Atlantis           inleiding


Wij hebben ervoor gekozen om het onderzoek naar de mogelijke locaties van Atlantis en Troje vooral te richten op Noord- en West Europa, de landen rond de Middellandse Zee en de Atlantische Oceaan, en betreft met name geografische literatuur, kaarten en andere bronnen. Volledigheidhalve vermelden wij in het kort ook de door ons gevonden auteurs en publicaties over mogelijke locaties in Afrika, Amerika en overige gebieden.

 

In ons onderzoek hebben een aantal auteurs onderzoekers een belangrijke rol gespeeld. Dit zijn Hubert Lampo, Marcel Mestdagh, Richard Cavendish, Otto Muck, en Charles Berlitz. Een zeer uitgebreide bibliografie over Atlantisliteratuur hebben wij gevonden bij Jurgen Spanuth. (zie bibliografie). De vloed van New Age Atlantisliteratuur heeft voor ons tot nu toe geen relevante informatie opgeleverd.
 

Het begin

Het Humanisme van de late Middeleeuwen bracht Europa definitief in de ban van de Atlantislegende. Met de verspreiding in West-Europa van de Oud-Griekse geschriften, waren ook de Platodialogen Timaeus en Kritias opnieuw bekend geworden. Het verwondert dan ook niet dat met de ontdekking van Amerika in 1492 door Columbus en de daaropvolgende stroom van ontdekkingsreizigers, geografen en kaartentekenaars er na verloop van tijd onderzoekers waren die een verband legden tussen “De Nieuwe Wereld” en Atlantis, wat de aanleiding werd tot een ongebreideld en fantasierijk zoeken naar Atlantis.
 

 

Waar werd Atlantis  gesitueerd ?

Er zijn inmiddels enkele duizenden boeken over Atlantis verschenen. Wanneer we de mening van de belangrijkste onderzoekers bezien, blijkt dat ongeveer 20% tot de conclusie komt dat Atlantis helemaal niet heeft bestaan, maar:

 -als een legende (mythe) kan worden opgevat,
 -dat het een filosofische opvatting over een volmaakte staat (Plato-tekst) is,
 -dat het herinneringen zijn aan een verloren paradijs of een jeugddroom,
 -een fascinatie, een metafoor of een archetype.


     

Onderzoekers van Atlantis kunnen in vijf kategorieën worden ingedeeld:

- 1. Filosofen en archeologen. Zij zoeken een Atlantis dat beantwoordt aan de beschrijving van Plato en precies overeenstemt met de door Plato en anderen opgegeven afmetingen.

- 2. Geologen, etnologen en prehistorici. Zij zoeken een Atlantis van waaruit de beschaving zich over de aarde zou hebben verspreid.

- 3. Occultisten, zieners, esoteristen, theosofen en new age profeten.
Zij geloven in het product van hun verbeelding, in dit geval Atlantis, waarbij de onthullingen de status van een openbaring krijgen. De scheidingslijn tussen de door henzelf  geschapen wereld en de werkelijkheid is verbroken.

- 4. Aanhangers van de Völkische Bewegungen, de vermenging van bepaalde soorten occulte speculaties en politiek waaruit het Duitse Ahnenerbe (wetenschappelijk onderzoek naar het Duitse voorouderlijk erfgoed) is ontstaan en theorieen over de Arische Übermensch en ijskosmologie zijn ontwikkeld.

- 5. Fantasie, fictie en sciencefiction van schrijvers, striptekenaars, filmers en componisten, die het thema Atlantis in hun werk een rol laten spelen.

 

Geografische indeling van de mogelijke locaties

 
  Atlantische Oceaan 45 %  
Europa 24 %
Amerika 11 %
Afrika 10 %
Azië 6 %
Noordpoolgebieden 2 %
Stille Oceaan 1 %
  Indische Oceaan 1 %  
 
 < terug