TEKENINGEN

De artefact tekeningen worden 1:1 uitgevoerd, dus ook kleine mesolithische spitsen.
Naar wens van de opdrachtgever kunnen één of meerdere aanzichten van het voorwerp worden getekend.

Pijlpunten uit het Laat Neolithicum-Vroege Bronstijd; mesolithische C-spitsen.

Schrabbers, Neolithicum.

Mesje en schrabber uit het Laat-Neolithicum, klingstekers uit het Laat-Paleolithicum.

Schaaf uit het Midden Paleolithicum.

Mesolithische kernen, kernpreparatieklingen Federmesser cultuur.
Home

Naar boven