Niets uit deze Parenteel mag worden overgenomen voor commercieel gebruik.

Parenteel van Gherit Middach

I Gherit Middach.
Kind van Gherit uit onbekende relatie:
1 Anthonis Gherits Middach, geboren omstreeks 1483. Volgt II.
II Anthonis Gherits Middach is geboren omstreeks 1483 [bron: E.G. Middag, NL blz. 347], zoon van Gherit Middach (zie I).
Notitie bij de geboorte van Anthonis: Volgens eigen verklaring geboren ca. 1483
Anthonis is overleden omstreeks 1546 in Lopik, ongeveer 63 jaar oud [bron: Familysearch]. Anthonis trouwde, ongeveer 16 jaar oud, in 1499 [bron: E.G. Middag + Familysearch] met Aleydis (Aleijt) Petersdr, ongeveer 19 jaar oud. Aleydis is geboren omstreeks 1480. Aleydis is overleden omstreeks 1526 in Lopik, ongeveer 46 jaar oud [bron: Familysearch].
Kinderen van Anthonis en Aleydis:
1 Gherit Thoenisz (Gerrit Anthonisz) Middach, geboren op zaterdag 12 september 1500 in Reusel. Volgt III-a.
2 Marijken Anthonis Gheritsd. Middach, geboren omstreeks 1501 in Middelkoop. Volgt III-b.
3 Scalck Thoeniss Middach, geboren omstreeks 1502 in Middelkoop [bron: Familysearch]. Scalck is overleden op donderdag 16 september 1518, ongeveer 16 jaar oud [bron: Familysearch].
Notitie bij Scalck: Uit onderzoek van E.G. Middag, raakt Scalck, 6 sept. 1518 (R.A.G. no 232) met zijn vader betrokken bij een vechtpartij. ( De opgetekende verklaring luidend: Meeus Wiggertsen tuijcht dat Jacob Willem Otten sijn mess wt had op Scalk Thoenissen en de sijn vader (volgens een aantal namen van personen die niet "tuijchte" = verklaren/getuigenis afleggen). Thoenis Geritssen tuijght dat Scalck sijn zoon gestoken heeft.
III-a Gherit Thoenisz (Gerrit Anthonisz) Middach is geboren op zaterdag 12 september 1500 in Reusel [bron: Familysearch/Geneanet], zoon van Anthonis Gherits Middach (zie II) en Aleydis (Aleijt) Petersdr. Gherit is overleden omstreeks 1580 in Reusel, ongeveer 80 jaar oud.
Notitie bij Gherit: Gherit Anthoniss, verklaart 12 sept. 1526 (R.A,G, no. 239) zijn moeders versterf te hebben ontvangen. (EGM)
Volgens het onderzoek van E.G. Middag is het niet helemaal zeker dat de lijn van Gherit ..... naar genoemde zoon Anthonis .....ook waar is. Hij heeft dit als "zou kunnen" aangenomen.
Gherit trouwde, ongeveer 19 jaar oud, omstreeks 1519 [bron: Familysearch] met NN.
Kind van Gherit en NN:
1 [waarschijnlijk] Anthonis Gheritsz. Middach (van den Hill)?, geboren omstreeks 1520 in Laag Middelkoop (ZH). Volgt IV.
IV Anthonis Gheritsz. Middach (van den Hill)? is geboren omstreeks 1520 in Laag Middelkoop (ZH), zoon van [waarschijnlijk] Gherit Thoenisz (Gerrit Anthonisz) Middach (zie III-a) en [waarschijnlijk] NN.
Notitie bij de geboorte van Anthonis: Volgens Prometheus VI, blz 221, geboren ca. 1520
Anthonis is overleden omstreeks 1580, ongeveer 60 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Anthonis: Hij is overleden tussen 1581 en 1584
Notitie bij Anthonis: Anthonius Gherits Middach is waarschijnlijk indentiek met Anthonis Gheritsz. van den Hill. (Uit Gens Nostra: 1986, blz. 29 en 30.) ook (Gens Nostra: 1976, blz. 247 gaat hierover).

Middelkoop was in 1627 een klein buurschap en had toen 33 huizen in het land van Arker. (Uit GN 1976, blz 247)
In de Ned. Leeuw van 1969, kol. 345-47 is door E.G. Middag uit Hilversum alles uitvoerig gedocumenteerd.
.
Beroep:
landbouwer te Laag Middelkoop/Leerbroek
Anthonis:
(1) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, in 1545 [bron: JMM] met Barbera Corst Jansdr, ongeveer 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Anthonis en Barbera: Door het huwelijk van Anthonius en Barbera krijgt Anthonis Gerrits Middag 3 mergen van het Jan Zweijnenweer in zijn bezit. Later koopt hij van de overige erfgenamen de andere 5 mergen. Zo komt het z.g.n. Jan Zweijnenweer in het bezit van de fam. Middach in Middelkoop.
Barbera is geboren omstreeks 1520 in Meerkerk, Zuid Holland, Netherlands. Barbera is overleden vóór 1550, ten hoogste 30 jaar oud. Barbera trouwde voorheen omstreeks 1544 [bron: JMM] met Cornelis Jans Sweijnen (ovl. ±1546).
(2) trouwde, ongeveer 38 jaar oud, omstreeks 1558 [bron: http://home.hccnet.nl/p.vander.lee/] met Maeycken Aertsdr., ongeveer 33 jaar oud. Maeycken is geboren omstreeks 1525.
Kind van Anthonis en Barbera:
1 Gherit Anthonisz Middach, geboren omstreeks 1551 in Middelkoop. Volgt V-a.
Kind van Anthonis en Maeycken:
2 Aert Anthonisz Middach, geboren omstreeks 1560 in Laag Middelkoop (Heicoop). Volgt V-b.
V-a Gherit Anthonisz Middach is geboren omstreeks 1551 in Middelkoop, zoon van Anthonis Gheritsz. Middach (van den Hill)? (zie IV) en Barbera Corst Jansdr. Gherit is overleden vóór donderdag 15 maart 1582, ten hoogste 31 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer en wonende te Middelkoop.
Gherit trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1575 met Neeltgen Joostendr., ongeveer 24 jaar oud. Zij is geboren omstreeks 1551. Zij is overleden vóór 1606, ten hoogste 55 jaar oud. Zij trouwde later omstreeks 1587 met Henrick Stevensz. (±1560-1637).
Kinderen van Gherit en Neeltgen Joostendr.:
1 Dirck Gheritsz Middach, geboren omstreeks 1576 in Middelkoop. Volgt VI-a.
2 Maeijcken Geritsdr. Middach, geboren omstreeks 1578 in Middelkoop. Volgt VI-b.
VI-a Dirck Gheritsz Middach is geboren omstreeks 1576 in Middelkoop, zoon van Gherit Anthonisz Middach (zie V-a) en Neeltgen Joostendr.. Dirck is overleden na 1612, minstens 36 jaar oud. Dirck trouwde met Maicken Adriaens Boonen.
VI-b Maeijcken Geritsdr. Middach is geboren omstreeks 1578 in Middelkoop, dochter van Gherit Anthonisz Middach (zie V-a) en Neeltgen Joostendr.. Maeijcken trouwde, ten hoogste 24 jaar oud, vóór 1602 met Jan Petersz..
V-b Aert Anthonisz Middach is geboren omstreeks 1560 in Laag Middelkoop (Heicoop) [bron: http://www.angelfire.com/wy2/westland/5.html], zoon van Anthonis Gheritsz. Middach (van den Hill)? (zie IV) en Maeycken Aertsdr.. Aert is overleden vóór 1627 in Laag Middelkoop, ten hoogste 67 jaar oud [bron: http://www.angelfire.com/wy2/westland/5.html].
Beroep:
Landbouwer te Laag Middelkoop, Leerbroek
Aert:
(1) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1585 met Janichjen Cornelisse (Jenneke Cornelisdr.) Nobel, ongeveer 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Aert en Janichjen: Aert woont te Heicop en later in het Laageind van Middelkoop, in het ’Jan Zweynen Weer’, op zijn ouderlijke boerderij. Hij komt in 1621 voor op de lijst van de 1000e penning voor 4 pond. Op de lijst van 07-04-1626 voor 3 kar. gld met de latere toevoeging: doot.
Janichjen is geboren omstreeks 1560, dochter van Cornelis Nobel. Janichjen is overleden vóór 1600, ten hoogste 40 jaar oud [bron: Uit GN van 1986, blz. 30.].
(2) trouwde, minstens 30 jaar oud, na 1590 in Middelkoop [bron: http://www.familysearch.org/Eng/Search/frameset_search.asp] met Trijntgen Gheritsdr., minstens 30 jaar oud. Trijntgen is geboren omstreeks 1560 in Middelkoop [bron: http://www.familysearch.org/Eng/Search/frameset_search.asp], dochter van Gherit Hermansz. en Maria Woutersdr.. Trijntgen is overleden vóór 1651, ten hoogste 91 jaar oud [bron: Uit GN 1986, blz. 30].
Notitie bij Trijntgen: Komt als weduwe van Aert Thonissen Middach voor op de lijst van haardsteden van 05-09-1627 met 1 huis en 1 schoorsteen. (Uit N.L. 1954, blz. 295)
Bijzonderheden.:
Trijntgen woonde na het overlijden van haar man te Middelkoop in een huis met één schoorsteen.
Kinderen van Aert en Janichjen:
1 Maeycken Aertsdr Middach, geboren omstreeks 1586 in Middelkoop. Volgt VI-c.
2 Wunneken Aaertse Middach, geboren omstreeks 1588 in Heicop. Volgt VI-d.
3 Gherit Aertsz (Gerrit) Middach (de oude), gedoopt op donderdag 19 juli 1590 in Leerdam. Volgt VI-e.
4 Anthonis Aertse Middach, geboren omstreeks 1592 in Middelkoop. Volgt VI-f.
5 Cornelis Aertsz Middach, geboren omstreeks 1595 in Middelkoop. Volgt VI-g.
Kinderen van Aert en Trijntgen:
6 Jan Aertsz Middach, geboren omstreeks 1602 in Middelkoop. Volgt VI-h.
7 Gerrit Aertsz. Middach (de jonge), geboren omstreeks 1604 in Middelkoop.
8 Herman Aertse Middach, geboren omstreeks 1606 in Middelkoop. Volgt VI-i.
9 Aentgen Aarts Middach, geboren omstreeks 1608 in Middelkoop. Volgt VI-j.
VI-c Maeycken Aertsdr Middach is geboren omstreeks 1586 in Middelkoop, dochter van Aert Anthonisz Middach (zie V-b) en Janichjen Cornelisse (Jenneke Cornelisdr.) Nobel. Maeycken trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1610 [bron: Kw. Pr. Delft.] met Hendrick Sandertsz van Schoonderwoerd, ongeveer 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Maeycken en Hendrick: Zij testeren 12 maart 1653 voor schepenen van Leerdam. (Uit de NL 1948, deel 72).
Hendrick is geboren omstreeks 1585, zoon van Sander van Schoonderwoerd en NN. Hendrick is overleden na 1653, minstens 68 jaar oud.
Notitie bij Hendrick: Ouderling 1626, Burgemeester van Leerdam 1636, Schepen 1655 te Leerdam
Zij testeren 12 maart 1653 voor Schepenen van Leerdam. Jan Cornelis Middagh, o.a. 1684-1685, schepen stad en graafschap leerdam.
"Sander Hendricksen Schooderwoert, schepen der stad en graafschap Leerdam".
Bezegelt d.d. 27 April 1668 (oude stijl) een charter, aanwezig in het Oude-Archief van het Polderdistrict Culemborg. Zijn wapen stelt voor: drie klaverbladen, in het middenvan het schild vergezeld van een schuinkruisje. (ws. bij figuur).
Eigenaar van 2 huizen op de Hoogstraat te Leerdam (1642).
.
Beroep:
Koopman, Ouderling 1626 te leerdam, Burgermeester Leerdam 1636, Schepen van 1651 tot 1654 te Leerdam
Bijzonderheden.:
"Sander Hendricksen Schoonderwoert, schepen der stad en graafschap Leerdam", bezegeld d.d. 27 april 1668 (oude stijl) een charter, aanwezig in het Oud-Archief van Poldersistrict Culemborg. Zijn wapen stelt voor: drie klaverbladen, in het middan van het schild vergezeld van een schuinkruisje". (uit de NL, 1949, 191).
Kinderen van Maeycken en Hendrick:
1 Sander Hendrickse van Schoonderwoerd, geboren omstreeks 1611 in Leerdam. Sander is overleden na 1686 in Leerdam, minstens 75 jaar oud.
Beroep:
schepen van 1669 tot 1682 te Leerdam
2 Theunis Hendricksen van Schoonderwoerd, geboren omstreeks 1619 in Leerdam. Volgt VII-a.
3 Cornelis van Schoonderwoerd, gedoopt op woensdag 20 september 1623 in Leerdam. Volgt VII-b.
VII-a Theunis Hendricksen van Schoonderwoerd is geboren omstreeks 1619 in Leerdam, zoon van Hendrick Sandertsz van Schoonderwoerd en Maeycken Aertsdr Middach (zie VI-c).
Beroep:
steenkoper, schutmeester Oude Schutterij, schepen van 1685 tot 1701 te Leerdam, schipper in 1686, ouderling in 1688 te Leerdam
Theunis trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1643 met Anna Gerrits.
Kind van Theunis en Anna:
1 ) Uit dit huwelijk zijn 9 kinderen geboren.
VII-b Cornelis van Schoonderwoerd, zoon van Hendrick Sandertsz van Schoonderwoerd en Maeycken Aertsdr Middach (zie VI-c). Hij is gedoopt op woensdag 20 september 1623 in Leerdam [bron: Doopboek Leerdam Leerbroek en H-Boeicop]. Cornelis is overleden in 1694 in Leerdam, 70 of 71 jaar oud. Cornelis:
(1) trouwde, ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 1651 met Maijken Evers.
(2) trouwde, ongeveer 41 jaar oud, omstreeks 1664 met Neeltje Leenders.
VI-d Wunneken Aaertse Middach is geboren omstreeks 1588 in Heicop [bron: http://home.hccnet.nl/p.vander.lee/], dochter van Aert Anthonisz Middach (zie V-b) en Janichjen Cornelisse (Jenneke Cornelisdr.) Nobel. Wunneken is overleden in 1632 in Heicop, ongeveer 44 jaar oud [bron: EGM]. Wunneken trouwde, ten hoogste 27 jaar oud, vóór 1615 met Hendrick Lourensz.. Hendrick trouwde later met Aentien Wouters. Hendrick trouwde later met Neeltien Thonis.
VI-e Gherit Aertsz (Gerrit) Middach (de oude), zoon van Aert Anthonisz Middach (zie V-b) en Janichjen Cornelisse (Jenneke Cornelisdr.) Nobel. Hij is gedoopt op donderdag 19 juli 1590 in Leerdam [bron: JMM.]. Gerrit is overleden in september 1640 in Leerdam, 50 jaar oud [bron: EGM].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Overleden voor de geboorte van zijn kind Gerrit, < 09-1640
Gerrit trouwde, ongeveer 40 jaar oud, omstreeks 1630 in Schoonrewoerd [bron: JMM] met Aentgen (Aentje) Gijsberts (Ghysbertsdr.), ongeveer 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Aentgen: Woonde te Leerdam, waarschijnlijk in `t Hoogeind. Heemraad van Hoog-Middelkoop

Uit doopboek Leerdam:
- - - - - - -Ld
Gerrit Aertsz MIDDAGH, bel. 13-5-1630 Leerdam
Anna Evertsdr
10-1630 Gijsbert
1-1633 Johan
6-1635 Aert
9-1640 Gerrit ~posthuma
.
Aentgen is geboren omstreeks 1610. Aentgen is overleden vóór 1681, ten hoogste 71 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Aentgen: overleden tussen 7 december 1675 en 27 oktober 1681, op welke datum haar kinderen uit haar beide huwelijken een deling van haar goederen overeen kwamen, bestaande uit een huis, berg en schuur en bijna 9 morgen land, verdeeld over 9 percelen, voornamelijk gelegen op het Hoogeind van Middelkoop.
Aentgen trouwde later na maandag 5 januari 1643 [bron: GVPr. kroniek 1998: Vermeulen blz. 104] met Hermen Ariensz Vermeulen (±1610-vóór 1675).
Notitie bij Aentgen: Aentgen (Aentje) deed belijdenis te leerdam op 13 mei 1630
Kinderen van Gerrit en Aentgen:
1 Gijsbert Gerritsz. Middagh, gedoopt in oktober 1630 in Leerdam. Volgt VII-c.
2 Jantje Gerritsdr. Middach, geboren omstreeks 1632 in Leerdam. Volgt VII-d.
3 Johan Gerritsz Middagh. Hij is gedoopt in januari 1633 in Leerdam [bron: Doopboek Leerdam Leerbroek en H-Boeicop].
Notitie bij de geboorte van Johan: Het zou kunnen dat deze Johan een en dezelfde persoon is met Jantje. Het doopboek geeft wel een Johan aan maar geen Jantje.
Notitie bij overlijden van Johan: Hij is jong overleden.
4 Aert Gerritsz Middagh, gedoopt in juni 1635 in Leerdam. Volgt VII-e.
5 Bastiaen Gerritsz Middagh, geboren omstreeks 1638 in Leerdam. Volgt VII-f.
6 Gerrit Gerritsz Middagh, gedoopt in september 1640 in Leerdam (Posthuma). Volgt VII-g.
VII-c Gijsbert Gerritsz. Middagh, zoon van Gherit Aertsz (Gerrit) Middach (de oude) (zie VI-e) en Aentgen (Aentje) Gijsberts (Ghysbertsdr.). Hij is gedoopt in oktober 1630 in Leerdam [bron: Doopboek Leerdam Leerbroek en H-Boeicop]. Gijsbert is overleden vóór 1681, ten hoogste 51 jaar oud. Gijsbert trouwde met Neeltje Bogaert. Neeltje is een dochter van Gijsbert Bogaert en NN.
VII-d Jantje Gerritsdr. Middach is geboren omstreeks 1632 in Leerdam, dochter van Gherit Aertsz (Gerrit) Middach (de oude) (zie VI-e) en Aentgen (Aentje) Gijsberts (Ghysbertsdr.). Jantje is overleden vóór 1690, ten hoogste 58 jaar oud. Jantje trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1655 met Cornelis Claessen Verheuvel.
VII-e Aert Gerritsz Middagh, zoon van Gherit Aertsz (Gerrit) Middach (de oude) (zie VI-e) en Aentgen (Aentje) Gijsberts (Ghysbertsdr.). Hij is gedoopt in juni 1635 in Leerdam [bron: Doopboek Leerdam Leerbroek en H-Boeicop]. Aert is overleden in december 1682, 47 jaar oud.
Beroepen:
Landbouwer
Ouderling en woonde te Heicop
Aert:
(1) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1660 met Oedetjen (Oeijcken) Dircks Mol, ongeveer 20 jaar oud. Oedetjen is geboren omstreeks 1640, dochter van Dirck Cornelisse Mol en Jacomijntgen Dircks. Oedetjen is overleden vóór 1670, ten hoogste 30 jaar oud.
(2) trouwde, 34 of 35 jaar oud, in 1670 met Trijntje Willems Brackbant, ongeveer 20 jaar oud. Trijntje is geboren omstreeks 1650. Trijntje is overleden vóór 1716, ten hoogste 66 jaar oud. Trijntje trouwde later op donderdag 23 december 1688 in Schoonrewoerd [bron: JMM] met Ocker Dircksen (geb. ±1660).
Kinderen van Aert en Oedetjen:
1 Gerrit Aertsz. Middagh, geboren omstreeks 1662 in Heicop. Gerrit is overleden vóór 1687, ten hoogste 25 jaar oud. Gerrit bleef ongehuwd.
2 Dirck Aertsz. Middagh, geboren omstreeks 1664 in Heicop. Dirck is overleden vóór 1709, ten hoogste 45 jaar oud. Dirck bleef ongehuwd.
3 Maeijken Aerts (Maeigjen Aards) Middagh, geboren omstreeks 1666 in Heicop, (Overheicoop). Volgt VIII-a.
Kinderen van Aert en Trijntje:
4 Celiken Aerts Middagh, geboren in Heicop. Hij is gedoopt in juli 1672 in Schoonrewoerd.
Notitie bij overlijden van Celiken: Overleden tussen 1690 en 1695
Celiken bleef ongehuwd.
5 Aentjen Aerts Middagh, geboren in Heicop. Volgt VIII-b.
6 Oeijgjen Aertse (Oegje) Middagh, geboren in Heicop. Volgt VIII-c.
VIII-a Maeijken Aerts (Maeigjen Aards) Middagh is geboren omstreeks 1666 in Heicop, (Overheicoop), dochter van Aert Gerritsz Middagh (zie VII-e) en Oedetjen (Oeijcken) Dircks Mol. Maeijken trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op maandag 3 maart 1687 in Schoonrewoerd [bron: Dopen Schoonrewoerd en Zijderveld.] met Arien Roelofsen Sterk, nadat zij op woensdag 12 februari 1687 in Zijderveld in ondertrouw zijn gegaan [bron: Dopen Schoonrewoerd en Zijderveld.].
Notitie bij het huwelijk van Maeijken en Arien: Maaiken Middag woonde bij huwelijk in Overheicoop.
Arien is geboren in Zijderveld.
VIII-b Aentjen Aerts Middagh is geboren in Heicop, dochter van Aert Gerritsz Middagh (zie VII-e) en Trijntje Willems Brackbant. Zij is gedoopt op maandag 1 maart 1677 in Schoonrewoerd. Aentjen trouwde, ongeveer 21 jaar oud, omstreeks 1698 met Jan Dirckse.
VIII-c Oeijgjen Aertse (Oegje) Middagh is geboren in Heicop, dochter van Aert Gerritsz Middagh (zie VII-e) en Trijntje Willems Brackbant. Zij is gedoopt op donderdag 31 augustus 1679 in Schoonrewoerd. Oegje trouwde, 18 jaar oud, op donderdag 17 oktober 1697 in Hei- en Boeicop [bron: JMM, Doopboek Hei en Boeicop] met Jan Claessen Bart, ongeveer 18 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1679 in Meerkerk.
VII-f Bastiaen Gerritsz Middagh is geboren omstreeks 1638 in Leerdam, zoon van Gherit Aertsz (Gerrit) Middach (de oude) (zie VI-e) en Aentgen (Aentje) Gijsberts (Ghysbertsdr.). Bastiaen is overleden vóór zondag 16 juni 1680 in Loosdorp, (bij Leerdam), ten hoogste 42 jaar oud [bron: http://www.bogert.nu/miriam/kwartiermiriam_bestanden/gd-hoofd.htm#3198].
Beroep:
landbouwer, wonende te Loosdorp
Bastiaen trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1665 in Leerdam [bron: JMM] met Jacobje Wouters Sterck, ongeveer 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Bastiaen en Jacobje: Jacobje won. Loosdorp

beide bel. 12-1675 Leerdam
.
Jacobje is geboren omstreeks 1645 in Leerdam, dochter van Wouter Jansz Goverts Sterck en Geertgen Bouwensdr. Adriaens.
Notitie bij overlijden van Jacobje: Overleden tussen 1714 en 1722
Jacobje trouwde later op maandag 5 april 1688 in Leerdam [bron: Doopboek Leerdam Leerbroek] met Peter Gerritsz Bicker (±1656-1733).
Getuige bij:
14-02-1712     doop Jacobje Bicker (geb. 1712) [zie IX-g]    [grootmoeder moederszijde]   [bron: Doopboek Leerdam]
Kinderen van Bastiaen en Jacobje:
1 GeertjeBastiaense Middagh, geboren omstreeks 1667. GeertjeBastiaense is overleden na 1690, minstens 23 jaar oud.
Bijzonderheden.:
lidmaat te Leerdam op 19 december 1690.
2 Anna Bastiaense Middagh. Zij is gedoopt op donderdag 17 oktober 1669 in Leerdam. Anna is overleden in 1673, 2 of 3 jaar oud (oorzaak: Verdronken).
3 Neeltje Bastiaanse Middagh, geboren in Leerdam. Volgt VIII-d.
4 Jaentje Bastiaanse Middagh, geboren omstreeks 1675. Volgt VIII-e.
5 Aentje Bastiaense Middagh, geboren in Leerdam. Volgt VIII-f.
VIII-d Neeltje Bastiaanse Middagh is geboren in Leerdam, dochter van Bastiaen Gerritsz Middagh (zie VII-f) en Jacobje Wouters Sterck. Zij is gedoopt in april 1672 in Leerdam. Neeltje is overleden op dinsdag 31 oktober 1730 in Leerbroek, 58 jaar oud [bron: JMM].
Bijzonderheden.:
Lidmaat te Leerdam op 19 december 1690
Getuige bij:
19-03-1702     doop Gerrith Jans Bicker (geb. 1702) [zie IX-d]    [tante moederszijde]   [bron: Doopboek Leerdam]
26-08-1703     doop Gerrith Bicker (geb. 1703) [zie VIII-g,2]    [aangetrouwde tante vaderszijde]   [bron: Doopboek Leerdam]
31-07-1707     doop Gerrigje van der Heeden (geb. 1707)   [bron: DTBL Benschop-Polsbroek]
29-06-1710     doop Jan Versluys (geb. 1710)   [bron: Doopboek Leerdam Leerbroek]
24-09-1713     doop Huych Versluys (geb. 1713)   [bron: Doopboek Leerdam Leerbroek]
Neeltje trouwde, 26 jaar oud, op zondag 18 mei 1698 in Leerdam [bron: Doopboek Leerdam] met Teunis Gerritse Bicker, 24 of 25 jaar oud, nadat zij op zondag 4 mei 1698 in Leerdam in ondertrouw zijn gegaan [bron: Doopboek Leerdam].
Notitie bij het huwelijk van Neeltje en Teunis: Tegen het huwelijk werd bezwaar gemaakt door Leendert de Stichter namens zijn dochter Neeltje Leenderts, die zwanger zou zijn van Theunis Gerrits Bicker. Dit kon echter niet worden bewezen en de magistraat beval dat de proclamatie van het huwelijk kon worden voortgezet.
Teunis is geboren in 1673 in Leerdam, zoon van Gerrit Pieterszn. Bicker en Barbera Jansdr.. Hij is gedoopt in Leerdam. Teunis is overleden op donderdag 12 juni 1727 in Leerbroek, 53 of 54 jaar oud.
Kind van Neeltje en Teunis:
1 Gerrith Bicker. Hij is gedoopt op zondag 16 februari 1710 in Leerdam [bron: Doopboek Leerdam]. Bij de doop van Gerrith was de volgende getuige aanwezig: Marij Ariens Haagen.
VIII-e Jaentje Bastiaanse Middagh is geboren omstreeks 1675, dochter van Bastiaen Gerritsz Middagh (zie VII-f) en Jacobje Wouters Sterck. Jaentje is overleden vóór 1709, ten hoogste 34 jaar oud.
Religie:
Nederlands Hervormd
Jaentje:
(1) trouwde, ongeveer 15 jaar oud, omstreeks 1690 in Leerdam [bron: http://www.familysearch.org/Eng/Search/frameset_search.asp] met Jan Burggraaf, ongeveer 25 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1665 in Leerdam.
(2) trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op maandag 11 mei 1699 in Leerdam [bron: Doopboek Leerdam Leerbroek en H-Boeicop] met Bastiaen Ariensz van Iperen, 32 jaar oud, nadat zij op woensdag 22 april 1699 in Leerdam in ondertrouw zijn gegaan [bron: L.4-p.39, en Doopboek Leerdam Leerbroek en H-Boeicop]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 10 mei 1699 in Leerbroek [bron: GN 1986, blz.27. en http://vanyperen.dk/custom.html9.html].
Notitie bij het huwelijk van Jaentje en Bastiaen: Bastiaan Ariens van Iperen en Jannetje Bastiaans Middagh maken op 11 aug. 1705 hun testament op. (r.a. Leerdam, dl 40).
.
-Op 11 Aug.1702 benoemen Bastiaan en Jannetje per testament broer Huybert van Iperen en neef Hendrik Andries van Meeuwen tot voogd. (Zie O.R.A.Leerdam nr.40).
- Op 31 Mei 1709 verkoopt Hendrik (Antonie?) van Meeuwen voor 2000 gld. aan de gezamenlijke kinderen van Bastiaan Ariens en Jenneke Bastiaans Middag Zaliger, de hofstede met 4 morgen land te Loosdorp. Er naast woont Huybert Bastiaans. (Zie ORA Leerdam nr.21. Zie ook rekening Nas Domeinraad (Hingman) 7739).
-Voorts verkopen Gerrit Gerritse Middag, oom en voogd, van de onmondige kinderen in bywesen van Jacobje Wouters,grootmoeder van de kinderen, aan Huybert Ariens van Iperen een half huis met 1 morgen 1/2 hont land in de polder Loosdorp voor 250 gld. (Zie ORA Leerdam nr.21 d.d.31 Mei 1709).
Bastiaen is geboren op dinsdag 5 oktober 1666 in Loosdorp onder Leerdam, zoon van Arien Hubertz van Iperen en Neeltje Abrahams van Deventer. Hij is gedoopt op woensdag 6 oktober 1666 in Leerdam [bron: van der Lee].
Notitie bij Bastiaen: Bastiaan Ariense van Yperen en Huibert Ariense van Yperen verkopen in 1702 aan Hendrik Andries van Meeuwen een hofstede te Loosdorp met 4 morgen land en 2 1/2 morgen bouwland voor 1800 gulden.
Nassau Domeinraad 1702.
Testament d.d. 11 augustus 1705, benoeming tot voogden van Huibert van Yperen (broer).
R.A. Leerdam nr. 40.
Verkoop op 31 mei 1709 van een hofstede met 4 morgen land te Loosdorp aan de bovengenoemde kinderen door Hendrik Antonis ban Meeuwen voor 2.000,- gulden. Dezelfde datum verkoop van 1 morgen en 1/2 hond land en een half huis te Loosdorp van de kinderen van Bastiaan van Yperen en Jannetje Middagh aan Huijbert Ariens van Yperen door Gerrit Gerritse Middagh voor 250 gulden.
R.A. Leerdam nr. 21.
Religie:
Nederlands Hervormd
Kinderen van Jaentje en Bastiaen:
1 Neeltje Bastiaanse van Iperen, gedoopt op zondag 14 februari 1700 in Leerdam. Volgt IX-a.
2 NN van Iperen, levenloos geboren zoon, geboren op donderdag 4 mei 1702 in Leerdam.
Notitie bij de geboorte van NN: Levenloos kind te Leerdam op 4 mei 1702. Het begraafboek van Leerdam vermeldt: "begraven 4 mei 1702 Basteyaen van Iperen’s kint". Zeer waarschijnlijk is dit de doodgeboren tweelingbroer van Bastiaan, die op 12 mei 1702 is gedoopt.
Hij is begraven op donderdag 4 mei 1702 in Leerdam.
3 Bastiaan [Bastiaanz.] van Iperen, geboren op donderdag 4 mei 1702 in Leerdam. Volgt IX-b.
4 Geertie Bastiaanse van Iperen, gedoopt op vrijdag 8 februari 1704 in Leerdam. Volgt IX-c.
IX-a Neeltje Bastiaanse van Iperen, dochter van Bastiaen Ariensz van Iperen en Jaentje Bastiaanse Middagh (zie VIII-e). Zij is gedoopt op zondag 14 februari 1700 in Leerdam [bron: L.1-p.110, Doopboek]. Neeltje is overleden omstreeks 1724 in Leerdam, ongeveer 24 jaar oud. Neeltje trouwde, 18 jaar oud, op woensdag 21 september 1718 in Leerdam [bron: http://www.geocities.com/jokesegijn/vaniperen.html] met Jan Govertse Heijkoop, 23 jaar oud. Jan is een zoon van Govert Woutersz Heikoop en Jannetje Roelofs Sterck. Hij is gedoopt op dinsdag 12 april 1695 in Leerdam [bron: Doopboek Leerdam Leerbroek en H-Boeicop]. Jan is overleden op maandag 24 oktober 1763 in Leerdam, 68 jaar oud. Jan trouwde later op woensdag 30 augustus 1730 in Leerdam [bron: Trouwen 3.04.16.072 Trouwboeken 3.II 1715-1759] met Aagje Abrahams Blom (geb. 1700).
Kind van Neeltje en Jan:
1 ) Uit dit huwelijk kregen zij 4 kinderen,.
IX-b Bastiaan [Bastiaanz.] van Iperen is geboren op donderdag 4 mei 1702 in Leerdam, zoon van Bastiaen Ariensz van Iperen en Jaentje Bastiaanse Middagh (zie VIII-e). Hij is gedoopt op vrijdag 12 mei 1702 in Leerdam [bron: L.1-p.116, Doopboek].
Notitie bij Bastiaan: Koopakte op 12 april 1728 wonende te Middelkoop onder Leerbroek.
R.A. Leerdam 1728.
Transport uit 1728/29 wonende in ’t Laageijnde van Middelkoop.
R.A. Leerdam 1728/9.
Transport van land van Gerrit van Yperen aan Bastiaan Bastiaanse van Yperen te Middelkoop op 24 november 1766.
R.A. Leerdam 1766.
Transport van een achterhuis m.m. van Gerrit van Yperen aan Bastiaan Bastiaanse van Yperen te Middelkoop in 1768/69.
R.A. Leerdam 1768/9.
Transport van land van Peter van der Berg aan Bastiaan Bastiaanse van Yperen te Middelkoop in 1776.
R.A. Leerdam 1776.
Bastiaan:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 4 april 1725 in Leerbroek [bron: http://www.geocities.com/jokesegijn/vaniperen.html] met Barbera Janse Bicker, 20 jaar oud. Zie IX-e voor persoonsgegevens van Barbera.
(2) trouwde, ongeveer 35 jaar oud, omstreeks 1737 in Leerbroek [bron: http://www.geocities.com/jokesegijn/vaniperen.html] met Trijntje Crijnen Schrijver, ongeveer 25 jaar oud. Trijntje is een dochter van Crijn Ariense de Schrijver en Pietertje Hendriksen Benschoppen. Zij is gedoopt op zondag 4 september 1712 in Leerbroek [bron: http://www.geocities.com/jokesegijn/vaniperen.html].
Kinderen van Bastiaan en Barbera:
1 Gerrit van Iperen. Hij is gedoopt op zondag 17 februari 1726 in Leerbroek.
2 Bastiaan van Iperen, geboren op zaterdag 27 november 1728 in Leerbroek. Hij is gedoopt op zondag 28 november 1728 in Leerbroek. Bastiaan is overleden op woensdag 1 april 1818 in Leerbroek, 89 jaar oud [bron: genealogieonline.nl].
3 Jan van Iperen. Hij is gedoopt op zondag 3 september 1730 in Leerbroek.
Kinderen van Bastiaan en Trijntje:
4 Krijn van Iperen, gedoopt op zaterdag 9 augustus 1738 in Leerbroek. Volgt X-a.
5 Bastiaan van Iperen, geboren op zaterdag 2 september 1741 in Middelkoop. Volgt X-b.
6 Johannes van Iperen, gedoopt op zondag 30 juni 1743 in Leerbroek. Volgt X-c.
7 Jan van Iperen, gedoopt op zondag 30 augustus 1744 in Leerbroek. Volgt X-d.
8 Pietertje van Iperen. Zij is gedoopt op maandag 11 juli 1746 in Leerbroek.
9 Pietertje van Iperen. Zij is gedoopt op zondag 24 maart 1748 in Leerbroek.
10 Huibert van Iperen. Hij is gedoopt op zondag 24 mei 1750 in Leerbroek.
11 Pietertje van Iperen. Zij is gedoopt op zondag 21 mei 1752 in Leerbroek.
12 Pietertje van Iperen. Zij is gedoopt op zondag 4 augustus 1754 in Leerbroek.
X-a Krijn van Iperen, zoon van Bastiaan [Bastiaanz.] van Iperen (zie IX-b) en Trijntje Crijnen Schrijver. Hij is gedoopt op zaterdag 9 augustus 1738 in Leerbroek. Krijn is overleden op zaterdag 5 december 1812 in Leerbroek, 74 jaar oud. Krijn trouwde, 42 jaar oud, op zondag 22 oktober 1780 in Leerbroek [bron: Trouwboek Ameide] met Magteld Verheij, nadat zij op zaterdag 30 september 1780 in Leerbroek in ondertrouw zijn gegaan [bron: Trouwboek Ameide]. Zij is gedoopt in Ameide.
X-b Bastiaan van Iperen is geboren op zaterdag 2 september 1741 in Middelkoop, zoon van Bastiaan [Bastiaanz.] van Iperen (zie IX-b) en Trijntje Crijnen Schrijver. Hij is gedoopt op zondag 3 september 1741 in Leerbroek. Bastiaan is overleden op woensdag 1 april 1818 in Leerbroek, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 2 april 1818 [bron: Akte: 1, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)]. Bastiaan:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 1 september 1764 in Leerdam [bron: http://www.geocities.com/jokesegijn/vaniperen.html] met Stijntje Pieters Bicker, 37 jaar oud. Stijntje is een dochter van Peter Gerritsz Bicker en Heijltje Willems de Jong(e). Zij is gedoopt op zondag 18 mei 1727 in Leerbroek. Stijntje is overleden vóór 1765, ten hoogste 38 jaar oud. Stijntje trouwde voorheen in 1751 in Leerbroek [bron: www.familysearch.org] met Willem Cool (geb. ±1723).
(2) trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 13 juli 1765 in Leerbroek [bron: http://www.geocities.com/jokesegijn/vaniperen.html] met Engel Sterk. Engel is geboren in Middelkoop onder Leerbroek.
(3) trouwde [bron: http://www.geocities.com/jokesegijn/vaniperen.html] met Willempje van den Berg.
X-c Johannes van Iperen, zoon van Bastiaan [Bastiaanz.] van Iperen (zie IX-b) en Trijntje Crijnen Schrijver. Hij is gedoopt op zondag 30 juni 1743 in Leerbroek. Johannes trouwde, 44 jaar oud, op maandag 5 mei 1788 in Leerbroek [bron: http://www.geocities.com/jokesegijn/vaniperen.html] met Fijgje Bikker, 20 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Johannes en Fijgje was de volgende getuige aanwezig: Maria Bicker. Fijgje is een dochter van Pieter Bikker en Aaltje van Mourik. Zij is gedoopt op zondag 10 januari 1768 in Leerbroek.
X-d Jan van Iperen, zoon van Bastiaan [Bastiaanz.] van Iperen (zie IX-b) en Trijntje Crijnen Schrijver. Hij is gedoopt op zondag 30 augustus 1744 in Leerbroek. Jan is overleden op donderdag 12 juni 1817 in Leerdam, 72 jaar oud. Jan trouwde, 28 jaar oud, op zondag 25 oktober 1772 in Vianen [bron: http://www.geocities.com/jokesegijn/vaniperen.html] met Heijltje van Noordende, 16 jaar oud. Heijltje is een dochter van Huig Anth van Noordende en Claartje Ariensse van Buren. Zij is gedoopt op zondag 15 februari 1756 in Nieuwland. Heijltje is overleden op dinsdag 5 maart 1822 in Benschop, 66 jaar oud.
IX-c Geertie Bastiaanse van Iperen, dochter van Bastiaen Ariensz van Iperen en Jaentje Bastiaanse Middagh (zie VIII-e). Zij is gedoopt op vrijdag 8 februari 1704 in Leerdam [bron: L.1-p.121, Doopboek].
Bijzonderheden.:
Uit het ORA Leerdam nr.23 blijkt dat Geertje op 3 Nov.1723 land bezit op Noordeloos.
Geertie trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 1 december 1723 in Leerdam [bron: doop CD. No. 1-175] met Cornelis Gerritse den Besten, 32 jaar oud. Cornelis is een zoon van Gerrit Ariense den Besten en Aaltje Cornelisse. Hij is gedoopt op zondag 17 juni 1691 in Noordeloos [bron: Doopboek Noordeloos]. Bij de doop van Cornelis was de volgende getuige aanwezig: Hendrickje Jans.
Kinderen van Geertie en Cornelis:
1 Herndrikje den Besten. Zij is gedoopt op zondag 29 april 1725 in Noordeloos [bron: Doopboek Noordeloos, No. 1-14]. Bij de doop van Herndrikje was de volgende getuige aanwezig: Aaltje Cornelisse (geb. ±1658) [grootmoeder vaderszijde].
2 Bastiaan Cornelisse den Besten. Hij is gedoopt op zondag 26 september 1728 in Noordeloos [bron: doop CD. No. 1-25].
3 Gerrit Cornelisz den Besten. Hij is gedoopt op zondag 16 augustus 1733 in Noordeloos [bron: doop CD. No. 1-43].
VIII-f Aentje Bastiaense Middagh is geboren in Leerdam, dochter van Bastiaen Gerritsz Middagh (zie VII-f) en Jacobje Wouters Sterck. Zij is gedoopt op donderdag 15 december 1678 in Leerdam [bron: Doopboek Leerdam Leerbroek en H-Boeicop]. Aentje is overleden in Leerbroek, 62 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 25 februari 1741 in Leerbroek, Zederik [bron: http://www.genealogieonline.nl/genealogie-clerx/I2231.php].
Bijzonderheden.:
Lidmaat te Leerdam op 7 april 1699
Getuige bij:
05-02-1702     doop Barber Bicker (geb. 1702) [zie VIII-g,1]    [aangetrouwde tante vaderszijde]   [bron: Doopboek Leerdam]
21-01-1703     doop Crijn Verway (geb. 1703)   [bron: Doopboek Leerdam Leerbroek]
02-11-1704     doop Aentje Bicker (geb. 1704) [zie VIII-g,3]    [aangetrouwde tante vaderszijde]   [bron: Doopboek Leerdam]
08-12-1709     doop Arien Bicker (geb. 1709)    [aangetrouwde tante vaderszijde]   [bron: Doopboek Leerdam Leerbroek]
Aentje trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 20 april 1701 in Leerdam [bron: Doopboek Leerdam] met Jan Gerritszn. Bicker, ongeveer 27 jaar oud, nadat zij op zaterdag 2 april 1701 in Leerdam in ondertrouw zijn gegaan [bron: L3-p49].
Notitie bij het huwelijk van Aentje en Jan: Beide woonde onder Leerdam.
.
Jan Gerrits Bikker en Aartje Bastiaans Middag maken te Leerdam hun testament op 31 jan. 1728 (r.a. Leerdam, dl 42).
Jan is geboren in Leerbroek, zoon van Gerrit Pieterszn. Bicker en Barbera Jansdr.. Hij is gedoopt omstreeks 1674 in Leerdam. Jan is overleden op maandag 27 maart 1730 in Leerbroek, ongeveer 56 jaar oud.
Kinderen van Aentje en Jan:
1 Gerrith Jans Bicker, geboren in Leerbroek. Volgt IX-d.
2 Barbera Bicker. Zij is gedoopt op woensdag 3 januari 1703 in Leerdam [bron: Mormonen].
3 Barbera Janse Bicker, gedoopt op zaterdag 26 april 1704 in Leerbroek. Volgt IX-e.
4 Bastiaan Bicker. Hij is gedoopt op woensdag 1 april 1705 in Leerdam [bron: Mormonen].
5 Bastiaan Janse Bicker, gedoopt op zondag 4 december 1707 in Leerbroek. Volgt IX-f.
6 Arien Bicker. Bij de geboorteaangifte van Arien was de volgende getuige aanwezig: Aeltje Hendriks van den Burggraef. Hij is gedoopt op donderdag 11 juli 1709 in Leerbroek [bron: Doopboek Leerdam].
7 Jacobje Bicker, gedoopt op zondag 14 februari 1712 in Leerbroek. Volgt IX-g.
8 Pieter Bicker. Bij de geboorteaangifte van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Aeltje Hendriks van den Burggraef. Hij is gedoopt op zondag 19 november 1713 in Leerbroek [bron: Doopboek Leerdam].
IX-d Gerrith Jans Bicker is geboren in Leerbroek, zoon van Jan Gerritszn. Bicker en Aentje Bastiaense Middagh (zie VIII-f). Hij is gedoopt op zondag 19 maart 1702 in Leerdam [bron: Doopboek Leerdam]. Bij de doop van Gerrith was de volgende getuige aanwezig: Neeltje Bastiaanse Middagh (1672-1730) [zie VIII-d] [tante moederszijde]. Gerrith trouwde, 26 jaar oud, op maandag 5 april 1728 in Nieuwland [bron: http://www.hofsteegenealogy.com/hofneef.htm] met Willempje Ariensdr. de Jong, ongeveer 22 jaar oud. Willempje is geboren omstreeks 1706 in Nieuwland, dochter van Arij Teunis de Jong en Maijke Ariens Vink. Willempje is overleden op maandag 14 mei 1787 in Nieuwland, ongeveer 81 jaar oud.
IX-e Barbera Janse Bicker, dochter van Jan Gerritszn. Bicker en Aentje Bastiaense Middagh (zie VIII-f). Bij de geboorteaangifte van Barbera was de volgende getuige aanwezig: Jenneken Gerrits (Jantjen) Middagh (1679-1706) [zie VIII-g] [aangetrouwde tante vaderszijde]. Zij is gedoopt op zaterdag 26 april 1704 in Leerbroek [bron: Doopboek Leerdam]. Barbera is overleden op maandag 12 mei 1732 in Leerbroek, 28 jaar oud. Zij is begraven in Leerbroek. Barbera trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 4 april 1725 in Leerbroek [bron: http://www.geocities.com/jokesegijn/vaniperen.html] met Bastiaan [Bastiaanz.] van Iperen, 22 jaar oud. Zie IX-b voor persoonsgegevens van Bastiaan.
Kinderen van Barbera en Bastiaan: zie IX-b.
IX-f Bastiaan Janse Bicker, zoon van Jan Gerritszn. Bicker en Aentje Bastiaense Middagh (zie VIII-f). Bij de geboorteaangifte van Bastiaan was de volgende getuige aanwezig: Jenneken Gerrits (Jantjen) Middagh (1679-1706) [zie VIII-g] [aangetrouwde tante vaderszijde]. Hij is gedoopt op zondag 4 december 1707 in Leerbroek [bron: Doopboek Leerdam]. Bastiaan is overleden vóór 1757, ten hoogste 50 jaar oud. Bastiaan:
(1) trouwde, ten hoogste 24 jaar oud, vóór 1731 met Aaltje Pieters Maurick.
(2) trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 18 april 1736 in Nieuwland [bron: http://gw.geneanet.org/index.php3?b=hoffer&lang=nl;p=antonia+ariens;n=de+jong] met Antonia Ariens de Jong, ongeveer 26 jaar oud. Antonia is geboren omstreeks 1710 in Nieuwland, dochter van Arij Teunis de Jong en Maijke Ariens Vink. Antonia is overleden op woensdag 30 oktober 1782 in Nieuwland, ongeveer 72 jaar oud.
Kind van Bastiaan en Antonia:
1 Maaike Bicker, gedoopt op zondag 13 maart 1740 in Nieuwland. Volgt X-e.
X-e Maaike Bicker, dochter van Bastiaan Janse Bicker (zie IX-f) en Antonia Ariens de Jong. Zij is gedoopt op zondag 13 maart 1740 in Nieuwland. Maaike is overleden op woensdag 6 mei 1812 in Hoornaar, 72 jaar oud. Maaike trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 9 februari 1760 in Nieuwland [bron: http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~hoffer2/genealogy_html/web/hofstee/pafg16.htm#298] met Cornelis Jans Buijser, 25 jaar oud. Hij is gedoopt op zondag 14 februari 1734 in Leerbroek. Cornelis is overleden op vrijdag 17 maart 1809 in Hoornaar, 75 jaar oud.
Kind van Maaike en Cornelis:
1 ) Zie verder http://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-kruining/I91821.php.
IX-g Jacobje Bicker, zoon van Jan Gerritszn. Bicker en Aentje Bastiaense Middagh (zie VIII-f). Hij is gedoopt op zondag 14 februari 1712 in Leerbroek [bron: Doopboek Leerdam]. Bij de doop van Jacobje was de volgende getuige aanwezig: Jacobje Wouters Sterck (geb. ±1645) [zie VII-f] [grootmoeder moederszijde]. Jacobje trouwde met Willem Boon. Zij is gedoopt op vrijdag 20 november 1716 in Leerdam.
VII-g Gerrit Gerritsz Middagh, zoon van Gherit Aertsz (Gerrit) Middach (de oude) (zie VI-e) en Aentgen (Aentje) Gijsberts (Ghysbertsdr.). Hij is gedoopt in september 1640 in Leerdam (Posthuma) [bron: Doopboek Leerdam].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: ~posthuma. = Een na de dood van de vader geboren kind.
Gerrit is overleden op vrijdag 23 maart 1714 in Middelkoop, 73 jaar oud [bron: JMM].
Beroep:
Landbouwer en wonende te Middelkoop
Bijzonderheden.:
In 1694 wordt Gerrit Middagh met meerderheid van stemmen tot ouderling gekozen in Leerdam.
Gerrit trouwde, ongeveer 38 jaar oud, omstreeks 1678 met Sijchjen Woutersdr (Lijscken Wouterse ()) Sterck, ongeveer 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en ): Gerrit Gerritszn. Middag sieckelijk te bedde leggende ende Sijcken Wouter, egteluijden, wonende int Hoogeynd van Middelcoop, maken op 6 Oct. 1708 hun testement voor schepenen van Leerdam (recht. arch. Leerdam, deel 40).
.
Op 14 september 1724 vindt men de reekening en Reiqua van Wouter Jansz. Heijkoop, voogd over Gerrit Bikker en Antje Pieters Bikker, minderjarige erfgenamen van hun grootvader en grootmoeder maternel Gerrit Gerrits Middag en Sijtje Wouters († April 1720) (recht. arch. Leerdam, deel 92).
.
Gerrit Gerritsz MIDDAGH, bel. 9-12-1681 Leerdam x Lijscken Wouterse
.
) is een dochter van Wouter Jansz. Govertsz en Geertgen Adriaens Bouwensdr.. Zij is gedoopt in juni 1648 in Leerdam. ) is overleden op donderdag 12 september 1720 in Leerbroek, 72 jaar oud [bron: JMM].
Kind van Gerrit en ):
1 Jenneken Gerrits (Jantjen) Middagh, gedoopt op zaterdag 21 januari 1679 in Leerdam. Volgt VIII-g.
VIII-g Jenneken Gerrits (Jantjen) Middagh, dochter van Gerrit Gerritsz Middagh (zie VII-g) en Sijchjen Woutersdr (Lijscken Wouterse ()) Sterck. Zij is gedoopt op zaterdag 21 januari 1679 in Leerdam [bron: http://www.histkringnieuwpoort.nl/bijdrage.htm]. Jenneken is overleden op woensdag 27 januari 1706 in Leerbroek, 27 jaar oud [bron: JMM]. Zij is begraven op woensdag 3 februari 1706 in Leerbroek.
Getuige bij:
geboorteaangifte Barbera Janse Bicker (1704-1732) [zie IX-e]    [aangetrouwde tante vaderszijde]
geboorteaangifte Bastiaan Janse Bicker (1707-vóór 1757) [zie IX-f]    [aangetrouwde tante vaderszijde]
Jenneken trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 9 april 1701 in Leerdam [bron: Doopboek Leerdam] met Peter Gerritsz Bicker, ongeveer 45 jaar oud, nadat zij in Leerdam in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Jenneken en Peter: Jenneken won. Hoogh-Leerbroek
Peter is geboren omstreeks 1656 in Leerdam, zoon van Gerrit Pieterszn. Bicker en Barbera Jansdr.. Peter is overleden op donderdag 8 oktober 1733 in Leerbroek, ongeveer 77 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Peter: Wonende te Hoog Leerbroek
Peter is weduwnaar van Jacobje Wouters Sterck (geb. ±1645), met wie hij trouwde op maandag 5 april 1688 in Leerdam [bron: Doopboek Leerdam Leerbroek]. Peter trouwde later op zaterdag 5 november 1707 in Leerdam [bron: Doopboek Leerdam] met Aaltje Hendricks van den Burghgraeff (Burggraef) (1670-1720). Peter trouwde later omstreeks 1724 met Heijltje Willems de Jong(e).
Kinderen van Jenneken en Peter:
1 Barber Bicker. Hij is gedoopt op zondag 5 februari 1702 in Leerdam [bron: Doopboek Leerdam]. Bij de doop van Barber was de volgende getuige aanwezig: Aentje Bastiaense Middagh (1678-1741) [zie VIII-f] [aangetrouwde tante vaderszijde].
2 Gerrith Bicker. Hij is gedoopt op zondag 26 augustus 1703 in Leerdam [bron: Doopboek Leerdam]. Bij de doop van Gerrith was de volgende getuige aanwezig: Neeltje Bastiaanse Middagh (1672-1730) [zie VIII-d] [aangetrouwde tante vaderszijde].
3 Aentje Bicker. Zij is gedoopt op zondag 2 november 1704 in Leerdam [bron: Doopboek Leerdam]. Bij de doop van Aentje was de volgende getuige aanwezig: Aentje Bastiaense Middagh (1678-1741) [zie VIII-f] [aangetrouwde tante vaderszijde].
VI-f Anthonis Aertse Middach is geboren omstreeks 1592 in Middelkoop [bron: JMM], zoon van Aert Anthonisz Middach (zie V-b) en Janichjen Cornelisse (Jenneke Cornelisdr.) Nobel.
Notitie bij de geboorte van Anthonis: Geboren/gedoopt tussen 1590 en 1593
.
Anthonis is overleden vóór 1661 in Heicop, ten hoogste 69 jaar oud [bron: EGM].
Beroep:
Schepenen en heemraad van Hei- en Boeicop. (supervisor van de waterwegen)
Anthonis trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1618 in Heicop [bron: Familysearch] met Anna Gijsberts Wouters van Oirschot, ongeveer 23 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1595. Anna is overleden in 1640 in Heicop, ongeveer 45 jaar oud.
Bijzonderheden.:
Anna is niet vermeld in de verdeling van de boedel van Anthonis wanneer zijn zonen het 11 Dec 1671 verdelen.
Kinderen van Anthonis en Anna:
1 Gijsbert Anthonisz. Middagh, geboren omstreeks 1620 in Heicop. Volgt VII-h.
2 Cornelis Anthonisz. Middagh, geboren omstreeks 1627 in Heicop. Volgt VII-i.
3 Aert Anthonisz Middach (gh), geboren omstreeks 1629 in Heicop, the Netherlands. Volgt VII-j.
4 Jannichje Theunis Middach, geboren omstreeks 1631. Volgt VII-k.
5 N.N. Middach, geboren omstreeks 1633. Volgt VII-l.
6 Gloria Theunis Middach, geboren omstreeks 1635 in Heicop. Volgt VII-m.
VII-h Gijsbert Anthonisz. Middagh is geboren omstreeks 1620 in Heicop, zoon van Anthonis Aertse Middach (zie VI-f) en Anna Gijsberts Wouters van Oirschot. Gijsbert is overleden na 1678, minstens 58 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer en wonende te Heicop.
Gijsbert trouwde, ten hoogste 20 jaar oud, vóór 1640 in Heykoop met Neeltjien Gijsbertse Bogaertsdr., ten hoogste 20 jaar oud. Neeltjien is geboren omstreeks 1620 in Schoonrewoerd, dochter van Gijsbert Theuniszn Bogaert en Aentgien Bastiaens. Neeltjien is overleden omstreeks 1671 in Heicop, ongeveer 51 jaar oud [bron: JMM].
Kind van Gijsbert en Neeltjien:
1 Gijsbert Gijsberts Middagh, geboren omstreeks 1645. Gijsbert is overleden, ongeveer 69 jaar oud. Hij is begraven op zondag 16 september 1714 in Hei- en Boeicop [bron: DTB].
Beroep:
Armmeester, Ouderling, Klompenmaker en wonende te Heicop
VII-i Cornelis Anthonisz. Middagh is geboren omstreeks 1627 in Heicop, zoon van Anthonis Aertse Middach (zie VI-f) en Anna Gijsberts Wouters van Oirschot. Cornelis is overleden op zaterdag 30 september 1719 in Laag Middelcoop, ongeveer 92 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 6 oktober 1719 in Leerbroek.
Beroep:
Landbouwer en wonende te Heicop
Cornelis trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1653 met Jacobgen Dirxs (van Slingelandt?), ongeveer 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Jacobgen: Waarschijnlijk tussen 1651 en 1656 (JMM)
Jacobgen is geboren omstreeks 1630, dochter van Dirck Goverts en Swaentgen Jans. Jacobgen is overleden vóór 1701, ten hoogste 71 jaar oud.
Kinderen van Cornelis en Jacobgen:
1 Anthonis Cornelisz Middagh, geboren omstreeks 1655 in Hei- en Boeicop. Volgt VIII-h.
2 S(Z)waantje Cornelis Middagh, geboren omstreeks 1657 in Heijcoop. Volgt VIII-i.
3 Govert Cornelisz. Middagh, geboren omstreeks 1660 in Heicop. Volgt VIII-j.
4 Gerrit Cornelisse Middagh, geboren omstreeks 1665 in Hei- en Boeicop. Volgt VIII-k.
5 Annichie Cornelis Middagh, geboren omstreeks 1667. Volgt VIII-l.
6 Marrigje Cornelis Middagh, geboren omstreeks 1670 in Hei- en Boeicop. Volgt VIII-m.
7 Gouwigje(Gougje) Cornelisdr. Middagh, geboren in 1672 in Lopick. Volgt VIII-n.
VIII-h Anthonis Cornelisz Middagh is geboren omstreeks 1655 in Hei- en Boeicop, zoon van Cornelis Anthonisz. Middagh (zie VII-i) en Jacobgen Dirxs (van Slingelandt?). Anthonis is overleden, ongeveer 53 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 13 november 1708 in Hei- en Boeicop [bron: Begraafboek].
Beroep:
Landbouwer en armmeester, wonende te Heicop
Bijzonderheden.:
Tijdens de restauratie van de kerk van Hei- en Boeicop in 1968 is een kleine steen te voorschijn gekomen met de naam Antonis Corn. Middach
Anthonis:
(1) trouwde, ongeveer 37 jaar oud, op donderdag 24 april 1692 in Hei- en Boeicop [bron: Doopboek Leerdam Leerbroek en H-Boeicop] met Pleuntje Ariens Werckhoven. Pleuntje is geboren in Hei- en Boeicop.
(2) trouwde, ongeveer 41 jaar oud, op donderdag 3 mei 1696 in Hei- en Boeicop [bron: Hb1-103] met Lijsje (Elisabeth) Melisse. Lijsje is geboren in Boeijcop, dochter van Melisse en N.N.. Lijsje trouwde later op zondag 2 augustus 1711 in Heicop [bron: JMM] met Gerrit Huibertsz. van Kars.
Kind van Anthonis en Pleuntje:
1 Jannigje Middagh. Zij is gedoopt op woensdag 14 januari 1693 in Hei- en Boeicop [bron: Doopboek Leerdam].
Kind van Anthonis en Lijsje:
2 Cornelis Middagh. Hij is gedoopt op donderdag 3 januari 1697 in Hei- en Boeicop [bron: Doopboek Leerdam].
VIII-i S(Z)waantje Cornelis Middagh is geboren omstreeks 1657 in Heijcoop, dochter van Cornelis Anthonisz. Middagh (zie VII-i) en Jacobgen Dirxs (van Slingelandt?). S(Z)waantje:
(1) trouwde, ongeveer 21 jaar oud, omstreeks 1678 met Jan Theunisz. de Vrome. Jan is geboren in Heijcoop. Jan is overleden vóór donderdag 7 mei 1693.
(2) trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op donderdag 7 mei 1693 in Heicop [bron: doop CD, Lexmond] met Lambert Claesz. Versteeg. Lambert is geboren in Lakerveld.
Kinderen van S(Z)waantje en Jan:
1 Teunis Janzn de Vrome, geboren omstreeks 1680. Volgt IX-h.
2 Gijsbert de Vrome. Hij is gedoopt op donderdag 18 december 1681 in Hei- en Boeicop [bron: doop CD].
3 Aeltje de Vrome. Zij is gedoopt op donderdag 9 december 1683 in Hei- en Boeicop [bron: doop CD].
4 Jannigie de Vrome, gedoopt op donderdag 14 februari 1686 in Hei- en Boeicop. Volgt IX-i.
5 Magdeleentje de Vrome. Zij is gedoopt op donderdag 16 oktober 1687 in Hei- en Boeicop [bron: doop CD]. Magdeleentje is overleden vóór 1689, ten hoogste 2 jaar oud.
6 Magdaleentje de Vrome. Zij is gedoopt op donderdag 10 november 1689 in Hei- en Boeicop [bron: doop CD].
Kinderen van S(Z)waantje en Lambert:
7 Maegje Lambertsd. Zij is gedoopt op donderdag 25 maart 1694 in Hei- en Boeicop [bron: doop CD].
8 Jan Lambertsz. Hij is gedoopt op donderdag 26 mei 1695 in Hei- en Boeicop [bron: doop CD].
9 Claes Lambertsz. Hij is gedoopt op donderdag 13 september 1696 in Hei- en Boeicop [bron: doop CD].
10 Jacobje Lambertsd. Zij is gedoopt op donderdag 7 augustus 1698 in Hei- en Boeicop [bron: doop CD].
IX-h Teunis Janzn de Vrome is geboren omstreeks 1680, zoon van Jan Theunisz. de Vrome en S(Z)waantje Cornelis Middagh (zie VIII-i). Teunis is overleden na 1724, minstens 44 jaar oud. Teunis trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op zondag 29 april 1708 in Hei- en Boeicop [bron: Geneanet.org] met Stijntje Willemsd Oirschot of Oorschot, ongeveer 23 jaar oud. Stijntje is geboren omstreeks 1685. Stijntje is overleden na 1724, minstens 39 jaar oud.
IX-i Jannigie de Vrome, dochter van Jan Theunisz. de Vrome en S(Z)waantje Cornelis Middagh (zie VIII-i). Zij is gedoopt op donderdag 14 februari 1686 in Hei- en Boeicop [bron: doop CD]. Jannigie trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 25 februari 1717 in Leksmond [bron: doop CD, Le5.22] met Cors Ariens den Pijl.
VIII-j Govert Cornelisz. Middagh is geboren omstreeks 1660 in Heicop [bron: JMM], zoon van Cornelis Anthonisz. Middagh (zie VII-i) en Jacobgen Dirxs (van Slingelandt?). Govert is overleden op zaterdag 30 september 1719 in Middelkoop, ongeveer 59 jaar oud [bron: JMM]. Hij is begraven op vrijdag 6 oktober 1719 in Leerbroek [bron: JMM].
Beroep:
Landbouwer en wonende te Middelkoop.
Bijzonderheden.:
Op 1 januari 1712 wordt Govert Cornelisse Middagh tot diaken gekozen.
Govert trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op zondag 15 juli 1691 in Leerbroek [bron: Deel 15, blz. 56] met Janneke Heijndricksdr. van Mourick, ongeveer 31 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Govert en Janneke: Woonde beide te Middelkoop en later in de Weverwijk
Janneke is geboren omstreeks 1660 in Leerbroek?, dochter van Hendrick Jansz. van Mourick en Aeltje Peters Bicker. Janneke is overleden op zondag 6 augustus 1719 in Laag Middelcoop, ongeveer 59 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 22 augustus 1719 in Leerbroek. Janneke is weduwe van Tymen Dircksz. de Jong (ovl. 1690), met wie zij trouwde op zondag 22 maart 1682 in Leerbroek [bron: Deel 15, blz. 56].
Kinderen van Govert en Janneke:
1 Maijken Middagh, geboren in Laag Middelcoop. Zij is gedoopt op zondag 15 maart 1693 in Leerbroek [bron: Doopboek Leerdam Leerbroek en H-Boeicop]. Bij de doop van Maijken was de volgende getuige aanwezig: Mary Boon (won. Leerbroek). Zij is begraven in Leerbroek.
Notitie bij overlijden van Maijken: Zij is jong overleden.
2 Jacobje Goverts Middagh, geboren in Laag Middelcoop. Volgt IX-j.
3 Heindrick Middagh, geboren in Laag Middelcoop. Hij is gedoopt op dinsdag 21 oktober 1698 in Leerbroek [bron: Doopboek Leerdam Leerbroek en H-Boeicop]. Bij de doop van Heindrick was de volgende getuige aanwezig: Neeltie Boon (won. Leerbroek).
4 Anneke Middagh, geboren in Weverwijk Leerbroek. Zij is gedoopt op zondag 13 juni 1700 in Leerbroek [bron: Doopboek Leerdam Leerbroek en H-Boeicop]. Bij de doop van Anneke was de volgende getuige aanwezig: Neeltie Boon (won. Leerbroek). Zij is begraven in Leerbroek (2-1-1710 of 13-2-1714) [bron: JMM].
IX-j Jacobje Goverts Middagh is geboren in Laag Middelcoop, dochter van Govert Cornelisz. Middagh (zie VIII-j) en Janneke Heijndricksdr. van Mourick. Zij is gedoopt op zondag 26 februari 1696 in Leerbroek [bron: Doopboek Leerdam Leerbroek en H-Boeicop]. Bij de doop van Jacobje was de volgende getuige aanwezig: Mayken Cornelis (won. Leerbroek). Jacobje trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 20 september 1720 in Asperen [bron: Arch. den Haag A4-p17, Doopboek] met Hendrik Adriaanse van Leerdam.
Notitie bij het huwelijk van Jacobje en Hendrik: Hendrik Adriaanse van Leerdam jm. van Asperen en Jacobje Goverds Middagh jd. uit Middelkoop behorende onder Leerbroek, zijn hier (Asperen) na hunne ondertrouwing te Leerbroek, en daar en hier hunne huwelijkse proclomatie onverhindert gehad te hebben, voor het bed van de bruijd, alsoo die gevaarlijk krank was, ten overstaan van twee ouderlingen, door mij op den 20e september getrouwd.
Hendrik is geboren in Asperen.
Kinderen van Jacobje en Hendrik:
1 Grietje van Leerdam. Zij is gedoopt op dinsdag 24 augustus 1717 in Leerbroek [bron: CD, Lee.1-40].
2 Jannigtje van Leerdam. Zij is gedoopt op donderdag 14 mei 1722 in Leerbroek [bron: V.2-25, Doopboek].
3 Jannighje van Leerdam. Zij is gedoopt op zondag 23 januari 1724 in Leerbroek [bron: V-2-29, Doopboek].
4 Grietje van Leerdam. Zij is gedoopt op zondag 17 juli 1729 in Leerbroek [bron: lee.1-45, Doopboek].
5 Adriaan van Leerdam. Hij is gedoopt op zondag 22 juli 1731 in Leerbroek [bron: Lee.1-48, Doopboek].
6 Maijke van Leerdam. Zij is gedoopt op zondag 25 januari 1733 in Leerbroek [bron: lee.1-53, Doopboek].
7 Maijke van Leerdam. Zij is gedoopt op zondag 19 december 1734 in Leerbroek [bron: lee.1-55, Doopboek].
8 Govert van Leerdam. Hij is gedoopt op zondag 15 november 1739 in Asperen [bron: Arch. den Haag A2-p138, Doopboek].
VIII-k Gerrit Cornelisse Middagh is geboren omstreeks 1665 in Hei- en Boeicop, zoon van Cornelis Anthonisz. Middagh (zie VII-i) en Jacobgen Dirxs (van Slingelandt?). Gerrit is overleden na 1727, minstens 62 jaar oud. Gerrit:
(1) trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op donderdag 26 januari 1696 in Hei- en Boeicop [bron: Archief, HB1-p103] met Jannigje Aerts de With (ook genoemd Kruijff), ongeveer 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Jannigje: jm. en jd. beide geboren in Hei- en Boeicop en aldaar wonende.
Jannigje is geboren omstreeks 1670 in Hei- en Boeicop. Jannigje is overleden vóór 1706, ten hoogste 36 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 41 jaar oud, op zondag 9 mei 1706 in Hei- en Boeicop [bron: HB 1-P103] met Jannigje Roelen, ongeveer 31 jaar oud. Jannigje is geboren omstreeks 1675 in Leerdam, dochter van Roel Heijkoop. Jannigje is overleden vóór 1715, ten hoogste 40 jaar oud.
Bijzonderheden.:
Volgens het kerkeboek van Hei- en Boeicop is er in 1709 een heftige ruzie geweest tussen Jannigje Roelen, huisvrouw van Gerrit Cornelisz. Middag en Beligje Dirks. Laatsgenoemde werd beticht van het tappen op zondag onder de pedicatie en zijn over en weer diverse lelijke woorden gevallen: op 13 april 1710 hebben beide dames zich weer met elkaar verzoend.
(3) trouwde, ongeveer 50 jaar oud, op zondag 10 november 1715 in Schoonrewoerd [bron: JMM] met Lijsbet Heijmense, ongeveer 35 jaar oud, nadat zij op zondag 27 oktober 1715 in ondertrouw zijn gegaan. Lijsbet is geboren omstreeks 1680 in Schoonrewoerd. Lijsbet is overleden na 1727, minstens 47 jaar oud.
Kinderen van Gerrit en Jannigje (1):
1 Aert Gerrits Middagh, gedoopt op dinsdag 15 mei 1696 in Heicop. Volgt IX-k.
2 Cornelis Middagh. Hij is gedoopt op donderdag 6 februari 1698 in Heicop.
Notitie bij overlijden van Cornelis: Hij is jong overleden.
Kinderen van Gerrit en Jannigje (2):
3 Cornelis Middagh. Hij is gedoopt op zondag 16 oktober 1707 in Heicop [bron: Hb1-p18, Doopboek]. Cornelis is overleden vóór zondag 19 oktober 1710, ten hoogste 3 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Cornelis: Jong overleden.
4 Jacobje Gerrits (Jaapje) Middagh, gedoopt op zondag 10 februari 1709 in Heicop. Volgt IX-l.
5 Cornelis Middagh. Hij is gedoopt op zondag 19 oktober 1710 in Heicop [bron: HB1-p25, Doopboek].
magteltje.jpg
1 Magteltje
IX-k Aert Gerrits Middagh, zoon van Gerrit Cornelisse Middagh (zie VIII-k) en Jannigje Aerts de With (ook genoemd Kruijff). Hij is gedoopt op dinsdag 15 mei 1696 in Heicop [bron: HB1-p9, Doopboek]. Aert is overleden vóór 1738, ten hoogste 42 jaar oud [bron: EGM].
Notitie bij overlijden van Aert: Aert is waarschijnlijk jong overleden
Aert trouwde, ten hoogste 38 jaar oud, vóór 1734 met Magteltje of Maggeltije Verhoef (afb. 1). Magteltje trouwde later in 1738 met Willem Teunisse Roozendaal of Rosendaal.
Kind van Aert en Magteltje:
1 Gerrit Middagh. Hij is gedoopt op zondag 13 juni 1734 in Meerkerk [bron: Meerkerk 1-p203]. Bij de doop van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Jaapje Middagh (1709-1743) [zie IX-l] [tante vaderszijde].
IX-l Jacobje Gerrits (Jaapje) Middagh, dochter van Gerrit Cornelisse Middagh (zie VIII-k) en Jannigje Roelen. Zij is gedoopt op zondag 10 februari 1709 in Heicop [bron: Hb1-p21, Doopboek]. Jaapje is overleden op zaterdag 13 juli 1743 in Waarder, 34 jaar oud [bron: WEB].
Religie:
Ned. Ger.
Getuige bij:
13-06-1734     doop Gerrit Middagh (geb. 1734) [zie IX-k,1]    [tante vaderszijde]   [bron: Meerkerk 1-p203]
Jaapje trouwde, 28 jaar oud, op zondag 8 december 1737 in Waarder [bron: W2-p15, Doopboek] met Kars Teunisse Oudenes, 31 jaar oud. Kars is geboren in Waarder (Hoge Einde), zoon van Theunis Floren Oudenes en Lijsbeth Jans van Dijk. Hij is gedoopt op maandag 5 april 1706 in Waarder. Kars is overleden op zaterdag 4 maart 1786 in Waarder, 79 jaar oud [bron: http://www.jacquelinejansen.nl/rvkostman_start.html]. Kars trouwde later op zondag 24 november 1743 in Waarder [bron: GVPr.] met Marrigje Willemsd. Beijeman (1723-±1793).
Religie:
Ned. Ger.
Kinderen van Jaapje en Kars:
1 Lysbeth (Lijsje) Oudenes, gedoopt op zondag 21 juni 1739 in Waarder. Volgt X-f.
2 Teunis Oudenes. Hij is gedoopt op zondag 10 december 1741 in Waarder [bron: W.1a-84]. Teunis is overleden op dinsdag 7 september 1745 in Waarder, 3 jaar oud [bron: http://www.google.nl/search?q=cache:sgq7Ipa7-3AJ:home.hccnet.nl/m.oudenes/teunis.htm+middagh+benschop&hl=nl].
3 Jannetje Oudenes, gedoopt op zondag 10 maart 1743 in Waarder. Volgt X-g.
4 Naamloos Oudenes. Hij of zij is gedoopt op zondag 10 maart 1743 in Waarden.
Notitie bij de geboorte van Naamloos: Tweeling met Jannetje geb.: 10 maart 1743 te Waarder
Naamloos is overleden op zaterdag 27 juli 1743 in Waarden, 4 maanden oud.
X-f Lysbeth (Lijsje) Oudenes, dochter van Kars Teunisse Oudenes en Jacobje Gerrits (Jaapje) Middagh (zie IX-l). Zij is gedoopt op zondag 21 juni 1739 in Waarder [bron: W.1a-74, Doopboek]. Lijsje is overleden op donderdag 1 maart 1804 in Noorden, 64 jaar oud [bron: Geneanet]. Lijsje trouwde, 25 jaar oud, op zondag 21 oktober 1764 in Zegveld [bron: http://www.jacquelinejansen.nl/rvkostman_main.html] met Cors Gerritsz. van Leeuwen, 25 jaar oud. Cors is geboren in Waarden. Hij is gedoopt op zondag 4 januari 1739 in Waarden. Cors is overleden op vrijdag 2 januari 1807 in Noordsebuurt, Noorden, 67 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 9 januari 1807 in Zevenhoven.
X-g Jannetje Oudenes, dochter van Kars Teunisse Oudenes en Jacobje Gerrits (Jaapje) Middagh (zie IX-l). Zij is gedoopt op zondag 10 maart 1743 in Waarder [bron: W.1a-43, Doopboek]. Jannetje trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 20 april 1768 in Schoonhoven [bron: http://www.google.nl/search?q=cache:sgq7Ipa7-3AJ:home.hccnet.nl/m.oudenes/teunis.htm+middagh+benschop&hl=nl] met Cornelis Muyters. Cornelis is weduwnaar van Johanna Boesvelt (ovl. vóór 1768).
VIII-l Annichie Cornelis Middagh is geboren omstreeks 1667, dochter van Cornelis Anthonisz. Middagh (zie VII-i) en Jacobgen Dirxs (van Slingelandt?). Annichie is overleden na 1703, minstens 36 jaar oud. Annichie trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1690 met Jan Hermansz. van Asch.
VIII-m Marrigje Cornelis Middagh is geboren omstreeks 1670 in Hei- en Boeicop, dochter van Cornelis Anthonisz. Middagh (zie VII-i) en Jacobgen Dirxs (van Slingelandt?). Marrigje trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op zondag 10 april 1701 in Heicop [bron: Doop CD, HB-3-p-105] met Cornelis Gijsbertse.
VIII-n Gouwigje(Gougje) Cornelisdr. Middagh is geboren in 1672 in Lopick, dochter van Cornelis Anthonisz. Middagh (zie VII-i) en Jacobgen Dirxs (van Slingelandt?). Zij is gedoopt op donderdag 23 juni 1672 in Leerdam [bron: http://www.den-uijl.nl/genealogy/108137.htm]. Gouwigje(Gougje) is overleden op vrijdag 15 februari 1726 in Lopik, 53 of 54 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gouwigje(Gougje): 15-02-1726 Jan Willemse de Vos. Laat vrouw na.
Religie:
Nederlands Gereformeerd
Getuige bij:
16-11-1721     doop Maegje Joncker (geb. 1721) [zie IX-m,2]    [grootmoeder moederszijde]   [bron: Doopboek Lopik_Kapel_Cabauw]
22-11-1722     doop Dirkje Joncker (1722-1722) [zie IX-m,3]    [grootmoeder moederszijde]   [bron: Doopboek Lopik_Kapel_Cabauw]
07-11-1723     doop Jan Joncker (geb. 1723) [zie IX-m,4]    [grootmoeder moederszijde]   [bron: Doopboek Lopik_Kapel_Cabauw]
24-12-1724     doop Dirk Joncker (geb. 1724) [zie IX-m,5]    [grootmoeder moederszijde]   [bron: Doopboek Lopik_Kapel_Cabauw]
Gouwigje(Gougje) trouwde, 19 of 20 jaar oud, op woensdag 4 juni 1692 in Lopik [bron: Deel 14, blz. 40] met Jan Willemsz de Vos (ch), ongeveer 47 jaar oud, nadat zij op woensdag 4 juni 1692 in Lopik in ondertrouw zijn gegaan [bron: Gezinsklapper Lopik].
Notitie bij het huwelijk van Gouwigje(Gougje) en Jan: Bij huwelijk woonde beide te lopik
.
Testament - lyftocht langstlevende
Akte Inventarisnummer U96a1, aktenummer 131
Aktedatum 11-03-1702
Aktesoort Testament
Notaris E. VAN OOSTRUM ,UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Jan Willemse de Vos
Naam echtgenote eerste partij: x Gouwje Cornelis Middagh
Woonplaats eerste partij: Lopick
Samenvatting inhoud akte: lyftocht langstlevende
Bijzonderheden: met benoeming van langstlevende tot voogd
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen geresideerd hebbende te Utrecht-stad
Inventarisnummer: U096a001
Jan is geboren omstreeks 1645 in Zijderveld, zoon van Willem Jansz de Vos (ch) en Gysbertgen Daemendr (van Santen). Jan is overleden in 1726 in Lopik, ongeveer 81 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 15 februari 1726 in Lopik [bron: RAU, toegang 49 nr. 1415 fol. 109]. Jan is weduwnaar van Geertjen Glaesdr. Blom (1647-vóór 1692), met wie hij trouwde op woensdag 1 oktober 1670 in Lopik [bron: Archief den Haag].
Religie:
Nederlands Gereformeerd
Kinderen van Gouwigje(Gougje) en Jan:
1 Jannigje Jansd de Vosch, gedoopt op zaterdag 1 december 1696 in Lopick.. Volgt IX-m.
2 Deam jans de Vos (ch), geboren omstreeks 1698 in Lopik. Volgt IX-n.
3 Geertje de Vos (ch).
IX-m Jannigje Jansd de Vosch, dochter van Jan Willemsz de Vos (ch) en Gouwigje(Gougje) Cornelisdr. Middagh (zie VIII-n). Zij is gedoopt op zaterdag 1 december 1696 in Lopick. [bron: dopen Lopik-Kapel-Cabauw]. Jannigje is overleden, 69 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 4 november 1766 in Lopik [bron: index op begraven van Lopik]. Jannigje trouwde, 23 jaar oud, op zondag 28 april 1720 in Lopik [bron: Doopboek Lopik] met Isaac Jansz Joncker, nadat zij op zaterdag 13 april 1720 in Lopik in ondertrouw zijn gegaan [bron: Doopboek Lopik]. Isaac is geboren in Jaarsveld.
Kinderen van Jannigje en Isaac:
1 Elsije Joncker. Zij is gedoopt op zondag 4 augustus 1720 in Lopik [bron: Doopboek Lopik_Kapel_Cabauw]. Bij de doop van Elsije was de volgende getuige aanwezig: Jannigje Dirkse.
2 Maegje Joncker. Zij is gedoopt op zondag 16 november 1721 in Lopik [bron: Doopboek Lopik_Kapel_Cabauw]. Bij de doop van Maegje was de volgende getuige aanwezig: Gouwigje(Gougje) Cornelisdr. Middagh (1672-1726) [zie VIII-n] [grootmoeder moederszijde].
3 Dirkje Joncker. Zij is gedoopt op zondag 22 november 1722 in Lopik [bron: Doopboek Lopik_Kapel_Cabauw]. Bij de doop van Dirkje was de volgende getuige aanwezig: Gouwigje(Gougje) Cornelisdr. Middagh (1672-1726) [zie VIII-n] [grootmoeder moederszijde]. Dirkje is overleden, 19 dagen oud. Zij is begraven op vrijdag 11 december 1722 in Lopik.
4 Jan Joncker. Hij is gedoopt op zondag 7 november 1723 in Lopik [bron: Doopboek Lopik_Kapel_Cabauw]. Bij de doop van Jan was de volgende getuige aanwezig: Gouwigje(Gougje) Cornelisdr. Middagh (1672-1726) [zie VIII-n] [grootmoeder moederszijde].
5 Dirk Joncker. Hij is gedoopt op zondag 24 december 1724 in Lopik [bron: Doopboek Lopik_Kapel_Cabauw]. Bij de doop van Dirk was de volgende getuige aanwezig: Gouwigje(Gougje) Cornelisdr. Middagh (1672-1726) [zie VIII-n] [grootmoeder moederszijde].
6 Willem Joncker. Hij is gedoopt op zondag 17 februari 1726 in Lopik [bron: Doopboek Lopik_Kapel_Cabauw]. Bij de doop van Willem was de volgende getuige aanwezig: Beatris de Lange.
7 Abraham Joncker. Hij is gedoopt op zondag 9 februari 1727 in Lopik [bron: Doopboek Lopik_Kapel_Cabauw]. Bij de doop van Abraham was de volgende getuige aanwezig: Dirkje Franke van Lakerveld. Abraham is overleden, 1 maand oud. Hij is begraven op zondag 23 maart 1727 in Lopik.
8 Willem Joncker. Hij is gedoopt op zondag 13 februari 1729 in Lopik [bron: Doopboek Lopik_Kapel_Cabauw]. Bij de doop van Willem was de volgende getuige aanwezig: Dirkje Franke van Lakerveld.
9 Gougje Joncker. Zij is gedoopt op zondag 24 september 1730 in Lopik [bron: Doopboek Lopik_Kapel_Cabauw]. Bij de doop van Gougje was de volgende getuige aanwezig: Geertje de Vos.
10 Gerrit Joncker. Hij is gedoopt op zondag 30 maart 1732 in Lopik [bron: Doopboek Lopik_Kapel_Cabauw]. Bij de doop van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Dirkje Franke van Lakerveld.
11 Abram Joncker. Hij is gedoopt op zondag 29 maart 1733 in Lopik [bron: Doopboek Lopik_Kapel_Cabauw]. Bij de doop van Abram was de volgende getuige aanwezig: Dirkje Jonkers.
12 Abram Joncker. Hij is gedoopt op zondag 25 april 1734 in Lopik [bron: Doopboek Lopik_Kapel_Cabauw].
13 Teunis Joncker. Hij is gedoopt op zondag 23 oktober 1735 in Lopik [bron: Doopboek Lopik_Kapel_Cabauw]. Bij de doop van Teunis was de volgende getuige aanwezig: Jannigje Jonkers.
14 Klaas Joncker. Hij is gedoopt op zondag 16 december 1736 in Lopik [bron: Doopboek Lopik_Kapel_Cabauw]. Bij de doop van Klaas was de volgende getuige aanwezig: Geertje de Vos.
15 Gougje Joncker. Zij is gedoopt op zondag 2 augustus 1739 in Lopik [bron: Doopboek Lopik_Kapel_Cabauw]. Bij de doop van Gougje was de volgende getuige aanwezig: Jannigje Barendse Langerak.
16 Jannigje Joncker. Zij is gedoopt op woensdag 19 oktober 1740 in Lopik [bron: Doopboek Lopik_Kapel_Cabauw]. Bij de doop van Jannigje was de volgende getuige aanwezig: Elsje Jonkers.
IX-n Deam jans de Vos (ch) is geboren omstreeks 1698 in Lopik, zoon van Jan Willemsz de Vos (ch) en Gouwigje(Gougje) Cornelisdr. Middagh (zie VIII-n). Deam trouwde in Lopik met Bertje Hendrikse van Wijk, nadat zij op zondag 31 mei 1722 in Lopik in ondertrouw zijn gegaan [bron: http://home.zonnet.nl/jhbruger/bronbewerkingen/Lopik_Kapel_Cabauw-dl2.pdf].
VII-j Aert Anthonisz Middach (gh) is geboren omstreeks 1629 in Heicop, the Netherlands, zoon van Anthonis Aertse Middach (zie VI-f) en Anna Gijsberts Wouters van Oirschot. Aert is overleden omstreeks 1687 in Nieuw Amsterdam, NY, Amerika, ongeveer 58 jaar oud [bron: http://www.geocities.com/mgd3/genealogy/pafg01.htm#29].
Notitie bij Aert: Aert Anthonisz Middach is samen met Theunis Gijsbertsz Bogaert vertrokken met de "Beaver" naar de Nederlands kolonie in Nieuw Nederland (NY). (in 1652)
Aert en Theunis waren toen vrijgezel.
Theunis wordt later de stiefvader van Aert.
In Gens Nostra dec 1979, blz. 337 ev staat nog veel meer beschreven.
." Aan Aert Middagh werd een groot stuk land toegewezen op het ,,Lange eijlant", het tegenwoordige ,,Long Island"

