STOMPWIJK (Gem. Leidschendam)

R.K. Kerk H. Laurentius


G.H. Broekhuyzen Sr. vermeldt in zijn orgelbeschrijvingen (uitgave verzorgd door Arend Jan Gierveld en uitgegeven door de VNM, 1986) het volgende:

Het orgel in de kerk der r. cath. gemeente aldaar is gemaakt in 1766 door J.H.H. Bštz, orgelmaker te Utrecht. Heeft 8 stemmen, een handclavier, geen pedaal [en] twee blaasbalgen.

Prestant 4' Roerfluit 4' Sexqualter 2 st.
Prestant D. 8' Octaaf 2' Mixtuur 2-3 st.
Holpijp 8' Gemshoorn 3'  
     
tremulant, ventil    

In de werklijst van J.H.H. Bštz (aanwezig in het Witte-archief) staat vermeld dat Bštz ook het oude orgel inneemt. (G. Oost "De Orgelmakers Bštz" blz. 243)

1851 en 1871 - Herstelwerk aan de balgen door L. Ypma. In 1871 wordt het orgel ook overgeplaatst van de oude kerk naar de nieuwe noodkerk (Gierveld, commentaar op G.H. Broekhuyzen Sr. Orgelbeschrijvingen,dl. II  blz. 803, "100 jaar parochiekerk", 1973, blz. 18)

1873 - Inwijding nieuwe kerk, orgel vermoedelijk meeverhuisd

1885/86 - Nieuw orgel fa. L. Ypma, Alkmaar voor É 3650,--. (bestek 12/04/1885, Ypma-archief, kopie aanwezig in orgelarchief Utrecht, met dank aan dhr. Wim Loos te Roelofarendsveen)   Dispositie: 

 

MANUAAL: C-f''' BOVENKLAVIER: C-f''' PEDAAL: C-c'
Bourdon 16' Salicionaal 8' Aangehangen
Prestant 8' Viola di Gamba 8' (C-H gec. met Salicionaal)  
Holpijp 8' Bourdon 8' Klavierkoppeling
Octaaf 4' Flute Harmonique 4' Ventiel of Windlosser
Fluit 4' Roerfluit 4'  
Quint 3'    
Octaaf 2'    
Cornet III Disc.    
Trompet 8'    

 

1892/93 - Het orgel wordt afgebroken en in de toren geplaatst om meer ruimte te scheppen voor het zangkoor. De klaviatuur verhuist van de linker-  naar de voorkant, onder het front. Tevens wordt een Vox Celeste 8' af c aangebracht en wordt om het tweede manuaal een zwelkast gebouwd. Kosten É 2000,--.  (kopie Ypma-archief in orgelarchief Utrecht) 

1929 - De speeltafel wordt omgezet. Zat de organist eerst met zijn rug naar het altaar, nu zit hij met zijn rug naar het orgel (knipselmap Laurentiusparochie in Gemeentearchief Leidschendam)

1939/40 - Ombouw naar het pneumatische systeem door P.C. Bik te Leiden onder advies van Dr. C. Huigens OFM. (knipselmap Laurentiusparochie in Gemeentearchief Leidschendam en correspondentie AdK met dhr. P.C. Bik jr. d.d. 2 april 1980) Dispositie:

 

MANUAAL I: MANUAAL II: PEDAAL:
Bourdon 16' Vioolprestant 8' Subbas 16' (tr. Bourdon Man.I)
Prestant 8' (bas nieuw, front) Bourdon 8' Gedektbas 8' (idem.)
Holpijp 8' Gamba 8' Octaafbas 8' (later toegevoegd)
Octaaf 4' Vox Celeste 8' Prestant 4' (later toegevoegd)
Gedekte Fluit 4' Roerfluit 4'  
Quint 2 2/3' Woudfluit 2' (v/h Fl. Harmonique)  
Octaaf 2'    
Cornet III Disc.    
Trompet 8'    

 

het zangkoor in 1944, aan het orgel Joop Suyten (illustratie uit gedenkboek 125-jarig bestaan van de parochie in 1998, samengesteld door C.J. Schalken)

 

1972 - Windlade 1e Manuaal wordt naar voren gebracht en op 2 zuilen geplaatst. Het orgel wordt geŽlectrificeerd en er komt een nieuwe speeltafel. Ook wordt de Trompet, welke veel te lijden heeft gehad van invallende stukjes steen en kalk vervangen door een nieuwe. Uitvoerder: fa. P.C. Bik & Zn., Leiden. (correspondentie 2/4/1980)

1978 - In de zomer doet zich een merkwaardig voorval voor. "De Leidschendammer" van 20 september 1978 verwoordt het aldus: Enige weken geleden kwam de pastoor van de r.k. kerk te Stompwijk tot de conclusie dat er iets aam het orgel van de kerk mankeerde. Er kwamen soms vreemde geluiden tevoorschijn en diverse tonen kwamen in het geheel niet door. Naar aanleiding hiervan werd de orgelbouwer gewaarschuwd die een onderzoek instelde. Tijdens deze inspectie bleek dat er 5 orgelpijpen waren verdwenen, diverse pijpen door elkaar waren gezet en tevens iemand zijn behoefte had gedaan midden tussen de orgelpijpen. Dit alles kan de pastoor niet anders zien dan moedwillige vernieling, want de restwaarde van de orgelpijpen is praktisch nihil. Bij navraag bij koster Hilgersom bleek dat deze op vrijdag 7 juli een jongeman via het dak van de kerk en de galmgaten in de toren heeft zien klimmen. Door omstandigheden kon echter niet worden achterhaald wie dit geweest is. Wel staat vast dat de vernieling omstreeks die tijd moet hebben plaatsgevonden. Na de ontdekking is aangifte gedaan bij de politie, die verzoekt iedereen die denkt inlichtingen te kunnen verstrekken kontakt op te nemen met de wijkagent. Inmiddels zijn nieuwe orgelpijpen besteld in Duitsland waar ze speciaal moeten worden gemaakt. En zit het kerkbestuur weer met een financiele strop.

1980 - Plaatsing nieuwe windmachine en balg, fa. P.C. Bik (correspondentie 2/4/1980)

medio jaren '90 - verplaatsing speeltafel van zangtribune naar priesterkoor

 

(foto Aart de Kort, begin jaren '90)

 

Dispositie: (eigen waarneming AdK)

MANUAAL I: C-g''' MANUAAL II: C-g''' PEDAAL: C-f'
Bourdon 16' Vioolprestant 8' Subbas 16'
Prestant 8' Bourdon 8' Gedektbas 8'
Holpijp 8' Gamba 8' Octaafbas 8'
Octaaf 4' Voix Celeste 8' Prestant 4'
Ged. Fluit 4' Roerfluit 4'  
Quint 2 2/3' Woudfluit 2' KOPPELINGEN:
Octaaf 2' Tremulant P+I, P+II, I+II, I+II 4', I+II 16', I+I 4'
Cornet III (Disc.)    
Trompet 8' SPEELHULPEN:  
  vaste comb. P, Mf, F en T  
  tongwerkuitschakeling  
  Trede voor zwelkast Man. II  
  Trede voor Gen. Crescendo  

Electro-pneumatische tractuur

 

Aart de Kort, augustus 2000

HOME Haagse Orgel Kring        Terug naar Orgels in de regio