Opgave 4

T.ABCD is een piramide. P ligt op AT, Q ligt op BT.
R is een punt in vlak TCD.
Teken de doorsnede van vlak PQR met de piramide.
Constructie tonen
Inhoudsopgave