Terug naar de homepage  
  info@monumentenzorg.com     
  Homepage
  Voor Gemeenten
  Voor Particulieren
  Over MSP
  Nieuwsbrief
  Contact

Voor Particulieren

Restaureren en alle daarvoor benodigde (ingewikkelde en vaak langdurige) procedures en juridische kwesties is specialisten werk. MSP is vakman, die zélf heeft ervaren wat bij een restauratie of onderhoudsbeurt komt kijken. Al vele particulieren assisteerden wij bij de verantwoorde aanpak van hun rijks- of gemeentelijke monument. Denk aan:

  • Coördinatie en begeleiding van idee tot realisatie
  • Opstellen van het programma van eisen benodigd voor de restauratie
  • Assistentie bij vergunningsprocedures en subsidieaanvragen

Monumentaal Wonen

Tijdens bezoeken aan gemeenten en monumenten komen wij regelmatig eigenaren tegen, die heel wat voor hun monument over hebben. Om hun pand te kunnen (laten) restaureren ontzeggen zij zich jarenlang van alles, zoals een lange vakantie of een nieuwe auto. Maar we ontmoeten ook eigenaren die helemaal niet zo blij zijn wanneer ze horen dat hun pand in aanmerking komt voor plaatsing op een monumentenlijst. Van deze groep horen wij dan opmerkingen in de trant van: ‘Ik mag dan niks meer, dan moet ik overal toestemming voor vragen.’ Is hun pand eenmaal geplaatst, dan komen er allerlei regelingen om de hoek kijken, die zij als een ondoorzichtig geheel ervaren. Tijdens ons tienjarig bestaan in 1998, hebben wij de ervaringen van mensen die in monumenten wonen, in de publicatie Monumentaal Wonen, centraal gesteld.

 Ervaringsverhalen van eigenaren »      U bent eigenaar »      U wordt eigenaar »

  © 2010 MSP.     
 
Ruimtelijke Ontwikkeling Stedelijke Vernieuwing Cultuurhistorie Contact