Terug naar de homepage  
  info@monumentenzorg.com     
  Homepage
  Voor Gemeenten
  Voor Particulieren
  Over MSP
  Nieuwsbrief
  Contact

Ruimtelijke ontwikkeling

MSP werkt op het gebied van Ruimtelijke ontwikkeling aan:

 • Uitvoering van welstandsbeleid
 • Toetsing en advies bouwplannen
 • Advies bij verstrekken van vergunningen
 • Handhaving
 • Inspraak en overleg, draagvlakvergroting
 • Bezwaar- en beroepsprocedures

 En

 • Opstellen van structuur en bestemmingsplannen
 • Cultuurhistorische verkenningen, analyses en effectrapportages
 • Wijziging bestemmingsplannen
 • Beschermde stads- en dorpsgezichten
 • Relatie archeologie en ruimtelijke ontwikkeling
 • Belvédère (cultuurhistorie in de ruimtelijke ontwikkeling)
 • Vertaling van de Nota Ruimte naar dagelijkse praktijk van gemeenten
  © 2010 MSP.     
 
Ruimtelijke Ontwikkeling Stedelijke Vernieuwing Cultuurhistorie Contact