Atlantis       in Amerika

In het midden van de 16de eeuw was de Spanjaard Franesco Lopez de Gomara de eerste die Atlantis gelijk stelde aan het pas ontdekte Amerika. Deze auteur beweerde dat Columbus de Timaeus- en Kritiasdialogen van Plato had gelezen en dus feitelijk op zoek was gegaan naar een groot Atlantisch eiland dat misschien gedeeltelijk verzonken was, maar oorspronkelijk groter was geweest dan Noord-Afrika en Klein-AziŽ samen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Francis Bacon of Verulam zou in zijn boek "Nova Atlantis" uit 1638 dezelfde hypothese vermelden: Amerika = Atlantis.

 
In 1689 publiceren de gebroeders Nicolas en Guillaume Sanson een atlas waarin zij de verdeling van Amerika in tien delen onder de zonen van Poseidon uitbeelden.  
In hetzelfde jaar spreekt ook de Duitser Jacob Bircherod zich uit voor een Amerikaans Atlantis.  
In het midden van de 18de eeuw is het de Franse zoŲloog en botanicus Buffon, die in Amerika, Ierland en de Azoren de resten ziet van een reusachtig eiland in de Atlantische Oceaan.  

En in 1762 is het Robert Vangoudy die een atlas uitbrengt met een fantasiekaart waarop Amerika aan Atlantis wordt gelijkgesteld.

 
Rond 1790 situeert ook de Duitser Harless Atlantis in Amerika.  
A. von Humboldt (1769-1859, geograaf en phisicus) pakt de zaak voorzichtig aan door eerst te stellen dat de geschiedenis van Atlantis hem voorkomt als een fabel, maar dat het toch mogelijk zou zijn, dat bepaalde geruchten over het bestaan van een andere wereld - Amerika - reeds in de vroege Oudheid tot in Egypte zouden zijn doorgedrongen en dat het precies die verhalen kunnen zijn die Solon van zijn reis naar Egypte zou hebben teruggebracht.

In 1940 voorzag de helderziende Edgar Cayce dat in 1968 of 1969 Atlantis weer voor een deel zou verrijzen nabij Bimini (Baham's). Hij schreef "Atlantis, Fact or Fiction", in 1962-1965.

Eind 20e eeuw deed de antropoloog Alan Kolata onderzoek naar de ruines van Tihanacu in Bolivia en legde de relatie met Atlantis. In dezelfde tijd onderzochten Diann Cyphers en Santiago Ganoves (antropologen) de ruÔnes van Teohuacan in Mexico, ook zij legden een relatie met Atlantis.

Verder worden genoemd: BraziliŽ en Venezuela (Z.Amerika), Antillen (W.IndiŽ),
en zijn verbindingen gelegd met de verdwenen beschavingen van de Inca's (Peru en Bolivia) en de Maya's en Azteken (Mexico).


overige gebieden

-In 1999 schreef Stephen Oppenheimer ''Eden in the East'',op basis van wetenschappelijk onderzoek ( genetisch, antropologisch, linguistisch en archeologisch) bleek Atlantis zich te bevinden in het gebied tussen MaleisiŽ, Sumatra, Java, Borneo, Thailand, Vietnam, China en Taiwan. Atlantis werd als een Hof van Eden gezien en Sundaland genoemd naar de Sunda Shelf .

-de Duitse oriŽntalist Josef Karst situeerde in 1931, twee Atlantissen: een in IndiŽ en PerziŽ,  en ťťn in NoordAfrika die hij verbond met een Indo-Atlantisch dolmenras.

-Voorts worden Sri Lanka genoemd evenals een verzonken eiland in de Indische Oceaan

< terug

 

-