Bible Explorer

Zoekt en je zal vinden.

Algemeen

Historisch boek

 

Christus Jezus

Bijbel

Bijbelboeken

Bijbelonderzoek

Hoe is de BIJBEL ontstaan?

 

SAMENSTELLING

 

De Bijbel bestaat uit 66 boeken. 39 boeken in het Oude Testament en 27 boeken in het Nieuwe Testament. De diverse geschriften in het Oude Testament verschenen eerst als aparte boekrollen in de Hebreeuwse taal. Het is onbekend wanneer en hoe deze bijeen werden gebracht is 1 boek. In de tijd van Christus Jezus was het Oude testament in ieder geval al een duidelijk afgerond geheel. Het bestond uit 3 algemeen erkende delen.

1. De Wet

2. De Profeten

3. De Geschriften

 

Dit blijkt onder andere uit bepaalde teksten: Matteus 5:17; Lukas 16:19; 24:29. Het uiteindelijk samenbrengen van de verspreide geschriften van het Oude Testament is door de leiding van GOD tot stand gekomen. CHRISTUS JEZUS sprak over het Oude Testament als ĎHet Woord van GODí, de Schrift die niet kan worden gebroken (Johannes 10:35).

 

Dat de tekst van het Oude Testament zoals we die nu kennen, authentiek is, bewijzen een aantal bronnen van buiten de Bijbel. Bovendien was het Joodse volk uiterst nauwkeurig met deze teksten. Als in een manuscript ook maar 1 enkele fout werd ontdekt, werd het direct vernietigd en het hele werk opnieuw opgeschreven. Daarom is het zeker dat de teksten uit manuscripten van Oud Testament die we nu bezitten, nauwkeurig overeenkomt met het Bijbelwoord in de vroegste periode van IsraŽl.

 

Het Nieuwe Testament verhoudt zich tot het Oude Testament als de vervulling van de belofte. De eerste christenen zagen het Oude Testament† als de openbaring van het handelen van GOD met Zijn uitverkoren volk IsraŽl. De profetieŽn en beelden van de komst van de CHRISTUS stonden in het Oude Testament in het context† van de uitverkiezing en bescherming van IsraŽl door GOD, tot de tijden volledig zouden zijn vervuld (Galaten 4:4). Het Oude Testament verhaalt wat GOD in vroegere tijden door Zijn Profeten over de CHRISTUS heeft gezegd (HebreeŽn 1:1 ; 1 Petrus 1:11). Het Nieuwe Testament is het laatste Woord van GOD, door Zijn Zoon (HebreeŽn 1:2), het vleesgeworden Woord (Johannes 1: 4).

 

De oorspronkelijke bestemmingen van de diverse geschriften van het Nieuwe Testament zoals dat nu gekend is, lagen ver uiteen. Sommige stukken, zoals het Evangelie van Lucas en het boek Handelingen, werden geschreven om deze aan individuele lezers te zenden. De meeste brieven van apostel Paulus waren geadresseerd aan bepaalde christengemeenten. Sommige van die brieven behoren tot de vroegste geschriften van het Nieuwe Testament, omdat deze zijn geschreven voor de 4 evangeliŽn Matteus, Marcus, Lucas en Johannes.

 

Het evangelie van Marcus is het oudste evangelie. Een vroege bron wil, dat† Marcus verslag doet van de prediking van Petrus. Omdat de eerste lezer van Marcus hoofdzakelijk Grieken waren, heeft Hij bepaalde Hebreeuwse woorden vertaald, zoals Boanťges (3:17), Talitha koem (5:41) en Abba (14:36). Ook legde hij Joodse gebruiken uit (7:3; 14:12).

 

De lezers van het evangelie van Matteus waren vooral christenen met een Joodse achtergrond. Hij legt daarom de nadruk op de geschiedenis van het volk IsraŽl en de vervulling van de profetieŽn uit het Oude Testament in Christus Jezus

 Matteus 4:4 u Deuteronomium 8:3

 Matteus 4:6 u Psalm 91:11

 Matteus 4:7, 10 u Deuteronomium 6:16,13, etc.

 

Matteus geeft het geslachtregsiter van Christus Jezus† vanaf Abraham en David. Hij legt specifieke Joodse ideeŽn uit:

 Zoon van David

 Eind der Tijden

 

Het evangelie van Lucas werd geschreven om aan een zekere Theofilus een nauwkeurig verslag te geven van de prediking en daden van Christus Jezus (Lucas 1:1-4; Handelingen 1:1).

 

Deze evangeliŽn worden wel de synoptische evangeliŽn, omdat de schrijvers over het geheel genomen hetzelfde patroon volgen.† Het evangelie van Johannes heeft een meer theologische en spirituele invalshoek.

 

Hoewel alle geschriften van het Nieuwe Testament een duidelijke eigen bestemming hebben, worden ze al snel gemeenschappelijk bezit van wijdverspreide christengemeenten. De brieven van de apostel Paulus aan een bepaalde christengemeente werden doorgegeven† om gelezen te worden in andere gemeenten. (Colossenzen 4:16). Er werden steeds meer kopieŽn gemaakt en de loop van de tijd ging de echte brieven verloren, zodat er geen enkele oorspronkelijke brief bewaard is gebleven. Maar door de vele bestaande brieven van de apostel Paulus met elkaar te vergelijken, kan toch met zekerheid worden gesteld wat er in de originele brieven stond.

 

Er zijn verschillende manuscripten.

 De Codes SinaÔticus bevat† het volledige Nieuwe Testament in de Griekse taal. Het werd ontdekt door Tischendorf in 1844.

 De Codex Alexandrinus bevat zowel het Oude en het Nieuwe Testament in de Griekse taal. Deze bevindt zich in de British Library.

 De Codex Vaticanus bevat het Oude en het Nieuwe Testament tot HebreeŽn 9:14 in de Griekse taal.† Deze bevindt zich in de Bibliotheek van het Vaticaan.

 

Het is niet precies te ontdekken wanneer al de geschriften van het Nieuwe Testament bijeen werden gebracht, maar in ieder geval was het al heel vroeg. Tegen het einde van de eerste eeuw was het proces al in volle gang.

 

 Inleidiing

 Canon

 Inspiratie

 Vertalingen