Terug naar Wiskit

Voorbeelden
Riemannsommen
Gradenboog
In- en omgeschreven cirkel
Binomiale en Normale Verdeling
Differentieren
Differentiaalvergelijking
Impliciete Kromme
Kegel
Conflictlijn
Webgrafiek

Riemannsommen
xmin=-1
xmax=4
ymax=1.5
ymin=-1.5
F=sin(x)
vulstijl(5)
vulkleur(12632256)
a:=0
da:=pi/5
herhaal
veelhoek(a;0;a;sin(a);a+da;sin(a+da);a+da;0)
a:=a+da
totdat(grotergelijk(a,pi))

Hetzelfde kan worden bereikt met:

xmin=-1
xmax=4
ymax=1.5
ymin=-1.5
F=sin(x)
vulstijl(5)
vulkleur(12632256)
da:=pi/5
for(a;0;pi-da;da)
veelhoek(a;0;a;sin(a);a+da;sin(a+da);a+da;0)
next


Gradenboog
for(phi;0;350;10)
a:=4*cos(degtorad(phi))
b:=4*sin(degtorad(phi))
lijn(0;0;a;b)
stip(a;b;2)
uitvoer2(1.13*a;1.13*b;phi;cc)
next
cirkelmppunt(0;0;4;0)
 
In- en omgeschreven cirkel

maakpunt(a;1;-1)
maakpunt(b;4;4)
maakpunt(c;-2;3)
veelhoek(a1;a2;b1;b2;c1;c2)
snijpuntbis(a1;a2;b1;b2;c1;c2;m1;m2)
projectie(a1;a2;b1;b2;m1;m2;p1;p2)
cirkelmppunt(m1;m2;p1;p2)
lijn(m1;m2;p1;p2)
stip(m1;m2;1)
snijpuntmll(a1;a2;b1;b2;c1;c2;m1;m2)
cirkelmppunt(m1;m2;a1;a2)
 
Differentieren
$f:=x/(x+1)
diff$($facc;$f;x)
grafiek($f)
tekenkleur(255)
grafiek($facc)
x:=-2.5
tekst2(x;$f;$f;rb)
letterkleur(255)
tekst2(x;$facc;$facc;rb)
Binomiale en Normale verdeling
 
 
xmin=-1
xmax=21
ymin=-0.1
ymax=0.5
n:=20
p:=0.6
s:=sqrt(n*p*(1-p))
grafiek(normalpdf(x-n*p,s))
k:=0
herhaal
rechthoek(k-0.5;0;k+0.5;binomcoeff(n,k)*p^k*(1-p)^(n-k))
k:=k+1
totdat(groter(k,n))
 
Differentiaalvergelijking
lijnelveld(0.3*y*(4-y);1;1)
oplossingskromme(0.3*y*(4-y);-5;0.1;0.05;200;runge)
oplossingskromme(0.3*y*(4-y);-5;-0.1;0.05;60;runge)
 
Impliciete Kromme
impliciet2(sin(x^2)+cos(y^2)-1;xmin;xmax;ymin;ymax;1)
 
Kegel
tekenkleur(255)
set3dcentraal(20;-70;10;10)
oppervlak3d(v*sin(u);v*cos(u);4-1.5*v;0;2*pi;0;4;0.1;0.1)
Conflictlijn
 
a:=-2
herhaal
conflictlijn(lijn;-a;4*a;4;0;5;1)
vectorvoorstelling(4;0;5;1;-2;2)
stip(-a;4*a;1)
a:=a+0.1
totdat(groter(a,2))
Webgrafiek
 
 
 
xmin=-0.1
xmax=1.2
ymax=1.2
ymin=-0.1
tekenkleur(255)
webgrafiek(3.86*x*(1-x);0.2;100;0)