Informatie

De inschrijfperiode loopt van zaterdag 23 mei tot en met zaterdag 13 juni 2009. Het inschrijfgeld bedraagt voor zowel deelnemers als begeleiders € 12,50 per persoon. In verband met de WA-verzekering is voor minderjarigen de handtekening van een van de ouders of voogden vereist op het inschrijfformulier.

Steps en rijwielen van begeleiders die door de organisatie moeten worden vervoerd naar Rotterdam, dienen op vrijdag 19 juni tussen 18.00 en 20.30 uur te worden ingeleverd bij Herberg 't Klosterke in Den Hout. Meerpersoonssteps (maximaal vier personen) moeten vóór 19.00 uur worden aangeboden in verband met de belading van de vrachtauto's.

U dient zaterdag 20 juni om uiterlijk 09.00 uur aanwezig te zijn bij Herberg 't Klosterke. De bussen vertrekken om 09.30 uur naar Rotterdam. Indien u op eigen gelegenheid gaat, dan moet u om 10.30 uur aanwezig zijn in Rotterdam. Om 11.00 uur wordt aldaar in kleine groepjes vertrokken vanaf het DOZ-terrein aan de Charloiselagedijk.

Bij aankomst in Rotterdam liggen in de kantine van het DOZ-terrein de rugnummers en startkaarten. U roept uw naam en de organisatie zoekt uw rugnummer en startkaart op. In de kantine zijn ook sluitspelden aanwezig. U vormt zelf een groepje van ongeveer 20-30 personen en meldt u dan op het startterrein bij Jan Mekes. Hij neemt uw startkaart in en geeft u een groepsnummer.

Vanaf 11.00 uur wordt vertrokken in volgorde van groepsnummer. U krijgt een seintje om u als groep op te stellen in de startfuik; aldaar krijgt u uw startkaart terug en op sein van de starter mag u vertrekken.

Onderweg dient u verplicht twee maal een kwartier rustpauze te nemen op de daarvoor aangewezen plaatsen in de route. Daar geeft u uw startkaart af aan de organisatie. Zij zetten uw vertrektijd weer op de kaart en als die tijd bereikt is, geeft u de startkaart weer aan de organisatie, die hem dan afstempelt.

Bij die rustplaatsen is er ook gelegenheid om broodjes e.d. te nuttigen. Deze worden niet verstrekt door de organisatie. U dient dus zelf te zorgen voor voedsel (meebrengen of aldaar kopen). Onderweg zijn er nog wel twee door de organisatie bemande drinkposten, waar u gratis drank en snoep kunt krijgen.

Voor vragen of informatie kunt u terecht op onderstaande adressen:

Een sportieve voorbereiding toegewenst en tot ziens op 20 juni!