Aert Theuniszen Middagh; Hij emigreerde naar Nieuw Amsterdam in 1652. Na zijn huwelijk in Nieuw Amsterdam deed hij
Holland alleen aan in 1660 (blijkbaar één of ander bezit te verkopen en andere zaken), dan naar Nieuw Amsterdam op het schip "Bever". Vertrek van Amsterdam op 9 Mei, 1661, en aankomst, juli, 1661.
De captein was Pieter Reyersen.
Aert maakte een andere reis naar Holland in 1671 met zijn familie, met inbegrip van zijn broers en zwager
teruggekeerd om het landgoed van zijn vader te regelen. Hij en zijn familie bleven in Holland tot 1683, levend in het gebied Boeicop.
Zijn vrouw Breckje stierf samen met één van zijn kinderen tijdens dit bezoek. In Maart 1683 keerde hij terug naar Nieuw Amsterdam (dat tegen die tijd New York was) met zijn kinderen en besteedde de rest van zijn leven in New York. (http://www.concentric.net/~pvb/GEN/atm.html)
.
Aert trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op maandag 1 maart 1660 in Brooklyn, New York, New Amsterdam [bron: http://www.familysearch.org/Eng/Search/frameset_search.asp] met Brechtje (Rebecca) Hansen Bergen, minstens 17 jaar oud. Brechtje is geboren vóór zondag 27 juli 1642 in Walebocht, Nieuw Amsterdam, NY, Amerika, dochter van Hans <Hansen> Bergen (Noorman) en Sarah <Jorise> Rapalje. Zij is gedoopt op zondag 27 juli 1642 in Reformed Dutch Church Kings City NY.
Notitie bij de geboorte van Brechtje: Brechtje is de eerst blank geboren baby in Nieuw Nederland op Fort Oranje.
Het bronzen gedenkbord staat nog in Albany, New York, met het opschrift: "Fort Orange Site of West India Compagny Colony 1624. Here was born Sarah Rapelje, First white child in N.Y. State, 1625. Fort stood S.E. by te river."
Brechtje is overleden in 1683 in Heicop, minstens 41 jaar oud. Zij is begraven in 1683 in Heicop.
Kinderen van Aert en Brechtje:
1 Theunis [Aertsen] Middagh, geboren op zondag 22 februari 1660 in New Amsterdam, NY, Amerika. Hij is gedoopt op zondag 22 februari 1660 in New Amsterdam, Ny, Holl. Geref. Kerk [bron: G. Nostra dec. 1979]. Bij de doop van Theunis waren de volgende getuigen aanwezig: Annetje Hansen Bergen, Pieter Pieterszen Mennist en Theunis Gijsbertsz Bogaert (geb. ±1645) [stiefvader van moeder]. Theunis is overleden vóór woensdag 25 mei 1661 in Brooklyn, New York, ten hoogste 1 jaar oud.
2 Theunis [Aertsen] Middagh, geboren op dinsdag 22 maart 1661. Hij is gedoopt op vrijdag 25 maart 1661 in New Amsterdam, Holl. Geref. Kerk [bron: G. Nostra]. Theunis is overleden in augustus 1681 in Heicop, 20 jaar oud. Hij is begraven in augustus 1681 in Heicop DRC, in de kerk..
3 Jan [Aertsen] Middagh, geboren op dinsdag 12 december 1662 in Brooklyn, New York. Volgt VIII-o.
4 Gerret [Aertsen] Middagh, geboren op zondag 24 december 1662 in Brooklyn, New York. Volgt VIII-p.
5 Joris [Aertse] Middagh, geboren op vrijdag 9 mei 1664 in Heicop, Holland. Volgt VIII-q.
6 Helena Middaugh, geboren in 1666 in Brooklyn, Kings, New York. Volgt VIII-r.
7 Dirck Aertsen Middagh, geboren omstreeks 1668 in Brooklyn, Kings, New York.
8 Aert Aertsen Middagh, geboren in 1669 in Brooklyn, New York. Volgt VIII-s.
9 Anna (Annetje) Aertsen Middagh, geboren op zaterdag 6 december 1670 in Brooklyn, New York. Volgt VIII-t.
10 Elizabeth Or Lysbeth Aertsen Middagh, geboren in 1671 in Brooklyn , New York Kings County. Volgt VIII-u.
11 Dirk [Aertsen] Middagh, geboren op donderdag 3 maart 1672 in Brooklyn , New York Kings County. Volgt VIII-v.
12 William Aertsen Middagh, geboren in 1675 in Brooklyn, Kings, New York. Volgt VIII-w.
13 Sarah Middagh, geboren omstreeks 1678 in Heicop.
14 Matthew Aertsen Middagh, geboren op zondag 15 oktober 1679 in Brooklyn, New York. Volgt VIII-x.
15 David Middagh, geboren in 1681. Volgt VIII-y.
VIII-o Jan [Aertsen] Middagh is geboren op dinsdag 12 december 1662 in Brooklyn, New York [bron: http://www.ancestry.com], zoon van Aert Anthonisz Middach (gh) (zie VII-j) en Brechtje (Rebecca) Hansen Bergen. Hij is gedoopt op zondag 24 december 1662 in Brooklyn, Kings County, New York [bron: GN]. Jan is overleden omstreeks 1740 in Marbletown, Ulster, New York, ongeveer 78 jaar oud. Jan trouwde, 39 jaar oud, op donderdag 23 november 1702 in New Paltz, Ulster County, New York met Geertje Teunisse Claerwater, ongeveer 40 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Geertje: Hij vestigt zich op een punt waar ongeveer de drie staten New York, New Jersey en Pennsylvania samen komen.
Geertje is geboren omstreeks 1662 in Nescotak, Ulster, NY, dochter van Theunis Jacobsen Klaarwater en Maria Hansen Vos.
Kinderen van Jan en Geertje:
1 Aert <Jan> Middagh, geboren omstreeks 1694.
2 Brechje <Jan> Middagh, geboren in 1696 in New Albany, New Holland. Volgt IX-o.
3 Jacobus <Jan> Middagh, geboren in Nescotah. Volgt IX-p.
4 Marritje <Jan> Middagh, gedoopt op woensdag 31 augustus 1701 in Kingston. Volgt IX-q.
5 Teunis <Jan> Middagh, gedoopt op woensdag 3 november 1706 in Rochester Twp., Ulster, NY. Volgt IX-r.
6 Aert <Jan> Middagh, geboren op woensdag 20 juni 1708 in Rochester Twsp, Ulster, NY. Volgt IX-s.
7 Johannes <Jan> Middagh. Hij is gedoopt op woensdag 7 mei 1710 in Kingston [bron: JMM].
8 Anna <Jan> Middagh. Zij is gedoopt op woensdag 29 juni 1712 in Kingston.
9 Abraham <Jan> Middagh, gedoopt op zaterdag 29 januari 1718 in Deerpark. Volgt IX-t.
10 Yssaak <Jan> Middagh, gedoopt op woensdag 5 november 1721 in Kingston. Volgt IX-u.
IX-o Brechje <Jan> Middagh is geboren in 1696 in New Albany, New Holland, dochter van Jan [Aertsen] Middagh (zie VIII-o) en Geertje Teunisse Claerwater. Zij is gedoopt op donderdag 14 juni 1696 in Kingston, Ulster County, New York.. Brechje:
(1) trouwde, 19 of 20 jaar oud, op donderdag 20 augustus 1716 in Minisink [bron: http://www.odenkirk.com/html/fam05551.htm] met Johannes <Thomas> Quick, 25 jaar oud. Johannes is geboren op zaterdag 26 mei 1691 in Kingston,UL.co.NY., zoon van Thomas Theuniszen Quick en Rymerigh <Jurriansen> Westfall.
(2) trouwde, 29 of 30 jaar oud, in september 1726 met Nicolaes Westfall, 28 jaar oud. Nicolaes is geboren op donderdag 1 mei 1698 in Kingston NY, lived at Sindequam(Huguenot) NY.
IX-p Jacobus <Jan> Middagh is geboren in Nescotah, zoon van Jan [Aertsen] Middagh (zie VIII-o) en Geertje Teunisse Claerwater. Hij is gedoopt op donderdag 12 februari 1699 in Kingston, Ulster County, New York..
Notitie bij Jacobus: Biographical Note*: Jacob Middagh, son of Jan Aertse Middagh and Geertje Klaarwater, first appears in the records of the Kingston Dutch Reformed Church when he is christened on February 12, 1699. His marriage record in that church to Zara Van Kuykendall indicates that he was born in "Nescotah", an area belonging to Colonel Jacob Rutsen in Ulster County. Zara was born in Mennising (Minisink), and they were both residing in Raysester (Rochester in Ulster County) at their marriage. Jacob is mentioned in Richard Gardner’s Journal for October 13, 1751 and also in his manuscript Surveys on the Wallkill, in which he speaks of a survey on March 9, 1753 for Jacob "Midday" of 204 acres on the Rutgers Kill (a branch of the Wallkill River") north of the disputed boundary line between New York and New Jersey. He lists chain bearers "Eaphram Midday and Benjamin Midday". "Eaphram" (Ephraim) was Jacob’s son, and Benjamin probably another (he does not appear in the church records of the time and cannot be placed with certainty). Note, though, that Jacob’s son Jan had a son Benjamin, who may have been named after his uncle. Gardner’s Journal entry for Jacob in 1752 reads: "I viewed where [here Isaac crossed out and Jacob entered] Midday lives on a branch of the Walkill called Rutgers Kill it lyes about 4 miles from said Coolyes upon land survd by Capt Lodly and John Gale of Goshen it is good land and timber I beleave it is worth 50 f per hundred he has no lease, nor hant agreed for the land he has lived there 3 years and clear’d 10 acres."
Jacobus trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 18 oktober 1724 [bron: http://tomsparrow.net/genealogy/getperson.php?personID=I1835&tree=Family] met Sarah Jacobszen van Kuykendall, 22 jaar oud. Sarah is geboren op woensdag 14 juni 1702 in Minnisink, Orange, NY, dochter van Luer Jacobsen van Kuykendall en Grietjen Aartz Tack.
Kinderen van Jacobus en Sarah:
1 Jacobus Middaugh, geboren op woensdag 28 november 1725 in Wackonck, Ulster Co., NY. Volgt X-h.
2 Christina Middaugh, geboren op woensdag 22 oktober 1727 in Wackonck, Ulster Co., NY. Volgt X-i.
3 Marretjen Middaugh, geboren op dinsdag 4 januari 1729 in Wackonck, Ulster Co., NY.
4 Cornelius Middaugh, geboren in 1730 in Ulster Co., NY. Volgt X-j.
5 Jan (John) Middaugh, geboren op maandag 4 augustus 1732 in Aukwagkonk. Volgt X-k.
6 Petrus Middaugh, geboren op dinsdag 10 februari 1733 in Orange Co., NY.
7 Margrieta Middaugh, geboren op vrijdag 18 mei 1736 in Orange Co., NY.
8 Ephraim Middaugh, geboren op zaterdag 31 mei 1738 in Minisink, Orange Co., NY. Ephraim is overleden op donderdag 22 juli 1779, 41 jaar oud.
9 Elisabeth Julia Middaugh, geboren op donderdag 6 januari 1746 in Orange Co., NY.
X-h Jacobus Middaugh is geboren op woensdag 28 november 1725 in Wackonck, Ulster Co., NY, zoon van Jacobus <Jan> Middagh (zie IX-p) en Sarah Jacobszen van Kuykendall. Jacobus is overleden op vrijdag 11 augustus 1758, 32 jaar oud.
Kind van Jacobus uit onbekende relatie:
1 Catrina Middaugh. Zij is gedoopt op vrijdag 26 november 1756.
X-i Christina Middaugh is geboren op woensdag 22 oktober 1727 in Wackonck, Ulster Co., NY, dochter van Jacobus <Jan> Middagh (zie IX-p) en Sarah Jacobszen van Kuykendall. Christina trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 3 september 1751 in Dutch Reform Church, Minisnk, Orange Co., NY [bron: Geneanet] met Joel Quick.
X-j Cornelius Middaugh is geboren in 1730 in Ulster Co., NY, zoon van Jacobus <Jan> Middagh (zie IX-p) en Sarah Jacobszen van Kuykendall. Cornelius is overleden vóór 1759 in New York, ten hoogste 29 jaar oud. Cornelius trouwde met Elisabeth van Bunschoten. Elisabeth is geboren op woensdag 7 mei 1732 in Kingston, Ulster Co., New York., dochter van Anthoney van Bunschoten en Marytjen Weis. Elisabeth is overleden op woensdag 1 mei 1816 in New York, 83 jaar oud.
Kinderen van Cornelius en Elisabeth:
1 Hendrick Kortrecht (Case) Middaugh, geboren vóór vrijdag 17 mei 1754. Volgt XI-a.
2 Elias Middaugh, geboren in 1756 in Rochester Twp., Ulster, NY. Volgt XI-b.
XI-a Hendrick Kortrecht (Case) Middaugh is geboren vóór vrijdag 17 mei 1754, zoon van Cornelius Middaugh (zie X-j) en Elisabeth van Bunschoten. Hendrick is overleden op donderdag 4 augustus 1836, minstens 82 jaar oud. Hendrick trouwde met Jennetje Femmetje van Auken (Aken). Jennetje is geboren vóór vrijdag 13 februari 1756.
Kinderen van Hendrick en Jennetje:
1 Catherine Middaugh.
2 Charity Middaugh.
3 Cornelis Middaugh.
4 Garretje Middaugh.
5 John Middaugh.
6 Margaret Middaugh.
7 Sarah Middaugh.
8 Wilhelmus Middaugh.
9 Jane Middaugh, geboren in 1786 in Deer Park, Orange County, New York. Jane is overleden na 1860 in Deer Park, Orange County, New York, minstens 74 jaar oud.
10 Levi Middagh, geboren op dinsdag 4 juli 1786. Volgt XII-a.
XII-a Levi Middagh is geboren op dinsdag 4 juli 1786, zoon van Hendrick Kortrecht (Case) Middaugh (zie XI-a) en Jennetje Femmetje van Auken (Aken). Levi is overleden op vrijdag 13 september 1861, 75 jaar oud. Levi trouwde met Margaret van Auken. Margaret is geboren op zondag 28 juli 1793. Margaret is overleden op woensdag 11 oktober 1876, 83 jaar oud.
Kinderen van Levi en Margaret:
1 Margaret Middagh. Volgt XIII-a.
2 Sarah Ann Middagh, geboren op dinsdag 13 oktober 1829 in Shohola, Pike, Pennsylvania, USA. Volgt XIII-b.
3 Levi J. Middagh, geboren op dinsdag 6 september 1836. Volgt XIII-c.
XIII-a Margaret Middagh, dochter van Levi Middagh (zie XII-a) en Margaret van Auken. Margaret trouwde met Coursen.
XIII-b Sarah Ann Middagh is geboren op dinsdag 13 oktober 1829 in Shohola, Pike, Pennsylvania, USA, dochter van Levi Middagh (zie XII-a) en Margaret van Auken. Sarah is overleden op zondag 2 oktober 1892 in Barryville, Sullivan, New York, USA., 62 jaar oud. Sarah trouwde met Jeremia Totten. Jeremia is geboren in 1816 in Shohola, Pike, Pennsylvania, USA.
XIII-c Levi J. Middagh is geboren op dinsdag 6 september 1836, zoon van Levi Middagh (zie XII-a) en Margaret van Auken. Levi trouwde met Mary Ellen Warner.
Kind van Levi en Mary:
1 Hattie P. Middagh, geboren op woensdag 20 november 1861.
elias_middaugh.jpg
2 Elias Middaugh
XI-b Elias Middaugh (afb. 2) is geboren in 1756 in Rochester Twp., Ulster, NY, zoon van Cornelius Middaugh (zie X-j) en Elisabeth van Bunschoten. Elias is overleden op woensdag 17 november 1819 in Chemung Co., NY, 62 of 63 jaar oud.
Beroep:
Hij was een soldaat van de Ametican revoliution.
Elias trouwde, 20 of 21 jaar oud, op zondag 28 september 1777 [bron: http://tomsparrow.net/genealogy/getperson.php?personID=I844&tree=Family] met Sara van Aken, 20 jaar oud. Sara is geboren op zaterdag 25 juni 1757 in Menissink, Orange, NY, dochter van Abraham C. van Aken en Catharina Rozenkranz.
Kinderen van Elias en Sara:
1 James Middaugh, geboren op zondag 4 januari 1778 in New York. Volgt XII-b.
2 Elisabeth Middaugh, gedoopt op maandag 28 februari 1780 in Mahackemack. Volgt XII-c.
3 Catherine Middaugh, geboren op vrijdag 13 september 1782.
4 Abraham Middaugh, geboren op dinsdag 16 september 1783.
5 Urana Middaugh, geboren op zaterdag 25 juni 1785.
6 Cornelius Middaugh, geboren op zondag 14 januari 1787.
7 Anthony Middaugh, geboren op vrijdag 2 januari 1789. Volgt XII-d.
8 Maria Middaugh, geboren op vrijdag 19 november 1790.
9 Charity Middaugh, geboren op dinsdag 17 juli 1792.
10 John Middaugh, geboren op zaterdag 11 januari 1794.
11 Henry Middaugh, geboren op zondag 6 september 1795. Henry is overleden op dinsdag 26 december 1837 in Chemung, Chemung Co., NY, 42 jaar oud.
12 Phoebe Middaugh, geboren op dinsdag 30 mei 1797.
XII-b James Middaugh is geboren op zondag 4 januari 1778 in New York, zoon van Elias Middaugh (zie XI-b) en Sara van Aken. James is overleden in augustus 1833 in Green Up County,Kentucky, 55 jaar oud. James:
(1) trouwde met Elizabeth Carmen.
(2) trouwde met Susannah.
Kind van James en Elizabeth:
1 John Middaugh. Volgt XIII-d.
XIII-d John Middaugh, zoon van James Middaugh (zie XII-b) en Elizabeth Carmen.
Kind van John uit onbekende relatie:
1 John Jackson Middaugh. Volgt XIV-a.
XIV-a John Jackson Middaugh, zoon van John Middaugh (zie XIII-d).
Kind van John uit onbekende relatie:
1 Freddie Lustress Middaugh. Volgt XV-a.
XV-a Freddie Lustress Middaugh, zoon van John Jackson Middaugh (zie XIV-a).
Kind van Freddie uit onbekende relatie:
1 Alice Marie Middaugh. Volgt XVI-a.
XVI-a Alice Marie Middaugh, dochter van Freddie Lustress Middaugh (zie XV-a).
Kind van Alice uit onbekende relatie:
1 Theresa.
XII-c Elisabeth Middaugh, dochter van Elias Middaugh (zie XI-b) en Sara van Aken. Zij is gedoopt op maandag 28 februari 1780 in Mahackemack. Elisabeth is overleden op zondag 12 maart 1848, 68 jaar oud. Elisabeth trouwde met Henry van Wey. Henry is overleden op donderdag 18 februari 1836.
XII-d Anthony Middaugh is geboren op vrijdag 2 januari 1789, zoon van Elias Middaugh (zie XI-b) en Sara van Aken. Anthony trouwde met Charity. Zij is geboren omstreeks 1797.
Kinderen van Anthony en Charity:
1 Jane Middaugh, geboren omstreeks 1832. Volgt XIII-e.
2 William Middaugh, geboren omstreeks 1835.
3 Catherine Middaugh, geboren omstreeks 1839.
XIII-e Jane Middaugh is geboren omstreeks 1832, dochter van Anthony Middaugh (zie XII-d) en Charity. Jane trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op woensdag 20 oktober 1852 [bron: http://tomsparrow.net/genealogy/getperson.php?personID=I3308&tree=Family] met A Hamilton.
X-k Jan (John) Middaugh is geboren op maandag 4 augustus 1732 in Aukwagkonk, zoon van Jacobus <Jan> Middagh (zie IX-p) en Sarah Jacobszen van Kuykendall. Jan is overleden op vrijdag 22 februari 1822 in Wantage, Sussex County, New Jersey, 89 jaar oud.
Notitie bij Jan: Biographical Note*: Jan (John) Middagh, who is considered here to be the son of Jacob Middagh and Zara Van Kuykendaal, born in 1732, first appears in the Machackemeck Church Records when the banns were announced on December 16, 1752 for his marriage on January 12th to Elisabeth Kortrecht (Cortright). He is said to have been born in Aukwagkonk, she in Maghackemeck, and both dwelling there. One year earlier, his brother Jacobus Middagh, born "Wackonck, in Ulster County", was married to Sara Decker, both of them dwelling in Maghackemeck. it is not too great a stretch of the imagination to theorize that "Aukwagkonk" and "Wackonck" are the same place, an area near Kingston. Jan was a long-time resident of Wantage township in Sussex County, New Jersey. Jan is named as grantee in a series of Sussex County deeds dealing with property on the Deep Clove Kill, the earliest of which dates from 1762, and the latest, 1795, all of which were recorded in 1815. John "Middah" appears (as a juror?) in the minutes of the May Term of the Sussex County Court of Common Pleas for 1764, when Peter Decker and Abraham Van Aken, among others, were Justices, and Martinus Decker was a constable. Jan’s name appears in the minutes of the Clove Dutch Reformed Church in Wantage, Sussex County, New Jersey, in 1801 and 1802; and, along with his son Benjamin, and William Young, he is named as a witness to the will of his son-in-law David Westfall, probated in Sussex County in 1804. After his wife Elizabeth’s death and when he was rather along in years, he contracted a second marriage in 1806, with the widow of Revolutionary War soldier Martinus Decker, son of Sussex County Justice Petrus Decker; Mary, née Penneton. He died in 1822.
Jan:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 12 januari 1753 in Augwagkonk [bron: http://home.nycap.rr.com/tcstrasser/p5.htm#i276] met Elizabeth Cortricht, 18 jaar oud. Elizabeth is geboren in Maghackemeck, dochter van Hendrick Hendrickse Cortricht en Margriet Decker. Zij is gedoopt op woensdag 20 januari 1734.
(2) trouwde, 73 jaar oud, op donderdag 5 juni 1806 in Wantage, New Jersey [bron: Wantage, New Jersey] met Mary Penneton, 57 jaar oud. Mary is geboren op zaterdag 29 juni 1748. Mary is overleden op vrijdag 3 april 1840, 91 jaar oud. Mary is weduwe van Marynus (Martinus) Decker (1733-vóór 1806), met wie zij trouwde op zaterdag 27 augustus 1768 [bron: http://home.nycap.rr.com/tcstrasser/p28.htm#i1952].
Kinderen van Jan en Elizabeth:
1 Solomon Middaugh, geboren op zondag 10 augustus 1755 in Wantage, Sussex County, New Jersey. Volgt XI-c.
2 Margaret Middaugh, geboren op zaterdag 8 oktober 1757 in Wantage, Sussex County, New Jersey. Volgt XI-d.
3 Charlotte (Seeletje) Middaugh, geboren op donderdag 22 november 1759. Volgt XI-e.
4 Phoebe (Femmetje) Middaugh, geboren op zondag 8 januari 1764. Volgt XI-f.
5 Benjamin Middaugh, gedoopt op dinsdag 28 mei 1765 in Maghackemeck (Deerpark), New York.. Volgt XI-g.
6 Levi Middaugh, geboren omstreeks 1767. Volgt XI-h.
7 Anne Middaugh, geboren omstreeks 1769. Volgt XI-i.
XI-c Solomon Middaugh is geboren op zondag 10 augustus 1755 in Wantage, Sussex County, New Jersey, zoon van Jan (John) Middaugh (zie X-k) en Elizabeth Cortricht. Solomon is overleden na 1833, minstens 78 jaar oud.
Notitie bij Solomon: Solomon Middaugh affidavit, online
http://ftp.rootsweb.com/pub/usgenweb/ny/tompkins/military/revwar/pensions/middaugh.txt.
Solomon trouwde, ongeveer 33 jaar oud, omstreeks 1788 [bron: http://home.nycap.rr.com/tcstrasser/p5.htm#i278] met Catherina Walker.
Kinderen van Solomon en Catherina:
1 Jesse Brefet Middaugh, geboren op zondag 18 oktober 1789.
2 Jedidiah Middaugh, geboren op zondag 31 januari 1796.
3 Semeon (Simeon?) Westfall Middaugh, geboren op zaterdag 25 januari 1800.
4 Jane Middaugh, geboren op vrijdag 8 juli 1803.
5 Richard Middaugh, geboren op dinsdag 19 november 1805 in Wantage, Sussex, New Jersey. Richard is overleden op vrijdag 9 mei 1884 in Waupin, Fond Du Lac, Wisconsin, 78 jaar oud.
XI-d Margaret Middaugh is geboren op zaterdag 8 oktober 1757 in Wantage, Sussex County, New Jersey, dochter van Jan (John) Middaugh (zie X-k) en Elizabeth Cortricht. Zij is gedoopt op maandag 13 februari 1758. Margaret is overleden op woensdag 31 maart 1841, 83 jaar oud. Margaret trouwde met William Tietsworth. William is geboren op zaterdag 12 augustus 1758. William is overleden op woensdag 1 maart 1837, 78 jaar oud.
XI-e Charlotte (Seeletje) Middaugh is geboren op donderdag 22 november 1759, dochter van Jan (John) Middaugh (zie X-k) en Elizabeth Cortricht. Charlotte is overleden vóór 1830, ten hoogste 71 jaar oud. Charlotte trouwde, ongeveer 21 jaar oud, omstreeks 1780 met Benjamin Westfall.
XI-f Phoebe (Femmetje) Middaugh is geboren op zondag 8 januari 1764, dochter van Jan (John) Middaugh (zie X-k) en Elizabeth Cortricht. Phoebe:
(1) trouwde, ten hoogste 25 jaar oud, vóór 1789 met David Westfall.
(2) trouwde, ongeveer 42 jaar oud, omstreeks 1806 met Evans.
XI-g Benjamin Middaugh, zoon van Jan (John) Middaugh (zie X-k) en Elizabeth Cortricht. Hij is gedoopt op dinsdag 28 mei 1765 in Maghackemeck (Deerpark), New York.. Benjamin trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 5 juni 1788 in Wantage, Sussex County, New Jersey [bron: http://home.nycap.rr.com/tcstrasser/p5.htm#i274] met Catherine "Caty" Young, 18 jaar oud. Catherine is geboren op woensdag 16 augustus 1769 in Mendham, Morris County, New Jersey. Catherine trouwde voorheen op zondag 12 februari 1786 in Rowan [now Randolph] County, NC [bron: http://friscia.rootsweb.com/genea/friscia-html/d0004/g0000676.html#I103920] met George Kimbrough (geb. 1764).
Kinderen van Benjamin en Catherine:
1 Elizabeth Middaugh, geboren op dinsdag 27 oktober 1789. Elizabeth is overleden op dinsdag 20 december 1859, 70 jaar oud.
2 Phoebe Middaugh, geboren op zaterdag 3 november 1792.
3 John Middaugh, geboren op zondag 7 september 1794 in Wantage, Sussex County, New Jersey.. John is overleden omstreeks 1833, ongeveer 39 jaar oud.
4 Shelota (Charlotte) Middaugh, geboren op woensdag 23 november 1796 in Wantage, Sussex County, New Jersey.
5 Amy Middaugh, geboren op zaterdag 17 augustus 1799 in Wantage, Sussex County, New Jersey.. Amy is overleden na vrijdag 17 december 1880, minstens 81 jaar oud.
6 Miriam Middaugh, geboren op maandag 3 augustus 1801.
7 Milly Middaugh, geboren op zaterdag 3 september 1803 in Wantage, Sussex County, New Jersey.
8 Mary Middaugh, geboren op zaterdag 23 augustus 1806 in Wantage, Sussex County, New Jersey. Mary is overleden op vrijdag 17 december 1880 in Port Jervis, Orange County, New York, 74 jaar oud.
9 Josiah Middaugh, geboren op zaterdag 28 december 1811. Josiah is overleden op maandag 31 januari 1881, 69 jaar oud.
XI-h Levi Middaugh is geboren omstreeks 1767, zoon van Jan (John) Middaugh (zie X-k) en Elizabeth Cortricht. Levi trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op donderdag 18 december 1794 [bron: http://home.nycap.rr.com/tcstrasser/p5.htm#i279] met Elshe van Garderen.
Kinderen van Levi en Elshe:
1 David Middaugh, geboren op vrijdag 23 oktober 1795.
2 Mary Middaugh, geboren op woensdag 13 maart 1799.
3 Jane Middaugh, geboren op woensdag 24 juni 1801.
4 Elmor (Elmer?) Middaugh, geboren op vrijdag 10 april 1807.
5 William Titsworth Middaugh, geboren op maandag 10 juli 1809.
XI-i Anne Middaugh is geboren omstreeks 1769, dochter van Jan (John) Middaugh (zie X-k) en Elizabeth Cortricht. Anne trouwde met Philip Wintermute.
IX-q Marritje <Jan> Middagh, dochter van Jan [Aertsen] Middagh (zie VIII-o) en Geertje Teunisse Claerwater. Zij is gedoopt op woensdag 31 augustus 1701 in Kingston. Marritje is overleden omstreeks 1719, ongeveer 18 jaar oud. Marritje trouwde, 17 jaar oud, op zondag 4 december 1718 met Hendrick van Garderen, ongeveer 18 jaar oud. Hendrick is geboren omstreeks 1700. Hendrick trouwde later op zondag 15 september 1720 met Elionore Dekker (geb. ±1702).
IX-r Teunis <Jan> Middagh, zoon van Jan [Aertsen] Middagh (zie VIII-o) en Geertje Teunisse Claerwater. Hij is gedoopt op woensdag 3 november 1706 in Rochester Twp., Ulster, NY. Teunis is overleden vóór woensdag 19 juni 1771, ten hoogste 64 jaar oud. Teunis trouwde, 21 jaar oud, op maandag 13 september 1728 in Rochester Twp., Ulster, NY [bron: http://www.vandorland.nl en http://tomsparrow.net/genealogy/getperson.php?personID=I953&tree=Family] met Catharine van Kortricht (of Kortryk), 18 jaar oud. Catharine is geboren op zaterdag 26 oktober 1709 in Rochester, NY, dochter van Hendrick Hendrickson van Kortryk en Cathrine Crom.
Kinderen van Teunis en Catharine:
1 Cornolis Middaugh, geboren omstreeks 1729.
2 Elisa Middaugh, geboren omstreeks 1732.
3 Elijah Middaugh, geboren omstreeks 1734.
4 Catrina Middaugh, geboren omstreeks 1739.
IX-s Aert <Jan> Middagh is geboren op woensdag 20 juni 1708 in Rochester Twsp, Ulster, NY, zoon van Jan [Aertsen] Middagh (zie VIII-o) en Geertje Teunisse Claerwater. Hij is gedoopt op zaterdag 30 juni 1708 in Old Dutch Church, Kingston.
Religie:
baptism
Aert trouwde met Ariaantje van Etten. Ariaantje is geboren op zaterdag 3 november 1703 in Knightsfield, Ulster County, NY, dochter van Jan Jacobszen van Etten en Jannetje Jane Roosa. Zij is gedoopt op woensdag 7 november 1703 in Old Dutch Church, Kingston.
Kinderen van Aert en Ariaantje:
1 Marytnus Middaugh.
2 Aalida Middaugh, geboren op zaterdag 26 maart 1735 in Machackemack, , , New York [bron: http://www.familysearch.org]. Zij is gedoopt in Mennising..
3 Catharine Middaugh, geboren op zondag 26 augustus 1736. Zij is gedoopt in Mennising..
4 Jannetje Middaugh, geboren op woensdag 29 april 1739.
5 Martinus Middaugh, geboren in 1742.
6 Gideon Middaugh, geboren in 1746. Volgt X-l.
7 Martin Middagh, geboren op woensdag 5 juli 1747 in Minisink, NY. Volgt X-m.
8 Rachel Middaugh. Hij is gedoopt op dinsdag 12 augustus 1749.
X-l Gideon Middaugh is geboren in 1746, zoon van Aert <Jan> Middagh (zie IX-s) en Ariaantje van Etten. Gideon trouwde met Gerretje Courtright. Gerretje is geboren omstreeks 1748.
Kinderen van Gideon en Gerretje:
1 Rachel Middaugh, geboren in 1773.
2 Catherine Middaugh, geboren in 1775.
3 William Cortreght Middaugh, geboren in 1779.
X-m Martin Middagh is geboren op woensdag 5 juli 1747 in Minisink, NY, zoon van Aert <Jan> Middagh (zie IX-s) en Ariaantje van Etten. Martin trouwde, 14 of 15 jaar oud, in 1762 met Elizabeth Kittle, 36 of 37 jaar oud. Elizabeth is geboren op woensdag 27 juni 1725 in Rochester Twp., Ulster Co., NY.
IX-t Abraham <Jan> Middagh, zoon van Jan [Aertsen] Middagh (zie VIII-o) en Geertje Teunisse Claerwater. Hij is gedoopt op zaterdag 29 januari 1718 in Deerpark. Abraham trouwde, 22 of 23 jaar oud, in 1741 met Lena van Aken (Auken), 23 of 24 jaar oud. Lena is geboren op woensdag 22 september 1717.
IX-u Yssaak <Jan> Middagh, zoon van Jan [Aertsen] Middagh (zie VIII-o) en Geertje Teunisse Claerwater. Hij is gedoopt op woensdag 5 november 1721 in Kingston [bron: JMM]. Yssaak trouwde, 28 of 29 jaar oud, in 1750 met Femmetje Decker.
VIII-p Gerret [Aertsen] Middagh is geboren op zondag 24 december 1662 in Brooklyn, New York, zoon van Aert Anthonisz Middach (gh) (zie VII-j) en Brechtje (Rebecca) Hansen Bergen. Gerret is overleden op vrijdag 12 december 1710 in Brooklyn, New York, 47 jaar oud.
Notitie bij Gerret: De "Middaghstreet"in New York City, bij de Brooklyn Bridge is naar Gerrit vernoemd. (Uit GN, dec. 1979 blz. 341.)
Gerret trouwde, 28 jaar oud, op dinsdag 25 september 1691 in Flatbush, Long Island, New York [bron: http://www.geocities.com/mgd3/genealogy/pafg03.htm#33 + G.Nostra] met Cornelia <Janse> van Couwenhoven, 16 of 17 jaar oud. Cornelia is geboren in 1674 in Brooklyn, Kings County, Long Island, New York, USA, dochter van Jan Gerritse van Couwenhoven en Gerardientje de Sille. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: NL 1931, 315]. Cornelia is overleden in 1710 in New York, 35 of 36 jaar oud.
Kinderen van Gerret en Cornelia:
1 Brechtje <Gerret> Middagh. Zij is gedoopt op woensdag 27 augustus 1692 in Brooklyn, Kings County, New York.
2 Jan <Gerret> Middagh, gedoopt op donderdag 13 augustus 1693 in Brooklyn, Kings County, New York. Volgt IX-v.
3 Dina <Gerret> Middagh, gedoopt op donderdag 9 mei 1697 in Brooklyn, Kings County, Long Island, New York, USA. Volgt IX-w.
4 Aert <Gerret> Middagh, gedoopt op woensdag 9 maart 1707 in Brooklyn, New York. Volgt IX-x.
IX-v Jan <Gerret> Middagh, zoon van Gerret [Aertsen] Middagh (zie VIII-p) en Cornelia <Janse> van Couwenhoven. Hij is gedoopt op donderdag 13 augustus 1693 in Brooklyn, Kings County, New York. Jan is overleden in 1762 in Brooklyn, New York, 68 of 69 jaar oud. Jan trouwde met Joanna Joanna (Unknown).
IX-w Dina <Gerret> Middagh, dochter van Gerret [Aertsen] Middagh (zie VIII-p) en Cornelia <Janse> van Couwenhoven. Zij is gedoopt op donderdag 9 mei 1697 in Brooklyn, Kings County, Long Island, New York, USA. Dina is overleden in 1789 in Brooklyn, New York, 91 of 92 jaar oud. Dina trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1721 in Kings County, New York. [bron: http://www.geocities.com/mgd3/genealogy/pafg36.htm#975] met George <Jan> Rapalja, 18 of 19 jaar oud. George is geboren in 1702 in Flatlands, Brooklyn, Kings County, Long Island, New York, USA. George is overleden vóór 1764, ten hoogste 62 jaar oud.
Kind van Dina en George:
1 hadden 5 kinderen.
IX-x Aert <Gerret> Middagh, zoon van Gerret [Aertsen] Middagh (zie VIII-p) en Cornelia <Janse> van Couwenhoven. Hij is gedoopt op woensdag 9 maart 1707 in Brooklyn, New York. Aert is overleden in 1777 in Brooklyn, New York, 69 of 70 jaar oud. Aert trouwde in Flatbush, Brooklyn, Kings County, Long Island, New York, USA [bron: http://users.legacyfamilytree.com/NorthernEurope/f507.htm#f3252] met Magdalena <Jan> Stryker. Magdalena is geboren op vrijdag 19 december 1710 in Flatbush, Brooklyn, Kings County, Long Island, New York, USA, dochter van Jan <Pieter> Stryker en Margrietje <Johannese> Schenck.
Kinderen van Aert en Magdalena:
1 Maria Middagh. Volgt X-n.
2 Magdalena <Aert> Middagh.
X-n Maria Middagh, dochter van Aert <Gerret> Middagh (zie IX-x) en Magdalena <Jan> Stryker. Maria is overleden in 1763. Maria trouwde met Samuel Hicks.
VIII-q Joris [Aertse] Middagh is geboren op vrijdag 9 mei 1664 in Heicop, Holland [bron: http://archiver.rootsweb.com/th/read/Dutch-Colonies/1999-03/0920692708-01], zoon van Aert Anthonisz Middach (gh) (zie VII-j) en Brechtje (Rebecca) Hansen Bergen. Joris is overleden na woensdag 7 december 1740 in Marbletown, Ulster, NY., minstens 76 jaar oud.
Notitie bij Joris: Hij was Captain van de Foot Company, Ulster County Militia; voorts vrederechter en regent van de stad Marbletow. Veel van zijn afstammelingen waren "Loyal to the British Crown". (Uit GN dec. 1979, blz.342).
Joris trouwde, 31 jaar oud, op zondag 22 april 1696 in Kingston, Ulster Co., New York. [bron: http://home.nycap.rr.com/tcstrasser/p30.htm#i2073] met Marrietje Martissen van Ysselsteyn, ongeveer 27 jaar oud. Marrietje is geboren omstreeks 1669 in Claverack, Columbia, New York [bron: http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~luke/Bergen,_Middagh_and_Rapalje.htm], dochter van Martin Cornelissen van Ysselsteyn en Mayke Cornelise van Zarrevelt. Marrietje is overleden omstreeks 1727 in Marbletown Ulster Co NY, ongeveer 58 jaar oud.
Kinderen van Joris en Marrietje:
1 Aert [Joris] Middagh. Hij is gedoopt op donderdag 19 juli 1696 in Marbletown, Ulster, New York [bron: http://www.familysearch.org]. Aert is overleden vóór zaterdag 25 december 1700 in Marbletown, Ulster, NY, ten hoogste 4 jaar oud.
2 Batah [Jorisse] Middagh, gedoopt op donderdag 26 september 1697 in Marbletown, NY, USA. Volgt IX-y.
3 Brechje [Joris] Middagh, gedoopt op donderdag 2 april 1699 in Kingston. Volgt IX-z.
4 Aart [Joris] Middagh, gedoopt op zaterdag 25 december 1700 in Kingston. Volgt IX-aa.
5 Maarten [Joris] Middagh, gedoopt op woensdag 7 juni 1702 in Kinston. Volgt IX-ab.
6 Jacob [Joris] Middagh, gedoopt op dinsdag 30 januari 1703 in Marbletown, Ulster, New York.. Volgt IX-ac.
7 Johannes [Joris] Middagh, gedoopt op woensdag 17 maart 1706 in Kingston. Volgt IX-ad.
8 Sara [Jorisse] Middagh, geboren vóór zondag 16 september 1708 in Marbletown, Ulster, NY. Volgt IX-ae.
9 Joris Jr. [Joris] Middagh, gedoopt op woensdag 13 mei 1711 in Kingston. Volgt IX-af.
IX-y Batah [Jorisse] Middagh, dochter van Joris [Aertse] Middagh (zie VIII-q) en Marrietje Martissen van Ysselsteyn. Zij is gedoopt op donderdag 26 september 1697 in Marbletown, NY, USA. Batah is overleden omstreeks 1729 in Ulster, NY, USA, ongeveer 32 jaar oud. Batah trouwde, 21 of 22 jaar oud, in 1719 met Robert Beatty, 26 of 27 jaar oud. Robert is geboren in 1692 in Marbletown, Ulster, NY, USA, zoon van John Beatty en Susanna Ashfordby. Robert is overleden op maandag 30 juli 1742 in Marbletown, Ulster, NY, USA, 49 of 50 jaar oud.
IX-z Brechje [Joris] Middagh, dochter van Joris [Aertse] Middagh (zie VIII-q) en Marrietje Martissen van Ysselsteyn. Zij is gedoopt op donderdag 2 april 1699 in Kingston [bron: JMM]. Brechje trouwde, 22 of 23 jaar oud, in 1722 met Kok.
IX-aa Aart [Joris] Middagh, zoon van Joris [Aertse] Middagh (zie VIII-q) en Marrietje Martissen van Ysselsteyn. Hij is gedoopt op zaterdag 25 december 1700 in Kingston. Aart trouwde met Hester Delamater. Hester is geboren in 1706 in Marbletown, Ulster County, New York. Hester is overleden omstreeks 1780, ongeveer 74 jaar oud.
Kinderen van Aart en Hester:
1 Joris Middagh, gedoopt op vrijdag 7 februari 1727 in Cleverack. Volgt X-o.
2 Jacobus Middagh, geboren op donderdag 11 mei 1741 in New York. Volgt X-p.
X-o Joris Middagh, zoon van Aart [Joris] Middagh (zie IX-aa) en Hester Delamater. Hij is gedoopt op vrijdag 7 februari 1727 in Cleverack. Joris trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 20 januari 1752 in Poughkeepsie [bron: Google] met Elizabeth Peele.
X-p Jacobus Middagh is geboren op donderdag 11 mei 1741 in New York, zoon van Aart [Joris] Middagh (zie IX-aa) en Hester Delamater. Hij is gedoopt op vrijdag 19 mei 1741 in Germantown, Columbia County, New York. Jacobus trouwde met Helena Viele. Helena is geboren in 1735 in Dutchess County, New York, dochter van Myndert Viele en Neeltje van Kleeck.
IX-ab Maarten [Joris] Middagh, zoon van Joris [Aertse] Middagh (zie VIII-q) en Marrietje Martissen van Ysselsteyn. Hij is gedoopt op woensdag 7 juni 1702 in Kinston. Maarten trouwde, 21 of 22 jaar oud, in 1724 met Margaret Kok.
IX-ac Jacob [Joris] Middagh, zoon van Joris [Aertse] Middagh (zie VIII-q) en Marrietje Martissen van Ysselsteyn. Hij is gedoopt op dinsdag 30 januari 1703 in Marbletown, Ulster, New York.. Jacob is overleden vóór 1796 in Ulster Co, New York, ten hoogste 93 jaar oud [bron: http://trees.ancestry.com]. Jacob trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 8 augustus 1731 in Marbletown, N.Y. met Magdelena Kok, 20 jaar oud. Magdelena is geboren op zaterdag 25 april 1711 in Raritan, Somerset Country, New Jersey, dochter van John Kock en Jane Pawling.
Kinderen van Jacob en Magdelena:
1 Jane Middagh, geboren op woensdag 5 november 1732.
2 Margaret (Margriet) Middagh, geboren omstreeks 1734.
3 Jan Middagh, geboren omstreeks 1737 in Aukwagkonk, Ulster Co, New York.
4 Jacob Middagh, geboren in 1741.
5 Marretjen (Maritie) Middagh, geboren in 1743 in Kingston. Volgt X-q.
6 Neeltjen Middagh, geboren in 1745.
7 Henry Middagh. Hij is gedoopt op vrijdag 6 oktober 1747 in FIRST DUTCH REFORMED CHURCH,MARBLETOWN,ULSTER,NEW YORK.
8 Marten Middagh, geboren vóór woensdag 26 april 1752 in Ulster County, New York.. Volgt X-r.
X-q Marretjen (Maritie) Middagh is geboren in 1743 in Kingston, dochter van Jacob [Joris] Middagh (zie IX-ac) en Magdelena Kok. Marretjen trouwde met Gysbert Roosa, Jr.
X-r Marten Middagh is geboren vóór woensdag 26 april 1752 in Ulster County, New York., zoon van Jacob [Joris] Middagh (zie IX-ac) en Magdelena Kok. Marten trouwde met Mary Hough.
Kind van Marten en Mary:
1 Eleanor Ellen Middaugh, geboren omstreeks 1798 in Pennsylvania. Volgt XI-j.
XI-j Eleanor Ellen Middaugh is geboren omstreeks 1798 in Pennsylvania, dochter van Marten Middagh (zie X-r) en Mary Hough. Eleanor is overleden in 1876 in Lexington, ongeveer 78 jaar oud. Eleanor trouwde met Stephen Belknap. Stephen is geboren op woensdag 28 juni 1769 in Belchertown, Hampden, Mass, zoon van Samuel Belknap jr. en Mary Newton. Stephen is overleden in december 1814 in Burlington Bay, Ontario, Canada., 45 jaar oud.
IX-ad Johannes [Joris] Middagh, zoon van Joris [Aertse] Middagh (zie VIII-q) en Marrietje Martissen van Ysselsteyn. Hij is gedoopt op woensdag 17 maart 1706 in Kingston [bron: JMM]. Johannes trouwde, 21 of 22 jaar oud, in 1728 met Martha Batty.
IX-ae Sara [Jorisse] Middagh is geboren vóór zondag 16 september 1708 in Marbletown, Ulster, NY [bron: http://archiver.rootsweb.com/th/read/Dutch-Colonies/1999-03/0920692708-01], dochter van Joris [Aertse] Middagh (zie VIII-q) en Marrietje Martissen van Ysselsteyn. Zij is gedoopt op zondag 16 september 1708. Sara trouwde, minstens 25 jaar oud, op woensdag 15 september 1734 met Alexander Ennis, minstens 24 jaar oud. Alexander is geboren vóór woensdag 18 september 1709 in Marbletown, Ulster, New York [bron: http://archiver.rootsweb.com/th/read/Dutch-Colonies/1999-03/0920692708-01], zoon van Willem Annist en Cornelia Viervant. Hij is gedoopt op woensdag 18 september 1709.
IX-af Joris Jr. [Joris] Middagh, zoon van Joris [Aertse] Middagh (zie VIII-q) en Marrietje Martissen van Ysselsteyn. Hij is gedoopt op woensdag 13 mei 1711 in Kingston [bron: JMM]. Joris trouwde, 23 jaar oud, op maandag 11 oktober 1734 in Kingston, N.Y.-Dutch Church met Jannetje Delamater, 23 jaar oud. Zij is gedoopt op woensdag 1 april 1711 in Kingston, N.Y.--Dutch Church.
VIII-r Helena Middaugh is geboren in 1666 in Brooklyn, Kings, New York, dochter van Aert Anthonisz Middach (gh) (zie VII-j) en Brechtje (Rebecca) Hansen Bergen. Helena is overleden in 1712, 45 of 46 jaar oud. Helena:
(1) trouwde, 20 of 21 jaar oud, in 1687 in Brooklyn, Kings, New York met William Davids Or Davidiz, 24 of 25 jaar oud. William is geboren in 1662 in Brooklyn, Kings, New York [bron: http://www.courtneysrelatives.com/courtneys/pafg188.htm].
(2) trouwde, 31 of 32 jaar oud, in 1698 in Brooklyn, Kings County, New York [bron: http://www.conovergenealogy.com/conover-p/p1176.htm#i284198] met Christopher Hoagland, 28 of 29 jaar oud. Hij is gedoopt op zondag 24 november 1669 in Dutch Reformed Church, New Amsterdam, New York County, New York.. Christopher is overleden in 1748, 78 of 79 jaar oud.
VIII-s Aert Aertsen Middagh is geboren in 1669 in Brooklyn, New York, zoon van Aert Anthonisz Middach (gh) (zie VII-j) en Brechtje (Rebecca) Hansen Bergen. Aert is overleden in 1769, 99 of 100 jaar oud. Aert trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1694 met Elizabeth NN.
Kinderen van Aert en Elizabeth:
1 Ariaentje <Aert> Middagh, geboren in 1699.
2 Annetje <Aert> Middagh, geboren in 1701.
3 Lysbeth <Aert> Middagh, geboren in 1704.
4 Helen <Aert> Middagh, geboren in 1710.
VIII-t Anna (Annetje) Aertsen Middagh is geboren op zaterdag 6 december 1670 in Brooklyn, New York, dochter van Aert Anthonisz Middach (gh) (zie VII-j) en Brechtje (Rebecca) Hansen Bergen. Anna is overleden in 1770, 99 of 100 jaar oud. Anna trouwde, 20 of 21 jaar oud, in 1691 met Abraham Remsen, 23 of 24 jaar oud. Abraham is geboren op woensdag 14 september 1667 in Wallabout, (brooklyn), Kings, New York, zoon van Rem Jansen van der Beek en Jannetje Joris Rappalje. Hij is gedoopt op vrijdag 16 september 1667 in Brooklyn, Kings, Ny. Abraham is overleden op woensdag 13 december 1752 in Hempstead Swamp, Newtown, Queens, New York., 85 jaar oud.
Kind van Anna en Abraham:
1 ) Uit dit huwelijk kregen zij 10 kinderen..
VIII-u Elizabeth Or Lysbeth Aertsen Middagh is geboren in 1671 in Brooklyn , New York Kings County, dochter van Aert Anthonisz Middach (gh) (zie VII-j) en Brechtje (Rebecca) Hansen Bergen. Elizabeth is overleden op vrijdag 28 mei 1745 in Staten Island,,New York,USA, 73 of 74 jaar oud. Elizabeth trouwde, 17 of 18 jaar oud, op woensdag 16 februari 1689 in Bensalem Twp, Bucks, Pennsylvania met Jan Pieter Staats, 25 jaar oud. Jan is geboren op zondag 8 juli 1663 in Brooklyn, New York Kings County. Jan is overleden op vrijdag 28 mei 1745 in Bensalem, Pennsylvania, USA, 81 jaar oud.
Kind van Elizabeth en Jan:
1 ) Uit dit huwelijk zijn 9 kinderen geboren.
VIII-v Dirk [Aertsen] Middagh is geboren op donderdag 3 maart 1672 in Brooklyn , New York Kings County, zoon van Aert Anthonisz Middach (gh) (zie VII-j) en Brechtje (Rebecca) Hansen Bergen. Dirk is overleden op dinsdag 5 mei 1716 in Flushing, Long Island, New York., 44 jaar oud.
Notitie bij Dirk: De "Middaghstreet" in Somerville is naar Dirk vernoemd.

Dirck Aertsen Middagh, na zijn geboorte in Brooklyn,
ging hij met zijn familie terug naar Holland. Na wat tijd daar te hebben doorgebracht ging
de familie opnieuw terug naar NY. Dirck Aersten Middagh huwde in NY
ongeveer 1690 en regelde in Raritan, Somerset Provincie NJ in
ongeveer 1699. (http://www.concentric.net/~pvb/GEN/dam.html)

Dirck Aertse Middagh bezat een landbouwbedrijf dat hij van zijn schoonvader, Peter Van Neste, in 1709 kocht.

