Atlantis    in Afrika

Afrika met zijn Atlasge­bergte en een kustlijn die de helft van de Middellandse Zee en een voornaam deel van de Atlantische Oceaan begrensd, werd door veel onderzoekers als het oorspronkelijke Atlantis beschouwd. Daar ligt ook de Saharawoestijn, waarvan men zeker weet dat ze pas in historische tijden is ontstaan.

 
In 1874 propageerde de Franse onderzoeker Etienne F. Berlioux de idee, dat Atlantis gelegen was aan de voet van het Atlasgebergte.  
Omstreeks 1885 lokaliseerde de Fransman D.A.Godron, botanicus, Atlantis in de Saharawoestijn.  
In 1892 situeerden Fernandez J. Gonzales en Saavedra  Atlantis in Noordwest-Afrika.

In 1911 verschijnt "Auf dem Wege nach Atlantis" van Leo Frobenius. Daarin legt hij een verband tussen een hoogstaande beschaving in de Golf van Guinee, de landstreek Yoruba (bij Nigeria) en Atlantis.
 

 
In 1920 publiceerde de Belgische archeoloog Aimé Louis Rutot, "Pourrait­ on retrouver les ruines de la capitale des Atlantes ?" In deze studie sluit Rutot zich aan bij de theorie van Berlioux, die Atlantis situeerde in de noordwesthoek van Afrika. Rutot gaat zelfs nog een stapje verder, wanneer hij de centrale stad van Atlantis situeert in de buurt van Agadir.  
In 1925 was het de beurt aan de Franse archeologen Butavand en Jolleaud om een Noordafrikaans Atlantis te verdedigen. Ook Cl. Roux hield het in 1926 bij Noord-Afrika.  
In 1927 verscheen van de duitse geoloog Paul Bochard, Plato's Insel Atlantis, dat hij in de Sahara localiseert.  

Tussen 1927 en 1931 publiceerde de Duitser Albert Hermann, historicus en geograaf, verschillende boeken, waarin hij Atlantis in Tunesië situeert in het opgedroogd moerasgebied van Shott.el.Djerid.
Nadat Adolf Hitler in 1933 Rijkskanselier was geworden en de SS-Ahnenerbe werd opgericht door Heinrich Himmler, kwam Hermann op zijn theorie terug en sloot zich aan bij de geldende Arische opvatting; Atlantis in het Noorden, de Noordpool.

                       
 

 

A.Hermann, Atlantis
(Uit:
1934 : Unsere Ahnen und Atlantis. (kaartje getekend door Walter Heiland)

 
-In 1685 meende de duitser Bock dat Atlantis in Z.Afrika lag.
-In 1908 beweerde kapitein Elgee (LG) dat Atlantis in het gebied van de Nigerstroom lag.
 
 
Verder zijn Madagascar en Ethiopië genoemd als mogelijke locatie.  
< terug