Floors wiskunde pagina


Op deze pagina vind je wat wiskunde-dingen die mij interesseren. Wiskunde speelt voor mij een grot rol, al was het maar omdat ik er in ben afgestudeerd en er dagelijks les in geef. Ik heb bijzondere interesse in de meetkunde van de driehoek.


De driehoekjes hoek

Momenteel houd ik mij wat wiskunde betreft vooral bezig met de vlakke meetkunde in de driehoek. In een driehoek kun je allerlei "centra" definiëren. Zo leer je op school bijvoorbeeld dat de drie hoogtelijnen door één punt gaan, het hoogtepunt (Engels: orthocenter). Er zijn nog veel meer van deze driehoekscentra. Om een indruk te krijgen van wat er allemaal voor fraais is: neem een kijkje op de pagina's van Clark Kimberling. In zijn boek triangle centers and central triangles dat in september 1998 is verschenen heeft deze Amerikaanse professor aan de University of Evansville onder meer een lijst opgenomen van 400 driehoekscentra. Een verder uitgebreide lijst heeft hij inmiddels op internet laten verschijnen onder de naam Encyclopedia of Triangle Centers.

Driehoeksmeetkunde kende zijn grootste bloei in de 19e eeuw. Maar ook de laatste tientallen jaren zijn er weer enkele enthousiasten die proberen nieuwe inzichten te verkrijgen in dit stukje wiskunde. Op internet zijn vind je de driehoeksmeetkunde enthousiasten in de Hyacinthos discussielijst.

Voor mooie meetkunde kun sinds januari 2001 je terecht bij het gratis electronisch tijdschrift Forum Geometricorum uitgegeven door de Florida Atlantic University, Boca Raton, Florida, USA.

Mijn meetkunde

Andere wiskunde

Er is meer moois onder de wiskundige zon dan driehoeken alleen. En ook daarin valt een heleboel te puzzelen. Aardigheidjes waar ik aan heb gepeuterd zijn de golfrijen en spiraalrijen (de laatste pagina is alleen in het Engels).

Sites die met wiskunde-onderwijs te maken hebben


Terugkeren naar Inhoudsopgave