Atlantis in zuidoost Europa en klein-Azië

- In 1754 publiceerde de Zweedse dominee Johannes Eurenius ‘’Atlantica Orientalis’’, hij noemt daarin Palestina als mogelijk Atlantis.

 
- In 1762 publiceerde Fréderique Charles Baer, hoogleraar aan de Universiteit van Straatsburg, lid van diverse Wetenschappelijke Academies, zijn hypothese  omtrent het situeren van Atlantis in Palestina in zijn werk "Essai historique et critique sur les Atlantiques’’.

-In 1779 verscheen in Parijs een publicatie van de Fransman Delisles de Sales getiteld “Histoire nouvelle de tous les peuples du monde”, met de opvatting dat het legendarische Atlantis zich in de Kaukasus ( een bergmassief dat zich uitstrekte van de Kaspische Zee tot de Zwarte Zee) moet hebben bevonden.

- In 1854 publiceerde Noroff eenzelfde hypothese.  
- In 1829 meende  Latreille dat de Griekse landstreek Attica Atlantis voorstelt.  
- In 1917 verwijst de Amerikaan E.S. Balch  naar het Kreta van 1200 v. Chr. Het legendarisch rijk van Minos. Dit rijk zou niet vernietigd zijn door een katastrofe, maar wel door een gecombineerde aanval van Atheners en Egyptenaren.

-In 1925 publiceerde Leonard Wooley, dezelfde hypothese als Baer en Noroff.
 

-In 1927 verschijnt van Dr. A. Petermann: Mitteilungen aus Justus Perthes' Geografischer Anstalt, Part 27.


 

-in 1955 schreef de britse archeoloog Peter James '' The sunken Continent '' , aan de westkust van Turkije, ten zuiden van Izmir lag Atlantis = Tantalis.

- Het befaamde onderzoek naar de Kretenzers op Kreta door Arthur Evans (omstreeks dezelfde tijd dat Schliemann Troje ontdekte ) leverde middels verder onderzoek eind 20e eeuw op dat het centrum van Atlantis op Kreta werd gesitueerd door o.a. Christos Douma en Tjeerd van Andel.

 

- In 1960 publiceren Angelos Galanopoulos en Spiridon Marinatos hun theorie. Zij situeren Atlantis op het eiland Thera. (thera = Santorini)


1


2

- In 1969 verscheen‘’ Voyage to Atlantis’’ van James W.Mavor, oceanograaf, die de theorieën van Galanopoulos verder onderzoekt en uitwerkt.

3
-In 1992 publiceerde de geo-archeoloog Eberhard Zangger ‘’The flood from Heaven’’, waarin de opmerkelijke theorie wordt aangedragen dat met 91% zekerheid kan worden vastgesteld dat Troje=Atlantis. Zijn theorie wordt overigens door G.Öchsle het jaar daarop bekritiseerd.

4
Voorts worden als mogelijke locaties nog genoemd: het eiland Malta (Middellandsche zee) en Libanon (de stad Baalbek), Egypte, Iran en Irak, het schiereiland de Krim (Oekraïne).

afb.1. Atlantis geprojecteerd op het eiland Santorini
afb.2. De hoofdstad Atlantis naar de beschrijving van Plato
afb.3. Topografische maquette van Thera, door J.W. Mavor
afb.4. Isometrisch model van  Atlantis, volgens Zangger identiek aan Troje

< terug