Bible Explorer

Zoekt en je zal vinden.

Algemeen

Historisch boek

 

Christus Jezus

Bijbel

Bijbelboeken

Bijbelonderzoek

Hoe is de BIJBEL ontstaan?

 

INSPIRATIE

 

De BIJBEL getuigt ervan dat zij het Woord van God is.

Door de ca. 4.000 keer dat in het Oude Testament wordt gezegd:

‘Zo zegt de Heer’ wordt God specifiek als de oorsprong van dit boek aangewezen.

De steeds terugkerende bevestiging, ‘God zei’ of ‘Zo spreekt de Heer’, alle mensen op te luisteren naar de eeuwige stem van God.

God verzekerde de profeet Jeremia:

‘Zie, Ik leg Mijn Woorden in uw mond’ (Jeremia 1:9).

Tegen Ezechiël  zei God:

‘Maar u, spreek Mijn Woorden tot hen’ (Ezechiël 2:7).

David verklaarde:

‘De Geest van de Heer spreekt door mij, Zijn Woord is op mijn tong’ (2 Samuel 23:2).

 

De schrijvers van het Nieuwe Testament gebruiken soms de uitdrukking ‘Het Woord van God’ voor de openbaring die in het Oude Testament is overgeleverd.

Bovendien stellen zij dat de boodschap van het Evangelie de ware betekenis van het Oude Testament openbaart.

Daaruit volgt dat wat zij schreven óók het Woord van God is.

Toen de eerste christenen sommige nieuwere stukken accepteerden, was dat uit volle overtuiging dat God hierin sprak.

 

De woord schrift betekent:

Iets dat geschreven is.

De schrift is het Woord van God is geschreven vorm.

 

Inspiratie is de term voor de directe werking van God in de schrijvers van de BIJBEL.

Hoewel het individuele karakter van elk van hen behouden bleef, werden zij gelijkertijd bewogen, gestuurd en gelied door de Heilige Geest, zodat hun geschriften het Woord van God vormen.

 

Uit deze uitspraak wordt duidelijk dat de BIJBEL zowel van Goddelijke als menselijke origine is.

We bespeuren iets van de menselijke schrijver, zijn visie, stijl, temperament.

Maar overal draagt de Bijbeltekst ook het stempel van de Goddelijke drijfkracht die duidelijk maakt dat achter en in het werk van die schrijver God zelf aan het woord is.

Zo gezien is God, door inspiratie van de schrijver, zelf directe schrijver is van de BIJBEL.

 

2 Bijbelpassages zeggen dit expliciet.

‘Want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van God gesproken (2 Petrus 1:21).

Deze schrijvers werden gedragen door de Heilige Geest, waardoor het geen zij schreven ‘geïnspireerd’ werd, het product van de Adem van God.

Hoewel het in deze Bijbelpassage om gesproken profetie gaat, heeft de apostel Petrus stellig ook de Goddelijke oorsprong van de hele BIJBEL in gedachten (vergelijk 1 Petrus 1:23-25).

‘Elk van God gegeven Schriftwoord’ (2 Timoteus 3:16).

Zoals ‘door het Woord van de Here (..) de hemelen [zijn] gemaakt door de adem van Zijn mond al hun heer’ (Psalm 33:6), zo is de BIJBEL ontstaan door de ‘uitademing’ van God.

Zoals God het leven blies door de neus in de mens en zo een levende ziel werd die leek op God (Genesis 1:27; 2:7), zo blies God de menselijke schrijvers levende woorden in, die ons kunnen verlossen en onderwijzen in rechtvaardigheid.

 

Deze inspiratie is volkomen, compleet en alomvattend.

De BIJBEL ademt in haar delen de adem van God en deelt niet zomaar wat ideeën omtrent God mee.

Nee, de Bijbelschrijvers zetten de Openbaring van God om in woorden die als de Woorden van God moeten worden verstaan.

Daarom is de BIJBEL geheel betrouwbaar.

 

· Inleidiing

· Samenstelling

· Canon

· Vertalingen