Reglement

 1. Deelname aan de tocht geschiedt op eigen risico van de deelnemer. Het bestuur van de stichting sluit elke aansprakelijkheid jegens de deelnemers uit. De deelnemer dient WA-verzekerd te zijn.

 2. Deelnemers en begeleiders dienen zich te houden aan de verkeersvoorschriften (o.a. gebruik te maken van de fietspaden).

 3. Aanwijzingen van de organisatie (herkenbaar aan de oranje verkeersjacks) en de politie dienen te worden opgevolgd.

 4. Het is de deelnemers niet toegestaan om zich anders dan op eigen kracht voort te bewegen.

 5. De voorgeschreven rusttijd van twee maal 15 minuten dient op de daarvoor aangewezen plaatsen in acht te worden genomen. Bij aankomst en vertrek op de rustplaats dient de deelnemer zich persoonlijk bij de controlepost te melden.

 6. De deelnemer dient bij aankomst op de rustplaatsen en de finish zijn startkaart in te leveren.

 7. De eventuele verzorger met een motorvoertuig mag de deelnemer niet in de directe nabijheid van de deelnemer begeleiden, omdat het overige verkeer daardoor ernstig wordt belemmerd en onnodig in gevaar wordt gebracht. Verzorging kan geschieden op parkeerplaatsen e.d.

 8. De verstrekte rugnummers moeten duidelijk zichtbaar worden gedragen. Bij aankomst in Den Hout moet de startkaart worden ingeleverd. Het rugnummer mag u houden.

 9. Indien mogelijk wordt door de organisatie reparatiemateriaal ter beschikking gesteld. Het verdient echter aanbeveling hiervoor ook zelf de nodige maatregelen te treffen.

 10. Tandemsteps zijn toegestaan tot een maximum van vier personen per step.

 11. Deelnemers dienen vóór 16.30 uur te zijn gefinisht.

 12. De minimumleeftijd voor deelname aan de tocht is twaalf jaar.

 13. De steps moeten zijn voorzien van een deugdelijke rem.

 14. De stichting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beschadigingen of verlies van materialen gedurende de tocht.

 15. Overtreding van dit reglement heeft diskwalificatie (evt. voor meerdere jaren) tot gevolg.

 16. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van Stichting Steprace Den Hout.

N.B. Uit ervaring weten we dat het aanbeveling verdient de aseinden van het achterwiel af te schermen of af te zagen om verwondingen aan uw benen te voorkomen!