dit heeft niks meer
te maken met de wereldbevolking beschermen. Die worden nu gewoon behandeld als, slaven en kanonnenvoer.

=========================

ZIJN ISIS AL QUEDA EN DE DAESH BETAALDE HUURLINGEN VAN DE CIA EN DE MOSSAD?
Volgens insiders zijn de Isis Al Queda en Daesh huurlingen, die werken en betaald worden
door de CIA en de Mossad. Met als bedoeling om het hele Midden Oosten kapot te maken,
en er Amerikaanse stroregeringen te installeren. En aangezien Israël de echte bazen zijn
in het witte huis, hebben ze heel sluw geslepen en gehaaid een Groot Israël geschapen.
Als ze gewond zijn worden ze behandeld, in Turkije en Israël, opnieuw bewapend en terug gestuurd.

Maar een Groot Israël wil nog niet zo lukken, want Rusland zit er tussen. Hoe schakel je die uit
heel simpel, je schiet met twee straaljagers een passagiersvliegtuig uit de lucht, boven Oekraïne
en geeft Rusland daar de schuld van. Nu heb je een excuus, om de Oost Europese grenzen vol
te proppen met westerse soldaten. In de hoop dat Putin zijn hoofd verliest, en tijdens de oorlog
schakel je Rusland uit (volgens mij niet). Dezelfde dag nog zal Israël Syrië en Iran uitschakelen.
Jezus uit de Bijbel noemt de nep joden 'addergebroed'. Daar heeft hij misschien een goede reden voor.

http://www.bovendien.com/categorieen/geschiedenis/het-joodse-koninkrijk-der-khazaren
https://www.ninefornews.nl/gelekt-rapport-geheim-plan-voor-migratie-van-joden-khazaren-naar-oekraine/
https://www.darkmoon.me/2013/top-israeli-scientist-says-ashkenazi-jews-came-from-khazaria-not-palestine/

Er zijn bonafide onderzoekers die tot de conclusie komen
dat het Joodse volk niet afstamt van Abraham. De Zionisten
(Khazaren) blijven fanatiek tegengas geven omdat ze het
Midden Oosten willen jatten om een groot Israël te scheppen.

Arthur Koestler.
http://www.fantompowa.info/koestlerindex.htm
http://fantompowa.info/13th%20Tribe.pdf
https://www.youtube.com/results?search_query=arthur+koestler+the+thirteenth+tribe
https://duckduckgo.com/?q=arthur+koestler&ia=web
Benjamin Freedman.
https://www.youtube.com/results?search_query=benjamin+freedman+khazars
https://duckduckgo.com/?q=benjamin+freedman&ia=web
Eran Elhaik,
https://www.youtube.com/results?search_query=eran+elhaik
https://duckduckgo.com/?q=eran+elhaik&ia=web
Over Abraham N. Poliak is niks te vinden op YouTube,
https://duckduckgo.com/?q=abraham+poliak&ia=web
Over D.M. Dunlap is niks te vinden, niet op You Tube of duckduckgo.

=========================

BEVORDEREN BONAFIDE BEDRIJVEN SPAM?
http://www.gouvernante.info/spam1.htm

=========================

PLEGEN ALLE 401 GEMEENTEHUIZEN BOEKHOUDFRAUDE MET DE JAARLIJKSE BEGROTING?
Bijna alle 401 gemeentehuizen plegen fraude op het gebied van de jaarlijkse boekhoudbegroting.
Ik probeer hoop ik Drs. Leo Verhoef een geregistreerde accountant een beetje te helpen, want als
hij aangifte doet bij de justitie dan wordt het geseponeerd. M.a.w. hij wordt in het bos geparkeerd
dat, is op zichzelf ook al corruptie van de justitie, want uitgerekend hun organisatie hoort de wet
na te leven anders wordt hij een echte aanfluiting. Dus in wezen bestaat er een wet voor het volk
(gevangenisstraf) en een wet voor de notabele (geseponeerd), de justitie meet met twee maten.

Gaat u voor de grap maar is op 01-04 sjoemelen oftewel frauderen met uw belastingformulier,
als u pech heeft gaat u gewoon zeven jaar naar de gevangenis. Niet voor de notabele van de stad
die zijn onder en boven de wet, daar zorgen hun dikke vriendjes van de corrupte justitie voor.

Dhr. Leo Verhoef heeft gewerkt bij één van de vier accountantsbureaus die de begroting doen
voor alle 401 gemeentehuizen, toen hij aan de bel trok is hij ontslagen. Vervolgens kreeg hij van
de WW-strafkorting omdat het volgens hun zijn eigen schuld was dat hij ontslagen is. Toen ze bij
het tweede bureau ontdekte wie hij was is hij ook daar ontslagen, hij kwam toen in de bijstand,
want volgens de WW was het weer zijn eigen schuld en kreeg hij geen uitkering meer van hun.

U moet niet vergeten dat de burgers de: "Aandeelhouders" zijn van het bedrijf met de naam:
"Gemeente Zutphen", en de directie verschaft nep-begrotingscijfertjes, dus staan ze de aandeel-
houders te besodemieteren. Uw belastinggeld zou u kunnen beschouwen als aandelen die u
gekocht heeft, maar u zult weinig winst uitgekeerd krijgen. Want uw directie verteld aan u dat,
ze tussen de jaren 2003 en 2016 - 21 miljoen hebben overgehouden. Terwijl in werkelijkheid
moet het - 119 miljoen zijn, dus van die ? 98 miljoen die pleite zijn zult u nooit één cent winst zien.

De directie bestaat uit prutsers want ze goochelen met cijfertjes dus moeten ze dringend ander werk
gaan zoeken simpel toch. Als ik het goed heb staat op het plegen van fraude gevangenis, voor de
burgers maar de notabele heren, zijn ze onder en boven de wet, lappen ze de wetboeken aan hun laars?

Stel gewoon theoretisch dat alle gemeentehuizen alle provinciehuizen en die pipo's in de Tweede Kamer,
gezamenlijk jaarlijks - 18 miljard laten verdwijnen. Dat is het bedrag die de bevolking jaarlijks moet
bezuinigen, is het daarom niet veel verstandiger om de ambtenaren (op wie het betrekking heeft) - 2
voor de bus naar het arbeidsbureau te geven, want het zijn boekhouders van lik me vessie weg ermee.

http://www.leoverhoef.nl/dossiers/zutphen.html (Dossier)
http://www.leoverhoef.nl/ (Accountant)
http://www.leoverhoef.nl/dossiers/zutphen/zutphen20170912.html (Brief)
http://www.leoverhoef.nl/dossiers/zutphen/zutphen20170912x.html (2016)
http://www.leoverhoef.nl/scorelijst.html (Scorelijst)
https://www.youtube.com/results?search_query=leo+verhoef
https://duckduckgo.com/?q=leo+verhoef&ia=web

Leo Verhoef controleert Gemeente jaarverslagen.
https://www.youtube.com/watch?v=sJTLKlowhik
Rob Brockhus (Rechts) stopt als bestuurder S.D.N.
https://www.youtube.com/watch?v=91zFHzmBpcU
Sociale Databank Nederland.
http://www.sdnl.nl/index1024.html
https://www.youtube.com/user/grondvest/videos

=========================

DIVINE MUSIC.
http://www.broadwayworld.com/radio.cfm (Broadway)
http://www.streamingsoundtracks.com/ (Film Music)
http://www.ancientfm.com/ (Mediaeval and Renaissance)
http://www.jazzradio.com/ (Jazz Music)
https://yeslordradio.store/ (Black Gospel Music)
http://www.atos.org/atos-theatre-organ-radio (Theatre Organ Music)
https://www.solopianoradio.com/ (Piano Concerts Music)
http://www.classicalwebcast.com/ (Classical Music)
http://www.operacast.com/opstations.htm (Opera Music)
http://www.ibiblio.org/chinese-music/ (Traditional Chinese Music)
http://www.the1920snetwork.com/ (The 3 1920's)
http://radiodismuke.com/ (Vintage 1920-1930)
http://birdsong.fm/ (Bird Music)