Zijn afstammelingen zijn gedurende de Amerikaanse revolutoe 1775-1783 vurige Amerika-sympathisanten en Patriotten. (Uit GN dec.1979, blz.341).
Dirk trouwde, 17 of 18 jaar oud, in 1690 in Brooklyn, Kings, New York [bron: http://www.geocities.com/mgd3/genealogy/pafg03.htm#35] met Catalyntje [Pieterse] van Neste (of Ness)., 17 of 18 jaar oud. Catalyntje is een dochter van Pieter Pietersen van Neste (alias Mennist) en Judith Joris Rapalje. Zij is gedoopt op donderdag 3 maart 1672 in New Amsterdam, Kings Co. N. Y.. Catalyntje is overleden op zondag 11 december 1757 in Raritan,Somerset,New Jersey,USA, 85 jaar oud.
Religie:
Reformed Dutch Church
Kinderen van Dirk en Catalyntje:
1 Jacobje [Dirck] Middagh, gedoopt op zaterdag 24 oktober 1693 in Somerset County, New Jersey. Volgt IX-ag.
2 Judith [Dirck] Middagh, gedoopt op maandag 21 mei 1696 in Raritan, Somerset County, New Jersey. Volgt IX-ah.
3 Cornelius [Dirck] Middagh, gedoopt op vrijdag 13 juni 1698 in Brooklyn, Kings Country, New York.. Volgt IX-ai.
4 Pieter [Dirck] Middagh, geboren op vrijdag 20 augustus 1700 in Raritan, New Jersey. Volgt IX-aj.
5 Dirck [Dirck] Middagh, gedoopt op vrijdag 23 maart 1703 in Somerset NJ at the 1st. Dutch Reformed Church of Raritan NJ. Volgt IX-ak.
6 Theunis [Dirck] Middagh, gedoopt op vrijdag 28 augustus 1705 in Raritan, New Jersey. Volgt IX-al.
7 Joris [Dirck] Middagh, geboren in 1709 in in near Somerville. Volgt IX-am.
8 Gerret [Dirck] Middagh. Hij is gedoopt op zaterdag 30 april 1712 in Raritan Reformed Dutch Church..
9 Sarah [Dirck] Middagh, geboren omstreeks 1714.
IX-ag Jacobje [Dirck] Middagh, dochter van Dirk [Aertsen] Middagh (zie VIII-v) en Catalyntje [Pieterse] van Neste (of Ness).. Zij is gedoopt op zaterdag 24 oktober 1693 in Somerset County, New Jersey. Jacobje is overleden op donderdag 16 mei 1782 in Northampton County, Pennsylvania, 88 jaar oud. Jacobje trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1717 in Somerset Provincie, New Jersey [bron: http://www.concentric.net/~pvb/GEN/dam.html] met Adriaen Aten, 21 of 22 jaar oud. Adriaen is een dochter van Thomas Aten en Elsje Schilman. Zij is gedoopt op zondag 4 september 1695 in New York City.
Notitie bij de geboorte van Adriaen: Adriaen Aten werd gedoopt in de Hervormde Nederlandse Kerk, Nieuw Amsterdam, Koningen Provincie, New York.
Adriaen is overleden op zondag 11 december 1757 in Readington, Somerset Co., N. J., 62 jaar oud.
Kind van Jacobje en Adriaen:
1 ) Uit dit huwelijk zijn 10 kinderen geboren.
IX-ah Judith [Dirck] Middagh, dochter van Dirk [Aertsen] Middagh (zie VIII-v) en Catalyntje [Pieterse] van Neste (of Ness).. Zij is gedoopt op maandag 21 mei 1696 in Raritan, Somerset County, New Jersey. Judith is overleden in 1763 in Readington, Hunterdon County, New Jersey, 66 of 67 jaar oud. Judith trouwde met Cornelius Low. Cornelius is geboren in 1691, zoon van Laurens Jansen Low en Mary Roosa. Cornelius is overleden in 1763, 71 of 72 jaar oud.
Notitie bij Cornelius: (surname changed to Low from Louwe from Louwerens).
Kind van Judith en Cornelius:
1 ) Uit dit huwelijk zijn 9 kinderen geboren.
IX-ai Cornelius [Dirck] Middagh, zoon van Dirk [Aertsen] Middagh (zie VIII-v) en Catalyntje [Pieterse] van Neste (of Ness).. Hij is gedoopt op vrijdag 13 juni 1698 in Brooklyn, Kings Country, New York.. Cornelius is overleden omstreeks 1778 in Somerville, New Jersey Somerset, County, ongeveer 80 jaar oud. Cornelius:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 22 februari 1719 in Somerset NJ met Eycke Cataline Traphagen, 18 jaar oud. Eycke is geboren op zondag 4 juli 1700 in Kingston, New York, dochter van Hendrick Traphagen en Sara Kierstede. Zij is gedoopt op woensdag 14 juli 1700 in Kingston DC.
Notitie bij de geboorte van Eycke: Named for her maternal grandmother Eycke Roosa.
Eycke is overleden in 1739, 38 of 39 jaar oud.
Religie:
Reformed Dutch Church
(2) trouwde, 40 jaar oud, op dinsdag 3 februari 1739 met Aeltje van Couwenhoven, 39 of 40 jaar oud. Aeltje is geboren in 1699 in Monmouth County, New Jersey, USA [bron: http://users.legacyfamilytree.com/NorthernEurope/f534.htm], dochter van Cornelis <Willem> Kouwenhoven en Margaretta <Roelofse> Schenck. Zij is gedoopt in 1702 in Dutch Reformed Church, Freehold, Monmouth County, New Jersey, USA. Aeltje is overleden na 1777, minstens 78 jaar oud. Aeltje is weduwe van William van Doren (1701-1731), met wie zij trouwde in 1720. Aeltje trouwde later op zondag 22 februari 1739 met Abram van Deventer (geb. 1695).
Kinderen van Cornelius en Eycke:
1 Dirk Middagh. Hij is gedoopt op woensdag 17 maart 1723 in Raritan Reformed Dutch Church..
2 Blandina Middagh, geboren op donderdag 20 april 1724 in Readington, Somerset Co., N. J.. Volgt X-s.
3 Dina Middagh. Zij is gedoopt op woensdag 30 april 1727 in RDC, Raritan (Sommerville).
4 Hendrik (Henry) Middagh. Zij is gedoopt op zaterdag 15 april 1730 in Harlingen Reformed Dutch Church..
Kinderen van Cornelius en Aeltje:
5 Margrita Middagh. Zij is gedoopt op dinsdag 22 maart 1740 in Dutch Reformed Church, Raritan (Somerville), Somerset County, New Jersey.
6 Catelintie Middagh. Zij is gedoopt op woensdag 1 mei 1743.
X-s Blandina Middagh is geboren op donderdag 20 april 1724 in Readington, Somerset Co., N. J., dochter van Cornelius [Dirck] Middagh (zie IX-ai) en Eycke Cataline Traphagen. Zij is gedoopt op woensdag 8 november 1724 in NBR, Readington, Somerset County, New Jersey.. Blandina trouwde met Wilhelmus (William) van Noortwyck. William is geboren in 1718 in Middletown, Monmouth County, New Jersey, USA.
IX-aj Pieter [Dirck] Middagh is geboren op vrijdag 20 augustus 1700 in Raritan, New Jersey, zoon van Dirk [Aertsen] Middagh (zie VIII-v) en Catalyntje [Pieterse] van Neste (of Ness).. Hij is gedoopt op donderdag 26 augustus 1700 in Raritan, Somerset County, New Jersey. Pieter is overleden in 1790, 89 of 90 jaar oud.
Notitie bij Pieter: Freeholder in Somerset Provincie NY en een lid van de NY Wetgevende macht 1754
.
Pieter trouwde met Marretje Demott. Marretje is geboren op vrijdag 6 maart 1711 in Jamaica, Queens County, New York. Marretje is overleden in 1790, 78 of 79 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Marretje:
1 Dirck Middagh, geboren omstreeks 1730 in Somerset County, New Jersey, United States. Volgt X-t.
2 Gerrit Middagh, geboren op woensdag 11 juni 1732.
3 Cathelyntje Middagh, geboren op zondag 25 april 1734.
4 Marritje Middagh, geboren op vrijdag 29 juni 1736.
5 Elizabeth Middagh. Zij is gedoopt op woensdag 9 juli 1738 in Readington, New Jersey. Elizabeth is overleden op zaterdag 21 april 1821, 82 jaar oud.
6 Antje Middagh, geboren op zondag 25 december 1740.
7 Saertje Middagh, geboren op woensdag 15 mei 1743 in Readington, Hunterdon, New Jersey.
8 Pieter Middagh, geboren op zaterdag 10 december 1746 in Hunterdon, NJ.
9 Pieter Middagh, geboren op woensdag 27 november 1748 in Hunterdon, NJ. Volgt X-u.
10 Johannes Middagh, geboren op woensdag 29 september 1751 in Hunterdon, NJ.
11 Rebecca Middagh, geboren op maandag 23 juni 1755.
X-t Dirck Middagh is geboren omstreeks 1730 in Somerset County, New Jersey, United States, zoon van Pieter [Dirck] Middagh (zie IX-aj) en Marretje Demott.
Notitie bij de geboorte van Dirck: Dirck MIDDAGH, born about 1730 in Somerset, NJ.
Dirck may not be a s/o Pieter. The only record o f his existence appears in
John Neafie’s article "The Somerset Middagh Family". No record of his birth or
baptism has been found and Cameron Allen does not list him as a child of Pieter’s
in his article in Vol. 45 of The American Genealogist. However, if he was born in
1730 or earlier as indicated by Mr. Neafie, a record of his birth might exist in the
records of one of the Dutch Churches on Long Island.
Dirck trouwde met N.N..
Kind van Dirck en N.N.:
1 Margaret Lucretia Middagh, geboren in 1754 in Somerset County, New Jersey. Volgt XI-k.
XI-k Margaret Lucretia Middagh is geboren in 1754 in Somerset County, New Jersey, dochter van Dirck Middagh (zie X-t) en N.N.. Margaret trouwde, 26 of 27 jaar oud, op zaterdag 6 januari 1781 in Somerset County, New Jersey [bron: Rootsweb] met Wilder Kidder, 27 jaar oud. Wilder is geboren op donderdag 15 maart 1753 in New Ipswich, Hillsborough County, New Hampshire, United States.
X-u Pieter Middagh is geboren op woensdag 27 november 1748 in Hunterdon, NJ, zoon van Pieter [Dirck] Middagh (zie IX-aj) en Marretje Demott. Pieter is overleden op woensdag 28 oktober 1829 in Lower Mr. Bethel, PA, 80 jaar oud [bron: http://www.microdataware.com/steve/g0000073.htm#I0073]. Pieter:
(1) trouwde met N.N..
(2) trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1772 met Mary Mason, 20 of 21 jaar oud. Mary is geboren in 1751, dochter van Francis Mason en Esther Martin.
Kind van Pieter en N.N.:
1 Elizabeth Middaugh, geboren op maandag 29 februari 1768 in probably NJ. Volgt XI-l.
Kinderen van Pieter en Mary:
2 John Middagh, geboren op woensdag 12 mei 1779 in Lower Mount Bethel Township, Northampton County Pennsylvania. Volgt XI-m.
3 Sarh Sally Middagh, geboren op zaterdag 3 februari 1781 in Lower Mr. Bethel, PA. Volgt XI-n.
4 Thomas Middagh, geboren in 1782 in Lower Mt. Bethel, PA. Volgt XI-o.
5 Jane Middagh, geboren op dinsdag 11 oktober 1785. Volgt XI-p.
6 Ester Middagh, geboren in 1787. Volgt XI-q.
7 James Davison Middagh, geboren in 1789 in Lower Mr. Bethel, PA. Volgt XI-r.
XI-l Elizabeth Middaugh is geboren op maandag 29 februari 1768 in probably NJ [bron: http://www.mappa.petty.com/tree/dat86.htm#0], dochter van Pieter Middagh (zie X-u) en N.N.. Elizabeth is overleden op woensdag 5 maart 1851 in Reading Tp., Perry Co., 83 jaar oud [bron: http://www.mappa.petty.com/tree/dat86.htm#0]. Elizabeth trouwde, ongeveer 16 jaar oud, omstreeks 1784 in probably NJ [bron: http://www.mappa.petty.com/tree/dat86.htm#0] met Joseph Petty, ongeveer 19 jaar oud. Joseph is geboren op woensdag 24 april 1765 in probably NJ. Joseph is overleden op zondag 8 juni 1851 in Reading Tp., Perry Co., 86 jaar oud.
XI-m John Middagh is geboren op woensdag 12 mei 1779 in Lower Mount Bethel Township, Northampton County Pennsylvania [bron: http://www.microdataware.com/steve/g0000075.htm#I0075], zoon van Pieter Middagh (zie X-u) en Mary Mason. John is overleden op zaterdag 18 december 1869 in Perry County, Ohio, 90 jaar oud. John trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 22 oktober 1801 in Easton, PA [bron: http://www.mappa.petty.com/tree/dat286.htm#2] met Margaret van Atta, 18 jaar oud. Margaret is geboren op zondag 13 juli 1783 in Oxford Township, Sussex County New Jersey [bron: http://www.microdataware.com/steve/g0000074.htm#I0074], dochter van John Vanatta en Margaret Mccracken. Margaret is overleden op zaterdag 27 april 1850 in Reading Township, Perry County Ohio, 66 jaar oud.
Kinderen van John en Margaret:
1 Peter Middagh, geboren op dinsdag 25 januari 1803 in Oxford Township, Sussex (Now Warren) County, New Jersey. Volgt XII-e.
2 Mary Middagh, geboren op vrijdag 7 september 1804 in Sussex County, New Jersey. Volgt XII-f.
3 Sarah Middagh, geboren op dinsdag 4 augustus 1807 in Fairfield (now Perry) County, Ohio. Volgt XII-g.
4 Thomas Middagh, geboren op vrijdag 28 april 1809 in Fairfield (now Perry) County, Ohio. Volgt XII-h.
5 Samuel Middagh, geboren op dinsdag 19 maart 1811 in Fairfield (now Perry) County, Ohio. Volgt XII-i.
6 Ester Middagh, geboren op zondag 4 september 1814 in Fairfield (now Perry) County, Ohio. Volgt XII-j.
7 Nancy Middagh, geboren in 1818. Volgt XII-k.
8 Matilda Middagh, geboren in 1822 in Perry Co., OH; Perry Co., OH in 1850 Census. Volgt XII-l.
9 John Middagh, geboren op donderdag 27 maart 1823 in Perry County, Ohio. Volgt XII-m.
10 Simeon Middagh, geboren in 1826 [bron: http://www.microdataware.com/steve/g0000106.htm#I0111]. Simeon is overleden in 1827, 0 of 1 jaar oud [bron: http://www.microdataware.com/steve/g0000106.htm#I0111].
XII-e Peter Middagh is geboren op dinsdag 25 januari 1803 in Oxford Township, Sussex (Now Warren) County, New Jersey [bron: http://www.microdataware.com/steve/g0000004.htm#I0119], zoon van John Middagh (zie XI-m) en Margaret van Atta. Peter is overleden op zondag 27 december 1891 in Perry County, Ohio, 88 jaar oud [bron: http://www.microdataware.com/steve/g0000004.htm#I0119]. Peter trouwde, 20 jaar oud, op maandag 19 januari 1824 in Perry County, Ohio [bron: http://www.microdataware.com/steve/g0000004.htm#I0119] met Margaret Heck, 23 jaar oud. Margaret is geboren op dinsdag 23 december 1800 in ? [bron: http://www.microdataware.com/steve/g0000055.htm#I1001]. Margaret is overleden op woensdag 17 maart 1880 in Perry County, Ohio, 79 jaar oud [bron: http://www.microdataware.com/steve/g0000055.htm#I1001].
Kinderen van Peter en Margaret:
1 Mary C. Middagh, geboren in 1826 in Perry County, Ohio. Volgt XIII-f.
2 Sarah Middagh, geboren in 1827 in Perry County, Ohio. Volgt XIII-g.
3 Mariah Middagh, geboren in 1829 in Perry County, Ohio. Volgt XIII-h.
4 John Middagh, geboren op maandag 29 december 1834 in Perry County, Ohio. Volgt XIII-i.
5 George Middagh, geboren op woensdag 6 februari 1839 in Perry County, Ohio [bron: http://www.microdataware.com/steve/g0000054.htm#I1017]. George is overleden op zondag 15 september 1839 in Perry County, Ohio, 7 maanden oud [bron: http://www.microdataware.com/steve/g0000054.htm#I1017].
XIII-f Mary C. Middagh is geboren in 1826 in Perry County, Ohio [bron: http://www.microdataware.com/steve/g0000050.htm#I1013], dochter van Peter Middagh (zie XII-e) en Margaret Heck. Mary trouwde, 30 of 31 jaar oud, op donderdag 3 september 1857 in Perry County, Ohio [bron: http://www.mappa.petty.com/tree/dat177.htm#2] met Moses Mcginnis.
XIII-g Sarah Middagh is geboren in 1827 in Perry County, Ohio [bron: http://www.microdataware.com/steve/g0000051.htm#I1014], dochter van Peter Middagh (zie XII-e) en Margaret Heck. Sarah:
(1) trouwde, 18 of 19 jaar oud, in 1846 [bron: http://www.microdataware.com/steve/g0000051.htm#I1014] met William Lehman.
(2) begon een relatie, minstens 20 jaar oud, na 1847 met Alfred Bateson.
XIII-h Mariah Middagh is geboren in 1829 in Perry County, Ohio [bron: http://www.microdataware.com/steve/g0000052.htm#I1015], dochter van Peter Middagh (zie XII-e) en Margaret Heck. Mariah trouwde, 22 of 23 jaar oud, op zondag 24 oktober 1852 in Perry County, Ohio [bron: http://www.microdataware.com/steve/g0000052.htm#I1015] met Mahlon A. Lacey, 20 of 21 jaar oud. Mahlon is geboren in 1831 in Perry County, Ohio [bron: http://www.microdataware.com/steve/g0000017.htm#I1021].
XIII-i John Middagh is geboren op maandag 29 december 1834 in Perry County, Ohio [bron: http://www.microdataware.com/steve/g0000053.htm#I1016], zoon van Peter Middagh (zie XII-e) en Margaret Heck. John is overleden op dinsdag 3 februari 1920 in Allen County, Ohio, 85 jaar oud [bron: http://www.microdataware.com/steve/g0000053.htm#I1016]. John trouwde, 19 jaar oud, op zondag 29 januari 1854 in West Newton, Allen County, Ohio [bron: http://www.mappa.petty.com/tree/dat177.htm#2] met Eliza Diltz.
Kind van John en Eliza:
1 Sarah Alice Middaugh.
XII-f Mary Middagh is geboren op vrijdag 7 september 1804 in Sussex County, New Jersey [bron: http://www.microdataware.com/steve/g0000003.htm#I0118], dochter van John Middagh (zie XI-m) en Margaret van Atta. Mary is overleden op zondag 1 september 1895 in Perry County, Ohio, 90 jaar oud [bron: http://www.microdataware.com/steve/g0000003.htm#I0118]. Mary trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 20 oktober 1825 in Lutheran Church, Rev. Shenkle [bron: http://www.mappa.petty.com/tree/dat164.htm#2] met Thomas L. Forsythe, 22 jaar oud. Thomas is geboren op zondag 9 januari 1803 in Pannerden. Thomas is overleden op zaterdag 28 januari 1871 in Perry Co., OH, 68 jaar oud.
XII-g Sarah Middagh is geboren op dinsdag 4 augustus 1807 in Fairfield (now Perry) County, Ohio [bron: http://www.microdataware.com/steve/g0000070.htm#I0087], dochter van John Middagh (zie XI-m) en Margaret van Atta. Sarah is overleden op zondag 5 augustus 1866 in Reading Township, Perry County, Ohio, 59 jaar oud [bron: http://www.microdataware.com/steve/g0000070.htm#I0087]. Sarah trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 17 september 1829 in Perry County Ohio [bron: http://www.microdataware.com/steve/g0000071.htm#I0088] met Alexander Robison Shafer, 32 jaar oud. Alexander is geboren op vrijdag 20 januari 1797 in Milford Township, Mifflin County, Pennsylvania [bron: http://www.microdataware.com/steve/g0000071.htm#I0088]. Alexander is overleden op dinsdag 26 november 1850 in Reading Township, Perry County, Ohio, 53 jaar oud [bron: http://www.microdataware.com/steve/g0000071.htm#I0088].
Kind van Sarah en Alexander:
1 Zij hadden 9 kinderen..
XII-h Thomas Middagh is geboren op vrijdag 28 april 1809 in Fairfield (now Perry) County, Ohio [bron: http://www.microdataware.com/steve/g0000002.htm#I0117], zoon van John Middagh (zie XI-m) en Margaret van Atta. Thomas is overleden op woensdag 10 april 1895 in Perry County, Ohio, 85 jaar oud [bron: http://www.microdataware.com/steve/g0000002.htm#I0117]. Thomas:
(1) trouwde, 21 of 22 jaar oud, in 1831 [bron: http://www.mappa.petty.com/tree/dat49.htm#1] met Margaret Davis, 18 of 19 jaar oud. Margaret is geboren op maandag 6 april 1812 in Perry Co, OH [bron: http://www.mappa.petty.com/tree/dat49.htm#1]. Margaret is overleden op dinsdag 7 januari 1868 in Perry Co, OH, 55 jaar oud [bron: http://www.mappa.petty.com/tree/dat49.htm#1].
(2) trouwde, 60 jaar oud, op zondag 15 augustus 1869 in Perry Co., OH [bron: http://www.mappa.petty.com/tree/dat49.htm#1] met Rebecca Stoltz, 58 of 59 jaar oud. Rebecca is geboren in 1810. Rebecca is overleden in 1895, 84 of 85 jaar oud.
Kinderen van Thomas en Margaret:
1 John David Middagh, geboren op maandag 8 oktober 1832 in Perry Co., OH [bron: http://www.mappa.petty.com/tree/dat49.htm#1]. John is overleden op dinsdag 2 juni 1868, 35 jaar oud.
2 Enos Middagh, geboren op dinsdag 13 januari 1835 in Perry Co., OH. Volgt XIII-j.
3 David Levi Middagh, geboren op vrijdag 26 mei 1837 in Perry Co., OH. Volgt XIII-k.
4 Mary Athalinda Middagh, geboren op woensdag 1 april 1840 in Perry Co. OH [bron: http://www.mappa.petty.com/tree/dat49.htm#1]. Mary is overleden op maandag 15 april 1895 in Perry Co. OH, 55 jaar oud [bron: http://www.mappa.petty.com/tree/dat49.htm#1].
5 Matilda Middagh, geboren op donderdag 27 oktober 1842 in Jackson Tp., Perry Co., OH. Volgt XIII-l.
6 Sarah Middagh, geboren op zondag 4 januari 1846 in Perry Co., OH. Volgt XIII-m.
7 William Middagh, geboren op dinsdag 21 maart 1848 in OH, living in Perry Co., OH in 1850 Census. William is overleden op vrijdag 5 augustus 1870 in Perry Co., OH, 22 jaar oud.
8 Hanna Middagh, geboren op woensdag 22 mei 1850 in OH, living in Perry Co., OH in 1850 Census. Volgt XIII-n.
9 Louisa Catherine Middagh, geboren op maandag 11 oktober 1852 in Perry Co., OH. Louisa is overleden op dinsdag 17 mei 1870 in Perry Co., OH, 17 jaar oud.
10 Elizabeth Middagh, geboren op vrijdag 4 december 1857. Elizabeth is overleden op donderdag 1 september 1859 in Perry Co., OH, 1 jaar oud.
XIII-j Enos Middagh is geboren op dinsdag 13 januari 1835 in Perry Co., OH [bron: http://www.mappa.petty.com/tree/dat325.htm#1], dochter van Thomas Middagh (zie XII-h) en Margaret Davis. Enos is overleden op woensdag 29 oktober 1924 in Lancaster, Ohio, Fairfield Co., 89 jaar oud [bron: http://www.mappa.petty.com/tree/dat325.htm#1]. Enos trouwde met Melzena Pence.
XIII-k David Levi Middagh is geboren op vrijdag 26 mei 1837 in Perry Co., OH [bron: http://www.mappa.petty.com/tree/dat64.htm#3], zoon van Thomas Middagh (zie XII-h) en Margaret Davis. David is overleden op zaterdag 18 december 1909 in Perry Co., OH, 72 jaar oud [bron: http://www.mappa.petty.com/tree/dat64.htm#3]. David trouwde, 20 jaar oud, op zondag 23 mei 1858 in Perry Co., OH [bron: http://www.mappa.petty.com/tree/dat64.htm#3] met Mary Ann Forsythe.
XIII-l Matilda Middagh is geboren op donderdag 27 oktober 1842 in Jackson Tp., Perry Co., OH, dochter van Thomas Middagh (zie XII-h) en Margaret Davis. Matilda is overleden op zaterdag 4 oktober 1924 in Perry Co., OH, 81 jaar oud. Matilda trouwde, 21 jaar oud, op zondag 28 februari 1864 in Perry Co., OH [bron: http://www.mappa.petty.com/tree/dat412.htm#2] met Joel Vanatta, 21 jaar oud. Joel is geboren op donderdag 3 november 1842 in Perry Co., OH. Joel is overleden op zaterdag 5 augustus 1905 in Perry Co., OH, 62 jaar oud.
XIII-m Sarah Middagh is geboren op zondag 4 januari 1846 in Perry Co., OH, dochter van Thomas Middagh (zie XII-h) en Margaret Davis. Sarah is overleden op vrijdag 11 juli 1873 in Perry Co., OH, 27 jaar oud. Sarah trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 6 september 1866 in Perry Co., OH [bron: http://www.mappa.petty.com/tree/dat233.htm#2] met Levi D. Griggs.
XIII-n Hanna Middagh is geboren op woensdag 22 mei 1850 in OH, living in Perry Co., OH in 1850 Census, dochter van Thomas Middagh (zie XII-h) en Margaret Davis. Hanna is overleden op vrijdag 1 januari 1915 in Perry Co., OH, 64 jaar oud. Hanna trouwde, 19 jaar oud, op zondag 10 oktober 1869 in Perry Co., OH [bron: http://www.mappa.petty.com/tree/dat205.htm#0] met Levi Ellis Elder, 19 jaar oud. Levi is geboren op maandag 16 september 1850 in Jackson Tp., Perry Co., OH. Levi is overleden op zondag 30 november 1902 in Perry Co., OH, 52 jaar oud.
XII-i Samuel Middagh is geboren op dinsdag 19 maart 1811 in Fairfield (now Perry) County, Ohio, zoon van John Middagh (zie XI-m) en Margaret van Atta. Samuel is overleden op zondag 9 augustus 1857 in Perry County, Ohio, 46 jaar oud. Samuel trouwde met Margaret Struble. Margaret is geboren in 1810. Margaret is overleden in 1875, 64 of 65 jaar oud.
XII-j Ester Middagh is geboren op zondag 4 september 1814 in Fairfield (now Perry) County, Ohio, dochter van John Middagh (zie XI-m) en Margaret van Atta. Ester is overleden op donderdag 16 augustus 1838 in Perry County, Ohio, 23 jaar oud. Ester trouwde, ten hoogste 23 jaar oud, vóór donderdag 16 augustus 1838 [bron: http://www.microdataware.com/steve/g0000060.htm#I1006] met Eli Stoner, ten hoogste 26 jaar oud. Eli is geboren op donderdag 23 januari 1812. Eli is overleden op dinsdag 13 december 1887 in Perry County, Ohio, 75 jaar oud [bron: http://www.microdataware.com/steve/g0000060.htm#I1006].
XII-k Nancy Middagh is geboren in 1818, dochter van John Middagh (zie XI-m) en Margaret van Atta. Nancy:
(1) trouwde, 18 of 19 jaar oud, in 1837 [bron: http://www.microdataware.com/steve/g0000109.htm#I0114] met James Wricht, 21 of 22 jaar oud. James is geboren in 1815. James is overleden in 1846, 30 of 31 jaar oud.
(2) trouwde, 33 of 34 jaar oud, in 1852 met James Adams.
XII-l Matilda Middagh is geboren in 1822 in Perry Co., OH; Perry Co., OH in 1850 Census, dochter van John Middagh (zie XI-m) en Margaret van Atta. Matilda is overleden op zaterdag 16 april 1910 in Muscatine, IA, 87 of 88 jaar oud. Matilda trouwde, 20 of 21 jaar oud, in 1843 [bron: http://www.microdataware.com/steve/g0000107.htm#I0112] met Henry Brookhart, 24 of 25 jaar oud. Henry is geboren op vrijdag 18 september 1818 in Muscatine, IA [bron: http://www.mappa.petty.com/tree/dat88.htm#4].
XII-m John Middagh is geboren op donderdag 27 maart 1823 in Perry County, Ohio [bron: http://www.microdataware.com/steve/g0000108.htm#I0113], zoon van John Middagh (zie XI-m) en Margaret van Atta. John is overleden op vrijdag 1 mei 1903 in Lawrence Township, Lawrence County, Illinois, 80 jaar oud [bron: http://www.microdataware.com/steve/g0000108.htm#I0113]. John trouwde, 19 of 20 jaar oud, in 1843 [bron: http://www.microdataware.com/steve/g0000108.htm#I0113] met Mary Elder, 22 of 23 jaar oud. Mary is geboren in 1820. Mary is overleden in 1886, 65 of 66 jaar oud.
XI-n Sarh Sally Middagh is geboren op zaterdag 3 februari 1781 in Lower Mr. Bethel, PA, dochter van Pieter Middagh (zie X-u) en Mary Mason. Sarh is overleden in juni 1848 in Monroe, PA, 67 jaar oud. Sarh trouwde, 46 jaar oud, op zaterdag 29 september 1827 [bron: http://www.mappa.petty.com/tree/dat404.htm#3] met George Bush, 69 jaar oud. George is geboren op vrijdag 13 januari 1758. George is overleden op dinsdag 4 februari 1845, 87 jaar oud.
XI-o Thomas Middagh is geboren in 1782 in Lower Mt. Bethel, PA, zoon van Pieter Middagh (zie X-u) en Mary Mason. Thomas is overleden op donderdag 27 mei 1841 in Northampton Co., PA, 58 of 59 jaar oud. Thomas trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1808 in Prob. PA [bron: http://www.mappa.petty.com/tree/dat407.htm#1] met Rebecca Bitters, ongeveer 16 jaar oud. Rebecca is geboren op maandag 23 januari 1792 in Lower Mr. Bethel, PA. Rebecca is overleden op zaterdag 31 juli 1852 in Northampton Co., PA, 60 jaar oud.
Kinderen van Thomas en Rebecca:
1 Mary Middagh, geboren op donderdag 23 november 1809. Mary is overleden op dinsdag 23 juni 1874 in Northampton Co., PA, 64 jaar oud.
2 Peter Middagh, geboren op zondag 25 augustus 1811. Peter is overleden op woensdag 1 december 1880, 69 jaar oud.
3 John Middagh, geboren in 1814. John is overleden in 1851, 36 of 37 jaar oud.
4 William Bitters Middagh, geboren op zaterdag 20 april 1816. William is overleden op zondag 7 november 1897 in Northampton Co., PA, 81 jaar oud.
5 James Middagh, geboren in 1818.
6 Thomas N. Middagh, geboren op zondag 17 maart 1822. Thomas is overleden op donderdag 12 december 1878 in Northampton Co., PA, 56 jaar oud.
7 Andrew van Vilet Middagh, geboren op donderdag 16 september 1824. Andrew is overleden op zondag 5 april 1846 in Northampton Co., PA, 21 jaar oud.
8 George B. Middagh, geboren in 1828. George is overleden op vrijdag 9 maart 1860 in Lower Mr. Bethel, PA, 31 of 32 jaar oud.
9 Amanda Middagh, geboren op dinsdag 8 oktober 1833. Amanda is overleden op vrijdag 2 december 1949 in Northampton Co., PA, 116 jaar oud.
XI-p Jane Middagh is geboren op dinsdag 11 oktober 1785, dochter van Pieter Middagh (zie X-u) en Mary Mason. Jane is overleden op woensdag 26 oktober 1870 in Northampton Co., PA, 85 jaar oud. Jane trouwde, ten hoogste 33 jaar oud, vóór 1818 [bron: http://www.mappa.petty.com/tree/dat407.htm#2] met Robert Miller, ten hoogste 40 jaar oud. Robert is geboren op woensdag 15 april 1778. Robert is overleden op maandag 20 maart 1848, 69 jaar oud.
XI-q Ester Middagh is geboren in 1787, dochter van Pieter Middagh (zie X-u) en Mary Mason. Ester is overleden in 1839, 51 of 52 jaar oud. Ester trouwde [bron: http://www.mappa.petty.com/tree/dat407.htm#1] met William Farrown.
XI-r James Davison Middagh is geboren in 1789 in Lower Mr. Bethel, PA, zoon van Pieter Middagh (zie X-u) en Mary Mason. James trouwde, ongeveer 19 jaar oud, omstreeks 1808 [bron: http://www.mappa.petty.com/tree/dat407.htm#1] met Mary Kennedy, ongeveer 15 jaar oud. Mary is geboren op vrijdag 26 april 1793 in Lower Mr. Bethel, PA. Mary is overleden op donderdag 24 november 1831, 38 jaar oud.
Kinderen van James en Mary:
1 Marie Middagh.
2 Eleanor Middagh, geboren in 1809.
IX-ak Dirck [Dirck] Middagh, zoon van Dirk [Aertsen] Middagh (zie VIII-v) en Catalyntje [Pieterse] van Neste (of Ness).. Hij is gedoopt op vrijdag 23 maart 1703 in Somerset NJ at the 1st. Dutch Reformed Church of Raritan NJ. Dirck is overleden vóór 1768, ten hoogste 65 jaar oud.
Notitie bij Dirck: Dirck Middagh (1703-1768), was a blacksmith residing in Bridgewater Township, Somerset County NJ. In 1765 Dirck sued Joseph Ross and was granted judgement when Ross disappeared. In 1766 Dirck sued Joseph Stanford for an unpaid debt. This case was settled out of court.
Dirck trouwde, 36 of 37 jaar oud, in 1740 met Engeltje (Angelina) Hall.
Kind van Dirck en Engeltje:
1 ) Uit dit huwelijk zijn 6 kinderen geboren.
IX-al Theunis [Dirck] Middagh, zoon van Dirk [Aertsen] Middagh (zie VIII-v) en Catalyntje [Pieterse] van Neste (of Ness).. Hij is gedoopt op vrijdag 28 augustus 1705 in Raritan, New Jersey. Theunis is overleden in 1776, 70 of 71 jaar oud.
Notitie bij Theunis: Freeholder in Somerset County.
Theunis:
(1) trouwde met Jannetje Brocaw.
(2) trouwde met Elizabeth Tietsoort. Elizabeth is geboren omstreeks 1708. Elizabeth is overleden omstreeks 1748, ongeveer 40 jaar oud.
Kinderen van Theunis en Elizabeth:
1 ) Uit dit huwelijk kregen zij 5 kinderen, o.a.:.
2 Elizabeth Middagh, geboren op maandag 30 juli 1742 in Readington, Sommerset Co., New Jersey. Elizabeth is overleden op vrijdag 22 augustus 1800 in Washington Co., Tenn., 58 jaar oud.
IX-am Joris [Dirck] Middagh is geboren in 1709 in in near Somerville, zoon van Dirk [Aertsen] Middagh (zie VIII-v) en Catalyntje [Pieterse] van Neste (of Ness).. Hij is gedoopt op vrijdag 26 april 1709 in Dutch Reformed Church, Raritan (Somerville), Somerset County, New Jersey.
Notitie bij Joris: Freeholder in Bridgewater Township NJ in 1753.
Joris trouwde, 27 of 28 jaar oud, in 1737 in Somerville, NJ. met Elizabeth Allen, 26 of 27 jaar oud. Elizabeth is geboren in 1710.
Kinderen van Joris en Elizabeth:
1 Dirck Middagh, geboren in 1738.
2 Joris Middagh. Hij is gedoopt op dinsdag 24 februari 1739 in Raritan (Somerville), Somerset County, New Jersey.
Religie:
Dutch Reformed Church.
3 Sarah (Saertye) Middagh, geboren in 1741 in Raritan, NJ. Volgt X-v.
4 Catelintie Middagh, geboren in 1743. Zij is gedoopt op woensdag 11 maart 1744 in DRC, Raritan (Somerville), Sommerset County, New Jersey..
5 Joris Middagh, geboren in 1747.
6 John Middagh, geboren in 1750.
X-v Sarah (Saertye) Middagh is geboren in 1741 in Raritan, NJ, dochter van Joris [Dirck] Middagh (zie IX-am) en Elizabeth Allen. Sarah is overleden op donderdag 17 november 1785, 43 of 44 jaar oud. Sarah trouwde, 17 of 18 jaar oud, op donderdag 29 november 1759 met Dirck van Vechten.
VIII-w William Aertsen Middagh is geboren in 1675 in Brooklyn, Kings, New York, zoon van Aert Anthonisz Middach (gh) (zie VII-j) en Brechtje (Rebecca) Hansen Bergen. William is overleden in 1775, 99 of 100 jaar oud. William trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1700 in Brooklyn, Kings, New York met Stynetie Barents Nagels.
VIII-x Matthew Aertsen Middagh is geboren op zondag 15 oktober 1679 in Brooklyn, New York, zoon van Aert Anthonisz Middach (gh) (zie VII-j) en Brechtje (Rebecca) Hansen Bergen. Matthew is overleden in 1773, 93 of 94 jaar oud. Matthew trouwde, 38 of 39 jaar oud, in 1718 in Brooklyn, Kings, New York met Maria Nevis.
VIII-y David Middagh is geboren in 1681, zoon van Aert Anthonisz Middach (gh) (zie VII-j) en Brechtje (Rebecca) Hansen Bergen. David trouwde met Heylhe NN.
VII-k Jannichje Theunis Middach is geboren omstreeks 1631, dochter van Anthonis Aertse Middach (zie VI-f) en Anna Gijsberts Wouters van Oirschot. Jannichje is overleden vóór 1693, ten hoogste 62 jaar oud. Jannichje:
(1) trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1655 met Schrevel Jacobs Cosijns.
(2) trouwde, ongeveer 44 jaar oud, omstreeks 1675 met Arien van Velpen.
VII-l N.N. Middach is geboren omstreeks 1633, dochter van Anthonis Aertse Middach (zie VI-f) en Anna Gijsberts Wouters van Oirschot. N.N. trouwde met Jacob Claesz. van Rooden.
VII-m Gloria Theunis Middach is geboren omstreeks 1635 in Heicop [bron: Uit de NL, 1952, 256. EGM], dochter van Anthonis Aertse Middach (zie VI-f) en Anna Gijsberts Wouters van Oirschot. Gloria is overleden vóór 1692, ten hoogste 57 jaar oud. Gloria:
(1) trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1665 met Leonard van Duijn.
Notitie bij het huwelijk van Gloria en Leonard: overleden tussen 1686 en 1692
Leonard is overleden vóór 1674.
Beroep:
Bakker
(2) trouwde, ongeveer 39 jaar oud, op maandag 29 januari 1674 in Vianen (Schepen te Vianen) [bron: Uit de NL, 1952, 256. EGM] met Willem Petersz van Westreenen, ongeveer 26 jaar oud, nadat zij op zondag 21 januari 1674 in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Gloria en Willem: Volgens het trouwboek van Vreeswijk (ondertrouw 21 jan. 1674) Groria is wed. van Leonard van Duijn. (uit de NL 1952, blz 319.)
Willem is geboren omstreeks 1648 in Lienden, zoon van Peter (Petrus) van Westreenen en Anna Evertsdr.. Willem is overleden op maandag 23 december 1715 in Vianen, ongeveer 67 jaar oud. Willem trouwde later op donderdag 30 oktober 1692 in Meerkerk [bron: Doop CD 5, van Meerkerk] met Florentina van Rhenen. Willem trouwde later op maandag 6 mei 1697 in Vianen [bron: Doopboek] met Johanna van Oostrum.
Kind van Gloria en Willem:
1 Anna Maria van Westreenen, geboren in 1688 in Vianen. Volgt VIII-z.
VIII-z Anna Maria van Westreenen is geboren in 1688 in Vianen, dochter van Willem Petersz van Westreenen en Gloria Theunis Middach (zie VII-m). Anna trouwde, ongeveer 18 jaar oud, omstreeks 1706 in Vianen met Jan de Ruijter. Jan is geboren in Vianen.
VI-g Cornelis Aertsz Middach is geboren omstreeks 1595 in Middelkoop [bron: JMM], zoon van Aert Anthonisz Middach (zie V-b) en Janichjen Cornelisse (Jenneke Cornelisdr.) Nobel. Cornelis is overleden op vrijdag 4 januari 1669 in Heicop, ongeveer 74 jaar oud [bron: Uit NL 1954, 295, EGM]. Cornelis trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1620 met Jennecke Evertsdr., ongeveer 25 jaar oud. Jennecke is geboren omstreeks 1595, dochter van Evert Machielszn en Maeycken Lodewijksdr. Jennecke is overleden vóór maandag 19 oktober 1643, ten hoogste 48 jaar oud [bron: Uit NL 1954, 295, EGM].
Kinderen van Cornelis en Jennecke:
1 Jan Cornelisen Middagh, geboren omstreeks 1622. Volgt VII-n.
2 Barbera Cornelisdr Middagh, geboren in Leerdam. Volgt VII-o.
3 Johanna Cornelisdr Middagh, gedoopt in januari 1629 in Leerdam. Volgt VII-p.
VII-n Jan Cornelisen Middagh is geboren omstreeks 1622, zoon van Cornelis Aertsz Middach (zie VI-g) en Jennecke Evertsdr.. Jan is overleden op dinsdag 16 juli 1686 in Leerdam, ongeveer 64 jaar oud. Hij is begraven [bron: JMM].
Beroep:
schepen 1683-1686 en woond te Leerdam.
Jan trouwde, ongeveer 33 jaar oud, omstreeks 1655 met Maayke Peters Cleijn, ongeveer 25 jaar oud. Maayke is geboren omstreeks 1630. Maayke is overleden vóór 1715, ten hoogste 85 jaar oud.
Bijzonderheden.:
Op 29 maart 1700 stelt Maeijken Peters, wed. van Jan Cornelisz. Middagh, schepen van Leerdam als haar testement een "besloote papier" ter hand. (recht. arch. Leerdam, dl. 40)
Kind van Jan en Maayke:
1 Jenneke Jansen Middagh, gedoopt op zondag 11 januari 1665 in Leerdam. Volgt VIII-aa.
VIII-aa Jenneke Jansen Middagh, dochter van Jan Cornelisen Middagh (zie VII-n) en Maayke Peters Cleijn. Zij is gedoopt op zondag 11 januari 1665 in Leerdam. Jenneke is overleden vóór maandag 17 februari 1698 in Leerdam, ten hoogste 33 jaar oud. Jenneke trouwde, 29 jaar oud, op zondag 7 november 1694 in Leerdam [bron: Doopboek Leerdam Leerbroek en H-Boeicop] met Volkert Aertsen/Ariens Sterck, ongeveer 44 jaar oud, nadat zij op zondag 17 oktober 1694 in Leerdam in ondertrouw zijn gegaan [bron: Doopboek Leerdam Leerbroek en H-Boeicop]. Volkert is geboren omstreeks 1650. Volkert is overleden, ongeveer 74 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 28 oktober 1724 in Leerdam [bron: JMM]. Volkert is weduwnaar van Metje Teunisse van Tricht (ovl. vóór 1665). Volkert trouwde later op donderdag 26 maart 1699 in Culemborg met att. 23-6-1699 [bron: JMM] met Beatrix Cool (ovl. 1715).
Bijzonderheden.:
ouderling (1694-1695, 1703-1705 en 1707-1709) en schepen van de stad Leerdam.
VII-o Barbera Cornelisdr Middagh is geboren in Leerdam, dochter van Cornelis Aertsz Middach (zie VI-g) en Jennecke Evertsdr.. Zij is gedoopt op zaterdag 7 september 1624 in Leerdam [bron: Doopboek Leerdam Leerbroek en H-Boeicop]. Barbera is overleden vóór zondag 31 december 1673, ten hoogste 49 jaar oud [bron: Uit NL 1954, 295, EGM]. Barbera trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1650 met Jan Willemsz (Johan) de Leeuw, ongeveer 25 jaar oud. Johan is een zoon van Willem Ottensz de Leeuw en Maeijgen Adriaens den Hertoch (Hartich) (Hartigh). Hij is gedoopt in februari 1625 in Leerdam [bron: Uit NL 1954, 295, EGM]. Johan is overleden omstreeks 1693, ongeveer 68 jaar oud.
Kinderen van Barbera en Johan:
1 Jenneke Jans de Leeuw, gedoopt op zaterdag 1 januari 1650 in Leerdam. Volgt VIII-ab.
2 Cornelis Janse de Leeuw, geboren in 1662 in Schoonrewoerd. Volgt VIII-ac.
3 Maeijgje Jansdr. (Maaike) de Leeuw, geboren in 1668 in Schoonrewoerd / Leerdam. Volgt VIII-ad.
4 Neeltje de Leeuw, geboren in 1671 in Leerdam.
VIII-ab Jenneke Jans de Leeuw, dochter van Jan Willemsz (Johan) de Leeuw en Barbera Cornelisdr Middagh (zie VII-o). Zij is gedoopt op zaterdag 1 januari 1650 in Leerdam [bron: Doopboek Leerdam]. Jenneke trouwde met Gerrid Aardse Stigter. Hij is gedoopt op zondag 30 augustus 1643 in Hoornaar. Gerrid is overleden vóór maandag 30 juni 1687, ten hoogste 43 jaar oud.
VIII-ac Cornelis Janse de Leeuw is geboren in 1662 in Schoonrewoerd, zoon van Jan Willemsz (Johan) de Leeuw en Barbera Cornelisdr Middagh (zie VII-o). Cornelis is overleden op donderdag 1 juni 1730 in Schoonrewoerd, 67 of 68 jaar oud. Cornelis trouwde, 24 of 25 jaar oud, op donderdag 30 januari 1687 in Schoonhoven [bron: doop CD, Schoonrewoerd] met Teuntje Theunisse Cool, 29 jaar oud. Teuntje is een dochter van Teunis Cool en Nieske??????????. Zij is gedoopt op dinsdag 30 oktober 1657 in Schoonrewoerd. Teuntje is overleden op zondag 1 december 1709 in Schoonrewoerd, 52 jaar oud.
VIII-ad Maeijgje Jansdr. (Maaike) de Leeuw is geboren in 1668 in Schoonrewoerd / Leerdam, dochter van Jan Willemsz (Johan) de Leeuw en Barbera Cornelisdr Middagh (zie VII-o). Maaike is overleden vóór 1737, ten hoogste 69 jaar oud. Maaike:
(1) trouwde met Aert Teuniss van Willigen.
(2) trouwde, 17 of 18 jaar oud, op donderdag 21 november 1686 in Schoonrewoerd [bron: Doopboek Schoonrewoerd] met Huyg Jansz. Poortman, 20 of 21 jaar oud, nadat zij op woensdag 16 oktober 1686 in Schoonrewoerd in ondertrouw zijn gegaan [bron: Doopboek Schoonrewoerd]. Huyg is geboren in 1665. Huyg is overleden vóór 1721, ten hoogste 56 jaar oud.
VII-p Johanna Cornelisdr Middagh, dochter van Cornelis Aertsz Middach (zie VI-g) en Jennecke Evertsdr.. Zij is gedoopt in januari 1629 in Leerdam [bron: Doopboek Leerdam Leerbroek en H-Boeicop]. Johanna is overleden vóór 1666, ten hoogste 37 jaar oud. Johanna trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1655 met Cornelis Dircks Olij.
Beroep:
Accijnsmeester van de stadswaag, wonende te Leerdam.
Bijzonderheden.:
Ook: Cornelis Dircksen van Tuijl komt voor.
VI-h Jan Aertsz Middach is geboren omstreeks 1602 in Middelkoop [bron: http://home.hccnet.nl/p.vander.lee/], zoon van Aert Anthonisz Middach (zie V-b) en Trijntgen Gheritsdr.. Jan is overleden op zaterdag 2 februari 1686 in Middelkoop, ongeveer 84 jaar oud [bron: JMM].
Beroep:
Landbouwer te Laag Middelkoop.
Jan:
(1) trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1625 [bron: Kw. Pr. VI blz.206] met N.N..
Notitie bij het huwelijk van Jan en N.N.: Over het eerste huwelijk van Jan Aertsz. Middach is in de rechterlijke archieven van Gorinchem en omgeving niets gevonden. Het kan zijn dat hij identiek is met een Jan Aertsz. (zonder achternaam), die vanaf 1624 in het doopboek van Leerdam wordt gevonden. Deze Jan Aertsz. was getrouwd met Neeltje Gerrits en liet in Leerdam de volgende kinderen dopen: feb. 1624 Cathalina, maart 1627 Aert, okt. 1630 Cornelis en juli 1632 Anna. Het is echter geenszins bewezen, dat het hier om dezelfde persoon gaat. De kans is groot dat het een toevallige naamgenoot betreft.
(2) trouwde, ongeveer 48 jaar oud, omstreeks 1650 met Neeltgen Adrians. Neeltgen is weduwe van Franck Franckensz. (ovl. na 1645).
Kind van Jan en N.N.:
1 Aert Jansz. Middach, geboren in maart 1627 in Laag Middelcoop. Volgt VII-q.
VII-q Aert Jansz. Middach is geboren in maart 1627 in Laag Middelcoop, zoon van Jan Aertsz Middach (zie VI-h) en N.N.. Aert is overleden op zaterdag 2 februari 1686 in Middelkoop, 58 jaar oud. Hij is begraven [bron: Geneanet].
Beroep:
Landbouwer in Laag Middelkoop
Aert trouwde, 31 jaar oud, op maandag 10 juni 1658 in Leerbroek [bron: Doopboek Hei en Boeicop] met Florisgen Ariensdr., ongeveer 33 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Aert en Florisgen: Tegen het voorgenomen huwelijk van Aert Jansen Middagh en Florisje Aries wordt op 30 mei 1658 bezwaar gemaakt door Susannetje Dircks. Zij verklaart dat Aert had beloofd haar te trouwen en haar nooit meer te verlaten, en dat ook zijn vader al toestemming had gegeven voor hun relatie. Aert ontkent, maar moet haar ter compensatie wel f 50 betalen alsmede f 50 aan de diakonie van Leerbroek.
Florisgen is geboren omstreeks 1625 in Boeicoop. Florisgen trouwde later omstreeks 1670 met Dirck Dirckse Mol.
Kinderen van Aert en Florisgen:
1 Maaigje Aarts Middach.
2 Arien Aertsz Middagh (ch), geboren omstreeks 1660 in Leerbroek. Volgt VIII-ae.
3 Trijntje Aerts Middach, geboren omstreeks 1662 in Middelkoop. Volgt VIII-af.
VIII-ae Arien Aertsz Middagh (ch) is geboren omstreeks 1660 in Leerbroek [bron: Doopboek Leerdam Leerbroek en H-Boeicop], zoon van Aert Jansz. Middach (zie VII-q) en Florisgen Ariensdr.. Arien is overleden op donderdag 2 mei 1743 in Leerbroek, ongeveer 83 jaar oud [bron: Lidmatenboek van de kerk van Leerdam. J.M. B`hoven.].
Notitie bij Arien: .
Leerbroek
Het dorp ligt aan de weg van Meerkerk naar Leerdam. Leerbroek is in 1025 gesticht door Jan van Arkel en genoemd naar de oude waterloop de Leede. Het was een doorwaadbare plaats in dit riviertje. Broek duidt op broekland, wat een stuk laag veenland was. Vroeger heette het ook Lederbroek.
.
Beroepen:
(De veeschatter keurde, dikwijls in opdracht van een verzekeringsbedrijf, bij de boeren het vee, gezond, ziek of overleden, en bepaalde daarvan de waarde.)
Landbouwer te Laag Middelkoop. veeschatter, diaken en ouderling.
Religie:
Nederduits gereformeerd
Arien trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op zondag 2 juni 1680 in Leerbroek [bron: Kw. Pr VI blz 185, Doop CD (6)] met Gerrigjen Gheritsdr. van Willigen, ongeveer 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Arien en Gerrigjen: Arien Aartsz (MIDDAG), jm. van Middelkoop
Gerretie Gerrits van WILLIGEN, jd. van Leerbroek
.
Gerrigjen is geboren omstreeks 1654 in Leerbrouck. Gerrigjen is overleden op woensdag 10 mei 1741 in Leerbroek, ongeveer 87 jaar oud [bron: Lidmatenboek van de kerk van Leerdam. J.M. B`hoven. en Miep Diekman.].
Kinderen van Arien en Gerrigjen:
1 Maeycken Ariendr Middagh, geboren in 1681 in Middelkoop. Volgt IX-an.
2 Jan Ariense Middagh, geboren omstreeks 1683 in Zijderveld. Volgt IX-ao.
3 Gerrit Ariensz. Middagh, geboren omstreeks 1685 in Middelkoop. Volgt IX-ap.
4 Aert Ariense Middagh, gedoopt op dinsdag 14 oktober 1687 in Leerbroek. Volgt IX-aq.
5 Geertie Ariens Middagh, gedoopt op zondag 30 oktober 1689 in Leerbroek. Volgt IX-ar.
6 Florisje Ariens Middagh. Hij is gedoopt op zondag 2 december 1691 in Leerbroek [bron: Doopboek Leerdam Leerbroek en H-Boeicop]. Bij de doop van Florisje was de volgende getuige aanwezig: Mayke Dircks.
7 Jan Ariensz. Middagh. Hij is gedoopt op zondag 14 juni 1693 in Leerbroek [bron: Doopboek Leerdam Leerbroek en H-Boeicop]. Bij de doop van Jan was de volgende getuige aanwezig: Neeltie Dircks.
8 Floris Ariense Middagh. Hij is gedoopt op zondag 26 augustus 1696 in Leerbroek [bron: Doopboek Leerdam Leerbroek en H-Boeicop]. Bij de doop van Floris was de volgende getuige aanwezig: Mayke Dircks. Floris is overleden, 10 jaar oud. Hij is begraven op maandag 18 april 1707 in Leerbroek [bron: JMM].
IX-an Maeycken Ariendr Middagh is geboren in 1681 in Middelkoop, dochter van Arien Aertsz Middagh (ch) (zie VIII-ae) en Gerrigjen Gheritsdr. van Willigen.
Notitie bij de geboorte van Maeycken: gevonden in archief: geboren in `t ladykind van midssekoop
Maeycken is overleden in 1760, 78 of 79 jaar oud. Maeycken:
(1) trouwde, 22 of 23 jaar oud, op woensdag 17 december 1704 in Leerdam [bron: L.4-p.53, L3-p.59] met Cornelis Otten van Wouw, nadat zij op vrijdag 29 november 1709 in Leerdam in ondertrouw zijn gegaan. Cornelis is geboren in Renswoude.
(2) trouwde, 41 of 42 jaar oud, op woensdag 28 april 1723 in Leerdam [bron: Doopboek Leerdam, L4-p126] met Jan Jansz. van der Haar, nadat zij op zaterdag 10 april 1723 in Leerdam in ondertrouw zijn gegaan [bron: den Haag]. Jan is geboren in Kedichem.
Kinderen van Maeycken en Cornelis:
1 Geurtjen van Wouw. Zij is gedoopt op dinsdag 8 september 1705 in Leerdam [bron: L.1-p.125, Doopboek].
2 Anna van Wouw. Zij is gedoopt op zondag 27 maart 1707 in Leerdam [bron: L.1-p.130, Doopboek].
3 Aeltje van Wouw. Zij is gedoopt op vrijdag 30 november 1708 in Leerdam [bron: L.1-p.134, Doopboek].
IX-ao Jan Ariense Middagh is geboren omstreeks 1683 in Zijderveld, zoon van Arien Aertsz Middagh (ch) (zie VIII-ae) en Gerrigjen Gheritsdr. van Willigen.
Notitie bij de geboorte van Jan: Zijderveld is een klein dorp en de oudste nederzetting in de gemeente Vianen in de Nederlandse provincie Utrecht. Voor het begin van onze jaartelling was er al een nederzetting, bewoond door boeren, vissers en jagers. Het landelijke dorp ligt in het noordoostelijk deel van de Vijfheerenlanden, niet ver van het Schoonrewoerdse Wiel. In de 12e eeuw duikt de naam Sidenderveld (later Zijderveld) op.
Zijderveld behoorde lange tijd tot het gebied van de heren van Culemborg. In 1820 werd het dorp toegevoegd aan de provincie Zuid-Holland. Zijderveld heeft enkele historische boerderijen. In het begin van de negentiende eeuw is de oorspronkelijk vijftiende-eeuwse kerk herbouwd. Sinds de provinciale herindeling van 2002 ligt het dorp in de provincie Utrecht.
Jan is overleden, ongeveer 66 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 14 juni 1749 in Zijderveld [bron: http://www.stamboomplein.nl/nl_page_zijderveld.htm. pagina 25].
Notitie bij overlijden van Jan: Jan is Prodeo begraven.
Zijderveld, Begraven, 1733-1812, Toegangscode 1231, Inv.nr. 9, Pagina 1-175
Bijzonderheden.:
Er is een zoon van Jan Aarisen Middagh begraven in Zijderveld op 24-07-1733. Wie staat er niet bij.
Getuige bij:
04-01-1711     doop Bernd Middagh (1711-1782) [zie X-w]    [vader]   [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente]
Jan trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op zondag 15 september 1709 in Schoonrewoerd [bron: JMM] met Mayke Heijmens, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Mayke: 15-9-1709 Jan Ariense Middagh van Sijdervelt j.m. Marijken Heijmens j.d. van Schoonrewoert.
Mayke is geboren in Schoonrewoerd, dochter van Heijmen Barents en Pieternella Jans. Zij is gedoopt op dinsdag 18 december 1685 in Leerdam. Mayke is overleden in december 1744, 58 of 59 jaar oud. Zij is begraven op maandag 14 december 1744 in Zijderveld [bron: http://www.stamboomplein.nl/nl_page_zijderveld.htm].
Notitie bij overlijden van Mayke: Zijderveld, Begraven, 1733-1812, Toegangscode 1231, Inv.nr. 9, Pagina 1-175
Getuige bij:
04-01-1711     doop Bernd Middagh (1711-1782) [zie X-w]    [moeder]   [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente]
Kinderen van Jan en Mayke:
1 Berend (t) Jansen (Bernd) Middagh, geboren in Zijderveld. Volgt X-w.
2 Geerit Jansz Middagh. Bij de geboorteaangifte van Geerit was de volgende getuige aanwezig: Lysbeth NN. Hij is gedoopt op zondag 5 maart 1713 in Schoonrewoerd [bron: S1-p154, Doopboek].
Religie:
Nederduits gereformeerd
3 Pieternel Jansdr Middagh. Bij de geboorteaangifte van Pieternel was de volgende getuige aanwezig: Katrijn Bastiaanse. Zij is gedoopt op zondag 1 april 1714 in Schoonrewoerd [bron: S1-p156, Doopboek].
Religie:
Nederduits gereformeerd
4 Maijke Jansdr Middagh. Bij de geboorteaangifte van Maijke was de volgende getuige aanwezig: Neeltje van Santen. Zij is gedoopt op vrijdag 10 april 1716 in Schoonrewoerd [bron: S1-p59, Doopboek].
Religie:
Nederduits gereformeerd
5 Annighje Jansdr Middagh, gedoopt op donderdag 17 maart 1718 in Schoonrewoerd. Volgt X-x.
6 Arij Jansen Middagh, geboren in Schoonrewoerd. Volgt X-y.
7 Heijmen Jansz Middagh. Hij is gedoopt op zondag 7 februari 1723 in Schoonrewoerd [bron: S1-p53, Doopboek].
Religie:
Nederduits gereformeerd
8 Johannes-Jansz Middagh. Hij is gedoopt op zondag 16 maart 1727 in Schoonrewoerd [bron: S1-p58, Doopboek].
Religie:
Nederduits gereformeerd
X-w Berend (t) Jansen (Bernd) Middagh is geboren in Zijderveld, zoon van Jan Ariense Middagh (zie IX-ao) en Mayke Heijmens. Hij is gedoopt op zondag 4 januari 1711 in Schoonrewoerd [bron: Nederduits Gereformeerde Gemeente]. Bij de doop van Bernd waren de volgende getuigen aanwezig: Nelligje Regirs, Jan Ariense Middagh (±1683-1749) [zie IX-ao] [vader] en Mayke Heijmens (1685-1744) [zie IX-ao] [moeder].
Notitie bij de geboorte van Bernd: .
SCHOONREWOERD
Jan van Arkel stichtte dit dorpje op de grens van Gelderland en Holland in het jaar 1025. Samen met Kedichem en de buurtschap Oosterwijk behoort Schoonrewoerd tot de gemeente Leerdam. Nabij het dorp ligt de Diefdijk, die al eeuwenlang de polders beschermt tegen overstromingen.

Een van de mooiste wielen en zeker het grootste van Nederland is het Schoonrewoerdse wiel of Wiel van Bassa. Het is ontstaan bij een dijkdoorbraak. In vroeger tijden kwamen dijkdoorbraken in dit gebied veelvuldig voor. Door de kracht van het water ontstonden diepe gaten achter de dijk die ’wielen’ genoemd worden. Rond het wiel loopt een wandelroute, die ook voert langs hoogstamfruitboomgaarden, het Dordtse Huis, de boerderij Het Kruithof en het voormalige waterschapshuis met de wapens van Holland en de Alblasserwaard.
.
Bernd is overleden in november 1782, 71 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 15 november 1782 in Zijderveld [bron: Begraafboek Everdingen, p79].
Notitie bij overlijden van Bernd: Zijderveld, Begraven, 1733-1812, Toegangscode 1231, Inv.nr. 9, Pagina 1-175
Beroep:
Landbouwer
Religie:
Nederduits gereformeerd
Bernd:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op zondag 24 januari 1734 in Schoonrewoerd [bron: s1(deel3)-p105, Doopboek + Huwelijksboek Schoonrewoerd] met Jannigje Joosten van Santen, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Bernd en Jannigje: beide woonende aan de Diefdijk onder Schoonrewoerd
Jannigje is een dochter van Joost Jansen van Santen en Annigje Fransen van Melt. Zij is gedoopt op zondag 9 augustus 1711 in Schoonrewoerd. Jannigje is overleden op woensdag 1 november 1752 in Everdingen, 41 jaar oud [bron: M. D.]. Zij is begraven op vrijdag 3 november 1752 in Everdingen [bron: M. Diekman + akte].
Notitie bij overlijden van Jannigje: Den 3e November is op het Kerkhoff begraven de vrouw van Barent Middag aan den Diefdijk. (Tekst begraafboek Everdingen)
Religie:
Nederduits gereformeerd
(2) trouwde, 43 jaar oud, op vrijdag 9 augustus 1754 in Zijderveld [bron: e7-p28, Doopboek] met Andrea (Hendrika) van Itterson, 37 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Bernd en Andrea: Andrea en Berend woonde bij hun huwelijk te Zijderveld.
Religie: Nederlands-Hervormd
Andrea is geboren in Gellicum, dochter van Andries Jansz van Iterson en Lijsbet de Bont (alias van Gameren). Zij is gedoopt op zondag 27 december 1716 in Gellicum [bron: Geneanet, (Chris van Aalst)].
Notitie bij de geboorte van Andrea: Andrea wordt later ook genoemd Hendrika, bij overlijden zoon Jan.

08-04-1735 Andrea, dochter van Lijsbet de Bont, alias Lijsbet van Gameren wordt te Gellicum aangenomen als lidmaat der kerk.

