© hans brans | ontwerp en uitvoering website RUDI. vormgeving en kunst.

Toneelteksten

Hieronder vind je een overzicht van toneelteksten van mijn hand. De nieuwste staan bovenaan. Van sommige is ook een Friese versie. De lijst is nog niet helemaal compleet. Veel van de Nederlandse teksten in dit overzicht zijn verkrijgbaar bij Toneeluitgeverij De Centrale in Gouda. Een aantal Friestalige teksten zijn uitgegeven door de Stuft . Zie de pagina ‘ Auteursrechten en uitgeverijen ’ voor meer informatie. Via de uitgever kunnen ook de rechten geregeld worden. De teksten in dit overzicht kunnen voor eigen gebruik worden gedownload, maar de meeste kunnen niet geprint worden. Indien een stuk niet is uitgegeven kun je bij mij  een printbare versie bestellen.

 

Hieronder volgt een overzicht van het toneelwerk, in omgekeerde chronologische volgorde, sinds 1997.

(Klik op de titel om het verhaal te openen)

 

Oera Linda - Oera linda (2019)

Er wordt gefluisterd dat in Suwâld de waarheid verborgen ligt… Een eeuwenoud manuscript vertelt over een vierduizend jaar oude Friese beschaving.

Het Oera Linda-boek, geschreven in runentekens, is één van de grootste raadsels uit de Friese geschiedenis. (leesmeer)   (lêsmear )

 

Een zee van land  - In see fan lân  (2017)

‘Een Zee van Land’ is een hedendaags dorpsdrama en tegelijk het verhaal van een hartstochtelijke,

onmogelijke liefde. Een theaterstuk met muziek en zang, met indrukwekkende beelden, tragische momenten, maar ook met veel humor.  (leesmeer)   (lêsmear )

 

It kistje fan Roorda (2017)

In pear jier lien waard yn’e tsjerke fan Spannum de grêfstien ûntdútse fan Sybrant Roorda, in ealman út in ferneamde Fryske famylje, dy ’t libbe fan 1480 oan 1556. Stifting Mei-inoar yn Spannum beslút om in teaterfoarstelling te meitsjen mei it libben fan dizze Sybrant Roorda as útgongspunt. (lêsmear)

 

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en de kleur is DADA  (2015)

In ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. En de kleur is Dada.’ wordt het publiek meegenomen op een theatrale reis door Museum Drachten, een voormalig klooster, waar nu onder meer werk hangt van de Stijl en Dada. (leesmeer)

 

De broers Rinsema. Schoenmakers op zoek naar zuiverheid (eenakter) (2015)

In deze korte eenakter wordt iets zichtbaar gemaakt van de persoonlijke zoektocht naar zuiverheid en zeggingskracht Thijs en Evert Rinsema. (leesmeer)

 

Trouble in the Breiparadijs (eenakter) (2015)

‘Het Breiparijdijs’ is een kunstwerk waarin Aad en Eef zitten opgesloten. Eef houdt van breien en Aad niet. Deze mini-eenakters was oorspronkelijk een scène in de museumtheaterproductie die theatercollectief Spoonk in 2015 opvoerde in het Fries Museum in Leeuwarden.  (leesmeer)

 

Weg (een mini-roadmovie in drie scenes) (2014)

Jenny, 17 jaar, ziet er slecht uit en is nerveus. Ze is ontsnapt uit een jeugdinrichting en probeert een vrachtwagenchauffeur te verleiden voor een lift naar het buitenland. Eenmaal in de auto raakt ze verstrikt in een web van leugens.

 

U ben mijn vader - Jo binne myn heit  (plattelandskomedie) (2014)

U bent mijn vader speelt zich af in een kerk. Tijdens een doopplechtigheid met de voorname familie Gerlsma wijst een onbekende vrouw Willem Gerlsma aan als vader. Als hij het niet is wie dan wel. Terwijl de kosteres (evt. dominee) de mensen door de tijd loodst, gaat haar dochter op zoek naar de ware vader. Er is, behalve een doop, een begrafenis, een bijna mislukt huwelijk een een verkeerd begrepen gedicht voor nodig om toch tot een soort 'happy end' te komen. 'U bent mijn vader' is een liefdevol portret met een knipoog van een voorbij platteland, waarin ieder zijn plek had, maar sommigen niet

 

De Krentenkakker - De Krintekakker  (vrije bewerking van De Vrek van Molière) (2014)

Haye Pokkelijn is weduwnaar en zo gierig als een krent. Hij gunt zijn kinderen niets en als hij zelfs met het liefje van zijn zoon wil trouwen, treft die hem op zijn zwakste plek. Plaats van handeling in deze vrije bewerking van een tragische klucht van Molière is nog steeds het Parijs van de 17e eeuw, maar dan doordrenkt met verwijzingen naar de hedendaagse krediet- en consumptiemaatschappij. In een klucht kan dat.