OUT OF THE ORDINARY STUFF.
https://www.youtube.com/watch?v=hgll-XTqcS4 (Musical Tesla Coils)
https://www.youtube.com/watch?v=q0iOtJ5Xy78 (Water Concert)
https://www.youtube.com/watch?v=uENITui5_jU (Amazing Water & Sound Experiment)
https://www.youtube.com/watch?v=aq1Fti9-ct4 (Sand Patterns & Techno Music)
https://www.youtube.com/watch?v=wvJAgrUBF4w (Electronical Sand Dancing)
https://www.youtube.com/watch?v=lCARHatJQJA (Blocks With Memory)
http://www.philtulga.com/morse.html (MorseCode TypeMachine)
https://www.youtube.com/watch?v=J9HaT23b-xc (Bullet Physics)
https://www.youtube.com/watch?v=FIPu9_OGFgc (Voronoi Fracture and Shatter Lab Tests)
https://www.liveleak.com/view?i=868_1373655135&comments=1 (German Dude Builds Huge Firecracker)

ORIGINS OF HUMANITY.
http://www.akashicrecordsofsouls.com/ (What are the Akashic Records)
http://www.ancient-origins.net/ (Reconstructing the Story of Humanity's past)
http://www.ancient-world-mysteries.com/ (Mysteries from a Forgotten Age)
http://behavenet.com/apa-diagnostic-classification-dsm-iv-tr#301 (Handbook of DSM)
https://www.edgarcayce.org/the-readings/akashic-records/
https://en.wikipedia.org/wiki/Akashic_records (Akashic records)
http://darwin-online.org.uk/ (The complete works of Darwin)
http://philosophyowl.blogspot.nl/2013/05/introduction-to-kants-practical.html (Part 1 Immanuel Kant)
http://www.philosophyowl.blogspot.nl/ (Part 2 Immanuel Kant)
http://www.youtube.com/watch?v=4i6JhNTQFnU&index=1&list=PLRBOF-xiQuRJKo-XaTvttJLXdJWcw3hqx (8 parts Immanuel Kant)
http://www.rijnlandmodel.nl/achtergrond/sociologie/houding_top_1_psychopathie_bronnen.htm (Bazen zijn waarschijnlijk Psychopaten)
http://www.sacred-texts.com/ (Sacred Text Archive)
http://www.snakesinsuits.com/ (When Psychopaths Go To Work)
http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/(De synthese van wetenschap, religie en filosofie)
https://www.verbodengeschriften.nl/html/brief-aan-de-kinderen.html (Brief aan de Kinderen)
https://www.verbodengeschriften.nl/html/de-mythe-van-de-psychiatrische-afwijking.html (Psychiatrie wat is dat?)
http://www.psychischegezondheid.nl/action/psychowijzer/281/psychose.html?tab=2 (Wie wanen? de niet-normale of de normale met Dogmas?).

The Freedom of Knowledge, The Power of Thought ©
http://educate-yourself.org/
http://mirrors.wordsforgood.org/educate-yourself.org/

=========================

A COURAGIOUS WOMAN - Rania Masri - A Peace Freedom Activist
Een Moedige Vrouw - Rania Masri - Een Vredes Vrijheids Activist
https://www.youtube.com/watch?v=2L5XURLZGU0 (Ferguson to Palestine - Speech by Rania Masri)
https://www.youtube.com/watch?v=hHAmAULY23U#t=398 (Speech: "Crisis in Gaza and West Bank)
https://www.youtube.com/watch?v=V4H5PFGr03Q (Speech: 'Mr.Obama, what is barbaric?'.)
https://www.youtube.com/watch?v=y8OcTpIDzZU (Uncovering the Syrian Conflict". July 10, 2013)
https://www.youtube.com/watch?v=wB0UaLwJLkE (Questions and Answers - The Syrian Conflict)
https://www.youtube.com/results?search_query=rania+masri (More YouTubes of Rania Masri)
https://greenresistance.wordpress.com/ (Website of Rania Masri)

========================

ILLUMINATI.
https://www.youtube.com/watch?v=Q9QwAPSsE4Y (The Causes of Poverty)
https://www.youtube.com/watch?v=1RBvtTY1hTk (Images of Child Poverty around the world)
https://www.youtube.com/watch?v=bktyHW9R-00 (World bank IMF Federal cause extreme poverty)
https://www.youtube.com/watch?v=NQ952ba75Yk (How WTO World Bank IMF work?)
https://www.youtube.com/watch?v=IQRjn6kYcas (Usa Washington IMF Protests)
https://www.youtube.com/watch?v=2hW6_r1_1k8 (Police and Protesters Clash at WORLD BANK, IMF)
https://www.youtube.com/watch?v=exY4u0XsEGI (The Corporation - Trailer - 00hr1mt53sec)
https://www.youtube.com/watch?v=Y888wVY5hzw The Corporation - Movie - 02hr24mt03sec)
https://www.youtube.com/watch?v=Yb5ivvcTvRQ (The Choice is Ours 2016)
https://www.thevenusproject.com/ (Beyond Politics and War)

(ENGLISH)
https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Counterfeiting_Trade_Agreement (ACTA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Comprehensive_Economic_and_Trade_Agreement (CETA)
https://en.wikipedia.org/wiki/DARPA (DARPA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Investor-state_dispute_settlement (ISDS)
https://en.wikipedia.org/wiki/Trade_in_Services_Agreement (TISA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Trans-Pacific_Partnership (TPP)
https://en.wikipedia.org/wiki/Transatlantic_Trade_and_Investment_Partnership (TTIP)

(DUTCH)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Handelsovereenkomst_ter_bestrijding_van_namaak (ACTA)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Comprehensive_Economic_and_Trade_Agreement (CETA)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Defense_Advanced_Research_Projects_Agency (DARPA)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Investeerder-staatarbitrage (ISDS)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trade_in_Services_Agreement (TISA)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trans-Pacific_Partnershipfont (TPP)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trans-Atlantisch_Vrijhandels-_en_Investeringsverdrag (TTIP)

http://ttip2016.eu/sign-the-petition-against-ttip-and-ceta-copy.html (Sign the Petition)
https://www.duurzaamnieuws.nl/europees-burgerinitiatief-stop-ttip-van-start/ (Different Languages)
https://www.meerdemocratie.nl/stop-partijpolitieke-benoemingen-achtergrondinformatie (Stop Vriendjes Politiek)

========================

HELP:
https://www.amnesty.org/en/ (Help and Save Innocent PoliticalPrisoners)
http://returntosender.nl (Voor lokaal gemaakte producten)
http://www.savetibet.org/ (Tibet wordt al 66 jaar (07-10-1950) bezet door China)

Help the Children - Help de Kinderen - yepi din ptjieng:
https://www.changeforchildren.org/
http://www.aflatoun.org/
https://www.ics.nl/en/home/
https://www.kidsrights.org/
http://www.net4kids.org/

=========================

ARAB STUFF.
Arab Radio Channels.
http://radio-dzair.com/
http://www.radio2moro.com/
http://allahuakbar.radio.net/
http://www.radio.net/language/Arabic/

Arab Tv Channels.
https://arabic.rt.com/live/
http://fomnybox.com/news-channels.aspx

Arab Dancing Festivals.
http://www.youtube.com/watch?v=WGuY0Q0DAzI (Tunesia)
https://www.youtube.com/watch?v=JL90nZnGiQQ (LA Dabke Troupe)
http://www.youtube.com/watch?v=MCPnNCVNFgg (Arabian Dance Festival
http://www.youtube.com/watch?v=T83q1A1J0Eo (Kurdistan Dance?)

http://makkahlive.net/madinalive.aspx (Prayer time for Islamic Countries)
http://www.sahih-bukhari.com/ (Sayings and Deeds of Prophet Muhammad)
http://www.islamiclandmarks.com/ (Info about historical Islamic significance)
http://www.salaattime.com/salaat-time/ (Download Salaat 2.7)

https://www.youtube.com/watch?v=6BzkJVk7nqw (Ex muslim meltdown on TV station, interviewer)
https://www.youtube.com/watch?v=v5foN-2ucZc (Arab guy has meltdown after reading book)
https://www.youtube.com/watch?v=ESBM9q14dIQ (Angry arab goes into meltdown after reading book)
https://www.youtube.com/watch?v=rbzwVn0cUBM (Spanish man destroys Muslim after reading book)

https://www.youtube.com/watch?v=w8wZzGOH3ts&list=PL0A4EB5D68AF2E67E (Arab Lessons with Maha).
https://www.youtube.com/watch?v=UftNBrM7Phs (Making PitaBread with Maha)

=========================

ADRESSEN: 1e Gemeenten van Nederland - 2e Ned Euro Parlementariërs.
3e De Europese Unie - 4e Adressen Regering - 5e Alle Nederlandse Wetten.
http://almanak.overheid.nl/     http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/search.html?country=NL
http://europa.eu/     http://www.gksoft.com/govt/en/nl.html     http://www.st-ab.nl/wettenoverige.htm

http://www.destaatsschuldmeter.nl/     http://www.werkloosheidsmeter.nl/
http://www.ikmaakbezwaar.nl/     http://www.ikclaimmijnnaam.nl/    http://www.freepress.net/