In het doopboek staat vermeld; Gedoopt een dochter van Lijsbeth van Gameren een bastaart zijnde, en van de moeder ....... ten doop gehouden genaamt ANDREA.
.
Andrea is overleden op woensdag 16 januari 1793 in Zijderveld, 76 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 19 januari 1793 in Everdingen [bron: Begraafboek Everdingen].
Notitie bij overlijden van Andrea: De 19e januarij begraven de weduwe van Barend Middag
Andrea is weduwe van Dirk Nout (1716-1752), met wie zij trouwde op zondag 29 november 1739 in Acquoy [bron: Geneanet (Chris van Aalst)].
Religie:
Nederduits gereformeerd
Kinderen van Bernd en Jannigje:
1 Gerrit Middagh. Hij is gedoopt op zondag 27 maart 1735 in Zijderveld [bron: E6-p67, Doopboek]. Gerrit is overleden, 1 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 2 maart 1737 in Zijderveld [bron: p4].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Zijderveld, Begraven, 1733-1812, Toegangscode 1231, Inv.nr. 9, Pagina 1-175
Religie:
Nederduits gereformeerd
2 Joost Middagh. Hij is gedoopt op zondag 23 december 1736 in Everdingen [bron: e1-39 en e6-69, Doopboek.].
Notitie bij de geboorte van Joost: Gedoopt in Everdingen ( er was toen in Zijderveld een vacature)
Joost is overleden, 4 maanden oud. Hij is begraven op zaterdag 11 mei 1737 in Zijderveld [bron: Reg. 9 pagina 5, HUA].
Notitie bij overlijden van Joost: Zijderveld, Begraven, 1733-1812, Toegangscode 1231, Inv.nr. 9, Pagina 1-175
Religie:
Nederduits gereformeerd
3 Maijken (Baarendse) Middagh, gedoopt op zondag 22 juni 1738 in Zijderveld. Volgt XI-s.
4 Maria Middagh, geboren in Zijderveld. Volgt XI-t.
5 Arie Middagh. Hij is gedoopt op zondag 12 maart 1741 in Zijderveld [bron: e6-76, Doopboek]. Arie is overleden vóór 1754, ten hoogste 13 jaar oud.
Religie:
Nederduits gereformeerd
6 Grietje Middagh. Zij is gedoopt op zondag 12 augustus 1742 in Zijderveld [bron: e6-77, Doopboek]. Grietje is overleden vóór 1754, ten hoogste 12 jaar oud.
Religie:
Nederduits gereformeerd
7 Katrijn Middagh. Zij is gedoopt op zondag 27 september 1744 in Zijderveld [bron: e6-79, Doopboek]. Katrijn is overleden, 3 maanden oud. Zij is begraven op donderdag 14 januari 1745 in Zijderveld [bron: pagina 16, HUA].
Notitie bij overlijden van Katrijn: Zijderveld, Begraven, 1733-1812, Toegangscode 1231, Inv.nr. 9, Pagina 1-175
Religie:
Nederduits gereformeerd
8 Lijsbet Berendse Middagh, gedoopt op zondag 12 december 1745 in Zijderveld. Volgt XI-u.
9 Petronella Middagh, geboren omstreeks 1748 in Zijderveld. Volgt XI-v.
10 Gerrigje Middagh, gedoopt op zondag 27 september 1750 in Zijderveld. Volgt XI-w.
Kinderen van Bernd en Andrea:
11 Jan Barentsz Middagh, gedoopt op zondag 24 augustus 1755 in Zijderveld. Volgt XI-x.
12 Dirkje Middagh, gedoopt op vrijdag 24 maart 1758 in Zijderveld. Volgt XI-y.
13 Barent Middagh. Hij is gedoopt op zondag 26 oktober 1760 in Zijderveld [bron: e6-94, Doopboek]. Barent is overleden, 26 dagen oud [bron: EGM]. Hij is begraven op vrijdag 21 november 1760 in Zijderveld [bron: p46, HUA].
Notitie bij overlijden van Barent: Zijderveld, Begraven, 1733-1812, Toegangscode 1231, Inv.nr. 9, Pagina 1-175
Religie:
Nederduits gereformeerd
XI-s Maijken (Baarendse) Middagh, dochter van Berend (t) Jansen (Bernd) Middagh (zie X-w) en Jannigje Joosten van Santen. Zij is gedoopt op zondag 22 juni 1738 in Zijderveld [bron: e6-73, Doopboek]. Maijken is overleden op vrijdag 27 mei 1814 in Jaarsveld, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 28 mei 1814 [bron: Akte: 20, HUA]. Bij de overlijdensaangifte van Maijken waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Hanlaar (geb. ±1745) en Gijs van Zuijlen (geb. ±1766).
Notitie bij overlijden van Maijken: Maagje is overleden te woonhuijzen no. 51 Jaarsveld
Religie:
Nederduits gereformeerd
Bijzonderheden.:
Maagje, weduwe van Frank van Es is getuige bij de doop van Frank op 28-10-1792, zoon van Aaltje van Nes (of Es) en Willem Kooijman. (Frank van Es is dus dan al overleden)
Getuige bij:
overlijdensaangifte Frank van Es (±1740-1808) [zie XI-s]    [echtgenote]
Maijken:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op maandag 23 mei 1763 in Willige Langerak [bron: HUA, Doopboek Willige-Langerak] met Leendert [Ariensz.] de Groot, 33 jaar oud, nadat zij op vrijdag 6 mei 1763 in Willige Langerak in ondertrouw zijn gegaan [bron: Doopboek Willige-Langerak]. Leendert is geboren in Willige Langerak, zoon van Arij Arienz de Groot en Engeltje Leendersd de Reus. Hij is gedoopt op zondag 28 augustus 1729 in Willige Langerak. Leendert is overleden op maandag 15 maart 1779 in Jaarsveld, 49 jaar oud.
(2) trouwde, 44 jaar oud, op zondag 13 april 1783 in Ameide - Tienhoven [bron: Am6-p121] met Frank van Es, ongeveer 43 jaar oud, nadat zij op vrijdag 21 maart 1783 in Ameide - Tienhoven in ondertrouw zijn gegaan [bron: Am6-p121].
Notitie bij het huwelijk van Maijken en Frank: Bij huwelijk woonde beide te Tienhoven.
Frank is geboren omstreeks 1740 in Tienhoven. Frank is overleden op woensdag 20 juli 1808 in Tienhoven, ongeveer 68 jaar oud [bron: CD, Lijken van Tienhoven]. Bij de overlijdensaangifte van Frank was de volgende getuige aanwezig: Maijken (Baarendse) Middagh (1738-1814) [zie XI-s] [echtgenote]. Frank is weduwnaar van Maria van der Donk (ovl. vóór 1783).
Kinderen van Maijken en Leendert:
1 Ingen de Groot. Zij is gedoopt op zondag 12 augustus 1764 in Willige Langerak [bron: JMM, Doopboek Willige-Langerak].
2 Arie de Groot. Hij is gedoopt op zondag 25 januari 1767 in Hei- en Boeicop [bron: Riet en HB-2-11, Doopboek].
3 Jannigje de Groot. Zij is gedoopt op zondag 9 oktober 1768 in Hei- en Boeicop [bron: Riet en HB-2-14, Doopboek].
4 Arie de Groot. Bij de geboorteaangifte van Arie was de volgende getuige aanwezig: Ariaantje de Groot. Hij is gedoopt op zondag 21 juli 1771 in Ameide - Tienhoven [bron: Am-4.159, Doopboek].
Notitie bij de geboorte van Arie: Archieflocatie Centraal Bureau voor Genealogie
Algemeen Pagina: 159
Plaats: Ameide en Tienhoven
Kerkgemeente: NDG-kerk Ameide en Tienhoven
Soort bron: Doopboek
Gezindte: NDG
Doopdatum: 21-07-1771
5 Pietertje Leendertdr. de Groot, gedoopt op woensdag 9 februari 1774 in Armeide-Tienhoven. Volgt XII-n.
6 Barend de Groot, gedoopt op zondag 27 oktober 1776 in Ameide - Tienhoven. Volgt XII-o.
XII-n Pietertje Leendertdr. de Groot, dochter van Leendert [Ariensz.] de Groot en Maijken (Baarendse) Middagh (zie XI-s). Zij is gedoopt op woensdag 9 februari 1774 in Armeide-Tienhoven [bron: Am-4.176, Doopboek].
Notitie bij de geboorte van Pietertje: Archieflocatie Centraal Bureau voor Genealogie
Algemeen Pagina: 176
Plaats: Ameide en Tienhoven
Kerkgemeente: NDG-kerk Ameide en Tienhoven
Soort bron: Doopboek
Gezindte: NDG
Doopdatum: 09-02-1774
Pietertje is overleden op zondag 26 september 1830 in Ameide, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 28 september 1830 [bron: Akte: 22, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)].
Religie:
Ned. Ger.
Pietertje:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op zondag 29 november 1795 in Lopik [bron: JS] met Gijsbert Willemszn van Zuijlen, 29 jaar oud. Gijsbert is een zoon van Willem Ottozn. van Zuijlen en Aartje Theunisdr. van der Kriek. Hij is gedoopt in december 1765 in Jaarsveld.
Notitie bij de geboorte van Gijsbert: Tijdens de Pruissische inval van 1787 zijn de doopboeken van Jaarsveld kwijtgeraakt of vernietigd.De kerkeraad heeft de gegevens uit die boeken aangevuld door de doop- geboorte en huwelijksdata bij de inwoners op te vragen. Hiervoor werden ook advertenties geplaatst in diverse kranten (o,a, Rotterdam en Haarlem). Hierdoor zijn de gegevens uit deze periode niet altijd even betrouwbaar.
Gijsbert is overleden op maandag 9 augustus 1824 in Jaarsveld, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 10 augustus 1824 [bron: Akte: 15, HUA].
(2) trouwde, 52 jaar oud, op donderdag 14 december 1826 in Jaarsveld [bron: Akte: 3, HUA] met Pieter Kuijk, 42 jaar oud. Pieter is een zoon van Cornelis Kuijk en Aaltje Vendeloo. Hij is gedoopt op zondag 11 juli 1784 in Armeide-Tienhoven [bron: doop CD 5, Am.4.234]. Pieter is overleden op dinsdag 13 januari 1863 in Ameide, 78 jaar oud.
Beroep:
Arbeider
XII-o Barend de Groot, zoon van Leendert [Ariensz.] de Groot en Maijken (Baarendse) Middagh (zie XI-s). Hij is gedoopt op zondag 27 oktober 1776 in Ameide - Tienhoven [bron: Ho.2.349, Doopboek].
Notitie bij de geboorte van Barend: Archieflocatie Centraal Bureau voor Genealogie
Algemeen Pagina: 194
Plaats: Ameide en Tienhoven
Kerkgemeente: NDG-kerk Ameide en Tienhoven
Soort bron: Doopboek
Gezindte: NDG
Doopdatum: 27-10-1776
Barend is overleden op zaterdag 14 augustus 1847 in Ameide, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 augustus 1847 [bron: Akte: 18, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)]. Barend trouwde, 39 jaar oud, op zaterdag 29 juni 1816 in Ameide [bron: Akte: 12, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)] met Johanna (Anna) de Jongh, 36 jaar oud. Anna is een dochter van Cornelis de Jongh en Neeltje Vermeulen. Zij is gedoopt op zondag 11 juni 1780 in Ameide [bron: doop CD 5, Am.4.214]. Anna is overleden op maandag 4 mei 1857 in Lexmond, 76 jaar oud. Anna is weduwe van Aart Westerhoud (1780-1814).
XI-t Maria Middagh is geboren in Zijderveld, dochter van Berend (t) Jansen (Bernd) Middagh (zie X-w) en Jannigje Joosten van Santen. Zij is gedoopt op maandag 6 juni 1740 in Zijderveld [bron: e6-75, Doopboek]. Maria is overleden vóór 1776, ten hoogste 36 jaar oud.
Religie:
Nederlands Hervormd
Maria trouwde, 18 jaar oud, op zondag 27 mei 1759 in Vianen [bron: Vianen, Trouwen, 1716-1764, Toegangscode 1231, Inv.nr. 30, Pagina 1-194] met Johannes (Jan) van Helsdingen, 27 jaar oud, nadat zij op zaterdag 12 mei 1759 in Vianen in ondertrouw zijn gegaan [bron: V5-p194].
Notitie bij het huwelijk van Maria en Jan: Bij huwelijk woonde beide te Vianen
Jan is geboren in Vianen, zoon van Cornelis van Helsdingen en Antenette van Helsloot. Hij is gedoopt op donderdag 9 augustus 1731 in Vianen [bron: doop CD 6 V2 132]. Jan ging later in ondertrouw op zaterdag 15 juni 1776 in Vianen [bron: Vianen, Trouwen, 1765-1800, Toegangscode 1231, Inv.nr. 31, Pagina 24] met Gerritje of Garritjen van Santen.
Religie:
Nederlands Hervormd
Kinderen van Maria en Jan:
1 Cornelia van Helsdingen. Zij is gedoopt op zondag 17 mei 1761 in Vianen [bron: Vianen, Dopen, 1716-1762, Toegangscode 1231, Inv.nr. 26, Pagina 1-335]. Cornelia is overleden omstreeks 1762, ongeveer 1 jaar oud.
2 Cornelia van Helsdingen. Zij is gedoopt op woensdag 24 augustus 1763 in Vianen [bron: Vianen, Dopen, 1762-1811, Toegangscode 1231, Inv.nr. 27, Pagina 5-12]. Cornelia is overleden in 1763 in Vianen, geen jaar oud.
3 Cornelia van Helsdingen. Zij is gedoopt op zondag 14 oktober 1764 in Vianen [bron: Vianen, Dopen, 1762-1811, Toegangscode 1231, Inv.nr. 27, Pagina 5-17].
4 Cornelis van Helsdingen. Hij is gedoopt op zondag 28 juni 1767 in Vianen [bron: Vianen, Dopen, 1762-1811, Toegangscode 1231, Inv.nr. 27, Pagina 5-24].
5 Metje van Helsdingen. Zij is gedoopt op zondag 4 december 1768 in Vianen [bron: Vianen, Dopen, 1762-1811, Toegangscode 1231, Inv.nr. 27, Pagina 5-28].
6 Cornelis van Helsdingen. Hij is gedoopt op donderdag 27 februari 1772 in Vianen [bron: Vianen, Dopen, 1762-1811, Toegangscode 1231, Inv.nr. 27, Pagina 5-36].
XI-u Lijsbet Berendse Middagh, dochter van Berend (t) Jansen (Bernd) Middagh (zie X-w) en Jannigje Joosten van Santen. Zij is gedoopt op zondag 12 december 1745 in Zijderveld [bron: e6-80, Doopboek]. Lijsbet is overleden op zondag 28 maart 1813 om 21:00 in Hagestein, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 maart 1813 [bron: Akte: 13, HUA].
Notitie bij overlijden van Lijsbet: Op de overlijdensakte staat dat zij is overleden te Hagestein onder Everdingen in het huis no. 56 oud 72 jaren en haar man zou 79 jaren zijn.
(Dit laatste lijkt mij niet te kloppen, ze zullen er wel beide oud uitgezien hebben?) Zij woonde in hagestein onder Everdingen.
Religie:
Nederduits gereformeerd
Lijsbet:
(1) ging in ondertrouw, 19 jaar oud, op zondag 22 september 1765 in Everdingen [bron: E.7-3.2, Doopboek] met Johannes den Hertog, 23 jaar oud. Johannes is een zoon van Daen Johannisse den Hertogh en Maaijke Willemse de Haas (Haes). Hij is gedoopt op zondag 17 december 1741 in Schoonrewoerd. Johannes is overleden, 56 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 5 juli 1798 in Schoonrewoerd.
Beroep:
Soldaat in het regiment van Luitenant-Generaal Van Holstein Gottorp.
Religie:
Nederduits gereformeerd
(2) trouwde, 55 jaar oud, op dinsdag 31 maart 1801 in Hagestein [bron: Hagestein, Trouwen, 1796-1811, Toegangscode 1231, Inv.nr. 19, Pagina 1-91] met Willem Peek, 57 jaar oud, nadat zij op vrijdag 13 maart 1801 in Schoonrewoerd in ondertrouw zijn gegaan [bron: Leeuwen, S6-p14].
Notitie bij het huwelijk van Lijsbet en Willem: Beide personen versogten om op Hagestein te mogen trouwen, om redenen, en versogten tevens een certificaat dat hunne drie huwelijksproclamanten alhier (Schoonrewoerd) onverhindert zijn gegaan en aan dezelfde alzo ter hand gesteld om te dienen daar en zo `t behoord, zondag 29 maart 1801.
Willem is geboren in Houten, zoon van Willem Peek en Neeltje Willemse van der Leeden. Hij is gedoopt op zondag 1 maart 1744 in Schoonrewoerd.
Notitie bij de geboorte van Willem: Bron Doop-, trouw- en begraafboeken - Trouw
Archieflocatie Centraal Bureau voor Genealogie
Algemeen Soort bron: Trouwboek
Kerkgemeente: NDG-kerk Schoonrewoerd
Pagina: 14
Ondertrouw: 13-03-1801
Attestie naar: Hagestein
Gezindte: NDG
Plaats: Schoonrewoerd
Bruidegom Willem Peek
Woonplaats: Hagestein
Geboorteplaats: Houten
Jongman: N
Weduwnaar: J
Bruid Lijsbeth Middag
Woonplaats: Schoonrewoerd
Geboorteplaats: Zijderveld
Jongedochter: N
Weduwe: J
Vorige partner bruidegom Teuntje Peek
Vorige partner bruid Johannis den Hertog
Nadere informatie Op 29-03-1801 een certificaat aan het paar ter hand gesteld dat hun drie huwelijksproclamatien te Schoonrewoerd onverhinderd zijn gegaan om in Hagestein te kunnen trouwen
Willem is overleden op woensdag 27 oktober 1813 in Everdingen, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 28 oktober 1813 [bron: Akte: 33, HUA]. Willem is weduwnaar van Annigje de Vos (1753-vóór 1801), met wie hij trouwde op vrijdag 6 mei 1785 in Everdingen [bron: doop CD 6, E1 - 166].
Beroep:
Dagloner
Kinderen van Lijsbet en Johannes:
1 Maijke den Hertog. Zij is gedoopt op woensdag 17 september 1766 in Schoonrewoerd [bron: S.2-43, Doopboek].
2 Daniel den Hertog. Hij is gedoopt op zondag 24 september 1769 in Schoonrewoerd [bron: S.2-48, Doopboek].
3 Cornelis den Hertog. Hij is gedoopt op zondag 23 augustus 1772 in Schoonrewoerd [bron: S.2-52, Doopboek].
4 Arie den Hertog, gedoopt op zondag 4 december 1774 in Schoonrewoerd. Volgt XII-p.
5 Barend den Hertog, gedoopt op zondag 27 juli 1777 in Schoonrewoerd. Volgt XII-q.
6 Daniel den Hertog. Hij is gedoopt op zondag 13 augustus 1780 in Schoonrewoerd [bron: S.2-64, Doopboek].
7 Jan den Hertog. Hij is gedoopt op zaterdag 7 februari 1784 in Schoonrewoerd [bron: S.2-71, Doopboek].
8 Jan den Hertog, geboren in Schoonrewoerd. Volgt XII-r.
9 Jannigje den Hertog. Zij is gedoopt op zondag 5 september 1790 in Schoonrewoerd [bron: S.2-92, Doopboek].
XII-p Arie den Hertog, zoon van Johannes den Hertog en Lijsbet Berendse Middagh (zie XI-u). Hij is gedoopt op zondag 4 december 1774 in Schoonrewoerd [bron: S.2-54, Doopboek]. Arie is overleden op zaterdag 14 januari 1854 in Leerdam, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 17 januari 1854 [bron: Akte: 9, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)]. Arie trouwde, 20 jaar oud, op zondag 17 mei 1795 in Leerdam [bron: http://www.onewest.net/~aartje/vanostekst.htm] met Aantje Verrips, 17 jaar oud. Zij is gedoopt op zondag 1 februari 1778 in Zijderveld [bron: Akte: 6, HUA]. Aantje is overleden op zaterdag 20 april 1850 in Leerdam, 72 jaar oud.
XII-q Barend den Hertog, zoon van Johannes den Hertog en Lijsbet Berendse Middagh (zie XI-u). Hij is gedoopt op zondag 27 juli 1777 in Schoonrewoerd [bron: S2-59, Doopboek]. Barend is overleden op dinsdag 22 december 1840 in Moerkapelle, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23 december 1840 [bron: Akte: 16, Streekarchief Middan-Holland]. Barend trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 7 augustus 1799 in Leerdam [bron: Geneanet] met Anna Souwer, 21 jaar oud. Zij is gedoopt op zondag 28 september 1777 in Leerdam [bron: doop CD 6 L-2-90]. Anna is overleden op zaterdag 11 december 1847 in Moerkapelle, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13 december 1847 [bron: Akte: 32, Streekarchief Midden-Holland].
XII-r Jan den Hertog is geboren in Schoonrewoerd, zoon van Johannes den Hertog en Lijsbet Berendse Middagh (zie XI-u). Hij is gedoopt op zondag 4 september 1785 in Schoonrewoerd [bron: S.2-75, Doopboek]. Jan is overleden op maandag 18 april 1870 in Leerdam, 84 jaar oud. Jan:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 18 januari 1815 in Everdingen [bron: Geneanet] met Grietje van Dijk, 32 jaar oud. Grietje is geboren op zondag 17 november 1782 in Leerdam. Grietje is overleden op donderdag 6 december 1838 in Leerdam, 56 jaar oud.
(2) trouwde, 53 jaar oud, op woensdag 14 augustus 1839 in Leerdam [bron: Akte: 14, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)] met Antonia Sink, 49 jaar oud. Antonia is geboren op dinsdag 5 januari 1790 in Leerdam [bron: doop CD], dochter van Cornelis Sink en Anna Maria van Bergen. Zij is gedoopt op zondag 10 januari 1790 in Leerdam [bron: doop CD 6, L2 - 133].
XI-v Petronella Middagh is geboren omstreeks 1748 in Zijderveld [bron: volgens JMM], dochter van Berend (t) Jansen (Bernd) Middagh (zie X-w) en Jannigje Joosten van Santen. Petronella is overleden in 1787, ongeveer 39 jaar oud. Petronella trouwde, ongeveer 38 jaar oud, op zondag 3 september 1786 in Culemborg [bron: Doopboek, S3-p44 den Haag] met Arie Por, nadat zij op zaterdag 12 augustus 1786 in Schoonrewoerd in ondertrouw zijn gegaan [bron: Riet en S3-p44 den Haag]. Arie is geboren in Sijnts Heerenland van Shoerkerken. Arie is weduwnaar van Emmigje of Einnigje van Deventer (ovl. vóór 1786). Arie ging later in ondertrouw op zaterdag 29 maart 1788 in Schoonrewoerd met Niesje Vermeulen.
Kind van Petronella uit onbekende relatie:
1 Jannigie Middag. Zij is gedoopt op woensdag 22 juli 1778 in Culemborg [bron: JMM]. Jannigie is overleden, 1 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 9 juni 1780 in Culemborg [bron: JMM].
Kind van Petronella en Arie:
2 Arie Por. Hij is gedoopt op zondag 10 juni 1787 in Schoonrewoerd [bron: S.2-81, Doopboek].
XI-w Gerrigje Middagh, dochter van Berend (t) Jansen (Bernd) Middagh (zie X-w) en Jannigje Joosten van Santen. Zij is gedoopt op zondag 27 september 1750 in Zijderveld [bron: e6-85, Doopboek]. Gerrigje is overleden op maandag 14 maart 1825 in Vianen, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15 maart 1825 [bron: Akte no.: 11, den Haag].
Notitie bij overlijden van Gerrigje: Gerrigje is thuis bij Hendrik den Otter overleden
Religie:
Nederduits gereformeerd
Gerrigje trouwde, 36 jaar oud, op zondag 11 maart 1787 in Hagestein [bron: Hagestein, Trouwen, 1762-1809, Toegangscode 1231, Inv.nr. 14, Pagina 1-11] met Johan Adam Phliger, 32 jaar oud, nadat zij op vrijdag 23 februari 1787 in Hagestein in ondertrouw zijn gegaan [bron: JMM].
Notitie bij het huwelijk van Gerrigje en Johan: Huwelijksdatum: 11-03-1787
Datum ondertrouw: 23-02-1787
Datum proclamatie: 25-02-1787
Aktedatum: 11-03-1787
Huwelijksplaats: Hagestein
Akteplaats: Hagestein
Gezindte: Nederlands-hervormd

Beide woonde bij huwelijk te Hagestein.
Johan is een zoon van Jan Frederik Phliger en Catharijn Liesen. Hij is gedoopt op vrijdag 5 juli 1754 in Amersfoort. Johan is overleden, 53 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 10 februari 1808 in Vianen [bron: HUA]. Johan is weduwnaar van Dirkje van Starrenbergh (±1755-1786).
Beroep:
Dienaar der justitie (cipier)
Kind van Gerrigje uit onbekende relatie:
1 Gerrit Middag, gedoopt op zondag 20 juli 1777 in Everdingen. Volgt XII-s.
Kinderen van Gerrigje en Johan:
2 Johanna Catharina Phliger, gedoopt op zondag 30 september 1787 in Hagestein. Volgt XII-t.
3 Jannetje Phliger, geboren op vrijdag 9 januari 1795 in Hagestein. Volgt XII-u.
XII-s Gerrit Middag, zoon van Gerrigje Middagh (zie XI-w). Hij is gedoopt op zondag 20 juli 1777 in Everdingen [bron: E1-45, Doopboek].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Gerrit is een buitenechtelijk kind van Gerrigje, Vader is onbekend
Gerrit is overleden op vrijdag 10 december 1847 om 06:00 in De Vuursche, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 11 december 1847 [bron: akte: 4. HUA.]. Bij de overlijdensaangifte van Gerrit waren de volgende getuigen aanwezig: Adriaan Kornelis Lam (geb. ±1794) en Hendrik van Woudenberg (geb. ±1811).
Notitie bij overlijden van Gerrit: Op de akte van overlijden staat dat de namen van de ouders niet bekend zijn.
Beroep:
Daggelder / werkman
Religie:
Nederlands Hervormd
Gerrit trouwde, 30 jaar oud, op zondag 22 november 1807 in De Vuursche [bron: Akte: 7. HUA.] met Jannetje Hage, ook Hagen en Haage komt voor., 42 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Jannetje: Bij huwelijk woonde Jannetje in de Vuursche en Gerrit in Baarn.
Jannetje is geboren in juni 1765 in Eemnes-Buiten, dochter van Mijndert Dirksz Hagen en Teuntje Jacobs Vergeer. Zij is gedoopt op vrijdag 14 juni 1765 in Eemnes-Buiten. Jannetje is overleden op zondag 28 maart 1813 om 05:00 in Baarn (de Vuursche), 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 maart 1813 [bron: Akte: 7, HUA]. Bij de overlijdensaangifte van Jannetje was de volgende getuige aanwezig: Gosen van Maarsen (geb. ±1765). Jannetje trouwde voorheen op vrijdag 4 november 1785 in Vuursche [bron: www.geneanet.org] met Jan van Woudenberg.
Getuige bij:
geboorteaangifte Teuntje Haage (geb. 1804)
Kind van Gerrit en Jannetje:
1 Gerrit Middag, geboren op zaterdag 18 februari 1809 in De Vuursche. Volgt XIII-o.
XIII-o Gerrit Middag is geboren op zaterdag 18 februari 1809 in De Vuursche, zoon van Gerrit Middag (zie XII-s) en Jannetje Hage, ook Hagen en Haage komt voor.. Hij is gedoopt op zondag 26 februari 1809 in Baarn [bron: HUA, akte-foto No.1791]. Bij de doop van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Gijsje van Woudenberg. Gerrit is overleden op zondag 8 juni 1879 om 08:00 in Baarn, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 juni 1879 [bron: Akte: 37. HUA]. Bij de overlijdensaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Jan Middag (1839-1922) [zie XIV-e] [zoon].
Notitie bij Gerrit: Gerrit woonde in 1857 in Baarn.
Beroep:
Arbeider, dagloner en tuinman.
Religie:
Nederlands Hervormd
Gerrit:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 1 september 1832 in Nederhorst ten Berg [bron: Akte: 4, Noord-Hollands Archief] met Aaltje van Leer (Vermeer, Verlaar en Vanleer komt ook voor), 34 jaar oud. Aaltje is geboren op maandag 18 juni 1798 in Tienhoven, dochter van Leendert Janze van Leer (Vermeer, Verleer en Verlaar komt ook voor) en Aaltje Ariese Evenblij. Zij is gedoopt op zondag 24 juni 1798 in Breukelveen. Aaltje is overleden op vrijdag 25 december 1840 in De Vuursche, 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 december 1840 [bron: akte: 5. HUA.].
Beroep:
In 1832; Dienstmaagd
(2) trouwde, 48 jaar oud, op vrijdag 23 oktober 1857 in De Vuursche [bron: Akte: 3, HUA. en de Huw. bijlagen] met Jannetje of (Jannigje) van de Gerden of (Garderen), 44 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Jannetje: Bruid: Ook genoemd Jannigje van Garderen
Jannetje is geboren op maandag 21 december 1812 in Baarn, dochter van Reijer van de Gerden en Teuntje Slijkhuizen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 december 1812 [bron: Akte: 20, HUA]. Jannetje is overleden op donderdag 26 augustus 1886 in Baarn, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 27 augustus 1886 [bron: Akte: 78, HUA]. Jannetje is weduwe van Hendrik Veldhuizen (1809-1835), met wie zij trouwde op zaterdag 10 november 1832 in De Vuursche [bron: Akte: 2, HUA]. Jannetje is weduwe van Aalbert Dunk (±1799-1844), met wie zij trouwde op zaterdag 13 februari 1836 in De Vuursche.
Kinderen van Gerrit en Aaltje:
1 Leendert Middag, geboren op vrijdag 14 juni 1833 in De Vuursche. Volgt XIV-b.
2 Gerrit Middag, geboren op maandag 28 juli 1834 in De Vuursche. Volgt XIV-c.
3 Jannetje Middag, geboren op zaterdag 21 januari 1837 in De Vuursche. Volgt XIV-d.
4 Jan Middag, geboren op maandag 25 november 1839 in De Vuursche. Volgt XIV-e.
Kind van Gerrit en Jannetje:
5 Rijk Middag, geboren op zaterdag 7 juli 1860 in Baarn. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 juli 1860 [bron: Akte: 28, HUA]. Bij de geboorteaangifte van Rijk waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Boering (geb. ±1811) en Willem Nicolaas Cruijf (geb. ±1834). Rijk is overleden op zondag 24 februari 1901 om 18:00 in Baarn, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 25 februari 1901 [bron: Akte: 25, HUA]. Bij de overlijdensaangifte van Rijk was de volgende getuige aanwezig: Jan Middag (1839-1922) [zie XIV-e] [broer]. Rijk bleef ongehuwd.
Beroep:
Schoenmaker.
XIV-b Leendert Middag is geboren op vrijdag 14 juni 1833 om 18:00 in De Vuursche, zoon van Gerrit Middag (zie XIII-o) en Aaltje van Leer (Vermeer, Verlaar en Vanleer komt ook voor). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 15 juni 1833 [bron: Akte: 6. HUA]. Bij de geboorteaangifte van Leendert waren de volgende getuigen aanwezig: Ruth Seldenwijk (geb. ±1764) en Matthijs van Es (geb. ±1773). Hij is gedoopt op zondag 7 juli 1833 in De Vuursche. Leendert is overleden op zondag 10 december 1916 in Hilversum, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 december 1916 [bron: Akte: 398, Noord-Hollands Archief].
Beroepen:
Arbeider
postbode in 1880. In 1867 noemde ze het de brievenbode.
Leendert trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 25 november 1859 in Baarn [bron: Akte:12, HUA] met Martijntje Verveer, 36 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Leendert en Martijntje waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Boering (geb. ±1811), Jacobus Uhlenbroek (geb. ±1818), Ernst Hoes (geb. ±1823) en Willem Nicolaas Cruijf (geb. ±1834). Martijntje is geboren op zaterdag 27 september 1823 in Lopik, dochter van Mathijs Verveer en Cornelia van den Berg. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 september 1823 [bron: Akte: 34, HUA]. Martijntje is overleden op zondag 21 januari 1900 in Baarn, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 januari 1900 [bron: Akte: 10. HUA]. Martijntje is weduwe van Gerrit Jans van Gooswilligen (1811-1853), met wie zij trouwde op donderdag 19 januari 1843 in Lopik [bron: Akte: 1, HUA]. Martijntje is weduwe van Adrianus van Ginkel (1806-1857), met wie zij trouwde op vrijdag 17 maart 1854 in Vuursche [bron: Akte: 2, HUA].
Kinderen van Leendert en Martijntje:
1 Aartje Middag, geboren op donderdag 26 juli 1860 in Baarn. Volgt XV-b.
2 Maarten Middag, geboren op vrijdag 12 september 1862 in Baarn. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 12 september 1862 [bron: Akte: 62, HUA.]. Hij is gedoopt op zondag 28 september 1862. Maarten is overleden op donderdag 4 augustus 1864 om 17:00 in Baarn, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 5 augustus 1864 [bron: Akte: 26. HUA.].
3 Maarten Middag, geboren op dinsdag 18 juli 1865 in Baarn. Volgt XV-c.
4 Leendert Middag, geboren op donderdag 26 september 1867 in Baarn. Volgt XV-d.
XV-b Aartje Middag is geboren op donderdag 26 juli 1860 om 12:00 in Baarn, dochter van Leendert Middag (zie XIV-b) en Martijntje Verveer. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 27 juli 1860 [bron: Akte: 30, HUA]. Bij de geboorteaangifte van Aartje waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Boering (geb. ±1811) en Willem Nicolaas Cruijf (geb. ±1834). Zij is gedoopt op zondag 12 augustus 1860 in Vuursche. Aartje is overleden op woensdag 15 juni 1932 in Hilversum, 71 jaar oud.
Beroep:
Dienstbode.
Aartje trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 7 augustus 1880 in Hilversum [bron: Akte: 43. HUA.] met Jan van Loenen, 26 jaar oud. Jan is geboren op dinsdag 31 januari 1854 in Hilversum, zoon van Willem van Loenen en Lammertje Kemper. Jan is overleden op vrijdag 7 september 1923 in Hilversum, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 8 september 1923 [bron: Akte: 301, Noord-Hollands Archief].
Beroep:
Kleermaker.
Getuige bij:
18-11-1892     huwelijk Leendert Middag (1867-1948) en Johanna Stomphorst (1873-1946) [zie XV-d]    [zwager bruidegom]   [bron: Akte: 35, HUA.]
Kinderen van Aartje en Jan:
1 Lammertje van Loenen, geboren op dinsdag 19 juli 1881 in Hilversum. Volgt XVI-b.
2 Martijntje van Loenen, geboren in 1883 in Hilversum. Martijntje is overleden op zondag 9 maart 1930 in Hilversum, 46 of 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18 maart 1930 [bron: Akte: 95, Noord-Hollands Archief].
3 Willem van Loenen, geboren op donderdag 12 februari 1885 in Hilversum. Volgt XVI-c.
4 Leendert van Loenen, geboren op woensdag 23 februari 1887 in Hilversum. Leendert is overleden op vrijdag 2 september 1892 in Hilversum, 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 3 september 1892 [bron: Akte: 195, Noord-Hollands Archief].
5 Gerrit van Loenen, geboren op dinsdag 29 januari 1889 in Hilversum. Gerrit is overleden op dinsdag 11 februari 1890 in Hilversum, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11 februari 1890 [bron: Akte: 64, Noord-Hollands Archief].
6 Reintje van Loenen, geboren in 1891 in Hilversum. Reintje is overleden op zaterdag 12 mei 1894 in Hilversum, 2 of 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 12 mei 1894 [bron: Akte: 143, Noord-Hollands Archief].
7 Aaltje van Loenen, geboren op woensdag 30 maart 1892 in Hilversum. Aaltje is overleden op dinsdag 29 mei 1894 in Hilversum, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 30 mei 1894 [bron: Akte: 161, Noord-Hollands Archief].
8 Helena van Loenen, geboren op vrijdag 22 december 1893 in Hilversum. Helena is overleden op woensdag 23 mei 1894 in Hilversum, 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23 mei 1894 [bron: Akte: 149, Noord-Hollands Archief].
Notitie bij overlijden van Helena: Leeftijd: 5 maanden.
9 Leendert van Loenen, geboren omstreeks 1895 in Hilversum. Volgt XVI-d.
10 Gerrit van Loenen, geboren op maandag 8 maart 1897 in Hilversum. Volgt XVI-e.
11 N.N. van Loenen, levenloos geboren zoon, geboren op zaterdag 29 oktober 1898 in Hilversum. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 31 oktober 1898 [bron: Akte: 326, Noord-Hollands Archief].
12 Aartje van Loenen, geboren op dinsdag 1 oktober 1901 in Hilversum. Volgt XVI-f.
13 Aaltje van Loenen, geboren in 1905 in Hilversum. Aaltje is overleden op zaterdag 15 juli 1905 in Hilversum, 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 15 juli 1905 [bron: Akte: 221, Noord-Hollands Archief].
Notitie bij overlijden van Aaltje: Leeftijd: 7 maanden.
XVI-b Lammertje van Loenen is geboren op dinsdag 19 juli 1881 in Hilversum, dochter van Jan van Loenen en Aartje Middag (zie XV-b). Lammertje is overleden op woensdag 23 september 1936 in Maartensdijk, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 24 september 1936 [bron: Akte: 60, HUA]. Lammertje trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 1 juli 1903 in Hilversum [bron: Akte: 80, Rijksarchief in Noord-Holland] met Jacob van der Blom, 21 jaar oud. Jacob is geboren op maandag 17 april 1882 in Haarlemmermeer, zoon van Jan van der Blom en Adriana Griekspoor.
Beroep:
Smid
XVI-c Willem van Loenen is geboren op donderdag 12 februari 1885 in Hilversum, zoon van Jan van Loenen en Aartje Middag (zie XV-b). Willem is overleden op dinsdag 13 oktober 1964 in Hilversum, 79 jaar oud.
Beroep:
Los werkman./Kleermaker/klein veehouder.
Willem:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 26 januari 1910 in Hilversum [bron: Akte: 14, Rijksarchief in Noord-Holland] met Anne te Kloese, 21 jaar oud. Anne is geboren op zondag 24 juni 1888 in Hilversum, dochter van Willem te Kloese en Geertruida van Eck. Anne is overleden op zondag 19 december 1948 om 17:45 in Hilversum, Heuvellaan 2., 60 jaar oud [bron: Akte: 792, Noord-Hollands Archief].
(2) trouwde, 64 jaar oud, op woensdag 12 oktober 1949 in Hilversum [bron: Geneanet] met Teuntje van den Ham, 52 jaar oud. Teuntje is geboren op dinsdag 8 december 1896 om 23:00 in Zevenhoven. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 9 december 1896 [bron: Akte 38,]. Teuntje is overleden op woensdag 1 december 1982 in Hilversum, 85 jaar oud.
XVI-d Leendert van Loenen is geboren omstreeks 1895 in Hilversum, zoon van Jan van Loenen en Aartje Middag (zie XV-b). Leendert trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op woensdag 3 mei 1922 in Ouder-Amstel [bron: Akte: 8, Noord-Hollands Archief] met Pietje van Mourik, 24 of 25 jaar oud. Pietje is geboren in 1897 in Ouder-Amstel, dochter van Adrianus Theodorus van Mourik en Pietje van Dam. Pietje is overleden op maandag 31 maart 1952 in Purmerend, 54 of 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 4 april 1952 [bron: Akte: 8, Ilpendam].
XVI-e Gerrit van Loenen is geboren op maandag 8 maart 1897 in Hilversum, zoon van Jan van Loenen en Aartje Middag (zie XV-b). Gerrit is overleden op maandag 1 januari 1973 in Hilversum, 75 jaar oud. Gerrit trouwde, 33 jaar oud, op woensdag 1 oktober 1930 in Huizen [bron: Geneanet] met Fijtje Bor, 27 jaar oud. Fijtje is geboren op vrijdag 12 juni 1903 in Huizen. Fijtje is overleden op maandag 10 juni 2002 in Hilversum, 98 jaar oud.
XVI-f Aartje van Loenen is geboren op dinsdag 1 oktober 1901 in Hilversum, dochter van Jan van Loenen en Aartje Middag (zie XV-b). Aartje is overleden op vrijdag 26 oktober 1928 in Hilversum, 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 26 oktober 1928 [bron: Akte: 415, Noord-Hollands Archief]. Aartje trouwde met Willem Frederik Schild. Willem is geboren in 1904 in Amsterdam.
XV-c Maarten Middag is geboren op dinsdag 18 juli 1865 om 22:00 in Baarn, zoon van Leendert Middag (zie XIV-b) en Martijntje Verveer. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 19 juli 1865 [bron: Akte: 49, HUA]. Bij de geboorteaangifte van Maarten waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Beering (geb. ±1811) en Ernst Hees (geb. ±1823). Hij is gedoopt op zondag 13 augustus 1865 in De Vuursche. Maarten is overleden op woensdag 13 mei 1936 in Ede, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 14 mei 1936 [bron: Akte: 122, Gelders Archief]. Hij is begraven in Gemeentelijke begraafplaats Lunteren.
Beroep:
((Hij was Korporaal bij het 1e regiment Veldartillerie. Op 28-11-1891 werkzaam bij de N.S, als Arbeider Wisselwachter, (op proef) met een bezoldiging van Hfl. 1,10, Op 1-2-1892 was hij Arbeider Wisselwachter met een bezoldiging van Hfl. 1,15. In 1895 agent van Politie later hoofdagent van Politie.))
Maarten:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 4 mei 1892 in Utrecht [bron: Akte: 166, HUA] met Gijsberta Sophia Cornelia Tieland, 18 jaar oud. Gijsberta is geboren op vrijdag 26 september 1873 in Utrecht, dochter van Jacobus Sander Tieland en Gijberta Koppers. Gijsberta is overleden op zondag 6 februari 1910 om 14:00 in Utrecht, 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 7 februari 1910 [bron: Akte: 212, HUA].
Notitie bij overlijden van Gijsberta: Woonde bij overlijden Jutphaascheweg te Utrecht.
(2) trouwde, 45 jaar oud, op donderdag 15 juni 1911 in Utrecht [bron: Akte: 419. HUA] met Margaretha Bernardina Jager, 37 jaar oud. Margaretha is geboren op donderdag 24 juli 1873 in Lienden, dochter van Gerrit Jager en Anna Hendrika Halm. Margaretha is overleden op donderdag 24 maart 1938 in Ede, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 25 maart 1938 [bron: Akte: 80, Gelders Archief]. Margaretha is weduwe van Karl Christian Rudolf Wilhelm Friedrich Temme (1868-vóór 1911), met wie zij trouwde op woensdag 8 november 1893 in Utrecht [bron: Akte: 572, HUA].
Kinderen van Maarten en Gijsberta:
1 Martijntje Middag, geboren op woensdag 31 augustus 1892 om 04:00 in Utrecht [bron: JMM]. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 31 augustus 1892 [bron: akte: 2080, HUA].
Notitie bij de geboorte van Martijntje: Geboren in Utrecht in de 4e afdeling, Amsterdamsestraatweg 169
Bijzonderheden.:
Zij is volgens het bevolkingsregister in 1912 naar Noord-Amerika vertrokken.
2 Gijsberta Middag, geboren op dinsdag 26 maart 1895 in Utrecht. Volgt XVI-g.
3 Lena Middag, geboren op maandag 24 januari 1898 in Utrecht. Volgt XVI-h.
4 Jacoba Susanna (Jacoba) Middag, geboren op dinsdag 4 december 1900 in Utrecht. Volgt XVI-i.
5 Maarten Middag, geboren op woensdag 30 december 1903 in Utrecht. Volgt XVI-j.
6 Annigje Alida Middag, geboren op maandag 13 december 1909 in Utrecht [bron: JMM]. Annigje is overleden op maandag 13 december 1909 in Utrecht, geen dag oud [bron: JMM].
7 Willem Middag, geboren op maandag 31 januari 1910 in Utrecht. Willem is overleden op woensdag 12 januari 1938 in Assen, 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 13 januari 1938 [bron: Akte: 14. Drents Archief.].
Notitie bij overlijden van Willem: Woonplaats bij overlijden was Havelte.
Beroep:
Kapper
Bijzonderheden.:
Hij woonde 1921 - 1937 in Geldrop
Willem Middag komt voor in 1930 in het strafrechtelijk archief leeuwarden.
480 Willem Middag, 20 jaar, kapper, wonende te Heerenveen, gedetineerd.
Hij werdt verdacht van oplichting, de uitspraak was op 27 aug. 1930, vrijspraak!
Kinderen van Maarten en Margaretha:
8 Bernard Maarten Johannes Middag, geboren op donderdag 1 augustus 1912 in Utrecht. Bernard is overleden op donderdag 16 november 1922 in Ede, 10 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 november 1922 [bron: Akte: 275, Gelders Archief]. Hij is begraven in Gemeentelijke begraafplaats Lunteren.
9 Nicolaas Lodewijk (Nico) Middag, geboren op woensdag 16 september 1914 in Utrecht. Volgt XVI-k.
XVI-g Gijsberta Middag is geboren op dinsdag 26 maart 1895 om 01:00 in Utrecht, dochter van Maarten Middag (zie XV-c) en Gijsberta Sophia Cornelia Tieland. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 27 maart 1895 [bron: Akte: 802, HUA]. Gijsberta is overleden op vrijdag 10 augustus 1973 in Amsterdam, 78 jaar oud [bron: Elles]. Gijsberta:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 7 juli 1916 in Leerdam [bron: Akte: 26, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)] met Dirk Blom, 20 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op zaterdag 7 mei 1921 in Leerdam (Akte van echtscheiding) [bron: Akte: 25, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)].
Notitie bij het huwelijk van Gijsberta en Dirk: 2-12-1895
Dirk is geboren op zondag 1 december 1895 in Leerdam, zoon van Teunis Blom en Betje Meijdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 december 1895 [bron: Akte: 174, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)].
(2) trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 17 augustus 1921 in Jutphaas [bron: Akte: 19. HUA] met Adrianus Johannes Gielen, 42 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op woensdag 3 mei 1933 in Utrecht [bron: op trouwakte no.19 HUA]. Adrianus is geboren op donderdag 29 augustus 1878 in Utrecht, zoon van Hendrikus Gielen en Hendrica Hentenaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 30 augustus 1878 [bron: Akte: 1640, HUA]. Adrianus is overleden op zaterdag 17 februari 1945 in Arnhem, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 18 mei 1945 [bron: Akte: 146, Gelders Archief].
(3) trouwde, 39 jaar oud, op woensdag 28 november 1934 in Utrecht [bron: Piet K.] met Willem Gerardus Merkestein, 41 jaar oud. Willem is geboren op maandag 13 februari 1893 in Utrecht, zoon van Pieternelis Merkestein en Annetje van den Bosch. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 februari 1893 [bron: Akte: 412, HUA]. Willem is overleden op zaterdag 16 september 1978 in Arnhem, St Elisabeth Gasthuis, 85 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 20 september 1978 in Arnhem, Moscowa. Willem trouwde voorheen op woensdag 6 juli 1921 in Utrecht [bron: Akte: 662, HUA] met Maria Martha van Eijk (geb. 1896). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd op donderdag 24 januari 1929 in Utrecht (Echtscheiding) [bron: Akte: 73, HUA.].
Beroep:
Hij is van 1911 tot 1919 in militaire dienst in Nederlandsch Indie geweest.
Kinderen van Gijsberta en Dirk:
1 Gijsbertha Blom, geboren in 1919. Gijsbertha is overleden op maandag 20 december 1920 in Utrecht, 0 of 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21 december 1920 [bron: Akte: 65, HUA. Jutphaas en (Akte: 2014 te Utrecht (20-12-1920))].
Notitie bij overlijden van Gijsbertha: Van het overlijden is aangiften gedaan te Utrecht en Jutphaas. (ouders woonde in Jutphaas).
Gijsbertha was 18 maanden oud
2 Ton Blom, geboren in 1916.
3 Henk Blom, geboren in 1920.
Kinderen van Gijsberta en Adrianus:
4 NN Gielen, levenloos geboren zoon, geboren op zaterdag 3 december 1921 in Utrecht. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 december 1921 [bron: Akte: 1635, HUA].
5 Aleida (Leida) Gielen. Volgt XVII-a.
6 Jacobus Gijsbertus (Jaap) Gielen, geboren op maandag 4 februari 1924 in ?.
XVII-a Aleida (Leida) Gielen, dochter van Adrianus Johannes Gielen en Gijsberta Middag (zie XVI-g).
Kinderen van Leida uit onbekende relatie:
1 Jaap Gielen. Jaap is overleden in 1999.
2 Gijsbertus Gerardus (Bert) geboren Gielen later Merkenstein, geboren op woensdag 21 april 1948 in Amsterdam. Volgt XVIII-a.
XVIII-a Gijsbertus Gerardus (Bert) geboren Gielen later Merkenstein is geboren op woensdag 21 april 1948 in Amsterdam, zoon van Aleida (Leida) Gielen (zie XVII-a).
Bijzonderheden.:
Bert is opgevoed door zijn oma Gijsberta Middag en Willem Gerardus Merkenstein.
(vandaar de achternaam Merkestein ipv Gielen mag worden aangenomen)
Bert trouwde, 13 jaar oud, op woensdag 28 november 1934 met Mary Carmen Rivas - SanDuende, 13 of 14 jaar oud. Mary is geboren in 1948.
Kind van Bert en Mary:
1 Bertus Merkenstein, geboren in 1972. Volgt XIX.
XIX Bertus Merkenstein is geboren in 1972, zoon van Gijsbertus Gerardus (Bert) geboren Gielen later Merkenstein (zie XVIII-a) en Mary Carmen Rivas - SanDuende. Bertus trouwde, 30 of 31 jaar oud, op zaterdag 14 juni 2003 met Alida Martha (Elles) Kramer, 31 of 32 jaar oud. Elles is geboren in 1971.
lena.jpg
3 Lena
XVI-h Lena Middag (afb. 3) is geboren op maandag 24 januari 1898 in Utrecht, dochter van Maarten Middag (zie XV-c) en Gijsberta Sophia Cornelia Tieland. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 25 januari 1898 [bron: Akte: 205, HUA.]. Lena is overleden op zaterdag 20 juni 1987 in Zuidhorn, 89 jaar oud. Lena trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 26 oktober 1921 in Utrecht [bron: Akte:1138, HUA] met Gerrit Bor, 25 jaar oud. Gerrit is geboren op dinsdag 5 november 1895 in Nieuwland, zoon van Hermanus Bor en Johanna Kooiman. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 5 november 1895 [bron: Akte: 15, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)]. Gerrit is overleden op woensdag 3 juli 1963 in Zeist, 67 jaar oud.
Beroep:
Zij hadden een bakkerszaak in Utrecht, van de Koorenschoof. Latere jaren hadden zij een pension op de Krullelaan 30 in Zeist. Dat moet in ieder geval vanaf de vijftiger jaren zijn geweest. Zij was nog in de 80 jaar toen zij nog werkte in het pension.
Kind van Lena en Gerrit:
1 Gijsbertha Sophia Cornelia (Bea) Bor, geboren op vrijdag 29 september 1922. Volgt XVII-b.
XVII-b Gijsbertha Sophia Cornelia (Bea) Bor is geboren op vrijdag 29 september 1922, dochter van Gerrit Bor en Lena Middag (zie XVI-h). Bea is overleden. Bea trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1946 met Nicolaas Christiaan Jorritsma.
Kinderen van Bea en Nicolaas:
1 Gerrit Frans Jorritsma, geboren op maandag 25 november 1946.
2 Karel Roland Jorritsma, geboren op vrijdag 6 januari 1950.
Notitie bij de geboorte van Karel: 1 eiige tweeling met Robert Boudewijn.
3 Robert Boudewijn Jorritsma, geboren op vrijdag 6 januari 1950.
Notitie bij de geboorte van Robert: 1 eiige tweeling met Karel Roland.
jacoba_s.jpg carolus.jpg
4 Jacoba S
5 Carolus
XVI-i Jacoba Susanna (Jacoba) Middag (afb. 4) is geboren op dinsdag 4 december 1900 in Utrecht, dochter van Maarten Middag (zie XV-c) en Gijsberta Sophia Cornelia Tieland. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 5 december 1900 [bron: Akte: 3040, HUA]. Jacoba is overleden op zaterdag 1 oktober 1938 in Amsterdam, 37 jaar oud.
Notitie bij Jacoba: Verhuist 20-02-1923 naar Amsterdam.
Jacoba trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 25 september 1924 in Amsterdam [bron: Aktenummer: reg.7F; fol.30v] met Carolus Jakobus Huijgens (afb. 5), 36 jaar oud. Carolus is geboren op dinsdag 17 juli 1888 in Utrecht, zoon van Carolus Jakobus Huijgens en Jacoba van Luijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 19 juli 1888 [bron: Akte: 1659, HUA]. Carolus is overleden op vrijdag 10 december 1965 in Amsterdam, 77 jaar oud. Carolus trouwde voorheen op dinsdag 3 mei 1910 in Kerkrade [bron: Akte: 39, Regionaal Historisch Centrum Limburg] met Anna Barbara Konecke. Dit huwelijk werd ontbonden op vrijdag 8 december 1922 (Huwelijk door echtscheiding ontbonden op 08-12-1922 Arr Rechtbank Maastricht).
Beroep:
Winkelier/ Koopman
Kinderen van Jacoba en Carolus:
1 Jacoba Susanna Huijgens, geboren op zaterdag 7 februari 1925 in Amsterdam. Volgt XVII-c.
2 Helena Petronella Huijgens, geboren op dinsdag 1 juni 1926 in Amsterdam. Volgt XVII-d.
XVII-c Jacoba Susanna Huijgens is geboren op zaterdag 7 februari 1925 in Amsterdam, dochter van Carolus Jakobus Huijgens en Jacoba Susanna (Jacoba) Middag (zie XVI-i). Jacoba is overleden omstreeks 1997 in Amsterdam, ongeveer 72 jaar oud. Jacoba:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 2 juni 1949 in Amsterdam met Johannes Antonius Jörning, 19 jaar oud. Johannes is geboren op zaterdag 22 februari 1930 in Sloten (Friesland). Johannes is overleden op vrijdag 24 juni 1977 in Amsterdam, 47 jaar oud.
(2) ging een geregistreerd partnerschap aan, 65 jaar oud, op vrijdag 5 oktober 1990 met Wilhelm Michael Gerrits, 66 jaar oud. Wilhelm is geboren op maandag 8 oktober 1923 in Eindhoven. Wilhelm is overleden op zaterdag 12 september 1998 in Veldhoven, 74 jaar oud.
Kinderen van Jacoba en Johannes:
1 Jacoba Maria (Cobie) Jörning, geboren op vrijdag 15 augustus 1952. Volgt XVIII-b.
2 Johanius Antonius Adolf (Johan) Jörning, geboren op woensdag 18 mei 1960 in Amsterdam. Volgt XVIII-c.
XVIII-b Jacoba Maria (Cobie) Jörning is geboren op vrijdag 15 augustus 1952, dochter van Johannes Antonius Jörning en Jacoba Susanna Huijgens (zie XVII-c). Cobie trouwde met Henk Kruisheer. De scheiding werd uitgesproken.
johan_a_a.jpg
6 johan A A
XVIII-c Johanius Antonius Adolf (Johan) Jörning (afb. 6) is geboren op woensdag 18 mei 1960 in Amsterdam, zoon van Johannes Antonius Jörning en Jacoba Susanna Huijgens (zie XVII-c). Johan trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 18 maart 1988 met Elisabeth Johanna Maria (Ellen) Mertens. Het huwelijk werd ontbonden in september 2004 (gescheiden).
Kinderen van Johan en Ellen:
1 Rachel Jörning, geboren op zaterdag 14 juli 1990.
2 Diënne Jörning, geboren op zondag 16 oktober 1994.
helena_p.jpg
7 Helena P
XVII-d Helena Petronella Huijgens (afb. 7) is geboren op dinsdag 1 juni 1926 in Amsterdam, dochter van Carolus Jakobus Huijgens en Jacoba Susanna (Jacoba) Middag (zie XVI-i). Helena is overleden op dinsdag 10 januari 2012 in Almere, 85 jaar oud. Helena trouwde, 25 jaar oud, op maandag 22 oktober 1951 met Abel Gerardus (Abel) Clobus, 27 jaar oud. Abel is geboren op woensdag 13 februari 1924 in Amsterdam. Abel is overleden op dinsdag 18 mei 1999 in Amsterdam, 75 jaar oud.
Kinderen van Helena en Abel:
1 Christine Jacoba (Christine) Clobus. Volgt XVIII-d.
2 Wilfred Gerardus Clobus, geboren op donderdag 27 maart 1952 in Amsterdam. Wilfred is overleden op zondag 5 februari 2006 in Amsterdam, 53 jaar oud.
christine_j.jpg
8 Christine J
XVIII-d Christine Jacoba (Christine) Clobus (afb. 8), dochter van Abel Gerardus (Abel) Clobus en Helena Petronella Huijgens (zie XVII-d). Christine trouwde op vrijdag 22 maart 1974 met Johannes Frederik van Bodegraven.
XVI-j Maarten Middag is geboren op woensdag 30 december 1903 in Utrecht, zoon van Maarten Middag (zie XV-c) en Gijsberta Sophia Cornelia Tieland. Maarten is overleden op zondag 29 september 1968 in Utrecht, 64 jaar oud (oorzaak: ? (In ziekenhuis)).
Beroep:
Dames-kapper te Zeist.
Maarten trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 18 juni 1931 in Zeist [bron: Akte: 81, HUA] met Jannigje Johanna Polman, 22 jaar oud. Jannigje is geboren op maandag 7 september 1908 in Zeist, dochter van Gerrit Polman en Jannigje Johanna de Ridder. Jannigje is overleden op zaterdag 3 februari 1973 in Zeist, 64 jaar oud.
Kinderen van Maarten en Jannigje:
1 Jeanette Johanna Middag, geboren op donderdag 5 augustus 1937 in Zeist. Volgt XVII-e.
2 Maarten Middag, geboren op zaterdag 27 juli 1946 in Zeist. Volgt XVII-f.
XVII-e Jeanette Johanna Middag is geboren op donderdag 5 augustus 1937 in Zeist, dochter van Maarten Middag (zie XVI-j) en Jannigje Johanna Polman. Jeanette trouwde, 23 jaar oud, op dinsdag 6 december 1960 in Zeist met Jan van den Berg, 30 jaar oud. Jan is geboren op vrijdag 9 mei 1930.
Kinderen van Jeanette en Jan:
1 Monique Jeannette van den Berg, geboren op vrijdag 29 september 1967 in Bennebroek.
2 Carla Yvonne van den Berg, geboren op vrijdag 29 september 1967 in Bennebroek.
3 Jannigje van den Berg, geboren na 1968.
maarten_1946.jpg
9 Maarten 1946
XVII-f Maarten Middag (afb. 9) is geboren op zaterdag 27 juli 1946 in Zeist, zoon van Maarten Middag (zie XVI-j) en Jannigje Johanna Polman. Maarten is overleden op zaterdag 23 augustus 1975 om 10:00 in Roermond, 29 jaar oud (oorzaak: Auto ongeluk.) [bron: Stamkaart, Gem. Archief Zeist.]. Hij is gecremeerd op donderdag 28 augustus 1975 in Utrecht, "Daelwijck".
Notitie bij overlijden van Maarten: Maarten is bij Montfort in Limburg dodelijk verongelukt. Hij nam deel aan aan de Limburgiarally. In Montfort vloog de auto uit de bocht en kwam onderste boven in een sloot terecht. Mond op mond beademing werd toegepast, ook tijdens het vervoer naar een ziekenhuis in Roermand. Helaas mocht dit niet meer baten. (Uit de nieuwe Zeister Courant)
Maarten trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 23 december 1971 in Zeist [bron: Stamkaart, Gem. Archief Zeist.] met Bernardina Petronella Maria (Erna) van Kortenhof, 22 jaar oud. Erna is geboren op vrijdag 4 februari 1949 in Zeist.
Kinderen van Maarten en Erna:
1 Marcelle Jannigje Johanna Middag, geboren op zaterdag 28 april 1973 in Zeist.
2 N.N. Middag, geboren omstreeks 1975.
XVI-k Nicolaas Lodewijk (Nico) Middag is geboren op woensdag 16 september 1914 in Utrecht, zoon van Maarten Middag (zie XV-c) en Margaretha Bernardina Jager. Nico is overleden op donderdag 3 juli 1997 in Zwolle, 82 jaar oud [bron: dochter].
Beroep:
Metselaar
Nico trouwde, 28 jaar oud, op dinsdag 16 maart 1943 in Zwollerkerspel [bron: dochter] met Geesje (Gé) van der Gronde, 21 jaar oud. Gé is geboren op donderdag 24 november 1921 in Zwolle. Gé is overleden op vrijdag 5 september 2014, 92 jaar oud. Zij is gecremeerd op woensdag 10 september 2014 in Crematorium Kranenburg, Zwolle [bron: advertentie].
Kinderen van Nico en Gé:
1 Margaretha Bernardina (Greet) Middag, geboren op zaterdag 8 april 1944 in Zwollerkerspel. Volgt XVII-g.
2 Gesina Everdina (Ineke) Middag, geboren op woensdag 10 mei 1950 in Zwolle. Volgt XVII-h.
XVII-g Margaretha Bernardina (Greet) Middag is geboren op zaterdag 8 april 1944 in Zwollerkerspel, dochter van Nicolaas Lodewijk (Nico) Middag (zie XVI-k) en Geesje (Gé) van der Gronde. Greet trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 16 maart 1967 in Zwolle met Willem Brehler, 33 jaar oud. Willem is geboren op dinsdag 17 oktober 1933 in Oldenbroek. Willem is overleden op zondag 11 juni 1995 in Hattem, 61 jaar oud.
XVII-h Gesina Everdina (Ineke) Middag is geboren op woensdag 10 mei 1950 in Zwolle, dochter van Nicolaas Lodewijk (Nico) Middag (zie XVI-k) en Geesje (Gé) van der Gronde. Ineke trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 21 september 1973 in Zwolle met Jan Wigbers, 23 jaar oud. Jan is geboren op zondag 15 januari 1950 in Zwolle.
XV-d Leendert Middag is geboren op donderdag 26 september 1867 om 20:30 in Baarn, zoon van Leendert Middag (zie XIV-b) en Martijntje Verveer. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 27 september 1867 [bron: Akte: 71, HUA]. Bij de geboorteaangifte van Leendert waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Boering (geb. ±1811) en Ernst Hoes (geb. ±1823). Hij is gedoopt op donderdag 17 oktober 1867. Leendert is overleden op vrijdag 6 februari 1948 in Hilversum, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 februari 1948 [bron: Akte: 106, Noord-Hollands Archief].
Beroepen:
Arbeider
Los werkman in 1915.
Leendert trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 18 november 1892 in Baarn [bron: Akte: 35, HUA.] met Johanna Stomphorst, 19 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Leendert en Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Heere (geb. ±1841), Pieter Heikamp (geb. ±1853), Aaldert van Amerongen (geb. ±1854) en Jan van Loenen (1854-1923) [zie XV-b] [zwager bruidegom]. Johanna is geboren op vrijdag 6 juni 1873 in Scherpenzeel [bron: JMM], dochter van Johannes Stomphorst en Hendrika Rijnders. Johanna is overleden op dinsdag 30 juli 1946 in Hilversum, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 1 augustus 1946 [bron: Akte: 563, Noord-Hollands Archief].
Kinderen van Leendert en Johanna:
1 Leendert Middag, geboren op donderdag 4 mei 1893 om 16:00 in Baarn. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 4 mei 1893 [bron: Akte: 77, HUA]. Bij de geboorteaangifte van Leendert waren de volgende getuigen aanwezig: Willem van der Veer (geb. ±1846) en Aaldert van Amerongen (geb. ±1854). Leendert is overleden op vrijdag 12 mei 1893 om 16:30 in Baarn, 8 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 12 mei 1893 [bron: Akte: 55. HUA.]. Hij is begraven op maandag 15 mei 1893 in Lage Vuursche, Kerkhof.
2 Hendrika Middag, geboren op donderdag 6 september 1894 in Baarn. Volgt XVI-l.
3 Leendert Middag, geboren op dinsdag 6 juli 1897 in Baarn. Volgt XVI-m.
4 Johan Middag, geboren op vrijdag 11 mei 1900 om 18:00 in Baarn. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 12 mei 1900 [bron: Akte: 94, HUA]. Johan is overleden op dinsdag 19 februari 1901 om 23:00 in Baarn, 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20 februari 1901 [bron: Akte: 21. HUA.].
5 Johanna Middag, geboren op zondag 21 juli 1901 om 12:00 in Baarn. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 juli 1901 [bron: Akte 128, HUA.]. Johanna is overleden op zondag 20 april 1902 om 17:30 in Baarn, 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 april 1902 [bron: Akte: 36, HUA.].
6 Johan Middag, geboren op vrijdag 9 augustus 1907 in Hilversum. Volgt XVI-n.
7 Johanna Middag, geboren op maandag 18 januari 1909 in Hilversum. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 19 januari 1909 [bron: Akte?]. Johanna is overleden op woensdag 11 augustus 1909 in Hilversum, 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 12 augustus 1909 [bron: Akte: 249, Noord-Hollands Archief].
8 Johanna Middag, geboren op donderdag 5 januari 1911 in Hilversum. Volgt XVI-o.
9 Adriaan Middag, geboren op vrijdag 27 augustus 1915 in Hilversum. Volgt XVI-p.
XVI-l Hendrika Middag is geboren op donderdag 6 september 1894 om 15:30 in Baarn, dochter van Leendert Middag (zie XV-d) en Johanna Stomphorst. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 6 september 1894 [bron: Akte: 129, HUA]. Bij de geboorteaangifte van Hendrika waren de volgende getuigen aanwezig: Willem Heere (geb. ±1841) en Willem van der Veer (geb. ±1846). Hendrika is overleden op donderdag 23 april 1981 in Hilversum, 86 jaar oud. Hendrika trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 28 april 1915 in Hilversum [bron: Akte: 50. Rijksarchief in Noord-Holland] met Gerrit Jongerden, 31 jaar oud. Gerrit is geboren op donderdag 21 februari 1884 in Hilversum, zoon van Lammert Jongerden en Jannetje van Velzen. Gerrit is overleden op donderdag 14 oktober 1965 in Bussem, 81 jaar oud.
Beroep:
Straatreiniger;
leendert_1897.jpg leendert_en_cor.jpg cornelia_1898.jpg leendert_en_cornelia_.jpg
10 Leendert 1897
11 Leendert en Cor
12 Cornelia 1898
13 leendert en cornelia
XVI-m Leendert Middag (afb. 10 en 11) is geboren op dinsdag 6 juli 1897 om 19:00 in Baarn, zoon van Leendert Middag (zie XV-d) en Johanna Stomphorst. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 6 juli 1897 [bron: Akte: 12, HUA.]. Bij de geboorteaangifte van Leendert waren de volgende getuigen aanwezig: Willem van der Veer (geb. ±1846) en Aaldert van Amerongen (geb. ±1854). Leendert is overleden op zondag 8 april 1973 in Amsterdam, 75 jaar oud [bron: PH].
Beroep:
machinedrijver en bestuurder van de Gooise Stoomtram
Leendert trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 3 augustus 1917 in Diemen [bron: Akte: 16. Rijksarchief in Noord-Holland] met Cornelia (Cor) van Bruggen (afb. 12 en 13), 19 jaar oud. Cor is geboren op zaterdag 14 mei 1898 in Lexmond, dochter van Leendert van Bruggen en Janna Goedegebuur. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 mei 1898 [bron: Akte: 19, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)]. Cor is overleden op woensdag 29 mei 1991 in Amsterdam, 93 jaar oud [bron: Geneanet].
Kinderen van Leendert en Cor:
1 Leendert Middag, geboren op maandag 4 juni 1917 in Diemen [bron: PH].
Bijzonderheden.:
Leendert heeft in het verzet gezeten.
http://database.documentatiegroep40-45.nl/details2.php?ID=12901
2 Johanna Middag, geboren op woensdag 4 december 1918 in Diemen. Volgt XVII-i.
3 Hendrika Cornelia Middag, geboren op zondag 17 april 1921 in Diemen. Volgt XVII-j.
4 Teunis Gerrit Middag, geboren op dinsdag 5 december 1922 in Diemen. Volgt XVII-k.
5 Adriaan Willem Middag, geboren op zaterdag 21 juni 1924 in Diemen [bron: PH].
6 Johanna Anthonia Middag, geboren op zondag 7 maart 1926 in Diemen [bron: PK].
7 Cornelia Middag, geboren op dinsdag 12 juni 1928 in Amsterdam. Volgt XVII-l.
8 Anthonia Middag, geboren op zondag 8 september 1929 in Amsterdam. Volgt XVII-m.
9 Petronella (Nel) Middag, geboren op dinsdag 28 april 1931 in Amsterdam. Volgt XVII-n.
XVII-i Johanna Middag is geboren op woensdag 4 december 1918 in Diemen [bron: PH], dochter van Leendert Middag (zie XVI-m) en Cornelia (Cor) van Bruggen. Johanna is overleden op donderdag 4 februari 1988 in Amsterdam, 69 jaar oud. Johanna trouwde met Cornelis Jan Jans. Cornelis is geboren op zaterdag 29 juli 1911 in Amsterdam. Cornelis is overleden op dinsdag 31 maart 1981 in Amsterdam, 69 jaar oud.
XVII-j Hendrika Cornelia Middag is geboren op zondag 17 april 1921 in Diemen [bron: PH], dochter van Leendert Middag (zie XVI-m) en Cornelia (Cor) van Bruggen. Hendrika is overleden op zaterdag 14 december 1996 in Eindhoven, 75 jaar oud. Hendrika trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 28 november 1940 in Amsterdam [bron: PK] met Andries Heusen, 21 jaar oud. Andries is geboren op dinsdag 22 april 1919 in Amsterdam. Andries is overleden op zaterdag 21 september 1996 in Uden, 77 jaar oud.
Kinderen van Hendrika en Andries:
1 Cornelia Wilhelmina Heusen, geboren op donderdag 6 maart 1941 in Amsterdam. Volgt XVIII-e.
2 Ria Antoinetta Heusen, geboren op zaterdag 19 september 1942 in Amsterdam. Volgt XVIII-f.
3 Andries Nicolaas Heusen, geboren op woensdag 2 januari 1946 in Amsterdam.
4 Martha Christina Heusen, geboren op vrijdag 28 januari 1949 in Amstrdam. Volgt XVIII-g.
XVIII-e Cornelia Wilhelmina Heusen is geboren op donderdag 6 maart 1941 in Amsterdam, dochter van Andries Heusen en Hendrika Cornelia Middag (zie XVII-j). Cornelia trouwde met Harm Dusseljee.
Kind van Cornelia en Harm:
1 ) Uit dit huwelijk kregen zij 3 kinderen..
XVIII-f Ria Antoinetta Heusen is geboren op zaterdag 19 september 1942 in Amsterdam, dochter van Andries Heusen en Hendrika Cornelia Middag (zie XVII-j). Ria trouwde met Rosario Vecchio.
Kind van Ria en Rosario:
1 ) Uiit dit huwelijk kregenzij 2 kinderen..
XVIII-g Martha Christina Heusen is geboren op vrijdag 28 januari 1949 in Amstrdam, dochter van Andries Heusen en Hendrika Cornelia Middag (zie XVII-j). Martha trouwde met Raffaele Acconcia.
Kind van Martha en Raffaele:
1 ) Uiit dit huwelijk kregen zij 2 kinderen..
XVII-k Teunis Gerrit Middag is geboren op dinsdag 5 december 1922 in Diemen [bron: PH], zoon van Leendert Middag (zie XVI-m) en Cornelia (Cor) van Bruggen. Teunis is overleden op zondag 2 augustus 1987 in Den Helder, 64 jaar oud.
Beroep:
Inlegger zuurwaren, ketelbekleder en havenarbeider.
Teunis trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 25 mei 1950 in Amsterdam [bron: PK] met Pieternella Adriana Oostwal, 23 jaar oud. Pieternella is geboren op vrijdag 21 januari 1927 in Rotterdam. Pieternella is overleden op zaterdag 14 mei 1977 in Den Helder, 50 jaar oud.
Kinderen van Teunis en Pieternella:
1 Yvonne Marianne Middag, geboren op maandag 7 mei 1951 in Amsterdam. Volgt XVIII-h.
2 Edwin Theo Middag, geboren op dinsdag 10 januari 1956 in Amsterdam. Volgt XVIII-i.
XVIII-h Yvonne Marianne Middag is geboren op maandag 7 mei 1951 in Amsterdam, dochter van Teunis Gerrit Middag (zie XVII-k) en Pieternella Adriana Oostwal. Yvonne trouwde, 16 jaar oud, op donderdag 11 mei 1967 in Den Helder met H.J. Postema.
XVIII-i Edwin Theo Middag is geboren op dinsdag 10 januari 1956 in Amsterdam, zoon van Teunis Gerrit Middag (zie XVII-k) en Pieternella Adriana Oostwal. Edwin trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 29 april 1977 in Den Helder met J.J. van der Sluis.
XVII-l Cornelia Middag is geboren op dinsdag 12 juni 1928 in Amsterdam [bron: PH], dochter van Leendert Middag (zie XVI-m) en Cornelia (Cor) van Bruggen. Cornelia trouwde, 22 jaar oud, op dinsdag 11 juli 1950 in Amsterdam [bron: PK] met J. Veldhuis.
XVII-m Anthonia Middag is geboren op zondag 8 september 1929 in Amsterdam [bron: PH], dochter van Leendert Middag (zie XVI-m) en Cornelia (Cor) van Bruggen. Anthonia trouwde, 25 jaar oud, op dinsdag 5 oktober 1954 in Amsterdam [bron: PK] met P. Hijnekamp.
XVII-n Petronella (Nel) Middag is geboren op dinsdag 28 april 1931 in Amsterdam [bron: PH], dochter van Leendert Middag (zie XVI-m) en Cornelia (Cor) van Bruggen. Nel trouwde, 19 jaar oud, op dinsdag 13 maart 1951 in Amsterdam [bron: PK] met J. Betz.
XVI-n Johan Middag is geboren op vrijdag 9 augustus 1907 in Hilversum [bron: JMM], zoon van Leendert Middag (zie XV-d) en Johanna Stomphorst. Johan is overleden op woensdag 8 juli 1970 in Hilversum, 62 jaar oud.
Beroep:
Fietsreparateur, schoonmaker en besteller PTT
Johan:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 30 juni 1938 in `s-Graveland [bron: JMM] met Marretje Brouwer, 28 jaar oud. Marretje is geboren op zondag 8 augustus 1909 in `s-Graveland, dochter van Leendert Brouwer en Gijsbertje Dekker. Marretje is overleden op zaterdag 30 juli 1949 in Hilversum, 39 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 1 augustus 1949 [bron: Akte: 540, Noord-Hollands Archief].
(2) trouwde, 43 jaar oud, op dinsdag 3 oktober 1950 in Laren (Gld) [bron: JMM] met Grada Hendrika Straalman, 40 jaar oud. Grada is geboren op vrijdag 14 januari 1910 in Laren (Gld). Grada is overleden op dinsdag 2 maart 1999 in Lochem, 89 jaar oud.
Kind van Johan en Marretje:
1 Gijsbertus Leendert Marinus Middag, geboren op dinsdag 10 december 1946 in Hilversum. Volgt XVII-o.
Kind van Johan en Grada:
2 Johan Adriaan Middag, geboren op woensdag 20 januari 1954 in Hilversum. Johan is overleden op dinsdag 30 november 1954 in Hilversum, 10 maanden oud.
XVII-o Gijsbertus Leendert Marinus Middag is geboren op dinsdag 10 december 1946 in Hilversum, zoon van Johan Middag (zie XVI-n) en Marretje Brouwer. Gijsbertus trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 15 mei 1970 in Hilversum met Elisabeth Helena Maria Velsen.
Kinderen van Gijsbertus en Elisabeth:
1 Alexander Middag.
2 Roald Middag.
XVI-o Johanna Middag is geboren op donderdag 5 januari 1911 in Hilversum, dochter van Leendert Middag (zie XV-d) en Johanna Stomphorst. Johanna is overleden op woensdag 12 december 2001 in Hilversum, 90 jaar oud. Johanna trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 31 mei 1933 in Hilversum [bron: JMM] met Timotheus Pieter de Jong, 26 jaar oud. Timotheus is geboren op dinsdag 7 mei 1907 in Hilversum. Timotheus is overleden op zaterdag 20 oktober 1984 in Hilversum, 77 jaar oud.
XVI-p Adriaan Middag is geboren op vrijdag 27 augustus 1915 in Hilversum [bron: JMM], zoon van Leendert Middag (zie XV-d) en Johanna Stomphorst. Adriaan is overleden op woensdag 11 november 1987 in Hilversum, 72 jaar oud.
Beroep:
Bloemenkoopman
Adriaan trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 18 december 1936 in Kortenhoef met Fenna Schouten, 38 jaar oud. Fenna is geboren op maandag 25 juli 1898 in Kortenhoef.
XIV-c Gerrit Middag is geboren op maandag 28 juli 1834 om 10:00 in De Vuursche, zoon van Gerrit Middag (zie XIII-o) en Aaltje van Leer (Vermeer, Verlaar en Vanleer komt ook voor). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 29 juli 1834 [bron: Akte: 7, HUA.]. Bij de geboorteaangifte van Gerrit waren de volgende getuigen aanwezig: Ruth Seldenwijk (geb. ±1764) en Matthijs van Es (geb. ±1773). Gerrit is overleden op zondag 30 november 1890 in Hilversum, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 1 december 1890 [bron: Akte: 320, Noord-Hollands Archief].
Beroep:
Timmerman
Gerrit trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 21 juli 1860 in Baarn [bron: Akte: 12. HUA] met Nelletje van de Bor, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerrit en Nelletje waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Boering (geb. ±1811), Anthonij Josephus Perebolt (geb. ±1820), Ernst Hoes (geb. ±1823) en Adrianus Verzijl (geb. ±1833). Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 22 juli 1860 in Lage Vuursche. Nelletje is geboren op maandag 22 september 1834 in De Vuursche, dochter van Wouter van de Bor en Johanna Sophia (Naatje) Swaan. Nelletje is overleden op maandag 8 december 1902 in Hilversum, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 10 december 1902 [bron: Akte: 372, Noord-Hollands Archief].
Beroep:
Winkelierster
Kinderen van Gerrit en Nelletje:
1 Johanna Sophia Middag, geboren op woensdag 12 augustus 1863 in Hilversum. Volgt XV-e.
2 Gerrit Middag, geboren op woensdag 1 maart 1865 in Hilversum. Volgt XV-f.
3 N.N. Middag, levenloos geboren dochter, geboren op zondag 9 september 1866 in Hilversum. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 september 1866 [bron: Akte: 196, Noord-Hollands Archief].
4 N.N. Middag, levenloos geboren dochter, geboren op zaterdag 18 januari 1868 in Hilversum. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 januari 1868 [bron: Akte: 12, Noord-Hollands Archief].
5 Aaltje Middag, geboren op zondag 30 mei 1869 in Hilversum. Volgt XV-g.
6 Wouter Middag, geboren op zondag 29 januari 1871 in Hilversum. Wouter is overleden op zaterdag 17 februari 1872 in Hilversum, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 februari 1872 [bron: Akte: 47, Noord-Hollands Archief].
7 Jannetje Middag, geboren op vrijdag 22 juni 1877 in Hilversum. Volgt XV-h.
johanna_1863.jpg
14 Johanna 1863
XV-e Johanna Sophia Middag (afb. 14) is geboren op woensdag 12 augustus 1863 in Hilversum [bron: JMM], dochter van Gerrit Middag (zie XIV-c) en Nelletje van de Bor. Johanna is overleden op zaterdag 27 december 1924 in Baarn, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 december 1924 [bron: Akte: 112. HUA.]. Zij is begraven op dinsdag 30 december 1924 in Baarn, graf IV-11-10. Alg. Begraafplaats [bron: http://www.begraafplaats-baarn.nl]. Johanna trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 28 mei 1887 in Hilversum [bron: Akte: 42. HUA.] met Theunis Johannes Geleijns, 23 jaar oud. Theunis is geboren op zaterdag 19 maart 1864 in Zevenbergen, zoon van Cornelis Geleijns en Heijlena Backer. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Akte: 48, Brabants Historisch Informatie Centrum]. Theunis is overleden op vrijdag 12 januari 1945 in Baarn, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 januari 1945 [bron: Akte: 19, HUA]. Hij is begraven op dinsdag 16 januari 1945 in Baarn, Nieuwe Algemene Begraafplaats Wijkamplaan [bron: www. groenegraf.nl]. Theunis trouwde later na 1924 [bron: www. groenegraf.nl] met Wilhelmina Elisabeth Vink.
Beroepen:
(Had een rijwielhandel in de Laanstraat. Bron: Baerne, december 2001. Later overgenomen door zijn zoon.)
Kleermaker, Rijwielhandelaar.
Kinderen van Johanna en Theunis:
1 Gerrit Cornelis Geleijns, geboren in Hilversum. Gerrit is overleden op woensdag 22 januari 1890 in Hilversum. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 23 januari 1890 [bron: Akte: 45, Noord-Hollands Archief].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Leeftijd: 10 maanden en 3 weken.
2 Cornelis Geleijns, geboren in Hilversum. Cornelis is overleden op donderdag 21 augustus 1890 in Hilversum. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 21 augustus 1890 [bron: akte: 206, Noord-Hollands Archief].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Leeftijd: 3 maanden en 2 weken.
3 Heijlena Johanna Geleijns, geboren omstreeks 1886 in Hilversum. Volgt XVI-q.
4 Gerrit Geleijns, geboren in 1892 in Hilversum. Volgt XVI-r.
5 Cornelis Geleijns, geboren in augustus 1892 in Hilversum. Cornelis is overleden op dinsdag 18 oktober 1892 in Hilversum, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18 oktober 1892 [bron: Akte: 227, Noord-Hollands Archief].
6 Cornelis Jan Geleijns, geboren op dinsdag 19 september 1893 in Baarn. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 21 september 1893 [bron: Akte: 169, HUA].
7 NN Geleijns, levenloos geboren zoon, geboren op vrijdag 5 april 1895 in Baarn. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 april 1895 [bron: Akte: 42. HUA.]. Hij is begraven op dinsdag 9 april 1895 in Baarn, Oude Algemene Begraafplaats Berkenweg [bron: www. groenegraf.nl].
8 Jan Bastiaan Geleijns, geboren op dinsdag 21 april 1896 in Baarn. Volgt XVI-s.
9 Petronella Alida Geleijns, geboren op woensdag 13 juli 1898 in Baarn. Volgt XVI-t.
10 Wouter Geleijns, geboren op woensdag 17 september 1902 in Baarn. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 19 september 1902 [bron: Akte: 168, HUA].
11 Johanna Maria Geleijns, geboren op vrijdag 9 oktober 1903 in Baarn. Johanna is overleden op dinsdag 27 oktober 1903 in Baarn, 18 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 27 oktober 1903 [bron: Akte: 94, HUA]. Zij is begraven op donderdag 29 oktober 1903 in Baarn, Oude Algemene Begraafplaats Berkenweg [bron: www.groenegraf.nl].
XVI-q Heijlena Johanna Geleijns is geboren omstreeks 1886 in Hilversum, dochter van Theunis Johannes Geleijns en Johanna Sophia Middag (zie XV-e). Heijlena trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op woensdag 9 augustus 1916 in Baarn [bron: Akte: 38. HUA] met Jan van Beek, 40 jaar oud. Jan is geboren op zaterdag 11 september 1875 in Doorn, zoon van Dirk van Beek en Maria Johanna Vermeulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 13 september 1875 [bron: Akte: 27, HUA]. Jan is weduwnaar van Geertruida Meerdink (1881-vóór 1916), met wie hij trouwde op donderdag 31 januari 1901 in Doorn [bron: Akte: 1, HUA].
XVI-r Gerrit Geleijns is geboren in 1892 in Hilversum, zoon van Theunis Johannes Geleijns en Johanna Sophia Middag (zie XV-e). Gerrit is overleden op donderdag 9 maart 1933 in Utrecht, 40 of 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 14 maart 1933 [bron: Akte: 27. HUA. en Akte: 428 Utrecht 10e.]. Hij is begraven op maandag 13 maart 1933 in Baarn, Nieuwe Algemene Begraafplaats Wijkamplaan.
Notitie bij overlijden van Gerrit: overledene woonde in Baarn
Gerrit trouwde, 26 of 27 jaar oud, op donderdag 15 mei 1919 in Baarn [bron: Akte: 33. HUA] met Wilhelmina Petronella van den Broek, ongeveer 32 jaar oud. Wilhelmina is geboren omstreeks 1887 in Zeist, dochter van Arie van den Broek en Johanna Francina Heikamp.
XVI-s Jan Bastiaan Geleijns is geboren op dinsdag 21 april 1896 in Baarn, zoon van Theunis Johannes Geleijns en Johanna Sophia Middag (zie XV-e). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 22 april 1896 [bron: Akte: 67, HUA]. Jan is overleden op woensdag 27 oktober 1976, 80 jaar oud. Hij is begraven in Baarn, Nieuwe Algemene Begraafplaats Wijkamplaan. Jan trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 20 augustus 1925 in Baarn [bron: Akte: 39, HUA] met Maria Antonette Balke, 34 jaar oud. Maria is geboren op vrijdag 12 juni 1891 in Amsterdam, dochter van Andries Christiaan Balke en Maria Antonette van Zoolingen. Maria is overleden op woensdag 11 december 1968, 77 jaar oud. Zij is begraven in Baarn, Nieuwe Algemene Begraafplaats Wijkamplaan.
XVI-t Petronella Alida Geleijns is geboren op woensdag 13 juli 1898 in Baarn, dochter van Theunis Johannes Geleijns en Johanna Sophia Middag (zie XV-e). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 juni 1898 [bron: Akte: 134, HUA]. Petronella is overleden op vrijdag 20 november 1931 in Utrecht, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 25 november 1931 [bron: Akte: 44, Doorn, HUA en Akte: 1678 Utrecht]. Petronella trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 31 oktober 1917 in Baarn [bron: Akte: 63. HUA] met Dirk van Beek, 27 jaar oud. Dirk is geboren op maandag 22 september 1890 in Doorn, zoon van Dirk van Beek en Maria Johanna Vermeulen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 september 1890 [bron: Akte: 61, HUA].
XV-f Gerrit Middag is geboren op woensdag 1 maart 1865 in Hilversum, zoon van Gerrit Middag (zie XIV-c) en Nelletje van de Bor. Gerrit is overleden op zondag 18 februari 1945 in Nieuwveen, 79 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 15 november 1945 in Hilversum, Nieuwe Alg. Begraafplaats, Bosdrift [bron: Foto 79, fam. graf 16, vak 10].
Beroep:
Timmerman en aannemer
Bijzonderheden.:
Als enige zoon was hij vrijgesteld van de militaire dienst.
Gerrit trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 21 mei 1887 in Hilversum [bron: Akte: 33. HUA.] met Geziena Hogenbirk, 25 jaar oud, nadat zij op vrijdag 6 mei 1887 in Hilversum in ondertrouw zijn gegaan [bron: advertentie]. Geziena is geboren op zaterdag 1 maart 1862 in Hilversum, dochter van Krijn Hogenbirk en Alberta Keers. Geziena is overleden op zondag 4 juli 1926 in Hilversum, 64 jaar oud [bron: Grafsteen, foto 77]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 juli 1926 [bron: akte: 264, Noord-Hollands Archief]. Zij is begraven op donderdag 8 juli 1926 in Hilversum, Nieuwe Alg. Begraafplaats, Bosdrift [bron: Foto 79, fam. graf 16, vak 10].
Beroep:
Dienstbode
Kinderen van Gerrit en Geziena:
1 Gerrit Middag, geboren op maandag 12 maart 1888 in Hilversum. Gerrit is overleden op woensdag 23 april 1890 in Hilversum, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23 april 1890 [bron: Akte: 127, Noord-Hollands Archief].
2 Aagje Middag, geboren op maandag 18 maart 1889 in Hilversum. Volgt XVI-u.
3 Nelletje (Nel) Middag, geboren op zondag 22 juni 1890 in Hilversum. Nel is overleden op zaterdag 18 december 1971 in Hilversum, 81 jaar oud [bron: Grafsteen, foto 77]. Zij is begraven op woensdag 22 december 1971 in Hilversum, Nieuwe Alg. Begraafplaats, Bosdrift [bron: Foto 79, fam. graf 16, vak 10]. Nel bleef ongehuwd.
Beroep:
Huishoudster en kraamverpleegster
Bijzonderheden.:
Zij woonde (met haar zuster Jo) op het adres Hugo de Grootstraat no. 4 in Hilversum.
4 Alberta (Bep) Middag, geboren op woensdag 29 juli 1891 in Hilversum. Volgt XVI-v.
5 Johanna Sophia Middag, geboren op dinsdag 23 augustus 1892 in Hilversum. Johanna is overleden op donderdag 15 september 1892 in Hilversum, 23 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 16 september 1892 [bron: akte: 210, Noord-Hollands Archief].
6 Johanna Sophia (Jo) Middag, geboren op vrijdag 18 augustus 1893 in Hilversum. Jo is overleden op dinsdag 2 november 1965 in Hilversum, 72 jaar oud [bron: Grafsteen, foto 77]. Zij is begraven op zaterdag 6 november 1965 in Hilversum, Nieuwe Alg. Begraafplaats, Bosdrift [bron: Foto 79, fam. graf 16, vak 10]. Jo bleef ongehuwd.
Beroep:
Naaister
Bijzonderheden.:
In haar testement d.d. 13 december 1945 lagateerde zij haar aandeel in dit huis aan haar zuster Nelletje Middag, en bij ontstentenis van deze aan haar zuster Marretje middag.
Zij woonde (met haar zuster Nelletje) op het adres Hugo de Grootstraat no. 4 in Hilversum.
Mej. J.S. Middag was badgast in Domburg, donderdag 5 juli 1917.
Datum aankomst : 05-07-1917, Logeeradres (stay) : Dorp
  [bron: http://www.zeeuwengezocht.nl/SISIS.DLL/detail?fc=&c=633516]
7 Marretje (Mar) Middag, geboren op maandag 2 september 1895 in Hilversum. Volgt XVI-w.
8 Elout Gerrit Middag, geboren op dinsdag 27 juli 1897 in Hilversum. Volgt XVI-x.
9 Krijn Middag, geboren op zaterdag 28 januari 1899 in Hilversum. Krijn is overleden op maandag 7 januari 1901 in Hilversum, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 8 januari 1901 [bron: Akte: 12, Noord-Hollands Archief].
10 Alida Jannetje Middag, geboren op maandag 6 augustus 1900 in Hilversum. Alida is overleden op vrijdag 26 oktober 1900 in Hilversum, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 26 oktober 1900 [bron: Akte: 310, Noord-Hollands Archief].
XVI-u Aagje Middag is geboren op maandag 18 maart 1889 in Hilversum [bron: WEB], dochter van Gerrit Middag (zie XV-f) en Geziena Hogenbirk. Aagje is overleden op woensdag 3 augustus 1955 in Hilversum, 66 jaar oud [bron: web. en grafsteen, foto 85]. Zij is begraven op zaterdag 6 augustus 1955 in Hilversum, Nieuwe Alg. Begraafplaats, Bosdrift [bron: Advertentie en grafsteen, foto 85, graf 100, vak 8.].
Notitie bij overlijden van Aagje: Aagje is begraven op de Algemene begraafplaats Bosdrift/Zuiderhof, Kolhornseweg 13 in Hilversum.
Religie:
Nederlands Hervormd
Aagje trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 25 juni 1919 in Hilversum [bron: Akte: 119. Gem. Hilversum.] met Cornelis (Kees) Vijlbrief, 26 jaar oud. Kees is geboren op donderdag 8 juni 1893 in Hilversum [bron: WEB], zoon van Daniël Vijlbrief en Wilhelmina van den Berg. Kees is overleden op dinsdag 16 september 1980 in Hilversum, 87 jaar oud [bron: web. en grafsteen, foto 85]. Hij is begraven op zaterdag 20 september 1980 in Hilversum, Nieuwe Alg. Begraafplaats, Bosdrift [bron: grafsteen, foto85, graf 100, vak 8].
Beroep:
pakhuisknecht en meesterknecht en later magazijnchef
Religie:
Nederlands Hervormd
Kinderen van Aagje en Kees:
1 Daniël Vijlbrief, geboren op zaterdag 21 augustus 1920 in Hilversum. Volgt XVII-p.
2 Gezina Nelly (Ina) Vijlbrief, geboren op zaterdag 25 oktober 1924 in Hilversum.
Religie:
Nederlands Hervormd
3 Wilhelm Gerrit Vijlbrief, geboren op vrijdag 3 december 1926 in Hilversum. Volgt XVII-q.
XVII-p Daniël Vijlbrief is geboren op zaterdag 21 augustus 1920 in Hilversum, zoon van Cornelis (Kees) Vijlbrief en Aagje Middag (zie XVI-u). Daniël is overleden op donderdag 4 april 1985 in Baarn, 64 jaar oud.
Religie:
Ned. Herv. en is later RK geworden.
Daniël trouwde, 41 jaar oud, op woensdag 2 mei 1962 in Naarden (NH) met Emma Maria Alida Ruizendaal, 33 jaar oud. Emma is geboren op maandag 23 juli 1928 in Naarden (NH).
XVII-q Wilhelm Gerrit Vijlbrief is geboren op vrijdag 3 december 1926 in Hilversum, zoon van Cornelis (Kees) Vijlbrief en Aagje Middag (zie XVI-u).
Religie:
Ned. Herv. en is later Chr. Ger. geworden.
Wilhelm trouwde, 28 jaar oud, op dinsdag 5 april 1955 in Middelharnis (ZH) met Diderica Cornelia Martine de Fockert, 26 jaar oud. Diderica is geboren op zaterdag 2 februari 1929 in Haarlemmermeer (NH).
arie__alberta_en_gerrit.jpg
15 Arie, Alberta en Gerrit
XVI-v Alberta (Bep) Middag is geboren op woensdag 29 juli 1891 in Hilversum, dochter van Gerrit Middag (zie XV-f) en Geziena Hogenbirk. Bep is overleden op vrijdag 22 oktober 1948 in Hilversum (Ziekenhuis), 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 23 oktober 1948 [bron: Akte: 666, Noord-Hollands Archief]. Zij is begraven op woensdag 27 oktober 1948 in Nw Loosdrecht Sypekerk, Hervormde Gemeente. [bron: http://www.graftombe.nl en Foto Grafsteen.]. Bep trouwde, ongeveer 34 jaar oud, omstreeks 1925 in Nieuw loosdrecht met Arie Rempe (afb. 15), ongeveer 34 jaar oud. Arie is geboren op zondag 30 augustus 1891 in Loosdrecht, zoon van Jan Johannes Rempe en Aliza Manten. Arie is overleden op donderdag 10 september 1964 in Nieuw loosdrecht, 73 jaar oud. Hij is begraven in Nw Loosdrecht Sypekerk, Hervormde Gemeente. [bron: http://www.graftombe.nl en Foto Grafsteen].
Kinderen van Bep en Arie:
1 Gerrit Rempe, geboren op zaterdag 10 augustus 1929 in Loosdrecht. Gerrit is overleden op donderdag 1 augustus 1935, 5 jaar oud. Hij is begraven in Nw Loosdrecht Sypekerk, Hervormde Gemeente. [bron: Grafsteen].
2 Gerrit Rempe, geboren op zaterdag 30 november 1935 in Utrecht.
XVI-w Marretje (Mar) Middag is geboren op maandag 2 september 1895 in Hilversum, dochter van Gerrit Middag (zie XV-f) en Geziena Hogenbirk. Mar is overleden op zaterdag 21 september 1985 in Hilversum, 90 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 25 september 1985 in Hilversum, Nieuwe Alg. Begraafplaats, Bosdrift [bron: Foto 79, fam. graf 16, vak 10].
Beroep:
Onderwijzeres
Mar trouwde, 79 jaar oud, op donderdag 6 februari 1975 in Hilversum [bron: JM] met Willem (Wim) Knecht, 79 jaar oud. Wim is geboren op dinsdag 3 september 1895 in Hilversum, zoon van Jan Knecht en Maria van Voorthuizen. Wim is overleden op donderdag 10 januari 1980 in Hilversum, 84 jaar oud. Wim is weduwnaar van Jasperina Wilhelmina van der Horst (1895-1973), met wie hij trouwde op woensdag 13 augustus 1919 in Hilversum [bron: Akte: 177, Noord-Hollands Archief].
Beroep:
Hoofdagent van politie (In 1948 woonde hij Lage Vuursche 28D in Baarn)
egm.jpg
16 EGM
XVI-x Elout Gerrit Middag (afb. 16) is geboren op dinsdag 27 juli 1897 in Hilversum, zoon van Gerrit Middag (zie XV-f) en Geziena Hogenbirk.
Notitie bij de geboorte van Elout: Elout Gerrit is geboren als Gerrit. De voornaam Elout werd eerst in 1919 toegevoegd. Dit gebeurde volgens een Koninklijk Besluit.
Elout is overleden op zaterdag 2 november 1985 in Hilversum, 88 jaar oud. Hij is gecremeerd op donderdag 7 november 1985 in Utrecht, "Daelwijck" [bron: Advertentie, en Foto 79, fam. graf 16, vak 10].
Notitie bij overlijden van Elout: Is na de crematie later (27-12-1985) in urn bijgeplaatst in familiegraf "Middag" , Bosdrift te Hilversum.
Notitie bij Elout: E.G. Middag is zelf ook een bekende amateur genealoog geweest. Vele teksten in de Nederlandse Leeuw en Gens Nostra zijn door hem geschreven. Hij heeft jaren van onderzoek gedaan naar onze stamvaders. Voor de oorlog is hij er al mee begonnen.
Zijn zoon Jan heeft dit werk later overgenomen.
Beroep:
Architect B.N.A.
Elout trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 8 september 1920 in Hilversum [bron: Akte: 223. Rijksarch. NH.] met Jannetje van Dasler, 25 jaar oud. Jannetje is geboren op zaterdag 31 augustus 1895 in Nijkerk, dochter van Hendrik van Dasler en Geertje van de Kamp. Jannetje is overleden op zaterdag 24 december 1983 in Hilversum, 88 jaar oud. Zij is gecremeerd op donderdag 29 december 1983 in Utrecht, "Daelwijck" [bron: van Jan Marius Middag, Foto 79, fam. graf 16, vak 10].
Notitie bij overlijden van Jannetje: Is na de crematie later (17-2-1984) in urn bijgeplaatst in familiegraf "Middag" , Bosdrift te Hilversum.
Kinderen van Elout en Jannetje:
1 Gezina Janny (Ina) Middag, geboren op zaterdag 8 juli 1922 in Hilversum. Volgt XVII-r.
2 Hendrik Gerard (Henk) Middag, geboren op maandag 10 augustus 1925 in Hilversum. Volgt XVII-s.
3 Gerrit Albert Johan (Ab) Middag, geboren op vrijdag 10 mei 1929 in Hilversum. Volgt XVII-t.
4 Jan Marius (Jan) Middag, geboren op vrijdag 25 oktober 1935 in Hilversum. Volgt XVII-u.
XVII-r Gezina Janny (Ina) Middag is geboren op zaterdag 8 juli 1922 in Hilversum, zoon van Elout Gerrit Middag (zie XVI-x) en Jannetje van Dasler. Ina is kinderloos.
Beroep:
Sociaal-werkster, dipl. Ciesa-Amsterdam
Ina trouwde, 56 jaar oud, op vrijdag 23 maart 1979 in Hilversum [bron: JMM] met Wilhelmus Steur, 64 jaar oud. Wilhelmus is geboren op dinsdag 8 september 1914 in Den Haag, dochter van Ferdinand Nicolaas Steur en Maria Cornelia Margaretha Johan. Wilhelmus is overleden op woensdag 15 juli 1992 in Den Haag, 77 jaar oud.
XVII-s Hendrik Gerard (Henk) Middag is geboren op maandag 10 augustus 1925 in Hilversum, zoon van Elout Gerrit Middag (zie XVI-x) en Jannetje van Dasler. Henk is overleden op vrijdag 12 juni 1998 in Gouda, 72 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 17 juni 1998 in Gouda, Begraafplaats IJsselhof. [bron: advertentie]. Henk bleef kinderloos.
Beroep:
Autotechnicus en garagehouder, wonende te Gouda. dipl. A.T.S. te Apeldoorn.
Bijzonderheden.:
Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Zie http://www.nimh.nl/nl/images/467%20middag_tcm5-8428.pdf
Middag
Als dienstplichtig militair vertrok korporaal H. (Henk) G. Middag op 14 februari 1947 vanuit zijn ouderlijk huis te Bussum voor twee jaar naar Nederlands-Indië. Het werden er uiteindelijk drie. Tijdens zijn diensttijd in Indië hield hij een dagboek bij, dat aanvangt op de eerste dag van zijn vertrek aan boord van het troepentransportschip Kota Baroe dat hem naar Indië vervoerde. Het dagboek is in briefvorm aan zijn ouders gericht. De aankomst vond plaats op 24 maart te Soerabaia, op het eiland Java. Middag werd als chef monteur motorvoertuigen ingedeeld bij de Staf IV-5, Regiment Infanterie Motor Transportgroep (R.I.M.T.), X–brigade. Standplaats: Soerabaja, Leger Technische Dienst (L.T.D.), Werkplaats 74, later 718. Op 23 maart 1950 keerde hij naar Nederland terug met het schip De Volendam. Meer informatie is te vinden in het boek Soldaat Overzee, Hengelo 1947. De inhoud daarvan loopt grotendeels parallel aan de wederwaardigheden van H. Middag.
De collectie
De collectie werd in 2008 met tussenkomst van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) geschonken aan het NIMH. De collectie bestaat uit dagboeken en divers fotomateriaal van H. G. Middag en bestrijkt de periode waarin de politionele acties plaatsvonden die Nederland op Java en Sumatra tegen de uitgeroepen Republiek Indonesië ondernam in de periode 21 juli tot 5 augustus 1947 (eerste actie), en 19 december 1948 tot 5 januari 1949 (tweede actie). Sommige briefbladen uit het dagboek van H. Middag ontbreken: 32 en volgende, 296 en 388. Naast het dagboek van H. Middag hield zijn vader (E.G. Middag) ook een dagboek bij, beide dagboeken werden elkaar wekelijks wederzijds toegezonden. Het bijbehorende fotoalbum bevat naast foto’s uit het dagelijks leven van de dienstplichtig militair Middag ook verschillende foto’s van motorvoertuigen, waardoor het een bijzondere plaats binnen collecties van fotoalbums uit deze periode inneemt.
Henk trouwde, 45 jaar oud, op vrijdag 14 augustus 1970 in Gouda met Maria Geertruida van Vliet, 42 jaar oud. Maria is geboren op vrijdag 2 december 1927 in Gouda, dochter van Marinus Jacobus van Vliet en Hendrina Adriana de Weger. Maria is overleden op woensdag 21 juli 1999 in Gouda, 71 jaar oud.
XVII-t Gerrit Albert Johan (Ab) Middag is geboren op vrijdag 10 mei 1929 in Hilversum, zoon van Elout Gerrit Middag (zie XVI-x) en Jannetje van Dasler. Ab is overleden op zaterdag 22 maart 1997 in Hilversum, 67 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 26 maart 1997 in Hilversum, Noorderbegraafplaats [bron: advertentie].
Beroep:
Ingenieur H.T.D. te Utrecht, bouwkundig student T.H. te Delft, Architect
Ab trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 29 oktober 1959 in Alphen aan de Rijn met Wilhelmina Gudula (Ella) Tolk, 24 jaar oud. Ella is geboren op woensdag 9 januari 1935 in Alphen aan de Rijn, dochter van Cornelis Dirk Joan Tolk en Catharina Elisabeth Hellemond.
Kinderen van Ab en Ella:
1 Elisabeth Jannie (Liesbeth) Middag, geboren op dinsdag 23 augustus 1960 in Leiden. Volgt XVIII-j.
2 Gezina Eveline (Ine) Middag, geboren op maandag 30 december 1968 in Hilversum. Volgt XVIII-k.
XVIII-j Elisabeth Jannie (Liesbeth) Middag is geboren op dinsdag 23 augustus 1960 in Leiden, dochter van Gerrit Albert Johan (Ab) Middag (zie XVII-t) en Wilhelmina Gudula (Ella) Tolk. Liesbeth trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 28 augustus 1985 in Laren met Cornelis Johannes Tarcisius (Coen) Bouwman, 25 jaar oud. Coen is geboren op dinsdag 26 januari 1960 in Laren, zoon van Stephanus Willem Bouwman en Petronella Maria Cathrina Pieper.
Kinderen van Liesbeth en Coen:
1 Josephine Elisabeth Bouwman, geboren op zaterdag 9 september 1989 in Naarden.
2 Boudewijn Cornelius Bouwman, geboren op zondag 10 maart 1991 in Blaricum.
XVIII-k Gezina Eveline (Ine) Middag is geboren op maandag 30 december 1968 in Hilversum, dochter van Gerrit Albert Johan (Ab) Middag (zie XVII-t) en Wilhelmina Gudula (Ella) Tolk. Ine trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 24 april 1997 in Hilversum met Hans Knecht, 32 jaar oud. Hans is geboren op vrijdag 24 juli 1964 in Hilversum, zoon van Hendrik Knecht en Maria Johanna (Riet) de Vries.
Kinderen van Ine en Hans:
1 Thijs Albert Knecht, geboren op woensdag 22 december 1999 in Hilversum.
2 Lucas Knecht, geboren op zaterdag 19 januari 2002 in Hilversum.
XVII-u Jan Marius (Jan) Middag is geboren op vrijdag 25 oktober 1935 in Hilversum, zoon van Elout Gerrit Middag (zie XVI-x) en Jannetje van Dasler. Jan is overleden op zaterdag 12 september 2009 in Amsterdam, 73 jaar oud. Hij is gecremeerd op vrijdag 18 september 2009 [bron: advertentie Trouw].
Notitie bij overlijden van Jan: Een dienst van Woord en Gebed en Dank voor het leven van Jan, geleid door Ds. Jurjen Zeilstra, verbonden aan de protestantse wijkgemeente Regenboom,is gehouden op vrijdag 18 september om 11:00 uur in de Regenboogkerk, Nassaulaan 22 te Hilversum. De crematieplechtigheid heeft in stilte plaatsgevonden.

