Bible Explorer

Zoekt en je zal vinden.

Algemeen

Historisch boek

 

Christus Jezus

Bijbel

Bijbelboeken

Bijbelonderzoek

Hoe is de BIJBEL ontstaan?

 

INLEIDING

 

De BIJBEL is een algemene naam voor de literatuur die de christenen accepteren als de openbaring van de bedoeling van God met de wereld. Het woord Bijbel komt van het Griekss woord: biblion, wat boek betekent.

 

Het Nieuwe Testament wordt de aanduiding “De Schriften” gebruikt voor het Oude Testament” of een deel daarvan. In één verwijzing worden ook de geschriften van de Apostel Paulus tot  “De Schriften” gerekend (2 Petrus 3:16).

 

Paulus voegt het woord “heilig” toe in zijn 2e brief aan Timoteus, als hij zegt  dat deze laatste ‘(......) van kindsbeen af de Heilige Schriften kunt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus.’ (2 Timoteus 3:15; vergelijk Romeinen 1:2).

 

De termen ‘Oude Testament ‘(OT) en ‘Nieuwe Testament ‘ (NT) kwamen aan het einde van de 2e eeuw in gebruik. Testament betekent ‘Verbond’ (2 Korintiërs 3:14). De christelijke toevoeging aan het oudere Joodse boek stelt het ‘Nieuwe Verbond’(Jeremia 31:31vv) naast het ‘Oude Verbond’ (Hebreeën 8:13). Christus Jezus is de middelaar van het Nieuwe Verbond (Hebreeën 8:6 vv ; 10:9).

 

· Samenstelling

· Canon

· Inspiratie

· Vertalingen