=========================

THESE 2 SEARCHENGINES WON'T REGISTER YOUR BROWSING.
https://eu.startpage.com/    https://duckduckgo.com/

=========================

COMPUTER SAFETY.
http://www.symantec.com/security_response/removaltools.jsp Virus Removal Tools
https://support.norton.com/sp/en/us/home/current/solutions/kb20080710133834EN_EndUserProfile_en_us#

=========================

TRANSPORT.
https://www.youtube.com/channel/UC35G9Mz2O_hkMZYwaMGTzAw (TramRide in The Hague)
https://www.youtube.com/watch?v=cKRanwMaGxI&list=PLOx9Bo4r0tRbbNammCT-C6IaKhcb-8pvi (TramRide in Amsterdam)
https://www.youtube.com/user/76Darkboy/videos (Tramride in Rotterdam)
https://www.youtube.com/channel/UCBAEKV7hXaeJaDIVtR35M6Q Tram of Utrecht
http://spoorkaart.mwnn.nl/ (Virtual Railmap of The Netherlands)
https://www.wegrijden.nl/theorie-examen-oefenen-gratis/auto (Gratis auto theorie examen)

https://www.youtube.com/user/RTT4052/videos (Harry Stam Trucking)
https://www.youtube.com/watch?v=B9kgb19sTYk (Zycie Kierowcy Beautiful Route)

Euro Truck Simulator 2
https://www.youtube.com/watch?v=xlTuC18xVII&feature=player_embedded (ET2 Promo)
https://www.youtube.com/watch?v=_XZc5h2TCII (Promo Trailer Afsluitdijk)
https://www.youtube.com/watch?v=2sTlO6ySfAE&feature=fvwp&NR=1 (Going to Hamburg Germany)
https://eurotrucksimulator2.com/ (Main Website)

https://www.flightradar24.com/ (Click on Plane for Flight-Info)
http://www.liveatc.net/flisten.php?mount=eham4&icao=eham (Listen to Pilots and TrafficControllers)
https://www.planespotters.net/ (Plane Spotters)

http://www.dutchfs.com/ (The dutch Flight Simulator Site)
https://www.youtube.com/watch?v=RLFbNcqG_ng (Paro Cockpit Landing home simulator boeing 737-800)
https://www.youtube.com/watch?v=WN5-G6adg0g (Approaching Innsbruck in a Boeing 737-800)

https://www.youtube.com/watch?v=kOIyBAcz1yI (A tour by Sunny Williams)
https://www.youtube.com/watch?v=afBm0Dpfj_k (A tour by André Kuipers)
https://www.youtube.com/watch?v=RtU_mdL2vBM NASA Live Feed.
http://space.cweb.nl/tracking-iss-zarya.php (Tracking ISS)
https://apod.nasa.gov/apod/archivepix.html (Daily Space Pictures)
http://server7.wikisky.org/? (Star Views)
http://www.kalender-365.nl/maan/maankalender.html (MoonCallender)

=========================

KOMEDIE -- COMEDY.
https://www.youtube.com/watch?v=iJ5P-u1wsug (Nigga Shit)
https://www.youtube.com/watch?v=yhFSIGV5xtE (Kids and the new Grandma)
https://www.youtube.com/watch?v=Yh_r8avi9wQ (Weed and Hennessy)
https://www.youtube.com/watch?v=Y5yMZEr6MbI (Bernie Mac "Milk & Cookies")

http://www.youtube.com/watch?v=XqHYzYn3WZw (Oh Oh Little Bitches)
https://www.youtube.com/watch?v=UdJ6pnPW2b4 (Kid Buys Condoms - WHAAAT?)
https://www.youtube.com/watch?v=kKW8O4TauYk ("Spanish Radio" - Gabriel Iglesias)
https://www.youtube.com/watch?v=BPjGyJvefd4 (The Scumbag started)

https://www.youtube.com/watch?v=uID5weL61Us ("Peanut: Taste of China")
https://www.youtube.com/watch?v=9YgZRvhpX0c (Peanut on Christmas)
https://www.youtube.com/watch?v=yI-7mQUTiXI (Sweet Daddy Dee)
https://www.youtube.com/watch?v=a_AJBB4c-vc (Terry Fator - Ventriloquist)

https://www.youtube.com/watch?v=KMTfJR6HBrg (Why don't black people tip)
https://www.youtube.com/watch?v=2VRLHI0G0-M (Ikiesha Former Manhattan Prosecutor)

=========================

RACISME -- RACISM.
In sessions Jane Elliott shows groups of Whites why they are Racists
https://www.youtube.com/watch?v=qzycqpRZ7cY (Jane Elloitt at Oprah Winfrey)
https://www.youtube.com/watch?v=H-nQF4RYC7w (In Group-Out Group Bias & Racism)
https://www.youtube.com/watch?v=K1jf86p90ZY (Indecently Exposed)
https://www.youtube.com/watch?v=YnICq2uUu1o (The Stolen Eye)
https://www.youtube.com/watch?v=DSUKmyZkTSg (Blue Eyes/Brown Eyes)
https://www.youtube.com/watch?v=tAE3UqxIhfE (How do you Identify Racism 00.28mt)
https://www.youtube.com/watch?v=ERB1o4mbK8I (How Racist Are You? 00.47mt)

https://www.youtube.com/watch?v=fF9s0as_d_4 (J. Elliott Being Interviewed)
http://www.janeelliott.com/ (Website Misses J. Elliott)
https://www.youtube.com/results?search_query=jane+elliott+blue+eyed+people (Jane Elliott Blue Eyed People)

https://www.youtube.com/watch?v=m_LglaSbMxM (Mulatto: Mixed Race In America)
https://www.youtube.com/watch?v=PGu-WL4RqsU (Adorable Mixed Kids)
https://www.youtube.com/watch?v=QiRx40RmEgw (1 Mixed Children)
https://www.youtube.com/watch?v=nBl200CqqMA (2 Mixed Children)
https://www.angelfire.com/space/cropcircles/ (Moksi Trow / Gemengde Huwelijken / Mixed Marriages)
https://web.archive.org/web/20150703001451/http://www.angelfire.com/space/cropcircles/ (It can take a while)

=========================

OFFER U ZELF OP VOOR UW KINDEREN EN GEBRUIK EEN CONDOOM.
Houdt u echt serieus van uw kinderen, en wilt u dat uw kinderen voor eeuwig gelukkig blijven. Laat ze
in de geestelijke wereld, gebruik een condoom. Het leven dat ze op Aarde lijden is gemiddeld 80 jaar,
het is toch alleen maar kommer en kwel, ellende pijn verdriet economische problemen en oorlogen.

En mocht u denken, ik maak toch kinderen want het komt wel goed op Aarde, dan leeft u volgens mijn visie
in een droomwereld. Het gaat al duizenden jaren beroerd op Aarde, en de mensheid kennende zal het altijd
zo blijven. Tenzij ze zwaar veranderen, anders gaan denken en doen, en dan hebben we hopelijk nog een kans.

Misschien bent u wel één van die mensen die zeggen, het heeft toch geen zin, waar maak je je druk om,
of je trekt toch aan het kortste eind, of het is nu eenmaal zo, en vervolgens doet u niks. En omdat de
massa zo praat en vervolgens niks doen, verandert er ook niks, dus de massa houdt zichzelf voor de gek.

Je wordt eerst hulpeloos geboren op Aarde en bent afhankelijk van de grillen van je ouders. Die hangen
je allerlei kolder aan de neus over mijn opvoeding, mijn politieke partij, mijn kerk, mijn dit mijn dat.
Ga je anders denken, dan wordt je direct in de kraag gegrepen, en of krijg je een psychiatrische behandeling.

Dan moet je verplicht naar school om carrière voor de ouders te gaan maken, wat ze zelf vermoedelijk niet
dorsten. In de maatschappij moet je stoer doen, haantje de voorste zijn, het laatste woord hebben, zorgen
dat je op de eerste plaats komt, rijk worden, en dit en dat, want je bent beter dan de kinderen van de buren.

Vervolgens wordt je werkloos want je bent te duur, of met de globalisering verdwijnt het bedrijf naar het buitenland.
En als je geen werk kan vinden zegt de massa dat je een luilak bent. Dan val je in handen van ambtenaren, en krijg
je een rot behandeling. En dan willen die idioten van de politiek ook nog eens de sociale voorzieningen afschaffen.

