Valide CSS! taboe4

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

1-(001 / 088)
2-(089 / 176)
3-(177 / 265)
4-(266 / 353)

Mocht u een gelovig mens zijn, en wilt u mij om de oren slaan met uw Bijbel,
mag ik u aan die bekende zin in uw eigen Bijbel herinneren waar staat geschreven:
"ONDERZOEK ALLES EN BEHOUD HET GOEDE".

ALLE LETTERS VAN DE VRAAGZIN ZITTEN OOK IN DE ANTWOORDZIN, DUS GEEN TAALFOUTEN.

WAT VOOR EEN TITEL HEEFT U IN GEDACHTE VOOR DIT BOEKJE?
Taboetikje roodvettuin, ween forthelvoi, gedeet ach.
(No-Ach)
.
(RoodVet Bloed? - Tuin+Forthelvoi - Aarde? / VOI Frans voor weg)

IK LIET DE GODEN ZEGGEN:

266 EN PRESIDENT KENNEDY WAAROM IS HIJ VERMOORD EN DOOR WIE?
Wierook deed wijnmoordroes paaier hyn tenen nerve misd.

(Geen flauw idee)

267 WANNEER WORDEN DE MENSEN IN DE GHETTOS GEHOLPEN TE LEVEN?
Velen wonen in dementerende toestand, go wens greep hel H.

(H = Hein)

268 EN WANNEER KRIJGEN INDIANEN LAND, IN PLAATS VAN RESERVATEN?
Waren reserve naven, nadien plan stalen innen krijgtand ai.

269 WANNEER GEEFT AMERIKA ZUIDELIJK LAND WEER TERUG AAN MEXICO?
Waanwereld ergert neef, maten kern ijdel, gauza xico u kiem ai.

(Tijdens de Mexicaanse-Amerikaanse oorlog is het noorden van Mexico ("California-Nevada-Utah-
Arizona-NewMexico en Texas") bezet door Amerika en nooit meer teruggegeven aan Mexico ook niet
tijdens het vredesverdrag van Guadeloupe in 1846. Dus als dit verhaaltje klopt dan zijn de
Mexicanen helemaal niet illegaal in b.v. California, ze zijn thuis in eigen land Mexico, het zijn
de Amerikanen die illegaal in Mexico verblijven, de waarheid is niet te slopen de leugen wel.)

270 KLOPT HET DAT USA CUBA AL VEERTIG JAAR GIJZELT OF BOYCOT?
Coyote plot val sabacu hut, foltert baaj, zeg dier gij cat.

(Coyote= Usa, Sabacuhut = Cuba, Baaj = Usa Basis, Kat = Usa)

271 WAT MOET CASTRO DOEN OM HET VOLK ELKE DAG TE ETEN TE GEVEN?
Vegen woedent cat, stro hoen meet vogelkelk moet daat E.T.

(Vogelkelk = Sabacu is een vogel, E.T. foon home m.a.w. Usa leger moet oprotten uit Cuba)

272 HOE KUNNEN ALLE REGERINGEN HET CUBAANSE VOLK HELPEN?
Hoenhek nu peklanen, regel geen vose naatlinc, rub hel.

(Rub = Engels voor uitvlakken verwijderen bv. met een vlakgommetje)

273 DE LOCKERBIE VLIEGTUIGRAMP WAT ZIT DAAR ACHTER?
Dachte raar liete vliegtuig rap, mock bid, warzet.

(Warzet = Oorlogsdaad?)

274 HEBBEN DE AMERIKANEN OF DE ARABIEREN PAN AM OPGEBLAZEN?
Pogen blaam daar op fieren, beramen ban zende hanebek ei.

(Fieren = Arabieren, Ban = kiet staan, Hanebek ei = Ufo)

275 IS DE PAN AM OPGEBLAZEN DOOR EEN UFO NAMENS AMERIKA?
Amen, namens Amerika doden ze laf, roep nu baies poog.

276 HOE KUNNEN WE AMERIKA AANKLAGEN WEGENS MASSAMOORD?
Hoede roos ken waan massa waak, ga merk minnen leugen.

277 ZIJN ER DOOR EIGEN MENSEN NOG MEER VLIEGTUIGEN OPGEBLAZEN?
Azen op geboorten, zij liegen vlogen ruig, menen dreigen sem.

(Sem = Raket)

278 STELEN UFOS BABY FOETUSSEN OM GEBOREN TE WORDEN OP AARDE?
Pogen om been wereld fort daar foos te sussen na boey tube.

