Homepage

Thema's:

Publicatielijst
Biografie
Over zonne-energie
Stamboom "de Nie"

Over vissen:
Zoetwatervissen in Nederland
Over de paling in 1988
Vis in IJsselmeer
Welzijn van vis
Vissen in de Flora- en faunawet
  + Meerval
Rode Lijst zoetwatervissen
  + Uitgestorven
  + Bedreigd
  + Kwetsbaar
  + Gevoelig
  + Bijdrage aan IUCNcongres
  + Kwabaal

Over vogels:
Kraanvogels
Pinguins
Vogels ringen
Voorjaarstrek
Vogelnamen
Over DNAonderzoek

Godsdienst:
Evolutie en ontstaan van religie Walter Burkert
God als misvatting door Richard Dawkins
Godsdienst verklaard door Pascal Boyer
Breaking the Spell (De betovering van het geloof) door Daniel Dennett
Reizen:
Borneo
Celebes

Homepage