Mr. J.M. Middag heeft het als een gemis ervaren dat het genealogische onderzoek van zijn vader en hem nooit zijn geplubiceerd. Mr. J.M. Middag heeft in zijn testament van september 2007 een bedrag afgezonderd, met de doelstelling om de publicatie van de stamboom van zijn familie in boekvorm alsnog doorgang te laten vinden. De Nederlandse Genealogische Vereniging te Weesp heeft deze wens verwoord in een prachtig boek. ’Genealogie van de familie Middag uit de Vijfheerenlanden’ door Menno J. de Lange. Het boek is daar te bestellen.

.
M.J. de Lange, z.pl. 2012, 144 pp., ill. + index; ISBN 978-90-645-5709-5 (NGV-publicaties deel 5). [B5].

.
Jan bleef kinderloos.
Beroep:
Jurist, secretaris N.B.M. te Bilthoven en directeur N.V.M. te Nieuwegein. Wonende te Utrecht en Nieuw Loosdrecht.
Titel:
Mr.
Bijzonderheden.:
Op 16 november 2001 ontving hij een koninklijke onderscheiding: hij werd benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau.
Jan trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 2 maart 1960 in Hilversum met Hilda Krol, 25 jaar oud. Hilda is geboren op vrijdag 19 oktober 1934 in Hilversum, dochter van Melle Krol en Froukje Ketellapper. Hilda is overleden op woensdag 4 juni 2008 in Hilversum, Hospice Kajan, 73 jaar oud. Zij is gecremeerd op vrijdag 6 juni 2008 in Hilversum.
Notitie bij overlijden van Hilda: .

