Grafiekextractor

Wat is Grafiekextractor?

Vaak worden gegevens op het web weergegeven met behulp van grafieken.
Soms wil je toch de beschikking hebben over de (numerieke) gegevens, om bijvoorbeeld in Excel mee verder te rekenen. Hiervoor is Grafiekextractor een handig hulpmiddel.

Hoe werkt Grafiekextractor?

Stel op een webpagina bevindt zich de volgende grafiek:

Deze grafiek is afkomstig van http://www.getij.nl. Hier worden de waterhoogten in een groot aantal meetstations weergegeven in grafieken zoals hiernaast. Klik hiervoor op Real Time Waterstanden

Als je met Explorer werkt druk dan op de rechtermuisknop en kies Kopieren:

Start Grafiekextractor en kies Bestand-Nieuwe afbeelding van klembord halen

Kies het juiste gegevenstype. In dit geval voor de horizontale as: tijd en voor de verticale as: lineair

Selecteer de radiobutton "linkerbovenhoek" en klik in de figuur op de linkerbovenhoek van het gebied dat je wilt scannen. Vul in de invulhokjes de coördinaten van dit punt in

Selecteer de radiobutton "rechterbenedenhoek" en klik in de figuur op de rechterbenedenhoek van het gebied dat je wilt scannen. Het geselecteerde gebied wordt nu aangegeven. Vul in de invulhokjes de coordinaten van dit punt in

Selecteer de radiobutton Kleur. Klik op of in de burt van de grafiek totdat het vakje naast de button de kleur van de grafiek heeft.

In principe ben je nu klaar om de grafiek te "scannen". De volgende drie invulhokjes kun je gebruiken om keuzes te maken voor verschillende tekens. Deze hoef je in eerste instantie niet te gebruiken

Kies uit het menu "Scan". Onderaan verschijnen de gescande gegevens

De gegevens exporteren

Je kunt de gegevens op twee manieren exporteren: als bestand en via het klembord.

Als bestand:
Kies in het menu voor Bestand-Opslaan.
Kies een bestandsnaam als "extract.txt" of zo iets.

Via het klembord:
Kies in het menu voor Bewerken-Alles Selecteren en daarna voor Bewerken-Kopieren. Als je de gegevens in Excel wilt importeren is dit de gemakkelijkste manier.

De optie y-waarden tussen ... en ... overslaan

Bekijk de volgende grafiek.
Het probleem is dat de horizontale as dezelfde kleur heeft als de grafiek. Door nu te kiezen voor y-waarden tussen -10 en 10 overslaan komen deze gegevens niet in de gescande gegevens terecht. Je raakt dan ook wel een paar punten van de grafiek kwijt, maar het grootste deel is nu juist.