Dan wordt je ziek, want de multinationals en bedrijven stoppen ons voedsel vol met rotzooi, en de idioten doen niks
om dat te verhinderen want ze zijn dikke vriendjes. Sinds die zogenaamde revolutie in de voeding en chemische industrie,
is er een explosie van allerlei ziektes. Een groot deel van de mensen sterven wereldwijd massaal aan allerlei rotziektes.

Dan wordt je oud en weer afhankelijk van anderen. En omdat je niet veel meer kan, kun je een prooi worden van de
vele psychopaten die ook in de hulpverlenerswereld werken, die kunnen zich eventueel gaan uitleven op de hulpeloze
mens. En zelfs na je dood moet je nog betalen voor je graf, zo niet dan heb je kans op een armengat van het gemeentehuis.
DUS OFFER U ZELF OP VOOR UW KINDEREN EN GEBRUIK EEN CONDOOM.

https://verbodengeschriften.nl/html/hoe-kinderen-lijden-door-de-fouten-van-hun-ouders.html
https://verbodengeschriften.nl/html/brief-aan-de-kinderen.html
https://www.youtube.com/results?search_query=Hoe+kinderen+lijden+door+de+fouten+van+hun+ouders
https://duckduckgo.com/?q=Hoe+kinderen+lijden+door+de+fouten+van+hun+ouders&t=h_&ia=web

=========================

VIJF KINDEREN VERWIJDERD UIT NEDERLAND DOOR NAZI'S.
Afgelopen maandag 05 december 2016 zijn Mevrouw Sadiyo Hassan, en haar vijf hier in Nederland geboren
kinderen op het vliegtuig naar Italië gezet, waar ze nu slapen op het vliegveld. Want Italië wil ze niet binnen laten.

In de tweede wereldoorlog werden ook hier geboren kinderen verwijderd uit Nederland door
de Nazi's, en nu 71 jaar later gebeurt het weer. Wat zijn we toch een beschaafd land.
http://www.1limburg.nl/besnijdenis-dreigt-na-uitzetting-vluchtelingen-echt

De poort van Europa staat wagenwijd open, miljoenen sjouwen ongestoord naar binnen, en daar zitten
genoeg criminelen vagebonden verkrachters en moordenaars tussen, die straks een verblijfsvergunning
krijgen. Maar de kinderen die hier langer dan 5 jaar wonen, of soms zelfs hier in Nederlanden zijn
geboren, en in aanmerking zouden komen voor een kinderpardon, worden gewoon het land uitgeschopt.

https://www.defenceforchildren.nl/
Situatie uitgezette kinderen in Armenië erbarmelijk.
Het was koud geweest die nacht. Het kleine elektrische kacheltje verwarmt de handen van de 16-jarige Lucine.
Lucine is 16 jaar en heeft vijf jaar in Nederland gewoond voordat zij in april 2016 werd opgepakt,
vastgezet en uitgezet naar Armenië met haar moeder, zusje en broertje. Haar vader leeft niet meer. Ze woont
in een vervallen stacaravan, zonder verwarming of stromend water. Het vriest in de stacaravan. Haar moeder
en zusje zijn ziek maar je krijgt alleen gezondheidszorg wanneer je betaalt. En geld is er niet.

https://www.youtube.com/watch?v=dLB36UzvhWE (De schaamte voorbij)
https://www.youtube.com/watch?v=2SSeUMWOI94 (Ik voel me hier een vreemde)
https://www.youtube.com/watch?v=KzrwebGLqbE (Oproep: Ik Blijf Hier)

=========================

Er zijn genoeg beter-gesitueerden die geen interesse hebben, in de bedeelde van hun eigen en of
andere landen. Ze hebben bv. geen interesse, in de alternatieve websites zoals op deze websites.
Zij en hun politici houden er een systeem op na, wat hun financieel voordeel oplevert, en dat willen
ze graag zo houden. Dat de massa wereldwijd in de financiële puree zitten dat, interesseert hun geen hol.

Dit zijn allemaal democraten dus de meerderheid van de stemmen bij de laatste verkiezingen.
Volks lands en menselijke verraders dus, zo zie ik het dan. Plus ze hebben het eeuwig over
democratie mensenrechten wetboeken bijbels fatsoen moraal in waarde laten respect, maar volgens
mij praten ze Chinees, want dit taaltje begrijp ik niet. Wolven in schaapskleren? Ik EIS verandering.

De meeste politici menen het niet met het volk. Want wat gebeurt er als een rechtse partij zijn zin
niet krijgt na de verkiezingen, dan sluiten ze een coalitie met een linkse partij, of de linkse sluit
een coalitie met de rechtse, en staan dus hun kiezers letterlijk en figuurlijk tot op het bot te verraden.
Dat houdt in dat de verraders -- MET ALLE GEWELD -- in die Tweede Kamer willen blijven. Psychopaten dus.

Coalities moeten verboden worden, want het is gewoon -- Landverraad --. Zo mogen ook niet de biljetten van de
niet stemmers naar de grootste partij gaan, wat ook -- Landverraad -- is. Na de verkiezingen gaan de partijen
in achterkamertjes een regeerakkoord sluiten dat, betekent dat voor de komende vier jaar alles vast staat.
Waarom hebben de kiezers dan gestemd als er toch niks veranderd. Hun knollen voor citroenen verkopen?

De burgers en landgenoten oftewel de kiezers, zijn die Volksverraders -- Landverraders en NSB'ers? Want zij die op 15 maart
hebben gestemd, hebben een regering neergezet die in mijn huis en computer inbreekt en daar zitten te snuffelen. En zij de
kiezers vinden het niet erg dat zij dit doen. Wat zouden ze er van vinden, als ik in hun huis inbreek en ga snuffelen in hun PC?

Zijn deze mensen dan nog wel te vertrouwen, als ik ze tegenkom op bv. straat en ze mij vriendelijk groeten. Menen ze het
echt of houden ze me voor de gek, heb ik hier misschien te maken met wolven in schaapskleren? En dat is lastig leven, ik
weet nou niet meer waar ik aan toe ben met deze verraderlijke wezens. Moet ik nu soms gaan emigreren naar een ander land?

In een dorp wonen 1000 bewoners, en 990 van hun zijn inbrekers en dat al duizenden jaren. Inbreken is volgens
hun de normaalste zaak van de wereld, men wordt er niet warm of koud van. En die andere 10 die inbreken niet
in de haak vinden, worden waarschijnlijk behandeld in een psychiatrische inrichting. Want ze leven niet in de
realiteit, maar dat die realiteit van die 990 van alle kanten stinkt. Dat ruiken ze allang niet meer, omdat ze
er al te lang in zitten. Een boer ruikt de mest van zijn vee in de stal al lang niet meer, maar wij bezoekers wel.

Scrol ongeveer 25% zoek de datum 25 februari 2017, en lees het verhaal:
Stemmen is instemmen met de onderdrukking van jezelf en je buren.
https://handjecontantje.org/
https://stemniet2014.wordpress.com/2014/05/01/de-kiezer-is-de-crimineel/

http://achterdesamenleving.nl/wp-content/uploads/2014/10/Het_Einde_van_al_het_Kwaad_Eindversie_03.pdf
http://achterdesamenleving.nl/wp-content/uploads/2014/10/The_End_Of_All_Evil_by_Jeremy_Locke.pdf
https://www.youtube.com/results?search_query=het+einde+van+al+het+kwaad
https://duckduckgo.com/?q=het+einde+van+al+het+kwaad&t=h_&ia=

Zo worden kuddedieren gemaakt.
https://www.youtube.com/watch?v=WkT0BtfOB-M (The Monkey/Stepladder ExperimentT)
https://www.youtube.com/watch?v=BNIgztvyU2U (IfYouWereKing)
https://www.youtube.com/watch?v=H6b70TUbdfs (TheTinyDot)
https://www.youtube.com/watch?v=vb8Rj5xkDPk (The Jones Plantation)

(Dutch) Statisme: (Het gevaarlijkste geloof - met Larken Rose
https://www.youtube.com/watch?v=VHpkQZErm7g
http://www.rivendellvillage.org/Larken_Rose_Het_meest_gevaarlijke_bijgeloof.pdf

(English) Statism: The Most Dangerous Superstition - with Larken Rose
https://www.youtube.com/watch?v=LvsE-W8wAfc
http://www.freeyourmindaz.com/uploads/1/2/8/3/12830241/the-most-dangerous-superstition-larken-rose-2011.pdf

Is Anarchy Dangerous? No, But Statism Is...
https://www.youtube.com/watch?v=-1tVXusMwGQ
The Myth Of Authority.
https://www.youtube.com/watch?v=lt23wIZl_SE

https://www.youtube.com/results?search_query=Stemmen+is+instemmen+met+de+onderdrukking+van+jezelf+en+je+buren
https://duckduckgo.com/?q=Stemmen+is+instemmen+met+de+onderdrukking+van+jezelf+en+je+buren&t=h_&ia=web

http://www.courtfool.info/nl_home.htm
https://onsgeld.nu/

=========================

WIJSHEDEN.
De redding van de wereld komt niet door de massa, die zonder ruggegraat is, en akkoord
gaat met alles. Maar uit de scheppende opstand van de minderheid, die zich niet aanpast.
MARTIN LUTHER KING.