(Boey = Boeing, Tube = Vliegtuig van Pan Am)

279 KUNT U JEZUS OF GOD WARSE UFOS NIET TEGEN HOUDEN?
Hou je tenen gekruist, wad foos gunt Zeus nu dofe.

280 DE INZITTENDE VAN PAN AM WORDT DAAR GOED VOOR GEZORGD?
Droegen die dan zorgzaam, vitten dood wane grap fort.

281 IS MEN ECHT IN STAAT OM EIGEN VLIEGTUIGEN OP TE BLAZEN?
Menen mogen ei opblazen, vecht tegen tuig, list is taai.

282 HET NIET ZIEN OP RADAR STEALTH, WAT IS HERKOMST SNUFJE USA?
Asset stunt, homi kerf nieuwe zin, stop herhaal je tart das.

283 ZONNEGEEST WORDT IK BEDREIGD OP DIT ZELFDE MOMENT?
Zo meteen dolf greipt zon de mingeest, wrok ded bid.

(Dolf = Rudolf, Ded = Dood)

284 HET NIET ZIEN OP RADAR STEALTH, WAT IS HERKOMST SNUFJE USA?
Asset stunt, straalt herz radio mist hen waie, juk fop.

(Straalt de straaljager soms hertz golven uit die als een soort van uitwaaiende mist de radar
signalen opvreten en of neutraliseren zodat ze niet terugkeren naar de grondapparatuur en
er niks te zien is op het radarscherm van de verkeersleiders?, Juk = Usa die wereld knecht?)

285 HEEFT EEN ONDERZEEER IETS TE MAKEN MET TWA ACHTHONDERD?
Herder waak hond, heft tonsteen, steen meet zee, kamt red ei.

(TWA800 Verongelukt op 18-07-1996 na vertrek uit
New York, Hond = slechte wezens mensen geesten ufonauten, waren zij in
het vorige leven en zullen zij in een volgend leven weer een hond zijn?)

286 HEER DIE GEESTELIJKE TWA IS LANGS GEKOMEN WAT WAS BEDOELING?
Gees reed bewast lijk wad, gemoet gins helwaan, ken list ei-oge.

(Ei-oge = Ufonauten, Geestelijke TWA is vliegtuig in de vorm van een wolk)

287 AREA EENENVIJFTIG WAT VOOR GEHEIME ZAKEN DOEN ZE DAAR?
Dazen daar wazig voort, gene maken raven eete, hij foeie.

288 DOEN DE AMERIKANEN EN UFONAUTENRAVEN ZAKEN MET MEKAAR?
Reden toen kamelen zamen, reiken vaten fauna nou raak.

(Reden = in een vorig leven in bv. Egypte?)

289 WAT IS HET STANDPUNT VAN DE GODEN OMTRENT IRAK EN AMERIKA?
Wist kamer haat, steen vangt tiran kinderen, put doode man.

290 DE TIRAN KINDEREN DIE DE STEEN VANGT ZIJN DAT IRAK OF USA?
U straks foi daad, krant zin deed vete gint einde, ren na ij.

(Foi= Frans voor geloofsovertuigingsweg, krant zinnen homepage?)

291 WIE GAAT USA BOMBARDEREN ZIJ LATEN OOK GEEN VER NAT BINNEN?
Vergeet winnaren, laten bink zone gaan, bomde roes, u bat ija.

(Ver Nat = Verenigde Naties chemische bacteriologische wapen controleurs.)

292 EN ENGELAND WIE GEEFT HUN HET RECHT OM IRAK TE BOMBARDEREN?
Geen enkel iemand heer, wieg heft boot, tracht nu bar den rem.

293 ZIJN DE AMERIKANEN OOIT OP DE MAAN GEWEEST?
Stegen zij demonen wetend, kaap maai rooie.

294 BETEKENT DIT DAT ZIJ NOOIT OP DE MAAN ZIJN GEWEEST?
Testen den Maantooi, pogen zij tak, deed bijte wizt.

295 WARSE UFOS WONEN DIE SOMS AAN DE ACHTERKANT VAN DE MAAN?
Mensenfos woudrasei dachten Maan koert waandans Eva.

296 ALS DE USA VAN DE WARSE UFOS AF WILLEN WAT MOETEN ZE DOEN?
Dal oen Zeus naven waden daar foswielfoet, wees matlus.

297 REGERINGEN WAT KUNNEN DIE GEZAMENLIJK DOEN VOOR DE VREDE?
Redeneer gedient zaam regenweg, kijk nu non vriend duel, voon.

