De orgelmakersfamilie Schauten uit Jüchen

Daniel I (?-1780)
Maximilian I (1742-1826)
Daniel II (1767-1824) en Peter Joseph (1775-1855)
Max (1794-1855) en Anton (ca.1810-na 1860)
Werk zonder nadere specificatie

Daniel I (?-1780)

Daniël I Schauten was de stamvader van de orgelmakersfamilie Schauten. Hij zou afkomstig zijn uit Vlaanderen en zijn naam ook wel als Schouten schrijven. Zijn geboortejaar is onbekend, maar hij overleed op 13 januari 1780 in Jüchen. Hij was gehuwd met Ida Hilgers (familie van Johan Baptist Hilgers uit Aachen?) Van zijn kinderen is slechts Maximilian bekend bekend als orgelmaker. Vanaf 1729 is hij te vinden als orgelmaker in Jüchen, in de buurt van Düsseldorf. Van zijn werk is bekend:

Jaar Plaats Opmerkingen
1760 Glehn (kr. Grevenbroich), parochiekerk Voltooiing van een orgel, dat was begonnen door Kauls uit Jüchen-Neuenhoven.
1761 Vierssen, St. Remigiuskerk Reparaties
1762 Dilkrath (kr. Vierssen), parochiekerk Orgel met 1 klavier, aangehangen pedaal en vermoedelijk 8 registers. Behouden en gerestaureerd.
1764 Vierssen, St. Remigiuskerk ?
1767 Dyck, slotkapel Een klein orgel voor de heer van Salm-Reifferscheid-Dyck. Thans in Jüchen-Neuenhoven, St. Georg, dat bewaard gebleven is.

Het is niet onmogelijk, dat hij ook nog aan het orgel van Gerderath, St. Christophoruskerk van Gerderath (kr. Erkelenz) gewerkt heeft. Het orgel van Dilkrath vertoont in frontopbouw enige overeenkomsten, met name de rond weglopende zijtorens.

[terug]

Maximilian I (1742-1826)

Maximilian I was de zoon van Daniël I. Hij werd gedoopt op 29 mei 1742 in Jüchen en stierf op 26 december 1826 eveneens in Jüchen. Op 3 februari 1767 huwde hij Sophia Fincken in Jüchen. Twee kinderen zijn bekend als orgelmaker: Daniel II en Peter Joseph. Van zijn werkzaamheden is slechts weinig bekend:

Jaar Plaats Opmerkingen
1786-88 Mönchengladbach, Münster Uitbreidding
1788 Gerderath, St. Christophorus Overplaatsing naar de nieuwe kerk. Mogelijk werd het bij dit laatste werk ook verbouwd en werd de kas aangepast.
[terug]

Daniel II (1767-1824) en Peter Joseph (1775-1855)

Daniel II en Peter Joseph waren de zonen van Maximilian I. Daniel II werd gedoopt op 12 november 1767 te Jüchen en overleed op 28 december 1824, ook te Jüchen. Peter Joseph werd gedoopt op 1 februari 1775 in Jüchen en stierf op 5 februari 1855, eveneens in Jüchen. Ze noemden zich Gebr. Schauten of Frères Schauten. Van hun werk is het volgende bekend:

Jaar Plaats Opmerkingen
1811 Neuß, Münster Orgel met 38 registers op Hauptwerk, Positiv en Pedal van 1½ octaaf en 2026 sprekende pijpen. Er waren zelfs 42 registers waren gepland, waarvan meerdere gedeeld waren.
1812 Aachen, St. Nikolaus Reparatie van het orgel van Ludwig König.
1818 Eupen, St. Nikolaus Orgel van Robustelly uit 1762 verbouwd. Hierbij werd front en onderkas verbreed en de klaviatuur werd naar de rechter zijkant verplaatst. Het Positif werd in de hoofdkas geplaatst tussen de laden van het Grand Orgue. Ook werd er zogenaamde "Türkische Musik" aangebracht, die ondermeer bestond uit een Gemshoorn, Salicional, enzovoorts. Deze werkzaamheden zouden ook in 1828 kunnen zijn uitgevoerd (?).
1820 Aachen-Burtscheid, voormalige abdijkerk Orgel met 23 registers op twee manualen en pedaal.
1822 Eupen, Klosterkirche Eénklaviers orgel met 10 registers, dat in 1837 met een Positiv werd uitgebreid door Paul Paul Müller. Kas, windlade en een deel van het pijpwerk zijn behouden. De Schautenwindlade dient nu als Positiv-lade en was mogelijk al ouder.
[terug]

Max (1794-1855) en Anton (ca.1810-na 1860)

Maximilian II, ofwel kortweg Max. Karl Dreimüller vermeld dat Maximilian (II) een neef (zelfde generatie) van Peter Joseph zou zijn. Hij werd in 1794 geboren in Jüchen, maar stierf op 13 oktober 1855 in Gohr (bij Düsseldorf), 61 jaar oud. Hij had twee kinderen.