Maandag 9 juni is er in de regenboogkerk te Hilversum een dienst van woord en gebed en dank voor het leven van Hilda gehouden, geleid door ds. Jurjen Zeilstra, vebonden aan de protestantse wijkgemeente Regenboogkerk.
Beroep:
Onderwijzeres
XV-g Aaltje Middag is geboren op zondag 30 mei 1869 in Hilversum [bron: http://www.groenehartarchieven.nl/scripts/as_web4.exe?Command=Doc&File=a12bv&DocID=25309472&Request=middag], dochter van Gerrit Middag (zie XIV-c) en Nelletje van de Bor. Aaltje is overleden op zaterdag 9 januari 1932 in Moordrecht, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 januari 1932 [bron: Akte: 1, Streekarchief Midden-Holland].
Bijzonderheden.:
Alphen bevolkingsregister 1910-1922, deel 15 blz. 123
adres Alphen, wijk H nr. 408
kerk NH
ingekomen 31-03-1910 Zoeterwoude
vertrokken 21-07-1911 Alkemade
Aaltje trouwde, 36 jaar oud, op woensdag 21 juni 1905 in Hilversum [bron: Akte: 84. Noord-Hollands Archief] met Dirk Schuurkamp, 31 jaar oud. Dirk is geboren op woensdag 4 februari 1874 in Harderwijk, zoon van Lubbartus Schuurkamp en Grietje(n) Aartz Hamstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 4 februari 1874 [bron: Akte: 28, Gelders Archief]. Dirk is overleden op maandag 24 januari 1955 in Harderwijk, 80 jaar oud.
Notitie bij Dirk: .
Alphen, bevolkingsregister 1910, deel 15 blz. 123
--------------------------------------------------------------------------------
adres: wijk H nr. 408
ingekomen van: 31-03-1910 Zoeterwoude
vertrokken naar: 21-07-1911 Alkemade
.
Beroep:
Landbouwer en in 1910: Zandsteenfabrikant
Religie:
Nederlands Hervormd
XV-h Jannetje Middag is geboren op vrijdag 22 juni 1877 in Hilversum, dochter van Gerrit Middag (zie XIV-c) en Nelletje van de Bor. Jannetje is overleden op donderdag 3 februari 1916 in Voorburg, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 4 februari 1916 [bron: Akte: 14, Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg].
Religie:
Ned. Herv.
Jannetje:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 17 januari 1906 in Hilversum [bron: Akte: 7. Noord-Hollands Archief] met Johannes Albertus Metselaar, 26 jaar oud. Johannes is geboren op maandag 24 november 1879 in Voorst, zoon van Otto Peter Metselaar en Berendina Schuurink. Johannes is overleden op zaterdag 24 februari 1912 in Gouda, 32 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 februari 1912 [bron: Akte: 91, Streekarchief Midden-Holland].
Beroep:
Kleermaker
Religie:
Ned. Herv.
Bijzonderheden.:
Woonde 29 maart 1909 in de Tuinstraat A229 te Hilversum en is vertrokken op 20 October 1910 naar Gouda.
(2) trouwde, 36 jaar oud, op woensdag 4 februari 1914 in Gouda [bron: Akte: 10, Streekarchief Midden-Holland] met Roeland Hendrik van den Berg, 32 jaar oud. Roeland is geboren op maandag 30 januari 1882 in Stolwijk, zoon van Cornelis Gerrit van den Berg en Anna van Drunen. Roeland is overleden op zondag 19 december 1954 in Gouda, 72 jaar oud. Roeland is weduwnaar van Geertruij Melchert (1881-1910), met wie hij trouwde op woensdag 22 augustus 1906 in Gouda [bron: Akte: 94, Streekarchief Midden-Holland]. Roeland trouwde later op woensdag 22 maart 1922 in Amsterdam [bron: JMM] met Johanna van Zundert (geb. 1883).
Beroep:
Grondwerker
Kinderen van Jannetje en Johannes:
1 Otto Peter Metselaar, geboren op maandag 25 februari 1907 in Renkum. Otto is overleden op zondag 1 december 1935 in Nieuwveen, 28 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 10 december 1935 [bron: Akte: 27, Streekarchief Midden-Holland].
Religie:
Ned. Herv.
2 N.N. Metselaar, levenloos geboren zoon, geboren op donderdag 20 juli 1911 in Gouda. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 22 juli 1911 [bron: Akte: 254, Streekarchief Midden-Holland].
Religie:
Ned. Herv.
Kind van Jannetje en Roeland:
3 Gerrit van den Berg, geboren in 1915. Gerrit is overleden op vrijdag 4 februari 1916 in Voorburg, 0 of 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 5 februari 1916 [bron: Akte: 15, Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg].
Religie:
Ned. Herv.
jannetje_1837.jpg bart-kuus_en_jannigje-middag.jpg
17 Jannetje 1837
18 Bart-Kuus en Jannigje-Middag
XIV-d Jannetje Middag (afb. 17) is geboren op zaterdag 21 januari 1837 in De Vuursche, dochter van Gerrit Middag (zie XIII-o) en Aaltje van Leer (Vermeer, Verlaar en Vanleer komt ook voor). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 januari 1837 [bron: Akte:1, HUA]. Bij de geboorteaangifte van Jannetje waren de volgende getuigen aanwezig: Ruth Seldenwijk (geb. ±1764) en Matthijs van Es (geb. ±1773). Zij is gedoopt op zondag 5 februari 1837 in De Vuursche. Jannetje is overleden op vrijdag 20 juni 1924 in De Bilt, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 20 juni 1924 [bron: Akte: 30, HUA.]. Jannetje trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 15 november 1861 in Baarn [bron: Akte: 20. HUA.] met Bart Kuus (afb. 18), 34 jaar oud. Bart is geboren op zondag 4 november 1827 in Maartensdijk, zoon van Bart(h) Kuus en Geertruij van Dijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 november 1827 [bron: Akte: 43, HUA]. Bart is overleden op woensdag 23 december 1914 in Maartensdijk, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23 december 1914 [bron: Akte: 34, HUA].
Beroep:
Arbeider
Kinderen van Jannetje en Bart:
1 Aaltje Kuus, geboren op vrijdag 2 mei 1862 in De Bilt. Volgt XV-i.
2 Bart Kuus, geboren op zondag 7 februari 1864 in De Bilt. Volgt XV-j.
3 Gerrit Kuus, geboren op vrijdag 27 april 1866 in De Bilt. Volgt XV-k.
4 N.N. Kuus, levenloos geboren zoon, geboren op vrijdag 11 december 1868 in De Bilt. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 12 december 1868 [bron: Akte: 44. HUA.].
5 Jannetje Kuus, geboren op zondag 23 februari 1873 in De Bilt. Volgt XV-l.
6 Hendrikje Kuus, geboren op dinsdag 22 november 1881 in Maartensdijk. Volgt XV-m.
XV-i Aaltje Kuus is geboren op vrijdag 2 mei 1862 in De Bilt, dochter van Bart Kuus en Jannetje Middag (zie XIV-d). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 2 mei 1862 [bron: Akte: 25, HUA]. Aaltje is overleden op vrijdag 10 januari 1947 in Maartensdijk, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 11 januari 1947 [bron: Akte: 3, HUA]. Aaltje trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 30 december 1886 in Maartensdijk [bron: Akte: 17. HUA] met Cornelis van Woudenberg, 23 jaar oud. Cornelis is geboren op zondag 13 september 1863 in Maartensdijk, zoon van Pieter van Woudenberg en Evertje van Eede. Cornelis is overleden op woensdag 30 oktober 1935 in Maartensdijk, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 31 oktober 1935 [bron: Akte: 49, HUA].
bart_1865.jpg hendrika_1874.jpg
19 Bart 1865
20 Hendrika 1874
XV-j Bart Kuus (afb. 19) is geboren op zondag 7 februari 1864 in De Bilt, zoon van Bart Kuus en Jannetje Middag (zie XIV-d). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 februari 1864 [bron: Akte: 5, HUA]. Bart is overleden op zaterdag 4 februari 1922 in De Bilt, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 februari 1922 [bron: Akte: 10. HUA].
Beroep:
Arbeider
Bart trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 28 mei 1892 in Diepenveen [bron: Akte: 13, Historisch Centrum Overijssel] met Hendrika Bolink (afb. 20), ongeveer 18 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Bart en Hendrika: Bij huwelijk woonde Bart te Maartensdijk en Hendrika te Diepenveen.
Hendrika is geboren omstreeks 1874 in Diepenveen, dochter van Christiaan Bolink en Frederika Beernink.
XV-k Gerrit Kuus is geboren op vrijdag 27 april 1866 in De Bilt, zoon van Bart Kuus en Jannetje Middag (zie XIV-d). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 28 april 1866 [bron: Akte: 34, HUA]. Gerrit is overleden op vrijdag 24 april 1908 in Maartensdijk, 41 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 25 april 1908 [bron: Akte: 15, HUA]. Gerrit:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 3 januari 1890 in Maartensdijk [bron: Akte: 1. HUA.] met Aaltje Appeldoorn, 24 jaar oud. Aaltje is geboren op zaterdag 25 november 1865 in Maartensdijk, dochter van Jan Appeldoorn en Antonia Som de Cerff. Aaltje is overleden op zaterdag 17 november 1900 in De Bilt, 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 november 1900 [bron: Akte: 40, HUA].
(2) trouwde, 35 jaar oud, op dinsdag 19 november 1901 in Maartensdijk [bron: Akte: 17. HUA.] met Japikje (Jopie) van Manen, 34 jaar oud. Jopie is geboren op donderdag 25 juli 1867 in Maartensdijk, dochter van Jan van Manen en Jaantje of Jantje Brandsen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 26 juli 1867 [bron: Akte: 38, HUA]. Jopie is overleden op dinsdag 29 februari 1944 in De Bilt, woonde in Maartensdijk, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 3 maart 1944 [bron: Akte: 54, HUA].
Kinderen van Gerrit en Aaltje:
1 Bart Kuus, geboren op woensdag 22 april 1891 in Maartensdijk. Volgt XVI-y.
2 Jan Kuus, geboren op vrijdag 3 januari 1896 in Maartensdijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 januari 1896 [bron: Akte: 1, HUA]. Jan is overleden op zondag 10 september 1899 in De Bilt, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 september 1899 [bron: Akte: 37, HUA].
3 N.N. Kuus, levenloos geboren dochter, geboren op vrijdag 16 november 1900 in De Bilt. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 november 1900 [bron: Akte: 39, HUA].
Kinderen van Gerrit en Jopie:
4 Jannetje Kuus, geboren op zaterdag 28 juni 1902 in De Bilt. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 juni 1902 [bron: Akte: 49, HUA]. Jannetje is overleden op zondag 14 september 1997 in De Bilt, 95 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 18 september 1997 in Utrecht [bron: Geneanet].
5 Alida Maria Magdalena Kuus, geboren op zondag 28 juni 1903 in Maartensdijk. Alida is overleden op vrijdag 9 maart 1984 in Gouda, 80 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 13 maart 1984 in Gouda [bron: Geneanet].
6 Gerritje Kuus, geboren omstreeks 1904. Gerritje is overleden op zaterdag 15 april 1905 in Maartensdijk, ongeveer 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 17 april 1905 [bron: Akte: 26, HUA].
7 Gerritje (Ger) Kuus, geboren op vrijdag 4 mei 1906 in Maartensdijk. Ger is overleden op dinsdag 2 mei 2000 in Bilthoven, 93 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 6 mei 2000 in Nieuwegein [bron: Geneanet].
XVI-y Bart Kuus is geboren op woensdag 22 april 1891 in Maartensdijk, zoon van Gerrit Kuus (zie XV-k) en Aaltje Appeldoorn. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 23 april 1891 [bron: Akte: 35, HUA]. Bart is overleden op woensdag 21 augustus 1991 in Zeist, 100 jaar oud.
Beroep:
Arbeider
Bart:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 20 september 1913 in Ede [bron: Akte: 106, HUA.] met Rikje Fluit, 21 jaar oud. Rikje is geboren op donderdag 3 maart 1892 in Ede, dochter van Evert Fluit en Evertje van de Kaa. Rikje is overleden op donderdag 14 juni 1956 in Zeist, 64 jaar oud.
(2) trouwde, 65 jaar oud, op donderdag 8 november 1956 in Zeist [bron: genealogieonline.nl] met Klaasje Jonkers, 54 jaar oud. Klaasje is geboren op vrijdag 4 april 1902 in Nieuleusden. Klaasje is overleden op vrijdag 15 mei 1981 in Zeist, 79 jaar oud.
Kinderen van Bart en Rikje:
1 Gerrit Evert Kuus, geboren op zaterdag 13 december 1913 in Zeist. Gerrit is overleden op vrijdag 28 mei 1920 in Zeist, 6 jaar oud (oorzaak: Omgekomen bij een huisbrand samen met haar 2 broertjes). Hij is begraven op maandag 31 mei 1920 in Zeist.
2 Evert Kuus, geboren op woensdag 30 december 1914 in Zeist. Evert is overleden op vrijdag 28 mei 1920 in Zeist, 5 jaar oud (oorzaak: Omgekomen bij een huisbrand samen met zijn broertje en zusje.). Hij is begraven op maandag 31 mei 1920 in Zeist.
3 Alida Kuus, geboren op vrijdag 27 oktober 1916 in Zeist. Alida is overleden op vrijdag 28 mei 1920 in Ziest, 3 jaar oud (oorzaak: Omgekomen bij een huisbrand samen met haar 2 broertjes). Zij is begraven op maandag 31 mei 1920 in Zeist.
4 Alida Kuus, geboren op zondag 27 februari 1921. Alida is overleden op zondag 15 december 1996, 75 jaar oud.
5 Evertje Kuus, geboren op woensdag 16 augustus 1922. Evertje is overleden op woensdag 27 juni 2001, 78 jaar oud.
6 Gerrit Evert Kuus, geboren op woensdag 4 februari 1925 in Zeist. Gerrit is overleden op woensdag 26 maart 1947 in Muiden, 22 jaar oud (oorzaak: Omgekomen bij het opruimen explosieven en is met militaire eer begraven).
7 Everdina Kuus, geboren op maandag 16 april 1928. Everdina is overleden op maandag 31 januari 2005 in Zeist, 76 jaar oud.
XV-l Jannetje Kuus is geboren op zondag 23 februari 1873 in De Bilt, dochter van Bart Kuus en Jannetje Middag (zie XIV-d). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 februari 1873 [bron: Akte: 13, HUA]. Jannetje is overleden op maandag 23 maart 1942 in Baarn, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 25 maart 1942 [bron: Akte: 69. HUA.]. Jannetje trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 20 juli 1900 in Maartensdijk [bron: Akte: 21. HUA.] met Jacob van der Vliet, 34 jaar oud. Jacob is geboren op woensdag 20 september 1865 in Loosdrecht [bron: HUA], zoon van Hendrik van der Vliet en Gerdina Antonetta van Ettikhoven. Jacob is overleden op dinsdag 29 juni 1926 in Baarn, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 29 juni 1926 [bron: Akte: 73, HUA.]. Jacob trouwde voorheen op vrijdag 22 oktober 1886 in De Bilt [bron: Akte: 19, HUA] met Teuntje van Bloemheuvel (geb. 1858).
Beroep:
Werkman
jacobus_en_hendrikje.jpg
21 Jacobus en Hendrikje
XV-m Hendrikje Kuus is geboren op dinsdag 22 november 1881 in Maartensdijk, dochter van Bart Kuus en Jannetje Middag (zie XIV-d). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 23 november 1881 [bron: Akte: 66. HUA]. Hendrikje is overleden op vrijdag 12 november 1971 in Maartensdijk, 89 jaar oud. Zij is begraven in Lage Vuursche. Hendrikje trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 25 november 1904 in Maartensdijk [bron: Akte: 12. HUA.] met Jacobus Wouters (afb. 21), 28 jaar oud. Jacobus is geboren op zaterdag 26 augustus 1876 in Appel, zoon van Hendrik Wouters en Hendrikje van Grootheest. Jacobus is overleden op zaterdag 11 april 1964 in De Bilt, 87 jaar oud.
XIV-e Jan Middag is geboren op maandag 25 november 1839 om 13:30 in De Vuursche, zoon van Gerrit Middag (zie XIII-o) en Aaltje van Leer (Vermeer, Verlaar en Vanleer komt ook voor). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 26 november 1839 [bron: Akte:11, HUA]. Bij de geboorteaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Matthijs van Es (geb. ±1773) en Adriaan Kornelis Lam (geb. ±1794). Jan is overleden op donderdag 23 maart 1922 om 13:30 in Baarn, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 23 maart 1922 [bron: Akte: 56. HUA.]. Bij de overlijdensaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Arie Stijn (geb. ±1864) en Gerrit Middag (1885-1978) [zie XV-p] [zoon].
Beroep:
Arbeider.
Getuige bij:
09-06-1879     overlijdensaangifte Gerrit Middag (1809-1879) [zie XIII-o]    [zoon]   [bron: Akte: 37. HUA]
25-02-1901     overlijdensaangifte Rijk Middag (1860-1901) [zie XIII-o,5]    [broer]   [bron: Akte: 25, HUA]
Jan trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 20 november 1868 in Maartensdijk [bron: Akte: 11. HUA.] met Reintje (Rijntje) van Garderen, 25 jaar oud. Reintje is geboren op zaterdag 3 juni 1843 in De Vuursche (gem. Baarn), dochter van Jan van Garderen en Jannetje Gooswilligen.
Notitie bij de geboorte van Reintje: Ook van Gerderen
Reintje is overleden op dinsdag 18 december 1917 in Baarn, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19 december 1917 [bron: Akte: 106, HUA.]. Zij is begraven op vrijdag 21 december 1917 in Lage Vuursche.
Beroep:
Dienstmeid
Kinderen van Jan en Reintje:
1 Aaltje Middag, geboren op zondag 25 juli 1869 in De Bilt. Volgt XV-n.
2 Jannetje Middag, geboren op maandag 9 augustus 1880 om 20:00 in De Bilt. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 11 augustus 1880 [bron: Akte: 50, HUA.]. Jannetje is overleden op zaterdag 28 augustus 1880 in De Bilt, 19 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30 augustus 1880 [bron: Akte: 39. HUA.].
3 Jannetje Middag, geboren op woensdag 7 september 1881 in De Bilt. Volgt XV-o.
4 Gerrigje Middag, geboren op vrijdag 29 juni 1883 om 00:30 in De Bilt. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 juli 1883 [bron: Akte: 45. HUA.]. Gerrigje is overleden op dinsdag 8 januari 1884 in De Bilt, 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 9 januari 1884 [bron: Akte: 2, HUA]. Zij is begraven op vrijdag 11 januari 1884 in Lage Vuursche. Gerrigje bleef ongehuwd.
5 Gerrit Middag, geboren op woensdag 25 november 1885 in De Bilt. Volgt XV-p.
XV-n Aaltje Middag is geboren op zondag 25 juli 1869 om 03:30 in De Bilt, dochter van Jan Middag (zie XIV-e) en Reintje (Rijntje) van Garderen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 juni 1869 [bron: Akte: 52, HUA.]. Aaltje is overleden op woensdag 30 mei 1945 in Hilversum, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 31 mei 1945 [bron: Akte: 798, Noord-Hollands Archief].
Beroep:
Dienstbode.
Aaltje trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 1 september 1897 in Hilversum [bron: Akte: 86. Rijksarchief in Noord-Holland] met Wessel van der Vliet, 28 jaar oud. Wessel is geboren op maandag 14 juni 1869 om 12:00 in De Bilt, zoon van Hendrik van der Vliet en Gerdina Antonetta van Ettikhoven. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 16 juni 1869 [bron: Akte: 44, HUA]. Wessel is overleden op zaterdag 13 februari 1943 in Hilversum, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 februari 1943 [bron: Akte: 131, Noord-Hollands Archief].
Beroepen:
Arbeider
Los werkman in 1921.
Kinderen van Aaltje en Wessel:
1 Gerredina Antonia van der Vliet, geboren in Hilversum. Gerredina is overleden op vrijdag 9 oktober 1903 in Hilversum. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 10 oktober 1903 [bron: Akte: 310, Noord-Hollands Archief].
Notitie bij overlijden van Gerredina: leeftijd: 5 maanden
2 Jannetje van der Vliet, geboren in Hilversum. Jannetje is overleden op vrijdag 29 juli 1904 in Hilversum. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 29 juli 1904 [bron: Akte: 224, Noord-Hollands Archief].
Notitie bij overlijden van Jannetje: Leeftijd: 2 maanden.
3 Hendrik van der Vliet, geboren omstreeks 1898 in Laren. Volgt XVI-z.
4 Gerdina Antonetta van der Vliet, geboren in 1904 in Hilversum. Gerdina is overleden op zaterdag 24 november 1906 in Hilversum, 1 of 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26 november 1906 [bron: Akte: 411, Noord-Hollands Archief].
5 Gerdina Antonetta van der Vliet, geboren in juli 1908 in Hilversum. Gerdina is overleden op donderdag 21 januari 1909 in Hilversum, 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 22 januari 1909 [bron: Akte: 23, Noord-Hollands Archief].
XVI-z Hendrik van der Vliet is geboren omstreeks 1898 in Laren, zoon van Wessel van der Vliet en Aaltje Middag (zie XV-n).
Beroep:
meubelmaker
Hendrik trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op woensdag 15 juni 1921 in Hilversum [bron: Akte: 160. Rijksarchief in Noord-Holland] met Elisabeth Lulofina Stap, ongeveer 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Elisabeth: Voogd van de bruid Joukjen Mulder; toeziend voogd van de bruid Xaverius Rosenkrantz.
Elisabeth is geboren omstreeks 1902 in Amsterdam, dochter van Lulof Stap en Geerdina Frederika Mikkers.
XV-o Jannetje Middag is geboren op woensdag 7 september 1881 om 23:30 in De Bilt, dochter van Jan Middag (zie XIV-e) en Reintje (Rijntje) van Garderen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 9 september 1881 [bron: Akte: 66, HUA.]. Jannetje is overleden op maandag 17 februari 1919 in Maartensdijk, 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 18 februari 1919 [bron: Akte: 9, HUA]. Jannetje trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 18 mei 1906 in Maartensdijk [bron: Akte: 6. HUA] met Teunis Bos, 26 jaar oud. Teunis is geboren op zaterdag 27 september 1879 in Maartensdijk, zoon van Teunis Bos en Errisje Blankenstein. Teunis is overleden op donderdag 30 mei 1963 in Maartensdijk, 83 jaar oud.
Kind van Jannetje en Teunis:
1 Jannetje Bos, geboren omstreeks 1919. Jannetje is overleden op woensdag 8 januari 1919 in Maartensdijk, ongeveer een jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 9 januari 1919 [bron: Akte: 3, HUA].
XV-p Gerrit Middag is geboren op woensdag 25 november 1885 om 06:00 in De Bilt, zoon van Jan Middag (zie XIV-e) en Reintje (Rijntje) van Garderen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 25 november 1885 [bron: Akte: 84, HUA]. Gerrit is overleden op vrijdag 15 september 1978 in De Bilt, 92 jaar oud [bron: Zie foto 2049, 2051 en 2052]. Hij is begraven in september 1978 in De Bilt, Alg. Begraafplaats "Brandenburg".
Beroep:
magazijnknecht
Getuige bij:
23-03-1922     overlijdensaangifte Jan Middag (1839-1922) [zie XIV-e]    [zoon]   [bron: Akte: 56. HUA.]
Gerrit:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 10 juni 1910 in De Bilt [bron: Akte: 18. HUA] met Maria Pater, 20 jaar oud. Maria is geboren op zaterdag 29 maart 1890 in De Bilt, dochter van Manus Pater en Engeltje van Heerd. Maria is overleden op vrijdag 12 december 1919 in Baarn, 29 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 december 1919 [bron: Akte: 115. HUA.].
(2) trouwde, 37 jaar oud, op vrijdag 11 mei 1923 in Baarn [bron: Akte: 30, HUA] met Bertha Pater, 27 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op vrijdag 11 mei 1923 in Vuursche [bron: JMM].
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Bertha: Ik vermoed dat het dezelfde dag ook het burgelijk huwelijk werd voltrokken (in Baarn, waar de Vuursche toe behoorde.)
Bertha is geboren op vrijdag 27 december 1895 in De Bilt, dochter van Manus Pater en Engeltje van Heerd. Bertha is overleden op donderdag 27 december 1973 in De Bilt, 78 jaar oud. Zij is begraven in De Bilt, Alg. Begraafplaats "Brandenburg" [bron: foto 2050].
Kinderen van Gerrit en Maria:
1 Rijntje Middag, geboren op woensdag 27 juli 1910 in Baarn. Volgt XVI-aa.
2 Engeltje Middag, geboren op vrijdag 21 februari 1913 in Baarn. Engeltje is overleden op woensdag 26 februari 1913 om 18:00 in Baarn, 5 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 27 februari 1913 [bron: Akte: 24. HUA.].
3 Engeltje Middag, geboren op zondag 1 februari 1914 in Baarn. Volgt XVI-ab.
4 Wilmpje Middag, geboren op zaterdag 22 mei 1915 in Baarn. Volgt XVI-ac.
Kinderen van Gerrit en Bertha:
5 Jan Middag, geboren op maandag 17 maart 1924 in De Bilt. Jan is overleden op dinsdag 25 juli 1944 om 01:00 in Utrecht, 20 jaar oud (oorzaak: Ziek teruggekomen uit Duitsland) [bron: foto 2049 en 2050]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 27 juli 1944 [bron: Akte: 1780, HUA]. Hij is begraven op zaterdag 29 juli 1944 in De Bilt, Alg. Begraafplaats "Brandenburg". Jan bleef ongehuwd.
Beroep:
Loodgieter
6 Maria Middag, geboren op zaterdag 8 augustus 1925 in Bilthoven. Maria is ongehuwd.
7 Aaltje Middag, geboren op woensdag 27 april 1927 in Bilthoven. Volgt XVI-ad.
8 Gijsje Middag, geboren op donderdag 8 augustus 1929 in Bilthoven. Volgt XVI-ae.
9 Jannetje Middag, geboren op donderdag 1 oktober 1931 in Bilthoven. Volgt XVI-af.
schmelter_-_middag.jpg
22 Schmelter - Middag
XVI-aa Rijntje Middag is geboren op woensdag 27 juli 1910 in Baarn, dochter van Gerrit Middag (zie XV-p) en Maria Pater. Rijntje is overleden op dinsdag 26 november 1963 in Bilthoven, 53 jaar oud. Zij is begraven in De Bilt, Alg. Begraafplaats "Brandenburg" [bron: foto: 2048]. Rijntje trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 12 juli 1935 in De Bilt [bron: JMM] met Adrianus Schmelter (afb. 22), 25 jaar oud. Adrianus is geboren op woensdag 11 mei 1910 in De Bilt, zoon van Rijk Willem Schmelter en Cornelia Hardeman. Adrianus is overleden op maandag 11 november 1974 in Utrecht, 64 jaar oud. Hij is begraven in De Bilt, Alg. Begraafplaats "Brandenburg". Adrianus trouwde later op vrijdag 23 september 1966 in De Bilt [bron: JMM] met Gijsje Middag (geb. 1929), zie XVI-ae.
Beroep:
Kok en militair, en wonende De Bilt.
kuus_-_middag.jpg
23 Kuus - Middag
XVI-ab Engeltje Middag is geboren op zondag 1 februari 1914 in Baarn, dochter van Gerrit Middag (zie XV-p) en Maria Pater. Engeltje is overleden op maandag 6 september 1993 in Bilthoven, 79 jaar oud. Zij is begraven in De Bilt, Alg. Begraafplaats "Brandenburg" [bron: foto: 2053]. Engeltje trouwde, 30 jaar oud, op maandag 28 februari 1944 in De Bilt [bron: JMM] met Engelbertus (Bertus) Kuus (afb. 23), 35 jaar oud. Bertus is geboren op zondag 9 augustus 1908 in De Bilt, zoon van Gerrit (Gart) Kuus en Johanna Gijsbertha (Hanna) van Lunteren. Bertus is overleden op zaterdag 13 november 1976 in De Bilt, 68 jaar oud. Hij is begraven in De Bilt, Alg. Begraafplaats "Brandenburg" [bron: foto: 2053].
Beroep:
Kapper
XVI-ac Wilmpje Middag is geboren op zaterdag 22 mei 1915 in Baarn, dochter van Gerrit Middag (zie XV-p) en Maria Pater. Wilmpje is overleden op donderdag 4 juli 1996, 81 jaar oud. Zij is begraven in Bilthoven Brandenburg. Wilmpje trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 17 februari 1939 in De Bilt [bron: JMM] met Gerrit Capelleveen, 24 jaar oud. Gerrit is geboren op donderdag 21 mei 1914 in De Bilt, zoon van Cornelis Kapelleveen en Gerritje Ettekoven. Gerrit is overleden op maandag 19 maart 1990 in De Bilt, 75 jaar oud. Hij is begraven in Bilthoven Brandenburg.
XVI-ad Aaltje Middag is geboren op woensdag 27 april 1927 in Bilthoven, dochter van Gerrit Middag (zie XV-p) en Bertha Pater. Aaltje is overleden op zaterdag 7 maart 1992 in De Bilt, 64 jaar oud. Zij is begraven in De Bilt, Alg. Begraafplaats "Brandenburg" [bron: foto: 2047]. Aaltje trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 2 november 1951 in De Bilt [bron: JMM] met Abraham Albertus Coenraats, 28 jaar oud. Abraham is geboren op maandag 23 april 1923 in De Bilt, zoon van Jacobus Everardus Coenraats en Maria Christina Coster. Abraham is overleden op zaterdag 1 januari 1977, 53 jaar oud. Hij is begraven in De Bilt, Alg. Begraafplaats "Brandenburg" [bron: foto: 2047].
Beroep:
Grondwerker en loodgieter
XVI-ae Gijsje Middag is geboren op donderdag 8 augustus 1929 in Bilthoven, dochter van Gerrit Middag (zie XV-p) en Bertha Pater. Gijsje trouwde, 37 jaar oud, op vrijdag 23 september 1966 in De Bilt [bron: JMM] met Adrianus Schmelter (afb. 22), 56 jaar oud. Adrianus is geboren op woensdag 11 mei 1910 in De Bilt, zoon van Rijk Willem Schmelter en Cornelia Hardeman. Adrianus is overleden op maandag 11 november 1974 in Utrecht, 64 jaar oud. Hij is begraven in De Bilt, Alg. Begraafplaats "Brandenburg". Adrianus is weduwnaar van Rijntje Middag (1910-1963), met wie hij trouwde op vrijdag 12 juli 1935 in De Bilt [bron: JMM], zie XVI-aa.
Beroep:
Kok en militair, en wonende De Bilt.
XVI-af Jannetje Middag is geboren op donderdag 1 oktober 1931 in Bilthoven, dochter van Gerrit Middag (zie XV-p) en Bertha Pater. Jannetje trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 11 juni 1954 in De Bilt [bron: JMM] met Christiaan Coenraads.
XII-t Johanna Catharina Phliger, dochter van Johan Adam Phliger en Gerrigje Middagh (zie XI-w). Zij is gedoopt op zondag 30 september 1787 in Hagestein [bron: Hagestein, Dopen, 1758-1811, Toegangscode 1231, Inv.nr. 12, Pagina 5-18]. Johanna is overleden op zondag 15 augustus 1858 om 01:00 in Oudewater, 70 jaar oud [bron: HUA]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 16 augustus 1858 [bron: Akte: 61. HUA].
Notitie bij overlijden van Johanna: Overleden in huis nummer 161 te Oudewater.
Johanna trouwde met Teunis Tibbe. Teunis is geboren omstreeks 1768. Teunis is overleden op maandag 23 augustus 1824 in Oudewater, ongeveer 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 24 augustus 1824 [bron: Akte: 25, HUA].
Kinderen van Johanna en Teunis:
1 Jan Tibbe.
2 Johanna Tibbe, geboren omstreeks 1812 in Willeskop.
3 Gijsbertus Tibbe, geboren omstreeks 1816. Gijsbertus is overleden op zondag 11 augustus 1833 in Oudewater, ongeveer 17 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 augustus 1833 [bron: Akte: 34, HUA]. Gijsbertus bleef ongehuwd.
4 Gerrit Tibbe, geboren op vrijdag 2 april 1819 in Oudewater.
5 Adrianus Tibbe, geboren omstreeks 1822. Adrianus is overleden op donderdag 13 mei 1830 in Oudewater, ongeveer 8 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 14 mei 1830 [bron: Akte: 30, HUA].
XII-u Jannetje Phliger is geboren op vrijdag 9 januari 1795 in Hagestein, dochter van Johan Adam Phliger en Gerrigje Middagh (zie XI-w). Zij is gedoopt op zondag 11 januari 1795 in Hagestein [bron: Hagestein, Dopen, 1758-1811, Toegangscode 1231, Inv.nr. 12, Pagina 5-21]. Bij de doop van Jannetje was de volgende getuige aanwezig: Elizabetje Middagh. Jannetje is overleden op vrijdag 9 december 1881 in Zeist, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 10 december 1881 [bron: Akte: 100, HUA]. Jannetje trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 13 februari 1823 in Zeist [bron: Akte: 3. HUA.] met Hendrik Meijers, ongeveer 23 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks zondag 9 februari 1800 in Amsterdam, zoon van Cornelis Meijers en Hendrina Gezina E. Schultz. Hij is gedoopt op donderdag 20 februari 1800 in Amsterdam.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Hendrik is gedoopt in de Amstelkerk door pastor Aaron le Grand
Hendrik is overleden op zaterdag 2 april 1870 in Zeist, ongeveer 70 jaar oud [bron: Geneanet].
XI-x Jan Barentsz Middagh, zoon van Berend (t) Jansen (Bernd) Middagh (zie X-w) en Andrea (Hendrika) van Itterson. Hij is gedoopt op zondag 24 augustus 1755 in Zijderveld [bron: E6-90, Doopboek]. Jan is overleden op zaterdag 7 februari 1829 om 21:00 in Culemborg, 73 jaar oud [bron: Akte]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 februari 1829 [bron: Akte: 11, Gelders Archief]. Bij de overlijdensaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Jan Joost Middag (1800-1861) [zie XII-z] [zoon].
Notitie bij overlijden van Jan: Overleden huis nummer 78K
Beroep:
Landbouwer (1816), Arbeider (1829)
Religie:
Nederlands-Hervormd
Jan trouwde, 31 jaar oud, op zondag 13 mei 1787 in Schoonrewoerd [bron: S3-p46, Doopboek CD] met Klaasje Jansdr Westerhout, 32 jaar oud, nadat zij op zaterdag 28 april 1787 in ondertrouw zijn gegaan. Klaasje is geboren in Schoonrewoerd, dochter van Jan Joosten Westerhout en Neeltje Claasse Kool. Zij is gedoopt op zondag 30 maart 1755 in Schoonrewoerd [bron: doop CD 6, S2.24]. Klaasje is overleden op dinsdag 30 december 1834 in Culemborg, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 31 december 1834 [bron: Akte: 107, Gelders Archief].
Religie:
Nederlands-Hervormd
Kinderen van Jan en Klaasje:
1 Neeltje (Cornelia) Middagh, gedoopt op zondag 3 februari 1788 in Zijderveld. Volgt XII-v.
2 Barend Middagh, geboren op woensdag 14 januari 1789 in Zijderveld. Volgt XII-w.
3 Jannigje Jansd Middagh, geboren op zaterdag 26 februari 1791 in Zijderveld. Volgt XII-x.
4 Andrica Middag, geboren op zondag 6 oktober 1793 in Zijderveld. Zij is gedoopt op vrijdag 11 oktober 1793 in Zijderveld [bron: E6-141, Doopboek]. Bij de doop van Andrica was de volgende getuige aanwezig: Lijsbeth Nout.
Notitie bij overlijden van Andrica: Andrica is jong overleden
Religie:
Nederlands-Hervormd
5 Andrica Middagh, geboren op dinsdag 6 oktober 1795 in Zijderveld. Zij is gedoopt op zondag 11 oktober 1795 in Zijderveld [bron: e6/p141]. Bij de doop van Andrica was de volgende getuige aanwezig: Lijsbeth Nout. Andrica is overleden, 1 maand oud. Zij is begraven op vrijdag 20 november 1795 in Zijderveld [bron: Akte: 9, HUA].
Religie:
Nederlands-Hervormd
6 Andrica Jansd (Hendrika) (Drieka) Middag, geboren op zondag 19 februari 1797 in Zijderveld. Volgt XII-y.
7 Jan Joost Middag, geboren op donderdag 4 december 1800 in Zijderveld. Volgt XII-z.
XII-v Neeltje (Cornelia) Middagh, dochter van Jan Barentsz Middagh (zie XI-x) en Klaasje Jansdr Westerhout. Zij is gedoopt op zondag 3 februari 1788 in Zijderveld [bron: E6-125, Doopboek]. Bij de doop van Cornelia was de volgende getuige aanwezig: Annegje Westerhout. Cornelia is overleden op maandag 27 september 1847 om 09:00 in Odijk, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 28 september 1847 [bron: Akte: 10. HUA]. Bij de overlijdensaangifte van Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Arie Boereboom (geb. ±1787) en Hendrik Nieuwenhuizen (geb. ±1807).
Beroepen:
Dienstmeid.
Werkster te Utrecht in 1842.
Religie:
Nederlands-Hervormd
Cornelia trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 29 april 1812 in Everdingen [bron: Akte: 5, HUA] met Johannes (Jan) van Dijk, 33 of 34 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelia en Jan: Neeltje woonde voor haar huwelijk in het Culenborgseveld
Jan is geboren in 1778 in Honswijk, zoon van Gerrit van Dijk en Geertruij van Mourik. Hij is gedoopt op dinsdag 3 maart 1778 in Culemborg. Jan is overleden op dinsdag 11 september 1838 in Odijk, 59 of 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 12 september 1838 [bron: Akte: 5, HUA]. Bij de overlijdensaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Dorrestein (geb. ±1789) en Herman Mocking (geb. ±1793).
Beroep:
Arbeider
Religie:
Rooms Katholiek
Kind van Cornelia uit onbekende relatie:
1 Neeltje Middag, geboren op donderdag 16 augustus 1810 in Schoonrewoerd. Volgt XIII-p.
Kinderen van Cornelia en Jan:
2 Gerrit van Dijk, geboren op zaterdag 31 juli 1813 om 03:30 in Schalkwijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 31 juli 1813 [bron: Akte: 25. HUA]. Gerrit is overleden op maandag 9 augustus 1813 in Schalkwijk, 9 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 9 augustus 1813 [bron: Akte: 24, HUA].
3 Clazina van Dijk, geboren in 1817 in Schalkwijk. Volgt XIII-q.
4 Geertruij van Dijk, geboren op vrijdag 28 september 1821 in Odijk. Volgt XIII-r.
5 Jannetje (Johanna) van Dijk, geboren op zaterdag 27 november 1824 in Odijk. Volgt XIII-s.
6 Grada van Dijk, geboren op donderdag 10 april 1828 om 04:00 in Odijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 10 april 1828 [bron: Akte: 6, HUA.]. Bij de geboorteaangifte van Grada waren de volgende getuigen aanwezig: Jan van Bemmel (geb. ±1778) en Egbert van Diepen (geb. ±1798). Grada is overleden op zaterdag 3 juli 1830 om 20:00 in Odijk, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 juli 1830 [bron: Akte: 7, HUA].
7 Gerrit van Dijk, geboren op vrijdag 26 maart 1830 in Odijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 26 maart 1830 [bron: Akte: 4, HUA.]. Gerrit is overleden op zondag 30 januari 1848 in Odijk, 17 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 31 januari 1848 [bron: Akte: 5, HUA].
8 Grada van Dijk, geboren op zondag 9 maart 1834 om 05:00 in Odijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 maart 1834 [bron: Akte: 7, HUA]. Grada is overleden op vrijdag 21 maart 1834 in Odijk, 12 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 maart 1834 [bron: Akte: 5, HUA].
9 Grada van Dijk, geboren op dinsdag 28 april 1835 in Odijk. Volgt XIII-t.
XIII-p Neeltje Middag is geboren op donderdag 16 augustus 1810 in Schoonrewoerd, dochter van Neeltje (Cornelia) Middagh (zie XII-v). Zij is gedoopt op dinsdag 4 september 1810 in Schoonrewoerd [bron: S2-137, Doopboek].
Notitie bij de geboorte van Neeltje: Door haar moeder ten doop gehouden.
Notitie bij Neeltje: Neeltje heeft tot haar meerderjarigheid bij haar moeder gewoond en daarna o.m. bedelares is geweest ( en als zodanig teminste één keer samen met een zusje (?) is opgepakt en ca 1845/1846 naar de kolonie Ouwerschans is gezonden (daarvandaan heeft zij haar man gevonden?), maar over haar geboortedatum wordt daarin niet gesproken, wel over de geboorteplaats: Schoonrewoerd. (van: E.G. en J.M. Middag)
Neeltje trouwde, 38 jaar oud, op zondag 3 juni 1849 in Ommen Stad [bron: Akte: 10, Historisch Centrum Overijssel] met Charles Louis Colpaert, ongeveer 46 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Neeltje en Charles: Dit gezin is vertrokken uit Avereest op ?-5-1852 naar (onbekend)
Charles is geboren omstreeks 1803 in Selzaete (B), zoon van Jacques Ferdinant Colpaert en Jeanne Therese Spinsens.
Beroep:
Arbeider
Kind van Neeltje en Charles:
1 Johanna Theresia Colpaert, geboren op zondag 2 juni 1850 om 18:00 in Avereest. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 juni 1850 [bron: Akte: 85, http://www.hidaba.nl/cgi-bin/vocgi.exe]. Bij de geboorteaangifte van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Hilbert Poortman (geb. ±1800) en Jan Hendrik Vosjan (geb. ±1800).
XIII-q Clazina van Dijk is geboren in 1817 in Schalkwijk, dochter van Johannes (Jan) van Dijk en Neeltje (Cornelia) Middagh (zie XII-v). Clazina is overleden op dinsdag 14 mei 1850 in `t Goy (gem. Houten), 32 of 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 15 mei 1850 [bron: Akte: 9. HUA.]. Clazina trouwde, 22 of 23 jaar oud, op vrijdag 6 maart 1840 in Houten [bron: Akte: 2, HUA en huw. bijlagen] met Adolf (Dolf) Klaassen, 32 of 33 jaar oud. Dolf is geboren in 1807 in Wageningen, zoon van Teunis Gerritse Klaassen en Gerritje Post. Hij is gedoopt op donderdag 5 november 1807 in Wageningen.
Notitie bij de geboorte van Dolf: Dolf heet bij doop "Gerritsen".
Dolf is overleden op zaterdag 10 juli 1886 in Houten, 78 of 79 jaar oud. Dolf is weduwnaar van Anna Maria Schrijvers(hof) (1787-1839), met wie hij trouwde op woensdag 25 mei 1836 in Houten [bron: Akte: 6, HUA]. Dolf trouwde later op vrijdag 30 december 1859 in Houten [bron: Akte: 11, HUA] met Grietje Stienstra (geb. ±1830).
Beroep:
Schoenmaker
XIII-r Geertruij van Dijk is geboren op vrijdag 28 september 1821 in Odijk, dochter van Johannes (Jan) van Dijk en Neeltje (Cornelia) Middagh (zie XII-v). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 29 september 1821 [bron: Akte: 5, HUA.]. Geertruij is overleden op zaterdag 4 november 1848 in Utrecht, 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 4 november 1848 [bron: Akte: 1354, HUA].
Beroep:
Werkster
Geertruij trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 14 december 1842 in Utrecht [bron: Akte: 348. HUA. en huw. bijlagen] met Antonie de Kruijf, 20 jaar oud. Antonie is geboren op dinsdag 27 augustus 1822 in Houten, zoon van Johannes de Kruijf en Jacoba van den Haaksman. Antonie trouwde later op woensdag 30 juli 1851 in Utrecht [bron: http://home.hccnet.nl/g.aelbers/openbaar/o_frag_kruijf/kruijf_029.htm] met Catharina Carbo (geb. ±1827).
Beroep:
Werkman/arbeider
XIII-s Jannetje (Johanna) van Dijk is geboren op zaterdag 27 november 1824 om 20:00 in Odijk, dochter van Johannes (Jan) van Dijk en Neeltje (Cornelia) Middagh (zie XII-v). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 29 november 1824 [bron: Akte: 14, HUA.]. Jannetje is overleden op maandag 7 november 1892 in Leersum, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 8 november 1892 [bron: Akte: 18, HUA]. Jannetje:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 13 december 1850 in Leersum [bron: akte: 9. HUA] met Hendrikus Verharen, 24 jaar oud. Hendrikus is geboren op zaterdag 9 december 1826 in Leersum [bron: HUA], zoon van Jacobus Verharen en Jannigje van Ginkel. Hendrikus is overleden op vrijdag 22 augustus 1862 in Leersum, 35 jaar oud [bron: HUA].
Beroep:
Dagloner.
(2) trouwde, 47 jaar oud, op zaterdag 15 juni 1872 in Leersum [bron: akte: 2. HUA.] met Jacobus van Haren, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jannetje en Jacobus: Waren onvermogend de kosten te betalen van het huwelijk.
Jacobus is geboren op zaterdag 7 december 1844 in Leersum, zoon van Jan van Haren en Maatje van Eede. Jacobus is overleden op vrijdag 4 februari 1921 in Leersum, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 4 februari 1921 [bron: Akte: 3, HUA]. Jacobus trouwde later op zaterdag 4 maart 1893 in Leesum [bron: Akte: 2, HUA] met Anna Christina Ederveen (±1837-1919).
Beroep:
Arbeider
XIII-t Grada van Dijk is geboren op dinsdag 28 april 1835 in Odijk, dochter van Johannes (Jan) van Dijk en Neeltje (Cornelia) Middagh (zie XII-v). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 29 april 1835 [bron: Akte: 7, HUA]. Grada is overleden op dinsdag 19 mei 1885 om 14:00 in Utrecht, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20 mei 1885 [bron: Akte: 854, HUA].
Notitie bij overlijden van Grada: Bij het overlijden woonde zij Abstededijk 128 te Utrecht
Beroep:
Werkster in 1872
Grada:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 5 november 1863 in Bunnik [bron: Akte: 8, HUA] met Cornelis Teunissen, 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Grada en Cornelis: Grada verklaart onder ede, dat zij in de onmogelijkheid verkeert om de overlijdens acte van hare moeder "Neeltje van Dijk" voor te leggen daar zij niet weet wanneer en waar haar moeder overleden is. (Uit huwelijks bijlagen)
Cornelis is geboren op dinsdag 4 december 1832 in Schalkwijk, zoon van Gerrit Teunissen en Jannigje Willemse. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 5 december 1832 [bron: Akte: 16, HUA]. Cornelis is overleden op zaterdag 25 maart 1871 in Utrecht, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 maart 1871 [bron: Akte: 1070, HUA].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Bij het overlijden van Cornelis heten de ouders opeens Gerrit Teunissen en
Burijje van der Linden, terwijl zijn moeder op trouwakte 8
T. 481 Inv. 821 van Cornelis en Grada nog Jannigje Willemse heet.
Beroep:
Arbeider
Bijzonderheden.:
Cornelis hoefde niet in Militaire Dienst uit hoofde van een ligchaamsgebrek.
(2) trouwde, 36 jaar oud, op woensdag 10 april 1872 in Utrecht [bron: Akte: 109, HUA] met Johannus (Jan) Baars, 53 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Grada en Jan: Beide waren bij huwelijk onvermogend.
Jan is geboren op woensdag 10 februari 1819 in Tienhoven, zoon van Sier Baars en Theodora Roskam. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 16 april 1874 [bron: Akte: 14, HUA.]. Jan is overleden op dinsdag 24 maart 1874 in Utrecht, 55 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 24 maart 1874 [bron: Akte: 507, HUA].
Notitie bij overlijden van Jan: In Houten was de aangiftedatum: 16-04-1874, Aktenummer: 14
Jan is weduwnaar van Willemijntjen de Lange (1829-1866), met wie hij trouwde op woensdag 11 december 1861 in Utrecht [bron: Akte: 418, HUA].
(3) trouwde, 41 jaar oud, op woensdag 3 mei 1876 in Houten [bron: Akte: 6, HUA] met Cornelis Walraven, 40 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Grada en Cornelis: Beide zijn onvermogend bij huwelijk.
Cornelis is geboren op woensdag 24 juni 1835 in Werkhoven, zoon van Arie Walraven en Cornelia Vernooij. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 25 juni 1835 [bron: Akte: 14, HUA.]. Cornelis is overleden op donderdag 16 december 1897 in Bunnik, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 16 december 1897 [bron: Akte: 29, HUA]. Cornelis is weduwnaar van Antonetta Johanna van der Geer (±1832-1876), met wie hij trouwde op woensdag 6 december 1865 in Schalkwijk [bron: Akte: 9, HUA]. Cornelis trouwde later op woensdag 1 juli 1885 in Utrecht [bron: Akte: 247, HUA] met Jannetje de Bie (1836-1900).
Beroep:
Arbeider
Kind van Grada en Jan:
1 Cornelia Baars, geboren in 1873 in Utrecht. Volgt XIV-f.
Kind van Grada en Cornelis (3):
2 Geertruida Walraven, geboren op zondag 26 november 1876 in Werkhoven. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 27 november 1876 [bron: Akte: 29, HUA]. Geertruida is overleden op maandag 1 januari 1940, 63 jaar oud.
XIV-f Cornelia Baars is geboren in 1873 in Utrecht, dochter van Johannus (Jan) Baars en Grada van Dijk (zie XIII-t). Cornelia is overleden op dinsdag 6 april 1937 in De Bilt, 63 of 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 6 april 1937 [bron: Akte: 44, HUA].
Notitie bij overlijden van Cornelia: Cornelia woonde bij overlijden te De Bilt
Cornelia trouwde, 18 of 19 jaar oud, op woensdag 21 december 1892 in Utrecht [bron: Akte: 568, HUA] met Wilhelmus (Willem) Elberse, 51 jaar oud. Willem is geboren op donderdag 6 mei 1841 in Odijk, zoon van Gerrit Elberse en Judith de Wit. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 6 mei 1841 [bron: Akte: 4, HUA].
Kind van Cornelia en Willem:
1 Gerrigje Elberse, geboren omstreeks 1894 in Houten. Volgt XV-q.
XV-q Gerrigje Elberse is geboren omstreeks 1894 in Houten, dochter van Wilhelmus (Willem) Elberse en Cornelia Baars (zie XIV-f). Gerrigje trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op vrijdag 17 januari 1919 in Werkhoven [bron: Akte: 1, HUA] met Theodorus Dirk van Fulpen, 37 jaar oud. Theodorus is geboren op dinsdag 25 januari 1881 in Werkhoven, zoon van Theodorus (Dirk) van Fulpen en Elisabeth (Barbera) van Schaik. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 26 januari 1881 [bron: Akte: 4, HUA]. Theodorus is overleden op woensdag 18 mei 1949 in Werkhoven, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 19 mei 1949 [bron: Akte: 5, HUA].
Beroep:
Arbeider
Kind van Gerrigje en Theodorus:
1 Cornelis (Kees) van Fulpen, geboren op zaterdag 30 december 1922 in Werkhoven. Volgt XVI-ag.
XVI-ag Cornelis (Kees) van Fulpen is geboren op zaterdag 30 december 1922 in Werkhoven, zoon van Theodorus Dirk van Fulpen en Gerrigje Elberse (zie XV-q). Kees is overleden op vrijdag 30 september 2005 in Utrecht, 82 jaar oud.
Beroep:
lang heftruckchauffeur bij Vrumona in Bunnik
Kees trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 18 mei 1950 in Houten met Annie Mandjes, 25 jaar oud. Annie is geboren op zaterdag 22 november 1924 in Houten.
Kinderen van Kees en Annie:
1 Thea van Fulpen. Volgt XVII-v.
2 Gijs T. M. van Fulpen, geboren op vrijdag 31 oktober 1952 in Houten. Volgt XVII-w.
XVII-v Thea van Fulpen, dochter van Cornelis (Kees) van Fulpen (zie XVI-ag) en Annie Mandjes. Thea trouwde met Scholman.
XVII-w Gijs T. M. van Fulpen is geboren op vrijdag 31 oktober 1952 in Houten, zoon van Cornelis (Kees) van Fulpen (zie XVI-ag) en Annie Mandjes. Gijs trouwde met Ineke van Gelder. Ineke is geboren op woensdag 8 december 1954 in Utrecht, dochter van Paul Jan van Gelder en Wilhelmina van der Hoef.
barend_1789.jpg
24 Barend 1789
XII-w Barend Middagh (afb. 24) is geboren op woensdag 14 januari 1789 in Zijderveld, zoon van Jan Barentsz Middagh (zie XI-x) en Klaasje Jansdr Westerhout. Hij is gedoopt op zondag 18 januari 1789 in Zijderveld [bron: E6-128, Doopboek]. Barend is overleden op vrijdag 20 november 1863 om 21:30 in Schoonrewoerd, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 24 november 1863 [bron: Akte: 21, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)]. Bij de overlijdensaangifte van Barend was de volgende getuige aanwezig: Adrianus van Meskest (geb. ±1825).
Notitie bij Barend: In de akten staat hij als Barend. In zijn trouwakte tekende hij als Barent (met een t )
Beroep:
Landbouwer (1816), Bouwman Schoonrewoerd, Diaken
Religie:
Nederlands-Hervormd
Barend trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 20 november 1816 in Culemborg [bron: akte 21, Gelders Archief] met Sara Hol, 26 jaar oud. Sara is geboren op dinsdag 3 augustus 1790 in Beesd, dochter van Peter Hol en Gijsbertje van Batenburg.
Notitie bij de geboorte van Sara: Ook Sara Holl en Saartje Hol komt voor
Sara is overleden op maandag 4 maart 1878 in Schoonrewoerd, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 maart 1878 [bron: Akte: 9, Centraal Bureau voor Genealogie (voor Nationaal Archief)].
Beroep:
Dienstmeid in 1816
Kinderen van Barend en Sara:
1 Klaasje Middag, geboren op donderdag 6 maart 1817 in Schoonrewoerd. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 maart 1817 [bron: Akte: 12, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)]. Klaasje is overleden op vrijdag 14 maart 1817 in Schoonrewoerd, 8 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 15 maart 1817 [bron: Akte: 3, den Haag. Akte is niet leesbaar.].
2 Jan Middag, geboren op vrijdag 2 oktober 1818 in Schoonrewoerd. Volgt XIII-u.
3 Peeter Middag, geboren op dinsdag 9 januari 1821 in Schoonrewoerd. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 11 januari 1821 [bron: Akte: 2, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)]. Hij is gedoopt op zondag 21 januari 1821 in Schoonrewoerd. Peeter is overleden op zondag 2 februari 1908 om 00:30 in Schoonrewoerd, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 februari 1908 [bron: Akte: 5, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)]. Peeter bleef ongehuwd.
Beroep:
Bouwman
Getuige bij:
26-11-1847     huwelijk Klaas Middag (1823-1900) en Johanna de Lange (1824-1855) [zie XIII-v]    [broer bruidegom]   [bron: Akte: 6, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)]
4 Klaas Middag, geboren op zondag 16 maart 1823 in Schoonrewoerd. Volgt XIII-v.
5 Gijsbert Middag, geboren op donderdag 18 oktober 1827 in Schoonrewoerd. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 oktober 1827 [bron: Akte: 21, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)]. Hij is gedoopt op zondag 28 oktober 1827 in Schoonrewoerd. Gijsbert is overleden op maandag 8 februari 1830 om 07:00 in Schoonrewoerd, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 9 februari 1830 [bron: Akte: 6, den Haag].
6 Gijsbertje Middag, geboren op maandag 5 augustus 1833 in Schoonrewoerd. Volgt XIII-w.
XIII-u Jan Middag is geboren op vrijdag 2 oktober 1818 in Schoonrewoerd, zoon van Barend Middagh (zie XII-w) en Sara Hol. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 3 oktober 1818 [bron: Akte: 13, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)]. Hij is gedoopt op zondag 11 oktober 1818 in Schoonrewoerd. Jan is overleden op zaterdag 4 april 1914 om 10:00 in Schoonrewoerd, 95 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 4 april 1914 [bron: Akte: 9, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)].
Beroep:
Bouwman, Veldarbeider
Getuige bij:
26-11-1847     huwelijk Klaas Middag (1823-1900) en Johanna de Lange (1824-1855) [zie XIII-v]    [broer bruidegom]   [bron: Akte: 6, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)]
Jan trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 21 oktober 1842 in Leerdam [bron: Akte: 15, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)] met Maaijke Bogaard (Bogerd), 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Maaijke: Bouwman Schoonrewoerd Diaken.
Maaijke is geboren op zondag 6 augustus 1820 in Leerdam, dochter van Jan Bogaard en Maaike de Jong.
Notitie bij de geboorte van Maaijke: Wordt ook genoemd als Maaike Bogerd.
Maaijke is overleden op dinsdag 5 april 1910 in Schoonrewoerd, 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 5 april 1910 [bron: Akte: 4, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)].
Kinderen van Jan en Maaijke:
1 Barend Middag, geboren op vrijdag 9 december 1842 om 01:00 in Leerdam, Zand. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 10 december 1842 [bron: Akte: 93, den Haag]. Hij is gedoopt op zondag 22 januari 1843 in Schoonrewoerd. Barend is overleden op zaterdag 22 februari 1930 om 16:30 in Beesd, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 februari 1930 [bron: Akte: 4, Gelders Archief. Akte: 2, den Haag]. Barend bleef ongehuwd.
Beroep:
Bouwknecht
2 Jan Middag, geboren op donderdag 25 januari 1844 om 18:00 in Schoonrewoerd [bron: Akte: 2, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)]. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 26 januari 1844 [bron: Akte: 2, den Haag]. Hij is gedoopt op zondag 18 februari 1844 in Schoonrewoerd. Jan is overleden op donderdag 15 september 1927 om 03:00 in Schoonrewoerd, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 15 september 1927 [bron: Akte: 11, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)]. Jan bleef ongehuwd.
Beroep:
Bouwman Schoonrewoerd
3 Peter Middag, geboren op zaterdag 7 november 1846 in Schoonrewoerd. Volgt XIV-g.
4 Maaike Cornelia Middag, geboren op zaterdag 3 november 1849 in Schoonrewoerd. Volgt XIV-h.
5 Gijsbert Middag, geboren op woensdag 26 mei 1852 in Schoonrewoerd. Volgt XIV-i.
6 Abram Middag, geboren op woensdag 22 augustus 1855 in Schoonrewoerd. Volgt XIV-j.
7 Klaas Middag, geboren op vrijdag 17 december 1858 in Schoonrewoerd. Volgt XIV-k.
8 Sara Middag, geboren op dinsdag 2 augustus 1864 in Schoonrewoerd. Volgt XIV-l.
XIV-g Peter Middag is geboren op zaterdag 7 november 1846 om 02:00 in Schoonrewoerd [bron: Akte 15, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)], zoon van Jan Middag (zie XIII-u) en Maaijke Bogaard (Bogerd). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 november 1846 [bron: Akte: 15, den Haag]. Hij is gedoopt op zondag 29 november 1846 in Schoonrewoerd. Peter is overleden op vrijdag 25 mei 1900 in Vianen, 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 26 mei 1900 [bron: Akte: 43, HUA].
Beroep:
Bouwman Schoonrewoerd
Peter trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 7 november 1878 in Everdingen [bron: Akte: 7, HUA] met Elizabeth van Dijk, 30 jaar oud. Elizabeth is geboren op zaterdag 19 augustus 1848 in Everdingen [bron: JMM], dochter van Klaas van Dijk en Egje van den Berg. Elizabeth is overleden op maandag 15 oktober 1894 in Vianen, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 oktober 1894 [bron: Akte: 68, HUA].
Kinderen van Peter en Elizabeth:
1 Jan Middag, geboren op dinsdag 4 maart 1879 in Vianen. Volgt XV-r.
2 Egje Middag, geboren op zondag 23 oktober 1881 in Everdingen. Volgt XV-s.
XV-r Jan Middag is geboren op dinsdag 4 maart 1879 om 11:00 in Vianen, zoon van Peter Middag (zie XIV-g) en Elizabeth van Dijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 6 maart 1879 [bron: Akte: 26, HUA]. Hij is gedoopt op zondag 13 april 1879 in Zijderveld.
Notitie bij de geboorte van Jan: Bij geboorte van Jan woonde beide ouders in everdingen.
Jan is overleden na 1942, minstens 63 jaar oud.
Beroep:
1942; Landbouwer Boeicop
Jan trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 26 mei 1904 in Everdingen [bron: Akte: 4, HUA] met Cornelia Kool, 22 jaar oud. Cornelia is geboren op dinsdag 25 oktober 1881 in Everdingen, dochter van Maarten Kool en Geertrui of Geertruida de Vos. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 26 oktober 1881 [bron: Akte: 37, HUA]. Cornelia is overleden op zondag 5 april 1925 om 05:00 in Utrecht, 43 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 6 april 1925 [bron: Akte: 517, HUA en foto 1903.].
Notitie bij overlijden van Cornelia: Bij overlijden woonde zij te Hei en Boeicop, daar is zij onder akte: 3 uit geschreven op 15-04-1925.
XV-s Egje Middag is geboren op zondag 23 oktober 1881 om 22:00 in Everdingen, dochter van Peter Middag (zie XIV-g) en Elizabeth van Dijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 25 oktober 1881 [bron: Akte: 35, HUA]. Zij is gedoopt op zondag 4 december 1881 in Zijderveld. Egje is overleden op vrijdag 13 november 1981 in Rotterdam, 100 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 17 november 1981 in Rotterdam, Oud-Kralingen [bron: advertentie]. Egje trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 13 november 1902 in Everdingen [bron: Akte: 9, HUA] met Gerardus Sleeuwenhoek, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Egje en Gerardus: Grootvader bruid: Jan Middag, geeft toestemming voor dit huwelijk.
Gerardus is geboren op zondag 12 maart 1876 in Everdingen [bron: Geneanet], zoon van Gerrit Sleeuwenhoek en Hendrika Kemkes. Gerardus is overleden op zaterdag 23 mei 1959 in Rotterdam, 83 jaar oud [bron: BS Overlijden, Rotterdam, 1959, aktenummer 1240].
Beroep:
Los werkman
Kinderen van Egje en Gerardus:
1 N.N. Sleeuwenhoek, levenloos geboren dochter, geboren op woensdag 25 februari 1903 in Everdingen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 26 februari 1903 [bron: Akte: 4, HUA]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 26 februari 1903 [bron: Akte: 4, HUA].
2 Gerard Peter Sleeuwenhoek, geboren in 1904. Gerard is overleden op zaterdag 1 september 1906 in Everdingen, 1 of 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 september 1906 [bron: Akte: 10, HUA].
3 Pieter Jan Sleeuwenhoek, geboren omstreeks 1905 in Everdingen. Volgt XVI-ah.
4 Hendrik Teunis (Henk) Sleeuwenhoek, geboren omstreeks 1907 in Everdingen. Volgt XVI-ai.
5 Gerard Elizabertus Sleeuwenhoek, geboren in 1908. Gerard is overleden op donderdag 18 februari 1909 in Everdingen, 0 of 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 18 februari 1909 [bron: Akte: 2, HUA].
6 Jan Cornelis Sleeuwenhoek.
7 Elizabeth Hendrina Sleeuwenhoek, geboren in 1910. Elizabeth is overleden op dinsdag 28 maart 1911 in Everdingen, 0 of 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 29 maart 1911 [bron: Akte: 5, HUA].
8 Elisabeth Hendrina Sleeuwenhoek, geboren in 1914 in Rotterdam. Volgt XVI-aj.
9 Hendrina Geertruida Sleeuwenhoek.
10 Gerard Antonie Sleeuwenhoek.
XVI-ah Pieter Jan Sleeuwenhoek is geboren omstreeks 1905 in Everdingen, zoon van Gerardus Sleeuwenhoek en Egje Middag (zie XV-s). Pieter trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op donderdag 17 april 1930 in Capelle aan den IJssel [bron: Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland) , Genlias] met Barbara van de Watering, ongeveer 22 jaar oud. Barbara is geboren omstreeks 1908 in Capelle aan den IJssel, dochter van Dirk Jan van de Watering en Elizabeth van Vliet.
XVI-ai Hendrik Teunis (Henk) Sleeuwenhoek is geboren omstreeks 1907 in Everdingen, zoon van Gerardus Sleeuwenhoek en Egje Middag (zie XV-s). Henk trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op donderdag 25 april 1929 in Middelharnis (ZH) [bron: Akte: 7, Streekarchief Goeree-Overflakkee] met Jacoba Vroegindeweij, ongeveer 22 jaar oud. Jacoba is geboren omstreeks 1907 in Middelharnis (ZH), dochter van Klaas Vroegindeweij en Anthonia Volwerk.
XVI-aj Elisabeth Hendrina Sleeuwenhoek is geboren in 1914 in Rotterdam, dochter van Gerardus Sleeuwenhoek en Egje Middag (zie XV-s). Elisabeth trouwde, 19 of 20 jaar oud, op woensdag 14 maart 1934 in Rotterdam [bron: Huwelijk, Rotterdam, 1934, nummer c029] met Willem Groenendijk, 20 of 21 jaar oud. Willem is geboren in 1913 in Ouderkerk aan den IJssel, zoon van Johannes Groenendijk en Pietertje Hogendoorn.
XIV-h Maaike Cornelia Middag is geboren op zaterdag 3 november 1849 om 11:00 in Schoonrewoerd [bron: Akte: 19, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)], dochter van Jan Middag (zie XIII-u) en Maaijke Bogaard (Bogerd). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 november 1849 [bron: Akte: 19, den Haag]. Zij is gedoopt op zondag 2 december 1849 in Schoonrewoerd. Maaike is overleden op zaterdag 3 september 1932 om 05:00 in Schoonrewoerd, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 3 september 1932 [bron: Akte: 6, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)]. Maaike trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 5 mei 1876 in Schoonrewoerd [bron: Akte: 3, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)] met Frans Koedam, 37 jaar oud. Frans is geboren op zondag 30 december 1838 in Everdingen, zoon van Dirk Koedam en Cornelia van Welie of Weelie. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 31 december 1838 [bron: Akte: 39, HUA]. Frans is overleden op zaterdag 18 januari 1908 in Schoonrewoerd, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 18 januari 1908 [bron: Akte: 3, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)].
Kind van Maaike uit onbekende relatie:
1 Jan Middag, geboren op zondag 5 mei 1872 om 02:00 in Schoonrewoerd [bron: Akte: 13, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 mei 1872 [bron: Akte: 13, den Haag]. Jan is overleden op maandag 20 juli 1874 om 03:00 in Schoonrewoerd, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 20 juli 1874 [bron: Akte: 17, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)].
Kinderen van Maaike en Frans:
2 Cornelia Koedam, geboren op woensdag 31 januari 1877 in Schoonrewoerd. Volgt XV-t.
3 Maaike Koedam, geboren op zaterdag 14 september 1878 in Everdingen. Volgt XV-u.
4 Dirkje Koedam, geboren op woensdag 14 januari 1880 in Everdingen. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 15 januari 1880 [bron: Akte: 3, HUA]. Dirkje is overleden op dinsdag 16 maart 1880 in Everdingen, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16 maart 1880 [bron: Akte: 12, HUA].
5 Dirk Jan Koedam, geboren op donderdag 10 januari 1884 in Schoonrewoerd. Volgt XV-v.
6 Jan Koedam, geboren op woensdag 15 februari 1888 in Schoonrewoerd [bron: Akte: 7, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)]. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 16 februari 1888 [bron: Akte: 7].
XV-t Cornelia Koedam is geboren op woensdag 31 januari 1877 in Schoonrewoerd [bron: Akte: 5, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)], dochter van Frans Koedam en Maaike Cornelia Middag (zie XIV-h). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 1 februari 1877 [bron: Akte: 5, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)]. Cornelia is overleden op dinsdag 23 april 1946 in Culemborg, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 24 april 1946 [bron: Akte: 63, Gelders Archief]. Cornelia:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 19 september 1901 in Schoonrewoerd [bron: Akte: 6, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)] met Joris Versteeg, ongeveer 35 jaar oud. Joris is geboren omstreeks 1866 in Culemborg, zoon van Evert Versteeg en Willemina Middelkoop. Joris is overleden op vrijdag 2 maart 1917 in Culemborg, ongeveer 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 3 maart 1917 [bron: Akte: 37, Gelders Archief].
Beroep:
Arbeider
(2) trouwde, 43 jaar oud, op maandag 2 februari 1920 in Culemborg [bron: Akte: 12, Gelders Archief] met Johannes Kuipers, 54 of 55 jaar oud. Johannes is geboren in 1865 in Zutphen, zoon van Gerhardus Wilhelmus Kuipers en Gerritje Matser. Johannes is overleden op zaterdag 1 april 1933 in Culemborg, 67 of 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 april 1933 [bron: Akte: 26, Gelders Archief]. Johannes trouwde voorheen op vrijdag 5 mei 1899 in Gorinchem [bron: Akte: 24, Regionaal Archief Gorinchem] met Maaike Kars (geb. ±1866). De ontbinding van dit huwelijk werd uitgesproken op vrijdag 18 oktober 1907 in Tiel [bron: Echtscheidingsvonnis Arrondissementsrechtbank Tiel].
Beroep:
Koopman
XV-u Maaike Koedam is geboren op zaterdag 14 september 1878 in Everdingen, dochter van Frans Koedam en Maaike Cornelia Middag (zie XIV-h). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 september 1878 [bron: Akte: 27, HUA]. Maaike trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 28 april 1899 in Schoonrewoerd [bron: Akte: 5, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)] met Dirk Versteeg, ongeveer 27 jaar oud. Dirk is geboren omstreeks 1872 in Culemborg, zoon van Evert Versteeg en Willemina Middelkoop.
XV-v Dirk Jan Koedam is geboren op donderdag 10 januari 1884 in Schoonrewoerd [bron: Akte: 1, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)], zoon van Frans Koedam en Maaike Cornelia Middag (zie XIV-h). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 10 januari 1884 [bron: Akte: 1, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)]. Dirk trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 24 april 1913 in Schoonrewoerd [bron: Akte: 6, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)] met Teuntje van Wijngaarden, 28 jaar oud. Teuntje is geboren op zaterdag 14 maart 1885 in Leedam, dochter van Willem van Wijngaarden of Wingaarden en Teuntje Middelkoop. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14 maart 1885 [bron: Akte: 38, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)].
XIV-i Gijsbert Middag is geboren op woensdag 26 mei 1852 in Schoonrewoerd [bron: Akte: 12, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)], zoon van Jan Middag (zie XIII-u) en Maaijke Bogaard (Bogerd). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 27 mei 1852 [bron: den Haag]. Hij is gedoopt op donderdag 27 mei 1852 in Schoonrewoerd [bron: Mormonen]. Gijsbert is overleden op dinsdag 15 december 1936 in Schoonrewoerd, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 16 december 1936 [bron: Akte: 8, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)].
Beroep:
Arbeider
Gijsbert trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 17 januari 1879 in Schoonrewoerd [bron: Akte: 1, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)] met Hilligje de Keijzer, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gijsbert en Hilligje: Bij het huwelijk is Metje Middag, geboren de keijzer, erkend.
Hilligje is geboren op vrijdag 8 juli 1853 in Schoonrewoerd, dochter van Willem de Keijzer en Metje Vroege. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 juli 1853 [bron: Akte: 15, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)]. Hilligje is overleden op zaterdag 8 augustus 1936 in Schoonrewoerd, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 10 augustus 1936 [bron: Akte: 5, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)].
Kinderen van Gijsbert en Hilligje:
1 Metje Middag, geboren de Keijzer, geboren op woensdag 2 april 1873 in Schoonrewoerd. Volgt XV-w.
2 Jan Middag, geboren op zaterdag 29 maart 1879 in Schoonrewoerd. Volgt XV-x.
3 Willem Middag, geboren op zondag 30 januari 1881 in Schoonrewoerd. Volgt XV-y.
4 Hermanus Middag, geboren op vrijdag 25 mei 1883 in Leerdam. Volgt XV-z.
5 Barend Middag, geboren op donderdag 2 september 1886 in Leerdam, Diefdijk.. Volgt XV-aa.
6 Maaike Middag, geboren op woensdag 13 januari 1892 in Leerdam. Volgt XV-ab.
XV-w Metje Middag, geboren de Keijzer is geboren op woensdag 2 april 1873 in Schoonrewoerd, dochter van Gijsbert Middag (zie XIV-i) en Hilligje de Keijzer. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 3 april 1873 [bron: Akte: 14, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)]. Metje is overleden op zondag 7 juni 1925 in Leerdam, 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 8 juni 1925 [bron: Akte: 47, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)]. Metje trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 13 mei 1897 in Schoonrewoerd [bron: Akte: 4, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)] met Jan Hendrik van Gent, 24 jaar oud. Jan is geboren op donderdag 20 maart 1873 in Leerdam, zoon van Jan van Gent en Emmigje Wilhelmina Copier. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 20 maart 1873 [bron: Akte: 31, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)]. Jan is overleden op zaterdag 3 december 1927 in Leerdam, 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 5 december 1927 [bron: Akte: 88, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)].
Kinderen van Metje en Jan:
1 Jan Gijsbertsz. van Gent, geboren op zaterdag 30 april 1898 in Leerdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 mei 1898 [bron: Akte: 67, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)].
2 Gijsbert Huig Marinus van Gent, geboren op maandag 3 december 1900 in Leerdam. Volgt XVI-ak.
3 Emma Wilhelmina Hendrika van Gent, geboren omstreeks 1903 in Leerdam. Volgt XVI-al.
4 Willem Hermanus van Gent, geboren in 1911. Willem is overleden op donderdag 25 oktober 1917 in Leerdam, 5 of 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 26 oktober 1917 [bron: Akte: 94, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)].
XVI-ak Gijsbert Huig Marinus van Gent is geboren op maandag 3 december 1900 in Leerdam, zoon van Jan Hendrik van Gent en Metje Middag, geboren de Keijzer (zie XV-w). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 4 december 1900 [bron: akte: 183, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)]. Gijsbert is overleden op zondag 3 oktober 1965 in Algemene Begraafplaats, Leerdam, 64 jaar oud. Gijsbert trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 4 juli 1928 in Leerdam [bron: Akte: 28, Nationaal Archief] met Belia Vermeulen, 26 jaar oud. Belia is geboren op dinsdag 3 juni 1902 in Leerdam, dochter van Jan Vermeulen en Geertje Jakobs. Belia is overleden op zaterdag 17 maart 1973 in Algemene Begraafplaats, Leerdam, 70 jaar oud.
XVI-al Emma Wilhelmina Hendrika van Gent is geboren omstreeks 1903 in Leerdam, dochter van Jan Hendrik van Gent en Metje Middag, geboren de Keijzer (zie XV-w). Emma trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op woensdag 29 december 1926 in Leerdam [bron: Akte: 790, Nationaal Archief] met Jan Dirk Hendrik Twigt, ongeveer 27 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1899 in Leerdam, zoon van Govert Twigt en Teuntje Jakobs.
XV-x Jan Middag is geboren op zaterdag 29 maart 1879 om 08:00 in Schoonrewoerd [bron: Akte: 12, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)], zoon van Gijsbert Middag (zie XIV-i) en Hilligje de Keijzer. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 29 maart 1879 [bron: Akte: 12, den Haag]. Hij is gedoopt op zondag 11 mei 1879 in Schoonrewoerd. Jan is overleden op maandag 18 april 1949 in Schoonrewoerd, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 19 april 1949 [bron: Akte: 6, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)]. Jan trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 14 september 1906 in Noordeloos [bron: Akte: 7, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)] met Stijntje de Jong, 20 jaar oud. Stijntje is geboren op zondag 4 oktober 1885 in Noordeloos [bron: http://denhaag.digitalestamboom.nl], dochter van Daniël de Jong en Cornelia Klomp. Stijntje is overleden op maandag 19 december 1949 in Apeldoorn, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 21 december 1949 [bron: Akte: 895, Gelders Archief].
Kinderen van Jan en Stijntje:
gijsbertus__.jpg
25 Gijsbertus †
1 Gijsbertus Daniël (Gijsbert) Middag (afb. 25), geboren op vrijdag 22 maart 1907 in Den Haag [bron: http://denhaag.digitalestamboom.nl]. Gijsbert is overleden op woensdag 21 maart 1945 om 14:30 in Bremen, DE, 37 jaar oud (oorzaak: Allgem. Körperschwäche, Lungenödeme, Herz.und Kreisslaufschwäche) [bron: Sterbeurkunde CBG]. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: http://www.ogs.nl/].
Notitie bij overlijden van Gijsbert: .
Begraafplaats Nederlands ereveld te Bremen
Gemeente Bremen-Osterholz
Provincie Stadtkreis Bremen
Land B.R.D.
Rij 4, Nummer 5
.
Wohnhaft: Bremen, Lager Humannstrasse
Beroep:
1942: Arbeider te Schoonrewoerd
2 Daniel Gijsbert Middag, geboren op dinsdag 22 september 1908 in Den Haag. Volgt XVI-am.
3 Willem Cornelis Middag, geboren op dinsdag 14 september 1915 in Den Haag. Volgt XVI-an.
4 Cornelia Hilligje (Corrie) Middag, geboren op woensdag 5 maart 1919 in Den Haag. Volgt XVI-ao.
5 Jan Hermanus Middag, geboren op zondag 15 mei 1921 in Den Haag [bron: http://denhaag.digitalestamboom.nl].
Beroep:
Fabrieksarbeider in Schoonrewoerd
XVI-am Daniel Gijsbert Middag is geboren op dinsdag 22 september 1908 in Den Haag [bron: http://denhaag.digitalestamboom.nl], zoon van Jan Middag (zie XV-x) en Stijntje de Jong.
Beroep:
Bode: Notariskantoor te den Haag
Daniel trouwde [bron: http://denhaag.digitalestamboom.nl] met Elisabeth Johanna Pastoor. Elisabeth is geboren op woensdag 4 januari 1809 in Den Haag.
XVI-an Willem Cornelis Middag is geboren op dinsdag 14 september 1915 in Den Haag [bron: http://denhaag.digitalestamboom.nl], zoon van Jan Middag (zie XV-x) en Stijntje de Jong.
Beroep:
Typograaf in den Haag
Willem trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 14 september 1938 [bron: http://denhaag.digitalestamboom.nl] met Antonia Elisabeth Rutgers, 23 jaar oud. Antonia is geboren op woensdag 25 augustus 1915 in Den Haag.
Religie:
Rooms Katholiek
Kind van Willem en Antonia:
1 Johanna Hubertina Hendrika Middag, geboren op zaterdag 22 augustus 1936 in Leiden [bron: http://denhaag.digitalestamboom.nl].
Notitie bij Johanna: Johanna Hubertina Hendrika is erkend door Willem Cornelis op 30-08-1938
Religie:
Rooms Katholiek
XVI-ao Cornelia Hilligje (Corrie) Middag is geboren op woensdag 5 maart 1919 in Den Haag [bron: http://denhaag.digitalestamboom.nl], dochter van Jan Middag (zie XV-x) en Stijntje de Jong. Corrie is overleden op donderdag 7 februari 2008 in Apeldoorn, 88 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 13 februari 2008 in Begraafplaats Heidehof te Ugchelen (bij Apeldoorn) [bron: advertentie: De Stentor]. Corrie trouwde, 29 jaar oud, op dinsdag 19 oktober 1948 in Apeldoorn [bron: Dgborg] met Klaas Schiphorst, 28 jaar oud. Klaas is geboren op zondag 23 november 1919 in Apeldoorn [bron: DB]. Klaas is overleden op woensdag 6 februari 1985 in Apeldoorn, 65 jaar oud.
574.jpg 575.jpg
26 574
27 575
XV-y Willem Middag (afb. 26 en 27) is geboren op zondag 30 januari 1881 om 05:00 in Schoonrewoerd [bron: Akte: 5, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)], zoon van Gijsbert Middag (zie XIV-i) en Hilligje de Keijzer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 31 januari 1881 [bron: Akte: 5, den Haag]. Hij is gedoopt op zondag 3 april 1881 in Schoonrewoerd.
Beroep:
1942 Werkman Leerbroek
Willem trouwde, 38 jaar oud, op woensdag 21 mei 1919 in Nieuwland [bron: Akte: 5, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)] met Metje Kleijn, 32 jaar oud. Metje is geboren op zaterdag 18 december 1886 in Kedichem, dochter van Jacob Kleijn en Teuntje de Keijzer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 20 december 1886 [bron: Akte: 36, Nationaal Archief]. Metje is overleden op maandag 29 december 1947 in Leerbroek, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 december 1947 [bron: Akte: 8, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)].
XV-z Hermanus Middag is geboren op vrijdag 25 mei 1883 om 03:00 in Leerdam, zoon van Gijsbert Middag (zie XIV-i) en Hilligje de Keijzer. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 mei 1883 [bron: Akte: 72, den Haag]. Hij is gedoopt op zondag 1 juli 1883 in Leerdam.
Notitie bij de geboorte van Hermanus: De geboorte is aan gegeven door: Peter becker, 38 jaar en van beroep glasmaker.
Hermanus is overleden op dinsdag 22 mei 1917 om 06:30 in Leerdam, 33 jaar oud (oorzaak: Door een plotseling ongeval). Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23 mei 1917 [bron: Akte: 48, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)].
Beroep:
Fabrieksarbeider
Hermanus trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 4 april 1907 in Schoonrewoerd [bron: Akte: 2, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)] met Adriana Verdugt, 25 jaar oud. Adriana is geboren op vrijdag 23 september 1881 in Schoonrewoerd, dochter van Adrianus Verdugt en Johanna de Keijzer. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 23 september 1881 [bron: Akte: 32, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)].
Kinderen van Hermanus en Adriana:
1 Gijsbert Middag, geboren in januari 1908 in Schoonrewoerd. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 22 januari 1908 [bron: den Haag]. Gijsbert is overleden op maandag 20 april 1908 om 18:00 in Schoonrewoerd, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21 april 1908 [bron: Akte: 12, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)].
2 Gijsberta Middag, geboren op dinsdag 19 januari 1909 in Leerdam. Volgt XVI-ap.
3 Adrianus Middag, geboren op donderdag 22 februari 1912 in Leerdam. Volgt XVI-aq.
4 Gijsbert Middag, geboren op maandag 8 september 1913 in Leerdam. Hij is gedoopt op zondag 7 juni 1914 in Leerdam.
Beroep:
Riviervisser te Woudrichem.
5 Hermanus Middag, geboren op woensdag 2 mei 1917 in Leerdam. Hij is gedoopt op zondag 5 augustus 1917 in Leerdam. Hermanus is overleden op donderdag 11 april 1918 om 15:00 in Leerdam, 11 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 12 april 1918 [bron: Akte: 36, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)].
peter___gijsberta.jpg
28 Peter & Gijsberta
XVI-ap Gijsberta Middag is geboren op dinsdag 19 januari 1909 in Leerdam, dochter van Hermanus Middag (zie XV-z) en Adriana Verdugt. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 20 januari 1909 [bron: den Haag]. Zij is gedoopt op zondag 14 maart 1909 in Leerdam. Gijsberta is overleden op vrijdag 23 april 1982 in Woudrichem, 73 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 28 april 1982 in Woudrichem, Begraafplaats [bron: advertentie]. Gijsberta trouwde, 24 jaar oud, op maandag 4 september 1933 in Woudrichem [bron: Geneanet.org] met Peter Viveen (afb. 28), 26 jaar oud. Peter is geboren op zaterdag 23 februari 1907 in Woudrichem. Peter is overleden op woensdag 27 mei 1987 in Woudrichem, 80 jaar oud. Hij is begraven in Woudrichem, Begraafplaats.
Beroep:
Rivierventer
Kinderen van Gijsberta en Peter:
1 Hermanus Marcelis Viveen.
2 Adrianus Cornelis Viveen.
3 Adriana Viveen.
XVI-aq Adrianus Middag is geboren op donderdag 22 februari 1912 in Leerdam, zoon van Hermanus Middag (zie XV-z) en Adriana Verdugt. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 22 februari 1912 [bron: den Haag]. Hij is gedoopt op vrijdag 5 april 1912 in Leerdam. Adrianus is overleden op vrijdag 10 juni 1994 in Nieuwegein, 82 jaar oud [bron: PK].
Beroep:
Opperman, Riviervisser te Woudrichem, Treinen-stucadoor en reiniger.
Adrianus trouwde, 39 jaar oud, op woensdag 12 september 1951 in Utrecht [bron: PK] met Pietertje Tukker, 39 jaar oud. Pietertje is geboren op maandag 15 juli 1912 in Ameide, dochter van Arie Abraham Tukker en Johanna Roodhorst. Pietertje is overleden op maandag 10 februari 1986 in Nieuwegein, 73 jaar oud. Pietertje trouwde voorheen op vrijdag 6 februari 1931 in Ameide [bron: PK] met Nico Hol (geb. 1911).
Beroep:
Werkster
XV-aa Barend Middag is geboren op donderdag 2 september 1886 om 11:00 in Leerdam, Diefdijk., zoon van Gijsbert Middag (zie XIV-i) en Hilligje de Keijzer. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 3 september 1886 [bron: Akte: 121, den Haag]. Hij is gedoopt op zondag 3 oktober 1886 in Leerdam. Barend is overleden op dinsdag 28 februari 1961 in Leerdam, 74 jaar oud [bron: Begraafplaatsenproject Alblasserwaard]. Hij is begraven in Algemene Begraafplaats, Leerdam.
Beroep:
Werkman
Getuige bij:
28-08-1908     huwelijk Klaas Middag (1887-1944) en Teun de Kreij (1886-1962) [zie XV-ar]    [achterneef vaderszijde bruidegom]   [bron: Akte 3, Stadsarchief Dordrecht]
Barend trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 4 februari 1915 in Leerdam [bron: Akte: 2, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)] met Geertruida Johanna van den Berg, 27 jaar oud. Geertruida is geboren op donderdag 28 juli 1887 in Leerdam, dochter van Pieter van den Berg en Cornelia Witman. Geertruida is overleden op zondag 31 december 1961 in Leerdam, 74 jaar oud. Zij is begraven in Algemene Begraafplaats, Leerdam.
Kinderen van Barend en Geertruida:
1 Willigje Cornelia Middag. Willigje is overleden op dinsdag 21 maart 1916 in Leerdam. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 22 maart 1916 [bron: Akte: 23, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)].
2 Hilligje Cornelia Middag, geboren op donderdag 6 mei 1915 in Leerdam. Zij is gedoopt op zondag 4 juli 1915 in Leerdam. Hilligje is overleden op dinsdag 21 maart 1916 om 17:00 in Leerdam, 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 22 maart 1916 [bron: Akte: 23, den Haag].
3 Pieter Gijsbert (Piet) Middag, geboren op maandag 30 juli 1917 in Leerdam. Volgt XVI-ar.
4 Hilligje Cornelia Middag, geboren op zaterdag 22 april 1922 in Leerdam. Zij is gedoopt op zondag 11 juni 1922 in Leerdam. Hilligje is overleden op maandag 14 juli 2003 in Leerdam, 81 jaar oud [bron: http://www.boogert-beeke.nl/advertenties/mnamen.htm]. Zij is begraven op vrijdag 18 juli 2003 in Leerdam [bron: http://www.boogert-beeke.nl/advertenties/mnamen.htm]. Hilligje bleef ongehuwd.
pieter_1917.jpg
29 Pieter 1917
XVI-ar Pieter Gijsbert (Piet) Middag (afb. 29) is geboren op maandag 30 juli 1917 in Leerdam, zoon van Barend Middag (zie XV-aa) en Geertruida Johanna van den Berg. Hij is gedoopt op zondag 2 september 1917 in Leerdam. Piet is overleden op zaterdag 14 september 1985 in Leerdam, 68 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 18 september 1985 in Leerdam, Alg. begraafplaats [bron: advertentie].
Beroep:
Krantenbezorger in 1942 te Leerdam.
Piet trouwde met Teuntje van Loopik. Teuntje is geboren op 18 oktober (jaar onbekend).
Kind van Piet en Teuntje:
1 Barend (Ben) Middag, geboren op woensdag 19 december 1945 in Leerdam. Volgt XVII-x.
XVII-x Barend (Ben) Middag is geboren op woensdag 19 december 1945 in Leerdam, zoon van Pieter Gijsbert (Piet) Middag (zie XVI-ar) en Teuntje van Loopik.
Beroep:
Timmerman
Ben trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 12 juli 1968 [bron: Peter Joost Middag, mail 24-1-2006] met Maria Johanna (Riet) de Jong, 30 jaar oud. Riet is geboren op donderdag 16 december 1937 in Lexmond.
Kinderen van Ben en Riet:
1 Pieter Joost (Peter Joost) Middag, geboren op zondag 25 mei 1969 in Utrecht, Emma-Kliniek. Volgt XVIII-l.
2 Monique Maria (Monique) Middag, geboren op dinsdag 22 juni 1971 in Utrecht, Emma-Kliniek. Volgt XVIII-m.
XVIII-l Pieter Joost (Peter Joost) Middag is geboren op zondag 25 mei 1969 in Utrecht, Emma-Kliniek, zoon van Barend (Ben) Middag (zie XVII-x) en Maria Johanna (Riet) de Jong.
Beroep:
Civiel Technicus
Peter Joost trouwde, 33 jaar oud, op vrijdag 27 september 2002 in Tilburg [bron: Mail 24-1-2006 P.J. M] met A.J.D.C.P. (Adinda) van de Laak, 29 jaar oud. Adinda is geboren op maandag 22 januari 1973 in Tilburg.
XVIII-m Monique Maria (Monique) Middag is geboren op dinsdag 22 juni 1971 in Utrecht, Emma-Kliniek, dochter van Barend (Ben) Middag (zie XVII-x) en Maria Johanna (Riet) de Jong. Monique trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 21 oktober 1995 in Lexmond [bron: Mail 24-1-2006 P.J. M] met Bastiaan Bernardus (Ben) Olie. Ben is geboren op 14 november (jaar onbekend).
Kinderen van Monique en Ben:
1 Sharon Olie, geboren op woensdag 26 februari 1997 in Lexmond.
2 Quincy Olie, geboren op woensdag 10 mei 2000 in Lexmond.
pel_1886.jpg
30 Pel 1886
XV-ab Maaike Middag is geboren op woensdag 13 januari 1892 om 12:00 in Leerdam, dochter van Gijsbert Middag (zie XIV-i) en Hilligje de Keijzer. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 14 januari 1892 [bron: Akte: 4, den Haag]. Maaike is overleden op dinsdag 28 augustus 1973 in Leerdam, 81 jaar oud. Zij is begraven in Algemene Begraafplaats, Leerdam. Maaike trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 23 september 1920 in Schoonrewoerd [bron: Akte: 8, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)] met Pel `t Lam (afb. 30), 33 jaar oud. Pel is geboren op zondag 21 november 1886 in Leerdam, zoon van Gijsbert `t Lam en Trijntje Kortlever. Pel is overleden op zondag 17 maart 1974 in Leerdam, 87 jaar oud. Hij is begraven in Algemene Begraafplaats, Leerdam.
abraham_1855.jpg
31 Abraham 1855
XIV-j Abram Middag (afb. 31) is geboren op woensdag 22 augustus 1855 om 15:00 in Schoonrewoerd [bron: Akte: 23, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)], zoon van Jan Middag (zie XIII-u) en Maaijke Bogaard (Bogerd). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 23 augustus 1855 [bron: Akte: 23, den Haag]. Hij is gedoopt op zondag 23 september 1855 in Schoonrewoerd. Abram is overleden op zaterdag 9 juli 1938 in Leerdam, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 13 juli 1938 [bron: Akte: 53, Centraal Bureau voor Genealogie (voor Nationaal Archief)].
Beroep:
Arbeider
Abram trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 29 april 1881 in Schoonrewoerd [bron: Akte: 7, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)] met Cornelia de Jong, 27 jaar oud. Cornelia is geboren op donderdag 12 januari 1854 in Schoonrewoerd, dochter van Joost de Jong en Klazina van Vlissingen. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 13 januari 1854 [bron: Akte: 1, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)]. Cornelia is overleden op zaterdag 8 december 1888 in Beesd, 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 8 december 1888 [bron: Akte: 65, Gelders Archief].
Kinderen van Abram en Cornelia:
1 Maaike Middag, geboren op maandag 14 november 1881 in Schoonrewoerd. Volgt XV-ac.
2 Jan Middag, geboren op zaterdag 14 april 1883 in Schoonrewoerd. Volgt XV-ad.
3 Clasina Middag, geboren op vrijdag 19 februari 1886 om 19:00 in Leerdam, Diefdijk.. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 februari 1886 [bron: Akte: 21, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)]. Clasina is overleden op maandag 12 juli 1886 om 07:00 in Leerdam, Diefdijk., 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 12 juli 1886 [bron: Akte: 53, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)].
Notitie bij overlijden van Clasina: overleden in het huis nummer 291.
4 Cornelis Middag, geboren op zaterdag 11 juni 1887 in Beesd. Volgt XV-ae.
XV-ac Maaike Middag is geboren op maandag 14 november 1881 om 14:00 in Schoonrewoerd, dochter van Abram Middag (zie XIV-j) en Cornelia de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 november 1881 [bron: Akte: 36, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)]. Zij is gedoopt op zondag 25 december 1881 in Schoonrewoerd. Maaike trouwde, 34 jaar oud, op donderdag 18 november 1915 in Everdingen [bron: Akte: 7, HUA] met Andries Gulik, 30 jaar oud. Andries is geboren op dinsdag 20 januari 1885 in Everdingen, zoon van Christiaan Gulik en Maria van Beek. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 januari 1885 [bron: Akte: 3, HUA].
XV-ad Jan Middag is geboren op zaterdag 14 april 1883 om 13:00 in Schoonrewoerd [bron: Akte: 11, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)], zoon van Abram Middag (zie XIV-j) en Cornelia de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 april 1883 [bron: Akte: 11, den Haag]. Hij is gedoopt op zondag 3 juni 1883 in Schoonrewoerd.
Beroep:
Landbouwer
Getuige bij:
27-02-1914     huwelijk Cornelis Middag (1887-1974) en Egje Buizert (1891-1979) [zie XV-ae]    [broer bruidegom]   [bron: Akte: 3, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)]
Jan trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 28 mei 1909 in Beesd [bron: akte 4, Gelders Archief] met Heiltje van Steijn, 33 jaar oud. Heiltje is geboren op vrijdag 29 oktober 1875 in Beesd, dochter van Antonie van Steijn en Saartje Ditje de Jongh.
Kinderen van Jan en Heiltje:
1 Cornelia Middag, geboren op woensdag 8 december 1909 in Beesd.
2 Antonie Middag, geboren op woensdag 21 december 1910 in Beesd.
3 Adriana Middag, geboren op donderdag 15 augustus 1912 in Beest.
cornelis_1887.jpg 781.jpg 782.jpg cornelis_en_egje.jpg egje_1891.jpg
32 Cornelis 1887
33 781
34 782
35 Cornelis en Egje
36 Egje 1891
XV-ae Cornelis Middag (afb. 32 t/m 35) is geboren op zaterdag 11 juni 1887 in Beesd, zoon van Abram Middag (zie XIV-j) en Cornelia de Jong. Hij is gedoopt op zondag 7 augustus 1887 in Schoonrewoerd. Cornelis is overleden op maandag 30 september 1974 in Lexmond, 87 jaar oud. Hij is begraven in oktober 1974 in Lexmond, Begraafplaats Nieuwe Rijksweg [bron: graf Begraafplaats Nieuwe Rijksweg Lexmond].
Beroep:
Arbeider
Cornelis trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 27 februari 1914 in Hei- en Boeicop [bron: Akte: 3, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)] met Egje Buizert (afb. 36), 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Cornelis en Egje waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Middag (geb. 1883) [zie XV-ad] [broer bruidegom] en Jan Cornelis van den Heuvel (geb. ±1889). Egje is geboren op maandag 23 maart 1891 in Hei- en Boeicop [bron: Uit huw. akte], dochter van Andries Buizert en Antonetta den Braven. Egje is overleden op zaterdag 29 december 1979 in Lexmond, 88 jaar oud. Zij is begraven in januari 1980 in Lexmond, Begraafplaats Nieuwe Rijksweg [bron: Advertentie en graf Begraafplaats Nieuwe Rijksweg Lexmond].
Kinderen van Cornelis en Egje:
1 Cornelia Anthonette Middag, geboren op maandag 10 augustus 1914 in Hei- en Boeicop. Volgt XVI-as.
2 Anthonetta Middag, geboren op dinsdag 4 juli 1916 in Hei- en Boeicop. Anthonetta is overleden op dinsdag 4 juli 1916 om 16:00 in Hei- en Boeicop, geen dag oud [bron: Akte: 6, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)]. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 juli 1916 [bron: Akte: 6].
Notitie bij overlijden van Anthonetta: Zij was 7 uren oud.
3 Anthonetta (Ant) Middag, geboren op maandag 3 december 1917 in Hei- en Boeicop. Volgt XVI-at.
625.jpg 626.jpg
37 625
38 626
XVI-as Cornelia Anthonette Middag is geboren op maandag 10 augustus 1914 in Hei- en Boeicop, dochter van Cornelis Middag (zie XV-ae) en Egje Buizert. Zij is gedoopt op zondag 13 september 1914 in Hei- en Boeicop. Cornelia is overleden op woensdag 18 maart 1942 om 15:00 in Ameide, 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 19 maart 1942 [bron: Akte: 4, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)]. Cornelia trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 23 mei 1935 in Lexmond [bron: Akte: 7] met Gerrit Arie van Es (afb. 37 en 38), ongeveer 23 jaar oud. Gerrit is geboren omstreeks 1912 in Hei- en Boeicop, zoon van Jan Arie van Es en Engeltje Pierhagen.
cornelis___anthonetta.jpg
39 Cornelis & Anthonetta
XVI-at Anthonetta (Ant) Middag is geboren op maandag 3 december 1917 in Hei- en Boeicop, dochter van Cornelis Middag (zie XV-ae) en Egje Buizert. Zij is gedoopt op zondag 3 februari 1918 in Hei- en Boeicop. Ant is overleden op woensdag 21 september 1988 in Hei- en Boeicop, 70 jaar oud [bron: foto 1889]. Zij is begraven op maandag 26 september 1988 in Hei- en Boeicop, Alg. begraafplaats [bron: Advertentie en foto 1889]. Ant trouwde met Cornelis Stravers (afb. 39). Cornelis is geboren op zondag 22 september 1912. Cornelis is overleden op woensdag 2 december 1987, 75 jaar oud. Hij is begraven in december 1987 in Hei- en Boeicop, Alg. begraafplaats [bron: foto 1889].
klaas_1858.jpg huibertje_1870.jpg
40 Klaas 1858
41 Huibertje 1870
XIV-k Klaas Middag (afb. 40) is geboren op vrijdag 17 december 1858 om 05:00 in Schoonrewoerd [bron: Akte: 25, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)], zoon van Jan Middag (zie XIII-u) en Maaijke Bogaard (Bogerd). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 18 december 1858 [bron: Akte: 25, den Haag]. Hij is gedoopt op zondag 6 februari 1859 in Schoonrewoerd. Klaas is overleden op zaterdag 19 januari 1957 in Leerdam, 98 jaar oud.
Beroep:
Veldarbeider.
Klaas trouwde, 36 jaar oud, op vrijdag 18 januari 1895 in Schoonrewoerd [bron: Akte: 1, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)] met Huibertje Burggraaf (afb. 41), 24 jaar oud. Huibertje is geboren op vrijdag 1 april 1870 in Schoonrewoerd, dochter van Steven Burggraaf en Willemina de Kogel. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 1 april 1870 [bron: Akte: 12, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)].
Notitie bij de geboorte van Huibertje: Huibertje vertrekt 20-5-1885 van Schoonrewoerd naar Hei-en Boeicop, vandaar naar Everdingen, mei 1888 weer naar Hei- en Boeicop, vandaar 12-11-1888 terug naar Schoonrewoerd.

