Ford Motor Company, meer dan 82 jaar gevestigd in Nederland

Henry Ford heeft de wereld op wielen gezet

De Ford Motor Company was een van de eersten die auto's produceerde voor het gewone volk.

Begin 1903 had Henry Ford zijn fameuze Model A zover productierijp dat er een maatschappij opgericht moest worden om die productie inderdaad tot stand te brengen.Met een kleine groep technische enthousiastelingen en avontuurlijke kleine investeerders werd op 16 juni 1903 officieel de Ford Motor Company gevestigd te Detroit, Michigan U.S. een realiteit.

Ford logo - 1903

De Ford fabriek Detroit, Michigan U.S - 1903

De A-Ford werd een succes en Henry Ford kon uitbreiden en bood het volgende jaar al drie compleet nieuwe modellen aan. Een aantal jaren later werd de assemblage -lijn werd geïntroduceerd en het Ford Motor Company grote succes was begonnen!

Ford Model A - 1903

Vanaf 1911 werden er Fords geïmporteerd in Nederland en ook hier ging men snel over tot assemblage van in kisten aangevoerde onderdelen, aanvankelijk bij een Zaans bedrijf. Ford richte in 1924 de Ford Motor Company of Holland op.

Al snel bleek het succes van Ford in Nederland zeer groot, bij een telling in 1928 bleek dat Ford met 12.336 stuks automobielen ruimschoots op de eerste plaats te staan. Het was dan ook logisch dat Henry Ford ook in ons land een assemblagefabriek wilde hebben.

Rotterdam werd als vestigingsplaats in aanmerking genomen, maar toen Henry Ford in 1930 hoogst persoonlijk naar Europa kwam om de eerste steen voor de fabriek in Keulen te leggen en bovendien om in Rotterdam dat zelfde te doen, stelde hij de cruciale vraag: “Waar is het water?”

N.V. Nederlandsche Ford Automobiel Fabriek

>> Click here to enlarge image

Hij had immers bepaald dat al zijn fabrieken voor een efficiënte aan- en afvoer van goederen, grondstoffen en het eindproduct, onmiddellijk aan water moesten liggen en in Rotterdam was de afstand daarheen 800 meter. “Geen water, geen fabriek,” besliste Henry Ford.

Het Amsterdamse stadsbestuur speelde daar slim op in om een terrein direct aan het Noordzeekanaal aan te bieden en met een ongekende slagvaardigheid binnen de kortste keren op te spuiten. De Fordfabriek aan de Hemweg 201 was binnen de kortst mogelijke tijd een feit. Bovendien werd er gelijk tijdig een speciale haven gegraven, bereikbaar nog vóór de Hembrug, die nog steeds de Fordhaven heet.

Mustang Grande met als achtergrond de Hembrug - 1971

>> Click here to enlarge image


Ford fabriek Amsterdam - 1981

De fabriekssluiting

Deze zwart/wit amateur opnamen zijn in 1981 gemaakt.

>> Sluiting Ford fabriek Nederland 1981

De demonstranten zijn werknemers van de Ford fabriek. Ze protesteren tegen de dreigende sluiting van hun fabriek. Door het slechte beleid van de Ford Motor Company raakten zij hun banen kwijt'.

Maar er was niet meer te ontkomen aan de sluiting van de fabriek. Ford had al drie achtereenvolgende jaren met grote verliezen te kampen. De laatste in Nederland geassembleerde Ford is uiteindelijk op 6 december 1981 van de band gekomen.

In 1982 sloot de fabriek. Daarbij raakten 1400 mensen hun baan kwijt. Op 3 november 1982 is Ford Nederland verhuisd naar de Amsteldijk.

In die periode ging het niet alleen slecht met Ford, maar ook andere grote bedrijven zoals de autofabriek DAF, de scheepsbouw- maatschappij NSM raakten in de financiële problemen. Veel bedrijven moesten hun personeel ontslaan.

Wordt vervolgd.....

Bron: Diverse Internet publicaties.


More Ford Factory Pictures

Click on any photo to see a larger version

Special thanks goes out to Erwin Jansen for providing me the unique Ford factory plant images.


Het Den Hartog Ford Museum in Hillegom:

100 jaar Ford

De Amerikaanse autofabriek Ford bestaat honderd jaar. De grootste particuliere verzameling Fords ter wereld is echter niet te vinden in de Verenigde Staten, maar in Nederland, in het De Hartog Museum te Hillegom. Paul van der Gaag werd rondgeleid door Hans Maas, medewerker van het museum en Ford-kenner.

>> www.Fordmuseum.nl


Meer informatie:

Bezoek onderstaande websites

>> www.Ford.nl

>> www.A-Ford.nl


>> Henry Ford Heritage Association

>> www.Ford.com


Copyright. All content and pictures on this site are copyrighted material and owned by their respective creators or owners. All Rights Reserved. 2002-2009, Arjan Nugteren.

This website is always under construction, Check back again soon for Updates!!!

Last update: December 26, 2008