Heinrich Anton (of kortweg Anton) was in 1848 38 jaar oud. Zijn afkomst is onduidelijk. Hij zou de Anton kunnen zijn, die op 25 december 1809 gedoopt werd in Toenisberg. Zijn sterfdatum is (nog) onbekend. Anton huwde Anna Maria Elisabeth Ganzer (ook gespeld en wellicht uitsgesproken als Jantser), geboren op 28 juli 1819 in Vital (Aken), als dochter van Joseph Janzer en Anna Maria Vorheim. In Jüchen werd hun eerste dochter Anna Margaretha in 1842 geboren. In Busbach volgden Maria Anna (1852), Wilhelm Heinrich (1854), Maria Sibilla (1856), Sibilla (1857), Hubert (1858) en Anna Maria (1860).

Na de dood van Daniel II in 1824 en Maximilian I in 1826 wordt het werk door deze twee Schautens voortgezet onder de naam Gebr. Schauten. Daarnaast nemen Paul Müller uit Reifferscheid, en later ook diens zonen, veel werk over van de familie Schauten. Rond 1850 lijkt het bedrijf te zijn opgeheven. Anton trekt vóór 1852 naar Büsbach (bij Stolberg), waar meer familie van zijn vrouw lijkt te wonen, en Maximilian (II) sterft in 1855 in Gohr. Beide trekken dus weg uit Jüchen; slecht de bejaarde Peter Joseph blijft tot aan zijn dood in 1855 in Jüchen wonen.

Van het werk van Max en Anton Schauten is het volgende bekend:
Jaar Plaats Opmerkingen
1828 Eupen, St. Nikolaus Verbouwing orgel. Mogelijk al in 1818 uitgevoerd (zie Daniel II en Peter Joseph .
ca. 1830 Gulpen, H. Petrus Nieuw orgel, in 1929 verkocht en overgeplaatst naar Heerlen-Schandelen, H. Hart.
1835 Mechelen, H. Johannes de Doper Onderhoudscontract voor het Binvignat-orgel voor 75 (!) jaar. Door overlijden van Anton krijgen de Gebr. Müller uit Reifferscheid het orgel al in 1849 in onderhoud.
1835 Wittlaer, parochiekerk Keuring door Gebr. Kemmerling verbouwde orgel, dat afkomstig was uit de
1836 Noorbeek, H. Brigida onderhoudscontract voor het Binvignat-orgel. Ook hier wordt in 1851 een nieuw orgel geleverd door een andere orgelbouwer: W. Koulen uit Heinsberg.
1843 Maastricht-Heugem, H. Michael Nieuw éénklaviers orgel. Behouden, doch momenteel onbespeelbaar.
1843 Maastricht-St. Pieter, H. Petrus Nieuw éénklaviers orgel, dat in 1929 werd verkocht aan de parochiekerk van Meerssen-Rothem en dat thans nog (gewijzigd) aanwezig is in de Noorderkerk te Hoorn.
1844 St. Geertruid, H. Gertrudis Nieuw éénklaviers orgel, dat in de 1980-er jaren door E. Verschueren uit Tongeren werd gerestaureerd en nog altijd aldaar te bewonderen is.
1849 Mechelen, H. Johannes de Doper Begin modernisering en uitbreiding van het Binvignat-orgel, in 1851 door de Gebr. Müller uit Reifferscheid voltooid.

De verbouwing van het orgel in de H. Amelbergakerk te Susteren (1680 Weidtmann, verbouwing rond 1840 mogelijk door W. Koulen) wordt door sommigen ook aan Schauten toegeschreven.

[terug]

Werk zonder nadere specificatie

Er zijn verder nog werkzaamheden van de familie bekend in Frimmersdorf, Grefrath, Knechtsteden en Titz (Jüllich), echter zonder jaartallen of exactere aanduidingen over de bouwer.

[terug]