Home

Bevruchting

Deling &vervoer

Innesteling

Amnion &chorion

De drie kiemlagen en hun functie

Vormgeving van het embryo

Ontwikkeling stap voor stap

Reuk,gehoor & ogen

Skelet

Ledematen

Geslachtsbepaling & ontwikkeling

Voor en tijdens de bevalling

Prenatale onderzoeksmethodes

Leuke Links

Reacties

Dagboek

Prenatale onderzoekmethode

In diverse stadia van de zwangerschap kunnen onderzoeken worden gedaan naar de ontwikkeling en gezondheid van de foetus. Sommige testen zijn routine testjes, en brengen geen risico’s met zich mee. Sommige zijn iets gecompliceerder en kunnen een miskraam veroorzaken.

 

Bloedtest                                 Tripple-test

Vlokkentest                             Navelstrengpunctie

Vruchtwaterpunctie                 Foetoscopie

Echografie                               Nekplooimeting

Doppler-test

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vruchtwaterpunctie

Vrouwen die ouder zijn dan 35 jaar komen in aanmerking voor deze test. Ook vrouwen waarbij een erfelijke, geslachtsgebonden ziekte voorkomt in de familie, of die al eerder een kind met een afwijking hebben gekregen komen in aanmerking. Ook als door bijvoorbeeld medicijngebruik meer kans is op een kind met een afwijking, of bij een voorafgaand onderzoek een “positief”uitslag hebben, wordt een vruchtwaterpunctie aangeraden.

Tussen de 14e en 18e week van de zwangerschap kan de vruchtwaterpunctie worden uitgevoerd.

Echoscopisch wordt de juiste plaats bepaald voor het inbrengen van de naald via de onderbuik. Plaatselijke verdoving van de buikwand wordt veelal niet gegeven, omdat dit even pijnlijk is als het inbrengen van de dunne holle naald waarmee vruchtwater wordt opgezogen. Er wordt zo’n 15-20 milliliter vruchtwater weggenomen. Dit is ongeveer 10-15% van de totale hoeveelheid vruchtwater. Het vruchtwater wordt snel weer aangemaakt. Het opzuigen van het vruchtwater duurt niet langer dan een halve minuut. Als blijkt dat er té weinig vruchtwater is opgezogen wordt de test een week later herhaald. Het vruchtwater bevat cellen van de foetus. Ze zijn afkomstig van de huid en andere organen. Uit deze cellen worden culturen gekweekt, waarmee men bepaalde afwijkingen vast kan stellen.

Ook de vruchtwaterpunctie is niet geheel zonder risico’s, de kans op een miskraam bedraagt minder dan 1,5 procent.

 

Omhoog