Mijn Sifu’s: Sinds1985 beoefen ik Pak Mei Kung Fu. Sufu Jie Kon Sieuw was 16 jaar lang mijn leraar. Ik heb veel van  Sufu Jie geleerd.  Ik heb van sufu Jie niet alleen de Pak Mei stijl geleerd, maar ook van zijn manier van lesgeven, chinese cultuur en Kung fu in het algemeen. Op 28 december 2001 is Sufu Jie na een kort ziekbed overleden . Na het overlijden van Sufu Jie ben ik Chow gar tong long gaan trainen bij Sifu Paul Whitrod in London. Het Chow gar is nauw verwant met het Pak Mei. Ik ben in 2003 met het Chow Gar begonnen. Door mijn ervaring in het Pak Mei en de nauwe relatie tussen beide stijlen, is dit niet een overstap geweest maar een uitbreiding van mijn kennis.