Huibertje woonde in 1945 te Ameide
Huibertje is overleden op zaterdag 7 juli 1956 in Schoonrewoerd, 86 jaar oud [bron: PK].
Beroep:
na de school werd ze zoals gebruikelijk dienstbode
Kinderen van Klaas en Huibertje:
1 Jan Middag, geboren op zaterdag 4 mei 1895 in Schoonrewoerd. Volgt XV-af.
2 Steven Middag, geboren op vrijdag 21 augustus 1896 in Leerdam. Volgt XV-ag.
3 Maaike Wilhelmina Middag, geboren op zaterdag 15 november 1902 in Schoonrewoerd. Volgt XV-ah.
4 Klaas Middag, geboren op zondag 2 oktober 1904 in Schoonrewoerd. Volgt XV-ai.
5 Wilhelmina Middag, geboren op zondag 2 oktober 1904 in Schoonrewoerd. Volgt XV-aj.
jan_1895.jpg
42 Jan 1895
XV-af Jan Middag (afb. 42) is geboren op zaterdag 4 mei 1895 om 09:00 in Schoonrewoerd [bron: Akte: 10, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)], zoon van Klaas Middag (zie XIV-k) en Huibertje Burggraaf. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 mei 1895 [bron: Akte: 10, den Haag]. Hij is gedoopt op zondag 9 juni 1895 in Schoonrewoerd. Jan is overleden op woensdag 10 mei 1978 in Leerdam, 83 jaar oud. Hij is begraven op maandag 15 mei 1978 in Begraafplaats Schoonrewoerd [bron: Steen].
Beroep:
1942. landbouwer te Leerdam
Getuige bij:
22-05-1919     huwelijk Steven Middag (1896-1968) en Johanna Elizabeth Bullee (1896-1977) [zie XV-ag]    [broer bruidegom]   [bron: akte 9, Gelders Archief]
Jan trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 26 mei 1922 in Everdingen [bron: Akte: 10, HUA] met Pietertje de Jong, 23 jaar oud. Pietertje is geboren op maandag 1 mei 1899 in Everdingen, dochter van Gijsbert de Jong en Neeltje Broere. Pietertje is overleden op zondag 18 mei 1997 in Meerkerk, 98 jaar oud. Zij is begraven in Begraafplaats Schoonrewoerd [bron: Steen].
Kinderen van Jan en Pietertje:
1 Huibertje Middag, geboren op vrijdag 4 mei 1923 in Leerdam. Volgt XVI-au.
2 Gijsbert (Gijs) Middag, geboren op vrijdag 11 september 1925 in Leerdam. Volgt XVI-av.
3 Klazina Middag, geboren op vrijdag 30 november 1928 in Leerdam. Volgt XVI-aw.
4 Neeltje Middag, geboren op dinsdag 29 juli 1930 in Leerdam. Zij is gedoopt op zondag 24 augustus 1930 in Schoonrewoerd. Neeltje is overleden op woensdag 25 maart 1931 om 20:00 in Leerdam, 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 26 maart 1931 [bron: Akte: 30, Centraal Bureau voor Genealogie (voor Nationaal Archief)].
5 Klaas Middag, geboren op vrijdag 7 oktober 1932 in Leerdam. Volgt XVI-ax.
6 Neeltje (Nel) Middag, geboren op zaterdag 27 april 1935 in Leerdam. Volgt XVI-ay.
7 Jan Pieter Middag, geboren op dinsdag 29 april 1941 in Leerdam. Volgt XVI-az.
XVI-au Huibertje Middag is geboren op vrijdag 4 mei 1923 in Leerdam, dochter van Jan Middag (zie XV-af) en Pietertje de Jong. Zij is gedoopt in 1923 in Schoonrewoerd. Huibertje trouwde met Cees den Otter.
Notitie bij overlijden van Cees: ergens in de jaren `70
Kinderen van Huibertje en Cees:
1 Teus den Otter.
2 Nel den Otter.
3 Teunie den Otter.
4 Jan den Otter.
5 Rens den Otter.
Notitie bij overlijden van Rens: Rens is jong overleden.
gijsbert_1925.jpg
43 Gijsbert 1925
XVI-av Gijsbert (Gijs) Middag (afb. 43) is geboren op vrijdag 11 september 1925 in Leerdam, zoon van Jan Middag (zie XV-af) en Pietertje de Jong. Hij is gedoopt op zondag 15 november 1925 in Schoonrewoerd. Gijs is overleden op vrijdag 29 augustus 1997 in Leerdam, 71 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 3 september 1997 in Leerdam, Alg. begraafplaats [bron: advertentie].
Beroep:
1942: Kantoorbediende
Gijs trouwde met Wilhelmina (Miep) van Kralingen. Miep is geboren op donderdag 14 maart 1929. Miep is overleden op dinsdag 26 januari 2010 in Leerdam, 80 jaar oud.
Kinderen van Gijs en Miep:
1 Jan Middag.
2 Ron Middag.
3 Bert Middag.
4 Marco/Mark Middag.
XVI-aw Klazina Middag is geboren op vrijdag 30 november 1928 in Leerdam, dochter van Jan Middag (zie XV-af) en Pietertje de Jong. Zij is gedoopt op zondag 17 februari 1929 in Schoonrewoerd. Klazina trouwde met Antonie Leendert de Jong. Antonie is geboren op dinsdag 11 mei 1926. Antonie is overleden op vrijdag 26 mei 2006 in Huizen, 80 jaar oud.
Kinderen van Klazina en Antonie:
1 Jan de Jong.
2 Pieter Martinus (Martin) de Jong.
3 Antonie Leendert (Leo) de Jong.
XVI-ax Klaas Middag is geboren op vrijdag 7 oktober 1932 in Leerdam, zoon van Jan Middag (zie XV-af) en Pietertje de Jong. Hij is gedoopt op zondag 26 maart 1933 in Schoonrewoerd. Klaas is overleden op vrijdag 25 maart 2011 in Leerdam, 78 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 31 maart 2011 in Leerdam, Alg. begraafplaats [bron: advertentie]. Klaas trouwde, 28 of 29 jaar oud, in 1961 [bron: advertentie] met J.C. (Jopie) Boote.
Kinderen van Klaas en Jopie:
1 Ietje Middag. Volgt XVII-y.
2 Harm Middag. Volgt XVII-z.
3 Bertine Middag. Volgt XVII-aa.
XVII-y Ietje Middag, dochter van Klaas Middag (zie XVI-ax) en J.C. (Jopie) Boote. Ietje trouwde met Richard van Strien.
XVII-z Harm Middag, zoon van Klaas Middag (zie XVI-ax) en J.C. (Jopie) Boote. Harm trouwde met Laura Talsma.
Kinderen van Harm en Laura:
1 Pauline Middag.
2 Josephine Middag.
XVII-aa Bertine Middag, dochter van Klaas Middag (zie XVI-ax) en J.C. (Jopie) Boote. Bertine trouwde met John-Paul Slob.
Kinderen van Bertine en John-Paul:
1 Joanne Slob.
2 Martin Slob.
3 Pieter Slob.
4 Willemieke Slob.
XVI-ay Neeltje (Nel) Middag is geboren op zaterdag 27 april 1935 in Leerdam, dochter van Jan Middag (zie XV-af) en Pietertje de Jong. Zij is gedoopt op zondag 25 augustus 1935 in Schoonrewoerd. Nel is overleden op woensdag 11 januari 2006 in Hardinxveld-Giessendam, 70 jaar oud [bron: http://home.hccnet.nl/ah.boogert/advertenties/mnamen.htm]. Zij is begraven in Alg. Begraafplaats Neder Hardinxveld. Nel trouwde met Jasper (Jaap) Pierhagen. Jaap is geboren in 1932 in Noordeloos.
Kinderen van Nel en Jaap:
1 Jan Pieter (Pieter) Pierhagen.
2 Marjan Pierhagen.
jan_pieter_middag.jpg
44 jan pieter middag
XVI-az Jan Pieter Middag (afb. 44) is geboren op dinsdag 29 april 1941 in Leerdam, zoon van Jan Middag (zie XV-af) en Pietertje de Jong. Jan is overleden op vrijdag 4 juli 2008 in Vianen, 67 jaar oud. Hij is begraven in juli 2008 in Vianen [bron: advertentie [www.hollantsnet.nl]].
Notitie bij overlijden van Jan: Hij was Archiect BNA en onderscheiden in de orde van Oranje Nassau
Jan trouwde met Cida G. Berendsen.
Kinderen van Jan en Cida:
1 Darius Middag.
2 Débora Middag.
3 Jonathan Middag.
steven_johanna.jpg
45 steven johanna
XV-ag Steven Middag (afb. 45) is geboren op vrijdag 21 augustus 1896 om 19:00 in Leerdam, zoon van Klaas Middag (zie XIV-k) en Huibertje Burggraaf. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 augustus 1896 [bron: Akte: 128, den Haag]. Hij is gedoopt op zondag 8 november 1896 in Schoonrewoerd. Steven is overleden op dinsdag 19 maart 1968 in Leerdam, Ziekenhuis, 71 jaar oud. Hij is begraven in maart 1968 in Acquoy, Kerkhof NH-Kerk.
Beroepen:
Fabrieksarbeider, houtbewerker in 1922
Veld arbeider.
Religie:
Nederlands Hervormd
Steven trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 22 mei 1919 in Beesd [bron: akte 9, Gelders Archief] met Johanna Elizabeth Bullee, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Steven en Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Leendert van Weenen (geb. 1877) [zwager bruid] en Jan Middag (1895-1978) [zie XV-af] [broer bruidegom].
Notitie bij het huwelijk van Steven en Johanna: Bij huwelijk woonde Steven te Schoonrewoerd , Johanna te Beest en minder dan zes maanden te Schoonrewoerd. Ouders Steven woonde te Schoonrewoerd en de ouders van Johanna te Beest.
Johanna is geboren op donderdag 8 oktober 1896 in Beesd, dochter van Hendrik Bullee en Cornelia Johanna Bullee. Johanna is overleden op maandag 24 oktober 1977 in ?, 81 jaar oud. Zij is begraven in oktober 1977 in Acquoy, Kerkhof NH-Kerk.
Kinderen van Steven en Johanna:
1 Klaas Middag, geboren op zaterdag 24 april 1920 in Leerdam. Hij is gedoopt op zondag 13 juni 1920 in Schoonrewoerd. Klaas is overleden op woensdag 28 juni 1922 in Beesd, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 29 juni 1922 [bron: Akte: 29, Gelders Archief].
2 Cornelis Johannes Middag, geboren in september 1921 in Beesd. Cornelis is overleden op donderdag 16 maart 1922 in Beesd, 6 maanden oud [bron: Akte: 17].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Was 6 maanden oud.
3 N.N. Middag, levenloos geboren dochter, geboren op zaterdag 12 januari 1924 in Beesd. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 14 januari 1924 [bron: Akte: 8094, Gelders Archief]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 14 januari 1924 [bron: Akte: 2, Gelders Archief].
maaike.jpg meijert.jpg meijert_en_maaike.jpg
46 Maaike
47 Meijert
48 Meijert en Maaike
XV-ah Maaike Wilhelmina Middag (afb. 46) is geboren op zaterdag 15 november 1902 om 20:00 in Schoonrewoerd [bron: Akte: 23, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)], dochter van Klaas Middag (zie XIV-k) en Huibertje Burggraaf. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17 november 1902 [bron: Akte: 23, den Haag]. Maaike is overleden op vrijdag 21 juni 1985 in Arkel, 82 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Maaike: Ze is overleden in het woonhuis van haar
dochter Huibertje, te Arkel.
Maaike trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 14 mei 1925 in Leerdam [bron: Akte: 25, Nationaal Archief] met Meijert Alting (afb. 47 en 48), 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Maaike en Meijert: De foto`s zijn vanaf hun trouwfoto
Meijert is geboren op woensdag 9 september 1896 in Leerdam, zoon van Aalbert Alting en Adriana van Ieperen. Meijert is overleden op vrijdag 9 april 1965 in Leerdam, 68 jaar oud.
klaas_1904.jpg
49 Klaas 1904
XV-ai Klaas Middag (afb. 49) is geboren op zondag 2 oktober 1904 in Schoonrewoerd, zoon van Klaas Middag (zie XIV-k) en Huibertje Burggraaf. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 oktober 1904 [bron: den Haag]. Hij is gedoopt op zondag 30 oktober 1904 in Schoonrewoerd.
Notitie bij de geboorte van Klaas: Klaas is een tweeling met Willemina
Klaas is overleden op maandag 3 januari 1949 om 22:00 in Meerkerk, 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 4 januari 1949 [bron: Akte:1, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)]. Hij is begraven in Meerkerk [bron: Steen].
Beroep:
Broodbakker in Meerkerk
Klaas trouwde met Maaike Bor. Maaike is geboren op zondag 9 september 1906. Maaike is overleden op maandag 30 november 1992 in Leerdam, 86 jaar oud [bron: advertentie]. Zij is begraven op zaterdag 5 december 1992 in Leerdam, Alg. begraafplaats [bron: advertentie].
Kind van Klaas en Maaike:
1 ) 3 kinderen. 2x M, 1x J..
XV-aj Wilhelmina Middag is geboren op zondag 2 oktober 1904 in Schoonrewoerd, dochter van Klaas Middag (zie XIV-k) en Huibertje Burggraaf. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 oktober 1904 [bron: den Haag].
Notitie bij de geboorte van Wilhelmina: Wilhelmina is een tweeling met Klaas
Wilhelmina is overleden op vrijdag 30 maart 1945 om 18:30 in Ameide, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 31 maart 1945 [bron: Akte: 5, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)].
Notitie bij overlijden van Wilhelmina: Bij overlijden woonde zij te Ameide.
Wilhelmina trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 18 juni 1931 in Schoonrewoerd [bron: Akte: 9, Nationaal Archief] met Pieter van de Leeden, ongeveer 33 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1898 in Tienhoven, zoon van Johannes van de Leeden en Annigje Maria van Middelkoop.
XIV-l Sara Middag is geboren op dinsdag 2 augustus 1864 om 12:00 in Schoonrewoerd [bron: Akte: 16, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)], dochter van Jan Middag (zie XIII-u) en Maaijke Bogaard (Bogerd). Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 3 augustus 1864 [bron: Akte: 16, den Haag]. Zij is gedoopt op zondag 4 september 1864 in Schoonrewoerd. Sara is overleden op vrijdag 11 juni 1954 in Acquoy, Diefdijk A 119, 89 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 15 juni 1954 in Acquoy (gemeente Beest). Sara trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 9 november 1888 in Schoonrewoerd [bron: Akte: 9, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)] met Arie Geerlof de Leeuw, 26 of 27 jaar oud. Arie is geboren in 1861 in Culemborg, zoon van Cornelis de Leeuw en Geertruida den Hartog. Arie is overleden op dinsdag 16 januari 1945 in Beest, 83 of 84 jaar oud [bron: Akte: 22]. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 17 januari 1945 [bron: Akte: 7, Gelders Archief].
Beroepen:
Landbouwer (1917)
Veldarbeider
Kinderen van Sara en Arie:
1 Cornelis de Leeuw, geboren omstreeks 1889. Cornelis is overleden op woensdag 5 februari 1890 in Schoonrewoerd, ongeveer 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 5 februari 1890 [bron: Akte: 10, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)].
2 Aafje de Leeuw, geboren op vrijdag 8 februari 1889 in Schoonrewoerd [bron: Akte: 7, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)]. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 9 februari 1889 [bron: Akte: 7].
3 Maaike de Leeuw, geboren op donderdag 8 mei 1890 in Schoonrewoerd [bron: Akte: 10, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)]. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 9 mei 1890 [bron: Akte: 10]. Maaike is overleden op zaterdag 25 april 1891 in Schoonrewoerd, 11 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 25 april 1891 [bron: Akte: 13, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)].
4 Maaike de Leeuw, geboren op zondag 10 april 1892 in Schoonrewoerd. Volgt XV-ak.
5 Cornelis de Leeuw, geboren op zondag 1 oktober 1893 in Schoonrewoerd. Volgt XV-al.
6 Jan de Leeuw, geboren op vrijdag 7 december 1894 in Schoonrewoerd [bron: Akte: 29, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)]. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 8 december 1894 [bron: Akte: 29].
7 Geertruida Janna de Leeuw, geboren op donderdag 19 november 1896 in Schoonrewoerd. Volgt XV-am.
8 Jan de Leeuw, geboren op zondag 12 juni 1898 in Beesd. Jan is overleden op zaterdag 25 juni 1898 in Beesd, 13 dagen oud.
9 Cornelia de Leeuw, geboren op woensdag 11 april 1900 in Beesd. Cornelia is overleden op maandag 25 februari 1901 in Beesd, 10 maanden oud [bron: Akte: 11. Gelders Archief].
10 Cornelia de Leeuw, geboren omstreeks 1902 in Beesd. Cornelia is overleden op vrijdag 2 januari 1914 in Beesd, ongeveer 12 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 3 januari 1914 [bron: Akte: 1, Gelders Archief].
11 Jan de Leeuw, geboren omstreeks 1903 in Beest. Volgt XV-an.
12 Teuntje de Leeuw, geboren op maandag 28 juni 1909 in Beesd. Teuntje is overleden op donderdag 20 januari 1910 in Beesd, 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 20 januari 1910 [bron: Akte: 3, Gelders Archief].
XV-ak Maaike de Leeuw is geboren op zondag 10 april 1892 in Schoonrewoerd [bron: Akte: 10, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)], dochter van Arie Geerlof de Leeuw en Sara Middag (zie XIV-l). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 11 april 1892 [bron: Akte: 10]. Maaike is overleden op dinsdag 20 april 1937 in Beesd, 45 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 20 april 1937 [bron: Akte: 6, Gelders Archief]. Maaike:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 19 maart 1914 in Beesd [bron: Akte: 6, Gelders Archief] met Arend Uittenbogaard, 18 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op vrijdag 9 januari 1920 in Tiel [bron: Gelders Archief]. Arend is geboren op dinsdag 28 januari 1896 in Ameide, zoon van Willem Uittenbogaard en Neeltje van Bruggen.
Beroep:
Veldarbeider
(2) trouwde, minstens 28 jaar oud, na 1920 met Jan den Hartog.
XV-al Cornelis de Leeuw is geboren op zondag 1 oktober 1893 in Schoonrewoerd [bron: Akte: 30, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)], zoon van Arie Geerlof de Leeuw en Sara Middag (zie XIV-l). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 oktober 1893 [bron: Akte: 30]. Cornelis trouwde, 36 jaar oud, op vrijdag 25 april 1930 in Hei- en Boeicop [bron: Akte: 2, Nationaal Archief] met Cornelia Goudina van der Hagen, ongeveer 31 jaar oud. Cornelia is geboren omstreeks 1899 in Hei- en Boeicop, dochter van Meijert van der Hagen en Pieternella Alida Verrips.
XV-am Geertruida Janna de Leeuw is geboren op donderdag 19 november 1896 in Schoonrewoerd [bron: Akte: 19, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)], dochter van Arie Geerlof de Leeuw en Sara Middag (zie XIV-l). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 20 november 1896 [bron: Akte: 19]. Geertruida trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 26 juli 1917 in Beesd [bron: akte: 13, Gelders Archief] met Willem Keppel, 23 jaar oud. Willem is geboren op zondag 28 januari 1894 in Beesd, zoon van Willem Keppel en Neeltje den Held.
Beroep:
Veldarbeider
XV-an Jan de Leeuw is geboren omstreeks 1903 in Beest, zoon van Arie Geerlof de Leeuw en Sara Middag (zie XIV-l). Jan trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op donderdag 8 november 1928 in Schoonrewoerd [bron: Akte: 10, Nationaal Archief] met Cornelia Fredrika Burggraaf, ongeveer 23 jaar oud. Cornelia is geboren omstreeks 1905 in Leerdam, dochter van Arie Burggraaf en Maaike Cornelia van Aalst.
klaas_1823.jpg
50 Klaas 1823
XIII-v Klaas Middag (afb. 50) is geboren op zondag 16 maart 1823 in Schoonrewoerd [bron: Akte: 9, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)], zoon van Barend Middagh (zie XII-w) en Sara Hol. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 18 maart 1823 [bron: den Haag]. Hij is gedoopt op zondag 6 april 1823 in Schoonrewoerd. Klaas is overleden op zaterdag 2 juni 1900 om 09:00 in Schoonrewoerd, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 2 juni 1900 [bron: Akte: 14, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)].
Notitie bij Klaas: Klaas hoefde niet in dienst wegens broederdienst.
Beroep:
Bouwman, arbeider.
Klaas:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 26 november 1847 in Schoonrewoerd [bron: Akte: 6, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)] met Johanna de Lange, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Klaas en Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Teunis de Lange (geb. ±1795) [oom vaderszijde bruid], Jan Middag (1818-1914) [zie XIII-u] [broer bruidegom], Frans Alewijn Middelkoop (geb. 1819) en Peeter Middag (1821-1908) [zie XII-w,3] [broer bruidegom]. Johanna is geboren op woensdag 21 januari 1824 in Schoonrewoerd, dochter van Hermanus de Lange en Janna Westerhout. Johanna is overleden op maandag 1 januari 1855 in Schoonrewoerd, 30 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 januari 1855 [bron: Akte: 1, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)].
(2) trouwde, 45 jaar oud, op vrijdag 1 mei 1868 in Schoonrewoerd [bron: Akte: 6, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)] met Anna (Antje) van Hemert, 34 jaar oud. Antje is geboren op zaterdag 22 maart 1834 in Leerdam, dochter van Francijntje van Hemert. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 maart 1834 [bron: Akte: 21, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)]. Antje is overleden op donderdag 16 april 1891 in Schoonrewoerd, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 17 april 1891 [bron: Akte: 10, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)]. Antje is weduwe van Willem de Leeuw (ovl. vóór 1868).
Kinderen van Klaas en Johanna:
1 Barend Middag, geboren op maandag 31 januari 1848 in Schoonrewoerd. Volgt XIV-m.
2 Clazina Middag, geboren op zaterdag 1 september 1849 om 03:00 in Schoonrewoerd [bron: Akte: 16, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 3 september 1849 [bron: Akte: 16, den Haag]. Clazina is overleden op zaterdag 1 september 1849 om 15:00 in Schoonrewoerd, geen dag oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 2 september 1849 [bron: Akte: 23, den Haag].
Notitie bij overlijden van Clazina: Leeftijd 12 uren
3 Klaas Middag, geboren op vrijdag 8 november 1850 in Schoonrewoerd. Volgt XIV-n.
4 Janna Middag, geboren op zondag 21 maart 1852 in Schoonrewoerd [bron: Akte: 8, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 maart 1852 [bron: den Haag]. Zij is gedoopt op zondag 9 mei 1852 in Schoonrewoerd. Janna is overleden op dinsdag 17 mei 1853 om 02:00 in Schoonrewoerd, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 18 mei 1853 [bron: Akte: 9, den Haag].
Kinderen van Klaas en Antje:
5 Gijsbert Middag, geboren op dinsdag 18 augustus 1868 in Schoonrewoerd. Volgt XIV-o.
6 Saartje (Sara) Middag, geboren op zaterdag 11 februari 1871 in Schoonrewoerd. Volgt XIV-p.
7 Jan Middag, geboren op vrijdag 25 september 1874 in Schoonrewoerd. Volgt XIV-q.
8 Frans Middag, geboren op dinsdag 4 februari 1879 om 17:00 in Schoonrewoerd [bron: Akte: 5, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)]. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 5 februari 1879 [bron: Akte: 5, den Haag]. Hij is gedoopt op zondag 6 april 1879 in Schoonrewoerd.
Notitie bij Frans: Frans woont bij zijn broer Gijsbert en is ongehuwd.
Frans is ongehuwd.
Beroep:
1942. Landarbeider Schoonrewoerd.
barend_1848.jpg alida_1853.jpg
51 Barend 1848
52 alida 1853
XIV-m Barend Middag (afb. 51) is geboren op maandag 31 januari 1848 om 05:00 in Schoonrewoerd [bron: Akte: 2, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)], zoon van Klaas Middag (zie XIII-v) en Johanna de Lange. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 31 januari 1848 [bron: Akte: 2, den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Barend waren de volgende getuigen aanwezig: Arie Floris de Leeuw (geb. ±1814) en Jan den Hartog (geb. ±1821). Hij is gedoopt op zondag 5 maart 1848 in Schoonrewoerd. Barend is overleden op donderdag 25 oktober 1928 in Nijmegen, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 25 oktober 1928 [bron: Akte: 713, Gelders Archief].
Beroepen:
Arbeider/Bouwman te Leerdam-Schaayk
Koetsier in 1895
Barend trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 10 november 1876 in Schoonrewoerd [bron: Akte: 10, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)] met Alida van den Berg (afb. 52), 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Barend en Alida waren de volgende getuigen aanwezig: Teunis den Hartog (geb. 1826), Antonie Johannis Heykoop (geb. 1849), Klaas Middag (1850-1916) [zie XIV-n] [broer bruidegom] en Marinus de Jong (geb. 1853). Alida is geboren op donderdag 11 augustus 1853 om 05:00 in Leerdam Schaik, dochter van Hermanus van den Berg en Marrigje den Hartog. Alida is overleden op zondag 21 november 1909 om 05:00 in Leerdam, 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 22 november 1909 [bron: Akte: 87, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)].
Kinderen van Barend en Alida:
1 Johanna Adriana Middag, geboren op vrijdag 13 juli 1877 om 20:00 in Leerdam Schaik. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 juli 1877 [bron: Akte: 68, den Haag]. Zij is gedoopt op zondag 26 augustus 1877 in Schoonrewoerd. Johanna is overleden op maandag 29 oktober 1917 om 00:30 in Leerdam, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 29 oktober 1917 [bron: Akte: 95, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)].
2 Marrigje (Marg) Middag, geboren op maandag 2 september 1878 in Leerdam Schaik. Volgt XV-ao.
3 Hermina (Mina) Middag, geboren op dinsdag 3 februari 1880 in Leerdam Schaik. Volgt XV-ap.
4 Clazina Middag, geboren op zondag 1 mei 1881 om 12:00 in Leerdam Schaik. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 2 mei 1881 [bron: Akte: 62, den Haag]. Zij is gedoopt op zondag 19 juni 1881 in Schoonrewoerd. Clazina is overleden op woensdag 6 augustus 1884 om 07:00 in Leerdam Schaik, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 7 augustus 1884 [bron: Akte: 75, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)].
Notitie bij overlijden van Clazina: Jan van der Vliet heeft aangiften gedaan van het overlijden.
5 Hermanus Middag, geboren op woensdag 20 februari 1884 in Leerdam. Volgt XV-aq.
6 Nicolaas (Klaas) Middag, geboren op vrijdag 26 augustus 1887 in Leerdam Schaik. Volgt XV-ar.
7 Stijntje Middag, geboren op donderdag 24 oktober 1889 om 15:00 in Leerdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 25 oktober 1889 [bron: Akte: 145, den Haag]. Stijntje is overleden op donderdag 19 maart 1891 om 03:00 in Leerdam Schaik, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 19 maart 1891 [bron: Akte: 32, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)].
8 Huibert Alewijn Middag, geboren op vrijdag 5 augustus 1892 om 03:00 in Leerdam Schaik. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 5 juli 1892 [bron: Akte: 110, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)]. Huibert is overleden op zaterdag 14 augustus 1915 in Rucphen, gem. Leerdam, 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 17 augustus 1915 [bron: Akte: 65, den Haag]. Huibert bleef ongehuwd.
Beroep:
Arbeider
9 Stijntje Middag, geboren op zondag 14 juli 1895 om 01:00 in Leerdam. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 14 juli 1895 [bron: Akte: 106, den Haag]. Stijntje is overleden op donderdag 24 oktober 1895 om 20:00 in Leerdam Schaik, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 25 oktober 1895 [bron: Akte: 75, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)].
marg_ede_en_vader_van_ede..jpg
53 Marg Ede en vader van Ede.
XV-ao Marrigje (Marg) Middag is geboren op maandag 2 september 1878 om 16:00 in Leerdam Schaik, dochter van Barend Middag (zie XIV-m) en Alida van den Berg. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 september 1878 [bron: Akte: 90, den Haag]. Zij is gedoopt op zondag 20 oktober 1878 in Schoonrewoerd. Marg is overleden op zondag 14 juni 1953 in Nijmegen, 74 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 18 juni 1953 in Nijmegen, Begraafplaats "Rustoord" [bron: advertentie]. Marg trouwde, 32 jaar oud, op vrijdag 11 augustus 1911 in Nijmegen [bron: Akte: 242, Gelders Archief] met Ede Ahlrichs (afb. 53), 35 jaar oud. Ede is geboren op maandag 22 mei 1876 in Amersfoort, zoon van Aaldrik Ahlrichs en Hendrikje Nijeboer. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 22 mei 1876 [bron: akte: 206, HUA]. Ede is overleden op vrijdag 24 november 1939 in Nijmegen, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 24 november 1939 [bron: Akte: 873, Gelders Archief].
Notitie bij Ede: Op de foto staat Marrigje met Ede en met de vader van Ede ( Aaldrik).
Marg en Ede bleven kinderloos.
XV-ap Hermina (Mina) Middag is geboren op dinsdag 3 februari 1880 om 20:00 in Leerdam Schaik, dochter van Barend Middag (zie XIV-m) en Alida van den Berg. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 4 februari 1880 [bron: Akte: 12, den Haag]. Zij is gedoopt op zondag 28 maart 1880 in Schoonrewoerd. Mina is overleden in april 1972, 92 jaar oud. Zij is begraven op maandag 1 mei 1972 in Amsterdam, De Nieuwe Ooster, grafnummer Alg. 54-B-200 [bron: Gemeentearchief Amsterdam]. Mina trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 26 augustus 1904 in Leerdam [bron: Akte: 26, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)] met Lambertus Mur, 28 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op woensdag 11 februari 1931 in Amsterdam (Echtscheiding) [bron: Gemeente: Amsterdam].
Notitie bij het huwelijk van Mina en Lambertus: Bij de huwelijks akte is Stijntje erkend als hun kind met getuigen Adrianus Roeland en Cornelia van Gent.
Lambertus is geboren op vrijdag 18 augustus 1876 in Kortenhoef, zoon van Pieter Mur en Jannetje de Kater. Lambertus is overleden op zaterdag 18 januari 1941 in Amsterdam, 64 jaar oud.
Beroepen:
Boeren arbeider
In 1921, Groentehandelaar
Kinderen van Mina en Lambertus:
1 ) Uit dit huwelijk kregen zij 11 kinderen, o.a..
Notitie bij de geboorte: Voor de kinderen e.d. zie: http://www.attevelt.nl/parenteel/attevelt4/att-frm3.htm
2 Stijntje Middag (later MUR), geboren op maandag 29 september 1902 in Leerdam Schaik. Volgt XVI-ba.
XVI-ba Stijntje Middag (later MUR) is geboren op maandag 29 september 1902 om 23:00 in Leerdam Schaik, dochter van Lambertus Mur en Hermina (Mina) Middag (zie XV-ap). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 30 september 1902 [bron: Akte: 175, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)].
Notitie bij de geboorte van Stijntje: De vader van Hermina heeft Stijntje aangegeven.
Stijntje is overleden op dinsdag 16 november 1999 in Warmsveld, 97 jaar oud [bron: http://www.attevelt.nl/parenteel/attevelt4/attevelt.htm#BM7147]. Zij is gecremeerd op zaterdag 20 november 1999 in Dieren [bron: http://www.attevelt.nl/parenteel/attevelt4/attevelt.htm#BM7147].
Beroep:
Dienstbode
Stijntje trouwde, 19 jaar oud, op vrijdag 4 november 1921 in Nijmegen [bron: Akte: 507, Gelders Archief] met Klaas Westerdijk, 28 jaar oud. Klaas is geboren op maandag 16 oktober 1893 in Hees, zoon van Klaas Westerdijk en Maria Susanna Everts. Klaas is overleden op maandag 17 februari 1975 in Warmsveld, 81 jaar oud [bron: http://www.attevelt.nl/parenteel/attevelt4/attevelt.htm#BM7147].
Beroep:
Koperdraaier en letterzetter
middag_stolk.jpg
54 Middag Stolk
XV-aq Hermanus Middag (afb. 54) is geboren op woensdag 20 februari 1884 om 01:00 in Leerdam, zoon van Barend Middag (zie XIV-m) en Alida van den Berg. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 20 februari 1884 [bron: Akte: 25, den Haag]. Hij is gedoopt op zondag 1 juni 1884 in Schoonrewoerd. Hermanus is overleden op dinsdag 26 juni 1973 in Bussum, 89 jaar oud.
Notitie bij Hermanus: Op de foto: v.l.n.r. voorgrond, Map, Opa, Barend,
achtergrond: Jannij, Oma, Alida en Nel.
Beroep:
In 1906 Werkman, in 1942 Landarbeider te Nieuwer Amstel. Werkte later op de kruitfabriek.
Hermanus trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 25 april 1906 in Nieuwer-Amstel [bron: Akte: 13, Noord-Hollands Archief] met Naatje Stolk, 22 jaar oud. Naatje is geboren op dinsdag 19 juni 1883 in Nieuwer-Amstel, dochter van Gijs Stolk en Janna Brandse. Naatje is overleden op maandag 27 juni 1955 in Nieuwer-Amstel, 72 jaar oud.
Kinderen van Hermanus en Naatje:
1 Barend Middag, geboren op zaterdag 9 februari 1907 in Nieuwer-Amstel. Volgt XVI-bb.
2 Janna Alida Middag, geboren op donderdag 4 november 1909 in Nieuwer-Amstel. Volgt XVI-bc.
3 Alida Middag, geboren op zaterdag 7 december 1912 in Nieuwer-Amstel. Volgt XVI-bd.
4 Neeltje (Nel) Middag, geboren op donderdag 26 juli 1917 in Nieuwer-Amstel. Volgt XVI-be.
5 Margje Middag, geboren op vrijdag 17 februari 1922 in Nieuwer-Amstel. Volgt XVI-bf.
XVI-bb Barend Middag is geboren op zaterdag 9 februari 1907 in Nieuwer-Amstel, zoon van Hermanus Middag (zie XV-aq) en Naatje Stolk. Barend is overleden op zondag 24 oktober 1971 in Nieuwer-Amstel (nu Amstelveen), 64 jaar oud.
Beroep:
1942: Landarbeider te Nieuwer Amstel. LOs werkman, grondwerker, magazijn bediende, fabrieks arbeider.
Barend trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 29 april 1931 in Nieuwer Amstel (Amstelveen) [bron: BM] met Akke de Vries, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Barend en Akke: Bij trouwen woonde zij Ouder-Amstel.
op 4 sept 1936; Amsteldijk-N 80
op 3 jan. 1949; Ouderkerkerlaan 208
(naamwijzig 1 jan. 1964 in Amstelveen
op 1 okt. 1970 wijzig Kruitmolen 13
Akke is geboren op maandag 1 april 1907 in Scharl (Fries: Skarl) (Hem Oldeph ca), dochter van Wiebe de Vries en Harmke Boersma.
Notitie bij de geboorte van Akke: Scharl (Fries: Skarl) is een buurtschap in de Friese gemeente Nijefurd (Nederland) met ongeveer 40 inwoners.
Scharl ligt vlakbij het IJsselmeer in het zuiden van Nijefurd. De buurtschap behoort tot het dorpsgebied van Warns. Andere in de buurt gelegen plaatsen zijn de buurtschap Laaxum (of Laaksum) en het stadje Stavoren.
Op de begraafplaats staat ook één van de Klokkenstoelen in Friesland.