Als je praat, herhaal je slechts wat je allang weet.
Maar als je luistert, zou je iets nieuws kunnen leren.
DALAI LAMA.

Neem niets voor waar aan, ook deze site niet.
Heb een open geest en u ervaart de Waarheid.
MAHAVIR YOGANANDA.

God is black, and the Devil is white.
RUDIE J. GOUVERNANTE.

=========================

FRANCE IS A RACIST COUNTRY.
Op deze site wordt verteld dat, de Afrikaanse landen alleen maar op papier onafhankelijk zijn van
Frankrijk. De EU en ik neem aan ook de Tweede Kamer weten hiervan, maar doen niks. Ze hadden
ook kunnen zeggen, ophouden hiermee, of je mag niet toe treden tot de EU, of we gooien jullie uit één
Europa. Ze vergeten erbij te vertellen dat, ze in de slaventijd de grondstoffen van de oorspronkelijke
bewoners gratis wegsleepte naar Frankrijk. Ze vergeten er bij te vertellen dat de slaven geen loon kregen.

Is France Scum of the Earth?
http://dutchturks.nl/afrikaanse-landen-zijn-nog-steeds-kolonien-van-frankrijk/

=========================

RESEARCHING THE HOLOCAUST.
Ik wil hier NADRUKKELIJK bij zeggen. Dat ik de -- HOLOCAUST NIET ONTKEN of BESTRIJDT --.
Dat kan ik niet doen om de simpele reden dat ik na de oorlog ben geboren, en hem dus niet heb
meegemaakt. Wat ik wel doe op het internet is luisteren naar de voor en tegenstanders van de holocaust.
En hopelijk kan ik dan in de toekomst mijn eigen conclusie trekken. En als dat ook al verboden is,
dan zijn wij als mensheid diep gezonken. Dan komt er in de toekomst waarschijnlijk ook een
wet die ons gedachtes gaat verbieden. En dat is duivelswerk van rasechte dictators en tirannen.

Als het klopt mag de holocaust wel onderzocht worden en vervolgens gepubliceerd,
want 9 van de 10 Joden zijn geen Bijbelse Joden, ze stammen niet af van de stam
van Judea, maar het zijn afstammelingen van de Khazaren uit Oekraïne.
http://www.khazaria.com/brook.html
https://duckduckgo.com/?q=Khazars+&t=h_&ia=web

Je vraagt je af of (nep)Joden de rijken de notabelen de bankiers en de multinationals,
hun eigen volk hebben opgeofferd in de Tweede Wereldoorlog, om een excuus te hebben om
Palestina te kunnen jatten, en het vervolgens Israël te noemen. In hun Talmoed staat dat
er zes miljoen Joden moeten sterven om Israël te stichten, misschien hebben ze het wel geforceerd.

Volgens mij zijn -- de tien geboden -- alleen voor de Joden bestemd, want de Joden liepen
in de woestijn toen ze uit Egypte kwamen, en niet mensen die heidenen worden genoemd.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tien_geboden
Volgens Exodus 20:1 ontving Mozes van God, op de berg Horeb in de
Sinaï-woestijn, op twee stenen tabletten ("tafelen") de 'Tien geboden'.

Het kan wel 3 minuut duren met downloaden, omdat er 1240 pagina's zijn.
https://ia600306.us.archive.org/17/items/HolocaustHerzien/Holocaust%20Herzien.pdf
https://deswaan.com/wp-content/uploads/2014/02/Klaag-heel-Nederland-niet-meer-aan-om-de-Holocaust.pdf
http://www.doorbraak.eu/waarom-nederland-niets-heeft-geleerd-van-de-nazi-holocaust/

http://go2war2.nl/

https://sites.google.com/site/ncfaktueel/de-tweede-wereld-oorlog-en-haar-geldmagnaten
https://sites.google.com/site/ncfwhistleblower/geheim-rapport-europese-unie-legt-grondslag-voor-vierde-nazi-rijk
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/nazi-nederland

IG Farben: Official Records from the Nuremberg War Crimes Trials.
http://www.profit-over-life.org/
What you always wanted to know about the Brussels EU.
http://www.relay-of-life.org/en/
http://nl.metapedia.org/wiki/Lijst_van_Nederlandstalige_literatuur
https://www.digibron.nl/search/detail/012dc0a51f22058021997339/prinses-maxima-de-nederlander-bestaat-niet
https://www.opzij.nl/2019/03/22/slecht-nieuws-thierry-baudet-maxima-gelijk-nederlander-bestaat/

http://destillewaarheid.nl/2015/07/14/de-waarheid-die-de-media-verborgen-houden-over-gaddafis-libie/
http://destillewaarheid.nl/2016/07/31/wat-is-er-gebeurd-met-gaddafis-great-man-made-river/
http://nageltjes.be/wp/wp-content/uploads/2014/02/sharia_voor_niet-moslims.pdf

VRIJE MENINGSUITING Alias CHARLIE HEBDO.
http://www.gouvernante.info/vrijemeningsuiting.htm
https://eu.startpage.com/    https://duckduckgo.com/

Type bv. holocaust censuur (deze 2 sites slaan uw gegevens niet op)
ACADEMISCHE -- BOEK -- HOLOCAUST -- INTERNET -- MAATSCHAPPELIJKE --
MEDIA -- MORELE -- RELIGIEUZE -- SOCIALE -- WETTELIJKE en ZELFCENSUUR.

VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS. Algemene Vergadering der Verenigde Naties, Artikel 19: Parijs, 10 december 1948.
Ieder heeft het recht op vrijheid van mening, wat insluit niet verontrust te worden omwille
van zijn meningen en door om het even welk uitdrukkingsmiddel zonder inachtneming
van grenzen, inlichtingen en ideeën op te zoeken, te ontvangen en te verspreiden."

FUNDAMENTELE MENSENRECHTEN IN DE EUROPESE UNIE. Artikel 11 - 1 Nice, 7 december 2000.
Elke persoon heeft recht op vrije meningsuiting. Dit recht bevat de vrije denkwijze
en de vrijheid om inlichtingen of gedachten te ontvangen of mede te delen, zonder
dat publieke autoriteiten zich daarmee bemoeien en zonder inachtneming van grenzen.

AMERIKAANSE GRONDWET, ARTIKEL 1 ("Eerste Amendement").
Het Congres zal geen wet aannemen betreffende het oprichten van een godsdienst,
of het verbieden van de vrije uitoefening van een godsdienst, of de vrije menings-
uitoefening belemmeren, of van de pers; of het recht van de mensen zich vredig te
verzamelen, en een verzoek te richten aan de regering om klachten recht te trekken".

https://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/vrijheid-meningsuiting

Duitse advocate krijgt gevangenisstraf wegens het aan de kaak stellen (Ontkennen?) van de Holocaust.
https://www.youtube.com/watch?list=PLWfQs0wHyx2sE6-nyxhUWa1TxFCdE-uK6&v=y3JdIc2PgrE (Nederlands 38Min)
https://www.youtube.com/watch?v=Q0v4xz48jwM&list=PLmhOh2N4OJbFvpV4RE7EKpqRDU61YB0Cn (Duits 1uur40min)

http://nieuws.tpo.nl/2016/02/24/hotel-den-haag-weigert-omstreden-historicus-david-irving-op-last-gemeente/
http://politiek.tpo.nl/2016/02/27/omstreden-historicus-david-irving-joden-en-communisten-kunnen-me-aanvallen-zoveel-ze-willen/

Als je de Europese wetgeving bekijkt, waar je strafbaar bent en naar de gevangenis gaat, plus leuke
boetes als je de Holocaust onderzoekt verspreid plaats op een Internetsite. Dan kom je tot de conclusie
dat de middeleeuwse inquisitie weer terug is, de bekende Heksenjacht, alleen de folteringen ontbreken
nog. In België krijg je één jaar gevangenisstraf plus, je hebt daarna tien jaar geen recht op AOW een
Pensioen een uitkering een paspoort en geen recht op medische verzorging. Dit is het toppunt van
Communisme. Dit gebeurt ook in China en Noord Korea, daar ga je naar een heropvoedingskamp als je je
mening hebt gegeven wat de partij niet bevalt. En wie veroorzaakt dit allemaal in Europa, de Israëlische
Knesset lobbyisten. En niemand praat over de communistische Joden die in de vorige eeuw tientallen
miljoenen burgers van het leven hebben beroofd in Oost Europa, dat vinden de Europese regeringen prima.
Men heeft ook geen interesse in de Genocide op de Palestijnen in de afgelopen 71 jaar door de Israël Knesset.