(Nonvriend Duel = oorlogen?, Voon = E.T. naar huis bellen?)
(Amerikaanse vliegvelden buiten Amerika hebben vaak als code ET b.v. in Duitsland)

298 WAT GEBEURT ER ALS REGERINGEN HUN LEGERS NAAR HUIS HALEN?
Regen stuurt beren hengelen waar hel geraas haring suil.

299 HOE KUNNEN ZIJ ALLE ZES MILJARD MENSEN DAGELIJKS ETEN GEVEN?
Steen kende graven lijken, miljoenen lijden zame, sag zushel.

(Steen = Jezus?)

300 WIJ MENSEN VRAGEN JULLIE REGERINGEN HOU OP MET DODEN VAN ONS.
Naven wensen vrede, meng u niet dom, ga regel hoop, juri ij'n snol.

301 DE BIJLMERRAMP HEEFT DE MOSSAD DAAR WAT MEE TE MAKEN?
Kende massa memo, weet dat rampdaad bijt, hef meer rel.

(Massa Memo = Vrachtbrieven?)

302 WELKE ROL SPEELT DE ISRAELISCHE GEHEIME DIENST DE MOSSAD?
Weldra loste deel is mosterdgas, keelpees scheen midi hei.

(Vervoerde het vliegtuig soms mosterdgas om de Koerden mee te
vermoorden om een excuus te hebben om Irak binnen te vallen?)

303 AL DIE MISSELIJKE KERELTJES DIE HET VOLK KNECHTEN WEGWEZEN.
Lazen weten weg echt, vonk kies hele kermislijde siel dekt je.

304 WILT U HEER NOG IETS KWIJT AAN DEZE MISSELIJKE KERELTJES?
Keer wielen, ketters huil lijkengeest misdaat, jew zij os.

(Jew = Jood?)

305 ZOU U IETS WILLEN ZEGGEN TEGEN DE KU KLUX KLAN MENSEN?
Zeg luxe lens negen uw sok deunt kul, zielen kamt gein.

(Lens = Oog / Sok = Punthoed)

306 DO YOU WANT TO SAY SOMETHING TO THE KU KLUX CLAN PEOPLE?
Say luxury son nine your sock hums bull, souls coombe your fun.

(Sock = Duncecap)

307 WAT HEBBEN DIE MENSEN TOCH GEDAAN DAT ZE ZO MOETEN LEVEN?
Vele hadden zo gedaan met mensen toen ze wachtten, oe bib.

(Kosovo, Oe Bib = Boe de Bijbel Geloof?)

308 WANNEER WORDEN DE CHINEZEN LEIDERS NET ZO WIJS ALS HUN VOOROUDERS
EN GEVEN TIBET TERUG AAN DE TIBETANEN?

Wanen tandenbeer naatweg Roi, deden reuzennet ticlied,
Geit beev sent herderzoon rouw vos lane hijs sun.

(Roi = frans voor Koning)

309 HOE KUNNEN WE KINDERARBEID OVER DE HELE WERELD STOPPEN?
Hopen wekker stopd leed wein eihov branddeun, leren eren.

310 RADIOACTIEF AFVAL HOE KOMEN WE ER VANAF?
Maankar ravenfeit voef aalhoc, weef Dio.

(Maankar = Ufo?, Dio = Spaans voor God)

311 WAAROM HEBBEN WIJ MENSEN DE DRANG OM DE BAAS TE SPELEN?
Wespen rommelen dom, waren gaan bijten, hebbes daas.

312 DE BAAS SPELEN OVER EEN ANDER HOE KOMEN WE ER VANAF?
Raven nemen wandadenspeer, vele baas hoefe koren.

313 HOE KUNNEN WE DE WANDADENSPEER RAVEN OP NON AKTIEF ZETTEN?
Kozen fietspeerketter, hopen naven nou wennen de wandaad.

(Fietspeerketter = Politie?, Naven = Mensen?)

314 DE FIETSPEERKETTER WORDT DAAR SOMS DE POLITIE MEE BEDOELD?
Deelde fier de tiket, doemde list probeerde waaspet, mos rot.

(Mos rot = De Politiebazen chefs en of de Leiding?)

315 VROUWEN JE KUNT NIET MET HEN OF OOK NIET ZONDER HEN LEVEN.
Velen jouwen vrede fort, zonen kennen hoontik, hut met ei.

316 HOE LEREN VROUWEN HET AF OM TE HONEN EN ROND TE SCHOPPEN?
Hopen nerv leert dat non heft home roes, ween nou pochen.

(Nerv Regel, Non Vrouw, Home Engels voor thuis)

317 WAAROM KOMEN MANNEN NIET OP VOOR ZICHZELF OF ZIJN ZE SLAVEN?
Naven moraal flesfoproez zijn vooz, meten zich in wenk moan.

