Terug naar Wiskit

Wat kan Wiskit?

 • Wiskit kan tekeningen opslaan in Windows Metafile formaat, als Bitmap, JPG, Gif, PDF en in Eepic(Latex)-formaat. Windows Metafile formaat is een formaat dat uitstekend gelezen kan worden door Microsoft Word en Powerpoint. Dit formaat is uitstekend schaalbaar. Gemaakte tekeningen kunnen in Word of Powerpoint verder worden bewerkt.
 • Wiskit kan grafieken van functies, parameterkrommen(2d en 3d),impliciete krommen, halfvlakken, webgrafieken, lijnelementenvelden, draadmodellen van 3d-oppervlakken en oplossingskrommen van differentiaalvergelijkingen tekenen
 • Wiskit kan integraalbenaderingen uitrekenen.
 • Wiskit kan afgeleiden en primitieven van functies bepalen.
 • Lineaire en niet-lineaire afbeeldingen en iteraties van deze afbeeldingen worden ondersteund.
 • Wiskit kent opdrachten om meetkundige figuren te tekenen zowel in het platte vlak als ruimtelijk.
 • In het platte vlak kunnen snijpunten van lijnen, cirkels en van cirkels en lijnen worden berekend. Ook zijn er opdrachten om snijpunten van de bissectrices en middelloodlijnen van een driehoek te berekenen. Conflictlijnen van lijn en punt en van cirkel en punt kunnen worden getekend.
 • Ruimtelijk worden rotaties en spiegelingen ondersteund.
 • Wiskit is programmeerbaar.
  Getal- en Stringvariabelen,lijsten(arrays), regressiemodellen, for..next, voorelke, herhaal..totdat en als...anders...eindals, procedures behoren tot de mogelijkheden.
  Om een indruk te krijgen van de programmeermogelijkheden: bekijk een aantal voorbeelden. Meer voorbeelden zijn te vinden in het bestand voorbeelden.doc dat deel uitmaakt van de zipfile.
 • Wiskit kan rekenen met willekeurig grote gehele getallen
 • De mogelijkheid om tekstvelden, schuifbalken en selectievakken op te nemen maken Wiskit tot een "programmeeromgeving" waarmee vele interessante interactieve programma's zijn te bouwen.
 • Wiskit is gratis.
 • Het bestand dat je kunt downloaden bevat naast het programma en de helpfile een Wordbestand met voorbeelden en een Wordbestand met een introductie in het programmeren met Wiskit. Ook worden een aantal "presentaties" meegeleverd.