Questioning The Holocaust - Why We Believed (Part 1 of 2)
https://www.youtube.com/watch?v=RddqP0ABzwM

=========================

DE VERBORGEN GESCHIEDENIS VAN DE ONGELOVIGE KWAADAARDIGE
KHAZARIAN MAFFIA (97% van de Bijbelse Judea Joden zijn nep-Joden).
https://www.veteranstoday.com/2021/04/03/the-hidden-history-of-the-incredibly-evil-khazarian-mafia/
https://www.youtube.com/user/peapolzmedia/videos
https://www.youtube.com/results?search_query=The+Hidden+History+of+the+Incredibly+Evil+Khazarian+Mafia+%28Updated%29
https://duckduckgo.com/?q=The+Hidden+History+of+the+Incredibly+Evil+Khazarian+Mafia+(Updated)&t=h_&ia=web

=========================

VERDAMMT NOCH MAL.
Scheiße ich hab es ja nicht gewusst, wie sie mich hassen.
https://www.youtube.com/watch?v=wqkPAa7fYm8 (Angela Merkel - Was Medien nicht zeigen)
https://www.youtube.com/watch?v=YBV9-c2fbPM(Angela Merkel wird fertig gemacht)
Die Angela Merkel wird abgebrent durch Gregor Gysi.
https://www.youtube.com/watch?v=eWm6zq4eUCQ (Gysi macht die Merkel zur Schnecke 1/2)
https://www.youtube.com/watch?v=0NRG1DMtsys (Gysi macht die Merkel zur Schnecke 2/2)

ICH BIN AUCH EIN TERRORIST.
https://www.youtube.com/watch?v=SGD2q2vewzQ (Du bist Terrorist)

=========================

In de oorlog kregen de Joden een nummer op hun arm, binnenkort krijgen alle 7 miljard burgers ongevraagd en tegen hun zin
want het is verplicht een RFID Chip onder de huid inclusief een ingebouwde gifkamer met cyanide die men kan activeren voor
dissidenten revolutionaire rebellen en iedereen die tegen de rijken de elite machtswellustelingen de multinationals enz. zijn.
https://www.youtube.com/results?search_query=rfid+chip

https://www.youtube.com/watch?v=51UseTj-nR8 (Norman Finkelstein: Netanyahu is a maniac)
https://www.youtube.com/watch?v=U3by9FoEFB8 (Israel vs Palestine - feat. DAM & Norman Finkelstein)
https://www.youtube.com/watch?v=pJpBBeTSNxc (Jewish girl exposes Israel)
https://www.youtube.com/watch?v=yXB6kWBsxss (Palestinian mother arrested, her Children attacked)

https://www.change.org/p/nederlandse-regering-geen-bommen-op-syri%C3%AB (Geen bommen op Syrië)
https://www.oneworld.nl/vrede-veiligheid/bombarderen-syrie-stem-mee (Bombarderen in Syrië: - Ja/Nee - (stem mee)

Het al 15 jaar bombarderen van het Midden Oosten is volgens mijn visie, racistisch koloniaal denken van de arrogante verwaande
westerse wereld, vanaf 1945 tot het huidige 2016 al 71 jaar lang zijn Amerika en de Navo landen aan het bombarderen waar mensen
met een huidskleur wonen, Servië was geloof ik het enigste blanke land, en dat was ook alleen maar om Rusland dwars te zitten.

=========================

(The Other Side Independent TV News) http://rt.com/on-air/ (De Andere Kant Onafhankelijk Tv Nieuws)

Deze info is bedoeld voor de Regeringen die met dat bordje: "Charlie Hebdo" op straat liepen.
(AEL in hoger beroep veroordeeld voor Holocaust Cartoon 19 augustus 2010)
http://www.cidi.nl/ael-in-hoger-beroep-veroordeeld-voor-holocaustcartoon/
http://nieuws.tpo.nl/2016/02/24/hotel-den-haag-weigert-omstreden-historicus-david-irving-op-last-gemeente/
http://politiek.tpo.nl/2016/02/27/omstreden-historicus-david-irving-joden-en-communisten-kunnen-me-aanvallen-zoveel-ze-willen/
https://www.youtube.com/watch?v=bm_hWenGJKg (Duitse Journalist doet boekje open over de Pers&Media)
https://germaansegeneeskunde.info/lezenswaardigheden/kanker-in-israel-opvallend-zeldzaam
(Scroll 25% for Dutch Language) Holistic treatment cures most of the Jewish CancerPatients - Regular treatment kills most of the Palestinian CancerPatients.
https://eu.startpage.com/     https://duckduckgo.com/ (Type: holocaust cartoon)

=========================

Zijn er wel of geen zes miljoen Joden gestorven in de tweede wereldoorlog. De geschiedschrijvers
en de historici onderzoeken al 72 jaar die oorlog, en komen steeds weer tot de conclusie dat er
helemaal geen zes miljoen Joden zijn vergast dat, is een sprookje om de volkeren zoet te houden.

Plus het blijkt na onderzoek ook dat, de meeste Joden geen Bijbelse Joden zijn, maar Khazaren
zijn oftewel nazaten van Turkije. De rijke Joden zoals bankiers politici multinationals hebben
de (nep)Joden bewust opgeofferd in die oorlog, om een excuus te hebben om Palestina te jatten.
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_khazar01.htm (The History of the Khazars).
http://www.bibliotecapleyades.net/esp_tema.htm (Index)

In de Joodse Bijbel staat ook geschreven dat niet Joden -- ongedierte -- zijn die uitgeroeid mogen
worden wanneer het ons uitkomt. Daar staat ook geschreven dat er eerst zes miljoen moeten sterven
om Palestina te mogen jatten dat, staat al duizenden jaren in hun Bijbel. Is er slim spel gespeeld?

Ik zou alle fanatieke (nep)Joden die hier in Nederland wonen willen adviseren -- Ga in Palestina wonen --.
Kom ons hier in Nederland niet blokkeren met je communisme, waar we niet meer mogen denken praten
schrijven en publiceren zoals we willen. Blijf met je pokke (nep)Joodse poten van onze vrijheid af.
http://nieuws.tpo.nl/2016/02/24/hotel-den-haag-weigert-omstreden-historicus-david-irving-op-last-gemeente/

https://www.youtube.com/watch?v=yBnMtkbWPCs
https://www.youtube.com/results?search_query=the+first+holocaust
https://duckduckgo.com/?q=the+first+holocaust&t=h_&ia=web

=========================

Orgaan donatie is altijd "KANNABALISME".

De ene kannibaal, eet het lichaamsdeel via de mond zoals vroeger de Papoea's
en de andere kannibaal, eet het lichaamsdeel via een operatie zoals de westerling.

Uitspraak van een burger gezien op TV: "Mijn lichaam is geen gereedschapskist van de
medici, die wanneer ze maar willen, ongelimiteerd kunnen graaien zonder mijn toestemming".

A: Hallo wij verwelkomen u als lid van onze stichting.
B: Huh, stichting?
A: Ja u bent nu lid van onze stichting.
B: Ik weet van niks.
A: U bent verplicht lid van onze stichting.
B: Maar ik kan me niet herinneren, dat ik mezelf heb opgegeven als lid.
A: Dat klopt, dat hebben wij gedaan.
B: Maar moet ik dat zelf niet aangeven dan.
A: Nee dat maken de regering en wij uit niet u.
B: Maar als ik geen lid wil zijn dan.
A: Dan moet u dat even doorgeven en verwijderen we uw naam van de lijst.
B: Langs deze weg verzoek ik u om mijn naam, te verwijderen uit de orgaandonorlijst.
A: Wilt u uw organen niet doneren na uw dood.
B: "NEE"!!!!! PERIOD
A: Dan gaan we na uw dood, gewoon uw familie terroriseren, totdat we toch onze zin en uw organen krijgen.
Want uw lichaam en uw organen zijn niet van u. Maar zijn ons eigendom, daarom doen we er ook mee wat we willen.