(Moan Engels voor klagen, man roept klaagster haal een fles bier)

318 HOE KOMT HET DAT DE MAN THUIS MAK IS, EN OP HET WERK STOER?
Koerst dom kreet: hopen muite home wet, hikt thans daas.

319 WAAROM WILLEN VROUWEN DE BAAS SPELEN OVER HUN MAN?
Waanmom, wouden veren roven, nu warse liphals bale.

320 ZOU U HEERE GOD NOG IETS WILLEN ZEGGEN TEGEN DE WARSE LIPHALS?
Hou u lip in ere, zegenweg doet wens, ziel doet gras leggen, sla H.

(H, Hoen Haan Hijn Verleider?)

321 DE MAN IS HET KARMA VAN DE VROUW, EN DE VROUW KARMA MAN.
Handen maisveten karavaan, deed uw armkorv ruw mom.

322 DIE ZIN OVER MAISVETEN EN ARMKORV RUWMOM WAT BETEKENT DAT?
Ziedend waren tiranne, u verm verewoort, kamt vestvoi, meet bak M.

(Voi Frans voor weg, M, Mozes?)

323 IS ER IN DIT LEVEN NOG EEN VROUW VOOR MIJ?
Goden sijn vromen veren, Roi wou vel iti.

(Roi Frans voor Koning, Iti E.T.? Vrouw?)

324 KOM NOU GOD ER ZIJN TOCH OOK GOEDE GEESTELIJKE VROUWEN.
Goden rouwen vonk, gij goede steelzok, u mocht roe koe ij.

(Vonk-Mensenwekker/Steelzok-Steel-God. Zoon van God/Koe-Vrouw.)

325 ZOU MIJN VROUW SOMS IN DE GEESTELIJKE WERELD ZIJN?
Zoon u wijze nu mijn geestsielwerk, mijd roes veld.

(Roes veld Vrouwen? Seksualiteit?)

326 MAAR ALS IK OP ZOEK BEN NAAR GEESTELIJKE VROUW WAAR VIND IK DIE.
Raad vink: dim pooz graanbeestkeel, keik lens Roi, rauw wei Ava.

(Graanbeestkeel-GraancirkelUfonaute die worden geboren op Aarde
als slechte vrouwen/ROI-Koning/WEI-Aarde/AVA-Eva).

327 MAAR ER ZIJN TOCH OOK GOEDE VROUWEN IN DE WERELD?
Wedde vriend R nou wegen haar rok, ij zo meel toco.

328 MAAR VINDT U HET GEK DAT WIJ MANNEN DE DAAD WILLEN DOEN?
Raad vullen wind, moet niet hekdaden maantang wijdde.

329 WAT IS VERKEERD AAN SEX HOOGTEPUNT DIE DOOR LICHAAM TREKT?
Vist waan Hexse-ooglied, dit rooc Maanhutkrat, red keer pet.

(Hexse-Vrouwen/Hut-Huis/Krat-Bed)

330 ALS WIJ GEESTELIJKE WEZENS ZIJN BELEVEN WE DAN OOK HOOGTEPUNT?
Gij weet nu God en Steen hooplaan, lenz wijs boek weev kij-zes tel.

331 HEER HET SEXUELE PATROON BIJ MENSEN HOE ZOU DIE MOETEN ZIJN?
Hijn reez, hexse muiten planeet, hoen bijte mens, u rooz o doe.

332 IS HET DE BEDOELING DAT ER GEEN BABIJS MEER GEBOREN WORDEN?
Wist beet hoen, doed meer blaag ij, deerd boegbeen gins, ren R.

333 HOMOFIELEN ZIJN DIE BEZET DOOR VROUWENGEEST DIE MAN ZOEKT?
Zielen fietsen koen, gebent rooz mat dode vrouw ije, dozi hem.

334 WAT KUNNEN HOMOSEKSUELEN DOEN OM VAN HUN AARD AF TE KOMEN?
Wend maan heksen kar duel van nou, mat foon nu mens koehoet.

(Heksen kar-Ufo's bemand door slechte vrouwelijke Ufonauten van Maan)

335 DE ANTWOORDEN VAN BOVENSTAANDE ZINNEN KLOPPEN DIE OOK GOD?
Dode doken want koord ei naven boden vozen lens gint aan pop.

336 PUBLIEKE VROUWEN WAT IS DE ECHTE REDEN DAT ZIJ DIT WERK DOEN?
Doe kreet: Nachtlens ween woudrit, duw bed ijdiervet, kies pa.

(Woudrit Woud-Vagina, Ijdier Man, Vet Sperma? Kies Pa, vader van de mensheid?)

