Curriculum en/and contact OTTAVIANO PETRVCCI
Image2.gif (125078 bytes) Deze site is vervaardigd door

Arnold J.M. den Teuling (1944) te Assen

Mijn e-mailadres is:

adentequling@planet.nl

Om het te gebruiken moet u de q wissen, deze dient om spam te voorkomen.

This site has been made by

Arnold J.M. den Teuling (1944) Assen, Netherlands

My e-mail adress is:

adentequling@planet.nl

Please delete the q before using it, it has been inserted only to prevent spam.

Nederlandse en tweetalige bladzijden

Home

Inleiding op Renaissance bladmuziek

Renaissance bladmuziek

Inleiding Gregoriaans

Gregoriaans in modern notenschrift

Bicinia van Obrecht tot Mozart

Post Petrucci

Middentoon- stemming

Links

Nieuw

Verantwoording

Ik speel clavecimbel sinds 1992 en blokfluiten sinds 1962. Het clavecimbel fascineerde mij sinds ca 1960, toen ik concerten van het Nederlands Kamerorkest bezocht in het Concertgebouw in Amsterdam hoorde waarbij Janny van Wering clavecimbel speelde. Ik was echter pas in 1992 in de gelegenheid om zelf een instrument aan te schaffen. I have played the harpsichord since 1992 and recorders since 1962. The harpsichord fascinated me since the time I heard concertoes by the Dutch Chamber Orchestra about 1960 in the Amsterdam Concertgebouw, where the harpsichord was played by Janny van Wering. However, it was only in 1992 that I had the opportunity to acquire an instrument.
English and bilingual pages

Home

Introduction to Renaissance sheet music

Renaissance sheet music

Introduction to Gregorian chant

Gregorian chant in modern staff notation

Bicinia from Obrecht to Mozart

Mean tone temperament

Links

New

Acknowledgements

 

Mijn carrière als amateur- musicus is begonnen in 1952 in het koor van de R.K. St. Gregoriusparochie te IJmuiden. Van 1948-1953 heb ik in Ijmuiden gewoond.

Naar aanleiding daarvan heb ik in 2006 een blokfluitkwartet geschreven gebasserd op straatroepen en andere geluiden, onder de titel IJmuiden 1953. Het is vrij van auteursrecht en u kunt het in pdf en midi downloaden.

Mijn doctoraal examen Oud-Grieks en Latijn aan de Universiteit van Amsterdam (1970) omvatte tevens de "Eenstemmige muziek van de oudheid en de middeleeuwen", gegeven door Jos. Smits van Waesberghe.

Omstreeks 1980 ben ik opnieuw aan de koorzang begonnen, vanaf de oprichting in 1984 als lid van de Schola cantorum Gregoriana Assen, verbonden aan de R.K. parochie Maria ten Hemelopneming te Assen. Het koor is geleidelijk overgegaan tot de  interpretatie van de Gregoriaanse muziek volgens de inzichten van Eugène Cardine en Alberto Turco en  sinds 2004 zet ik dat voort als dirgent.

Uit de kerkmuziek komt mijn voorkeur voor de polyfonie uit de 15-de en 16-de eeuw.

My career as an amateur- musician began in 1952 in the choir of the R.C. Parish St. Gregory in IJmuiden. I lived in IJmuiden from 1948 until 1953.

Remembering those years I composed a recorder quartet entitled "IJmuiden 1953", based on street calls and other sounds. It is free of copyright and may be downloaded in pdf and midi.

 

I graduated in 1970 at the University of Amsterdam; the degree included Ancient Greek, Latin and "One-voice music of the Antiquity and Middle Ages", read by Jos. Smits van Waesberghe.

About 1980 I restarted singing plain chant, from its foundation in 1984 as a member of the Schola cantorum Gregoriana Assen, founded in 1984 as one of the choirs of the R.C. parish of St. Mary Ascension at Assen. The choir gradually changed the performance practice of the Gregorian plainchant according to the principles of  Eugène Cardine and Alberto Turco and since becoming the conductor of the choir in 2004 I have tried to continue that.

My preference of 15th and 16th century polyphony has arisen from church music.

  Mijn professionele carrière heeft met de muziek weinig uit te staan. Voor en na mijn doctoraal examen heb ik een aantal jaren in het voortgezet onderwijs gewerkt. Vanaf 1975 ben ik provinciaal archiefinspecteur in Drenthe en sinds 1992 tevens in Friesland en Groningen geweest, tot mijn vervroegde uittreding in 2005. Een groot aantal jaren ben ik docent archivistiek geweest aan de Rijksarchiefschool te 's Gravenhage. Ik heb veel gepubliceerd over archief- beheer en archivistiek,  bestuursgeschiedenis en de lokale en regionale  geschiedenis in Drenthe. My professional career has nothing to do with music. Before and after my university exam I worked a number of years as a teacher in secondary schools. From 1975 I was an inspector of records and archives in the province of Drenthe, and since 1992 also in the provinces of Friesland and Groningen, until my retirement in 2005. Quite a number of years I was a teacher of archival science at the Rijksarchiefschool in The Hague. I published a lot on records and archive management, archival science, administrative history and local and regional history of Drenthe, nearly all in Dutch.
Terug naar begin pagina Back to top of the page