En omdat we langer willen leven, stelen we gewoon uw organen zelfs na u dood.

Er moet een standaard lege lijst zijn. En een ieder die wil doneren plaats zijn naam.
En degene die niet wil plaatst niet zijn naam. Nu is iedereen wettelijk gedwongen donor,
zonder dat hun wat gevraagd is. Dit is de wereld van dictators en machtswellustelingen.

U gaat naar uw stadhuis in uw woonplaats als u donor wil zijn, en vult een formulier in.
De Gemeente houdt één kopie, een tweede krijgt u, een derde gaat naar de orgaandonatie-
organisatie, een vierde gaat naar uw huisarts, en een vijfde kopie naar uw ziekenhuis.

Orgaan donatie is dus altijd "KANNABALISME".

http://www.donorpas.nl/
http://orgaandonorjaofnee.nl/
http://orgaandonor-neen.nl/
http://www.transplantatiestichting.nl/
http://www.spiegelbeeld.nl/images/pdf/orgaandonatie.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Codicil

=========================

Er was eens een wijze oude Leeuw, die in zijn tralies kooi met zijn eigen
zaken bemoeiden. En als hij rechts keek, dan zag hij een Creoolse man boven
op het platte dak: "Rijst met Kip eten".En hij dacht dat is een intelligent
man. Maar als hij links keek, zag hij weer dezelfde westerse man, die elke
dag kwam klooien met het slot van zijn kooi. En hij dacht dat is een: "Halve
Gare". En de Leeuw begon honger te krijgen, en hij dacht: "Ik wil wel eens
levend warm vlees eten, want die die dooie oude koude troep, die ze me elke
dag hier voorschotelen, daar wordt je echt niet bijsterend vrolijk van.

Wij leeuwen gaan ook wel eens uit eten, of dacht u soms dat het een Hol-
landse uitvinding was? Waar wij leeuwen vandaan komen kennen we de "Afhaal-
toerist" Hollanders gaan "Chinezen", wij Leeuwen Toeristen". Zeg jongens
zullen we vanavond gaan Toeristen! "Hoi hoi pap ik wil een kontje", en wat
wil jij? "doe mij maar 2 borsjes". En mocht het de halve gare lukken om de
kooi open te krijgen, dan is het hap slik en dan gauw even Apeldoorn bellen.

=========================

Volgens Engelse psychologische onderzoekers, moet onderstaande tekst,
net zo makkelijk te lezen zijn, als de tekst die daar weer onder staat.
Maar ik heb wat moeilijker gedaan, dus willekeurige volgorde letters

etsl u nbet ene govleig senm, ne gfoelot tda ed getesen gdo's egnelen jinz.
aram sla ki uoz zgenge:
A: adt okplt, nawt ki ehb re 1 ezgein.
adn gezt u:
B: ene adt akn nite, u bnte zeik.
A: aram u foeltgo ctho ni negtese?
B: aj atd okplt.
A: uno onte ki tisgreaovdn po ed nbka zta agz ki ene gtese, ne ide ezi,
akam ej tnei rkdu mo lseal ed jdti si gno itne jrpi.
aram u ulzt ivneblj hlvuenodo,
B: u nbte izke.
A: aram u nbte chot ene govlegi emns?
B: aj atd okplt.
A: ed liiheeg gtese onowt ctho ni uw atrh.
B: aj adt okplt oko, ne ki istrelu oko rana ehm.
A: uno ide ebh ki tisgreaovdn ezeing.
B: ene atd akn itne u nbte izke.
sud ibj imj nka eth agna amlen ni ed rkbeovamen, anwt govlegie esmnen
lnsaa imj aknosttn mo ed rone tme negtese gneleen ne uhn foelgo, aram
lsa ki re 1 ebh ezeing ctnaeh ez imj izke. ki akra ni ed rwa nva esmnen.

Stel u bent een gelovig mens, en gelooft dat de geesten GODS-engelen zijn.
Maar als ik zou zeggen:
A: Dat klopt, want ik heb er 1 gezien.
Dan zegt u.
B: Nee dat kan niet, u bent ziek.
A: Maar u gelooft toch in geesten.
B: Ja dat klopt.
A: Nou toen ik gisterenavond op de bank zat, zag ik een geest.
En die zei, maak je niet druk om alles, de tijd is nog niet rijp.
Maar u zult blijven volhouden.
B: U bent ziek.
A: Maar u bent toch een gelovig mens.
B: Ja dat klopt.
A: De heilige geest woont toch in uw hart.
B: Ja dat klopt ook, en ik luister ook naar hem.
A: Nou die heb ik gisterenavond gezien.
B: Nee dat kan niet u bent ziek.
Dus bij mij kan het gaan malen in de bovenkamer, want gelovige mensen
slaan mij constant om de oren, met geesten engelen en hun geloof. Maar
als ik er 1 heb gezien achten ze mij ziek. Ik heb dringend een psychiater
nodig voor een behandeling, want ik raak in de war van normale mensen.

=========================

Als een blanke zijn vijand doodt, dan wordt hij een held genoemd.
Als een niet blanke zijn vijand doodt, dan wordt hij een terrorist genoemd.

Als een blanke iemand gijzelt, dan zegt men dat hij geestelijk verward is.
Als een niet blanke iemand gijzelt, dan zegt men dat hij een terrorist.

Als de blanken op de niet blanken schieten, dan zijn ze hun democratieën aan het verdedigen.
Als de niet blanken op de blanken schieten, dan worden ze communisten en terroristen genoemd.

Als de blanken in hun God geloven, dan noemt men hun heilige engeltjes uit de bijbel.
Als de niet blanken in hun Natuur God geloven, dan worden ze kinderen van de duivel genoemd.

Als een blanke in een grote auto rijdt, dan noemt men hem een geslaagd zakenman.
Als een niet blanke in een grote auto rijdt, dan noemt men hem een geslaagd crimineel.

Als de blanken een kindje adopteren, dan krijgen ze meestal een niet blank kindje.
Als de niet blanken een kindje adopteren, dan krijgen ze meestal geen blank kindje.

Als een blanke in bed stapt met een niet blanke, dan zegt men dat hij haar ras intelligent maakt.
Als een niet blanke in bed stapt met een blanke, dan noemt men haar een hoer.

Als je als burger tegenover anders denkende staat, dan trek je aan het kortste eind.
Als je als burger tegenover commerciële en staatsbedrijven staat, dan trek je aan het kortste eind.
Als je als burger tegenover criminelen staat, dan trek je aan het kortste eind.
Als je als burger tegenover de medische wereld staat, dan trek je aan het kortste eind.
Als je als burger tegenover hulpverleners staat, dan trek je aan het kortste eind.
Als je als kleurling tegenover de blanken staat, dan trek je aan het kortste eind.

=========================

SURINAME.
http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/taal/112158-surinaams-nederlandse-woordenlijst.html
http://ifarm.nl/suriname/sranan.html

https://nl.wikipedia.org/wiki/Surinaamse_literatuur     http://www.dbnl.org/tekst/kemp009siri01_01/kemp009siri01_01_0012.php     http://www.dbnl.org/tekst/kemp009siri01_01/kemp009siri01_01_0004.php#section-3-8

=========================

http://www.consulaatsuriname.nl/ (Paspoort-Visum Rijbewijzen e.d.)
http://www.dna.sr/ (Suri-Grondwet)
http://wunderground.com/global/stations/81225.html (Het Weer in Paramaribo.)
http://www.gov.sr/ (Surinaamse Regering)
https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2008/cr08294.pdf (Economische cijfers van Suriname)
http://www.indianensuriname.nl/ (Bovenlandse Indianen)
http://www.politie.sr/ (Skotu-Politie-Police)
http://www.stichtingunupikin.nl/ (Help de Surinaamse Jeugd)
http://www.surinamstars.com/ (De meeste bekende Surinamers)

=========================

http://boleadora.com/ (Indiaans)
http://musicvideos.the-real-africa.com/ (Afrikaans)
https://music.tudou.com/yinyueren/ (Chinese Video's)
http://lordofeverything.blogspot.com/ (Lord Krishna)

=========================

http://www.wackradio901fm.com/ (Trinidad)
http://www.caribbean-radio.com/ (I'm Wicked Right?)
http://www.soukous.org/playlist.htm (African and Caribbean music)
http://www.radiomoris.com/ (Mauritius)
http://www.funkhauseuropa.de/ (Several Languages)

=========================

HOERA:
Sinds begin 2006 ben ik officieel en wettelijk een "Allochtoon", MOOI hé ik ben hartstikke BLIJ. Ik ben een
"Allochtoon" omdat ik hier in Nederland geboren ben, uit een Surinaamse vader geboren in Suriname, en een
Nederlandse moeder geboren in Nederland. Er is alleen 1 ding wat ik niet begrijp, volgens de politici ben
ik een "Allochtoon?". Terwijl in mijn paspoort staat vermeldt - Nederlander -. Zouden de politici soms
Psychiatrisch gestoord zijn, en aan een gespleten persoonlijkheid lijden. In werkelijkheid zijn de 6 miljard
"niet blanken mensen" als "meerderheid" de echte "Autochtonen" van de planeet.Terwijl de resterende 1 miljard
"wel blanken mensen" die zijn als "minderheid" de echte "Allochtonen" van de planeet. Daarom hoop ik ook dat
"ruimtereizen" een succes wordt, want dan kunnen alle "Allochtonen (Gevallen engelen uit de bijbel?) naar huis".