337 WAT VOOR EEN ZINNEN WILT U WAAR IK MEE VERDER KAN GAAN?
Gaat vortwaan vozen winnen, waak krul ei reed meer in.

338 GOD EN DE GODEN WILLEN JULLIE DAT IK DE BOEL WEG VEEG?
Weeg goed jul boen ded velgwiel, doden gillen tak-ei.

(Jul-Ik/Ded-Dood/Velgwiel-Aarde/Doden-Geesten?/Takei-Ik zelf?)

339 HEER WILT U NOG MEER ZINNEN OF VIND U HET GENOEG?
Groet u heer noviet, zegen gem hoflid nu winnen.

340 MAG IK ALLE VERENHOEDEN, GOD DE GODEN, JEZUS, MOZES BEDANKEN?
Danken zesde veerlens, doog manhoeden gildebek, mou zeg ja.

(Verenhoeden = Indianen?)

341 GOD IK WIL DAT U BEWIJST DAT U HET ECHT BENT.
Boegbeeld dacht u wijs huttand tikt weit.

(Boegbeeld-God/Huttand-Ik zelf/Tikt Weit-Boekje veel pagina's)

342 JA MAAR ELKE SLECHTE GEEST KAN TIKT WEIT ANTWOORDZIN BEDENKEN.
Maaj beer lak nat, tikt gek windzin, lees: denk roos weet hace tent.

343 IN DE GEHELE SCHEPPING IS ER TOCH WEL EEN VRIENDIN VOOR MIJ?
Mijn Roi vind vrede gins en schep pooier en wichte hel leeg.

344 WAAROM DOEN JULLIE ZO MOEILIJK ALS IK VRAAG NAAR MIJN VROUW?
Dom raam wou grav neem zooi as kij, raai loer wijnkan vill jul.

(Betekent dit als je sex hebt dat je dan dood gaat en opnieuw geboren
wordt en de vrouw(en) waar je het mee deed in vorige leven(s)
worden die dan in volgende leven(s) je moeder? (Oedipuscomplex?. Dus als je het
met 6 verschillende vrouwen hebt gedaan moet je dan nog 6x geboren worden?)

345 WAAROM OFFEREN JULLIE ALLES OP VOOR ÉÉN VROUW?
Neev rouw wormnaav leipe sooj, u roof fel alle R.

(Worm.Foetus-Naav.Mens/Fel-Vel.Huid Terug brengen geestelijke wereld)

346 MIJN NAAM IS RUDOLF JULIUS GOUVERNANTE EN IK BEN GESTOORD.
Mijd stoorgeest juk, rins vuil maan, boen dan nu, lig nou veer.

(Stoorgeest-Vrouw/LigNou Veer-Kan niet slapen)

347 MAG IK NIET AAN ASTROLOGIE DOEN, IS DAT SLECHT?
Dacht aan slet-ogie, saag rotkind meno ei list.

(Slet.Ogie-vrouw/Meno.Ei-Menopauze list)

348 LEG DE MENSEN TOCH UIT WAAROM JULLIE VROUWEN ZO HATEN?
Lensen zochten liever woudweg muite haar moon, u lat J.

(Woudweg-Geslachtsgemeenschap/Moon-Maandelijkse periode)

349 DIT BOEK WAT ZAL HET GEMIDDELDE ALGEMENE RESULTAAT ZIJN?
Rijze degene die helwaanmist meet, kudde laz blat tot lag.

350 GAAN DE KUDDEMENSEN ZICH DOOD LACHEN, BEN IK MOOI KLAAR MEE?
Denk maar leekdeun gans doolhome nade, hen dom ei kib zicca.

(Kib (Mensen?) Zicca Kip ziek?)

351 WILLEN JULLIE ALLEEN VERHAAL EN NIET ZINNEN GEPUBLICEERD?
Wegen Jul publied, vill niet ic laan, lazen Heinrel, leer neen.

(Pub-Café Schrijft Dronkenmans taal/Ic.Laan-De weg van Jezus?)

352 WAT VOOR EEN TITEL HEEFT U IN GEDACHTE VOOR DIT BOEKJE?
Taboetikje roodvettuin, ween forthelvoi, gedeet ach.

(Roodvet Bloed - Mensentuin Aarde) /VOI Frans voor weg / No Ach)

353 ONDERBEWUSTZIJN HELP ME BESEFFEN WAT IK WIL.
Lionwader, besem web, kint hef pijn lus, weef Z.

(Lion-leeuw.vrouw/Z-Zon?)

1-(001 / 088)
2-(089 / 176)
3-(177 / 265)
4-(266 / 353)