Geschiedenis:
Tot de gemeentelijke herindeling in 1984 maakte Scharl (Skarl) deel uit van de voormalige gemeente Hemelumer Oldeferd, waarbij Koudum de hoofdplaats was.
Het buurtschap is al in de 14e eeuw ontstaan.
.
Akke is overleden op donderdag 23 januari 1997 in Amstelveen, 89 jaar oud. Zij is begraven in Ouder-Amstel, Alg. begraafplaats "Karssenhof".
Bijzonderheden.:
Akke is van haar geboorte grond vertrokken op 10 okt. 1927 naar Nieuwer-Amstel
Kinderen van Barend en Akke:
1 Hermanus (Herman) Middag, geboren op dinsdag 28 juni 1932 in Ouder-Amstel. Volgt XVII-ab.
2 Harmke Middag, geboren op zaterdag 2 januari 1937 in Nieuwer-Amstel. Volgt XVII-ac.
3 Wiebe Middag, geboren op vrijdag 14 oktober 1938 in Nieuwer-Amstel. Volgt XVII-ad.
4 Barend Middag, geboren op zondag 12 mei 1940 in Nieuwer-Amstel. Volgt XVII-ae.
5 Taeke Middag, geboren op maandag 31 augustus 1942 in Nieuwer-Amstel. Volgt XVII-af.
6 Naatje Nettie Middag, geboren op woensdag 10 januari 1945 in Nieuwer-Amstel. Volgt XVII-ag.
7 Hendrikus Middag, geboren op zaterdag 24 mei 1952 in Nieuwer-Amstel. Volgt XVII-ah.
XVII-ab Hermanus (Herman) Middag is geboren op dinsdag 28 juni 1932 in Ouder-Amstel, zoon van Barend Middag (zie XVI-bb) en Akke de Vries. Herman is overleden op donderdag 14 januari 1999 in Leiderdorp, 66 jaar oud [bron: advertentie].
Religie:
Nederlands Hervormd
Herman trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 20 februari 1952 [bron: PK] met Maria van Blanken, 19 jaar oud. Maria is geboren op donderdag 28 juli 1932 in Uithoorn.
Religie:
Nederlands Hervormd
Kinderen van Herman en Maria:
1 Barend Middag, geboren op woensdag 13 augustus 1952 in Nieuwer-Amstel. Volgt XVIII-n.
2 Hilbert Middag, geboren op maandag 22 november 1954 in Nieuwer-Amstel. Volgt XVIII-o.
3 Johanna Maria Middag, geboren op dinsdag 18 december 1956 in Klundert. Volgt XVIII-p.
4 Anetta Juliana Middag, geboren op donderdag 30 april 1959 in Breda. Volgt XVIII-q.
5 Zwaantina Hendrika Middag, geboren op donderdag 30 april 1959 in Breda. Volgt XVIII-r.
6 Yvonne Middag, geboren op dinsdag 28 april 1964 in Leimuiden. Volgt XVIII-s.
XVIII-n Barend Middag is geboren op woensdag 13 augustus 1952 in Nieuwer-Amstel, zoon van Hermanus (Herman) Middag (zie XVII-ab) en Maria van Blanken. Hij is gedoopt op zondag 8 augustus 1954 in Nieuwer-Amstel, NH. Door Ds. Lelyveld..
Religie:
Nederlands Hervormd
Barend trouwde, 24 jaar oud, op zondag 19 december 1976 in Leimuiden met Marjan Blom, 44 jaar oud. Marjan is geboren op donderdag 28 juli 1932 in Uithoorn.
Kinderen van Barend en Marjan:
1 Barry Middag, geboren op maandag 3 oktober 1977 in Gouda.
2 Michel Middag, geboren op vrijdag 5 juni 1981 in Leimuiden.
XVIII-o Hilbert Middag is geboren op maandag 22 november 1954 in Nieuwer-Amstel, zoon van Hermanus (Herman) Middag (zie XVII-ab) en Maria van Blanken.
Religie:
Nederlands Hervormd
Hilbert:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 29 juni 1978 in Leiderdorp met Rineke Wolvers.
(2) trouwde, 36 jaar oud, op vrijdag 30 november 1990 in Leimuiden met Ivonne van Schaik.
Kinderen van Hilbert en Rineke:
1 Natalie Antoinette Maria Middag, geboren op dinsdag 10 juli 1979 in Alphen aan de Rijn.
2 René Hermanus Maria (René) Middag, geboren op dinsdag 30 juni 1981 in Leimuiden.
3 Susanne Johanna Maria Middag, geboren op zondag 23 december 1984 in Leimuiden.
XVIII-p Johanna Maria Middag is geboren op dinsdag 18 december 1956 in Klundert, dochter van Hermanus (Herman) Middag (zie XVII-ab) en Maria van Blanken. Zij is gedoopt in Klundert.
Religie:
Nederlands Hervormd
Johanna trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 24 juni 1977 in Leimuiden met Jacob van Brugge. Jacob is geboren in Rijnsaterwoude.
Kinderen van Johanna en Jacob:
1 Tanja Maria Pieternella van Brugge, geboren op donderdag 17 juli 1980.
2 Harry van Brugge, geboren op dinsdag 17 mei 1983.
XVIII-q Anetta Juliana Middag is geboren op donderdag 30 april 1959 in Breda, dochter van Hermanus (Herman) Middag (zie XVII-ab) en Maria van Blanken. Zij is gedoopt op zondag 7 juni 1959 in Klundert (door Ds. Lagerwey).
Religie:
Nederlands Hervormd
Anetta trouwde, 18 jaar oud, op vrijdag 3 juni 1977 in Leimuiden met Adri van Beerschoten. Adri is geboren in Boskoop. Adri is overleden op zondag 17 september 2006 in Leiderdorp.
Kinderen van Anetta en Adri:
1 Johan van Beerschoten, geboren op dinsdag 21 november 1978.
2 Michel van Beerschoten, geboren op vrijdag 28 november 1980.
3 Andre van Beerschoten, geboren op dinsdag 26 januari 1982.
XVIII-r Zwaantina Hendrika Middag is geboren op donderdag 30 april 1959 in Breda, dochter van Hermanus (Herman) Middag (zie XVII-ab) en Maria van Blanken. Zij is gedoopt op zondag 7 juni 1959 in Klundert (door Ds. Lagerwey).
Religie:
Nederlands Hervormd
Zwaantina trouwde, 18 jaar oud, op donderdag 2 juni 1977 in Leimuiden met Jan Bazen. Jan is geboren in Gouda.
Kinderen van Zwaantina en Jan:
1 Hilbert Bazen, geboren op donderdag 8 december 1977.
2 JanTina Bazen, geboren op vrijdag 5 juni 1981.
XVIII-s Yvonne Middag is geboren op dinsdag 28 april 1964 in Leimuiden, dochter van Hermanus (Herman) Middag (zie XVII-ab) en Maria van Blanken. Yvonne is kinderloos.
Religie:
Nederlands Hervormd
Yvonne trouwde met Ernst Cristiaan Zweegman. Ernst is geboren in Bilderdam.
XVII-ac Harmke Middag is geboren op zaterdag 2 januari 1937 in Nieuwer-Amstel, dochter van Barend Middag (zie XVI-bb) en Akke de Vries. Harmke is overleden op dinsdag 27 februari 2007 in Badhoevedorp, 70 jaar oud. Zij is gecremeerd op maandag 5 maart 2007 in Driehuis-Velsen, Westerveld [bron: Telegraaf]. Harmke:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 22 augustus 1958 in Nieuwer-Amstel [bron: PK] met Harm Polman, 22 jaar oud. Harm is geboren op dinsdag 28 april 1936. Harm is overleden op zaterdag 19 februari 1983 in Amsterdam, 46 jaar oud.
(2) ging samenwonen, minstens 47 jaar oud, na 1984 met Rokus van Gammeren.
XVII-ad Wiebe Middag is geboren op vrijdag 14 oktober 1938 in Nieuwer-Amstel, zoon van Barend Middag (zie XVI-bb) en Akke de Vries. Wiebe is overleden op dinsdag 13 juni 2006 in Amstelveen, 67 jaar oud. Wiebe trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 10 augustus 1962 in Klundert [bron: PK] met Teuni Vermeulen. Teuni is geboren in Klundert.
Kinderen van Wiebe en Teuni:
1 Rudy Middag, geboren op vrijdag 3 juli 1964 in Amsteveen.
2 Robby Middag, geboren op dinsdag 11 juni 1968 in Amstelveen. Volgt XVIII-t.
XVIII-t Robby Middag is geboren op dinsdag 11 juni 1968 in Amstelveen, zoon van Wiebe Middag (zie XVII-ad) en Teuni Vermeulen. Robby trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 7 mei 1993 in Amstelveen met Jaquline van Blanken, 25 jaar oud. Jaquline is geboren op woensdag 10 januari 1968.
XVII-ae Barend Middag is geboren op zondag 12 mei 1940 in Nieuwer-Amstel, zoon van Barend Middag (zie XVI-bb) en Akke de Vries. Barend trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 20 november 1963 in Nieuwer-Amstel met Teuntje (Teuny) van Emden, 24 jaar oud. Teuny is geboren op maandag 10 april 1939 in Klundert, dochter van Johannes Cornelis van Emden en Maaike Engeltje Vermeulen.
Kinderen van Barend en Teuny:
1 Carolina Middag, geboren op maandag 9 augustus 1965 in Amstelveen. Volgt XVIII-u.
2 Hans Middag, geboren op donderdag 25 april 1968 in Amstelveen.
XVIII-u Carolina Middag is geboren op maandag 9 augustus 1965 in Amstelveen, dochter van Barend Middag (zie XVII-ae) en Teuntje (Teuny) van Emden. Carolina trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 1 september 1989 in Uithoorn [bron: http://www.stamboomvanemden.nl/d30/i3015.htm] met John Henry Deibert, 24 jaar oud. John is geboren op zondag 22 november 1964 in Amsterdam.
XVII-af Taeke Middag is geboren op maandag 31 augustus 1942 in Nieuwer-Amstel, zoon van Barend Middag (zie XVI-bb) en Akke de Vries.
Notitie bij de geboorte van Taeke: verhuisde 8 oktober 1964 naar Zuidwolde
Taeke is overleden op vrijdag 20 maart 2009 in Groningen, 66 jaar oud. Hij is begraven in Zuidwolde. Taeke trouwde [bron: PK] met Femmigje Steenbergen.
Kinderen van Taeke en Femmigje:
1 Freddy Middag, geboren op dinsdag 29 oktober 1968 in Hoogeveen.
2 Cornelis Jan Alex (Alex) Middag, geboren op zaterdag 17 juli 1971 in Hoogeveen. Volgt XVIII-v.
XVIII-v Cornelis Jan Alex (Alex) Middag is geboren op zaterdag 17 juli 1971 in Hoogeveen, zoon van Taeke Middag (zie XVII-af) en Femmigje Steenbergen. Alex trouwde, 31 jaar oud, op vrijdag 11 april 2003 in Meppel [bron: B&T] met Pieternella Francina Nencie Zoutewelle, 29 jaar oud. Pieternella is geboren op vrijdag 23 november 1973 in Rotterdam.
Kinderen van Alex en Pieternella:
1 Sandro Jaco Middag, geboren op maandag 12 april 2004 in Meppel.
2 Ramon Middag, geboren op zondag 12 november 2006 in Gorinchem.
XVII-ag Naatje Nettie Middag is geboren op woensdag 10 januari 1945 in Nieuwer-Amstel, dochter van Barend Middag (zie XVI-bb) en Akke de Vries. Naatje trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 4 november 1966 [bron: PK] met Jan van Bodegom, 23 jaar oud. Jan is geboren op donderdag 1 juli 1943 in ?.
Kinderen van Naatje en Jan:
1 Richard van Bodegom, geboren op zaterdag 8 juni 1968.
2 Silvia van Bodegom, geboren op woensdag 1 juli 1970.
XVII-ah Hendrikus Middag is geboren op zaterdag 24 mei 1952 in Nieuwer-Amstel, zoon van Barend Middag (zie XVI-bb) en Akke de Vries. Hendrikus trouwde in Breukelen met Betty van leeuwen.
Kinderen van Hendrikus en Betty:
1 Ilse Middag, geboren op woensdag 23 maart 1977 in Amstelveen.
2 Sander Middag, geboren in Amstelveen.
XVI-bc Janna Alida Middag is geboren op donderdag 4 november 1909 in Nieuwer-Amstel, dochter van Hermanus Middag (zie XV-aq) en Naatje Stolk. Janna trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 11 augustus 1932 in Amsterdam [bron: Aktenummer: reg.2D; fol.28v] met Lambertus Wolters, ongeveer 22 jaar oud. Lambertus is geboren omstreeks 1910 in Groningen, zoon van Jan Wolters en Diena Hendrika Dilling.
Beroep:
In 1932: Brandwacht
Kind van Janna en Lambertus:
1 ) Zij hadden 1 j. + 2 m..
XVI-bd Alida Middag is geboren op zaterdag 7 december 1912 in Nieuwer-Amstel, dochter van Hermanus Middag (zie XV-aq) en Naatje Stolk. Alida trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 2 september 1936 [bron: PK] met Emanuël de Groot, 24 of 25 jaar oud. Emanuël is geboren in 1911. Emanuël is overleden in 1990, 78 of 79 jaar oud.
Kinderen van Alida en Emanuël:
1 Tony de Groot.
2 Joke de Groot.
3 Ton de Groot.
4 Hermanus Hans (Hans) de Groot, geboren in 1944.
XVI-be Neeltje (Nel) Middag is geboren op donderdag 26 juli 1917 in Nieuwer-Amstel, dochter van Hermanus Middag (zie XV-aq) en Naatje Stolk. Nel is overleden op dinsdag 5 augustus 1997 in Ouderkerk a/d Amstel, 80 jaar oud. Zij is begraven in Ouder-Amstel, Alg. begraafplaats "Karssenhof". Nel trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 14 augustus 1940 [bron: PK] met A.J. (Joop) van Vloten.
Kinderen van Nel en Joop:
1 Marjan van Vloten.
2 Annet van Vloten.
3 Thea van Vloten.
hendricus_en_margje.jpg
55 Hendricus en Margje
XVI-bf Margje Middag is geboren op vrijdag 17 februari 1922 in Nieuwer-Amstel, dochter van Hermanus Middag (zie XV-aq) en Naatje Stolk. Margje is overleden op dinsdag 14 september 2010, 88 jaar oud. Zij is begraven in Begraafplaats Zorgvliet Amsterdam. Grafnummer: 18-I-0375. Margje trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 25 september 1947 [bron: PK] met Hendricus Robbers (afb. 55), 27 jaar oud. Hendricus is geboren op vrijdag 10 september 1920. Hendricus is overleden op dinsdag 29 oktober 1996, 76 jaar oud. Hij is begraven in Begraafplaats Zorgvliet Amsterdam. Grafnummer: 18-I-0375.
Kinderen van Margje en Hendricus:
1 Henk Robbers.
2 Herman Robbers.
opa_middag.jpg handtekening_nicolaas_middag.jpg teuntje.jpg
56 opa middag
57 Handtekening Nicolaas Middag
58 teuntje
XV-ar Nicolaas (Klaas) Middag (afb. 56 en 57) is geboren op vrijdag 26 augustus 1887 om 18:00 in Leerdam Schaik, zoon van Barend Middag (zie XIV-m) en Alida van den Berg. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27 augustus 1887 [bron: Akte: 86, den Haag]. Bij de geboorteaangifte van Klaas waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes van Wijngaarden (geb. 1822) en Barend Tukker (1855-1923). Hij is gedoopt op zaterdag 1 oktober 1887 in Schoonrewoerd. Klaas is overleden op woensdag 20 september 1944 om 08:30 in Utrecht, 57 jaar oud (oorzaak: Longkanker.). Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 22 september 1944 [bron: Akte: 2221, HUA]. Hij is begraven op maandag 25 september 1944 in Utrecht, Gansstraat, 1e algemene begraafplaats..
Notitie bij overlijden van Klaas: Overlijden aangegeven door: Eibertus van der Kolk, aanspreker, 56 jaar
Beroep:
Werkman, Arbeider, Stoker bij Guanofabriek in Capelle aan de IJssel, Op scheepswerf gewerkt, Stoker glasfabriek Leerdam. Op overlijdensaangifte: Grondwerker.
Religie:
Nederlands Hervormd
Bijzonderheden.:
Bij het trouwen bleek Klaas, blijkens een certificaat, te hebben
voldaan aan de wet op de Nationale Militie.
Klaas:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 28 augustus 1908 in Ottoland [bron: Akte 3, Stadsarchief Dordrecht] met Teuntje (Teun) de Kreij (afb. 58), 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Klaas en Teun waren de volgende getuigen aanwezig: Arie (Aai) de Kreij (geb. 1881) [broer bruid], Pieter de Kreij (1884-1959) [broer bruid], Jan van Genderen (geb. ±1886) en Barend Middag (1886-1961) [zie XV-aa] [achterneef vaderszijde bruidegom]. De scheiding werd geregistreerd op vrijdag 7 juli 1933 in Zuilen (nu Utrecht) [bron: Gegevens van persoonskaart].
Notitie bij het huwelijk van Klaas en Teun: Akte nummer 3. Op 14 Augustus 1908 hebben Nicolaas Middag en Teuntje de Kreij aangiften gedaan, dat het hun voornemen is om met elkaar in den echt te treden.
.
Huwelijksafkondiging. Akte nummer 5.
In het jaar negentienhonderd acht, op Zondag den Zestienden der maand Augustus, des voormiddags te elf uur, hebben wij, Bastiaan Vlot Wethouder Amtenaar van de Burgelijke stand der gemeent Ottoland provincie Zuid-Holland, na ons begeven te hebben voor de deur van het huis der gemeente, met luider stemme voor de eerste maal afgekondigd, dat aangifte is gedaan, om met elkaar in den echt te treden, door Nicolaas Middag en Teuntje de Kreij.
Op zondag den drieentwintigsten der maand Augustus, des voormiddag te elf uur is voor de 2e keer afkondiging gedaan.
.
Het huwelijk is op 5 april 1933 ontbonden en later geregistreerd.
.
Teun is geboren op zaterdag 23 oktober 1886 om 20:00 in Ottoland, dochter van Dammes de Kreij en Annigje (Antje) Pierhagen. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 oktober 1886 [bron: Akte 16,]. Bij de geboorteaangifte van Teun waren de volgende getuigen aanwezig: Teunis van de Giessen (geb. 1825), Dirk van Kleijn (geb. ±1834) en Dammes de Kreij (1856-1936) [vader]. Teun is overleden op maandag 7 mei 1962 in Utrecht, 75 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 11 mei 1962 in Utrecht, 1e algemene begraafplaats. [bron: advertentie]. Teun trouwde later op woensdag 10 april 1946 in Utrecht met Jacobus van der Linge (geb. 1882). Dit huwelijk werd ontbonden op vrijdag 12 juni 1959 in Utrecht (Scheiding) [bron: Gegevens van persoonskaart].
Notitie bij Teun: .
Teuntje heeft gewoond:
Van haar geboorte 1886 tot 1905 in Ottoland.
Van 1905 tot 1908 in Brandwijk. Ging werken als dienstbode.
Van 1908 tot 1909 in Ottoland. Van daaruit is zij getrouwd en is haar 1e kindje (Barend.) geboren,
Vanaf 1909 tot ? heeft zij gewoond in Leerdam, en is haar 2e kindje (Annigje Alida.) geboren daarna verhuisde zij naar de Nijverheidstraat 243 in Capelle aan de IJssel.
In Capelle aan den IJssel zijn nog 9 kinderen geboren.
Van Capelle aan den IJssel verhuisde zij (op 25-11-1932) naar Zuilen, nu Utrecht.
Zij heeft gewoond: Bessemerlaan 64, Amsterdamsestraatweg 288,
Amsterdamsestraatweg ?, hier had zij een viswinkeltje die later failliet ging.
Toen werd het de Beverstraat (1938) daarna naar de Kwartelstraat 14bis en later weer naar de Zandhofschestraat 81. Als laatste heeft zij gewoond in een hofje van de Goedestraat 36 C. Hier is zij gestorven op 75 jarige leeftijd en begraven op de 1e algemene begraafplaats.
Beroep:
(Dienstbode. Toen Teun in de Bessemerlaan in Zuilen (Utrecht) woonde werkte zij als werkster bij de Gemeente, Achter Clarenburg te Utrecht.)
Religie:
Nederlands Hervormd
Opmerking.:
Inschrijving in Brandwijk op 16 februari 1905 als dienstbode bij Huizing, "A. Bongers."
Verder in archief Dordrecht niets meer te vinden.
Haar 1e kindje Barend is geboren op 23 sept. 1908 in het ouderlijke huis van Teuntje in Ottoland.
30 september 1908 weer ingeschreven in Ottoland en kwam van Brandwijk.
Op 18-1-1909 vertrekt Teun met man Nicolaas en kindje Barend naar Leerdam.
.
(2) trouwde, 45 jaar oud, op vrijdag 4 augustus 1933 in Zuilen (nu Utrecht) [bron: Gegevens van persoonskaart] met Aaltje van `t Veld, 41 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op woensdag 20 september 1944 in Utrecht (Overlijden Nicolaas). Aaltje is geboren op dinsdag 18 augustus 1891 in Westbroek, dochter van Willem van `t Veld en Jannetje Hol. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 18 augustus 1891 [bron: Akte: 28, HUA]. Aaltje is overleden op maandag 21 maart 1955 om 02:00 in Utrecht, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 22 maart 1955 [bron: Akte: 672, HUA]. Aaltje trouwde voorheen op vrijdag 27 juni 1913 in Westbroek [bron: Akte: 5, HUA] met Jacob Arlar (1884-1931). De ontbinding van dit huwelijk werd uitgesproken op woensdag 25 maart 1931. Aaltje trouwde later in januari 1950 in Utrecht [bron: Gegevens van persoonskaart] met Paules van Os (geb. 1890).
Kinderen van Klaas en Teun:
1 Barend Middag, geboren op woensdag 23 september 1908 in Ottoland. Volgt XVI-bg.
2 Annigje Alida Middag, geboren op maandag 13 december 1909 in Leerdam. Volgt XVI-bh.
3 Jan Eimert (Jan) Middag, geboren op dinsdag 13 februari 1912 in Capelle aan den IJssel. Volgt XVI-bi.
4 Nicolaas (Ko) Middag, geboren op zaterdag 4 oktober 1913 in Capelle aan den IJssel. Volgt XVI-bj.
5 Alida Middag, geboren op zaterdag 15 augustus 1914 in Capelle aan den IJssel. Alida is overleden op woensdag 26 augustus 1914 om 18:00 in Capelle aan den IJssel, 11 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 27 augustus 1914.
Notitie bij overlijden van Alida: Aangever overlijden: Nicolaas Middag, 27 jaar, van beroep stoker en Arie Harreman, 45 jaar van beroep sjouwerman.
6 Dammes Middag, geboren op woensdag 3 mei 1916 in Capelle aan den IJssel. Volgt XVI-bk.
7 Alida (Annie) Middag, geboren op maandag 7 april 1919 in Capelle aan den IJssel. Volgt XVI-bl.
8 Teuntje (Toos) Middag, geboren op zondag 16 oktober 1921 in Capelle aan den IJssel. Volgt XVI-bm.
9 Johanna Adriana (Jo) Middag, geboren op donderdag 5 juni 1924 in Capelle aan den IJssel. Volgt XVI-bn.
10 Marrigje (Marry) Middag, geboren op zaterdag 3 april 1926 in Capelle aan den IJssel. Volgt XVI-bo.
11 Huibert Alewijn (Huib) Middag, geboren op donderdag 26 januari 1928 in Capelle aan den IJssel. Volgt XVI-bp.
barend_middag.jpg annie.jpg
59 Barend Middag
60 Annie
XVI-bg Barend Middag (afb. 59) is geboren op woensdag 23 september 1908 om 23:00 in Ottoland [bron: Akte 12.], zoon van Nicolaas (Klaas) Middag (zie XV-ar) en Teuntje (Teun) de Kreij. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 24 september 1908 [bron: Akte 12]. Bij de geboorteaangifte van Barend waren de volgende getuigen aanwezig: Dammes de Kreij (1856-1936) [grootvader moederszijde], Evert Bos (geb. 1872) en Frederik Bakker (geb. 1873). Hij is gedoopt op zondag 7 februari 1909 in Leerdam. Barend is overleden op zaterdag 26 juni 1976 in Utrecht, 67 jaar oud. Hij is gecremeerd op woensdag 30 juni 1976 in Utrecht, "Daelwijck".
Notitie bij Barend: Kinderen zijn geboren in de Sparstraat 52 te Utrecht, later hebben zij gewoond: Krikkelaan 4 te Utrecht.
Beroep:
Betonvlechter, Koetsier, Chauffeur bij NCR
Religie:
Nederlands Hervormd voor trouwen Rooms-katholiek geworden.
Getuige bij:
25-11-1936     huwelijk Dammes Middag (1916-1994) en Maria Schoonhoven (1916-1984) [zie XVI-bk]    [broer bruidegom]   [bron: Akte: 1197, HUA]
Barend trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 23 november 1938 in Utrecht [bron: Akte: 1354, HUA] met Johanna Maria (Annie) van Renswou (afb. 60), 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Barend en Annie waren de volgende getuigen aanwezig: Johan Frans Zuirs (?) (geb. 1904) en Hendrik van Schaik (geb. ±1908). Annie is geboren op maandag 15 juli 1912 om 07:00 in Hagestein, dochter van Joseph (Jos) van Renswou en Belia Jansen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 juli 1912 [bron: Akte: 15, HUA]. Bij de geboorteaangifte van Annie waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Hoerremans en Steven Janssen.
Notitie bij de geboorte van Annie: Geboren: wijk A, Dorpstraat 49, Hagestein
Annie is overleden op woensdag 6 december 1978 om 19:30 in Utrecht, 66 jaar oud. Zij is gecremeerd op maandag 11 december 1978 in Utrecht, "Daelwijck".
Religie:
Rooms Katholiek
Kinderen van Barend en Annie:
1 Belia Maria Johanna (Belia) Middag, geboren op dinsdag 18 mei 1943 in Utrecht. Volgt XVII-ai.
2 Nicolaas Steven (Nico) Middag, geboren op zondag 18 februari 1945 in Utrecht. Volgt XVII-aj.
belia.jpg
61 Belia
XVII-ai Belia Maria Johanna (Belia) Middag (afb. 61) is geboren op dinsdag 18 mei 1943 om 05:00 in Utrecht, dochter van Barend Middag (zie XVI-bg) en Johanna Maria (Annie) van Renswou. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 18 mei 1943 [bron: Akte:1608].
Notitie bij de geboorte van Belia: Geboren: Sparstraat 52 te Utrecht.
Belia is overleden op zaterdag 2 november 2019 in Bern, Zwitserland, 76 jaar oud. Zij is gecremeerd op vrijdag 29 november 2019 in Krematoriums Bern, Weyermannsstrasse 1..
Religie:
Rooms Katholiek
Belia trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 3 oktober 1968 in Bern, Zwitserland met William Mac Lean (Willi) Aeppli, 28 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op woensdag 14 oktober 1981 (Scheiding). Willi is geboren op zondag 22 september 1940 in Bern, Zwitserland.
Kinderen van Belia en Willi:
1 Oliver Gordon (Oliver) Aeppli, geboren op donderdag 7 juni 1973 in Salem Spital in Bern, Zwitserland. Volgt XVIII-w.
robin.jpg
62 Robin
2 Robin Mark (Robin) Aeppli (afb. 62), geboren op dinsdag 2 november 1976 in Salem Spital in Bern, Zwitserland.
oliver.jpg mimi.jpg
63 Oliver
64 Mimi
XVIII-w Oliver Gordon (Oliver) Aeppli (afb. 63 en 63) is geboren op donderdag 7 juni 1973 in Salem Spital in Bern, Zwitserland, zoon van William Mac Lean (Willi) Aeppli en Belia Maria Johanna (Belia) Middag (zie XVII-ai). Oliver trouwde, 37 jaar oud, op vrijdag 23 juli 2010 met Ton Nu Huy-Van (Mimi) Nguyen (afb. 64), 30 jaar oud. Mimi is geboren op vrijdag 18 januari 1980 in Nha-Trang (Vietnam).
Notitie bij Mimi: Mimi is toen zij 6 maanden was -vanwege de Vietnam oorlog- met haar ouders als vluchteling naar Zwitserland gegaan en daar opgegroeid.
Kinderen van Oliver en Mimi:
mai-linh_anora.jpg
65 Mai-Linh Anora
1 Mai-Linh Anora (Mai-Linh) Aeppli (afb. 65), geboren op maandag 5 maart 2012 in Zwitserland.
lauren_lien.jpg
66 lauren lien
2 Lauren Liên (Liên) Aeppli (afb. 66), geboren op woensdag 18 juni 2014 in Rothrist, Zwitserland.
nsm.jpg greet.jpg
67 nsm
68 Greet
XVII-aj Nicolaas Steven (Nico) Middag (afb. 67 en 67) is geboren op zondag 18 februari 1945 om 07:30 in Utrecht, zoon van Barend Middag (zie XVI-bg) en Johanna Maria (Annie) van Renswou. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 19 februari 1945 [bron: akte: 612].
Notitie bij de geboorte van Nico: Geboren : Sparstraat 52 te Utrecht.
Religie:
Rooms Katholiek
Nico trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 12 mei 1966 in Utrecht met Gerarda Hendrika (Greet) van den Broek (afb. 68), 21 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op woensdag 29 maart 2000 in Utrecht (Scheiding). Greet is geboren op zaterdag 30 december 1944 in Utrecht, dochter van Gerardus Hendrikus (Gerard) van den Broek en Everdina Zweerina (Dini) van Ewijk.
Kinderen van Nico en Greet:
1 @Nicolaas Steven Richard@ (@Nico@) Middag, geboren op vrijdag 25 juli 1969 in Utrecht. Volgt XVIII-x.
_ron_.jpg
69 @Ron@
2 @Ronald peter marco@ (@Ron@) Middag (afb. 69), geboren op donderdag 15 juni 1972 in Utrecht.
nico.jpg henriette.jpg
70 Nico
71 Henriette
XVIII-x @Nicolaas Steven Richard@ (@Nico@) Middag (afb. 70) is geboren op vrijdag 25 juli 1969 in Utrecht [bron: Akte: 1823], zoon van Nicolaas Steven (Nico) Middag (zie XVII-aj) en Gerarda Hendrika (Greet) van den Broek. @Nico@ trouwde, 33 jaar oud, op vrijdag 4 juli 2003 in Wijk bij Duurstede met Hendrika Johanna (Henriëtte) van Eldik (afb. 71), 30 jaar oud. Henriëtte is geboren op vrijdag 8 september 1972 in Tiel, dochter van Hendrikus (Henk) van Eldik en Margje (Marrie) Jansen.
Kinderen van @Nico@ en Henriëtte:
naomi_m..jpg
72 naomi m.
1 Naomi Marjolein (Naomi) Middag (afb. 72), geboren op zondag 25 november 2007 om 12:25 in Tiel (Ziekenhuis). Bij de geboorte woog Naomi 3910 gr
florian.jpg
73 Florian
2 Florian Alfred (Florian) Middag (afb. 73), geboren op zondag 5 december 2010 om 18:30 in Tiel (Ziekenhuis). Bij de geboorte woog Florian 3490 gr
Notitie bij de geboorte van Florian: Op 6 oktober 2011 ging Florian voor het eerst staan.
XVI-bh Annigje Alida Middag is geboren op maandag 13 december 1909 in Leerdam, dochter van Nicolaas (Klaas) Middag (zie XV-ar) en Teuntje (Teun) de Kreij. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 14 december 1909 [bron: den Haag]. Annigje is overleden op zondag 1 april 1990 in Utrecht, 80 jaar oud. Zij is gecremeerd op donderdag 5 april 1990 in Utrecht, "Daelwijck".
Notitie bij overlijden van Annigje: Woonde: Lepelaarstraat 11 bis te Utrecht.
Annigje trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 20 december 1933 in Utrecht [bron: Akte: 1215, HUA] met Martinus Antonius (Tinus) Franken, 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Annigje en Tinus: Uit de huwelijksakte: Zij hebben aan ons overlegd; hun geboorteakten, een toestemmingsakte van de vader der bruid, de overlijdensakte van de vrouw des bruidegoms en een geneeskundige verklaring, waaruit blijkt dat de bruid door ziekte verhinderd is, zich naar het gemeentehuis te begeven. De moeder der bruid, hierbij tegenwoordig verklaarde toestemming te geven tot dit huwelijk.
.
Tinus is geboren op zondag 1 maart 1903 in Utrecht, zoon van Gerardus Franken en Geertruida Zweserijn. Tinus is overleden op dinsdag 8 februari 1994 in Utrecht, 90 jaar oud. Tinus is weduwnaar van Elisabeth Rolvink (1904-1931), met wie hij trouwde op woensdag 25 juli 1923 in Utrecht [bron: Akte: 678, HUA].
Beroep:
In 1923 Letterzetter
Kind van Annigje uit onbekende relatie:
1 Eimert Middag, geboren op vrijdag 7 november 1930 in Utrecht. Volgt XVII-ak.
Kinderen van Annigje en Tinus:
2 Martina Nicola Franken, geboren op dinsdag 15 april 1941. Volgt XVII-al.
3 Max Arthur (Max) Franken, geboren op zaterdag 18 juli 1942 in Utrecht. Volgt XVII-am.
eimert_en_johanna.jpg
74 Eimert en Johanna
XVII-ak Eimert Middag (afb. 74) is geboren op vrijdag 7 november 1930 in Utrecht, zoon van Annigje Alida Middag (zie XVI-bh). Eimert is overleden op woensdag 9 november 2005 in Oosterbeek, 75 jaar oud. Hij is begraven op maandag 14 november 2005 in Oosterbeek, Begraafplaats Zuid [bron: Rouw advertentie via H.A.M].
Notitie bij overlijden van Eimert: Eimert is begraven op de algemene begraafplaats "Noord" aan de Van Limburg Stirumweg 33 te Oosterbeek
Eimert trouwde, 22 jaar oud, op dinsdag 23 juni 1953 [bron: Yvonne] met Johanna Wilhelmina Jula van Stigt, 22 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op dinsdag 18 augustus 1953 [bron: Yvonne]. Johanna is geboren op woensdag 18 maart 1931 in Wisch. Johanna is overleden op zondag 18 november 1990 in Arnhem, 59 jaar oud. Zij is begraven in Oosterbeek, Begraafplaats Zuid.
Kind van Eimert en Johanna:
1 Yvonne Rika Johanna (Yvonne) Middag, geboren op donderdag 12 juli 1956 in Oosterbeek. Volgt XVIII-y.
XVIII-y Yvonne Rika Johanna (Yvonne) Middag is geboren op donderdag 12 juli 1956 in Oosterbeek, dochter van Eimert Middag (zie XVII-ak) en Johanna Wilhelmina Jula van Stigt. Yvonne trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 30 juli 1976 in Oosterbeek [bron: Yvonne] met Klaas Kooy, 24 jaar oud. Klaas is geboren op zaterdag 19 januari 1952 in Rotterdam.
Kinderen van Yvonne en Klaas:
1 Niels Kooy, geboren op zondag 4 juli 1982 in Velp.
2 Marleen Kooy, geboren op dinsdag 8 oktober 1985 in Velp.
XVII-al Martina Nicola Franken is geboren op dinsdag 15 april 1941, dochter van Martinus Antonius (Tinus) Franken en Annigje Alida Middag (zie XVI-bh). Martina trouwde, 20 jaar oud, op dinsdag 20 maart 1962 [bron: Yvonne] met Leonardus Norbart, 26 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zaterdag 14 juli 1962 [bron: Yvonne]. Leonardus is geboren op donderdag 18 april 1935.
Kind van Martina en Leonardus:
1 Marcel Leonardus Norbart, geboren op zondag 18 september 1966.
XVII-am Max Arthur (Max) Franken is geboren op zaterdag 18 juli 1942 in Utrecht, zoon van Martinus Antonius (Tinus) Franken en Annigje Alida Middag (zie XVI-bh). Max:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 10 juni 1964 [bron: Yvonne] met Pietertje (Iet) Langelaar, 22 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken vóór 1997. Iet is geboren op woensdag 25 februari 1942.
(2) trouwde, 55 jaar oud, op vrijdag 29 augustus 1997 [bron: Yvonne] met Helen Joan Toft, 49 jaar oud. Helen is geboren op donderdag 1 januari 1948.
Kinderen van Max en Iet:
1 Hans Alexander Franken, geboren op zaterdag 26 december 1964.
2 Helena Ingeborg Franken, geboren op donderdag 28 augustus 1969.
jan_eimert.jpg johanna_v_schaik.jpg
75 Jan Eimert
76 Johanna v Schaik
XVI-bi Jan Eimert (Jan) Middag (afb. 75) is geboren op dinsdag 13 februari 1912 in Capelle aan den IJssel, zoon van Nicolaas (Klaas) Middag (zie XV-ar) en Teuntje (Teun) de Kreij. Hij is gedoopt op zondag 28 april 1912 in Capelle aan den IJssel. Jan is overleden op vrijdag 9 december 1988 in Nieuwegein, 76 jaar oud. Hij is gecremeerd op woensdag 14 december 1988 in Utrecht, "Daelwijck".
Notitie bij overlijden van Jan: Woonde het laatst: Donaudreef 9 te Utrecht
Religie:
Nederlands Hervormd
Getuige bij:
25-11-1936     huwelijk Dammes Middag (1916-1994) en Maria Schoonhoven (1916-1984) [zie XVI-bk]    [broer bruidegom]   [bron: Akte: 1197, HUA]
Jan trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 22 maart 1939 in Utrecht [bron: PK] met Johanna (Jopie) van Schaik (afb. 76), 24 jaar oud. Jopie is geboren op zondag 14 maart 1915 in Utrecht, dochter van Hendrik van Schaik en Jacoba de Haan. Jopie is overleden op woensdag 20 december 1995 in Utrecht, 80 jaar oud. Zij is gecremeerd op zaterdag 23 december 1995 in Utrecht, "Daelwijck".
Kind van Jan en Jopie:
1 Jan Eimert (Jan) Middag, geboren op dinsdag 21 november 1944 in Utrecht. Volgt XVII-an.
jan_e.jpg wil.jpg
77 Jan E
78 Wil
XVII-an Jan Eimert (Jan) Middag (afb. 77) is geboren op dinsdag 21 november 1944 in Utrecht, zoon van Jan Eimert (Jan) Middag (zie XVI-bi) en Johanna (Jopie) van Schaik. Jan is overleden op vrijdag 14 augustus 1998 in Nieuwegein, St. Antonius Ziekenhuis, 53 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 18 augustus 1998 in Utrecht, "Daelwijck" [bron: Rouwkaart].
Notitie bij overlijden van Jan: Graf 410L, rij 4, nr. 8.
Jan trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 13 april 1967 in Utrecht met Wilhelmina Geertruida (Wil) Maas (afb. 78), 18 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken in augustus 1983 in Utrecht (Scheiding). Wil is geboren op zaterdag 7 augustus 1948 in Utrecht, dochter van Gijsbertus Antonius Maas en Maria Everdina Kolijn. Wil trouwde later na 1984 met J.C. (Jan) Dijker.
Kinderen van Jan en Wil:
1 Maria Johanna (Mariska) Middag, geboren op maandag 30 oktober 1967 in Utrecht.
2 Jan Eimert (Jan) Middag, geboren op vrijdag 13 november 1970 in Utrecht. Jan is ongehuwd.
nicolaas.jpg maria_j..jpg
79 Nicolaas
80 Maria J.
XVI-bj Nicolaas (Ko) Middag (afb. 79) is geboren op zaterdag 4 oktober 1913 in Capelle aan den IJssel, zoon van Nicolaas (Klaas) Middag (zie XV-ar) en Teuntje (Teun) de Kreij. Hij is gedoopt op zondag 14 december 1913 in Capelle aan den IJssel. Ko is overleden op vrijdag 17 oktober 1986 in Utrecht, 73 jaar oud.
Religie:
Nederlands Hervormd
Ko trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 16 augustus 1939 in Utrecht met Maria J. (Rie) Hassaart (afb. 80), 26 jaar oud. Rie is geboren op woensdag 30 april 1913 in Roosendaal en Nispen. Rie is overleden op woensdag 17 april 1991 in Utrecht, 77 jaar oud.
Kinderen van Ko en Rie:
1 Teuntje Johanna Maria (Tiny) Middag, geboren op donderdag 22 augustus 1940 in Utrecht. Volgt XVII-ao.
2 Jacobus Nicolaas (Sjaak) Middag, geboren op dinsdag 26 maart 1946 in Utrecht. Volgt XVII-ap.
tiny.jpg ben.jpg
81 Tiny
82 Ben
XVII-ao Teuntje Johanna Maria (Tiny) Middag (afb. 81) is geboren op donderdag 22 augustus 1940 in Utrecht, dochter van Nicolaas (Ko) Middag (zie XVI-bj) en Maria J. (Rie) Hassaart. Tiny trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 9 december 1964 in Utrecht met Bernardus Henricus (Ben) Baars (afb. 82), 26 jaar oud. Ben is geboren op vrijdag 24 december 1937 in Hengelo (Ov).
Kinderen van Tiny en Ben:
1 Ingrid Cecilia Baars, geboren op zondag 17 oktober 1965 in Utrecht. Volgt XVIII-z.
2 Astrid Jacqueline Baars, geboren op zondag 9 april 1967 in Utrecht. Volgt XVIII-aa.
XVIII-z Ingrid Cecilia Baars is geboren op zondag 17 oktober 1965 in Utrecht, dochter van Bernardus Henricus (Ben) Baars en Teuntje Johanna Maria (Tiny) Middag (zie XVII-ao). Ingrid trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 25 juni 1998 in Nieuwegein met Curillus Petrus Celestinus Maria Derks, 38 jaar oud. Curillus is geboren op donderdag 19 mei 1960 in Haarlem.
XVIII-aa Astrid Jacqueline Baars is geboren op zondag 9 april 1967 in Utrecht, dochter van Bernardus Henricus (Ben) Baars en Teuntje Johanna Maria (Tiny) Middag (zie XVII-ao). Astrid trouwde, 25 jaar oud, op dinsdag 2 juni 1992 in Utrecht met Hendrik Doedens, 27 jaar oud. Hendrik is geboren op vrijdag 4 december 1964 in Utrecht.
Kinderen van Astrid en Hendrik:
1 Igor Michaël Doedens, geboren op zaterdag 19 augustus 2000 in Nieuwegein.
2 Sven Gabriël Doedens, geboren op zaterdag 5 april 2003 in Vianen.
sjaak.jpg truus.jpg
83 Sjaak
84 Truus
XVII-ap Jacobus Nicolaas (Sjaak) Middag (afb. 83) is geboren op dinsdag 26 maart 1946 in Utrecht, zoon van Nicolaas (Ko) Middag (zie XVI-bj) en Maria J. (Rie) Hassaart. Sjaak is overleden op vrijdag 28 september 2007 in IJsselstein, 61 jaar oud (oorzaak: spierziekte A.L.S een ernstigere vorm van M.S.). Hij is gecremeerd op woensdag 3 oktober 2007 in Nieuwegein, Crematorium "Noorderveld". Sjaak trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 23 september 1965 in Utrecht met Geertruida Anna Maria (Truus) Pessel (afb. 84), 17 jaar oud. Truus is geboren op donderdag 1 juli 1948 in Utrecht.
Kinderen van Sjaak en Truus:
1 Maria Johanna (Marian) Middag, geboren op donderdag 10 februari 1966 in Utrecht. Volgt XVIII-ab.
2 Joanna Antonia (Anja) Middag, geboren op dinsdag 21 januari 1969 in Utrecht. Volgt XVIII-ac.
3 Patricia Geertruida (Patricia) Middag, geboren op zondag 20 januari 1974 in Utrecht. Volgt XVIII-ad.
XVIII-ab Maria Johanna (Marian) Middag is geboren op donderdag 10 februari 1966 in Utrecht, dochter van Jacobus Nicolaas (Sjaak) Middag (zie XVII-ap) en Geertruida Anna Maria (Truus) Pessel. Marian trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 15 oktober 1993 in Benschop met Willem Petrus (Willem) Klomp, 33 jaar oud. Willem is geboren op zondag 17 januari 1960 in Benschop.
Kind van Marian en Willem:
1 Willem Nicolaas (Niels) Klomp, geboren op maandag 23 september 1996 in Nieuwegein.
XVIII-ac Joanna Antonia (Anja) Middag is geboren op dinsdag 21 januari 1969 in Utrecht, dochter van Jacobus Nicolaas (Sjaak) Middag (zie XVII-ap) en Geertruida Anna Maria (Truus) Pessel. Anja trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 28 mei 1993 in IJsselstein met Vincent Egbertus (Vincent) Savelkouls, 24 jaar oud. Vincent is geboren op maandag 31 maart 1969 in Utrecht.
Kinderen van Anja en Vincent:
1 Amber Anna Geertruida (Amber) Savelkouls, geboren op donderdag 9 november 1995 in Utrecht.
2 Lars Jacobus Theodorus (Lars) Savelkouls, geboren op donderdag 26 februari 1998 in Utrecht.
XVIII-ad Patricia Geertruida (Patricia) Middag is geboren op zondag 20 januari 1974 in Utrecht, dochter van Jacobus Nicolaas (Sjaak) Middag (zie XVII-ap) en Geertruida Anna Maria (Truus) Pessel. Patricia trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 8 juni 2001 in IJsselstein met Jacob Pieter Leendert (Jacco) van Driel, 29 jaar oud. Jacco is geboren op maandag 6 maart 1972 in IJsselstein, zoon van Pieter Leendert van Driel en Janny van der Horst.
dammes.jpg maria.jpg
85 dammes
86 maria
XVI-bk Dammes Middag (afb. 85) is geboren op woensdag 3 mei 1916 in Capelle aan den IJssel, zoon van Nicolaas (Klaas) Middag (zie XV-ar) en Teuntje (Teun) de Kreij. Hij is gedoopt op zondag 6 augustus 1916 in Capelle aan den IJssel. Dammes is overleden op zaterdag 5 november 1994 in Utrecht, 78 jaar oud. Hij is gecremeerd op donderdag 10 november 1994 in Utrecht, "Daelwijck".
Notitie bij overlijden van Dammes: Woonde: Amperestraat 3 te Utrecht.
Beroep:
In 1936 Vormer.
Religie:
Nederlands Hervormd
Dammes trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 25 november 1936 in Utrecht [bron: Akte: 1197, HUA] met Maria Schoonhoven (afb. 86), 20 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Dammes en Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Barend Middag (1908-1976) [zie XVI-bg] [broer bruidegom] en Jan Middag (1912-1988) [zie XVI-bi] [broer bruidegom].
Notitie bij het huwelijk van Dammes en Maria: Woonde vanaf 10-1-1938 in de Galvanistraat 14 te Zuilen
Maria is geboren op donderdag 6 april 1916 in Utrecht, dochter van Cornelis Marinus Schoonhoven en Jannetje van Zanten. Maria is overleden op dinsdag 14 augustus 1984 om 07:45 in Utrecht, 68 jaar oud [bron: Akte: B 819].
Religie:
Nederlands Hervormd
Kinderen van Dammes en Maria:
1 Teuntje (Tineke) Middag, geboren op woensdag 19 mei 1937 in Zuilen (nu Utrecht). Volgt XVII-aq.
2 Cornelis Marinus (Cees) Middag, geboren op woensdag 2 oktober 1940 in Zuilen (nu Utrecht). Volgt XVII-ar.
3 Marianne (Marjan) Middag, geboren op woensdag 25 september 1946 in Zuilen (nu Utrecht). Volgt XVII-as.
4 Dammes (Danny) Middag, geboren op dinsdag 24 april 1951 in Zuilen (nu Utrecht). Volgt XVII-at.
tineke.jpg evert.jpg
87 tineke
88 evert
XVII-aq Teuntje (Tineke) Middag (afb. 87) is geboren op woensdag 19 mei 1937 in Zuilen (nu Utrecht), dochter van Dammes Middag (zie XVI-bk) en Maria Schoonhoven. Tineke trouwde, 21 jaar oud, op dinsdag 17 juni 1958 in Zuilen (nu Utrecht) met Evert Heegers (afb. 88), 21 jaar oud. Evert is geboren op woensdag 12 mei 1937 in Zuilen (nu Utrecht).
Kinderen van Tineke en Evert:
1 Evelien Heegers, geboren op dinsdag 25 november 1958 in Utrecht. Volgt XVIII-ae.
2 Peter Heegers, geboren op woensdag 7 september 1960 in Utrecht. Volgt XVIII-af.
3 Robert (Rob) Heegers, geboren op woensdag 13 november 1963 in Utrecht. Volgt XVIII-ag.
evelien.jpg arjan.jpg
89 evelien
90 arjan
XVIII-ae Evelien Heegers (afb. 89) is geboren op dinsdag 25 november 1958 in Utrecht, dochter van Evert Heegers en Teuntje (Tineke) Middag (zie XVII-aq). Evelien trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 8 augustus 1980 in Haarzuilen, gem. Utrecht met Arjan Werkmeester (afb. 90), 22 jaar oud. Arjan is geboren op maandag 3 februari 1958 in ?.
Kinderen van Evelien en Arjan:
1 Arjan Evert Werkmeester, geboren op donderdag 1 mei 1986 in Vleuten.
2 Teun Maria Werkmeester, geboren op dinsdag 22 augustus 1989 in Vleuten.
peter.jpg heidi.jpg
91 peter
92 heidi
XVIII-af Peter Heegers (afb. 91) is geboren op woensdag 7 september 1960 in Utrecht, zoon van Evert Heegers en Teuntje (Tineke) Middag (zie XVII-aq). Peter:
(1) trouwde met M. Cats. Het huwelijk werd ontbonden in 2001.
(2) ging samenwonen met Heidi Wijnbergen (afb. 92).
Kind van Peter en M.:
1 Cynthia Heegers, geboren op vrijdag 12 januari 1990 in Utrecht.
rob.jpg a.jpg
93 rob
94 a
XVIII-ag Robert (Rob) Heegers (afb. 93) is geboren op woensdag 13 november 1963 in Utrecht, zoon van Evert Heegers en Teuntje (Tineke) Middag (zie XVII-aq). Rob trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 6 juni 1996 in Maarssen met Anita van Houten (afb. 94).
Kinderen van Rob en Anita:
1 Noa Heegers.
2 Amber Heegers, geboren op donderdag 26 februari 1998.
cees_m.jpg jopie_h.jpg
95 Cees M
96 Jopie H
XVII-ar Cornelis Marinus (Cees) Middag (afb. 95) is geboren op woensdag 2 oktober 1940 in Zuilen (nu Utrecht), zoon van Dammes Middag (zie XVI-bk) en Maria Schoonhoven. Cees is overleden op vrijdag 15 november 2019 in Lienden, 79 jaar oud. Cees trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 9 juli 1964 in Utrecht met Johanna Hendrika (Jopie) Willekes (afb. 96), 22 jaar oud. Jopie is geboren op zaterdag 25 april 1942 in Utrecht, dochter van Johannes (Johan) Willekes en Antonia Rosina Spithoven.
Kind van Cees en Jopie:
1 Ingrid Middag. Volgt XVIII-ah.
ingrid_middag.jpg
97 Ingrid Middag
XVIII-ah Ingrid Middag (afb. 97), dochter van Cornelis Marinus (Cees) Middag (zie XVII-ar) en Johanna Hendrika (Jopie) Willekes. Ingrid trouwde met Johannes Hendrikus (Joop) Berghuizen. Joop is een zoon van Hendrikus Berghuizen en Elisabeth Bastiaansen.
Kinderen van Ingrid en Joop:
ashly.jpg
98 Ashly
1 Ashly Berghuizen (afb. 98).
cindy.jpg
99 Cindy
2 Cindy Berghuizen (afb. 99).
marjan.jpg ton.jpg
100 marjan
101 ton
XVII-as Marianne (Marjan) Middag (afb. 100) is geboren op woensdag 25 september 1946 in Zuilen (nu Utrecht), dochter van Dammes Middag (zie XVI-bk) en Maria Schoonhoven. Marjan trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 24 augustus 1966 in Zuilen (nu Utrecht) met Teun Jan (Ton) den Hartoog (afb. 101), 22 jaar oud. Ton is geboren op woensdag 15 december 1943 in Zuilen (nu Utrecht).
Kinderen van Marjan en Ton:
1 Erna den Hartoog, geboren op maandag 22 juli 1968 in Utrecht. Volgt XVIII-ai.
2 Yvonne den Hartoog, geboren op dinsdag 15 mei 1973 in Bramsche, Wdld.. Volgt XVIII-aj.
XVIII-ai Erna den Hartoog is geboren op maandag 22 juli 1968 in Utrecht, dochter van Teun Jan (Ton) den Hartoog en Marianne (Marjan) Middag (zie XVII-as). Erna trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 18 december 1992 in Amersfoort [bron: Erna] met Johan Petrus Meijers, 23 jaar oud. Johan is geboren op dinsdag 11 maart 1969 in Hooglanderveen.
Kinderen van Erna en Johan:
1 Dion Meijers, geboren op maandag 5 september 1994 in Amersfoort.
2 Naomi Danique Meijers, geboren op vrijdag 6 juni 1997 in Amersfoort.
XVIII-aj Yvonne den Hartoog is geboren op dinsdag 15 mei 1973 in Bramsche, Wdld., dochter van Teun Jan (Ton) den Hartoog en Marianne (Marjan) Middag (zie XVII-as). Yvonne trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 7 juni 1995 in Amersfoort met Gabriël de Graaf, 25 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken in januari 2002 in Amersfoort. Gabriël is geboren op woensdag 25 februari 1970 in Amersfoort.
Kinderen van Yvonne en Gabriël:
1 Timothy Joey (Tim) de Graaf, geboren op dinsdag 31 december 1996 in Amersfoort.
2 Danielle Jasmijn (Daantje) de Graaf, geboren op donderdag 4 april 2002 in Amersfoort.
denny.jpg kerstin.jpg
102 Denny
103 Kerstin
XVII-at Dammes (Danny) Middag (afb. 102) is geboren op dinsdag 24 april 1951 in Zuilen (nu Utrecht), zoon van Dammes Middag (zie XVI-bk) en Maria Schoonhoven.
Notitie bij de geboorte van Danny: Geboren in de Galvanistraat 20 bis te Utrecht
Danny trouwde, 31 jaar oud, op dinsdag 28 december 1982 in Oldenburg Duitschland met Kerstin Gatz (afb. 103), 20 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op dinsdag 26 april 1994 in Oldenburg Duitschland . Kerstin is geboren op zondag 25 februari 1962 in Delmenhorst Duitsland.
Kinderen van Danny en Kerstin:
benjamin.jpg
104 Benjamin
1 Benjamin Middag (afb. 104), geboren op zaterdag 27 februari 1988 in Utrecht.
marcel.jpg
105 Marcel
2 Marcel Middag (afb. 105), geboren op zaterdag 17 november 1990 in Oldenburg, Duitsland.
alida.jpg levinus.jpg
106 alida
107 levinus
XVI-bl Alida (Annie) Middag (afb. 106) is geboren op maandag 7 april 1919 in Capelle aan den IJssel, dochter van Nicolaas (Klaas) Middag (zie XV-ar) en Teuntje (Teun) de Kreij. Zij is gedoopt op zondag 24 augustus 1919 in Capelle aan den IJssel. Annie is overleden op zaterdag 6 januari 1990 in Dordrecht, 70 jaar oud. Zij is gecremeerd op donderdag 11 januari 1990 in Dordrecht, Essenhof.
Notitie bij overlijden van Annie: Woonde Sperwerstraat 25 te Dordrecht
Religie:
Nederlands Hervormd
Annie trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 31 juli 1940 in Utrecht met Levinus Cornelis (Luuk) Meertens (afb. 107), 20 jaar oud. Luuk is geboren op vrijdag 31 oktober 1919 in Axel. Luuk is overleden op zondag 10 juni 1973 in Dordrecht, 53 jaar oud.
Kinderen van Annie en Luuk:
1 Pieternella Wilhelmina (Els) Meertens, geboren op vrijdag 3 november 1944 in Maastricht. Volgt XVII-au.
2 Ivonne Christine Meertens, geboren op maandag 26 mei 1947 in Maastricht. Volgt XVII-av.
els.jpg
108 els
XVII-au Pieternella Wilhelmina (Els) Meertens (afb. 108) is geboren op vrijdag 3 november 1944 in Maastricht, dochter van Levinus Cornelis (Luuk) Meertens en Alida (Annie) Middag (zie XVI-bl). Els trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 10 maart 1967 in Dordrecht [bron: Els] met Nicolaas (Nico) Stoffelsma, 24 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op maandag 10 januari 2000 (Scheiding). Nico is geboren op donderdag 8 oktober 1942 in Leeuwarderadeel, zoon van C. Stoffelsma en J. M. Boerkoel.
Kinderen van Els en Nico:
1 Maike Stoffelsma, geboren op zondag 10 januari 1971 in Utrecht.
2 Annette (Annet) Stoffelsma, geboren op vrijdag 22 juni 1973 in Den Haag. Annet is overleden op dinsdag 13 maart 2007 in Apeldoorn, 33 jaar oud. Zij is gecremeerd in Apeldoorn.
yvonne.jpg leendert.jpg
109 yvonne
110 leendert
XVII-av Ivonne Christine Meertens (afb. 109) is geboren op maandag 26 mei 1947 in Maastricht, dochter van Levinus Cornelis (Luuk) Meertens en Alida (Annie) Middag (zie XVI-bl). Ivonne trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 23 juli 1969 in Dordrecht met Leendert Marinus Huisman (afb. 110), 25 jaar oud. Leendert is geboren op zaterdag 2 oktober 1943 in Dordrecht.
Beroep:
Leraar
Kinderen van Ivonne en Leendert:
1 Erik Huisman, geboren op donderdag 13 juli 1972 in Dordrecht.
2 Monique Huisman, geboren op donderdag 17 februari 1977 in Dordrecht.
toos.jpg niek_schmidt.jpg
111 toos
112 niek schmidt
XVI-bm Teuntje (Toos) Middag (afb. 111) is geboren op zondag 16 oktober 1921 om 07:00 in Capelle aan den IJssel [bron: Akte: 195], dochter van Nicolaas (Klaas) Middag (zie XV-ar) en Teuntje (Teun) de Kreij. Bij de geboorteaangifte van Toos waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes de Graaf (geb. ±1863) en Gerrit van Heukelom (geb. ±1899). Zij is gedoopt op zondag 13 november 1921 in Capelle aan den IJssel.
Notitie bij de geboorte van Toos: Geboren: Nijverheidstraat 243 (Ouderlijk huis) Cappelle op d ’ IJssel, Vader "Nicolaas" 34 jaar deed aangifte
Toos is overleden op dinsdag 17 oktober 2006 om 11:00 in Nieuwegein, 85 jaar oud. Zij is gecremeerd op maandag 23 oktober 2006 in Nieuwegein, Crematorium "Noorderveld".
Beroep:
Dienstmeisje
Religie:
Nederlands Hervormd
Toos trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 10 februari 1943 in Utrecht [bron: http://home.planet.nl/~nineke/] met Nicolaas Cornelis Willem (Niek) Schmidt (afb. 112), 27 jaar oud. Niek is geboren op donderdag 25 maart 1915 in Utrecht, zoon van Christiaan Hendrik Schmidt en Johanna Wilhelmina (Mien) Klaassen. Niek is overleden op donderdag 17 maart 1966 in Utrecht, 50 jaar oud.
Kinderen van Toos en Niek:
1 Cornelia Wilhelmina (Nineke) Schmidt, geboren op woensdag 12 april 1944 in Utrecht. Volgt XVII-aw.
2 Johanna Teuntje (Hanneke) Schmidt, geboren op dinsdag 18 juni 1946 in Utrecht. Volgt XVII-ax.
3 Huibert Gerardus (Huib) Schmidt, geboren op vrijdag 27 februari 1948 in Utrecht. Volgt XVII-ay.
4 Nicolaas (Nico) Schmidt, geboren op zaterdag 23 juli 1949 in Utrecht. Volgt XVII-az.
nineke_schmidt.jpg
113 Nineke Schmidt
XVII-aw Cornelia Wilhelmina (Nineke) Schmidt (afb. 113) is geboren op woensdag 12 april 1944 om 23:00 in Utrecht, dochter van Nicolaas Cornelis Willem (Niek) Schmidt en Teuntje (Toos) Middag (zie XVI-bm). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 13 april 1944 [bron: Geboorteaangifte].
Notitie bij de geboorte van Nineke: Geboorte aangifte is gedaan door oma Middag - de Kreij. Vader was krijgsgevangen
Nineke:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 23 juli 1965 in Utrecht met Willem Boven, 24 jaar oud. Willem is geboren op dinsdag 7 januari 1941 in Utrecht. Willem is overleden op donderdag 31 juli 1986 in Utrecht, 45 jaar oud. Hij is begraven op maandag 4 augustus 1986 in Nieuwegein.
Beroep:
Leraar
(2) ging een geregistreerd partnerschap aan, 56 jaar oud, op dinsdag 30 mei 2000 in Nieuwegein [bron: http://home.planet.nl/~nineke/] met Antonius Cornelis Engelbertus Maria (Ton) van de Water, 46 jaar oud. Ton is geboren op zondag 9 mei 1954 in Schiedam, zoon van Johannes Hendrikus van de Water en Maria Catharina Roeters. Ton trouwde voorheen op vrijdag 30 maart 1979 in Schiedam met Adriana van der Hoek (geb. 1959). De ontbinding van dit huwelijk werd uitgesproken op donderdag 12 december 1985 in Schiedam.
Kinderen van Nineke en Willem:
1 Nicolaas Willem (Nilco) Boven, geboren op vrijdag 6 september 1968 in Utrecht. Volgt XVIII-ak.
2 Leonie Alexandra Boven, geboren op dinsdag 13 juni 1972 in Utrecht.
XVIII-ak Nicolaas Willem (Nilco) Boven is geboren op vrijdag 6 september 1968 in Utrecht, zoon van Willem Boven en Cornelia Wilhelmina (Nineke) Schmidt (zie XVII-aw). Nilco trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 23 mei 1996 in Utrecht met Irina Fjodorvna Dimova, 24 jaar oud. Irina is geboren op vrijdag 8 oktober 1971 in Moldavie, dochter van Fjodor Dimova en Rita Dimova.
Kinderen van Nilco en Irina:
1 Alexander Nicolaas Boven, geboren op zaterdag 18 oktober 1997.
2 Maximiliaan Nicolaas Boven, geboren op zaterdag 27 februari 1999.
hanneke_schmidt.jpg
114 Hanneke Schmidt
XVII-ax Johanna Teuntje (Hanneke) Schmidt (afb. 114) is geboren op dinsdag 18 juni 1946 in Utrecht, dochter van Nicolaas Cornelis Willem (Niek) Schmidt en Teuntje (Toos) Middag (zie XVI-bm). Hanneke trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 2 februari 1967 in Utrecht met Gerard Piet van Weelden, 24 jaar oud. Gerard is geboren op dinsdag 12 januari 1943 in Utrecht.
Kinderen van Hanneke en Gerard:
1 Naomi Tehani van Weelden, geboren op donderdag 20 mei 1971 in Utrecht.
2 Renate Paola van Weelden, geboren op vrijdag 25 augustus 1972 in Utrecht.
huib_schmidt.jpg
115 huib schmidt
XVII-ay Huibert Gerardus (Huib) Schmidt (afb. 115) is geboren op vrijdag 27 februari 1948 in Utrecht, zoon van Nicolaas Cornelis Willem (Niek) Schmidt en Teuntje (Toos) Middag (zie XVI-bm). Huib is overleden op vrijdag 9 april 2010 in Nieuwegein, 62 jaar oud. Hij is gecremeerd op vrijdag 16 april 2010 in Nieuwegein. Huib:
(1) trouwde, 23 jaar oud, in oktober 1971 in Utrecht [bron: nS] met Jannie van Dam. De scheiding werd uitgesproken in Utrecht (Scheiding).
(2) trouwde, 41 jaar oud, op vrijdag 22 september 1989 in Nieuwegein [bron: nS] met Adriana Helena Dekker, 36 jaar oud. Adriana is geboren op zondag 21 juni 1953 in Poederoyen.
Kind van Huib en Adriana:
1 Christine Alexandra Schmidt, geboren op zaterdag 19 december 1992 in Nieuwegein.
nico_schmidt.jpg
116 nico schmidt
XVII-az Nicolaas (Nico) Schmidt (afb. 116) is geboren op zaterdag 23 juli 1949 in Utrecht, zoon van Nicolaas Cornelis Willem (Niek) Schmidt en Teuntje (Toos) Middag (zie XVI-bm). Nico:
(1) trouwde met Henny Sciaroni. De scheiding werd uitgesproken in Utrecht [bron: http://home.planet.nl/~nineke/].
(2) trouwde, 25 jaar oud, op zondag 2 februari 1975 in Utrecht [bron: http://home.planet.nl/~nineke/] met Yvonne Lauffer, 22 jaar oud. Yvonne is geboren op zondag 30 maart 1952 in Utrecht.
Kind van Nico en Henny:
1 Christian (Chris) Kuiper (geboren Schmidt), geboren op zondag 9 juli 1972 in Bilthoven.
Kind van Nico en Yvonne:
2 Rutger Schmidt, geboren op dinsdag 20 september 1977 in Utrecht.
johanna_a..jpg pieter.jpg
117 johanna a.
118 pieter
XVI-bn Johanna Adriana (Jo) Middag (afb. 117) is geboren op donderdag 5 juni 1924 in Capelle aan den IJssel, dochter van Nicolaas (Klaas) Middag (zie XV-ar) en Teuntje (Teun) de Kreij. Zij is gedoopt op zondag 23 november 1924 in Capelle aan den IJssel. Jo is overleden op maandag 3 februari 2014 om 04:00 in Vlaardingen, 89 jaar oud. Zij is gecremeerd op maandag 10 februari 2014 in Crematorium "Beukenhof" Schiedam.
Religie:
Nederlands Hervormd
Jo trouwde, 37 jaar oud, op woensdag 30 mei 1962 in Schiedam met Pieter (Piet) van de Vlies (afb. 118), 62 jaar oud. Piet is geboren op dinsdag 12 september 1899 om 20:30 in Schiedam, zoon van Abraham van der Vlies en Maria Soeters. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 13 september 1899 [bron: arch. Schiedam].
Notitie bij de geboorte van Piet: Geboren Houtstraat 21 Schiedam.
Aangegeven door de vader Abraham van der Vlies in tegenwoordigheid van Pieter Soeters 69 jaar zonder Beroep en Adrianus Soeters 39 jaar, molenaar
Piet is overleden op dinsdag 5 augustus 1975 in Schiedam, 75 jaar oud. Piet trouwde voorheen op woensdag 28 februari 1923 in Rotterdam [bron: Akte: c21v, Stadsarchief Rotterdam] met Lena Petronella van der Graaff (geb. 1901). Jo en Piet bleven kinderloos.
marrigje.jpg hendrik.jpg
119 marrigje
120 hendrik
XVI-bo Marrigje (Marry) Middag (afb. 119) is geboren op zaterdag 3 april 1926 in Capelle aan den IJssel, dochter van Nicolaas (Klaas) Middag (zie XV-ar) en Teuntje (Teun) de Kreij. Zij is gedoopt op zondag 20 maart 1927 in Capelle aan den IJssel. Marry is overleden op zaterdag 13 juli 1996 in Nieuwegein, 70 jaar oud. Zij is gecremeerd op donderdag 18 juli 1996 in Nieuwegein [bron: advertentie].
Religie:
Nederlands Hervormd
Marry:
(1) trouwde in Duitsland met Erich Gert Steinbrecher. Erich is geboren in Duitsland.
(2) trouwde in Utrecht met Hendrik (Henk) Westerveld (afb. 120). Henk is overleden op vrijdag 19 juni 1992 in Nieuwegein.
Kind van Marry en Erich:
1 Hans Eugène (Hans) Steinbrecher, geboren op zondag 9 mei 1948 in Utrecht. Volgt XVII-ba.
Kinderen van Marry en Henk:
2 Robert Peter (Rob) Westerveld, geboren op zondag 19 november 1950 in Utrecht. Volgt XVII-bb.
3 Johannes Adrianus (Jos) Westerveld, geboren op vrijdag 31 juli 1953 in Utrecht. Volgt XVII-bc.
4 Hendrik (Henny) Westerveld, geboren op maandag 28 maart 1955 in Utrecht. Volgt XVII-bd.
5 Yvonne Maria (Yvonne) Westerveld, geboren op woensdag 27 juni 1956 in Utrecht. Volgt XVII-be.
hans.jpg vilma.jpg
121 hans
122 vilma
XVII-ba Hans Eugène (Hans) Steinbrecher (afb. 121) is geboren op zondag 9 mei 1948 in Utrecht, zoon van Erich Gert Steinbrecher en Marrigje (Marry) Middag (zie XVI-bo). Hans:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op dinsdag 23 december 1969 met Johanna Adriana Maria (Joke) de Bruijn, 18 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden in juni 1974. Joke is geboren op zaterdag 3 februari 1951 in Schalkwijk. Joke trouwde later met Hendricus Willibrordus Maria (Henri) de koning.
(2) trouwde, 36 jaar oud, op donderdag 17 januari 1985 met Marianne (Mimi) de Kriek, 31 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op woensdag 29 januari 1986. Mimi is geboren op zaterdag 8 augustus 1953 in Utrecht.
(3) trouwde, 45 jaar oud, op donderdag 16 september 1993 in Utrecht met Vilma Dionela Lomigo (afb. 122), 38 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hans en Vilma: Het huwelijk was op dezelfde dag en tijdstip met Henny Westerveld en Inge Wigleven in het oude Gemeentehuis van Zuilen aan de Burg. Norbruislaan. . (Zij zijn dus met zijn vieren aldaar getrouwd.)
Vilma is geboren op zaterdag 6 augustus 1955 in Wari-Wari, New Lucena, Filipijnen..
Kinderen van Hans en Joke:
1 Hendrika Johanna Maria (Hetty) Steinbrecher, geboren op dinsdag 23 juni 1970 in Utrecht.
2 Olaf-Han (Olaf) Steinbrecher, geboren op woensdag 29 augustus 1973 in Utrecht.
rob..jpg sonja.jpg
123 rob.
124 sonja
XVII-bb Robert Peter (Rob) Westerveld (afb. 123) is geboren op zondag 19 november 1950 in Utrecht, zoon van Hendrik (Henk) Westerveld en Marrigje (Marry) Middag (zie XVI-bo). Rob trouwde met Sonja Maria Groenendijk (afb. 124). Het huwelijk werd ontbonden. Sonja is geboren op dinsdag 15 januari 1952 in Den Haag.
Kinderen van Rob en Sonja:
1 Marrigje Maria Johanna (Marion) Westerveld, geboren op zaterdag 20 januari 1973 in Utrecht. Volgt XVIII-al.
2 Robert Peter (Robbie) Westerveld, geboren op zaterdag 17 april 1976 in Utrecht. Volgt XVIII-am.
3 Sonja Westerveld, geboren op woensdag 19 december 1979 in Utrecht.
4 Petrus Johannes (Camiel) Westerveld, geboren op maandag 29 september 1980 in Utrecht. Volgt XVIII-an.
5 Johanna Maria (Chantal) Westerveld, geboren op zaterdag 1 december 1984 in Utrecht.
XVIII-al Marrigje Maria Johanna (Marion) Westerveld is geboren op zaterdag 20 januari 1973 in Utrecht, dochter van Robert Peter (Rob) Westerveld (zie XVII-bb) en Sonja Maria Groenendijk.
Kind van Marion uit onbekende relatie:
1 Pancho Juan Bernadina Westerveld.
XVIII-am Robert Peter (Robbie) Westerveld is geboren op zaterdag 17 april 1976 in Utrecht, zoon van Robert Peter (Rob) Westerveld (zie XVII-bb) en Sonja Maria Groenendijk. Robbie trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 20 februari 1998 in Utrecht met Miranda Hendriks, 24 jaar oud. Miranda is geboren op vrijdag 18 januari 1974 in Utrecht.
Kinderen van Robbie en Miranda:
1 Amy Westerveld.
2 Mike Westerveld, geboren op woensdag 3 juni 1998 in Utrecht.
3 Celvin W. Westerveld, geboren op maandag 22 januari 2001 in Utrecht.
XVIII-an Petrus Johannes (Camiel) Westerveld is geboren op maandag 29 september 1980 in Utrecht, zoon van Robert Peter (Rob) Westerveld (zie XVII-bb) en Sonja Maria Groenendijk.
Kind van Camiel uit onbekende relatie:
1 Mitchell Westerveld, geboren op woensdag 28 augustus 2002 in Nieuwegein.
jos.jpg marjo.jpg
125 jos
126 marjo
XVII-bc Johannes Adrianus (Jos) Westerveld (afb. 125) is geboren op vrijdag 31 juli 1953 in Utrecht, zoon van Hendrik (Henk) Westerveld en Marrigje (Marry) Middag (zie XVI-bo).
Beroep:
Onderhoudsmonteur-elektricien
Jos trouwde, 28 jaar oud, op maandag 18 januari 1982 in Nieuwegein met Maria Johanna (Marjo) Nugter (afb. 126), 24 jaar oud. Marjo is geboren op vrijdag 11 oktober 1957 om 13:25 in Mijdrecht, dochter van Willem (Wim) Nugter en Maria (Rie) van Dijk.
Notitie bij Marjo: Marjo is toen zij 10 maanden oud was met haar ouders geëmigreerd naar Australië en is daar opgegroeid.
Beroep:
manager/Boekhouder
Kinderen van Jos en Marjo:
nicole.jpg
127 nicole
1 Nicole Westerveld (afb. 127), geboren op vrijdag 6 september 1985 in Utrecht. Ouderijn Ziekenhuis.
wendy.jpg
128 wendy
2 Wendy Westerveld (afb. 128), geboren op donderdag 18 juni 1987 in Utrecht. Ouderijn Ziekenhuis.
henny..jpg inge.jpg
129 henny.
130 inge
XVII-bd Hendrik (Henny) Westerveld (afb. 129) is geboren op maandag 28 maart 1955 in Utrecht, zoon van Hendrik (Henk) Westerveld en Marrigje (Marry) Middag (zie XVI-bo). Henny trouwde, 38 jaar oud, op donderdag 16 september 1993 in Utrecht met Inge Wigleven (afb. 130), 32 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Henny en Inge: Het huwelijk was op dezelfde dag en tijdstip met Hans Steinbrecher en Vilma D. Lomigo, in het oude Gemeentehuis van Zuilen aan de Burg. Norbruislaan. (Zij zijn dus met zijn vieren aldaar getrouwd.)
Inge is geboren op dinsdag 13 juni 1961 in Den Haag.
XVII-be Yvonne Maria (Yvonne) Westerveld is geboren op woensdag 27 juni 1956 in Utrecht, dochter van Hendrik (Henk) Westerveld en Marrigje (Marry) Middag (zie XVI-bo). Yvonne trouwde, 30 jaar oud, op vrijdag 25 juli 1986 in Gorkum met Kees de Leeuw, 23 jaar oud. Kees is geboren op woensdag 19 december 1962 in Houten.
Kinderen van Yvonne en Kees:
1 Renate de Leeuw.
2 Marije de Leeuw.
huibert.jpg johanna.jpg
131 huibert
132 johanna
XVI-bp Huibert Alewijn (Huib) Middag (afb. 131) is geboren op donderdag 26 januari 1928 in Capelle aan den IJssel, zoon van Nicolaas (Klaas) Middag (zie XV-ar) en Teuntje (Teun) de Kreij. Hij is gedoopt op zondag 1 april 1928 in Capelle aan den IJssel. Huib is overleden op zondag 4 november 2007 om 18:30 in Zeist, 79 jaar oud. Hij is gecremeerd op vrijdag 9 november 2007 in Utrecht, "Daelwijck".
Bijzonderheden.:
Huib is Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Huib trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 22 april 1954 in Utrecht met Johanna (Jo) Stulen (afb. 132), 24 jaar oud. Jo is geboren op woensdag 9 april 1930 in Zuilen (nu Utrecht), dochter van Gepbinus Stulen en Janna Eshuis. Jo is overleden op vrijdag 27 november 2009 in Utrecht, 79 jaar oud. Zij is gecremeerd op woensdag 2 december 2009 in Utrecht, "Daelwijck".
Kinderen van Huib en Jo:
1 Janna Middag, geboren op vrijdag 6 mei 1955 in Utrecht. Volgt XVII-bf.
teus.jpg
133 teus
2 Teus Middag (afb. 133), geboren op zaterdag 24 mei 1958 in Utrecht.
3 Bart Middag, geboren op zondag 22 januari 1961 in Utrecht. Volgt XVII-bg.
4 Gepbinus Middag, geboren op maandag 26 maart 1962 in Utrecht. Volgt XVII-bh.
janna.jpg jan_g.jpg
134 janna
135 jan g
XVII-bf Janna Middag (afb. 134) is geboren op vrijdag 6 mei 1955 in Utrecht, dochter van Huibert Alewijn (Huib) Middag (zie XVI-bp) en Johanna (Jo) Stulen. Janna:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 27 augustus 1976 in Utrecht met Albert Hakkert. De scheiding werd geregistreerd in 1986 in Utrecht.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op maandag 11 februari 1991 met Jan van der Galie (afb. 135).
bart.jpg
136 bart
XVII-bg Bart Middag (afb. 136) is geboren op zondag 22 januari 1961 in Utrecht, zoon van Huibert Alewijn (Huib) Middag (zie XVI-bp) en Johanna (Jo) Stulen. Bart trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 28 juli 1989 in Nieuwegein met Henny Wijnstra. Het huwelijk werd ontbonden op zaterdag 8 september 2001 in Nieuwegein.
Kinderen van Bart en Henny:
1 Joyce Middag, geboren op vrijdag 16 maart 1990 in Nieuwegein.
2 Ashley Middag, geboren op zondag 15 september 1991 in Nieuwegein.
3 Leon Middag, geboren op zondag 31 juli 1994 in Nieuwegein.
4 Melissa Middag, geboren op dinsdag 24 juni 1997 in Nieuwegein.
gepbinus.jpg
137 gepbinus
XVII-bh Gepbinus Middag (afb. 137) is geboren op maandag 26 maart 1962 in Utrecht, zoon van Huibert Alewijn (Huib) Middag (zie XVI-bp) en Johanna (Jo) Stulen. Gepbinus:
(1) trouwde, ten hoogste 23 jaar oud, vóór 1985 in Amsterdam met Arniëlle van Spijk. Het huwelijk werd ontbonden vóór 1997 in Amsterdam.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op dinsdag 13 mei 1997 in Maarssen met Geertruida Petronella Maarschalkerweerd.
Kinderen van Gepbinus en Arniëlle:
1 Nikkie Middag, geboren op zondag 29 december 1985 in Amsterdam.
2 Charly Middag, geboren op woensdag 29 maart 1989 in Amsterdam.
klaas_1850.jpg
138 klaas 1850
XIV-n Klaas Middag (afb. 138) is geboren op vrijdag 8 november 1850 om 07:00 in Schoonrewoerd [bron: Akte: 23, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)], zoon van Klaas Middag (zie XIII-v) en Johanna de Lange. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 8 november 1850 [bron: Akte: 23, den Haag]. Hij is gedoopt op vrijdag 6 december 1850 in Schoonrewoerd. Klaas is overleden op vrijdag 25 augustus 1916 om 09:30 in Leerdam, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 25 augustus 1916 [bron: Akte: 57, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)].
Beroep:
Bouwman
Getuige bij:
10-11-1876     huwelijk Barend Middag (1848-1928) en Alida van den Berg (1853-1909) [zie XIV-m]    [broer bruidegom]   [bron: Akte: 10, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)]
Klaas trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 25 mei 1877 in Schoonrewoerd [bron: Akte: 7, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)] met Maaike Verschoor, 24 jaar oud. Maaike is geboren op maandag 14 februari 1853 in Leerbroek, dochter van Eimert Verschoor en Geertrui `t Lam. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 februari 1853 [bron: Akte 3, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)]. Maaike is overleden op dinsdag 23 mei 1899 in Leerdam, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 24 mei 1899 [bron: Akte: 46, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)].
Kinderen van Klaas en Maaike:
1 Klaas Middag, geboren op zondag 20 januari 1878 om 18:00 in Schoonrewoerd [bron: Akte: 4, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 21 januari 1878 [bron: Akte: 4, den Haag]. Hij is gedoopt op zondag 24 februari 1878 in Schoonrewoerd. Klaas is overleden op zaterdag 11 mei 1878 om 04:00 in Schoonrewoerd, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 11 mei 1878 [bron: Akte: 20, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)].
2 Eimert Middag, geboren op vrijdag 7 maart 1879 in Schoonrewoerd. Volgt XV-as.
3 Johanna Adriana Middag, geboren op maandag 23 augustus 1880 om 11:00 in Schoonrewoerd [bron: Akte: 17, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 23 augustus 1880 [bron: Akte: 17, den Haag]. Johanna is overleden op donderdag 7 oktober 1880 om 08:00 in Schoonrewoerd, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 7 oktober 1880 [bron: Akte: 28, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)].
4 Klaas Middag, geboren op donderdag 20 oktober 1881 in Leerdam. Volgt XV-at.
5 Geertruida Middag, geboren op zaterdag 6 januari 1883 om 22:00 in Schoonrewoerd [bron: Akte: 2, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 8 januari 1883 [bron: Akte: 2, den Haag]. Geertruida is overleden op maandag 12 maart 1883 in Schoonrewoerd, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 13 maart 1883 [bron: Akte: 2, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)].
6 Geertruida Middag, geboren op zondag 6 april 1884 in Beesd. Volgt XV-au.
7 Johanna Middag, geboren op vrijdag 2 oktober 1885 in Beesd. Volgt XV-av.
eimert_1879.jpg
139 eimert 1879
XV-as Eimert Middag (afb. 139) is geboren op vrijdag 7 maart 1879 om 00:30 in Schoonrewoerd [bron: Akte: 9, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)], zoon van Klaas Middag (zie XIV-n) en Maaike Verschoor. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 7 maart 1879 [bron: Akte: 9, den Haag]. Hij is gedoopt op zondag 20 april 1879 in Schoonrewoerd. Eimert is overleden op donderdag 22 december 1938 in Leerdam, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 23 december 1938 [bron: Akte: 96, Centraal Bureau voor Genealogie (voor Nationaal Archief)].
Beroep:
Glassorteerder (1910, 1914)
Getuige bij:
19-03-1914     huwelijk Pieter Brouwer (1885-1963) en Dirkje van Dam (1895-1961)   [bron: Boek Brouwer]
Eimert trouwde, 31 jaar oud, op vrijdag 20 mei 1910 in Leerdam [bron: Boek Brouwer blz. 450, Akte: 16, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)] met Jannigje Brouwer, 29 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Eimert en Jannigje waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus Huigen (geb. ±1875), Willem Christiaan van `t Hart (1879-1951), Klaas Middag (1881-1951) [zie XV-at] [broer bruidegom] en Adrianus Stuivenberg (geb. 1883) [zie XV-av] [zwager bruidegom]. Jannigje is geboren op donderdag 5 augustus 1880 in Everdingen, dochter van Gerrit Brouwer (Bouwer) en Neeltje Kros. Jannigje is overleden op donderdag 26 november 1942 in Leerdam, 62 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 27 november 1942 [bron: Akte: 66, Centraal Bureau voor Genealogie (voor Nationaal Archief)].
Beroep:
Dienstbode
Eimert en Jannigje bleven kinderloos.
XV-at Klaas Middag is geboren op donderdag 20 oktober 1881 om 01:00 in Leerdam, zoon van Klaas Middag (zie XIV-n) en Maaike Verschoor. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 20 oktober 1881 [bron: Akte: 117, den Haag]. Hij is gedoopt op zondag 11 december 1881 in Schoonrewoerd. Klaas is overleden op vrijdag 27 april 1951 in Leerdam, 69 jaar oud [bron: PK].
Beroepen:
1904: fabrieksarbeider.
Glasmaker
Getuige bij:
20-05-1910     huwelijk Eimert Middag (1879-1938) en Jannigje Brouwer (1880-1942) [zie XV-as]    [broer bruidegom]   [bron: Boek Brouwer blz. 450, Akte: 16, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)]
Klaas:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 22 juli 1904 in Schoonrewoerd [bron: Akte: 5, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)] met Maria Bogerd, 19 jaar oud. Maria is geboren op woensdag 5 november 1884 in Schoonrewoerd, dochter van Jakop Bogerd en Maaike Maria van Meeteren. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 3 december 1935 [bron: Akte: 74. Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)]. Maria is overleden op dinsdag 3 december 1935 in Leerdam, 51 jaar oud [bron: PK]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 3 december 1935 [bron: Akte: 74, Centraal Bureau voor Genealogie (voor Nationaal Archief)].
(2) trouwde, 64 jaar oud, op woensdag 7 augustus 1946 in Leerdam [bron: PK] met Woutje Duizer, 65 jaar oud. Woutje is geboren op donderdag 3 februari 1881 in Asperen, dochter van Klaas Duizer en Johanna Cornelia Eilders. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 4 februari 1881 [bron: Akte: 4, Gelders Archief.]. Woutje is overleden op vrijdag 24 september 1965 in Leerdam, 84 jaar oud. Woutje is weduwe van Cornelis Ouwehand (1874-1934), met wie zij trouwde op donderdag 21 augustus 1902 in Leerdam [bron: Akte: 23, Nationaal Archief].
Kinderen van Klaas en Maria:
1 Maaike Maria Middag, geboren op donderdag 18 januari 1906 in Leerdam. Volgt XVI-bq.
2 Jacoba Middag, geboren op maandag 29 april 1907 in Leerdam. Volgt XVI-br.
3 Nicolaas Middag, geboren op vrijdag 19 maart 1909 in Leerdam. Volgt XVI-bs.
4 Aantje Middag, geboren op vrijdag 16 september 1910 in Leerdam. Volgt XVI-bt.
5 Jacob Middag, geboren op vrijdag 22 maart 1912 in Leerdam. Volgt XVI-bu.
6 Geertruida Middag, geboren op donderdag 6 augustus 1914 in Leerdam. Volgt XVI-bv.
7 Maria Middag, geboren op maandag 14 februari 1916 in Leerdam. Volgt XVI-bw.
8 Eimert Middag, geboren op maandag 15 juli 1918 in Leerdam. Volgt XVI-bx.
9 Willem Middag, geboren op dinsdag 3 augustus 1920 in Leerdam. Volgt XVI-by.
10 Cornelis Middag, geboren op vrijdag 14 augustus 1925 in Leerdam [bron: PK]. Hij is gedoopt op zondag 11 oktober 1925 in Leerdam. Cornelis is overleden op vrijdag 5 maart 1926 om 02:30 in Leerdam, 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 5 maart 1926 [bron: Akte: 19, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)].
pieter_1905.jpg
140 Pieter 1905
XVI-bq Maaike Maria Middag is geboren op donderdag 18 januari 1906 in Leerdam, dochter van Klaas Middag (zie XV-at) en Maria Bogerd. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 19 januari 1906 [bron: den Haag]. Zij is gedoopt op zondag 4 maart 1906 in Leerdam. Maaike is overleden op donderdag 22 juni 1995 in Leerdam, 89 jaar oud. Zij is begraven op maandag 26 juni 1995 in Leerdam, Alg. begraafplaats [bron: advertentie]. Maaike trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 12 maart 1926 in Leerdam [bron: Akte: 11, Nationaal Archief] met Pieter Verhoeks (afb. 140), 20 jaar oud. Pieter is geboren op zaterdag 8 april 1905 in Leerdam, zoon van Franciskus Verhoeks en Maria Bogerd. Pieter is overleden op zaterdag 28 mei 1960, 55 jaar oud. Hij is begraven in Algemene Begraafplaats, Leerdam.
XVI-br Jacoba Middag is geboren op maandag 29 april 1907 in Leerdam, dochter van Klaas Middag (zie XV-at) en Maria Bogerd. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 30 april 907 [bron: den Haag]. Zij is gedoopt op zondag 7 juli 1907 in Leerdam. Jacoba trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 6 augustus 1930 in Leerdam [bron: Akte: 50, Nationaal Archief] met Huibert van den Berg, 27 jaar oud. Huibert is geboren op zondag 31 augustus 1902 in Leerdam, zoon van Pieter van den Berg en Cornelia Uitman. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 september 1902 [bron: Akte: 156, Centraal Bureau voor Genealogie (voor Nationaal Archief)]. Huibert is overleden op woensdag 24 januari 1945 in Leerdam, 42 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 25 januari 1945 [bron: Akte: 13, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)].
nicolaas_en_huiberta.jpg
141 Nicolaas en Huiberta
XVI-bs Nicolaas Middag (afb. 141) is geboren op vrijdag 19 maart 1909 in Leerdam, zoon van Klaas Middag (zie XV-at) en Maria Bogerd. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 20 maart 1909 [bron: den Haag]. Hij is gedoopt op zondag 9 mei 1909 in Leerdam. Nicolaas is overleden op maandag 23 maart 1992 in Leerdam, 83 jaar oud. Hij is begraven in Leerdam, Alg. begraafplaats.
Beroep:
1942 koopman Leerdam, glasslijper
Nicolaas trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 13 juni 1934 in Leedam [bron: PK] met Huiberta Baars, 20 jaar oud. Huiberta is geboren op zondag 21 december 1913 in Leerdam [bron: PK]. Huiberta is overleden op zondag 26 mei 1991 in Leerdam, 77 jaar oud [bron: PK]. Zij is begraven in Leerdam, Alg. begraafplaats.
Kinderen van Nicolaas en Huiberta:
1 Maria Middag, geboren op zaterdag 8 juni 1935 in Leerdam. Volgt XVII-bi.
2 Daniël Martinus Middag, geboren op donderdag 1 april 1937 in Leerdam. Volgt XVII-bj.
3 Jacoba Huiberdina Middag, geboren op zaterdag 11 november 1939 in Leerdam. Volgt XVII-bk.
4 Huiberta Middag, geboren op maandag 15 september 1941 in Leerdam. Volgt XVII-bl.
5 Maaike Maria Middag, geboren op dinsdag 20 juli 1943 in Leerdam. Volgt XVII-bm.
6 Janna Berdina Middag, geboren op donderdag 16 november 1944 in Leerdam. Volgt XVII-bn.
7 Klasiena Middag, geboren op zaterdag 27 september 1947 in Leerdam. Volgt XVII-bo.
8 Annie Gerardina Middag, geboren op woensdag 16 maart 1949 in Leerdam. Volgt XVII-bp.
9 Eimert Middag, geboren op zaterdag 1 juli 1950 in Leerdam. Volgt XVII-bq.
10 Willy Johanna Middag, geboren op donderdag 22 januari 1953 in Leerdam. Volgt XVII-br.
11 Johannes Middag, geboren op dinsdag 31 augustus 1954 in Leerdam. Volgt XVII-bs.
johannes_en_maria.jpg
142 Johannes en Maria
XVII-bi Maria Middag is geboren op zaterdag 8 juni 1935 in Leerdam, dochter van Nicolaas Middag (zie XVI-bs) en Huiberta Baars. Maria is overleden op donderdag 21 maart 1974, 38 jaar oud. Zij is begraven in Leerdam, Alg. begraafplaats. Maria trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 15 juli 1955 in Leerdam [bron: PK] met Johannes van `t Pad (afb. 142), 24 jaar oud. Johannes is geboren op donderdag 28 augustus 1930, zoon van Louis Prosper `t Pad en Klasina van Dalen. Johannes is overleden op zaterdag 17 mei 1980, 49 jaar oud. Hij is begraven in Leerdam, Alg. begraafplaats.
Kinderen van Maria en Johannes:
1 ) Uit dit huwelijk kregen zij 3 kinderen. o.a..
2 Leo van `t Pad, geboren op zaterdag 7 april 1962.
XVII-bj Daniël Martinus Middag is geboren op donderdag 1 april 1937 in Leerdam, zoon van Nicolaas Middag (zie XVI-bs) en Huiberta Baars. Daniël trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 12 juli 1958 in Culemborg [bron: PK] met E.J. Stolker.
XVII-bk Jacoba Huiberdina Middag is geboren op zaterdag 11 november 1939 in Leerdam, dochter van Nicolaas Middag (zie XVI-bs) en Huiberta Baars. Jacoba trouwde, 18 jaar oud, op vrijdag 3 oktober 1958 in Leerdam [bron: PK] met M.J. de Vries.
XVII-bl Huiberta Middag is geboren op maandag 15 september 1941 in Leerdam, dochter van Nicolaas Middag (zie XVI-bs) en Huiberta Baars. Huiberta trouwde, 17 jaar oud, op vrijdag 3 oktober 1958 in Leerdam [bron: PK] met J. van `t Pad.
XVII-bm Maaike Maria Middag is geboren op dinsdag 20 juli 1943 in Leerdam, dochter van Nicolaas Middag (zie XVI-bs) en Huiberta Baars. Maaike trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 29 november 1968 in Leerdam [bron: PK] met J. Vos.
XVII-bn Janna Berdina Middag is geboren op donderdag 16 november 1944 in Leerdam, dochter van Nicolaas Middag (zie XVI-bs) en Huiberta Baars. Janna trouwde, 19 jaar oud, op vrijdag 22 mei 1964 in Leerdam [bron: PK] met J. Temminck.
XVII-bo Klasiena Middag is geboren op zaterdag 27 september 1947 in Leerdam, dochter van Nicolaas Middag (zie XVI-bs) en Huiberta Baars. Klasiena trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 22 december 1967 in Leerdam [bron: PK] met J. Boekelmans.
XVII-bp Annie Gerardina Middag is geboren op woensdag 16 maart 1949 in Leerdam, dochter van Nicolaas Middag (zie XVI-bs) en Huiberta Baars. Annie trouwde, 19 jaar oud, op vrijdag 14 maart 1969 in Leerdam [bron: PK] met J. de Weerd.
XVII-bq Eimert Middag is geboren op zaterdag 1 juli 1950 in Leerdam, zoon van Nicolaas Middag (zie XVI-bs) en Huiberta Baars. Eimert trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 21 mei 1971 in Heukelum [bron: PK] met H. van der Meijden.
XVII-br Willy Johanna Middag is geboren op donderdag 22 januari 1953 in Leerdam, dochter van Nicolaas Middag (zie XVI-bs) en Huiberta Baars. Willy trouwde, 19 jaar oud, op vrijdag 15 december 1972 in Leerdam [bron: PK] met J. Sihasale.
XVII-bs Johannes Middag is geboren op dinsdag 31 augustus 1954 in Leerdam, zoon van Nicolaas Middag (zie XVI-bs) en Huiberta Baars. Johannes trouwde, 18 jaar oud, op vrijdag 15 september 1972 in Leerdam [bron: PK] met Hillegonda Clasina C. de Kruijk, 16 jaar oud. Hillegonda is geboren op zaterdag 7 april 1956 in Culemborg, dochter van Cornelis de Kruijk en Clasina Bor.
Kinderen van Johannes en Hillegonda:
1 Linda Middag, geboren op vrijdag 2 februari 1973.
2 Sandy Middag, geboren op woensdag 9 oktober 1974.
XVI-bt Aantje Middag is geboren op vrijdag 16 september 1910 in Leerdam, dochter van Klaas Middag (zie XV-at) en Maria Bogerd. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 september 1910 [bron: den Haag]. Zij is gedoopt op zondag 6 november 1910 in Leerdam. Aantje trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 28 augustus 1935 in Leerdam [bron: PK] met Johannes van Rijn, 25 of 26 jaar oud. Johannes is geboren in 1909, zoon van Gerard van Rijn en Johanna Aalsters. Johannes is overleden op dinsdag 23 januari 1945 in Karlovy-Vary, 35 of 36 jaar oud.
XVI-bu Jacob Middag is geboren op vrijdag 22 maart 1912 in Leerdam, zoon van Klaas Middag (zie XV-at) en Maria Bogerd. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 maart 1912 [bron: den Haag]. Hij is gedoopt op zondag 12 mei 1912 in Leerdam. Jacob is overleden op zondag 5 juni 1977 in Utrecht, 65 jaar oud [bron: PK].
Beroepen:
1942 Groentehandelaar te Zuilen
Amtenaar gem. begraafplaats te Utrecht. (grafdelver/tuinman)
Jacob trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 15 september 1943 in Beest [bron: (MSM)] met Teuntje Cornelia Need, 28 jaar oud. Teuntje is geboren op zaterdag 12 december 1914 in Leerdam. Teuntje is overleden op zondag 25 oktober 1998, 83 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 29 oktober 1998 in Nieuwegein, Begraafplaats "Noorderveld".
Kind van Jacob en Teuntje:
1 Maagje (Magda) Middag, geboren op donderdag 24 oktober 1946 in Zuilen (nu Utrecht). Volgt XVII-bt.
magda.jpg
143 Magda
XVII-bt Maagje (Magda) Middag (afb. 143) is geboren op donderdag 24 oktober 1946 in Zuilen (nu Utrecht), dochter van Jacob Middag (zie XVI-bu) en Teuntje Cornelia Need. Magda trouwde, 23 jaar oud, op dinsdag 12 mei 1970 met J. Spelt.
XVI-bv Geertruida Middag is geboren op donderdag 6 augustus 1914 in Leerdam, dochter van Klaas Middag (zie XV-at) en Maria Bogerd. Zij is gedoopt op zondag 6 september 1914 in Leerdam. Geertruida trouwde met Jan Louwrens van Dijk.
Kind van Geertruida en Jan:
1 Klazina Johanna Maria van Dijk, geboren in 1944. Klazina is overleden op zaterdag 13 april 1946 in Utrecht, 1 of 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 7 mei 1946 [bron: Akte: 85, HUA].
XVI-bw Maria Middag is geboren op maandag 14 februari 1916 in Leerdam, dochter van Klaas Middag (zie XV-at) en Maria Bogerd. Zij is gedoopt op zondag 2 april 1916 in Leerdam. Maria is overleden op maandag 19 januari 2009 in Leerdam, Kon. Emmahuis, 92 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 23 januari 2009 in Leerdam, Alg. begraafplaats [bron: advertentie [www.hollantsnet.nl]]. Maria trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 1 maart 1939 in Leerdam [bron: PK] met Jan Donga, 22 jaar oud. Jan is geboren op woensdag 12 april 1916, zoon van Jan Donga en Hendrika Bakker. Jan is overleden op dinsdag 30 juni 1970, 54 jaar oud. Hij is begraven in Leerdam, Alg. begraafplaats.
Kinderen van Maria en Jan:
1 Jan Donga.
2 Klaas Donga.
3 Hendrika Donga.
4 Huibertje Donga.
5 Anna Donga.
6 Jacob Donga.
7 Evert Donga.
eimert_1918-_1998.jpg
144 Eimert 1918- 1998
XVI-bx Eimert Middag (afb. 144) is geboren op maandag 15 juli 1918 in Leerdam, zoon van Klaas Middag (zie XV-at) en Maria Bogerd. Hij is gedoopt op zondag 11 augustus 1918 in Leerdam. Eimert is overleden op maandag 2 februari 1998 in Leerdam, 79 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 7 februari 1998 in Asperen, Alg. begraafplaats [bron: Advertentie en foto grafsteen.].
Beroep:
1942, Arbeider te Leerdam
Eimert trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 6 oktober 1939 in Asperen [bron: PK] met Aafje Hendrika van Dijk, 21 jaar oud. Aafje is geboren op maandag 29 april 1918 in Asperen. Aafje is overleden op zaterdag 6 augustus 2005 in Leerdam, 87 jaar oud [bron: http://www.boogert-beeke.nl/advertenties/dnamen.htm]. Zij is begraven op donderdag 11 augustus 2005 in Asperen, Alg. begraafplaats [bron: http://www.boogert-beeke.nl/advertenties/dnamen.htm].
Kinderen van Eimert en Aafje:
1 Klaas Middag, geboren op donderdag 20 februari 1941 in Leerdam. Volgt XVII-bu.
2 Jan Middag, geboren op zaterdag 10 april 1943 in Leerdam. Volgt XVII-bv.
3 Maria Middag, geboren op vrijdag 1 februari 1946 in Leerdam. Volgt XVII-bw.
4 Elizabetje Jacoba Middag, geboren op zondag 25 april 1948 in Leerdam. Volgt XVII-bx.
XVII-bu Klaas Middag is geboren op donderdag 20 februari 1941 in Leerdam, zoon van Eimert Middag (zie XVI-bx) en Aafje Hendrika van Dijk. Klaas is overleden.
Beroep:
Timmerman
Klaas trouwde met Sijgje Speyer. Sijgje is geboren op donderdag 16 januari 1941 in Leerbroek.
Kinderen van Klaas en Sijgje:
1 Eimert Middag, geboren op vrijdag 25 december 1964 in Asperen.
2 Huibert Middag, geboren op vrijdag 25 april 1969 in Asperen.
XVII-bv Jan Middag is geboren op zaterdag 10 april 1943 in Leerdam, zoon van Eimert Middag (zie XVI-bx) en Aafje Hendrika van Dijk.
Beroep:
Elektronica monteur
Jan trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 22 december 1967 in Asperen [bron: http://www.spanvis.nl] met Sara Aria Uittenbogaard, 22 jaar oud. Sara is geboren op vrijdag 7 september 1945 in Leerdam.
Kinderen van Jan en Sara:
1 Aafje Hendrika Middag, geboren op zaterdag 19 april 1969 in Leerdam.
2 Regina Middag, geboren op woensdag 17 december 1975.
XVII-bw Maria Middag is geboren op vrijdag 1 februari 1946 in Leerdam, dochter van Eimert Middag (zie XVI-bx) en Aafje Hendrika van Dijk. Maria trouwde met H.P. Speyer.
XVII-bx Elizabetje Jacoba Middag is geboren op zondag 25 april 1948 in Leerdam, dochter van Eimert Middag (zie XVI-bx) en Aafje Hendrika van Dijk. Elizabetje trouwde, 182 jaar oud, op zondag 22 september 1765 in Zijderveld [bron: Akte: 7, HUA] met Johannes A. Hartog.
Notitie bij het huwelijk van Elizabetje en Johannes: Zijderveld, Trouwen, 1625-1780, Toegangscode 1231, Inv.nr. 7, Pagina 1-36
Johannes is geboren in Schoonrewoerd.
willem_1920.jpg
145 Willem 1920
XVI-by Willem Middag (afb. 145) is geboren op dinsdag 3 augustus 1920 in Leerdam, zoon van Klaas Middag (zie XV-at) en Maria Bogerd. Hij is gedoopt op zondag 3 oktober 1920 in Leerdam. Willem is overleden op vrijdag 12 februari 1988 in Leerdam, 67 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 16 februari 1988 in Schoonrewoerd, Alg. Begraafplaats [bron: Advertentie en grafsteen].
Beroep:
1942, Kistenmaker te Leerdam, timmerman
Willem trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 19 juni 1947 in Schoonrewoerd [bron: advertentie + PK] met Johanna Hol, 25 jaar oud. Johanna is geboren op zondag 22 januari 1922 in Vianen.
Kinderen van Willem en Johanna:
1 Cornelis Middag, geboren op maandag 12 juli 1948 in Schoonrewoerd. Volgt XVII-by.
2 Hendrikus Middag, geboren op dinsdag 1 juli 1952 in Schoonrewoerd. Volgt XVII-bz.
3 Cornelia Middag, geboren op maandag 13 februari 1956 in Schoonrewoerd. Volgt XVII-ca.
XVII-by Cornelis Middag is geboren op maandag 12 juli 1948 in Schoonrewoerd, zoon van Willem Middag (zie XVI-by) en Johanna Hol. Cornelis trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 22 mei 1970 in Asperen [bron: PK] met A. J. Blom.
XVII-bz Hendrikus Middag is geboren op dinsdag 1 juli 1952 in Schoonrewoerd, zoon van Willem Middag (zie XVI-by) en Johanna Hol. Hendrikus trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 5 juli 1974 in Leerdam [bron: PK] met C. B. Bogerd.
XVII-ca Cornelia Middag is geboren op maandag 13 februari 1956 in Schoonrewoerd, dochter van Willem Middag (zie XVI-by) en Johanna Hol. Cornelia trouwde, 18 jaar oud, op vrijdag 16 augustus 1974 [bron: PK] met B.C. van Middelkoop.
XV-au Geertruida Middag is geboren op zondag 6 april 1884 in Beesd, dochter van Klaas Middag (zie XIV-n) en Maaike Verschoor. Zij is gedoopt op zondag 1 juni 1884 in Schoonrewoerd. Geertruida is overleden op zaterdag 29 november 1980 in Utrecht, 96 jaar oud [bron: http://www.graftombe.nl]. Zij is begraven op woensdag 3 december 1980 in Utrecht, Kovelswade. Geertruida trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 2 september 1909 in Leerdam [bron: Akte: 33, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)] met Bernardus Johannus Krul, ongeveer 23 jaar oud. Bernardus is geboren omstreeks 1886 in Beesd, zoon van Jan Cornelis Krul en Jeremia van Suilichem.
Kinderen van Geertruida en Bernardus:
1 Jeremias Krul, geboren in 1913 in