Dit is de homepage
Henrik de Nie

Laatste wijziging:maandag 21 juni 2010

Vissen
Tussen 1978 en 1997 heb ik onderzoek aan vissen gedaan. 
In 1988 promoveerde ik in Wageningen op een proefschrift over de paling.
Daarna maakte ik de Atlas van de Atlas van de Nederlandse zoetwatervissen die in 1996 werd uitgegeven. Vervolgens maakte ik voor het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit de "nationale lijst van met uitsterven bedreigde en kwetsbare zoetwatervissen" (Rode Lijst).
In 2006 verscheen een boek dat ik samen met Willie van Emmerik schreef over de Nederlandse zoetwatervissen in opdracht van de (inmiddels gefuseerde) OVB.
Meer over zoetwatervissen op een speciale pagina.
vogels.gif - 4172 Bytes

Vogels en Ornithologie
Zelf heb ik veel belangstelling voor vogels (in de natuur, niet in hokken).
Als secretaris van de KNNV Vogelwerkgroep Wageningen e. o. beheer ik de website van deze groep die gaat over rond Wageningen. In 2010 verscheen een boek over de vogels rond Wageningen "Wat vliegt waar", geschreven door leden van de Vogelwerkgroep en mede door mij geredigeerd. Hier bevinden zich ook wat leuke links naar sites over vogels en natuurstudie in het algemeen.

De maker van deze site
Henrik de Nie (zie korte biografie) is schrijver van onder andere populair wetenschappelijke artikelen en reisbeschrijvingen (zie ook index in linkerframe).

wapen.gif - 6070 Bytes

Genealogie

Voor naamgenoten/familie met de achternaam "De Nie":
In 1955 is door (wijlen) ds H. de Nie (toen predikant te Oenkerk) een stamboom van de familie De Nie (de Hennin) gemaakt. Deze stamboom is gecatalogiseerd bij het Centraal Bureau voor Genealogie te 's Gravenhage.
Een uittreksel, alleen betrokken op mijn 'lijn' in deze stamboom staat hier op de website. Iedereen die aanvullende informatie geeft, kan op verzoek bij
mij de beschikking krijgen over zijn/haar kwartierstaat gebaseerd op het genealogisch programma "Aldfaer".

europoster.gif - 3024 Bytes Leve de Republiek!
Genoeg van de monarchie? Tijd voor het Nieuw Republikeins Genootschap! U kunt zich daar ook aanmelden als lid.
paneeltjes.gif - 15290 Bytes Sinds 12 maart 2003 liggen er zonnepanelen op mijn dak. Meer beeldinformatie en cijfers van de elektriciteitsproductie per dag op speciale pagina.