© hans brans | ontwerp en uitvoering website RUDI. vormgeving en kunst.

Teksten over Theater

Dramaturgische artikelen

 

In deze afdeling  vind je uiteenlopende teksten die ik geschreven heb over theater. Ze zijn ruwweg in te delen in drie rubrieken:

 

1. Dramaturgische artikelen

Dit zijn meestal praktijk gerichte teksten die kunnen helpen bij het analyseren en interpreteren van toneelteksten. Hoe analyseer je een conflict? Hoe maak je een handelingsverloop? Hoe beschrijf je een personage? Hoe segmenteer je als voorbereiding op een regie? Hoe maak je onderscheid tussen ‘story’ en ‘plot’?  Maar ook: hoe leer je spelers tekst leren?

 

 

 Leren tekst leren

Toneelteksten van buiten leren is voor minder geoefende acteurs vaak lastig. In dit artikel lees je over de eigen aard van toneelteksten, hoe je ze kunt benaderen en talloze tips voor het leren van teksten. Want tekst leren kun je leren. Ze zijn niet alleen waardevol voor spelers, maar zeker ook voor regisseurs, die effectief met acteurs willen om gaan.

 

De klucht - 11 kantekeningen

Wat is het verschil tussen klucht en komedie? Hoe werkt een klucht? Wat is eigenlijk humor op het toneel? Waarom lachen mensen? Deze en soortgelijke vragen komen aan bod in dit artikel met elf (!) kanttekeningen bij het verschijnsel klucht.

 

De verteller versus de toneelspeler

‘Vertellende theater’ is in opkomst, maar misschien is het nooit helemaal weg geweest. Naast toneel dat een andere werkelijkheid verbeeldt – in een meer gesloten ruimte en tijd – zijn er altijd theatrale vormen geweest waarin een verteller of verteller een belangrijke rol speelt. Dit artikel beschrijft de kenmerken ervan en zet het vertellend theater in een historisch perspectief.

 

Help, ik zoek een stuk!

Tips voor het zoeken en vinden van nieuw toneelrepertoire.

 

Het maken van een Dramaturgieconcept

Een dramaturgieconcept is een onmisbaar instrument voor een regisseur of dramaturg die van een theatertekst wil komen tot een voorstelling. Dit artikel doet uit de doeken hoe je een beschrijving maakt van het handelingsverloop, hoe je een analyse maakt van de personages, van het centrale conflict en van de structuur van het stuk. Uiteindelijk helpen deze analyses je tot het maken van een goed onderbouwde interpretatie.

 

Over de kunst van het Segmenteren

 

Tien tips voor het lezen van toneel

Toneelteksten zijn over het algemeen niet geschreven om gelezen te worden, maar om gespeeld te worden. Dat kan betekenen dat er veel is ‘weg gelaten’ dat in de voorstelling door de handeling en het beeld – zeg maar door de acteurs en de vormgeving – non-verbaal duidelijk wordt. Dat maakt het lezen van toneel een vak apart.

 

 

2. Achtergrondartikelen over theater

Naast wat dieper gravende beschouwingen over Shakespeares Hamlet en Macbeth en De Vrek van Molière, vind je hier ook artikelen over het realisme in het theater, over komedie en kluchten, over de toekomst van het amateurtheater en twee uitgebreide beschrijvingen van het opzetten van theaterprojecten in een gemeenschap (community theatre).

 

3. Recensies

Voor de Leeuwarder Courant schreef (en schrijf) ik talloze recensies over toneel en theater. Een deel ervan is hier te lezen. Het overzicht is nog niet compleet. Er zijn nog teksten die nog moeten worden geredigeerd, herschreven of opnieuw opgemaakt. Op de pagina  Nieuws worden nieuwe aanvullingen aangekondigd.

© hans brans

ontwerp en uitvoering website RUDI. vormgeving en kunst.