Terug naar de homepage  
  info@monumentenzorg.com     
  Homepage
  Voor Gemeenten
  Voor Particulieren
  Over MSP
  Nieuwsbrief
  Contact

Stedelijke vernieuwing

Stedelijke vernieuwing gaat over het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid van onze omgeving. Dat strekt zich uit tot alles wat met onze fysieke leefomgeving te maken heeft. Denk aan:

  • Bevordering van een duurzame ontwikkeling en verbetering van de woon- en milieukwaliteit
  • Versterking van het economisch draagvlak
  • Bevordering van de sociale samenhang
  • Verbetering van de bereikbaarheid

Op het gebied van Stedelijke Vernieuwing werkt MSP aan:

  • Uitvoering van de Wet Stedelijke Vernieuwing voor grote steden, kleinere steden via provincies
  • Uitvoering van de Wet op de Stads-en dorpsvernieuwing
  • Samenstellen gemeentelijke verordening
  • Subsidieverordening
  • Inspraak, overleg, draagvlakvergroting, bewonersorganisaties
  © 2010 MSP.     
 
Ruimtelijke Ontwikkeling Stedelijke Vernieuwing Cultuurhistorie Contact