=========================

Ik hoop dat alle Surinaamse voetballers zolang er met het woord: "Aap" wordt gesmeten op de voetbalvelden weigeren
om nog voor Hollandse clubs te spelen en hun eigen club gaan oprichten en dan meedoen met allerlei kampioenschappen.

=========================

De Surinaamse 10 geboden: (van het Internet)
01-Leef om te rusten.
02-Hou van je bed, het is je tempel.
03-Als iemand je hulp nodig heeft om te rusten, help hen.
04-Rust tijdens de dag om nachts te kunnen slapen.
05-Het werk is heilig, raak het niet aan.
06-Stel nooit uit tot morgen, wat je overmorgen kunt uitstellen.
07-Werk zo weinig mogelijk, laat de anderen doen wat gedaan moet worden.
08-Relax, er is nog nooit iemand doodgevallen tijdens het rusten, maar je kunt je lelijk verwonden wanneer je werkt.
09-Wanneer je de zin om te werken voelt opkomen, zet u neder en wacht tot het overgaat.
10-Vergeet nooit!, werken is gezond, laat het dus over aan de zieken.

=========================

Zodra sommige Surinamers een westerse poes zien, dan raken ze door het dolle.
WOOOOOW, Hello Baby, Caramba, Jesus, Hit me, Mamamia, Fuck a duck.
I want to Hide the Salami, Park the Jaguar in the Shade, Letting the Beer out,
Visiting Paradise, Inspecting the Cave, Mopping the Entrance, Polishing the Frontporch.

Maar wat ze niet beseffen is, die poes wordt vrij gauw een kater,
die 40 jaar gaat krabben, de bekende Tante Truus:

Truus: Mien jong "we ete'n dalijk spruitjes".
Sjorrie: Sampsa? (Wat gebeurt er?)
Truus: "SPRUITJES" versta oe geen Hollands?
Sjorrie: Waar is mijn "Moksi Alesi"?. (Surinaamse Nasi)
Truus: Als oe gaat lope'n zeur'n, dan heb ik vanavon'd heufdpiene in bed.
Sjorrie: Hmmmmmmmm lekker "Spruitjes".
Truus: Ga oe de tafel vast dek'n.
Sjorrie: Wat voor een toetje heb je?
Truus: "Hopjesvla"
Sjorrie: (Mi Gado-Mijn God) hmmmmmmmm lekka lekka.

=========================

Als een Surinaams familielid is overleden,
dan kramen de nabestaanden allerlei onzin uit, zoals:
"Hij heeft ons veel gegeven", JA, 80% waren schulden.
"Hij was zeer geliefd", JA, bij al zijn buitenvrouwen.
"Hij was zeer intelligent", JA, hij kende alle cafes.

=========================

DOMRI. (Surinamese)
Mi e arki a tori fu yu, pe yu bin ferteri dati yu no luku a bir'man, efu a abi wan bigi Television, beca if Gado
wani yu e kisi wan tu. Ma wan sani mi no grabu. Taki wan kondré de nanga 2 libisma nanga SRD 10.000, unu e prati
a moni, mi e kisi 5000, a bir'man e kisi 5000, so Gado e lob a tori. Ma a bir'man de na wan afkati kande wan business-
man kande e prakseri me e de wan bun bigiman, me e tiki 9000 ibri mun, dati wan taki mi e kisi 1000 wan mun nomo,
sa mi e go du nanga 1000? efu mi e kesi 5000 tu, mi man go fu bai wan bigi Television tu, mi naf fufuru tra sma sani.

Suma na fufuruman dja? Efu mi e teki a tra 4000 tu, skowtu e sroto mi, taigi me "Yu de wan fufuruman", nomo
mi ne go fufuru a 4000 bika fufuru no bun noiti. Mi aksi mi srefi san Gado e prakseri now. Yu e taigi bir'man
bin stuka so a kisi moro moni, ma efu ala libisma e tron afkati, suma e go meki a brede? suma e go rei lantibus,
suma e go meki krosi? Ifu afkati bin de wan bun libisma, a bin prakseri mi no abi a 9000 fa nodu, tiki ete 4000
beca yu e wroko tu ala dei, yu nanga mi unu de na pikin fu Gado, we e prati ala sani e de ini na Gado's grontapu.

(Omeni moni yu é kisi yu fufuruman, yu é meki fatu nanga me no? Yo Skowtu gi wan kamra, mi é lobi a kresnite-nyan fu unu)

REVEREND. (English)
I have listened to your story, where you're said that you don't look at your neighbor if he has a bigger TV, because if God's
willing you get one two. But there is something I don't understand. Let's say in a country there are only 2 people, plus
10,000 SRD, we share the money, I get 5000, and the neighbor gets 5000, God likes that. But the neighbor is a lawyer, maybe a
business man, perhaps he thinks I'm important I'll take 9000 each month, that means that I only get 1000 a month. What
I'm going do with that, if I also get 5000, then I can also buy a bigger TV, and then I don't have to steal other people's stuff.

Who's the thief here? If I steel the other 4000, then the police is calling me a thief and they will lock me up. But I'm
not going to steal the other 4000, because stealing is not good. I wonder what God is now to thinking. You say the neighbor
has studied therefore he gets more money, but if everyone is a lawyer who is going to bake bread, who's going to drive a
city-bus, who will then make clothes? If the lawyer was a good person, then he should have taught I don't need the 9000, take
the other 4000 because your also working all day, we are all children of God, we will share everything what on God's Earth.

(How much salary are you getting paid you crook, are you taking the piss? Yo Cops can I book a room, I like your Christmas-diners)

DOMINEE. (Dutch)
Ik heb naar je verhaal geluisterd, waar je vertelde dat je niet naar je buurman moet kijken, als hij een grotere
Televisie heeft, want als God het wil krijg je er ook één. Maar er is iets wat ik niet begrijp. Stel er zijn in
een land maar 2 mensen, plus SRD 10.000, we delen het geld, ik krijg 5000, en de buurman krijgt 5000, zo mag God
het graag zien. Maar de buurman is een advocaat, misschien een zakenman, vermoedelijk denkt hij, ik ben een belangrijk
man, ik neem 9000 elke maand dat wil zeggen dat ik maar 1000 per maand krijg. Wat moet ik doen met die 1000, als
ik ook 5000 krijg, dan kan ik ook een grote Tv kopen, en dan hoef ik andere mensen hun spullen niet te stelen.

Wie is er hier de dief? Als ik die andere 4000 steel, dan zegt de politie je bent een dief en sluiten ze me
op. Maar ik ga die andere 4000 echt niet stelen, omdat stelen niet goed is. Ik vraag me af wat God nu zit
te denken. Je zegt de buurman heeft gestudeerd daarom krijgt hij meer geld, maar als iedereen advocaat wordt,
wie gaat dan het brood bakken, wie gaat er dan gemeente bus rijden, wie gaat er dan kleren maken? Als de
advocaat een goed mens was, dan had hij gedacht, ik heb die 9000 niet nodig, neem die andere 4000 want je
werkt ook de hele dag, wij zijn samen kinderen van God, we zullen alles delen wat op Gods Aarde bevindt.

(Hoeveel salaris krijg jij betaald vuile dief, hou je mij voor de gek? Hé Jute kan ik een kamer reserveren, ik hou van jullie Kerst-diners)

========================


Free Website Hit Counter
Free website hit counter

========================

Back to Top