 

Doe jij het licht uit? - D OCHSTO IT LJOCHT ÚT (tragikomedie)  (2013)

Drie vriendinnen van rond de vijftig hadden ooit een plan om later, samen met hun partners, in één huis te gaan wonen om zo de ouderdom te overleven. Carola is inmiddels gescheiden. Stefanie heeft een moeizame relatie met een architect, die uiteindelijk wel het droomhuis ontwerpt. Jessica de drijvende kracht achter het plan, piekert in bed of het allemaal wel zal lukken. Dan krijgt haar man een ongelukje. En bij de presentatie van de maquette loopt er nog veel meer mis. (leesmeer)   (lêsmear)

 

 

De Bugatti Connectie - D E B UGATTI KONNEKSJE (filosofische klucht) (2010)

Aan de rand van een afgrond wordt een alternatief kuuroord gerund door twee broers. Die lijken daar niet vrijwillig te zitten. Ze voelen zich de gevangene van de eigenaar, een mysterieuze Heer Visser, die na een aanrijding met de Noorderzon vertrokken is en die hen kennelijk heeft opgedragen om het kuuroord voor hem te beheren. (leesmeer)  (lêsmear)

 

Bergaf  (jongerentoneelstuk) ( 2007)

Een groepje jongeren heeft genoeg van de sleur van het bestaan. Een vreemde jongen van buiten verleidt hen om met alles te breken en er samen van door te gaan, het avontuur tegemoet. Met de auto vertrekken ze naar Frankrijk om daar een berg te beklimmen. Het wordt een tocht vol beproevingen, spanning en verraad. (leesmeer)

 

Op zoek naar Zusje (familietheater) (2006)

Zusje heeft geen zusje, maar ze wordt Zusje genoemd omdat ze altijd zo zeurt om een zusje. Zelfs 's nachts droomt ze ervan. De Droommeester die in ieders dromen aan de touwtjes trekt weet daar wel raadt mee en geeft haar een zusje cadeau. Toch kan Zusje met dromen geen genoegen nemen. Als haar moeder een haar 'van haar' ontdekt op het jasje van haar vader, meent ze dat ze op het spoor heeft. (leesmeer)

 

Nergens Niet Om (bewerking van 'Much ado about nothing' van Shakespeare)  (2005)

De officier Benedict moet niets hebben van vrouwen en al helemaal niet van de scherpe tong van Beatrice, die van haar kant ook niets moet weten van mannen. Een list lijkt beide uitersten toch tot elkaar te brengen, maar voor het zover is wordt de romance van een jonger koppel door laster ernstig verstoord. Een kluchtige burgerwacht zorgt voor de ontknoping in deze spitse komedie. (leesmeer)

 

Komen en gaan (2004)

Komen en gaan bestaat uit vier afzonderlijke eenakters, die tezamen ook als vierluik gespeeld kunnen worden. Allemaal gaan ze over mensen die rakelings langs elkaar scheren, zonder dat ze erin slagen om elkaar vast te houden of samen verder te gaan. Dit thema krijgt op uiteenlopende wijze vorm. (leesmeer )

 

Koos' droom ( een hommage aan het publiek ) (2003)

‘Koos’ Droom’ is een hommage aan èn een confrontatie met het publiek. In de zaal zit het publiek op een oplopende tribune, met daarvoor een groot, ouderwets toneelgordijn. Het toneel achter dat gordijn bestaat uit een identieke tribune, met daarop ongeveer evenveel spelers als dat er toeschouwers zijn vòòr het gordijn. Zodra het doek opengaat wordt het publiek dus met een ‘spiegel’ geconfronteerd: het kijkt als het ware naar zijn eigen evenbeeld. De setting is de pauze van een amateurtoneelvoorstelling. (leesmeer)

 

Hoe groot was Pier? - Hoe grutsk wie Pier ?  (jongerenmuziektheater) (2002)

‘Hoe groot was Pier?’ - of op z’n Fries: 'Hoe grutsk wie Pier?' - vertelt het verhaal van de

bekende Friese volksheld Grutte Pier (Grote Pier) uit Kimswerd. Nadat plunderende soldaten hem beroofd hadden van have en goed voerde hij als 'admiraal van de Zuiderzee' met zijn lotgenoten een hopeloze strijd tegen Bourgondiërs en Hollanders. Het was de tijd van Karel V, nog vóór de tachtigjarige oorlog. Geen één slag verloor de reus Pier, maar de vrijheid van Friesland kwam geen stap dichterbij. (leesmeer)  (lêsmear)

 

In de Jungle van Borneo (toneelstuk voor jongeren)

 

Dol ( dooltocht door het leven ) (2001)

‘Dol’ gaat over de zoektocht van drie mensen met een geestelijke stoornis: een oudere vrouw die depressief is geworden na de dood van haar man, een jong meisje dat vanwege traumatische ervaringen in haar jeugd lijdt aan wat men vroeger een ‘meervoudig persoonlijkheidssyndroom noemde’ en een schizofrene jongeman. Vanuit de hemel worden ze gadegeslagen door een wrede engel, die ons uitnodigt hen te bekijken en die zelf in verschillende gedaantes optreedt temidden van hun verwarring. Deze tekst is geschreven en opgevoerd in opdracht van de GGZ Friesland. (leesmeer )

 

Het moet toch een keer (eenakter voor jongeren) (1999)

Een zomeravond, laat. Aan de voet van de IJsselmeerdijk staat een bestelautootje van ‘Vleesboetiek De Haan’. Jenny vindt dat het hoog tijd wordt dat ze ‘het’ nu een keer doet. Al haar vriendinnen hebben het al gedaan. Daarom heeft ze Harry meegenomen uit de disco. Harry werkt bij de slager en heeft ervaring. Maar nu het is zover is weet Jenny het niet meer zo zeker.  (leesmeer)

 

 

© hans brans

ontwerp en uitvoering website RUDI. vormgeving en kunst.