Over mijzelf/About myself

Hallo bezoeker,
mocht u daar interesse in hebben, dan volgt hier een stukje over mijzelf.
Hi visitor,
in case you're interested here 's something about my own person.
Mijn officiele naam is Joost de Kloe, genoemd naar mijn grootvader Joost (die weer werd vernoemd naar zijn grootvader Joost, etc., en dat gaat zo terug tot aan Josua du Cloux geboren ca. 1670), maar mijn roepnaam is Jos. Ik ben in 1997 getrouwd met Mariska van Veeren, en we hebben 3 kinderen. My official name is Joost de Kloe, named after my grandfather Joost (named after his grandfather Joost, etc., back till Josua du Cloux who was born ca. 1670), but I am called Jos. In 1997 I married Mariska van Veeren, and we have 3 children.
Ik woon in het kleine stadje Zaltbommel, gelegen in "De Bommelerwaard" in de provincie Gelderland, aan de rivier de Waal. De eerst bekende vermelding is al uit het jaar 850 als 'Bomela' dus Zaltbommel bestaat al zeker zo'n 1150 jaar. Er zijn echter ook resten uit de Romeinse tijd gevonden in de directe omgeving, en zelfs oudere Germaanse/Keltische overblijfselen, dus de streek is al veel langer bewoond.

Vanwege mijn interesse in historie (en genealogie) ben ik bestuurslid (secretaris) geweest van de Historische Kring Bommelerwaard, en ben ik nu (2009) beheerder van de website en het internet forum van deze kring. (mail/schrijf me voor meer info).

I live in a small town called Zaltbommel situated in the area "De Bommelerwaard" along the river 'Waal' in the province of Gelderland in The Netherlands. It is first referenced in the year 850, so it's existence has been proven to be longer then 1150 years, but also some remains of the old Roman empire were found in our area, and even elder Germanic/Keltic remains.

Because of my interest in history (and genealogy) I have been involved in the organisation of the historic society of the Bommelerwaard (Historische Kring Bommelerwaard), and am currently maintainer of their website and internet forum. (for more information you can contact me).

Ik heb experimentele natuurkunde gestudeerd aan de Universeit Utrecht , en ben afgestudeerd in 1992. Mijn afstudeerd project was in de vakgroep atoom- en grenslaag fysica (ionen verstrooiing op een metaal kristal).
Daarna heb ik 3 maanden gewerkt in dezelfde vakgroep aan de implementatie van een computer programma om laserkoeling te simuleren. Dat resulteerde in de publicatie van een artikel.
I have studied physics at the University of Utrecht (The Netherlands ) and graduated there in 1992 at the Atomic Physics department . My graduation work was on the subject of ion scattering on a metal surface.
After my graduation I worked for 3 months at the Atomic Physics department of the Utrecht University on the implementation of a program to simulate lasercooling. The results of this work have been published in one article.
Daarna heb ik 9 maanden in (toen nog verplichte) militaire dienst gezeten bij de cavalerie (als lader van het kanon van een Leopard II tank.

(plaatje geleend van de website www.sytzama.nl)
Then I served my time in the army for 9 months with the cavalry (my job was loading the gun of a Leopard II tank
(picture borrowed from the website www.sytzama.nl)
Van 1995 t/m 2000 heb ik gewerkt aan mijn promotie onderzoek op het gebied van plasmafysica op het FOM-instituut voor plasma fysica Rijnhuizen te Nieuwegein (Jutfaas). Het onderzoek was gericht op het bestuderen van de interactie tussen een waterstof-ijsklontje (pellet) en het hete plasma, en het daaruit voortkomende deeltjestransport. Dit met het doel te weten te komen of het bijvullen van een toekomstige kernfusiereactor met verse brandstof haalbaar is op deze manier. Op 23 mei 2000 ben ik op dit onderzoek gepromoveerd aan de Technische Universiteit Eindhoven. De volledige tekst is online beschikbaar. In the years 1995 to 2000 I worked on my PhD research on plasma physics at the FOM-institute for plasma physics Rijnhuizen in Nieuwegein (Jutfaas). This research was on the subject of the interaction between a solid bit of hydrogen-ice (pellet) and the hot plasma, and the resulting particle transport. The purpose of this research is to find out whether refuelling of a future nuclear fusion powerplant with fresh fuel can be achieved in this way. I defended my thesis on may 23, 2000 at the Technische Universiteit Eindhoven. The full text of my thesis is available online.
Van 1-10-1999 tot 1-10-2000 heb ik gewerkt bij de Werkgroep Fysische Informatica van de Universiteit Utrecht (nu bekend onder de naam High performance computing Group). Mijn werk bestond daar uit het ombouwen van bestaande programma's voor het oplossen van Natuurkundige problemen zo dat ze gedraaid kunnen worden op een parallelle supercomputer. Between 1-10-1999 and 1-10-2000 I worked at the Werkgroep Fysische Informatica of the Utrecht University. (now renamed as High performance computing Group). My work was the modification of existing software to solve physics problems in such a way that it can be used on a parallel supercomputer.
Nu weet u wat er te weten is over mijn prive leven (voorzover ik dat openbaar wil maken uiteraard) ga verder naar mijn huidige werk. So now you know most there is to know about my private life (as far as I want you to know it), lets go on to my current work.
Naar mijn homepage/Back home